Najlepsze treści blogera

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

4 października 1946 roku generał Władysław Anders mianował Jerzego Giedroycia kierownikiem Instytutu Literackiego.                Początkowo (lata 1946-47) Instytut działał w Rzymie, do którego Giedroyc ściągnął swoich głównych współpracowników (m.in. Czapski, Herling-Grudziński, małżeństwo Hertzów). Pierwszy numer ...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W czasie przesiedlenia ludności po wymianie terenów przygranicznych z Sowietami, w okolice Ustrzyk Dolnych przemieszczono około 2000 uchodźców greckich.

Po upadku komunistycznego powstania w Grecji, w latach 1948-1956 do Polski przybyło prawie 13,5 tysiąca Greków, przede wszystkich pochodzących z Macedonii i Tesalii....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Rayski był faktycznym twórców polskiego przemysłu lotniczego.

Ludomił Antoni Rayski urodził się 29 grudnia 1892 roku we wsi Czasław koło Wieliczki, jako syn Teodora Artura, poddanego tureckiego (uczestnika powstania styczniowego, który po jego upadku wyemigrował do Turcji, gdzie wstąpił do wojska, biorąc udział w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na przełomie 1918 i 1919 roku grupa żydowskich mieszkańców Białegostoku wystąpiła z żądaniem utworzenia wolnego miasta.

Od jesieni 1917 roku w mieście istniał Centralny Komitet Narodowy Obwodu Białostockiego, na czele którego stał ksiądz Nawrocki i aptekarz Feliks Filipowicz. Z kolei kapitan Józef Tarasewicz i kapitan Stanisław Markiewicz...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do wybuchu strajków w szeregu krakowskich zakładów pracy i instytucjach.

Jeszcze przed formalnym wprowadzeniem stanu wojennego funkcjonariusze MO oraz SB rozpoczęli internowanie działaczy „Solidarności” w Krakowie. W trakcie akcji o kryptonimie „Jodła” internowano w mieście ok....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Czekając na zgodę na powrót do kraju Iranek-Osmecki ukończył kurs spadochronowy w Ringway pod Manchesterem oraz kurs walki konspiracyjnej w Audley End. Prowadził także tzw. kursy odprawowe dla cichociemnych.

Ostatecznie po rozmowie z gen. Sikorskim, w trakcie której usłyszał: „Pułkowniku, macie plus w postaci praktyki w konspiracji i...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po przerwaniu studiów w Instytucie Politechnicznym w Warszawie, Kazimierz Sosnkowski w 1906 roku zaangażował się w działalność w Organizacji Bojowej PPS, stając się w ciągu kilku miesięcy czołowym jej dowódcą. 

Na wiosnę 1905 roku w kierownictwie Polskiej Partii Socjalistycznej przewagę uzyskali tzw. „młodzi”, pragnący ściśle współpracować...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

 

Na przełomie 1929 i 1930 Julian Hołowiński, komendant krajowy OUN otrzymał polecenie wszczęcia akcji sabotażowej i terrorystycznej w Małopolsce Wschodniej.   Czynniki historyczne spowodowały wytworzenie się wśród Ukraińców wyraźnych różnic politycznych i kulturowych. Ich zewnętrznym wyrazem była granica wyznaniowa, biegnąca wzdłuż tzw....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W obliczu niechęci prominentnych członków obozu piłsudczykowskiego gabinet Kościałkowskiego skazany był na porażkę. 

Rząd w celu zrównoważenia budżetu wprowadził nadzwyczajny podatek od wynagrodzeń i dokonał reformy podatku dochodowego. Ponadto zwiększył dochody skarbu państwa kosztem samorządów, a także ograniczył świadczenia emerytalno-...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Na początku lata 1914 roku w Polskich Drużynach Strzeleckich wątpiono w wybuch wojny. 

Okres wakacji sprzyjał rozproszeniu członków organizacji. Komendant Naczelny Marian Januszajtis przebywał w Królestwie, jego zastępca i jednocześnie szef krakowskiego okręgu, Mieczysław Neugebauer zajęty był praca zawodową w Brzeźnicy, a na miejscu był...
0
Brak głosów

Strony