Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Re: Re: Re: Piastowie śląscy to Piastowie śląscy Myli się Pan. Nie ma tu łudzenia ludzi. Wystarczy popatrzeć na europejskie regiony autonomiczne jak się bogacą dzięki autonomii. Jest to popularny i skuteczny sposób polepszenia efektywności zarządzania państwem. Rząd centralny nawet jakby chciał to nie jest w stanie zadbać o wszystkie regiony, więc czemu same nie byłyby o siebie dbać?
0
Niemieckość Śląska czy niemieckość RAŚ?
Obrazek użytkownika mkaszub
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Re: Re: Re: Re: Cytat:Zacytuję na początek Jakieś podstawy?
0
Niemieckość Śląska czy niemieckość RAŚ?
Obrazek użytkownika gość z drogi
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Re: Re: Re: Re: Re: Polska przyczyniła sie do wojny... Nie mam co odwoływać, bo to nie jest kłamstwo, proste. Polska nie była w stanie wówczas się obronić przed Niemcami i ZSRR co zresztą było widać. Trzeba było uchylić głowę i zgodzić się na niemieckie żądania, w tym na późniejsze pójście na Wschód z Niemcami. W 1943 i 44 sojusznicy Rzeszy zaczynali się buntować, widzieli co się święci, więc chcieli zmienić stronę, ale nie czarujmy się - co takie Węgry mogły? Co innego gdyby mieli obok siebie (jakby nie patrzeć) silną armię polską. Wówczas byłaby realna szansa na rozsadzenie Rzeszy od wewnątrz i wkroczenie do Berlina z flagą polską a nie sowiecką. Proszę odpisać na to: Czy było warto skazywać na śmierć miliony ludzi? Tak, czy nie?
0
Niemieckość Śląska czy niemieckość RAŚ?
Obrazek użytkownika Kuki
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu I moja opinia się z tym pokrywa Czytałem odezwę i stosuję się do niej. Jedną tylko wypowiadam prośbę gorącą do ludu śląskiego a mianowicie, by został wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski i by oddał swe głosy na kandydatów szczerze katolickich, polskich, mających zrozumienie dla interesów Górnego Sląska. Nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy, ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę, godną naszych marzeń, Polskę wielką. mocarstwową Polskę katolicką, praworządną i zawsze sprawiedliwą. To fragment "Odezwy Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego". Osoby, które zdecydowały się przeczytać moją publikację z podejściem innym niż "separatyzm", musiałby zauważyć podobieństwa jednego i drugiego. Korfanty pisał, że "nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy", zaś w publikacji zwracałem uwagę na krzywdy jakich doznał Śląsk - krzywdy kulturowej, czy gospodarcze. "Ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę, godną naszych marzeń", tak jak ja pisałem w przedostatnim akapicie o Polsce, która będzie państwem o nowym spojrzeniu na sprawy swoich obywateli, rację swojego bytu (opartą na wspólnocie obywateli), o tożsamości regionalnej i etnicznej jako uzupełnieniu tożsamości państwowej i wspólnoty obywatelskiej!! Cały czas piszę zgodnie z tą doktryną, że dbanie o losy regionu, niezależnie czy chodzi o Śląsk, o Pomorze, czy o Wielkopolskę nie jest antagonizmem dla dbania o dobro państwa, gdyż region jest nieodłączną częścią państwa a jego rozwój jest automatycznie rozwojem państwa. Już konstytucja śląska stwierdzała nierozerwalny związek ziemi śląskiej i Polski. Co do szacunku to człowieka szanuję realnie tego, ale to Pan udaje że go szanuje.
0
Tradycje samorządowe i problem relacji polsko – śląskich
Obrazek użytkownika emka
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Re: Re: Otóż nie 1. Co innego czuć się Ślązakiem, a co innego Marsjaninem. Ustawa o mniejszościach narodowych określa, że wspólnota etniczna nie ma państwa narodowego, odróżnia się od reszty mieszkańców (kultura, tradycja, lub język), chce zachowania swojej tożsamości oraz jest świadoma wspólnej historii. Nie wiem czy te warunki spełnia "narodowość marsjańska", ale śląska owszem. Prawo nie zabrania istnienia narodowości, ani stowarzyszeń mówiących o narodowości. ZLNŚ nie przeszedł ponieważ w jego dokumentacji pojęcie "narodowość śląska" było synonimem narodu. Narodowości nie wpisane do ustawy i nie mające państwa nie mogą określać się urzędowo jako narody ze względów ustawowych (sprawa państwa), ani tez używać określeń "mniejszość narodowa", "mniejszość etniczna", gdyż są to pojęcia czysto prawne zarezerwowane dla narodowości ustawowych (dla przykładu nie ma wietnamskiej mniejszości narodowej). 2. Pisze Pan, że odcięcie się do Polski zapewni Śląskowi lepsze życie (że tak jest wg propagandy) i się z Panem nie zgodzę. Regionalizacja nie ogranicza związków z Polską, ponieważ region dalej pozostaje nieodłączną częścią Polski. Regionalizacja oznacza ograniczenie zależności od władzy centralnej, ale tej zależności nie ucina. W dalszym ciągu sądy central są wyżej od regionalnych, dalej centrala ma wojsko, dyplomację, walutę oraz Konstytucję, stojącą ponad ustawami organicznymi. Dalej to ona określa kierunek polityki państwa. Związków z Polską nikt nie ucina - mieszkańcy regionu autonomicznego dalej pozostają obywatelami RP i muszą wypełniać konstytucyjne obowiązki.
0
Tradycje samorządowe i problem relacji polsko – śląskich
Obrazek użytkownika maruś
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Otóż nie Ani prawo polskie, ani europejskie nie zakazuje istnienia narodowości śląskiej. Pol;ska na podstawie ustawy stwierdziła, że narodem jest narodowość, która ma państwo. Czy istnieje państwo śląskie? No nie, dlatego tak też uznano. Trybunał jedynie stwierdził, że przepisy ustawy nie zostały złamane. Nikt nie orzekł o nieistnieniu śląskiej wspólnoty etnicznej (narodowości śląskiej), gdyż spełnia ona kryteria ustawowe. * Ustawa o NSPLiM 2011 - "Ilekroć w ustawie jest mowa o **narodowości — przynależności narodowej lub etnicznej** — rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem lub wspólnotą etniczną" - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100470277
0
Tradycje samorządowe i problem relacji polsko – śląskich
Obrazek użytkownika Staryk
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Re: Piastowie śląscy to Piastowie śląscy "Żaden naród sąsiadujący z królestwem Polskim nie jest bardziej zawistny i wrogi Polakom od Ślązaków" - Jan Długosz
0
Niemieckość Śląska czy niemieckość RAŚ?
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Re: Re: Re: Re: Myli się Pan 1. Zarządzanie pieniędzmi przez region będzie zostawiało je tutaj,.w Skarbie Górnośląskim i będą je wydawać na tutejsze potrzeby. Nie ma tu egoizmu, ponieważ my nie odcinamy się od tych biednych regionów. My dalej zamierzamy na nie łożyć część naszych dochodów, bo wspólny rozwój się wszystkim opłaca, jednak rozwój biednych regionów, nie może się odbywać kosztem bogatych. Obecnie mamy taki system, że wymazywanie różnic polega na zasadzie - bądźmy wszyscy biedni. Egoizmem byłoby zakręcenie kurka, a nie jego pokręcenie. Żeby pieniądze mogły iść na biednych, pierw bogaci muszą je uzyskać, a rozwój własny jest produkcją gotówki. 2. Nie wiem jak pan, ale ja posiadam buty, by mieć je na nogach, więc nie robię z nich przestrzeni magazynowej.
0
Tradycje samorządowe i problem relacji polsko – śląskich
Obrazek użytkownika viki
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Otóż nie Po 1. GUS nie jest instytucją, która ma selekcjonować dane, tj. te są fajne, te nie. Ma dostarczyć rządowi i opinii publicznej danych nt. np. stosunków narodowościowych i w jego gestii nie leży to czy sąd uznała, czy nie, bo on ma dać dane wiarygodne. Jeżeli są takie deklaracje to GUS musi pokazać ile. Po 2. Sąd orzekł o nie istnieniu narodu śląskiego, zapewne na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych, a ta nie zabrania Ślązakom bycia wspólnotą etniczna, czyli też narodowością.
0
Tradycje samorządowe i problem relacji polsko – śląskich
Obrazek użytkownika triarius
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Re: Re: Myli się Pan 1. W autonomii chodzi o to, żeby większość kasy zostawała tutaj, na miejsce, ale nie oznacza to, że nie chcemy płacić na inne regiony. Musimy je wspierać, wpłacając do kasy wspólnej, np. te 10%. Chcemy żeby większość tego została u nas, ale wiemy, że jako bogatszy region musimy biedniejszym pomagać oraz łożyć wspólnie z resztą na wojsko, dyplomatów, rząd warszawski.. 2. ja se nie mam zamiaru niczego wsadzać. Pańska myśl, pańska sprawa.
0
Tradycje samorządowe i problem relacji polsko – śląskich
Obrazek użytkownika jacool78

Strony