Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Re: Czy za 10 lat Śląsk będzie jeszcze polski? Pierwszy akapit w niczym nie narusza integralności Państwa Polskiego. Dla przykładu w Teksasie ludzie identyfikują się przede wszystkim ze stanem, a potem jest jakieś tam USA. [quote]Wypowiedz ta nie odnosiła się do ogólnego zwiększenia kompetencji wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w całej Polsce (co także wymagałoby spokojnej analizy i zapewne rodziłoby liczne zastrzeżenie)[/quote]RAŚ postuluje powołanie Polski regionów, więc samorządność dostanie także Lubelszczyzna. [quote]ale wyraźnie zakładała stworzenie odrębnego statusu dla Śląska poprzez przyznanie mu autonomii.[/quote]Śląsk była autonomiczny od prawie 900 lat. [quote]Czy nie uważa Pan Premier, że tego typu deklaracje mogą prowadzić do naruszenia integralności terytorialnej państwa?[/quote]Pytanie bezpodstawne: STATUT RAŚ § 9 Działania Ruchu na rzecz autonomii Śląska nie zmierzają do zmiany granic państwowych. PROJEKT STATUTU DLA AUTONOMII ŚLĄSKIEJ: §2 Region Autonomiczny Górny Śląsk stanowi część terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. KONSTYTUCJA ŚLĄSKA Z 1920 Art. l. Województwo Śląskie będzie obejmowało wszystkie ziemie śląskie przyznane Polsce, czy to ze Śląska Cieszyńskiego, czy też na mocy art. 88 Traktatu Wersalskiego z Niemcami z 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ustaw z 26 kwietnia 1920 r. No 35, poz. 200). Województwo Śląskie będzie nieodłączalną częścią składową Rzeczypospolitej Polskiej i będzie posiadało prawa samorządne stosownie do przepisów niniejszego statutu organicznego. [quote]Jak ma zamiar pogodzić Pan Premier tego typu obietnice z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącej w art. 3, że „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym”?[/quote]Pytanie bezpodstawne. Art. 3 nie zabrania istnienia autonomii. Włochy też są jednolite i mają 5 regionów autonomicznych; Chiny są jednolite, a mają chyba 6 regionów autonomicznych; Dania też i ma 2. [quote]Czy tego typu zmiany nie wykraczają poza ramy rozdziału VII Konstytucji określającego zakres działania samorządu terytorialnego w Polsce?[/quote]Nie, art. 166 ust. 2. bodajże. [quote]Czy plany te przybrały lub przybiorą charakter zmian ustrojowych lub ustawowych, a jeśli tak to jakich i w jakim terminie Rada Ministrów lub Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej mają zamiar z nimi wystąpić?[/quote]Program PO mówi o decentralizacji. [quote]Śląski patriota Kutz. Pewnie kasę na boku od jakiegoś BdV dostaje albo jest agentem BND, dlatego tak gada. [/quote]Tak, tak, a Piłsudski był agentem Hitlera.
0
Czy za 10 lat Śląsk będzie jeszcze polski?
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Cytat:Niemcy odmawiają [quote]Niemcy odmawiają Polakom żyjącym w Niemczech statusu "mniejszości narodowej".[/quote]Wy nie chcecie dać Ślązakom i Kaszubom praw, a żądacie praw dla swoich u obcych? Hipokryzja. [quote]Tak więc ludność niemiecka na ziemiach śląskich, choć żyje tutaj od wielu pokoleń, jest w sumie ludnością napływową, a nie autochtoniczną.[/quote]Na takie zasadzie to Polacy w Polsce też są ludnością napływową. Niemcy zamieszkują Śląsk od 800 lat. Napływ ludności był od 200 lat. Ta ludność weszła w więzy krwi z autochtonami i ich potomkowie przez to również są autochtonami. Ponadto nawet polskie prawo mówi o 100 latach by ludność była autochtoniczna. [quote]Tak więc to nie Polacy przywędrowali do Niemiec, to Niemcy - jako królestwo Prus -"przywędrowało" na tereny zamieszkane od pokoleń przez rdzenną i autochtoniczną ludność polską. Powodowani pruskim pragmatyzmem zaborcy uznali wszyskich zagarniętych w zaborach ludzi za poddanych korony pruskiej. Ale ponieważ ci nie byli Niemcami czy Prusakami, ale Polakami, autochtonami - tak więc można, należy i trzeba im i ich potomkom przyznać status mniejszości narodowej.[/quote]Czy Poznań i Gdańsk to dalej część Niemiec? Nie, w związku z tym nie ma to znaczenia ponieważ liczy się autochtoniczność na obecnych ziemiach państwa, a nie dawnych. [quote]Ale nadal byli potomkami Polaków. Nadal też przysługuje im prawo do statusu mniejszości narodowej.[/quote]Ale ich potomkowie są dziś Niemcami, lub zostali wybici, lub wrócili do Polski. [quote]Nie potrzebują więc statusu mniejszości narodowej.[/quote]Status ten pomaga, ale należy się autochtonom. [quote]Uporczywe odmawianie przez rząd Bundesrepubliki Polakom w Niemczech statusu mniejszości narodowej wobec powyższych faktów dziwi.[/quote]Tak dla informacji to powinni się skarżyć pod Landtagiem, ponieważ sprawy mniejszość to kompetencje krajowe, a nie federalne.
0
Niemieckie kłamstwa w sprawie mniejszości narodowych...
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Aleksy
10 lat temu Kilka spraw 1. Nie da się wymyślić narodowości. Każdy ma prawo do subiektywnej oceny swojej przynależności narodowo - etnicznej, w tym też Ślązacy, który mają pełne prawo do bycia oddzielną narodowością. 2. Powstania śląskie były zwyczajnymi wojnami domowymi, organizowanymi przez Polskę. Nie dość, że Ślązaków było w nich mało, to i tak przegrały. 3. Żart z narodowością marsjańską się nie udało, bo nie był merytoryczny. Proszę wskazać: ile było takich deklaracji i jaki związek miały te osoby z Marsem. 4. Narodowość to bycie sobą. Człowiek deklaruje ją by podkreślić swoją tożsamość i inne czynniki nie mają znaczenia. 5. Rzeczpospolita Polska nie jest kompetentna dla przekazania o istnieniu narodowości. Kompetentni są do tego wyłącznie ludzie, którzy mogą ją zdeklarować, lub nie. 6. Ślązacy nie są Niemcami, ani Polakami, chyba że twierdzisz, że Polacy to taka mieszkanka Niemców i Rosjan. 7. Narodowość może istnieć bez własnego języka. Przykładami takich narodowości są: * Serbowie, Chorwaci i Bośniacy, stanowiący 3 narody, a posługujący się tym samym językiem. * Irlandczycy, którzy zrezygnowali ze swojego języka narodowego. * Amerykanie, Brazylijczycy, czy Argentyńczycy posługują się językami dawnych panów kolonialnych (ich dialektami). 8. O tym,że język śląski istnieje mówi m.in. Norman Davis, znawca historii polskiej. 9. Gramatyka śląska jest; działa literackie nie muszą być w danym języku, by uznawać je za cześć swojego dziedzictwa, np. Mickiewicz pisał po polsku, a był litewskim szlachcicem. 10. Narodowość śląska nie powstała dla funduszy, ponieważ była licznie deklarowana zanim ktoś pomyślał, że można chronić mniejszości. Już w XV w. Jan Długosz pisał: "Żaden naród sąsiadujący z Królestwem Polskim nie jest bardziej zawistny i wrogi Polakom od Ślązaków". Narodowość śląską deklarowano w spisach niemieckich, polskich, czeskich, austriackich.
0
Śląsk, Śląsk ponad wszystko?
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony