Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu > gdyby komunisci zagarneli > gdyby komunisci zagarneli Europę zachodnią w 1920 roku, korzystaliby z jej zasobów naturalnych i bezpłatnej siły roboczej.Pułapka kryje się w słowie "korzystaliby". Przez pewien, krótki czas by korzystali. Ale wadliwe mechanizmy "korzystania" zrujnowałyby kapitał społeczny i kapitał finansowy. Klapa przyszłaby szybciej, bo zapanowałaby światowa autarkia. 
0
A gdyby w 1920 r. bolszewicy opanowali świat ?
Obrazek użytkownika Krispin
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu > gdyby komunisci zagarneli > gdyby komunisci zagarneli Europę zachodnią w 1920 roku, korzystaliby z jej zasobów naturalnych i bezpłatnej siły roboczej.Pułapka kryje się w słowie "korzystaliby". Przez pewien, krótki czas by korzystali. Ale wadliwe mechanizmy "korzystania" zrujnowałyby kapitał społeczny i kapitał finansowy. Klapa przyszłaby szybciej, bo zapanowałaby światowa autarkia. 
0
A gdyby w 1920 r. bolszewicy opanowali świat ?
Obrazek użytkownika Krispin
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu Takie są mechanizmy Takie są mechanizmy ewolucyjne, które należy rozpatrywać  nie jako dobre czy złe, ale jako szkodliwe lub korzystne. Liczy się szczególnie to co jest korzystne dla zbiorowości ( dobór grupowy).
0
Jak odebrać ludziom wolność ? (notka, którą wcięło)
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu Ramy cywilizacyjne to nie Ramy cywilizacyjne to nie kwestia wyboru, to kwestia ewolucji i dziedzictwa ewolucyjnego. Życie we wspólnocie wyznacza pewne parametry techniczne, co do form relacji i nakłada na zachowania wymóg spełniania tych parametrów. To jest po części w genach, a po części w instytucjach, które także uzależnione są w zasadzie od genotypu. Np. na pewnym poziomie rozwoju i przy przyjętej koncepcji rozwoju nie da się prowadzić gospodarki w trybie innym niż wolny rynek. Możliwości umysłowe nie pozwalają na odrzucenie trybu indywidualnego podejmowania decyzji. Gdy warunki się zmienią, a stopień komplikacji systemy wzrośnie niepomiernie,  dotychczasowy tryb wywołuje narastanie zakłóceń, absolutyzacja wolnego rynku staje się szkodliwa i przywrócenie równowagi wymaga decyzji na poziomie politycznym
1
Czy istotne jest to, co ludzie sobie myślą ?
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu Ramy cywilizacyjne to nie Ramy cywilizacyjne to nie kwestia wyboru, to kwestia ewolucji i dziedzictwa ewolucyjnego. Życie we wspólnocie wyznacza pewne parametry techniczne, co do form relacji i nakłada na zachowania wymóg spełniania tych parametrów. To jest po części w genach, a po części w instytucjach, które także uzależnione są w zasadzie od genotypu. Np. na pewnym poziomie rozwoju i przy przyjętej koncepcji rozwoju nie da się prowadzić gospodarki w trybie innym niż wolny rynek. Możliwości umysłowe nie pozwalają na odrzucenie trybu indywidualnego podejmowania decyzji. Gdy warunki się zmienią i dotychczasowy tryb wywołuje narastanie zakłóceń, absolutyzacja wolnego rynku staje się szkodliwa.
3
Czy istotne jest to, co ludzie sobie myślą ?
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu Nie do końca bym się zgodził Nie do końca bym się zgodził z tym krańcowościami, bo umyka jedna istotna rzecz. Otóż indywidualizm zachodni jest wyjątkiem w naturalnym porządku rzeczy panującym w społecznościach ludzkich i przewaga wspólnotowości nad jednostką jest normą właśnie. Żeby uniknąć tyranii kolektywizmu, trzeba spełnić wyrafinowane warunki, a demoliberalizm jest toporny, a nie wyrafinowany.
2
Jak odebrać ludziom wolność ? (notka, którą wcięło)
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
7 miesięcy temu Zagrożenie ze strony obecnej Zagrożenie ze strony obecnej pandemii wcale nie wiąże się z jej śmiertelnym żniwem.Zagrożenie wiążę się z czynnikami należącymi do środowiska społecznego i z nieprzewidywalności ą działania wirusa. Wirus działa w sposób zaraźliwy i trudno wykrywalny a to dezorganizuje życie społeczne.Nikt nie zaprzeczy, że największe żniwo zebrał w domach opieki społecznej. A dlaczego, mimo iż nie jest aż tak zaraźliwy?  Stopień zaraźliwości okazał się na tyle wysoki by nagle śmiertelność w domach opieki raptownie wzrosła właśnie  z powodu potencjału dezorganizującego społeczność.A drugim czynnikiem utrudniającym racjonalne myślenie o wirusie jest specyfika obecnych mediów elektronicznych wywołujących bieżączkę medialno-emocjonalną, która też przyczynia się do dezorganizacji życia.  
2
Oto dlaczego trzeba znieść restrykcje związane z koronawirusem
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika zetjot
7 miesięcy temu Ludzie tak dalece oderwali Ludzie tak dalece oderwali się od naturalnej rzeczywistości, że bardziej wierzą w urojenia niż w fakty. Warto wiedzieć dlaczego tak się stało.
5
Czy was też zadziwia to zdziwnienie ?
Obrazek użytkownika Zygmunt Korus
Obrazek użytkownika zetjot
8 miesięcy temu Panie @ kefas, Panie @ kefas,żyjemy w epoce, gdy rządzi teoria, konkretnie technologia przez teorię wygenerowana, a więc zawartość umysłu ma kluczowe znaczenie, co najwyraźniej widać, gdy patrzy się na wysiłki podejmowane w celu sprzedania nam teoretycznej bzdury, którą jest ideologia gender. Komuś najwidoczniej bardzo zależy, żebyśmy, jak frajerzy, tę teorię kupili, choć jest ona bez pokrycia w faktach. Proszę myśleć logicznie.
3
Jak Oświeceni stali się Ciemnogrodem
Obrazek użytkownika kefas z giathalassy
Obrazek użytkownika zetjot
8 miesięcy temu Ujawniam tylko pewne treści Ujawniam tylko pewne treści zawarte w moim umyśle, nie ujawniam pełnej struktury mego umysłu, bo jak wiadomo ona jest niedostępna nawet dla właściciela. Platformy internetowe mają więcej informacji o nas niż my sami. A poza tym niczego nie sprzedaję, a ujawniam  z własnej woli.
3
Jak Oświeceni stali się Ciemnogrodem
Obrazek użytkownika kefas z giathalassy

Strony