Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika zetjot
5 miesięcy temu Jest jeszcze jedna kwestia - Jest jeszcze jedna kwestia - kiedyś młodzi traktowani byli jako jednostki, indywidualnie, teraz młodość została zinstytucjonalizowana - patrz termin młodzież do wieku 35 lat mniej więcej, potworzyły się oprócz popkultury rozmaite subkultury o charakterze kolektywistycznym.
8
O czym świadczy "wyp...dalaj" ?
Obrazek użytkownika Janusz 40
Obrazek użytkownika zetjot
5 miesięcy temu O tym, fatalnym szkolnictwie O tym, fatalnym szkolnictwie to pisuję permanentnie i już mnie to nudzi, ale mam kolejny artykuł do opublikowania patrzący z nieco innej perspektywy.
8
O czym świadczy "wyp...dalaj" ?
Obrazek użytkownika ronin
Obrazek użytkownika zetjot
5 miesięcy temu Teoretycznie się zgadzam z Teoretycznie się zgadzam z komentarzem, praktycznie jednak nawiązuję do języka codziennego i do nawoływań tzw. antyfaszystów. Czyli nie miałem wyboru.
1
Faszyzm w natarciu
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu ???     ???  
0
Uwagi na marginesie piątki dla zwierząt
Obrazek użytkownika Krispin
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu Prawdziwym zagrożeniem dla Prawdziwym zagrożeniem dla ludzi są gatunki pasożytujące na ludziach jak wirusy czy bakterie. Skupiska ludzkie tylko stwarzają warunki sprzyjające pasożytom. Coś za coś.
2
Pandemia i lemingi
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu Żeby zweryfikować informacje Żeby zweryfikować informacje udostępniane przez twórców, trzeba czytać różnych twórców i porównywać. Lepszego sposobu nie wynaleziono.
0
Zgubne pragnienie żeby było tak jak było
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu Wiedzę czerpiemy od twórców Wiedzę czerpiemy od twórców tej wiedzy, a nie z drugiej ręki, bo to sposób mało wiarygodny.A problem z epidemią polega na tym że wirus jest poza kontrolą, a jego natura nieznana. A system demoliberalny nie radzi sobie z rzeczami, nad którymi nie ma kontroli, stąd ta panika.
4
Zgubne pragnienie żeby było tak jak było
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu Trzeba odróżniać modele Trzeba odróżniać modele naukowe od pseudomodeli ideologicznych. Te pierwsze oparte są na analizie olbrzymich zbiorów szczegółowych danych empirycznych dostarczonych przez nauki szczegółowe, te drugie opierają się na odgórnych pomysłach ideologicznych wyssanych z brudnego palca, takich jak gender.
1
Wrogie przejęcie świadomości
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu Co do zakresu pojęcia "natury Co do zakresu pojęcia "natury ludzkiej", to nie ma już wątpliwości. Natura ta ma charakter biologiczny i społeczny, w związku z czym musimy stale mieć na oku tę dwoistość. Społeczne impilikacje natury ludzkiej sprawiają, że możliwe są rozmaite indywidualne, genetycznie uwarunkowane eksperymenty, które przechodzą przez statystyczne, społeczne sito, które wyznacza zakres kompatybilności między biologią a danym zachowaniem. Społeczne sito obejmuje kluczowe relacje społeczne takie jak prawda, miłość, wolność. Pewne zachowania są akceptowane, inne odrzucane, z uwagi na zgodność z modelem natury ludzkiej.Natura ludzka nie ma żadnego związku z naturą w sensie ogólnym, materialnym. W przypadku natury można mówić o sztuczności czy naturalności. W przypadku natury ludzkiej możemy mówić o zgodności lub niezgodności z biologiczno-społecznym modelem natury ludzkiej.
1
Wrogie przejęcie świadomości
Obrazek użytkownika mmkkmmkk
Obrazek użytkownika zetjot
6 miesięcy temu A gdzie tu przeciwstawienie A gdzie tu przeciwstawienie natury ludzkiej kulturze ?Zdolność tworzenia kultury jest częścią natury ludzkiej, która polega na intensywnych interakcjach, w których pośredniczą elementy kulturowe.> Toksyczność środków zbiorowej informacji wytworzonych przez jakąś wspólnotę ,która zmusza jednostkę do indywidualizmu ? Tego zarzutu nie rozumiem, bo sformułowany jest w sposób zamazujący procesy o które chodzi.
2
Wrogie przejęcie świadomości
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony