Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Tezeusz
2 dni temu Witaj @Husky. Prywatna wiadomość. Wiem kim on jest nawet z imienia i nazwiska, wiem gdzie mieszka. Ten osobnik  mnie nie interesuje nie zajmuje się ludżmi tego pokroju. Zajmują się nim inni i to starczy. Pisałem już o tym w materiale który przytoczyłem powyżej.
4
Amerykańskie wojska już strzegą naszego bezpieczeństwa
Obrazek użytkownika Husky
Obrazek użytkownika Tezeusz
2 dni temu @ Zawisza Niebieski Odpowiedż na wiele twoich pytań zadanych pod moim materiałem odnajdziesz tutaj :https://niepoprawni.pl/blog/tezeusz/czy-to-jest-glupota-a-moze-juz-wroga-dzialalnosc-przeciwko-polsceW necie to dość popularny i często czytany materiał. Pewno nie tylko w necie !I jeszcze jedno dla Ciebie :„Potwarców omijaj dostojnie, a z głupcem nie wdawaj się w dysputy.”– A.S Puszkin 
6
Amerykańskie wojska już strzegą naszego bezpieczeństwa
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Tezeusz
1 tydzień temu Dosć chamstwa ! @ Zawisza NiebieskiPiszesz cytat : "żyję już wiele lat, ale takiego pośmiewiska jak wasza grupka niedorobieni.pl to jeszcze nie spotkałem.."Przekroczyłeś granice przyzwoitości, obrażając nas wszystkich. Poprosiłem Admina o pozbawienie ciebie miana blogera na tym portalu. Należy się to tobie już od dawna.
4
Garlandówna: - doszliśmy do finału podboju i przejęcia Polski przez Żydów
Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Obrazek użytkownika Tezeusz
1 tydzień temu @ zawisza niebieski @zawisza niebieski"Obiecałem adminowi, że nie będę komentował komentarzy, choćby TYCH TWOICH NAJBARDZIEJ DEBILNYCH  po raz kolejny kieruję do ciebie te słowa :„Potwarców omijaj dostojnie, a z głupcem nie wdawaj się w dysputy.”- A.S Puszkin 
5
Te malowidła zatykają dech w piersiach
Obrazek użytkownika Zawisza Niebieski
Obrazek użytkownika Tezeusz
1 tydzień temu Szanowna Pani Nie komentuję spraw osobistych innych ludzi w przestrzeni publicznej. O ile faktycznie czuje się Pani obrażona wraz z rodziną od tego są Sądy i prawo np.Zniewaga (art. 216 k.k.) jako przestępstwo w kodeksie karnym – dwa typy znieważenia.Zniewaga to przestępstwo opisane w art. 216 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem odpowiedzialności karnej podlega ten,  kto znieważa inną osobę.Osobiście jestem pełen szacunku dla innych, mogę komentować tylko ich stanowiska prezentowane publicznie nigdy osoby, ich wizerunek czy dane. Ale to moje zasady. W Państwa spór się nie wtrącam. Moje pytanie do admina dotyczyło przestrzegania prawa, którego wszyscy powinniśmy przestrzegać nic innego nie miałem na myśli.To tak celem uzupełnienia mej wypowiedzi ( i tak złamałem swoje zasady - tylko raz ).Przepraszam za nachalność.Tezeusz  
4
Twierdzi, że nie ma konta na FB
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Obrazek użytkownika Tezeusz
1 tydzień temu Uzupełniam pytanie z uzasadnieniem. Nie interesują mnie prywatne relacje blogerów. Moje pytanie dotyczyło złamania prawa. Ustawa jednoznacznie precyzuje co można a co jest prawnie zabronione. Odsyła tutaj do nw. aktów prawnych z uzasadnieniem :"Zgodnie z przepisem art. 23 kodeksu cywilnego wizerunek został zaliczony do dóbr osobistych, a więc praw niemajątkowych ściśle związanych z określoną osobą. Choć przepisy nie zawierają definicji wizerunek, to można go określić jako „dostrzegalne, fizyczne cechy człowieka, tworzące jego wygląd i pozwalające na identyfikację osób wśród innych ludzi” (E. Wojnicka, Prawo do wizerunku). Ponadto Sąd Najwyższy wskazał, że wizerunek, poza dostrzegalnymi dla otoczenia cechami fizycznymi, tworzącymi wygląd danej jednostki i pozwalającymi – jak się określa – na jej identyfikację wśród innych ludzi może obejmować dodatkowe utrwalone elementy związane z wykonywanym zawodem jak charakteryzacja, ubiór, sposób poruszania się i kontaktowania z otoczeniem” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20.05.2004r., II CK 330/03). Z definicji tych wynika, że z naruszeniem wizerunku będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy określona osoba została przedstawiona – na zdjęciu, filmie lub w innej formie – w taki sposób, że możliwa jest jej identyfikacja. Czy wizerunek podlega ochronie prawnej?Oczywiście, że tak. Jak wskazano wcześniej, wizerunek został zaliczony do kategorii dóbr osobistych, które zgodnie z art. 23 kodeksu cywilnego pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Zakres ochrony prawnej wizerunku reguluje przede wszystkim przepis art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zgody osoby na nim przedstawionej. Przez rozpowszechnianie należy rozumieć jego publiczne udostępnienie, tj. stworzenie możliwości zapoznania się z wizerunkiem konkretnej osoby bliżej nieokreślonemu z góry, niezamkniętemu kręgowi osób. Zatem z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w przypadku umieszczenia naszego zdjęcia w serwisie internetowym.Natomiast zgodnie z ww. przepisem zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku nie jest wymagane w trzech przypadkach:gdy osoba uprawniona otrzymała za to umówioną zapłatę,gdy rozpowszechniany jest wizerunek osoby powszechnie znanej, o ile wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych,w przypadku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz czy impreza publiczna.Jeśli zatem określona osoba nie wyraziła zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku, w tym np. na umieszczenie swojego zdjęcia na portalu społecznościowym albo filmu ze swoim udziałem, ani nie otrzymała za to zapłaty, to bezprawne jest udostępnianie zdjęć tej osoby w jakikolwiek sposób. Należy jednak zaznaczyć, że zgoda na rozpowszechnianie nie musi mieć formy pisemnej, ale może zostać wyrażona w dowolnej formie (np. ustnej, mail’owej, przez zaakceptowanie regulaminu), przy czym w razie sporu to osoba rozpowszechniająca będzie musiała udowodnić, że otrzymała zgodę uprawnionego na rozpowszechnianie jego wizerunku w oznaczonych warunkach.Na marginesie wskazać należy, że ochronę wizerunku regulują nie tylko przepisy prawa cywilnego ale w pewnych sytuacjach prawa karnego. Zgodnie bowiem z art. 190a § 2 kodeksu karnego, kto podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Natomiast przepis art. 190a § 2 kodeksu karnego stanowi, że jeżeli następstwem powyższego jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawa podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Nie warto zatem umieszczać w internecie filmy z wizerunkiem innych osób w okolicznościach dla tych osób przykrych, w szczególności uwłaczających ich godności.Co można zrobić w przypadku bezprawnego rozpowszechniania naszego wizerunku?W razie naruszenia wizerunku, w tym zwłaszcza bezprawnego opublikowania zdjęcia na portalu społecznościowym, osobie uprawnionej przysługuje szereg określonych roszczeń. Przede wszystkim osoba, której wizerunek rozpowszechniono, może domagać się zaniechania dalszego rozpowszechniania swojego wizerunku i natychmiastowego usunięcia z portalu swojego zdjęcia albo filmu ze swoim wizerunkiem. Ponadto osoba ta może żądać dopełnienia czynności potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia, w szczególności poprzez złożenie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie. Niezależnie od powyższego można domagać się naprawienia wyrządzonej szkody (jeśli rozpowszechnienie wizerunku spowodowało wyrządzenie jakiejś szkody) lub zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego za naruszenie swojego dobra osobistego, względnie zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Należy jednak pamiętać, że samo bezprawne rozpowszechnienie wizerunku nie uzasadnia automatycznie zasądzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia pieniężnego, gdyż osoba uprawniona musi wykazać, że wskutek tego doznała krzywdy albo poniosła jakąś szkodę majątkową. O wysokości ewentualnego zadośćuczynienia zasądzanego przez sąd decyduje szereg różnego rodzaju okoliczności. Przeciętna wysokość kwot zadośćuczynienia, jakie bywają zasądzane za naruszenie wizerunku, wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W szczególnych przypadkach można jednak liczyć na kwoty rzędu nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.Pomimo że obowiązujące przepisy zapewniają kompleksową ochronę wizerunku i szeroki wachlarz różnego rodzaju roszczeń, z jakimi można wystąpić w przypadku naruszenia tego dobra osobistego, to jednak korzystając z portali i serwisów internetowych warto zawsze zastanowić się komu i w jaki sposób udostępniamy nasze zdjęcia, aby zminimalizować ryzyko dalszego ich rozpowszechniania. Jeśli bowiem nawet później nasze zdjęcie zostanie usunięte, to i tak nie będziemy mieć żadnej pewności, czy ktoś nie zdążył go zapisach i czy nie będzie go rozpowszechniał bez naszej wiedzy i zgody. Z drugiej strony, jeśli sami planujemy umieścić na jakimś portalu zdjęcie, na którym oprócz nas widnieje jeszcze inna osoba, warto zawsze wcześniej spytać taką osobę czy wyraża na to zgodę."Tylko pytam Admina w tej określonej kwestii !
1
Twierdzi, że nie ma konta na FB
Obrazek użytkownika Rebeliantka
Obrazek użytkownika Tezeusz
1 tydzień temu Pytanie do Admina Niepoprawnych.pl Jak się ten zamieszczony powyzej materiał ma do : Dz.U. 2018 poz. 1000 USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, oraz RODO.Publikowanie danych osobowych bez zgody tej osoby - mocne ! i ryzykowne można stracić dużą kasę.Prawo obowiązujące w RP zostało, według mojej oceny, złamane ewidentnie.
2
Twierdzi, że nie ma konta na FB
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Tezeusz
2 tygodnie temu Udokumentowany To memu dziadkowi bohater tego materiału opowied historię. Prawdziwe nazwiska i dane bohaterów tej prawdziwej  historii z przekazanymi przeze mnie oryginalnymi dokumentami dostępne są w materiałach IPN.
2
W 1939 r. Rosjanie kładli na ziemi obrońców Grodna i miażdżyli ich czołgami. Wznowienie
Obrazek użytkownika jazgdyni
Obrazek użytkownika Tezeusz
2 tygodnie temu Mała dygresja. Ten materiał kieruję do tych co są tak mocno wpatrzeni w Moskwę i politykę Putina. Niech zobaczą kim są niektórzy Rosjanie tak przez nich podziwiani. Trudno ich zresztą nazwać mianą Polaka patrioty. Błochin był rodowitym Rosjaninem, wrogiem Polski, katem i mordercą, gorszym niż zbrodniarze Niemieccy.
4
Sowieckiego okrucieństwa nie da się wymazać z pamięci. Rosyjscy kaci i mordercy
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Tezeusz
2 tygodnie temu @katarzyna.tarnawska Witam.DOŚĆ ! wulgaryzmów, obrażania innych, inwektyw, robienia z portalu tzw. kibla.Wystąpiłem do Admina w oparciu o zapisy Regulaminu Niepoprawnych.pl o pozbawienie @ Zawiszy Niebieskiego miana blogera.Pozdrawiam
6
Oczyszczalnia Czajka, pożywka dla propagandy
Obrazek użytkownika katarzyna.tarnawska

Strony