....Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę..W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

....Obmyj, co nieświęte, Oschłym wlej zachętę..W pracy Tyś ochłodą, W skwarze żywą wodą, W płaczu utulenie.

Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.

Przyjdź, Ojcze ubogich, Przyjdź,
Dawco łask drogich,
Przyjdź, Światłości sumień.

O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.

Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.

Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.

Obmyj, co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,

Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.

Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.

Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
/ Hymn do Ducha Świętego/

Liturgia

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Pierwsze czytanie

z Dziejów Apostolskich
Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: „Czyż ci wszyscy, któ­rzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? – Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże”.
Dz 2, 1-11

Psalm responsoryjny
Refren: Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię lub: Alleluja

Błogosław, duszo moja, Pana,
o Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki.
Jak liczne są dzieła Twoje, Panie,
ziemia jest pełna Twych stworzeń.
Refren
Gdy odbierasz im oddech, marnieją
i w proch się obracają.
Stwarzasz je, napełniając swym duchem,
i odnawiasz oblicze ziemi.
Refren
Niech chwała Pana trwa na wieki,
niech Pan się raduje z dzieł swoich,
Niech miła Mu będzie pieśń moja,
będę radował się w Panu.
Refren
Ps 104(103), 1ab i 24ac. 29bc-30. 31 i 34 (R.: por. 30)

Drugie czytanie

z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia: Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra.
Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem.
1 Kor 12,3b-7.12-13

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych
i zapal w nich ogień swojej miłości.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ewangelia
Jezus daje Ducha Świętego
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzeki do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”
J 20,19-23

pzdr

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Oschłym wlej zachętę (...)
Ulecz serca ranę.(...)
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.

Zawsze, każdego roku Sekwencja do Ducha Świętego bardzo mnie porusza! Wprawdzie nie potrafimy zrozumieć, kim On jest (patrz św. Augustyn), ale wystarczy choćby lekko przybliżyć się do tej tajemnicy, by czuć zachwyt.
...............................................
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart Ps.33,5

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

...............................................
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a Magyart Ps.33,5

#358411

...
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
...
pzdr
w niektórych kościołach ksiądz oraz obecni na mszy św siedzą w trakcie tego Hymnu do Ducha Św.
Tak np było dziś u Jezuitów w Toruniu.
Ale i wielu innych śpiewaliśmy na stojąco.
U Paulinów zawsze stojąc.
pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#358459

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#358438

poruszają

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

2. Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

3. Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

4. Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami s1awi Maryję!

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#358456

Nasza izba umajona, tatarakiem obstawiona
Tatarakiem, wodną trzciną, i czeremchą i kaliną!

Zielone Święta, la-la-a...

Maju, maju, świeży gaju, pachniesz ty dziś w całym kraju,
Niosą chłopcy gałązeczki, wiją wianki panieneczki!

Zielone Święta, la-la-la...

Jest to urocza piosenka w rytmie poloneza, mimo starań, nie zdołałam znależć wersji dżwiękowej.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#358582