Kazimierz Bartel. Wielcy Polacy

Obrazek użytkownika mukuzani
Blog

Kazimierz Władysław Bartel (ur. 3 marca 1882 we Lwowie, zm. 26 lipca 1941 we Lwowie) – polski polityk, matematyk, rektor Politechniki Lwowskiej. Poseł na Sejm, pierwszy premier Polski po przewrocie majowym, premier pięciu rządów Rzeczypospolitej, senator, podpułkownik Wojska Polskiego, Kawaler Orderu Orła Białego i Orderu Virtuti Militari. Po zdaniu gimnazjum dojrzałości wstąpił na Politechnikę Lwowską (ówczesną Szkołę Politechniczną), na Wydział Budowy Maszyn. Po zakończeniu studiów w 1909 pozostał na uczelni jako asystent w Katedrze Geometrii Wykreślnej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w roku 1911. Był jednym z pierwszych w Austrii doktorów nauk technicznych. W 1913 został profesorem geometrii wykreślnej Politechniki Lwowskiej. Podczas I wojny światowej wcielony do armii austro-węgierskiej. Do Lwowa powrócił w 1918. W 1919 brał udział w walkach polsko-ukraińskich jako dowódca wojsk kolejowych i komendant obrony Dworca Głównego. W tym samym roku został szefem kolejnictwa polowego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Sukcesy na tym polu spowodowały, że po zakończeniu walk i odblokowaniu miasta został powołany przez premiera Leopolda Skulskiego na stanowisko ministra kolei żelaznych. Pełnił tę funkcję także w gabinetach Wincentego Witosa i Władysława Grabskiego. W 1922 został wybrany do Sejmu i posłował nieprzerwanie do 1929. Po zamachu majowym Piłsudskiego został mianowany premierem i pełnił tę funkcję pięciokrotnie do 1930. W pierwszym rządzie Piłsudskiego pełnił funkcję wicepremiera i ministra wyznań i oświecenia publicznego, a także w praktyce przewodził obradom Rady Ministrów. Jego zwolennicy podkreślali sprawność z jaką łagodził spory i zarządzał państwem. Jego przeciwnicy natomiast widzieli w nim narzędzie ograniczania roli parlamentu (tzw. bartlowanie Sejmu). W 1929 zrezygnował z mandatu poselskiego i powrócił do kariery naukowej na Politechnice Lwowskiej. W tym samym roku został wybrany rektorem uczelni. Przyznano mu także tytuł doktora honoris causa oraz członkostwo w Polskiej Akademii Umiejętności; w latach 1930-1932 był prezesem Polskiego Towarzystwa Matematycznego. W tym czasie opublikował swe najważniejsze dzieła, między innymi serię wykładów na temat perspektywy w malarstwie europejskim. Była to pierwsza taka publikacja w świecie. W 1938 został powołany przez Prezydenta RP na senatora i pełnił tę funkcję do wybuchu wojny. We wrześniu 1939, w czasie obrony Lwowa przed natarciem wojsk niemieckich, Kazimierz Bartel stanął na czele Komitetu Obywatelskiego. Po zajęciu Lwowa przez ZSRR pozwolono mu na kontynuowanie wykładów na politechnice. W 1940 został wraz z kilkoma innymi politykami i profesorami wezwany do Moskwy, gdzie zaproponowano mu miejsce w Radzie Najwyższej ZSRR. Bartel propozycję tę odrzucił. Wkrótce po zajęciu Lwowa przez Niemców 30 czerwca 1941, Bartel został aresztowany w ramach Akcji AB i przewieziony do więzienia Gestapo na ulicy Łąckiego. Zaproponowano mu utworzenie marionetkowego rządu okupowanej Polski. Bartel odmówił i na osobisty rozkaz Himmlera został rozstrzelany 26 lipca 1941. Miejsce jego pochówku pozostaje nieznane.

 

zródło: kbartel.org/zyciorys.html

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Ministrowie poprzednich rządów uważali się z reguły za autonomicznych władców swych ministerstw, które aż nazbyt często wykorzystywali do załatwiania prywatnych interesów członków swojej partii. Ministrowie gabinetu Bartla mieli działać sprawnie i nie oglądać się na żadne polityczne więzi i przyjaźnie. Urzędnicy premiera sprawdzali i zatwierdzali budżet każdego ministerstwa. Każdy minister odpowiadał przed premierem za działanie swojego urzędu. Ministrowie nie mogli zajmować się działalnością polityczną. Przed wygłoszeniem jakiegokolwiek przemówienia w Sejmie musieli jego tekst przedkładać premierowi do zatwierdzenia. Bartel żądał od każdego ministra, by przed objęciem urzędu dał mu podpisany, lecz niedatowany list z rezygnacją. Premier mógł w każdej chwili wpisać datę i „przyjąć” prośbę o dymisję. Interesujące, że nawet Piłsudski dał mu taki list. Bartel osobiście przygotowywał porządek obrad każdego posiedzenia rządu i nie pozwalał na poruszanie jakiegokolwiek tematu bez jego wcześniejszej zgody.

Z tego systemu zadowolony był Piłsudski, który mógł dzięki temu zająć się wojskiem, zmniejszając swą aktywność w kwestiach czysto politycznych.

za .wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Bartel

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#277320

wspaniałe wspomnienia pióra prof. Leszka Dzięgiela "Lwów nie kazdemu zdrów". Autor w czasie okupacji był dzieckiem (rocznik 1931) jego Ojca zameczyli Niemcy w obozie, a sam Autor opisuje okupacyjną rzczywistość widziana swoimi oczami i oczami jego rodziny. Doskonałe tło do niniejszej notki.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#277350

Dziękuję za uzupełnienie notki. Książkę już zamawiamy /dostępna tylko z drugiej ręki, ale dobre i to/
A wracając do Kazimierza Bartela : taki premier ! ech...

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#277357

Niby nie powinnam się dziwić, ale jednak niezmiennie zaskakuje mnie różnica między przedwojennymi naukowcami, o jakże ogromnej wiedzy i szerokich zainteresowaniach (matematyk pisze o malarstwie), a współczesnymi "profesorami uniwersyteckimi", których kolejne publikacje stanowią jedynie warianty raz wydanej pracy doktorskiej. Generalizuję oczywiście, ale ostatnio poznałam zbyt wielu nieciekawych "profesorów".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#277358

Często pisze o tym Krzysztof Pasierbiewicz. Tu fragment :

"...W następnym pokoleniu (lata 60/70), ich dzieci pokończyły już częściowo studia tworząc grupę „nowej inteligencji”, drastycznie odmiennej kulturowo od ideałów inteligencji przedwojennej. Tu skłaniałbym się ku zastąpieniu terminu „nowa inteligencja” określeniem „klasa ludzi wykształconych w pierwszym pokoleniu” charakteryzujących się atawistycznym parciem do kariery. Ta grupa społeczna od inteligencji „starej” różniła się przede wszystkim tym, iż nie wyniosła z domu praktycznie żadnych głębszych wartości. I choć nieźle wykształcona zawodowo, nie umiała sobie uświadomić, iż jest genetycznie obciążona piętnem serwilistycznej wdzięczności wobec komunistów, którzy umożliwili ich ojcom promocję społeczną. Myślę, że to ci właśnie ludzie poparli wprowadzenie stanu wojennego okrzykując generała Jaruzelskiego mężem stanu. I w pewnym sensie nie można ich za to winić, gdyż tak ich po prostu wychowano..."

Całość http://krzysztofpasierbiewicz-echo24.blogspot.com/p/wojna-polsko-polska-w-przebiegy-terick.html

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#277362

"W 1940 został wraz z kilkoma innymi politykami i profesorami wezwany do Moskwy, gdzie zaproponowano mu miejsce w Radzie Najwyższej ZSRR. Bartel propozycję tę odrzucił. Wkrótce po zajęciu Lwowa przez Niemców 30 czerwca 1941, Bartel został aresztowany w ramach Akcji AB i przewieziony do więzienia Gestapo na ulicy Łąckiego. Zaproponowano mu utworzenie marionetkowego rządu okupowanej Polski. Bartel odmówił i na osobisty rozkaz Himmlera został rozstrzelany 26lipca 1941 "

Jedna myśl mi się kołacze po głowie : kogo z dzisiejszych polityków, stać by było, na rezygnację z takich / i u takich../
"konfitur".

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#277363

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#277367

Na marginesie; pamiętajcie o dorobku i pozycji naukowej prezydenta Ignacego Mościckiego.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#277409

Panu prezydentowi poświęcę notkę w pazdzierniku.
Dzięki, że zajrzałeś na tę stronę.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#277419

Tobie to się coś "ten tego"? :-))). A dlaczego miałem nie zaglądać? Jestem nałogowym konsumentem...słowa pisanego. I nie tylko... :-)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#277421

Tobie wolno być uprzejmym /" Bardzo przepraszam, ale na ewentualne komentarze będę mógł odpowiedzieć dopiero w godzinach popołudniowych lub wieczornych." / a jak ja jestem uprzejma - a nie zawsze tak było :)) / to od razu "ten tego" ?!
Rozgniewałeś mnie !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#277425

Rozgniewałem? Ten, tego... :-)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#277426

        PA !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mukuzani

#277430

Pa? Powinno być: Psik!!! :-)))

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#277434