Antypolscy propagandziści uczcili Święto 3-go Maja

Obrazek użytkownika elig
Idee

  

Oto jaki tytuł znalazłam w portalu Newsnow.co.uk {TUTAJ(link is external)}: "Is Poland At Risk For Atrocity Crimes?". Ten artykuł, napisany przez Marka Leona Goldberga {TUTAJ(link is external)} ukazał się dziś, 3 maja 2021.  Autor wyjaśnia:

  "“Atrocity crimes” is generally understood to encompass genocide, crimes against humanity and war crimes.".

  Skąd mu to przyszło do glowy?  Jest to efekt rozmowy z dziennikarką Annie Hylton, która twierdzi, że:

  "My guest today, Annie Hylton is an independent investigative journalist who examined the increase in gender-based violence in Poland in the context of the country’s vulnerability to atrocity crimes. (...)  As she explains, there is research suggesting that the erosion of women’s rights precedes atrocity crimes. And we discuss her reporting from Poland at length in this conversation.".

  Dołączony jest zapis audio rozmowy z Annie Hylton.  Goldberg w swoim tekście poprzedza go stwierdzeniami:

  "This includes Poland, where even before the pandemic levels of gender based violence were extremely high.  During the first month of the lockdown in March 2020, the country’s largest women’s rights center received a 50% increase in calls to its emergency domestic abuse hotline.
This COVID-induced spike in gender-based violence in Poland comes as the country is deep into a democratic backslide. The government of Poland is controlled by the ruling Law and Justice Party which has eroded media freedom and eviscerated the independence of the judiciary, among other anti-democratic moves.  The government is also reactionary in its worldview, including on issues related to gender. It has imposed a near-total ban on abortion and is seeking to withdraw from a key treaty to combat violence against women known as the Istanbul Convention.".

  Jak więc widać, Goldberg i Hylton wmawiają nam, że częściowy zakaz aborcji prowadzi do ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości oraz zbrodni wojennych.  Oskarżają o to wszystko Polskę.  Nie jest przypadkiem, iż czynią to w dniu święta narodowego Polski, czyli 3-go maja.

  "

.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:6)

Komentarze

Oto jaki tytuł znalazłam w portalu Newsnow.co.uk {TUTAJ}: „Czy Polska jest zagrożona zbrodniami okrucieństwa?”. Ten artykuł, napisany przez Marka Leona Goldberga {TUTAJ} ukazał się dziś, 3 maja 2021. Autor wyjaśnia:

„Zbrodnie okrucieństwa” są ogólnie rozumiane jako obejmujące ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne”.

Skąd mu na przyszło do glowy? Jest to efekt rozmowy z dziennikarką Annie Hylton, która twierdzi, że:

„Mój dzisiejszy gość, Annie Hylton, jest niezależną dziennikarką śledczą, która zbadała wzrost przemocy na tle płciowym w Polsce w kontekście podatności kraju na okrucieństwa. (...) Jak wyjaśnia, istnieją badania sugerujące, że erozja praw kobiet poprzedza zbrodnie okrucieństwa. W tej rozmowie obszernie omawiamy jej relację z Polski. ”.

Dołączony jest zapis audio rozmowy z Annie Hylton. Goldberg w swoim tekście poprzedza iść stwierdzeniami:

„Obejmuje to Polskę, gdzie jeszcze przed pandemią poziom przemocy ze względu na płeć był niezwykle wysoki. W pierwszym miesiącu obostrzeń w marcu 2020 r. Największe w kraju centrum praw kobiet otrzymało 50% wzrost wezwań na jego gorącą linię ds. przemocy domowej w nagłych wypadkach. Ten wywołany przez COVID wzrost przemocy na tle płciowym w Polsce pojawia się, gdy kraj pogrąża się w demokratycznym upadku. Rząd polski jest kontrolowany przez rządzącą partię Prawo i Sprawiedliwość, która między innymi posunięciami antydemokratycznymi nadszarpnęła wolność mediów i wyparła niezawisłość sądownictwa. Rząd jest również reakcyjny w swoim światopoglądzie, w tym w kwestiach związanych z płcią. Nałożył niemal całkowity zakaz aborcji i dąży do wycofania się z kluczowego traktatu mającego na celu zwalczanie przemocy wobec kobiet, znanego jako Konwencja Stambulska. ”.

Jak widać, Goldberg i Hylton wmawiają nam, że częściowy zakaz aborcji prowadzi do ludobójstwa, zbrodni przeciw ludzkości oraz zbrodni wojennych. Oskarżają o wszystko Polskę. Nie jest przypadkiem, iż czynią to w dniu święta narodowego Polski, czyli 3-go maja.

Autor tej notki [link]:

elig

Obróbka redakcyjna:

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

michael

#1670404

wrą tygle...

 

wrą tygle

antypolska robota

z powietrza

nie wytopią złota

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1670407