COVID -19: Oficjalne stanowisko polskich naukowców w sprawie szczepień

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Poniżej zamieszczam opublikowane 13 stycznia 2021 r. oświadczenie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN. Zdaję sobie sprawę, że absolutnie nie przekona ono fanatycznych zwolenników emerytowanego lekarza medycyny Z. Hałata oraz specjalistów od genetyki słodkowodnych małży i jęczmienia. Mam jednak nadzieję, że rozwieje ona przynajmniej wątpliwości tych, którzy w szumie medialnym celowo podsycanym przez wschodnie ośrodki dywersyjne nie potrafią się już połapać.

 

STANOWISKO
Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN
w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2
z dnia 4 stycznia 2021 roku

W ostatnim czasie, głównie w mediach społecznościowych, ukazują się wypowiedzi pod postacią wywiadów, sygnowane przez osoby posiadające tytuł naukowy. Wypowiedzi te wprowadzają dezinformację na temat wirusa SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19. Jednym z przykładów jest internetowy wywiad O szczepionce genetycznej Pfizera i testach PCR prof. Romana Zielińskiego udzielony Agnieszce Kisielewskiej. Takie wypowiedzi pozostają w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetyki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej.

Członkowie Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, reprezentanci z wyboru krajowego środowiska genetyków medycznych i patologów, zaniepokojeni brakiem podstaw naukowych takich wypowiedzi i ich ewidentną szkodliwością społeczną, czują się w obowiązku ostrzec potencjalnych czytelników.

1. Autorzy wypowiedzi nie są fachowcami w zakresie genetyki medycznej. Diagnostyka laboratoryjna i genetyka medyczna to odrębne dziedziny, w których autorzy wypowiedzi nie mają recenzowanego dorobku publikacyjnego. Świadczy o tym baza PubMed, prezentująca wszystkie istotne publikacje biomedyczne na świecie, gdzie autorzy wypowiedzi reprezentowani są w sposób ilościowo i jakościowo marginalny. Żadna z ich prac nie dotyczy genetyki człowieka, tylko np. mikroorganizmów lub małż z Jeziora Miedwie. Według miarodajnej bazy Scopus, również wskaźniki bibliometryczne tychże autorów są w rzeczywistości istotnie niższe od podawanych w tekście.

2. Przedstawiane tezy konstruowane są w sposób niejasny, przy użyciu szczątkowej, nierzadko opacznej, wiedzy biologicznej. Nadmierne posługiwanie się naukowym żargonem u niezorientowanego odbiorcy ma wywołać wrażenie merytorycznej kompetencji.

Komitet z zasady nie dyskutuje problematyki nie popartej dowodami naukowymi. Jednak w tym przypadku, widząc jakie szkody pociąga za sobą zaistnienie przedmiotowych tez w przestrzeni publicznej, uznano za właściwe sprostowanie najbardziej rażących z nich:

a. Próba dyskredytacji molekularnych testów na obecność SARS-CoV-2, opartych o technikę PCR lub ilościową RT-PCR jest błędna. Wyjaśniono to już w https://konkret24.tvn24.pl/zdrowie,110/wywiad-o-nieskutecznosci-testow-na-covid-19-wyjasniamy-manipulacyjne-tezy,1028628.html. Techniki te dają się doskonale wystandaryzować, szczególnie w ich odmianie ilościowej, używanej w identyfikacji wirusa SARS-CoV-2. Istotą techniki PCR jest specyficzne namnożenie niewielkiej liczby kopii ściśle określonego fragmentu materiału genetycznego, nawet w mieszaninie zawierającej przewagę innych sekwencji. Specyficzność prawidłowo zaprojektowanej reakcji, przy równoczesnym zastosowaniu odpowiednich kontroli, jest jedną z niekwestionowanych zalet techniki PCR, która od lat stanowi złoty standard w molekularnej diagnostyce genetycznej na całym świecie.

b. Jest nieprawdą, że RNA podawany w szczepionce przeciw COVID-19 zostaje przepisany na DNA. Podawana w szczepionce konstrukcja genowa(mRNA) nie ulega odwrotnej transkrypcji, nie wnika do jądra komórkowego, nie zostaje również wbudowana do genomu komórkowego. RNA stanowi tylko matrycę w procesie translacji zachodzącej w cytoplazmie, umożliwiając komórce gospodarza syntezę jednego określonego białka wirusowego (nie całego wirusa). Białko to tworzy kolec koronawirusa SARS-CoV-2 i przeciwko niemu uruchamiana jest odpowiedź immunologiczna organizmu. A o to właśnie w szczepionce chodzi. Dodatkowo, podany mRNA, ze względu na swoją znaczną niestabilność (stąd uciążliwa konieczność transportu w temp. -70 st. C), po uruchomieniu procesu translacji ulega nieodwracalnemu rozpadowi.

c. Szczepionki anty-COVID-19 oparte są na opracowywanym przez wiele lat modelu molekularnych szczepionek mRNA i poddawane były badaniom klinicznym zgodnie ze standardowymi procedurami. To, że nie rekomenduje się podawania ich ciężarnym, wynika z konieczności przeprowadzenia w dalszej kolejności dodatkowego, odrębnego cyklu badań, co jest elementem standardowej procedury badań klinicznych leków.

d. Rzekomo negatywny wpływ szczepionki na procesy rozrodcze powodowany ma być podobieństwem białka kolca wirusa i białka syncytyny. W wypowiedziach internetowych mylone są pojęcia homologii i reakcji krzyżowych. Białko kolca wirusa SARS-CoV-2 i syncytyna zawierają niewielkie fragmenty o pewnym podobieństwie sekwencji aminokwasów, jednak nie oznacza to że przeciwciała na to białko będą reagowały z syncytyną. Fragment jaki białko kolca (glikoproteina S) dzieli z syncytynami jest zbyt mały, aby wywołać immunologiczną reakcję krzyżową. Nie wykazano reaktywności krzyżowej swoistych przeciwciał antywirusowych z syncytyną człowieka obecną w plemnikach. Nie stwierdzono także wpływu infekcji SARS-CoV-2, a tym bardziej szczepienia przeciw COVID-19, na zdrowie reprodukcyjne kobiet. Podsumowując, nie ma żadnych naukowo uzasadnionych przyczyn aby sądzić, że szczepionka może w jakikolwiek sposób zagrażać płodności kobiet lub mężczyzn czy rozrodowi w ogólności.

3. Powszechnym obyczajem w nauce jest poddawanie wszelkich wyników badań recenzji zewnętrznej, dokonywanej przez niezależnych specjalistów będących autorytetami z danej dziedziny. Tezy z omawianych wywiadów takiego procesu nigdy nie przeszły. Członkowie Komitetu, jako profesjonaliści, mogliby takiej recenzji dokonać, jednak najpierw tezy takie musiałyby zostać sformułowane w sposób właściwy dla prac naukowych, a nie funkcjonować jedynie w postaci bezkrytycznie publikowanych enuncjacji medialnych.
Przypominamy, że aktualną wiedzę naukową na temat pandemii można uzyskać na stronie http://www.naukaprzeciwpandemii.pl.


Członkowie Komitetu z całą mocą podkreślają, że jedyną naukowo umocowaną metodą kontrolowanego przerwania epidemii SARS-CoV-2 jest zaszczepienie się szczepionką przeciw COVID-19.

 

Pod powyższym podpisani są:

1. Prof. dr hab. Ewa BARTNIK, Uniwersytet Warszawski

2. Prof. dr hab. Krystyna CHRZANOWSKA, Instytut-Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa

3. Prof. dr hab. Cezary CYBULSKI, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

4. Prof. dr hab. Tadeusz DĘBNIAK, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

5. Prof. dr hab. Wojciech FENDLER, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

6. Prof. dr hab. Agata FILIP, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

7. Dr hab. Paweł GAWLIŃSKI, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

8. Dr hab. Maciej GIEFING, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

9. Prof. dr hab. Olga HAUS, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy

10. Dr hab. Dorota HOFFMAN-ZACHARSKA, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

11. Prof. dr hab. Anna JAKUBOWSKA, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

12. Prof. dr hab. Danuta JANUSZKIEWICZ-LEWANDOWSKA, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

13. Prof. dr hab. Barbara JARZĄB, czł. koresp. PAN, Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Gliwice

14. Prof. dr hab. Krystian JAŻDŻEWSKI, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15. Prof. dr hab. Bogdan KAŁUŻEWSKI

16. Prof. dr hab. Janusz KOCKI, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

17. Prof. dr hab. Małgorzata KRAJEWSKA-WALASEK

18. Prof. dr hab. Maciej KURPISZ, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

19. Prof. dr hab. Grzegorz KURZAWSKI, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

20. Prof. dr hab. Janusz LIMON, czł. rzecz. PAN, Gdański Uniwersytet Medyczny

21. Prof. dr hab. Jan LUBIŃSKI, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

22. Prof. dr hab. Andrzej MACKIEWICZ, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

23. Prof. dr hab. Jerzy Stanisław NOWAK

24. Prof. dr hab. Andrzej PŁAWSKI, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

25. Dr hab. Natalia ROZWADOWSKA, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

26. Prof. dr hab. Maria M. SĄSIADEK, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

27. Prof. dr hab. Janusz SIEDLECKI

28. Prof. dr hab. Ryszard SŁOMSKI, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

29. Dr hab. Marlena SZALATA, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

30. Prof. dr hab. Michał WITT, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

31. Prof. dr hab. Maciej WIZNEROWICZ, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

32. Prof. dr hab. Iwona WYBRAŃSKA, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

33. Prof. dr hab. Jacek ZAREMBA - czł. rzecz. PAN, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa

34. Prof. dr hab. Ewa ZIĘTKIEWICZ, Instytut Genetyki Człowieka PAN, Poznań

 

I to by w zasadzie kończyło temat szczepionek, proszę państwa.

 

 

18.01 2021

 

 

 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.2 (głosów:20)

Komentarze

...jest sam wynalazca testów. To jakiś głąb, szur i łajdak zapewne. To co opowiada o testach PCR to stek bredni. Jak długo można mu na to pozwalać? Czy ktoś wreszcie zrobi a tym porządek? Na szczęście my w Polsce wiemy lepiej, a takie wpisy jak ten to wprost ratują ludziom życie :) 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-6

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Nie musisz się uczyć na swoich!

#1658779

Mam wrażenie, że nie wgłębiałeś się nigdy w temat metod badawczych bazujących na powielaniu PCR. Proponuję najpierw Wikipedię i zrozumienie metody jako takiej. Później coś o rt-pcr. Żebyś zrozumiał podstawy. Na YT jest sporo filmów dość łatwych do przyswojenia. 
 

Następnie możesz upajać się bogatą literaturą naukową:

https://scholar.google.com/scholar?start=70&q=pcr+virus+detection&hl=pl&as_sdt=0,5

Oczywiście literatura ta także zajmuje się problemem testów false-positives, false-negatives, ale sama metoda jest rewolucją jeśli chodzi o wykrywanie bakterii czy wirusów, porownując np. do wcześniejszych metod bazujących na hodowlach bakterii. W świecie nauki nie podlega to żadnym dyskusjom. To jak konkurowanie silnika parowego z silnikiem bezszczotkowym.

Czynienie argumentu z wyrwanej z kontekstu i mało zrozumiałej dla Kowalskiego wypowiedzi Mullisa jest mało poważne (albo wynika z niezrozumienia tematu). To co robisz to manipulacja lub efekt uboczny bycia zmanipulowanym. Niemniej możesz nawet zacytować całość tej wypowiedzi i zinterpretować. Podpowiedź - ona (ta wypowiedź) jest bardzo precyzyjna, na co wskazuje prostowanie czy danie do zrozumienia pytającemu, że wyraża się mało precyzyjnie. Taki sam poziom precyzji musisz zachować przy interpretacji całości wypowiedzi i nie możesz sobie pozwalać na uproszczenia przez indukcję. Bo z wypowiedzi, że metoda pcr nie służy do wykrywania wirusów (bo nie służy) nie możesz wnioskować, że metoda nie służy do wykrywania malutkich fragmentów RNA wirusów. Jeśli byś tak twierdził, to w całości zaprzecza to odkryciu czy wynalazkowi... Bo pcr właśnie temu służy. Technologia najpierw adresuje kod do namierzenia, następnie namierza i za pomocą średnio wyrafinowanej technologii mnoży w kilkudziesięciu iteracjach, aż do wyczerpania potencjału zawartości mieszaniny reakcyjnej. Oczywiście wszystko odbywa się w cyklach precyzyjnego podwyższania i obniżania temperatury materiału.

Poczytaj i poszerz horyzonty. Tylko nie po łebkach! Musisz poświęcić przynajmniej kilkadziesiąt minut i otworzyć umysł. I nie bądź ignorantem, bo to przecież brak ważnej cnoty :D

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-3

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#1658788

to wiara (notabene też cnota). Uodparnia na wiele wirusów, także tych najgroźniejszych, które atakują zmysły.

Dzięki za wykład. Jestem pod wrażeniem. Serio. Wkrótce już wszyscy będziemy specjalistami z wirusologii. Kto wie, może te wpisy staną się podstawą nostryfikacji naszych dyplomów w tej dziedzinie lub weterynarii. Z pewnością podczas tego i kolejnych lock-downów będziemy mogli się zczepić sami. To znaczy parami, oczywiście. Dzięki temu spadek przyrostu naturalnego zostanie ostatecznie powstrzymany, mimo wzrostu liczby zgonów. To dobra wiadomość.

Jak tak dalej pójdzie, to może wkrótce ludzie prócz zczepień rozszerzą ofertę na zabiegi chirurgiczne. Z niecierpliwością czekam na pierwsze informacje o domowych amputacjach i przeszczepach. O transplantacjach nie wspominam, bo niektórzy już są w transie - tyle że paplacji.

Omówię to szerzej w odrębnym wpisie. Pozdrawiam.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Nie musisz się uczyć na swoich!

#1658809

Wiara uzupełnia wiedzę. Wiedzę mamy dziś na wyciągnięcie ręki - dość prostą do zrozumienia wiedzę. Jak mamy dzielić tę samą i trudną do umocnienia wiarę, skoro nie jesteśmy w stanie zgodzić się co do obiektywnej i prostej wiedzy i co do oczywistych i podstawowych faktow?

Ciężko dyskutuje się z argumentami ad absurdum... Nawet nie ciężko - dyskusja z argumentacją ad absurdum nie jest wogóle możliwa. 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#1658858

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Nie musisz się uczyć na swoich!

#1658889

Tam nic (dosłownie) nie ma na temat PCR, który tu wywołałeś.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#1658892

...może z wyjątkiem zdjęć (ale wiele lat temu) i czasem wilka z lasu. PCR jest wspomniany w komentowanym przez nas tekście, więc nikt niczego wywoływać nie musiał.

Poza tym raz jesteś za podgrzewaniem dyskusji, a raz ją oziębiasz. Chyba za bardzo próbujesz wprowadzać w życie metoidy stosowane do wywołania łańcuchowej polimerazy. Jak grzać, to grzać. Oziębi się samo.   

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Nie musisz się uczyć na swoich!

#1658986

W tym skrócie wywiadu Alexa Jonesa z dr Francisem Boyle prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące przygotowywanych szczepionek mRNA firm Pfizer i Moderna.
Po pierwsze szczepionki mRNA są kompletnie nowym typem szczepionek które podlegają pod Kodeks Norymberski prowadzenia eksperymentów medycznych.

Po drugie każdy kraj i wszyscy wykonujący szczepienia, którzy będą próbowali pominąć ten fakt będą mogli być pociągnięci do odpowiedzialności z tytułu Kodeksu Norymberskiego.

Więcej istotnych informacji znajdziecie Państwo w tym wywiadzie i artykułach:

http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/szczepionka_sarscov2,p860594855
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/eksperci_ostrzegaja_ze,p1615571024
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/szczepionka_koronawirusowa,p917240369
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/szykowana_szczepionka_rna,p1909460409
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/szczepionka_na_covid19,p531549202
http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/niemalze_kazdy_kto,p1073447028
http://www.prisonplanet.pl/polityka/trzy_miesiace_po_tym_jak,p1336514866
https://gloria.tv/post/ye8batthgZxv2b3ZH9ZZb2osb

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

Verita

#1658939

Ogarnij sie chłopie i płeć bzdur

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

zimny drań
 

#1658913

Przychodzi baba do lekarza? Proszę bardzo:

- Po co pani znowu przylazła?
- Mam duży połeć.
- Boli?
- Połeć słoniny? Niech pan nie żartuje.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Nie musisz się uczyć na swoich!

#1658981

Wśród osób, które podpisały stanowisko nie ma epidemiologów.

A tymczasem:

Zbigniew Hałat po studiach wyjechał do Afryki, gdzie zajmował się zwalczaniem ciężkich i występujących masowo epidemii chorób tropikalnych, zakażeń, a także zatruć. W latach 80. był konsultantem ds. epidemiologii rządu w Kenii (w Afryce Wschodniej). Po powrocie do kraju poświęcił się zapobieganiu AIDS podczas działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu. W pierwszej połowie lat 90. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Jest autorem felietonów pt. „Spróbuj pomyśleć” w Radiu Maryja oraz publicystą Telewizji Trwam (Wiki).

Z. Hałat powołuje się na sprawdzone fakty, co autor notki ustawicznie bezpodstawnie dezawuuje. Np. w tekście: https://niepoprawni.pl/blog/humpty-dumpty/zamiast-posypywac-piaskiem-chodnik-kupmy-tanio-gips twierdził, że niewiarygodna jest ważna info, podana przez Hałata, że: " Amerykańskie dane pokazują, że ok. 3 proc. osób ma natychmiastowe, poszczepienne objawy uboczne. To dużo" (https://niepoprawni.pl/polecanka/w-usa-3-proc-z-poszczepiennymi-objawami-ubocznymi).

Tymczasem info ta pochodzi z oficjalnych amerykańskich danych z 18 grudnia: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf. Na 112.827 zaszczepionych osób 514 miało natychmiastowe poszczepienne objawy uboczne (niezdolność do wykonywania normalnych codziennych czynności, niezdolność do pracy, wymagana opieka lekarza lub pracownika służby zdrowia). Warto przeczytać cały tekst, który traktuje o poszczepiennych wstrząsach anafilaktycznych.

Skutki szczepień, szczególnie wśród seniorów, wymagają nadzoru i wyciągnięcia wniosków. Potwierdzają to dane z kolejnych krajów:

https://niepoprawni.pl/polecanka/zakazenia-wsrod-zaszczepionych-w-hiszpanii

https://www.radiomaryja.pl/informacje/szwecja-cztery-osoby-zmarly-po-przyjeciu-szczepionki-przeciw-covid-19/

https://niepoprawni.pl/polecanka/hiszpania-w-domach-seniora-od-poczatku-roku-zmarlo-prawie-1000-osob

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/535165-23-seniorow-zmarlo-w-norwegii-bezposrednio-po-zaszczepieniu

https://www.ekspedyt.org/2021/01/17/pierwsze-szczepienia-pierwsze-efekty/

https://niepoprawni.pl/wiadomosc/lekarze-nie-chca-sie-szczepic

https://wprawo.pl/wicedyrektor-organizacji-promujacej-szczepienia-dla-cnn-nie-dziwmy-sie-doniesieniami-o-smierci-seniorow-po-zaszczepieniu-to-normalne-zjawisko/

No i gdzie jest odpowiedź na merytoryczne pytania Pawlickiego?

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/530581-narodowy-program-szczepien-do-poprawy-gdyz-pomija-kluczowe

Ps. Nie wiadomo, czy wzrost zakażeń i zgonów na covid wśród seniorów po zaszczepieniu, to przypadkowa koincydencja, czy związek przyczynowo-skutkowy. Rzecz jednak nie może być bagatelizowana.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658791

Ozdrowieńcy mają bardziej nasilone reakcje niepożądane po szczepionce. „To przypomina infekcję”

https://nczas.com/2021/01/19/ozdrowiency-silnie-reaguja-na-szczepionke-to-przypomina-infekcje/

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

Alina

#1658797

widać silniejsze od ciebie. Więc krótko i na temat:

1. Kiedy Z. Hałat uzyskał tytuł doktora, że go tak uparcie tytułujesz?

2. Jaki ma dorobek naukowy?

3. Gdzie i pod czyim kierunkiem, a także kiedy, uzyskał specjalizację epidemiologa?

Śmiało, przedstaw szerzej człowieka, który wg ciebie jest jedynym liczącym się "naukawcem" medycznym, jeśli chodzi o SARS-2-CoV. 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-8
#1658802

Poza tym wskaż, który z naukowców podpisujących stanowisko jest epidemiologiem lub choćby specjalistą od chorób zakaźnych. To sami genetycy lub biolodzy. Najczęściej zajmują się nowotworami.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658804

to przychodni albo szpitalu lub też uczelni medycznej praktykował lekarz medycyny Z. Hałat po powrocie z Kenii pod koniec lat 1980-tych?

Śmiało, wskaż, jakim to superlekarzem-praktykiem ostatnie 45 lat był Z. Hałat. ;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7
#1658806

szczepionki?

Hałat wskazał źródło podanych przez siebie danych i dokonał oceny skali objawów poszczepiennych. To jest dzisiaj najistotniejsza kwestia.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658807

ile lat praktykował jako lekarz, kiedy uzyskał specjalizację, potem specjalizację II stopnia, a potem dopiero został epidemiologiem. Taka jest bowiem ścieżka kariery. 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6
#1658811

a ja na faktyczne kompetencje, zdolność wyciągania wniosków i rzetelność w dowodzeniu. Nigdy tego u Z. Hałata nie potrafiłeś zakwestionować.

A tymczasem każda jego teza zyskuje praktyczne potwierdzenie.

Ps. Jeśli ci tak bardzo zależy na referencjach profesjonalistów, to Hałatowi udzieliła ich już publicznie na NP blogerka Tarnawska, lekarka, znająca osobiście tego lekarza. Jej też nie wierzysz?

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658814

Co ty wiesz o rzetelności w dowodzeniu czy też wyciągania wniosków z faktów? No nie żartuj. 

Swoją drogą dziwi mnie, że powołujesz się na p. Tarnowską. Przecież nie tak dawno lżyłaś ją w ohydny sposób odmawiając jakiejkolwiek wiedzy, 

Teraz zmiana poglądów?

No, no... W takim razie czekam, kiedy i mnie zaczniesz cytować. 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7
#1658821

Z powodów oczywistych. Odpowiedzi autora notki nie są merytoryczne.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658822

obnażenia mizerii lek. med. Hałata nastąpiła rejterada. Spokojnie, w najbliższym czasie pokażę, jaki to "praktyk". 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6
#1658824

 • w latach 70-tych zwalczał najcięższe epidemie zakażeń i zatruć pokarmowych
 • w latach 80-tych, lecząc choroby szerzące się masowo w Afryce Wschodniej,  był  świadkiem narodzin nowej epidemii - HIV/AIDS, której zapobieganiu poświęcił się po powrocie do kraju w ramach pionierskiej działalności oświatowo-zdrowotnej w Polskim Czerwonym Krzyżu;
 • lata 90-te przyniosły mu najwyższy awans profesjonalny - zajmował w trzech kolejnych rządach stanowisko głównego inspektora sanitarnego i zastępcy ministra zdrowia ds. sanitarno-epidemiologicznych  i wraz z garstką entuzjastów wprowadzał  - na przekór trudnościom  -  nowoczesne metody zapobiegania i zwalczania chorób, rozwijając kierunki wcześniej w kraju nieznane, jak zdrowie środowiskowe, promocja zdrowia, edukacja  rówieśnicza;
 • pisano o nim w prestiżowych magazynach lekarskich - vide: Karin Chopin, Letters from Poland, British Medical Journal, 30 May, 6 June, and  13 June 1992).

W kolejnych latach, już w ramach własnej przedsiębiorczości, rozwijał nowe  w zmieniającej się Polsce dalsze kierunki zdrowia publicznego, skupione wokół spraw promocji zdrowia na wolnym  rynku i ochrony zdrowia konsumenta, które nazwał medycyną konsumenta.

Zbigniew Hałat jest:

 • prezesem zarządu HRM&C- Medyczne Centrum Konsumenta,
 • prezesem Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Konsumentów,
 • założycielem Instytutu Wody,
 • redaktorem naczelnym czasopisma ruchu ochrony zdrowia "Zagrożenia Zdrowia w Polsce",
 • przewodniczącym Międzynarodowego Towarzystwa im. Johna Snowa na rzecz zdrowego rozsądku w ochronie zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia konsumenta,
 • prezesem Towarzystwa Ślężańskiego
 • prezesem Towarzystwa Dobroczynnego im. Joanny Ewy Hałat - Wielebnej Matki Józefy Hałacińskiej.
Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658825

I małe sprostowanie - Hałat ukończył studia medyczne w 1974 roku. Jako lekarz praktykował więc niespełna 16 lat. 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6
#1658828

Przestał być lekarzem? Kiedy?

Lekarz to zawód, a nie stanowisko w przychodni.

Lekarzem, zgodnie z Art. 5 Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, może być osoba, która:

1. jest obywatelem polskim lub obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

3. posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu lekarza;

4. wykazuje nienaganną postawę etyczną;

5. posiada:

a) dyplom lekarza wydany przez polską szkołę wyższą, lub

b) dokument potwierdzający formalne kwalifikacje lekarza, spełniające minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej, wydany przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej, wymieniony w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, i towarzyszące mu, odpowiednie świadectwo wymienione w wykazie, o którym mowa w Art. 6b, lub

c) dyplom lekarza wydany przez inne państwo niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, pod warunkiem że dyplom został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny zgodnie z odrębnymi przepisami oraz że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;

6. odbyła staż podyplomowy;

7. złożyła z wynikiem pozytywnym Lekarski Egzamin Państwowy w języku polskim, lub w języku, w jakim były prowadzone studia na kierunku lekarskim.

Lekarz, mający polskie obywatelstwo, ma prawo wykonywania zawodu dożywotnio.

https://www.sluzbazdrowia.com.pl/artykul.php?numer_wydania=2929&art=1

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658833

przeszkolenie i zdać egzamin, aby mógł wystawić choćby najprostszą receptę. Podstawa prawna: art. 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Nie miałaś również o tym pojęcia? Wow....

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-8
#1658837

Tylko nie ma powodu do spekulowania o tym, czy praktykuje jako lekarz, czy nie: 1/ bo nic nie wiadomo w tej sprawie, a przede wszystkim, czy jest zainteresowany "wystawianiem recept", 2/ ponadto to czy wystawia recepty nie ma żadnego znaczenia dla jego kompetencji jako epidemiologa.

Nb. Jakie kompetencje medyczne ma obecny MZ?

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658839

albo podpatrzone u mnie na blogu. 

 

Ps. Hałat nie ma żadnej specjalizacji, a tym bardziej w zakresie epidemiologii!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6
#1658841

Menedżerem też słabym jest, co już wie cała Polska. Poza klakierami, of course.

EOT

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658845

of course!

;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1658847

Sam bełkoczesz  i to po chamsku jeszcze

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

zimny drań
 

#1658910

W tym "Stanowisku" brakuje jednego, PODSTAWOWEGO oświadczenia wszystkich podpisanych, że NIGDY nie pobierali żadnych fantów od koncernów farmaceutycznych, albo chociażby tych, które teraz sprzedają szczepionki na covid-19.

Jak ci wszyscy cwaniacy mogą pisać o "rzekomym negatywnym wpływie szczepionki na rozrodczość" skoro szczepionka była testowana (o ile na prawdę) krócej niż trwa ciąża, a na ciężarnych nie była wcale? Przecież to obraża inteligencję nawet najbardziej tępych "oszołomów", którzy nie mają zamiaru się szczepić tym g.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-4

Alina

#1658794

oświadczenia wszystkich podpisanych, że NIGDY nie pobierali

żadnych fantów od koncernów farmaceutycznych niczego nie

załatwiają. Są agenturą wpływu NWO. Wraz z nowymi leninami

(Kamala&Joe) oraz kryminalistami z całego świata wprowadzili się

teraz do Białego Domu. Pobierać podpisani dopiero będą.

Nie tylko fanty. Zajmować też będą wkrótce wysokie stanowiska

w Nowym Wspaniałym Świecie.

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/panstwo-kryminalne

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/latka-ideo

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1658881

Dr Rath złożył w prokuraturze w Bonn doniesienie o popełnieniu przestępstwa przez Ministra Zdrowia Niemiec - Jensa Spahna - w szczególności za nieumyślne spowodowanie śmierci i nieumyślne spowodowanie uszkodzenia ciała w związku z ignorowaniem ratujących życie informacji, które dr Rath przekazał w wrześniu 2020 r. niemieckiemu Ministrowi.

W doniesieniu dr Rath wskazuje na powiązania Spahna z przemysłem farmaceutycznym, którego od wielu lat jest zagorzałym lobbystą. Potwierdza to między innymi fakt, że Spahn w wieku 40 lat jako poseł do Bundestagu i Minister Federalny z adekwatnym do zajmowanych funkcji wynagrodzeniem wraz ze swoim „małżonkiem” zakupili willę w Berlinie-Dahlem za cenę 4,7 mln EUR. Wraz z kosztami podatku gruntowego, notariusza, pośrednika itd. zapłacili za ten obiekt około 5,5 mln EUR.

Nikogo chyba już nie dziwi czemu ten pan tak mocno próbuje zdyskredytować naturalne metody zapobiegania chorobom, w tym koronawirusa. dr-rath-education.org/pl/
Tekst całego doniesienia o popełnieniu przestępstw (w języku polskim) na stronie

dr-rath-health-alliance.org/…0/12/Strafanzeige-Spahn-PL.pdf

https://gloria.tv/post/zFrNedxNDBJ73Db2Wc2tgjQWo
https:/ https://gloria.tv/post/zFrNedxNDBJ73Db2Wc2tgjQWo

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5

Verita

#1658938

Masowe zgony norweskich seniorów! Przyczyną szczepionka przeciw COVID-19? Sikora w MN!

https://youtu.be/3Y12w670F6c?t=258

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-5

Alina

#1658798

Dołujące jest to, że są wśród nas ludzie, którzy uważają pandemię i szczepionki  za spisek. Gorzej jest tylko gdy dopytasz czyj i przeciw komu skierowany

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-7
#1658799

nie znam nikogo, kto by wierzył w teorie emerytowanego lekarza Hałata i jemu podobnych. 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-8
#1658803

Spisek skierowany jest przeciw wszystkim prócz samych spiskowców

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/panstwo-kryminalne

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/latka-ideo

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1658882

szkoda słów by komentować tych......

Myśli jeden z drugim, że jak ma dyploma to już ciemniak wszystko wie, i każdy kit może każdemu wcisnąć. Dostałem parę dni temu list, 12 stron +1, opisujące historię człowieka, terapeuty naturalnego, którego rodziny przedstawiciele od sześciu pokoleń leczyli w Ameryce Południowej Inkaskich królów. Naturalnie leczyli, nie jakimiś gównami od firmy Pfizer. Które to gówna tylko zabijają. Miałem znajomego, który łyknął wieczorem niebieską tabletkę od Pfizera, i żywy już się rano nie obudził! Młody, silny człowiek. Tamże na tych dwunastu stronach, a właściwie to na stronie pierwszej pada określenie amerykańskiej obecnej medycyny - spirala śmierci!!!

Doświadczyłem tego będąc świadkiem, co wyrabiali z Moją Ewą. Jak Ją "leczyli" po operacji. A Ona im wierzyła. Rozmawiałem ze starszą panią, której córka lekarzem jest w szpitalu niedaleko Nowego Jorku. Córka mamie kiedyś powiedziała, że lekarze w USA zabijają pacjentów..... W Polsce podobnie działa szumowska medycyna, i medycy odpowiednio.....Opowiedziała mi o tym pewna młoda pani, która w wyniku tego "leczenia" w jakimś łódzkim szpitalu straciła w ciągu kilku dni swoją mamę. A w Łodzi byli łowcy skór. Pamiętamy?

Zacytuję wypowiedź lekarza, cyt. "OSOBA, KTÓRA BIERZE LEK, MUSI WYZDROWIEĆ DWA RAZY - RAZ OD CHOROBY, DRUGI RAZ OD LEKÓW"  Powiedział Dr. William Osler

A moja bratowa w Polsce, z którą kiedyś rozmawiałem przez telefon, podczas rozmowy zaczęła liczyć tabletki, gdy zapytałem ile dziennie bierze. No i doliczyła się. Byłem w szoku, gdy mi powiedziała, że każdego dnia "musi" łykać 

"TYLKO" 26 !!!

W Polsce jest taka sama spirala śmierci jak w Ameryce. Po operacji mojej Ewy miałem kontakt z wyedukowaną na Białostockiej AM panią doktor.  Więc wiem co mówię. A pewna pielęgniarka - Polka, całe życie będąc pielęgniarką w Polsce, i później w USA (w wieku około 60 lat), gdy zdiagnozowano u niej raka piersi, na drugi dzień rzuciła pracę w szpitalu, gdzie pewnie zarabiała rocznie grubo ponad 100 000 dolców. Rzuciła pracę i wyjechała na kurację do Ameryki Południowej, do Peru, do Limy, i tam w Instytucie o Edmunda Szeligi wyleczyła się z raka pijąc herbatkę z vilcacory. Indiańskiego ziółka. Wiedziała jak by ją "leczono" - ucięcie piersi, chemia, i najpewniej do piachu. Czyli miała zero zaufania do amerykańskiej medycyny. Ja mam zero do amerykańskiej, i do polskiej - szumowskiej........i do tych wszystkich ekspertów, których tutaj cytujesz Humpty Dumpty.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-4
#1658808

Jeden chory próbował i wyzdrowiał, zatem 100% lek. ;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7
#1658813

 100 % skuteczna ta twoja whisky to sobie popijaj. Ja nie mam najmniejszej potrzeby leczyć się tym specyjałem dla chorych inaczej. Żaden medyk (oprócz Pani Basi Dentystki)  mnie nie widział na oczy od siedemnastu chyba lat. I nie mam zamiaru najmniejszego odwiedzać tych duraków.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3
#1658894

Moje doświadczenia z lekarzami sprzed kilku lat są równie przerażające, w dodatku z zawiadomieniem do prokuratury. No cóż.

To jest dopiero POEZJA. czytać beletrystykę prokuratorską, sądową, biegłych sądowych mającą tyle z rzeczywistością co bajki dla dzieci. Bo takie dostałam uzasadnienia odmowy wszczęcia postępowania. Chodziło o śmierć tuż po przyjęciu do szpitala - pogotowie przywiozło, a żaden lekarz nie zdążył nawet osłuchać pacjenta w sobotę wieczorem. Zostawili człowieka z pękniętym tętniakiem "do poniedziałku", bo lekarze przecież muszą wypocząć w szpitalu po całodziennej pracy w prywatnym gabinecie. Nie jestem w stanie się dowiedzieć ILE SZPITAL DOSTAŁ PIENIĘDZY OD NFZ ZA "USŁUGĘ MEDYCZNĄ". Rodzina nie podpisywała żadnych faktur, ani potwierdzenia "wykonania usługi medycznej".

W drugim przypadku ordynator szpitala i pielęgniarki podawali pacjentce "lek" śmiercionośny haloperidol POMIMO TEGO, ŻE OPIEKUN PACJENTA ZABRONIŁ PODAWANIA TEGO ŚRODKA! Nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności, chociaż przestępstwo było ewidentne.

Kilka tygodni temu znajomy z "niedotlenieniem lewej komory serca" nie poszedł do szpitala pomimo skierowania, bo nie chciał dać się zamknąć w szpitalnym obozie koncentracyjnym na święta. Tego samego dnia, kiedy dostał skierowanie zmarł nagle po zażyciu przepisanego betalogu ...

Ja się nie dziwię, że nagle wzrosła śmiertelność. Po szczepionkach wzrośnie jeszcze bardziej, co spowoduje jeszcze większe ograniczenia normalnego życia, aż wreszcie SUWEREN wywiezie wszystkich rządzących na taczkach - do Izraela albo do WHO, a szczepionkowe telewizje zaraz za nimi.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-5

Alina

#1658820

TAK -

.......Ja się nie dziwię, że nagle wzrosła śmiertelność. Po szczepionkach wzrośnie jeszcze bardziej, co spowoduje jeszcze większe ograniczenia normalnego życia, aż wreszcie SUWEREN wywiezie wszystkich rządzących na taczkach - do Izraela albo do WHO, a szczepionkowe telewizje zaraz za nimi............

Źródło: https://niepoprawni.pl/comment/reply/157889/1658820

©: autor tekstu w serwisie Niepoprawni.pl | Dziękujemy! :). <- Bądź uczciwy, nie kasuj informacji o źródle - blogerzy piszą za darmo, szanuj ich pracę.

TAK WŁAŚNIE będzie Alino. JUŻ TAK ZACZYNA BYĆ! 

SUWEREN Już się budzi!

Wczoraj kolega podesłał mi link. Otworzyłem, wysłuchałem z uwagą i z nadzieją, i z satysfakcją, że zaczyna się zmiana. Tym razem już nie "dobra" dudzia zmiana, ale rzeczywiście DOBRA ZMIANA!

Wracamy do II Rzeczypospolitej! 

Do TEJ Rzeczypospolitej,

Która po ponad wieku nieistnienia Wzrosła z popiołów jakTEN przysłowiowy Feniks. Która Suwerennie Odbudowała zniszczenia spowodowane przez bandytów zaborców. TAK wspaniale Odbudowała, że one do dziś wywołują dreszcz emocji. Jak TO było możliwe??? Zakwitł polski przemysł, kopalnie, fabryki, huty. Z malutkiej wioski rybackiej Powstała Wspaniała Gdynia, Port morski, stocznie. Długo by wymieniać wszystkie osiągnięcia. Osiągnięcia polskiej myśli technicznej, że wspomnę kilka tylko, jak TEN wspaniały samochód osobowy LEOPARD. Najwspanialszy na świecie wtedy, i do dziś jego piękno zapiera dech w piersiach, gdy ogląda się fotografie. A ten polski motocykl wojskowy SOKÓŁ? Najlepszy na świecie także. A samolot wojskowy ŁOŚ?

:

https://wielkahistoria.pl/bombowiec-pzl-37-los-duma-przedwojennego-polskiego-lotnictwa/

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE! 

DRUGA RZECZYPOSPOLITA!

Tak krótko Istniała.

A później zmowa bandytów ruskich i niemieckich, 1 i 17 Września 1939, i czwarty rozbiór Polski! Który, niestety, ale ten rozbiór ciągle trwa jeszcze, do którego dołączyły inne wrogie siły. Czy muszę wymieniać jakie???!

No ale na szczęście nie zniszczono całkowicie DRUGIEJ RP.

PRAWNIE ONA ISTNIEJE NIEPRZERWANIE.

ta bolszewia wojenna i powojenna, te dziwolągi po padnięciu żelaznej kurtyny, jak krwiożercze hieny pożerają Nasze Polskie Królestwo. Nasze zasoby. Czy muszę wymieniać ogrom zniszczeń spowodowanych przez niejakiego Aarona Bucholtza, i jego myckowatą sitwę? Padnięty rozkradziony cały przemysł, stocznie, fabryki, huty, kopalnie. Zniszczone PKP - POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE!!!

 Sprzedane obcym bogactwa skarbów naturalnych! Samo się wzięło i rozkradło wszystko panie dudek? Komu miałeś służyć składając przysięgę w Gmachu Sejmu po tym jak NARÓD zagłosował na ciebie zamiast na komoruskiego?!

Ale Teraz SUWEREN Się budzi.

ONA Wraca! POLSKA Budzi się do życia! POWRÓT Jej już się zaczął. TO Będzie TA Iskra Wychodząca z Polski, będąca przebudzeniem narodów, o której TO Iskrze mówili Ci, co potrafili zaglądać w przyszłość. Między innymi zakonnik o. Klimuszko. Zakonnica niemiecka Therese Neuman.......

Pierwszym Legionem Budzącej się Odnowa DRUGIEJ RP, będą Polskie Kobiety. Matki Polki. Już TEN Legion liczy sobie Dwa Miliony Gorących Serc!  Dwóch ruskich nadzorców, przed laty, gdzieś tam na Dalekiej Syberii, na Kołymskim szlaku śmierci, w prywatnej rozmowie między sobą, myśląc, że nikt ich nie słyszy, powiedział jeden z nich do drugiego : NARODA, KATORYJ MA TAKIJE MATIERY

NIKT NIGDY NIE POKONA!

POWRÓT DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ JUŻ SIĘ ZACZĄŁ.........

:

https://www.youtube.com/watch?v=_OKGjE3SCi4&feature=youtu.be

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1658870

Nie Proszę Pana. To nie kończy tematu szczepionek. Szanuję Pana i Pana poglądy, ale też nie można w czambuł potępiać tych, którzy mają wątpliwości. A jest ich dużo o czym też napisałem w swoim ostatnim tekście i komentarzach do niego. Logicznie: sypie się cała narracja firm farmaceutycznych, które stworzyły szczepionki i sypie się narracja tych naukowców, których Pan przytoczył. Bo jak można np. określić, że szczepionki nie działają na płodność, skoro ciąża trwa 9 miesięcy a badanie szczepionek trwało niecały rok. Na jakiej wobec tego podstawie naukowcy wskazują, że szczepionka nie wpływa na płodność? Poza tym badanie szczepionek winno trwać minimum 5 lat a nie rok. To też wymysł "płaskoziemców"? 

Nie jestem antyszczepionkowcem, ale chciałbym wiedzieć, co mi wstrzykują i jakie to może mieć konsekwencje w długim okresie czasu. 

Pzdr

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4

krzysztofjaw

#1658857

  Witaj! Nie zrażaj się, bo to tylko frontowy atak antyszczepionkowej Konfederacji. Oni mają inną ojczyznę. Ale to nikły procent społeczeństwa. Według zasady, im gorzej tym lepiej. Tylko w swym zaślepieniu zapominają, że tu chodzi paradoksalnie o nich również i ich rodziny. Oni jakby mogli, to zaproponowaliby rządowi w ramach walki z wirusem, budowę dodatkowych cmentarzy. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7

ronin

#1658868

Nawet jako nikły procent społeczeństwa, ojczyznę posiadać warto.

Tak uważali Żydzi w diasporze. Starali się zatem – biorąc rzecz

en masse – być dobrymi obywatelami państw zamieszkania.

 

To właśnie przyczyniło się do zagłady niemieckich Żydów.

Kiedy bowiem Hitler zapowiadał, że nadchodzą dobre czasy dla

dobrych Niemców, niemieccy Żydzi uznali, że ma też ich na myśli,

a zatem są ostatnimi, którzy mieliby opuszczać III Rzeszę.

 

Jako przedstawiciel mniejszości polskiej w państwie PiS, także

mógłbym dać się nabrać, że dobra zmiana będzie na lepsze, a nie

na gorsze. Gdzie bym tam miał przypuszczać, że w 80-tą rocznicę

wybuchu drugiej wojny światowej, na ulicy Stolarskiej w Krakowie,

w biały dzień, zostanę znienacka napadnięty przez funkcjonariuszy

policji uzbrojonych w broń maszynową?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6
#1658884

Ciekawe, czy podpisywacze przeczytali oficjalne, rządowe dane statystyczne?

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=30217&Itemid=100

Najciekawszy jest rok 2016, ten w którym ja i moja rodzina przechodziliśmy grypę dokładnie taką jak opisywany teraz covid-19, z temp. 41,0 st.C, jadłowstrętem, brakiem powonienia, odczuwaniu ciepłej wody jako bardzo zimnej, duszącym kaszlem, 3 tygodniowym osłabieniu tak wielkim, że jedyny możliwy wysiłek to spacer do łazienki i kuchni po picie. Podobne objawy miało pół Polski - czego podana statystyka może nie ujmować, kiedy chorzy nie korzystali z pomocy lekarza, ani zasiłków chorobowych, a poza tym ja chorowałam na przełomie 2016/17, a statystyki 2017 roku nie ma w danych rządowych.

Moje osobiste doświadczenie pozwala mi snuć przypuszczenia i podejrzenia, że w 2016 roku KTOŚ  zakaził Polaków z premedytacją jakimś zarazkiem, albo dokładnie takim samym jak obecnie panujący koronawirus. Po co i kto - tuż po wyborach, w których zwyciężył PiS - nie wiem.

Są jednak dwie okoliczności, które wiążą się z tą moją chorobą: niedawno prof. Gut  (telewizyjno-rządowy wirusolog) w jednym z wielu wywiadów ujawnił, że "obserwuje się jak długo trwa odporność na koronawirusa po zachorowaniu - można ją określić na 2-2,5 roku". Oznacza to bowiem, że KTOŚ jednak bada i obserwuje chorych i ozdrowieńców OD DAWNA!!!!! Bada przebieg choroby, powikłania, i ODPORNOŚĆ.

Druga okoliczność, to podane chyba i tu możliwe powikłanie poszczepienne: możliwość obniżenia temperatury ciała do 35,0 st. C. JA TAKĄ TEMPERATURĘ MAM OD TAMTEGO CZASU, od 2016 roku!!!!

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

Alina

#1658871

zmierz sobie rtęciowym term. To pokarze Tobie 10 stopni więcej 36,6

Sprawdzam co jakiś czas o sprawdzałem  w sanatorium

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

zimny drań
 

#1658912

Radzisz inżynierowi, który o wymianie ciepła i termometrach wie więcej niż wszyscy piszący tu na NP!

Termometry rtęciowe mają skalę od 35,0 st.C więc czasem moja temperatura "nie łapie się" na takim termometrze. Do twojej wiadomości - NA WSZYSTKICH MOŻLIWYCH TERMOMETRACH MAM TEMPERATURE oscylującą wokół 35 +/- 0,2 st. C.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

Alina

#1658942

od -40 stopni C. I rtęciowy jest. ;)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4
#1658948

- czyli dla ludzi?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Alina

#1658957

- czyli dla ludzi?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Alina

#1658958

;)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1658961

Pisałam o termometrach "możliwych" - w domyśle do użytku lekarskiego. Inteligentni - wszyscy oprócz Humpty Dumpty - zrozumieli i nie zawracają gitary :)

Nie ma rtęciowych do -40 st. C

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Alina

#1658964

To jednak sporo mniej, niż 35. 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1658969

Już wyjaśniam, po której stronie stoję.
Producent daje 10% ryzyka powikłań (na własne życzenie biorcy), a procent zachorowań na to bezobjawowe g... (nawet jeśli przyjąć, że nie są to, codziennie podawane, dane "dęte") w stosunku do nadwiślańskiej populacji (38 mln) lub choćby uprawnionych do głosowania (20 mln) czy nawet emerytów i innych tetryków mentalnych (powiedzmy grubo 10 mln) - no jaki jest? W dodatku zawsze samemu można zadbać o zmniejszenie zagrożenia "tym nie-wiadomo-czym" wobec własnej osoby wzmacniając sobie naturalnie odporność, a nie pchać się na wyprzódki z szyją pod gilotynę... Ergo: porównanie ryzyka jest jednoznaczne: NIE!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

Zygmunt Korus

#1658872

Jest Pan po właściwej stronie barykady. Lecz organizowanie się

zazwyczaj szło nam jak po grudzie. Wyjątkiem są rzeczywiście

Kluby Gazety Polskiej. Fenomenu tej skali nie zna historia

powszechna. Tego nie wolno zaprzepaścić.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1658927

"I to by w zasadzie kończyło temat szczepionek". 

Zgadza się. Szczepionka nie istnieje. Jedynie eksperymentalna

terapia genowa. Wobec tego temat jest skończony.

Wiarygodność Humpty Dumpty jest już także skończona.

Jako agent wpływu NWO napisał swoje i tyle na ten temat.

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/solidarnosc-daje-ciala

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1658875

uważają. Ale to, że wklejając oficjalne stanowisko PAN w twoich oczach stałem się agentem NWO świadczy wyraźnie, że za wcześnie przerwałeś leczenie. ;)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6
#1658878

      Jego już sowieci zaszczepili Spótnikiem i odleciał...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

ronin

#1658883

Słuchaj towarzyszu ronin uważnie. Ty nie jesteś cham.

Chamem to jestem ja. Z ciebie to jest kawał chama.

Co ty tu jeszcze porabiasz w tej dyskusji, hę?

 

Nawet Sowiety nie zabrały nam kopalń węgla, a jedynie płaciły

za niego znacznie zaniżone ceny w rublach transferowych.

Dzisiaj ty oraz twój Mateuszek łapki w górę na telefon z Berlina.

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/solidarnosc-daje-ciala

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6
#1658885

  Nie pij tyle bimbru, bo szkoda zdrowia. Co do Niemiec, to ciężko będzie im się pozbierać po rządach komunistki Niemiec. Zresztą Niemcy historycznie co dekadę dostają lanie, ale rozumu im nie przybywa. Pandemia w Niemczech szaleje, skrzętnie skrywana przed swoim społeczeństwem. Teraz widać solidarność. Unijną Niemiec inaczej, bazującą na kłamstwie i oszustwie.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

ronin

#1658896

  Witaj! Paradoksalnie Twój blog sprowokował zaproszenie prawie całej sowieckiej Konfederacji. Przynajmniej widzimy ich "troskę" inaczej, o Polskie społeczeństwo. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

ronin

#1658901

„Testy RT-PCR wykorzystywane do diagnostyki SARS-CoV-2 są zupełnie niewiarygodne. Sam twórca tej metody Kary Mullis, przyznał, że nie nadaje się ona do wykrywania wirusów” A przypominam, że dostał za to Nagrodę Nobla.

Zmarł nagle w wieku czterdziestu paru lat tuż przed "pandemią" ???

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

zimny drań
 

#1658914

To Mullis w 1993 r., gdy dostał Nobla, to ile miał lat? :)

Mullis ma zdecydowanie rację! PCR nie wykrywa wirusów! PCR służy do odnalezienia w badanym fragmencie konkretnej sekwencji RNA i powielenia tej sekwencji kodu do ogromnych ilości. W zmodyfikowanych metodach dodaje się znakowanie fluorescencyjne, które ułatwia wykrycie materiału. Pod względem logiki działania metoda jest prosta jak konstrukcja cepa. 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#1658982

Przecież to rewelacja, że ktoś udziela wywiadu po śmierci. Co prawda tylko kilka miesięcy po, ale przecież to sensacja. Bo w innym wypadku musiałby mówić o "naszym wirusie" kilkadziesiąt lat temu. To też byłaby sensacja. Już kilkadziesiąt lat temu (wnioskuję na podstawie jakości nagrania, która nie wskazuje na to, że film realizowano w ostatnich latach) wiedział o "naszym" wirusie. Pomyśl tylko., I zmarł (może w tajemniczych okolicznościach, tego nie wiem) tuż przed wybuchem pandemonii. Co za okazja do naukowych rozważań.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Nie musisz się uczyć na swoich!

#1659011

Mniej solidarności w UE = mniej dawek pfizera

Mniej pfizera = mniej czerwonej agentury z całego świata

Mniej pfizera = mniej tęczowej agentury z całego świata

Mniej pfizera = mniej agentury Kartelu Green Deal

Mniej pfizera = mniej agentury kryminalistów z całego świata

Mniej pfizera = mniej kryminalnych adopcji

Mniej pfizera = mniej handlarzy żywym towarem

Mniej pfizera = mniej handlarzy organami do przeszczepów

Mniej pfizera = mniej troli NWO

Mniej pfizera = dalej od Frankensteina A.D. 2021

Mniej pfizera = dalej od Nowego Wspaniałego Świata

Mniej pfizera = dalej od 1984

Mniej pfizera = dalej od Wyspy doktora Moreau

Mniej pfizera = dalej od Britannia Hospital

Mniej pfizera = mniej powikłań po terapii genowej pfizera

Mniej pfizera = mniej poronień po terapii genowej pfizera

Mniej pfizera = mniej osób bez dystansu przestrzennego

Mniej pfizera = mniej osób bez maseczek

Mniej pfizera = mniej mateuszków

Mniej pfizera = mniej apeli "nie będziemy się ich bali na zapas"

 

blob:https%3A//www.facebook.com/38c0cd67-a824-4c35-9e56-5b01817d0f46

 

W 2021 roku wszystkim niepoprawnym życzę jak najmniej pfizera

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/panstwo-kryminalne

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/solidarnosc-daje-ciala

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/latki-ideo

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1658915

Sądzę, że tak naprawdę nam wszystkim zależy na dobru Polaków. Zupełnie niepotrzebnie pojawiły się pod notką komentarze, które zawierają treści wzajemnie się obrażające: a to wyzywa się od ruskich agentów, którzy chcą upadku rządu ZP, a to przypisuje się niektórym nadmierną i fanatyczną uległość wobec obecnych władz ZP. Takie dyskusję niczemu nie służą. Tutaj chodzi o nasze życie i zdrowie a to jest sprawa bardzo poważna. Niezależnie od poglądów. 

Jest wiele argumentów przeciwko szczepionkom na SarsCov-2. Jest też wiele argumentów za ich przyjmowaniem. Nie wiem, gdzie leży prawda, ale wedle mnie dopuszczenie szczepionek do obrotu winno być poprzedzone długimi badaniami ich skuteczności i długookresowego wpływu na nasz organizm. Takich badań nie było i przyjmując obecne szczepionki ryzykujemy. Może i tak trzeba, ale ja jakoś nie chcę ryzykować. To jest tylko moje zdanie. 

Niemniej uważam, że na podstawie negatywnego lub pozytywnego stosunku do dzisiejszych szczepień nie można dokonywać oceny każdego z nas: czy jest patriotą, zdrajcą czy oszołomem. Zdrowie jest apolityczne i każdy z nas chce być zdrowy a to czy jest za szczepieniami czy nie, jest jego indywidualnym wyborem. I nie można przypisywać każdemu, kto jest przeciw, sympatii dla Konfederacji lub "ruskich onuc". Tak nie jest czego jestem przykładem. 

Pzdr

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

krzysztofjaw

#1658924

Na rampie w Auschwitz zdrowie też było "apolityczne"?

Zatem "Arbeit cię uwolni także od myślenia"?

Od 1 września 1939 trwa druga wojna światowa. Mimo to apeluje Pan,

żeby siedzieć okrakiem na barykadzie? Bez obrazy. W końcu to mnie

wyzywają od "ruskich onuc". Czy dlatego, że znam немножко język

rosyjski?

Pozdrawiam,

______________

Maciej Krogulski

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1658928

wynika z cech charakteru i obserwowanych zachowań wybitnie antypolskich i prokremlowskich zarazem.

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1658950

Określenie "ruska onuca" w twoim wydaniu to wyłącznie

argument ad personam. Brak ci argumentów merytorycznych.

A bardzo chcesz innych obrażać i wykluczać. Zatem ad rem.

Moskwę paliłeś w 1612 roku, czy w 1812 roku?

A może tylko sporty paliłeś, w trakcie olimpiady w Moskwie?

Kibicowałeś ojczyźnie światowego pokoju, czy Kozakiewiczowi?

Nie pamiętam cię także z wiecu przeciwko budowie Nord Steam 2.

Pamiętam natomiast, że taki wiec organizowałem kilka lat temu.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1658975

Przykro to czytac.

Wydaje sie, ze w momencie, gdy brakuje argumentow zaczynaja sie nasi niepoprawni  wyzywac od wschodnich lub zachodnich zdrajcow

I jedni i drudzy sie boja.: pierwsi infekcji, drudzy powiklan szczepionki.

Ludzie,sprobujcie sie jakos uszanowac

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Gosia

#1658955

Szanowna Pani Gosiu,

Niczego się nie boję. Próbuję jedynie, w miarę sił ratować innych.

Każdego. Bez pytania o afiliację partyjną, postawy, czy poglądy.

A to dlatego każdego, że stawką jest nie tylko nasz kraj, nie tylko

nasza cywilizacja, ale nasz gatunek – swego czasu bodaj myślący.

Ratować przede wszystkim przed terapiami genowymi, appkami

oraz zegarkami inwigilacyjnymi, czyli w skrócie przed NWO.

O tym też traktuje mój najnowszy tekst

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/latka-ideo

 

Niestety na szacunek każdy musi sobie samemu zasłużyć.

Poza tym mamy wojnę, a na wojnie dla zdrajców tylko jeden los.

 

https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/panstwo-kryminalne

 

Pozdrawiam

_____________

Maciej Krogulski

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1658976

Moja ulubiona koleżanka Rebeliantka mówi, że listu mikrobiologów i genetyków podpisali wyłącznie genetycy i specjaliści od biologii molekularnej a nie podpisał ani jeden epidemiolog. Jest to szczera prawda, ponieważ autorzy listu tak sami siebie nazwali, taka jest ich specjalność i na tym się z cała pewnością znają i rzeczywiście nie sa epidemiologami.

I tak powinno być, ponieważ szczepionka działa jako molekularny obiekt funkcjonujący w przestrzeni zjawisk biologii molekularnej, który ma niewiele wspólnego ze zjawiskami ze zjawiskami epidemiologicznymi. Profesor Hałat jest niewątpliwie świetnym praktykiem, który zrobił bardzo wiele dobrego w dziedzinie praktyki epidemiologicznej. Bardzo możlliwe, że ma sporą wiedzę z dziedziny biologii molekularnej. Ale także ma pełne prawo nie znać się na niej zupełnie. Ma prawo także nic nie wiedzieć i nie rozumieć na czym polega metoda PCR.

Tak może być ponieważ przepaść teoretyczna i techniczna pomiędzy biologią molekularną a epidemiologią jest taka jaka jest pomiędzy mechaniką kwantową a fizyką silników parowych. To są naprawdę inne obszary nauki, inny rodzaj wiedzy i praktyki zawodowej. Dlatego nigdy bym nie powierzył zarządzania pracą powielającego reaktora atomowego specjalistom od parowych turbin energetyki zawodowej. To jednak zdarzyło się w kiedyś w elektrowni w Czernobylu, co stało się w konsekwencji jedną z najważniejszych przyczyn znanej całemu światu katastrofy elektrowni w Czernobylu. Jest to dość dokładnie opisane w tzw raporcie Miedwiediewa dostępnym w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Istnieje polskie wydanie tego raportu.

Tłumacząc prostym językiem: W interpretacji tak skomplikowanych zjawisk należy posługiwać się znaną od stuleci metodą, by oddać co cesarskie cesarzowi a co Boskie, Bogu. A pomiędzy wiedzą i praktyką epidemiologów z panem Hałatem a wiedzą genetyków molekularnych musi istnieć albo odpowiedniej klasy translator pozwalający na zrozumienia obu przestrzeni zjawisk biorącego się z kompetencji i szacunku do naukowych skutków oddziaływań obu przestrzeni. 

Szczepionka mRNA nie może replikować się poprzez modyfikację ludzkiego genomu. To jest po prostu niemożliwe Ona, ta szczepionka wcale się nie replikuje. Ale szczepionka mRNA wśród 0,3% albo 2% szczepionych może wywoływać różne powikłania, choć przyczyny tych powikłań mogą nie mieć żadnego związku z replikacją enzymu, którego matrycą jest fragment mRNA zawarty w szczepionce. I nic z tego nie wynika oprócz potrzeby zbadania tego co się dzieje.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

michael

#1658929

"pomiędzy wiedzą i praktyką epidemiologów z panem Hałatem,

a wiedzą genetyków molekularnych musi istnieć odpowiedniej

klasy translator"

 

Owszem. Co gorsza, główną obawą jest właśnie to, że taki translator

już istnieje. Tyle, że jest on własnością jakiegoś Gates'a lub Soros'a.

Zatem zaszczepiony staje się po zaszczepieniu niewolnikiem

właściciela tegoż translatora.

 

Przykładem translatora jest zwykły słownik dwujęzyczny. Przecież nie

jest niczym niezwykłym, kiedy na rynku księgarskim pojawia się nowa

edycja takiego słownika. Poprzednia edycja natychmist starzeje się

moralnie.

 

Tak w latach 1990-tych w niesłychanym tempie starzały się moralnie

kolejne wersje komputerów, tylko w związku z nowszymi procesorami.

 

Co będzie oznaczać pojawianie się nowych edycji translatora Gates'a

lub Soros'a. Coś przypominającego łatki na komputerowych

sytemach operacyjnych Gates'a? Przecież te pfizery, to nie są żadne

szczepionki, tylko konstrukty komputerowe. Są to tylko hybrydy

mikrobiologiczno-genetyczno-nanotechnologiczne.

 

A to też tylko w dosłownym, konkretnym, dotykalnym sensie.

Lecz co, kiedy jakiś Soros uzna, że potrzebna jest nie łatka

biologiczna, genetyczna, czy software'owa? Co, kiedy jakiś Soros

uzna, że – uwzględniając mądrość etapu – potrzebna jest każdemu

łatka ideo – aktualizujący poprawność struktury myślowej

zaszczepionego onegdaj delikwenta update?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1658932

Dla kolegi pytam.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1658949

Kolega więc jest w tej kwestii kompetentny. Wtajemniczy cię.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1658999

Autorzy stanowiska podają (cytuję)::

Członkowie Komitetu z całą mocą podkreślają, że jedyną naukowo umocowaną metodą kontrolowanego przerwania epidemii SARS-CoV-2 jest zaszczepienie się szczepionką przeciw COVID-19

A tymczasem nie ma pewności:

http://ttps://www.salon24.pl/u/zdrowie/1107310,czy-osoby-zaszczepione-na-covid-19-moga-zarazac-innych

"Brakuje jednak prac badawczych pokazujących jak długo trwa ochrona w przypadku zaszczepienia i w jakim stopniu pomaga ono ograniczyć lub nawet całkowicie powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. Nie jest również jasne, czy zaszczepione osoby mogą nadal zarażać innych".

""Posiadane dane nie pozwalają definitywnie ocenić skuteczności szczepionek mRNA przeciwko Covid-19 pod kątem zapobiegania lub ograniczania przenoszenia zakażenia” - informuje niemiecki Instytut Roberta Kocha".

"-Teoretycznie szczepionka powinna powstrzymać zarówno infekcję, jak i przenoszenie się koronawirusa w społeczności - wyjaśnia dr Purvi Parikh, immunolog z organizacji non-profit Allergy & Asthma Network i współbadacz w badaniach szczepionek firmy Pfizer.

Wciąż nie ma dowodów na to, czy osoba zaszczepiona nie może zarażać. W takim przypadku pacjent może czuć się dobrze, jeśli wirus dostanie się do organizmu, jednak może przekazywać go dalej drogą kropelkową.

- Wirus wnika przez górne drogi oddechowe, przez nos albo przez gardło. A te są chronione przez śluzówkę. Ta warstwa śluzowa dobrze spowalnia patogeny przed dostaniem się do organizmu. Nawet jeśli szczepionka będzie niszczyć w organizmie wirusa, może nie być w stanie neutralizować go ze śluzówek. W takim przypadku kaszel czy kichnięcie może przenieść się na osoby nieszczepione - mówi prof. Deepta Bhattacharya z University of Arizona College of Medicine. 

Jedno jest pewne, że podawane obecnie szczepionki mogą złagodzić przebieg choroby u każdego zaszczepionego, ale nie dają gwarancji, że wirus nas nie tknie. Naukowcy z Pfizera i Moderny zapewniają, że nadal będą monitorować uczestników prób klinicznych, aby sprawdzić czy mimo zaszczepienia mogą przyczyniać się do transmitowania wirusa".

"Dopóki więc nie mamy takiej pewności, powinniśmy również po zaszczepieniu przestrzegać ogólnych zalecanych środków ochrony przed infekcją. Chodzi o zachowanie dystansu, przestrzeganie zasad higieny i noszenie maseczki ochronnej".

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658994

Merkel nazwała pandemię covid katastrofą stulecia. Przypominam, że od wywołanej przez Niemcy II Wojny Światowej minęło 76 lat. Skleroza czy bezczelność

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1659043

Druga wojna światowa trwa już 82 lata

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1659099

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659342