Pierwszy list – do osób poświęconych Bogu

Obrazek użytkownika Timoteusz
Świat

Pierwszy list

Drodzy Biskupi, Kapłani i Zakonnicy!

W siedmioczęściowym komentarzu BKP odpowiedział na propagowanie sodomii przez jezuitę J. Martina. Jaki, w przeciwieństwie do Martina, miał stosunek do niemoralności pogański mędrzec Diogenes? On chodził po placu w Atenach w ciągu dnia z latarką w dłoni, jakby czegoś szukał. Zapytany, czego szuka, odpowiedział: „Szukam człowieka”. Powiedzieli mu: „Czy nie widzisz tu tylu ludzi?”. Odpowiedział: „Oni nie są ludźmi, są zwierzętami, ponieważ kierują się jedynie zwierzęcymi instynktami i namiętnościami”. Niemoralność sprawia, że ludzie stają się drapieżnymi i niebezpiecznymi zwierzętami – bestiami, jeśli nie wcielonymi demonami. Natomiast ewangelia Chrystusa nadaje człowiekowi prawdziwą godność.

Co powiedziałby apostoł Paweł o jezuicie Marcinie? „O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi  świętym, ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne“ (Ef 5:3-4). „O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić“ (Ef 5:12).

„Nie bierzcie udziału w bezużytecznych uczynkach ciemności, wręcz przeciwnie, nazywajcie  je ich prawdziwym  imieniem” (Ef 5:11). Dzisiejsze czyny ciemności obejmują (anty)edukację seksualną, gender z programem zmiany płci… Wszystko to jest oznaką demonizmu i satanizacji odstępczego chrześcijaństwa.

„Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa?... Strzeżcie się rozpusty!... Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest?...“ (1Kor 6:15-18).

Kościół głosił czystość przed zawarciem małżeństwa, wierność małżęńskąi  czystość osób poświęconych Bogu.

Szanowne Bogu poświęcone osoby!

Mówić o kwestii czystości moralnej jest niemożliwe bez zakorzenienia w żywej wierze, która patrzy na życie z perspektywy wieczności i liczy na Bożą pomoc w tej walce. Jeśli ktoś naprawdę odwróci się od ścieżki grzechu do Boga i znajdzie żywą relację z Jezusem, wszystkie problemy zostaną stopniowo rozwiązane. Jednak warunkiem jest pójście nową drogą, którą jest Jezus (por. J 14).

Ostatnio, poprzez herezje neomodernizmu i synkretyzmu, wiara została odłączona od żywej relacji z Jezusem, a tym samym od życia. W wielu przypadkach chrześcijaństwo stało się bezduszą ideologią. W ten sposób moralność straciła podstawę i uzasadnienie. Jest to najbardziej wrażliwe w odniesieniu do szóstego i dziewiątego przykazania. Jedynym wyjściem z tego błędnego koła jest nie rozwiązywać problemu moralności osobno, bez wskazania na podstawę. Tą jest żywa relacja z Jezusem. Punktem wyjścia jest głoszenie żywego Chrystusa i pełnej ewangelii, a tym samym dokonanie prawdziwej reewangelizacji! Wtedy zrozumiemy wymagania moralne, podane w górskim kazaniu: „Jeśli prawe twoje oko jest dla ciebie powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie” (Mt 5:29). Co to oznacza? Mamy podwójny wzrok – fizyczny i duszewny. Tym duszewnym jest nasza wyobraźnia, która może ożywić pewną specyfikę z pamięci, która następnie wywołuje naszą zmysłową pożądliwość. Dlatego, gdy tylko pojawi się nieczysty obraz lub wspomnienie, musimy wyłupić wewnętrzne oko z połączenia z tym przedmiotem i wyrzucić – oddzielić się od niego. Jest to praktycznie wewnętrzne samozaparcie, przerwanie wewnętrznego lub zewnętrznego nieczystego spojrzenia. To wyrwanie oka  nie jest jednorazowym aktem, ale jest to program, droga wiary i walki o twoje zbawienie. „To to jest ofiara żywa i świę, ... tawyraz waszej rozumnej służby Bożej” (Rz 12,1)

Wy, drodzy biskupi i kapłani, stojicie przed  historycznym etapem, jakim jest wewnętrzna reforma Kościoła. Sobór Watykański II otworzył drzwi fałszywej reformie Kościoła, otworzył drzwi herezjom, synkretyzmowi i antymoralności. Dziś zbieramy owoce w Kościele i w świecie. Rozpocznij reformę od siebie. Jezus napomina biskupów pierwszego kościoła, aby pokutowali, Jego słowo odnosi się do każdego z Was: „Aniołowi(biskupowi) Kościoła w Sardes napisz: Znam twoje czyny: masz imię, które mówi, że  żyjesz, a jesteś umarły. Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć. …Nawróć się! ”(Ap 3: 1-3)

Święci zaczęli pokutę od siebie! A to jest droga i do Ciebie. Następnie potrzebne jest przystąpić do reformowania seminariów i księży. Studenciteologii muszą wiedzieć  o  ukrytych herezjach, kryjących się za fałszywym systemem historyczno-krytycznej teologii (neomodernizmu), tak jak to czynił św. Pius X. Trzeba też otwarcie potępić fałszywy szacunek dla kultów pogańskich, de facto dla ich demonów! Seminariów należy doprowadzić do osobistego nawrócenia i naśladowania Jezusa Chrystusa poprzez wewnętrzną modlitwę i słowo Boże (por. Dz 6, 4). Tym rozwiążą się wszystkie pytania dotyczące moralności. Jeśli życie Jezusa stanie się naszym życiem, będziemy głosić Chrystusa i świadczyć o Nim i Jego ewangelii w mocy Bożej. Jeśli nie mamy tej duchowej mocy, stajemy się wyrzuconą  zwietrzałą solą, podeptaną przez ludzi (por. Mt 5,13). Jako następcy Apostołów jesteście w pełni odpowiedzialni w tym historycznym czasie przede wszystkim za zaspokojenie najbardziej istotnej potrzeby, jaką jest wewnętrzne odrodzenie Kościoła. Będziecie za to odpowiedzialni i przed Bożym sądem.

Wy, drodzy kapłani i zakonnicy, macie obowiązek być wzorem świętości i czystości, jak apostoł Paweł. Nie tylko nie miał żony, ale był naprawdę wolny od trosk świata. Dbał przede wszystkim o swoją żywą relację z Jezusem, a potem o zbawienie dusz! O co się troszczycie Wy? Wy macieśw. Pawła naśladować, abyściejak on mógli powiedzieć: „Naśladuj mne, jak ja naśladuję Chrystusa (1 Kor 11,1).

Jeśli chodzi o seksualność, musisz mieć jasne stanowisko. Urzeczywistnia się po ludzku tylko w małżeństwie. Seksualność jest integralną częścią miłości we wspólnym pożyciu małżeńskim, co jednak wiąże się również z ofiarą, trwającą całe życie, aż do śmierci. Miłość ma płaszczyznę cielesną, czyli eros, potem płaszczyznę duszewną, czyli miłość do rodziny, narodu – filia, a następnie agape, czyli czystą miłość, która jest zakorzeniona w Bogu i przejawia się w bezinteresownej ofierze.

Bóg umieścił szczególnie miłość w sercu matki dla jej dziecka. Istota tej miłości jest wyrażona w starej opowieści: był niegodziwy syn, któremu diabeł zaoferował torbę pieniędzy, jeśli zabije swoją matkę i przyniesie w nocy do ciemnego lasu jej serce. On tak zrobił, ale potknął się w ciemnym lesie i krwawe serce jego matki upadło na ziemię. W ten moment usłyszał delikatny jęk: „Synku, czy nie zrobiłeś sobie krzywdy?” To tylko słaby obraz miłości Jezusa, która nigdy nie przestaje nas kochać, mimo że ją nieustannie odrzucamy, ranimy i ubijamy.

Na początku XX wieku (1902) w Nettun we Włoszech została zamordowana 12-letnia Maria Goretti, która wolała umrzeć męczeńską śmiercią niż stracić wieniec czystości. Kościół ogłosił ją świętą. Podobnie w przeszłości była to św.Agnieszka, Łucja, Agata i wiele innych

W katechezie kapłani powinni podkreślać nauczanie Kościoła, że narzeczeni są zobowiązani do zachowania czystości w powściągliwości.

 

CZYSTA MIŁOŚĆ – AGAPÉ

Do celibatu często Bóg  prowadzi człowieka poprzez pewne okoliczności . W. Busch (1897-1966), jako ewangelista i misjonarz w Niemczech, miał odwagę powiedzieć młodym kobietom po wojnie: „W II wojnie światowej zginęło 5 milionów ludzi z naszego narodu. Pięć milionów dziewcząt musi iść przez życie ścieżką samotności. Powinniśmy zdawać sobie sprawę, co ten cichy ból 5 milionów dziewcząt oznacza dla naszego narodu. Ci męższczyźni  leżą na polach bitew. Chciałbym powiedzieć tym dziewczętom: «Nie kradnijcie grzesznie tego, czego nie otrzymałyście! Nie wkradajcie się w małżeństwa innych ludzi!» – «Ale co z nami?» – pytają się. Odpowiadam: «Wy, młode dziewczęta, które nie wyszłyście za mąż, wypełnijcie swoje życie czystą miłością – agape, relacją z Jezusem, a poznacie prawdziwe szczęście, które was napełni i którego żaden człowiek nie może wam dać. Ta przepełniająca serce agape przejawia się w bezinteresownej i ofiarnej służbie chorym, cierpiącym i opuszczonym. Świat tęskni za tą bezinteresowną i dającą się miłością!»“

Bez żywej wiary jest niemożliwe ani po wojnie, ani dziś złożyć swoje życie w ofierze i znaleźć prawdziwą miłości i prawdziwe szczęście – Jezusa. Tylko że ta wiara jest nieustannie zatrówana i niszczona przez różne półprawdy, zwroty, filozofie i nowe teologie!

Jest naturalne prawo przyciągania. Co jest cięższe od powietrza, spada na ziemię. Człowiek podlega temu prawu. Do latania użył balonu wypełnionego gazem lżejszym od powietrza. W ten sposób pokonał prawo przyciągania. Podobnie jest z prawem grzechu (Rz 7,1), który nas przygniata, ale jest tu też prawo Ducha, które wyzwoliło nas spod prawa grzechu i śmierci. Dotyczy to tylko tych, którzy są w Chrystusie Jezusie (por. Rz 8,1-2).

Pytamy: Jaki moralny wkład we współczesną ludzkość ma psychologia C. G. Junga i psychoanaliza S. Freuda? Możemy powiedzieć że minusowy. Ich praktyki nie prowadzą do Chrystusa, do przebaczenia grzechów, do wyzwolenia z grzesznego uzależnienia, ale wręcz przeciwnie, prowadzą na fałszywe ścieżki i legalizują grzech. Niestety nie tylko pacjenci psychiatrii, ale także wiele zakonnic zastępuje tym życie duchowe. Komu Freud dał siłę do walki z tak zwanym libido – grzeszną żądzą? Kogo uwolnił od grzechu? Własną siłą nie pokonamy tzw. libido ani nie jesteśmy w stanie sprostać wymaganiom ewangelii. Jeśli jednak mamy żywą relację z Jezusem, to On dodaje nam sił (por. Flp 4:13).

Apostoł Jan pisze: „Młodzieńcy, jesteście mocni, słowo Boże trwa w was i w ten sposób zwyciężyliście złego” (1 J 2, 14). Apostoł wie, że młodzi mężczyźni muszą przede wszystkim walczyć z pokusą w dziedzinie czystości, a także wie, że w końcu obszar ten jest wykorzystywany przez złego (tj. nieczystego demona). Jak  zwyciężyli? Tak, że pozostali w Słowie Bożym! „Jeśli będziecie trwać w słowie moim, poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31-32). Warunkiem zwycięstwa nad złym jest trwanie w Chrystusie i Jego słowie.

 

NIECZYSTE DEMONY

Działali nie tylko w czasach Chrystusa, ale działają do dziś (morderstwa na tle seksualnym, perwersja, gender, sodomia…). Twierdzić, że nieczyste demony wyjechały dziś na wakacje i są bezrobotne, jest oznaką duchowej ślepoty. W Ewangeliach widzimy, że duch nieczysty często kojarzony jest z pewnymi chorobami, a po jego wygnaniu ludzie są uzdrawiani. „Jezus zgromił ducha nieczystego, mówiąc:„Duchu niemy i głuchy, rozkazuję ci, wyjdź z niego ”(Mk 9,25). „Uzdrawiali się nawet ci, którzy cierpieli z powodu duchów nieczystych” (Łk 6,18). Jak działa nieczysty duch na system psychosomatyczny jest tajemnicą. „Jezus dał apostołom moc wypędzania złych duchów” (Mt 10: 1). A co my? Ten rozkaz dotyczy również nas. I my mamy wypędzać ich palcem Bożym jako apostołowie i święci, którzy przyjęliBożą moc  i współpracowali z nią.

Jeśli chodzi o tragedie kapłańskie, dotyczą one także żonatych pastorów protestanckich.Merlin Carothers opowiada następującą historię: Zielonoświątkowy pastor zbudował kwitnący kościół. Miał dobrą żonę i wzorowe dzieci. Prowadził błogosławioną pracę przez prawie 30 lat. Pewnego dnia kobieta z jego kościoła poprosiła go o rozmowę duszpasterską. Wyznała mu, że myśli o nim i wyobraża sobie nieczyste rzeczy. Pastor nie spodziewał się takiej rozmowy, nie był na to przygotowany. Miał ją natychmiast powstrzymać, radykalnie zmienić temat rozmowy i jak najszybciej ją zakończyć. Jednak ze względu na swoją głupotę wysłuchał jej ze współczuciem. Zewnętrznie wydaje się, że nic się nie wydarzyło. Pastor zdecydował, że jeśli będzie chciała odwiedzić go po raz drugi, zawoła swoją żonę, aby była świadkiem kolejnej rozmowy. Jednak osoba ta spotkała się z nim nieoczekiwanie, rozpoczęła rozmowę i płakała. Z fałszywego współczucia ją pogłaskał. Natychmiast wykorzystała ten moment i przytuliła go. Wynik? Wkrótce zaszła w ciążę i żądała rozwodu z żoną i poślubienia jej. Kiedy konsultował się z pastorem Merlinem ten mu powiedział coś takiego: „Wpadłeś w pułapkę, ale korzeń jest głębszy. Jak patrzyłeś na kobiety w swoim życiu?” Odpowiedział: „Normalnie, jak każdy inny mężczyzna”. Merlin powiedział mu: „A prawie to jest problem i dlatego nadeszła ta katastrofa. Co to oznacza normalnie? Oznacza to, że nie sprzeciwiłeś się radykalnie nieczystym myślom i ideom. Chociaż nie pozwoliłeś na myśli cudzołóstwa cielesnego, popełniłeś duchowe cudzołóstwo poprzez swoje wewnętrzne oko (wyobrażenia) i ten grzech czekał latami na okazję, a kiedy się pojawiała, wykorzystoł to. To jest sedno problemu”. Następnie pastor ogłosił publicznie przed całą parafią, co zrobił i został zwykłym pracownikiem. Z powodu tego grzechu doświadczył wielkiego bólu i upokorzenia on i cała rodzina, a także parafianie, zostali głęboko zranieni. Źródłem wszelkiego nieszczęścia było to, że nie zabiegał o czystość myśli, że nie wyrwał wewnętrznego oka wyobraźni i nie odrzucił go (por. Mt 5, 29).

Często widzimy całkowicie niemądre i oburzające zachowanie młodych księży wobec kobiet. Bóg nie ochroni ich, jeśli zignorują naturalną i duchową ochronę przed upadkiem. To tylko kwestia czasu, zanim nastąpi katastrofa. Statystyki przedstawiają smutną rzeczywistość wielu odejść z kapłaństwa.

Przerażającym przykładem współczesnej antymoralności jest tak zwana droga synodalna niemieckich biskupów, którzy usiłują  nawet o małżeństwa sodomitów w świątyni.

Jak niemiecka teologia chciałaby bronić Jezusa, skoro praktycznie Go neguje?! Jak chciałaby bronić życia duchowego, którego nie ma ?! Jak chciałaby rozmawiać o moralności, kiedy żadnej nie uznaje?! Najbardziej inteligentnym teologiem jest sam diabeł – szatan. Jego uczniami są teolodzy, którzy mają ducha świata. Są anonimowymi satanistami.

Drodzy następcy apostołów, jesteście wyznaczeni do reprezentowania Kościoła i przemawiania w jego imieniu.

Kwestie moralności są szczególnie wrażliwe. Wielu tak zwanych teologów, zamiast budować żywą wiarę i zasady moralne, postępuje dokładnie odwrotnie. Biskup jest zobowiązany nie tylko do karania heretyków, ale także do zapewnienia zdrowej nauki i środków do zbawienia. Uświadom sobie, że masz wielką odpowiedzialność przed Bogiem, kościołem, ale także przed wszystkimi, którzy szukają prawdy. Wy nie możecie tworzyć jedności z siecią homoseksualną lub z nieważnym papieżem Bergoglio, który uprzywilejowuje sodomię!

Drodzy biskupi, kapłani i zakonnicy, stan Kościoła jest krytyczny! Wy jesteście zobowiązani głosić ortodoksyjne nauczanie kościoła, a także przykazania i prawa Boże. Jesteście odpowiedzialni za zbawienie dusz tych, którzy zostali wam powierzeni. W dzisiejszych czasach, gdy nieważny papież wraz ze światem głosi anty-ewangelię, aprobując gender demoralizację, bałwochwalstwo z Pachamamą a dziś i czipowaną szczepionke w jedności z Gatesem i elitami, musicie się liczyć z prześladowaniami, a także z ewentualną śmiercią, którą groźi ogólnoświatowa kwarantanna z szczepieniami i redukcją. Albo staniesz pod sztandarem Chrystusa, albo pod sztandarem antychrysta. Nie możecie  służyć dwóm panom, a od waszej wierności zależy zbawienie tych, którzy są wam posłuszni i podążają za wami. Bądźcie bohaterami i jeśli to konieczne, idźcie pod prąd, ale za Chrystusa i za dusze.

+ Eliasz

Patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu

+ Metodiusz OSBMr             + Tymoteusz OSBMr

biskupi-sekretarze

 

Żródło : http://vkpatriarhat.org/pl/

Zapisz się do naszego newslettera, aby otrzymywać najnowsze informacje od BPK
http://eepurl.com/gQZMTD
 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.3 (głosów:7)

Komentarze

Jakiej sekty to reklama?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1658728

Ukraiński Prawowierny Kościół Greckokatolicki.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawowierny_Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Greckokatolicki 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1658745

Lefebryści też byli kiedyś "wyklęci"...i dzięki nim ten słabiuteńki kościół katolicki jeszcze jako tako się trzyma.
Poczekajmy...może właśnie dzięki takim "sektom" zadeklarowani katolicy, ochrzczeni ale żyjący praktycznie jak ateiści się nawrócą.

Ps. Jaki to europejski naród ma contessa na myśli w zamieszczonym cytacie?
O ile mi wiadomo, narodowość europejska nie istnieje.
To póki co marzenie żydów, masonów i loży B’nai B’rith , która również w tym celu została sprowadzona do Polski.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Verita

#1658755

A na rudy nic nie poradzisz. Wredny i Europejski. Trzeba się z Tym pogodzić. To komedjant, więc pójdzie ci na rękę. 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Nie musisz się uczyć na swoich!

#1658776