Komitet Wyborczy Wyborców Ruchu Dobrobytu i Pokoju Wybory 2023

Obrazek użytkownika Fiona
Inne

Paweł Rodak 22 lipca 2023 W 05:56

Wbrew obiegowej opinii Ruch Dobrobytu i Pokoju nie jest żadną sektą, a propolską organizacją społeczną. Znam dziennikarza Maciej Maciak osobiście wystarczająco długo na tyle i wiem, że jest godny zaufania. Forma Ruchu, a nie Partii politycznej umożliwia szersze spektrum możliwości. Nie „trzepie” on żadnych pieniędzy (w takim wypadku odpowiednie służby by to kolokwialnie określiwszy „zwinęły”, z kąd w ogóle można wziąć taki przykład od dziennikarza? Nie jest arogancki, a prowadzi konstruktywną krytykę wobec spraw bieżących dotyczących Polski i Polaków. Maciej nie wyrzuca ludzi z Ruchu z własnego „widzimisię” czy też „ot, tak”, są to odosobnione przypadki możliwe do policzenia na palcach jednej ręki. Każdy z nich jest indywidualny i w głównej mierze dotyczy osoby, która jest powiązana ze służbami (tajniactwo, szpiegostwo), skłócanie ludzi, jak i opłacona w celach rozbijackich wspólnej sprawy – taniej wody, prądu i gazu oraz willi z basenem dla każdego pracującego Polaka.

Ruch przez to, że nie zachowuje sformalizowania struktur zyskuje na samych korzyściach. Choćby dlatego, że nie jesteśmy obarczeni obowiązkiem prowadzenia skomplikowanej i biurokratycznie czasochłonnej dokumentacji wewnątrzstrukturalnej oraz możemy bez problemu wykonać metodykę mandatu rotacyjnego. W umysłach ludzi utarło się to złe przekonanie głoszące, iż brak sformalizowania oznacza klęskę już na samym początku. Proszę zajrzeć wpierw do Dziennika Ustaw i sporządzić bilans strat i korzyść wynikający z istnienia Ruchu w tej formie, w jakiej jest obecnie.

Utwierdzeniem w przekonaniu jest fakt, iż przeprowadziliśmy na szeroką skalę społeczną akcję „Dziękujemy za Pokój i Prosimy o pokój”. Polegała ona na upamiętnieniu kwiatami, zniczami i wieńcami miejsc pamięci poświęconych poległym podczas II Wojny Światowej w walce z niemieckim faszyzmem żołnierzom Armii Czerwonej. Akcja została zorganizowana na przekór podżegaczom wojennym w ramach intencji pokoju pomiędzy narodami Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi.

Drugim elementem jest nasz pierwszy związany komitet inicjatywy ustawodawczej pn. „Parlamentarzyści bliżej munduru”. Kolejno przygotowaliśmy własne projekt ustawy Obywatelskiej o tej samej nazwie zobowiązujące parlamentarzystów do odbycia obowiązkowego szkolenia wojskowego.

Kolejne etapy są w trakcie, zachęcam serdecznie do śledzenia nas w różnych medium.

http://www.cw24.tv

2
Twoja ocena: Brak Średnia: 1.2 (4 głosy)

Komentarze

Zajmuje się antypolskim "upamiętnianiem kwiatami, zniczami i wieńcami miejsc pamięci poświęconych poległym podczas II Wojny Światowej w walce z niemieckim faszyzmem żołnierzom Armii Czerwonej"...

  • Może ci ruscy kałmucy złożą kwiaty na grobach polskich patriotów pomordowanym przez sowieckich zbrodniarzy wprowadzającym stalinizm w sowietyzowanej Polsce.
  • A także na grobach Polaków pomordowanych przez komunistycznych zbrodniarzy z UB, SB, WSI-FSB.
Vote up!
3
Vote down!
-1

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1653936

Różnica między człowieczeństwem a barbażyństwem oczami Najwyższej Izby Skarbowej

https://www.nik.gov.pl/plik/id,21173,vp,23805.pdf

Traktowanie grobów i cmentarzy wojennych, jako materialnych śladów krwawych konfliktów i dramatycznych wydarzeń z przeszłości, to dowód na trwałość pamięci i okazywanie należytego szacunku osobom zmarłym w ich wyniku. Niezależnie od szacunku, jakim na ogół darzone są te miejsca przez lokalną społeczność, opieka nad grobami i cmentarzami wojennymi należy do zadań władz publicznych. Obowiązek ten wynika zarówno z prawa międzynarodowego, jak i krajowego. Coraz częściej związany jest on także z opieką nad zabytkami, gdyż w miarę upływu lat, wzrasta wartość historyczna grobów i cmentarzy wojennych. Niejednokrotnie jest ona związana z unikalnymi rozwiązaniami architektonicznymi i walorami krajobrazowymi. Obiekty grobownictwa wojennego zawierają zatem wieloaspektowy walor kulturotwórczy, możliwy do wykorzystania nie tylko dla budowania lokalnej tożsamości mieszkańców, ale także w zakresie turystyki. W związku z tym, sposób ich utrzymania i sprawowania opieki nad nimi, wpływa na wizerunek nie tylko danego miejsca, ale także gminy, a pośrednio województwa i kraju.Niestety, na przestrzeni wielu dziesięcioleci problem zapewnienia należytej opieki nad grobami wojennymi – niezależnie od narodowości, przynależności armijnej czy wyznania osób pochowanych – mimo wspomnianych zobowiązań, nie był odpowiednio doceniany. Wskutek tego, obiekty grobownictwa wojennego, (zwłaszcza z okresów wcześniejszych niż II wojna światowa) często niszczały lub wręcz popadały w zapomnienie. Obecnie na ogół przywracane są pamięci, często dzięki aktywności grup społecznych i lokalnych pasjonatów. Sytuacja taka wymaga jednak odpowiedniej troski ze strony władz publicznych, a zwłaszcza wojewodów, gmin oraz konserwatorów zabytków, którym powierzone zostały określone zadania

cmentarz wojenny cmentarz przeznaczony do chowania zwłok osób w grobach wojennych1; grób wojenny grób i miejsce spoczynku poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego; osób wojskowych, poległych lub zmarłych z powodu działań wojennych, bez względu na narodowość; sióstr miłosierdzia i wszystkich osób, które, wykonując zlecone im czynności przy jakiejkolwiek formacji wojskowej, poległy lub zmarły z powodu działań wojennych; jeńców wojennych i osób internowanych; uchodźców z 1915 r.; osób wojskowych i cywilnych, bez względu na ich narodowość, które straciły życie wskutek represji okupanta niemieckiego albo sowieckiego od dnia 1 września 1939 r.; ofiar niemieckich i sowieckich obozów, w tym cmentarzyska ich prochów; osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych lub czystek etnicznych od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. – groby rodzinne, chociażby w nich były umieszczone zwłoki ww. osób nie są grobami wojennymi2;

WSPÓLNE OŚWIADCZENIE MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I FEDERACJI ROSYJSKIEJ

W związku z podpisaniem dnia 22 lutego 1994 r. w Krakowie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji oraz dążąc do budowania stosunków polsko-rosyjskich na jakościowo nowej podstawie, a także do przezwyciężenia negatywnej spuścizny przeszłości, mając świadomość ogromu cierpień spowodowanych przez reżim stalinowski, a także pamiętając o niepowetowanych stratach, jakie poniosły narody Polski i Rosji, Ministrowie Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej wyrażają przekonanie, że miejsca pamięci i spoczynku ofiar wojen i represji, obywateli polskich na terytorium Federacji Rosyjskiej i rosyjskich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinny być objęte należnym staraniem i opieką.

Kierując się dobrą wolą i wartościami humanitarnymi, Strona rosyjska zamierza rozpocząć w maju 1994 r. w Katyniu i Miednoje ekshumację szczątków ofiar totalitaryzmu, w tym oficerów polskich, oraz uczestniczyć w godnym ich pamięci pochowaniu. Strona rosyjska oświadcza, iż jest gotowa ponieść związane z tym koszty oraz udzielić pomocy w urządzeniu cmentarzy-pomników w Katyniu i Miednoje.

Strona rosyjska zamierza również udzielać dalszej pomocy w pracach nad urządzaniem innych cmentarzy w miejscach martyrologii obywateli polskich na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Strona polska oświadcza, iż jest gotowa ściśle współdziałać ze Stroną rosyjską dla zapewnienia należytej troski o znajdujące się na terytorium Polski miejsca spoczynku żołnierzy nie objęte działaniem umowy. Decyzje pociągające za sobą zmianę statusu takich miejsc spoczynku będą podejmowane po uprzednim poinformowaniu urzędów konsularnych Rosji w Polsce.

Obie Strony będą rozwijać współpracę w celu zachowania na swoich terytoriach państwowych miejsc pamięci związanych z historią Polski i Rosji.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1994-112-543,16796247.html
 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/mp-monitor-polski/rfn-polska-umowa-o-grobach-ofiar-wojen-i-przemocy-totalitarnej-warszawa-17220212

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-1994-112-543,16796247.html

 

Vote up!
1
Vote down!
-1

Fiona

#1653943

<...przeprowadziliśmy na szeroką skalę społeczną akcję „Dziękujemy za Pokój i Prosimy o pokój”. Polegała ona na upamiętnieniu kwiatami, zniczami i wieńcami miejsc pamięci poświęconych poległym podczas II Wojny Światowej w walce z niemieckim faszyzmem żołnierzom Armii Czerwonej. Akcja została zorganizowana na przekór podżegaczom wojennym w ramach intencji pokoju...>

Żadnego więcej "upamiętniania"!

Zbyt dużo "pamiątek" mamy na polskich cmentarzach.

Gdyby w 1939 Moskale nie pomogli Hitlerowi napadając na Polskę - nie potrzeba byłoby żadnego ruskiego pokoju.

A prawdziwi podżegacze wojenni to zawsze byli Ruscy.

Co ten "Ruch" próbuje nam dzisiaj wciskać?

Vote up!
3
Vote down!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1653938

The Purple Cow (1895)

I never saw a purple cow,
I never hope to see one;
But I can tell you, anyhow,
I'd rather see than be one!

Frank Gelett Burgess (January 30, 1866 – September 18, 1951) was an American artist, art critic, poet, author and humourist.

Vote up!
1
Vote down!
-2

Fiona

#1653941

A Soviet red cow called "Fiona" pretends to be a Polish patriot, laying wreaths on the graves of Stalinist criminals - murderers of about 2 million Poles and Polish patriots.

Vote up!
2
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1653944

dish dung

 

anybody can fall

freely that low

to eat dish dung

of purple cow?!

 

PS Wy tylko wicie rozumicie - to bolszewickie gówno żryć potraficie!

Vote up!
4
Vote down!
0

jan patmo

#1653946

WOJNA CZY POKÓJ? WYBIERZ MĄDRZE.

https://ruchdobrobytuipokoju.108.pl/wp-content/uploads/2023/08/20230818_202402.jpg

WODA PRĄD GAZ

ttps://ruchdobrobytuipokoju.108.pl/wp-content/uploads/2023/08/woda-gaz-prad.jpg

GENEZA

Od ponad 30 lat klasa polityczna mami Polaków wizją dobrobytu równolegle niszcząc rodzimą gospodarkę, rozkradając mienie narodowe, uwłaszczając się na nim. Mówimy DOŚĆ!

Niszczone są rodzime przedsiębiorstwa, rolnictwo i gałęzie przemysłu by stworzyć przestrzeń dla ekspansji obcego kapitału i ich korporacji. Dziś nie mamy nawet własnej marki papierosów! Mówimy DOŚĆ!

Gdy rozgrabiono cały dorobek naszych ojców i dziadków rozpoczęto proces grabienia Obywateli poprzez bezlitosną fiskalizację oraz ucisk co raz mniej jasnym i niegodziwym ustawodawstwem! Mówimy DOŚĆ!

Cała była i obecna klasa polityczna, często przywdziewając patriotyczną maskę gra do jednej bramki przeciw Narodowi Polskiemu ku chwale swych sponsorów i zachodnich mocodawców! Mówimy DOŚĆ!

Za publiczne pieniądze dla siebie i swych rodzin uwili bezpieczne gniazdka po za granicami Polski, nas zaś, naszych bliskich, dzieci, rodziny chcą skazać na wojenną pożogę, na ból, kalectwo i bezsensowną śmierć w imię cudzych interesów. Podżegaczom wojennym mówimy DOŚĆ!

Mówimy DOŚĆ! My, bezpartyjni, od dziesięcioleci ciemiężeni przez pseudo elity Suwerenowie Rzeczpospolitej Polskiej jednocząc się we wspólnym działaniu przeciw naszemu śmiertelnemu wrogowi wewnętrznemu karmiącego nas fałszem i zakłamaniem. Wrogowi jakim jest klasa polityczna!

Od ponad 30 lat obserwujemy nieustającą degradację naszego państwa. Ugrupowania u władzy zmieniają się, ale nic poza tym. Nikt nigdy nikogo nie rozliczył za afery, nikt nigdy nie zrobił budżetu otwarcia, nikt nigdy nie dotrzymał wyborczych obietnic, ale i my nigdy dotąd nie rozliczyliśmy z tego polityków.

W tym czasie rządziły już wszystkie partie, wielokrotnie zmieniały się rządy, lecz trend pozostał ten sam – rozkradanie majątku narodowego, uwłaszczanie się przedstawicieli partii i osób z nimi związanych na tymże majątku oraz mamienie Narodu pustymi obietnicami „przyszłego dobrobytu”.

Wszystkie rządy – bez wyjątku niszczyły także Polską gospodarkę, rodzimy przemysł i przedsiębiorców tworząc w ten sposób przestrzeń dla zachodniego kapitału i ich korporacji. Nim się spostrzegliśmy Polska stała się krajem kolonialnym; zakładnikiem obcego kapitału, zaś Polacy wyrobnikami ciężko pracującymi, często za nędzne grosze w tychże korporacjach.

Wiele osób widząc ten proceder, przewidując skutki apelowało, wołało o rozsądek, wskazywało winnych. Wielu na platformach społecznościowych mówiło jak jest źle, ujawniało afery, sprzeniewierzenia, nepotyzm, zakłamanie i bezkarność rządzących. Jednakże nikt nie podał recepty „co zrobić?”, „jak się przeciwstawić?”.

Dopiero Maciej Maciak z Włocławka, niezależny dziennikarz i założyciel nieistniejącej już lokalnej telewizji CW24, a jednocześnie prowadzący kanał „Musisz to wiedzieć” w serwisie YouTube, człowiek, który przez lata funkcjonowania nie bał się przeciwstawiać oficjelom, interweniować i walczyć o prawdę oraz prawa zwykłych ludzi, przedstawił receptę jak w demokratyczny i w pełni legalny sposób zmienić obecny stan rzeczy.

Na jego apel rzesza jego subskrybentów stworzyła w pełni oddolny, niezależny, bezpartyjny ruch Suwerenów Rzeczpospolitej – Ruch Dobrobytu i Pokoju (RDiP) i dziś stanowi już poważną siłę, tym poważniejszą, że stworzoną przez Obywateli i z Obywateli, bez liderów, struktur partyjnych i rejestracji. Organizacja bez organizacji oparta o doświadczenia Ruchu Oporu to zaś sprawia, że jesteśmy „przeźroczyści dla systemu”.

Celem RDiP jest stworzenie Komitetu Wyborczego Wyborców (KWW), wytypowanie ludzi o nieposzlakowanej opinii, honorowych, kompetentnych by w sposób demokratyczny wprowadzić ich do Sejmu. Tylko w ten sposób, z ław sejmowych mając swoich przedstawicieli, którzy z kolei nie będą mieli ochrony struktur partyjnych my Obywatele jesteśmy w stanie skutecznie zmienić Polskę z państwa z dykty na państwo poważne, przychylne obywatelom, zaś wrogie korporacjom wyciskającym z Polski i Polaków ostatnie soki.

Jeżeli masz już dość despotyzmu władzy, jeżeli chcesz:

zmian na lepsze,

pokoju i życia w dobrobycie

uczciwie pracować za godne wynagrodzenie,

likwidacji morderczej fiskalizacji i dyktatury biurokratów,

żyć w zgodzie i pokoju z wszystkimi państwami,

bogacić się jak w każdym normalnie zarządzanym kraju,

bez względu na wiek, majętność, wykształcenie, wyznanie, dotychczasowe podglądy – przyłącz się do Ruchu Dobrobytu i Pokoju. Przyłóż swą rękę do zmiany Polski z państwa z dykty, na państwo z którego będziemy dumni. Z którego nikt nie będzie musiał emigrować z powodów ekonomicznych, które będzie bezpieczne, ponieważ będziemy mieć dobre relacje i wymianę handlową z wszystkimi państwami. A zatem, jeśli chcesz coś zmienić, dołącz do RDiP i poczuj, że chcieć, to móc. Czas skończyć „gonić królika”, czas go złapać.

Nie mając dotychczas w wyborach parlamentarnych rozsądnej alternatywy za każdym razem oddając swój głos stawialiśmy na ugrupowanie, które w naszym mniemaniu było „mniejszym złem”, co jak pokazała dotychczasowa historia szybko okazywało się wielkim błędem. Wybieraliśmy między „dżumą” a „cholerą”. Wielu spośród nas widząc bezsens tej sytuacji w ogóle zrezygnowało z uczestniczenia w tym procederze godząc się na zarazę, którą wybrali za nich inni. Dziś sytuacja uległa diametralnej zmianie. Dziś jest alternatywa. Jest nią Ruch DiP!

Na stronie umieściliśmy także linki do wybranych plików wideo, grup i kanałów w mediach społecznościowych, gdzie można zapoznać się bardziej szczegółowo z założeniami i celami Ruchu, zadać pytania, itp.

Vote up!
1
Vote down!
-2

Fiona

#1653965

podbitym narodom, że wspólnie utworzą Azjatycką Strefę Wspólnego Dobrobytu. Putinowi powtórka już się nie uda.

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1653974

A ja nie wiem dlaczego przeczytałem "ruch odbytu". Cóż im bliżej wyborów tym zatwardziałość większa.

Vote up!
1
Vote down!
-1

exTetrus

#1653981