2020 - 2025 – międzynarodowe sojusze , interesy , generacje siły .

Obrazek użytkownika Karykaturzysta Warszawski
Świat
Przyszłe Dzieje

2020 - 2025 – międzynarodowe sojusze , interesy , generacje siły .

 

Siła , sojusze , interesy , generacja siły , społeczne czynniki tworzenia potęgi , inercja społeczna .

Przeprowadziłem kilka amatorskich symulacji możliwych światowych aliansów w dobie „okresu przepinania mocy” z którym to procesem okresowo mamy do czynienia od wielu wieków; po czasie względnego spokoju na świecie dochodzi do głosu nowy ośrodek siły i wszystkie relacje międzynarodowe „przepinają” się do nowych układów  .  Oczywiście te moje symulacje nie mogą być podstawą do  zbyt daleko idących prognoz , a raczej celem tego działania było przybliżone zobrazowanie i zainspirowanie do rozważań różnych scenariuszy , możliwych układów i losów świata i Polski. Podstawą tych symulacji jest prognoza rozkładu sił państw na świecie której dokonał pan Tomasz Banyś w oparciu o naukowe metody pomiaru sił społecznych opracowanych przez docenta Józefa Kosseckiego ; czyli fakty z jednej strony i z drugiej , prognozy a raczej pewnego rodzaju dywagacje - przewidywane generacje sił sprzężone z poszczególnymi interesami wielkich tego świata .  Pomiary potencjałów mocy państw ujęte są w punktach , przy założeniu , iż wszystkie państwa świata =100pkt.mocy.

                                   Jakie konsekwencje wariantów sojuszy w 2025 roku i co z tego może wynikać dla świata i dla Polski ?

 

a)    

USA  -  Rosja  -   Japonia        kontra     Chiny-UE     

     12,89pkt.-7,09pkt.-8,99pkt.                26,85pkt.- 18,22 pkt.                                                                         

   RUSAJAP     28,97pkt.                                CHINUE  45,07pkt.

 

b)    

Chiny   –   USA              kontra                 UE-Rosja   

    26,85pkt.- 12,89pkt.-                                      18,22 pkt.-7,09pkt.

 

   CHINUSA   39,74pkt.                                      UEROS 25,31pkt.

 

c)     

USA   - Rosja -  UE - Japonia          kontra                Chiny 

    12,89pkt.-7,09pkt.- 18,22 pkt 8,99pkt                       26,85pkt.-   

 

        UERUSAJAP 47,19pkt.                                    CHINY 26.85pkt.

 

d)      

Chiny - Japonia              kontra             USA    - Rosja  -    UE 

        26,85pkt.-   8,99pkt                            12,89pkt.-7,09pkt.- 18,22 pkt   

 

          CHINJAP  35,84pkt.                                   UERUSA 38.20pkt.

 

Osie aliansów generują oczywiście podporządkowanie mniejszych państw ośrodkom siły , więc ostateczne oszacowanie wartości mocy będą wymagały bardziej wnikliwej analizy.

AD:

a)    

Można ocenić układ RUSAJAP – CHINUE na czasowo stabilny (28,97pkt.-45,07pkt.) . Taki układ spowoduje swoiste przeciąganie liny – głównie dotyczyć to będzie UE , czy RUSAJAP zdoła „wyrwać” Europę Wschodnią(około 8pkt.) i tym samym spowodować przesunięcie mocy na około 36pkt. przeciw 38pkt.( CHINUE) ?                 Polska i jej terytorium stanowi tu kluczowy pomost w konstytuowaniu współpracy USA Rosja , a jej kondycja w dłuższej perspektywie zależeć będzie od dodatniej demografii , a zatem od poziomu autonomicznego polskiego rolnictwa(!) , posiadaniu(!) własnych suwerennych elit oraz od poziomu , jakości i adekwatności wykształcenia społeczeństwa(!) . Czy Polska sprosta wyzwaniom stając ponownie na rozdrożu historii. . . ?   Ponownie znajdując się na granicy potężnych ośrodków mocy ma pewną szansę  (wespół z sąsiadami) na stworzenie siły w obliczu migotania Rosji , co jest raczej wbrew planom Wielkiej Rzeszy . Pozycja UE będzie procesowana interesem Chin (rozwój kontrolowany) , nie wykluczony rozbiór Rosji pomiędzy Chinami i UE-zarządzaną przez Niemcy-a wspieraną przez Chiny ; jeśli więc doszło do porozumienia Chińsko-Niemieckiego stopniowo sojusz RUSAJAP będzie wielorako osłabiany choćby poprzez wpływanie na słaby punkt USA – „demokrację”, nadmienię , iż np. UE kultywuje „demokrację inaczej” pod wieloletnim stabilnym zarządzaniem niemieckiego dworu Angeli Merkel.

b)    

Taki układ będzie ciążył do dominacji CHINUSA nad EUROS ( 39,74pkt.- 25,31pkt.) kluczowe w zdynamizowaniu progresji CHINUSA będzie  rola Japonii , czy pozostawiona będzie jako państwo neutralne jeśli nie to prawdopodobnie dołączy i powstanie układ CHINUSJAP(48,73pkt. - 25,31pkt.)  co  przesądzi  o  przeniesieniu ośrodka siły na Pacyfik rozpad Rosji i UE , oraz dalszym osłabieniem USA . Polska będzie miała wówczas szansę na zbudowanie znaczącego lokalnego ośrodka siły wespół z sąsiadami .

c)     

EURUSAJAP ( 47,19pkt.- 26.85pkt.) to koalicja wojenna której celem będzie siłowe zatrzymanie rozwoju Chin i jest to jeden z niewielu scenariuszy pokonania Chin . Polska nie ma tu żadnego istotnego pola manewru .

d)    

Ten układ (CHINJAP  35,84pkt.- UERUSA 38.20pkt.) jest układem najbardziej stabilnym , naturalnym i pokojowym , dzielącym świat na dwa obozy Azję i Wielki Obóz Białego Człowieka , tu może okazać się jednak , iż cały dynamizm potencjału rywalizacyjnego jaki może zaistnieć przy takiej konfiguracji zależeć będzie od roli Afryki , która przez zaangażowanie Chin w tym rejonie , wchodzi właśnie na międzynarodową arenę w światowej grze o generację ośrodków siły.

 

         

Czy złożone czy prostsze koalicje?                                   

Na takie pytania trudno odpowiedzieć z całą pewnością , potencjał mogący być najsilniejszym sojuszem to ten którego rdzeń przebiegnie wzdłuż osi : USA-UE-Rosja-Japonia, taki związek stałby się najmocniejszym bytem politycznym na świecie. Zważywszy jednak na regułę , że im prostsze konstrukcje a i koalicje , tym bardziej niezawodne , przewidywalne i dające się sterować , można sądzić , iż taki związek z racji wielu , wielu złożoności konstytuowania się tak skomplikowanej potęgi  , zbyt wielu bardzo różnych kulturowo podmiotów politycznych i niekoniecznie korzystny dla poszczególnych takiego aliansu członków , raczej jest mało prawdopodobny. Zatem taka rywalizacja Chiny kontra USA-Rosja- Japonia-UE  może nie zaistnieć , a byłaby najpoważniejszym wyzwaniem dla osamotnionych wówczas Chin .Bardziej prawdopodobny jest scenariusz RUSAJAP  28,97pkt. kontra CHINUE  45,07pkt.choć może prowadzić do rozbioru Rosji i między innymi nasycić niemieckie  ponad dwustu letnie aspiracje . . .

Jak będzie tego nie wiemy , myślę  że moje dywagacje są przynajmniej pewnego rodzaju konkretem - przybliżonymi szkicami wybranych wariantów  złożoności tego świata z roku 2020.

Karykaturzysta Warszawski 2020 11 22

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.5 (głosów:6)

Komentarze

Poza tym, zakładając, że prognoza sił poszczególnych państw na świecie "której dokonał pan Tomasz Banyś w oparciu o naukowe metody pomiaru sił społecznych opracowanych przez docenta Józefa Kosseckiego" jest trafna, to zdumiewa jak niską siłę społeczną ma UE.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1652648

A co dokładnie zainspirowało i do czego?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1652729

No karykatura jak trza. Pewien facet, zapewno rozwijając swą paranaukę, zmierzył siły społeczne a może też lądy i morza nieznane nikomu. Inny z tego prognozował a następny, to już na postawie prognoz, pobawił się w symulacje. Naukowo jak trza. To już lepiej pociąć w jakaś gierkę. Proponuję też trochę poczytać, chyba że z założenia to taka zabawa po nic. Bo np. Polska od dawna nie jest uważana za pępek świata i konieczną strefę do dominacji Europy, jak to by widzieli mackinderowcy, te punkty mocy to kpina, osie ukłądów/ sojuszy to bełkot, sojusze to jakaś prostacka wizja (USA z EU to nie potencjany sojsuz wojskowy, sojusz już istnieje i nazywa się NATO, nie ma żadnej dowolności bo USA ma swoich głownych sojuszników, z którymi nie mozę ot tak zmienić dowolnie konfiguracji, np. z UK) itp. całość zdradza jakieś dziwne myśli i całkowitą nieznajomość świata

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1652728

Uzupełnienie

Dzień dobry

tu Karykaturzysta Warszawski , tytułem wyjaśnienia dodaję:

- kilka linków , które w jakiejś mierze mogą być uzupełnieniem użytych w moim artykule  wyliczeń mocy państw wg metodologii stworzonej i opracowanej w  Polskiej Szkole Cybernetycznej , której ojcem był prof. Marian Mazur i wielkim kontynuatorem śp. Józef Kossecki –  a dziś kontynuują to dzieło jego uczniowie .

Linki bazujące na obliczeniach cybernetycznych wg. Metody Józefa Kosseckiego :

Potencjały sterownicze państw w 2000 roku

Potencjały sterownicze państw w 2019 roku

Potencjały sterownicze państw w 2025 roku

 

linki z innych źródeł , które moim zdaniem potwierdzają zamieszczone powyżej obliczenia międzynarodowych relacji mocy państw :     

 Highest Iron and Steel Production (1816-2018)

Car Production

Najlepsze kraje produkujące cement

Top 20 Country by Total Electricity Generation (1973-2018)

gold Production

Top 20 Country by High-Technology Exports 1989-2019 China vs Japan vs Korea vs India: Everything Compared (1960-2017)

USA vs EU vs China vs South Asia vs Japan: Everything Compared (1960-2017) Top 20 Country by Renewable Electricity Production (1960-2018)

Top 20 Country by Industrial Design (1980-2017)

Najlepsze kraje produkujące pojazdy silnikowe

Najlepsze kraje z największą liczbą satelitów

Biggest Manufacturing Country/economy (1993-2018)

 

Przypomnę , że moje obserwacje wynikają z ciekawości świata i jako , że nie jestem specjalistą nie namawiam ,   aby je traktować inaczej niźli amatorskie dochodzenie w sprawach dotyczących powstawania ośrodków siły w państwach lub ich koalicjach. Symulacje które przeprowadziłem w powyższym artykule , nie wyczerpują zagadnienia i można ich  skonfigurować znacznie więcej , a przypomnę moim celem była inspiracja dla tych osób , które się zagadnieniem mocy sterowniczej państw interesują .

 

Dodatek do dodatku

Będąc miłośnikiem kultury polskiej - absolutnie wielkiej i naszej, która wydała tak wielu wybitnych , we wszystkich dziedzinach , namawiam was rodacy zwłaszcza młodzi(!) do ich poznawania i do żywego ich pozycjonowania – namawiania swoich bliskich do studiowania , przyswajania kontemplowania i wzbogacania ich dorobku;  tylko taka droga może Nas Polaków uratować przed rozcieńczaniem naszej narodowej substancji do takiego stopnia rozcieńczenia , że staniemy się tylko „zasobem pracy” zapewne dla obcych – zewnętrznych beneficjentów, nie dajmy się kulturowo i demograficznie spacyfikować oddajmy się twórczej pracy , podjęcia wyzwań polskiego intelektu , ducha i czynu . Nie jesteśmy pępkiem świata ale jesteśmy narodem , który nie musi się wstydzić tak , jak wiele innych , których pycha  zawiodła do wielkich dziejowych upadków , oby nas nie dotknął grzech  szowinistycznej pychy , ale z drugiej strony grzech zaniechania w tworzeniu i obronie naszej egzystencji i tożsamości  w godnej przyszłości . Bądźmy roztropnie aktywni  wobec natrętnych i wulgarnych prób kalania Polski przez sponsorowane grupy obscenicznych , nienawistnych wulgarystów , którzy nie wiedzą najwyraźniej co czynią .

Generujmy moc! ; posiadając , kochając i ucząc nasze dzieci ( tylko ci co mają dzieci , będą mieć rację ) jak buduje się państwo oparte na imponderabiliach tkwiących w większości z nas tak głęboko - niemal genetycznie , przejawiających się rycerskością opiekuńczością , solidarnością , męstwem , wielkością macierzyństwa i troski mądrych polskich matek , więzami przyjaźni , miłością  do bliskich , wzajemnym szacunkiem , ale także na odpowiedzialnej fachowości i mistrzostwu w dziedzinach które kochamy .To kim będziecie droga młodzieży i jak sformatujecie waszą zbiorową przyszłość zależy od was , czy organizować się będziecie wokół wartości życia i wzrostu , co jest trudne i wymagające , czy też wasze marzenia bezpowrotnie utoną w hedonistycznym dzieciobójczym nihilizmie - wasz wybór.

Wasz Karykaturzysta 2020 11 29

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#1653148