Pomóżmy Donaldowi!

Obrazek użytkownika maciej1965
Kraj

Donald Tusk bywa ostatnio szczery. Głównie, gdy nie wie, że go nagrywają, ale nie tylko. Tym razem dał się nagrać w rozmowie z reporterką TVN i szczerze powiedział: "Demotywuje to świadomość, że będę musiał kandydować". "To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział na tej Wiejskiej". Czyli praca w Sejmie RP dla Polski demotywuje go. Wiemy, że fotel Szefa Komisji Europejskiej czy ewentualnie w ostateczności fotel w Bundestagu i praca "Für Deutschland" mniej by go demotywowały, ale i to zapewne nie do końca...

Na tapczanie siedzi Donek,

Nic nie robi cały dzionek.

Dziateczki dlań to udręka, 

Praca w Sejmie także męka.

 

Ależ wypraszam sobie!

Jak to, ja nic nie robię?

A kto uciekł do Brukseli?

A kto kadził tam Angeli?

A kto z OFE coś zakosił? 

Emerytom wiek podnosił?

Kto podawał marynarkę?

Kto w pogróżkach przebrał miarkę?

Kto do NBP słać chciał zbirów?

Kto rtęć znalazł, choć nie było?

 

A już więcej się nie chwalę,

Bo czas bym haratnął w gałę...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (15 głosów)

Komentarze

100/100 w punkt

Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
4
Vote down!
0
#1646502

Donaldzie to nie problem. Ty i twoi kolesie z POKO po wyborach nie będziecie siedzieli na Wiejskiej tylko na Białołęce!

Vote up!
6
Vote down!
0

Niepoprawny

#1646508

Pomóżmy Donaldowi  Tuskowi - W PRAWDZIWYM (reparacyjnym) rozliczeniu się  z Polakami -> ZE STRAT materialnych wyrządzonych Polakom -> PO*lityką Donalda Tuska...

Który (jak pamiętamy) - na wiosnę 2014 roku - wyg*łaszając POlityczne (oficjalne) prze*mówienie -> publicznie WZIĄŁ NA SIEBIE :""osobistą odpowiedzialność za POlitykę Państwa "" (Prawa)...

PO POwyższej dekla*racji  Premiera POlski Donalda Tuska... -> Samorząd*owcy premiera Donalda Tuska - (na Tych z miast) natychmiast POwzięli się do "odPOwiedzialnego"  OK*RADZENIA (sobie) Polaków z Ich przedsiębiorstw produkcyjnych, w które praco*Wicie  Polacy inwestowali - po Stanie Wojennym... ciężko i skutecznie pracując dla dobra gospodarki Polski.

POokradani Polacy - prawnie po*winni po*móc -> byłemu Premierowi POlski - Obywatelowi Donaldowi Tusk*owi - w zajęciu wysoko opłacanego UNIjnego stan*owiska,  żeby prawdziw*nie praworządny wymiar sprawiedliwości unijnej mógł(przelać) z finans*owego konta D.T. - całość kw*ot - CHOĆ minimalnie zadośćuczyniając.. - pro*milową (reparacją) materialnych strat gospodarczych Polaków -> wyrządzonych Polakom - zło*dziejską POlityką POlskich Samo*rządów... - - Agenturalnie, czy naturalnie ko*ordynowanej POlityką antypoloniZmów PO*zwanych... - donald*z-imi...?... (imi*gracjami...)

 25 czerwca 1998 roku -> politycznie został odstrzelony Przedstawiciel Policji Polski - generał policji Marek Papała.

Po antypolskich złodziejstwach Samorządu łódzkiego - od lat 90*tych - ko*ordynowanEgo  przez ordynarnych "Łowców Skór".. 

25 czerwca 2014 roku - do Kancelarii Premiera Donalda Tuska - wysłałem "ZAPROSZENIE" Premiera Donalda Tuska - do Łodzi...

- W celu praw*dziwego (obywatelskiego)rozliczenia roz*licznych zbrodni antypoloniZmów POwstrzymujących ciągłość odpowiedzialności za sumy mienia Polaków - sumiennych załóg  k*olejnych Kancelarii - kolejnych Premierów Polski.

Ludzkie załogi Kancelarii Premierów Polski -> prze*ważnie CzyTający niepoprawni.pl ...-> doskonale wiedzą - bo mają doku*mentalną i parlamentarną wiedzę, że  POwyższe "ZAPROSZENIE" z 25 czerwca 2014 roku wysłane do Premiera Donalda Tuska - POczytalnie ZOSTAŁO... => z Kancelarii Premiera, przesłane do Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji Polski...

Niejako - jako przesłanie pamiętnych (rocz*nic*owych) - zbrodni POlitycznych antypoloniZmów - do*skonale pamiętających polityczne zabójstwo generała Marka Papały, który pozwolił pryncypialnym Policjantom Polski - na wzorowe rzetelne i sumienne zgromadzenie prawnych dowodów zbrodni "Łowców Skór" ...-> me(to)dy*cznie POpelnianych zabójstw  Ludności dziesiątek tysięcy Polaków ...

(- Rok rocznie, - co najmniej od 1997 roku !) ... -> "do ustania tych przyczyn" ... - PO*litycznego artykułu 44 - za*wartego w Konstytucji RP... -Dokumentu Czy*tających Polaków... -> prawnie Sondujacych "praworządność" sąDOwNicTWa - w POlsce ? ).

Pozdrawiam. J. K.

 

.

 

 

Vote up!
2
Vote down!
0
#1646509

Gość jest dość wulgarny - jeśli kogoś mocno to razi, to niech nie włącza - ale ma sporo, sporo racji:
 

Vote up!
5
Vote down!
0

Podczas kryzysów – powtarzam – strzeżcie się agentur. Idźcie swoją drogą, służąc jedynie Polsce, miłując tylko Polskę i nienawidząc tych, co służą obcym.

#1646530

Vote up!
6
Vote down!
0
#1646545

ŚWiadomość POniemiecka... - została zagosPOdarowana - tysiącem  heł*mów...

Pozdrawiam. J. K.

Vote up!
1
Vote down!
0
#1646582