dzień Mego ponownego przyjścia zbliża się a sąd Mój odbędzie się nad każdą duszą

Obrazek użytkownika pokrzywa
Świat

https://anna-od-jezusa.pl.tl/Maj-%233.htm

10.05.2020r.

Godzina 16:49

Jezus: Dzieci moje umiłowane.

Dziś czasy ostatnie i wiedzcie, że dzień Mego ponownego przyjścia zbliża się a sąd Mój odbędzie się nad każdą duszą.

Wiele jest dróg co prowadzi do Boga i każda dusza ma swoją drogę. Lecz na te czasy Bóg dał wam drogę przez Maryję i przez Maryję najpewniej dojdziecie przez Jej wstawiennictwo i dzięki Jej opiece. Dziś wiele dusz utraciło wiarę i na sobie się opiera, dlatego teraz wielu straciło sens życia bo życie ich opierało się na posiadaniu.

To, że wybory prezydenckie zostały przesunięte jest zasługą wielu modlitw. Lecz wiedzcie, że w swoim czasie wszystko się wypełni a wynik wyborów jest przesądzony.

Tak drogie dzieci, módlcie się za Rząd Polski by wszystkie złe plany zostały zniweczone.

Tak Premierze Morawiecki wkrótce twe rządy zostaną zakończone, lecz czas działania klątwy jeszcze dotkliwie odczujesz.

Zaś Ministrze Szumowski wiedz, że zło któremu służysz zemści się na Tobie bo taki jest wyrok Boży. Każdy kto teraz jest u sercu władzy niech wie i niech pamięta, że jeśli swej przysięgi nie dochowa by służyć Polsce i narodowi Polskiemu dla jego dobra zostanie dotknięty ręką Bożą, ręką Sprawiedliwości. A ci co wiary nie mają i co się zaprzedali niech wiedzą, że jawne staną się ich uczynki i nie unikną kompromitacji.

Tak dzieci moje w czasie gdy siły zła wzmogły swe działanie i szatan uderza ze zdwojoną siłą w modlitwie nie ustawajcie, i zło siłą modlitwy zwyciężajcie. Czas już bliski i ważą się losy waszego kraju. Módlcie się o pokój, gdyż będą się szerzyć prowokacje podsycające bunt i złość. Nie pozwólcie się sprowokować, nie ma silniejszej broni niż Różaniec. Czyż ta modlitwa nie zwycięży każde zło?

Czas już ostatni i na ten czas dałem wam Różaniec, dałem wam Maryję, dałem wam Jej płaszcz. Każdy mężczyzna powinien wiedzieć jak ma bronić swoją rodzinę i jest to czas dla odważnych mężów co obronią swą rodzinę. Nikt kto ma rozum wroga nie wpuszcza do swego domu, pierwej sam zginie.

Tak dzieci moje Ja Jestem waszym Królem i Panem, Ja sam was bronię. Trwajcie na modlitwie, zabezpieczajcie się modlitwą. Pamiętajcie o wodzie święconej i egzorcyzmowanej , by nią się żegnać wychodząc z domu nią czynić znak Krzyża wchodząc do swego domu. Święćcie swe domostwa i obejścia domu, a także pola i ogrody. Kto ma niech też używa soli egzorcyzmowanej tak samo jak wody święconej do zabezpieczania domu i całego gospodarstwa. Stosujcie też tą sól i wodę święconą do przygotowania posiłków, a podczas modlitwy nie zapominajcie o zapaleniu świecy poświęconej.

Niech wasze życie stanie się życiem w Bogu, całkowitym, ufnym przylgnięciem do Boga. Czyńcie wszystko w Bogu, wszystkie wasze prace od świtu do zmierzchu niech będą poświęcone Bogu i wszystkie radości, i smutki oddajcie Bogu. A łaska Boga samego was poniesie i mimo trudu i ucisku radość i pokój wypełni wasze serce. Bądźcie święci jak Ja Jestem Święty, bądźcie czyści jak Ja Jestem nieskalany, bądźcie Mi wierni, a zobaczycie jak Moja łaska was ochroni i przeprowadzi.

Ja sam Jezus Chrystus Król Polski wszystkim Błogosławię na trudny czas, czas trwania i walki. Trwajcie blisko Mnie i trwajcie blisko Mej Matki.

Psalm 76

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.1 (głosów:4)

Komentarze

Jezus Chrystus nigdy nie "głosił" swojej Matki. Głosił Ojca! Nie glosił także żadnych magicznych praktyk!

Modlitwa Ojcze Nasz to modlitwa do Ojca!

Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». (J 10:25-30)

Czy to jasne?

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1629976

A do tego Jezus mówił  " moje królestwo jest nie z tego świata", i nie po to przyszedł by się polityką  ludzką zajmować.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1629982

„Oświecenie Sumień” - ta najbardziej pilna wiadomość odnosi się do mistycznego wydarzenia, które WKRÓTCE odbędzie się na świecie.

Wydarzenie nazwane przez Jezusa Chrystusa (w wielu różnych prywatnych objawieniach w ostatnich latach) jako Ostrzeżenie i Oświecenie Sumienia, dane będzie światu jako Największy Akt Bożego Miłosierdzia.

OŚWIECENIE SUMIENIA, cudowny Dar osobistego spotkania każdej duszy z Bogiem, poprzedzi i pomoże przygotować ludzi na Powrót Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to będzie doświadczane przez każdego człowieka na świecie, także dzieci w odpowiednim wieku. Będzie to tak silne przeżycie, że nikt nie będzie mógł go zignorować. Wszyscy, nawet ateiści, przekonają się, że Bóg istnieje. Każdemu objawią się jego grzechy tak, jak pojawiają się one w oczach Boga. Dar ten będzie zachęcać ludzi do ponownej oceny swojego życia i poproszenia Boga o przebaczenie. W tych burzliwych latach będzie również inspirować wiele nawróceń, zanim Jezus Chrystus powróci jako Sprawiedliwy Sędzia.

DLACZEGO NASTĄPI OŚWIECENIE SUMIEŃ ? -aby udowodnić całemu światu, że Bóg istnieje, -aby przyprowadzić każdego ponownie do Jezusa i na drogę Prawdy, -aby poprzez nawrócenia zahamować na świecie wpływ grzechu i zła, -aby pomóc uratować nas, zanim nasza dusza zostanie osądzona, przez danie nam szansy poprawy i błagania o przebaczenie za popełnione przez nas grzechy, -aby nawrócić niewierzących, którzy nie mieliby szans na zbawienie bez tego Wielkiego Aktu Miłosierdzia, -aby umocnić wiarę wśród wierzących.

CO POPRZEDZI OŚWIECENIE SUMIEŃ? -Dwie komety zderzą się na niebie. -Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie.  Będzie to znak, że wkrótce spotkamy Jezusa. -Niebo stanie się czerwone i zobaczymy Wielki Krzyż na niebie, Znak do przygotowania się. -Ateiści powiedzą, że jest to globalne złudzenie. Naukowcy będą szukać logicznego wyjaśnienia, ale takiego nie będzie. -Będzie to spektakularne zjawisko, ale nie wyrządzi nam żadnej szkody, ponieważ będzie Aktem Miłości i Miłosierdzia pochodzącym od Jezusa.

CO SIĘ WYDARZY PODCZAS OŚWIECENIA SUMIEŃ? -Każdy powyżej odpowiedniego wieku, dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem.  Będzie to jak dzień naszego sądu szczegółowego po śmierci, tylko że tym razem jeszcze nie będzie wyroku skazującego. Zamiast niego dostaniemy szansę, aby poprosić o przebaczenie. -Zostaną nam pokazane wszystkie nasze grzechy i sprawi to, że poczujemy ogromny smutek i wstyd. -Niektórzy poczują tak wielkie obrzydzenie i doznają takiego wstrząsu, gdy ich grzechy zostaną im ukazane, że umrą zanim wykorzystają okazję prośby o przebaczenie. -Każdy zobaczy stan swej duszy przed Bogiem – co dobrego i co złego uczynił w swym życiu. -Wielu ludzi upadnie i będzie płakać łzami ulgi, łzami radości i szczęścia, łzami zdumienia i miłości. -Nareszcie stanie się możliwe życie nowym życiem, gdy będziemy znali pełną Prawdę.

CO NALEŻY UCZYNIĆ PRZED OŚWIECENIEM SUMIEŃ? -Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia i Oświecenia Sumienia. Każdy musi się teraz przygotować. -Jezus prosi, abyśmy wszyscy już teraz, czyli jeszcze przed Oświetleniem, przygotowali się duchowo i skorzystali z możliwości spowiedzi, pokuty i prośby o przebaczenie naszych grzechów.

Materiał powyższy został opracowany przez Bożego kapłana i mi przekazany do publikacji. C.P.

https://anna-od-jezusa.pl.tl/Lipiec-%231.htm

https://cyprianpolakwiara.blogspot.com/2020/07/20-vii-2020-moje-drogie-dziecko-zginie.html

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

pokrzywa

#1640233

Nie ma to podstaw teologicznych, to tylko przerobione inne objawienia.

odkąd to objawienia prywatne mają być nową ewangelią, przynosić nową treść zamiast pobudzania pobożności i odkrywania prawd Biblii stosownie do czasów?

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!

swoją drogą, to wyjątkowe kretyństwo!

i to przybrane w pozoranckie szaty.

jeśli każdy przekona się o istnieniu Boga, to zakłóci wolną wolę i Sąd Ostateczny. nie ma o tym mowy w Biblii!

Dwie komety zderzą się na niebie - dobrze, że nie statki kosmiczne. naprawdę? jaki to ma związek z wydarzeniem mistycznym? i po cholerę mamy widzieć światełko na niebie, skoro każdy poczuje w duszy? wyobraź sobie orbity komet i ich zderzenie. nawet nie potrafisz, otóż na takich żerują ci "prorocy".

Ludzie będą spodziewać się, że to wywoła katastrofy większe niż trzęsienia ziemi, ale tak nie będzie

Zderzenie komet? No litości. to juz lepiej straszyć, że piznie nowy tzw. meteoryt tunguski.

Każdy powyżej odpowiedniego wieku, dozna osobistego mistycznego spotkania z Jezusem Chrystusem

a co to za faszystowskie wykluczanie społeczne? Chrystus nie wykluczał dzieci ani niewolników ani nawet kobiet

Jezus prosi teraz każdego, by modlić się za te dusze, które będą w stanie w grzechu śmiertelnego, i które być może umrą od wstrząsu Ostrzeżenia i Oświecenia Sumienia.

sekta, sekta, sekta. taka to łaska, że niektórych tym zabiją.

Jezusów na świecie jest wielu, to było popularne imię żydowskie a obecnie latynoskie, może tak trochę szacunku? nawet jego uczniowie ani szatan nie nazywali go tak. co innego nazywać Boga Ojcem, Abba, Tatą i Tatusiem nawet ale istotą Galilejczyka było to, że jest Chrystusem a nie tylko synem Józefa. weźcie nie protestantyzujcie istoty religii.

 

ten "Boży kapłan" ma jakies nazwisko? bo cyprian bezczelnie kłamie o kapłanach popierających go. chyba nie ma nic złego w ujawnieniu, chyba że to zmyślenie czy jakiś świr? bo że niezgodne z KK, to oczywiste. nazwijmy go więc prawidłowo kapłanem waszej antykościelnej, satanistycznej sekty. głosicie, że papież to antychryst a sakramenty są nieważne, głosicie wklęsłą ziemię, złorzeczycie i wyczekujecie śmierci niewinnych, jesteście więc antykościelnymi satanistami, automatycznie wykluczającymi się ze wspólnoty. to odkręcić może tylko nawrócenie ale za uznaniem samego papieża, ew. jego wysłannika. powodzenia z czekaniem.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640237

masz, Dziecko.

http://www.krolowa-pokoju.com.pl/upomnienie-prawne-dla-grzegorza-z-leszna-z-kanalu-wposludze-od-prawnikow-fra-elii-cataldo-1.html

a to nie pierwsza niezgodność.

tak wygląda to wasze wzajemne uwiarygadnianie się świrami, żerującymi na zagubionych dewotach.

"mamo, chwalą nas, wy- mnie a ja was", "świadczył się Cygan dziećmi swemi".

ta twoja anna potwierdza objawienia oszusta cypriana, sama więc jest oszustką, w najłagodniejszej wersji wariatką bądź opętaną.

mam wymieniać po kolei, jakie brednie głosi tzw. "cyprian polak"?

zapraszam na ten blog https://niepoprawni.pl/blogi/tomalun

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640240

https://anna-od-jezusa.pl.tl/Lipiec-%234.htm

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

pokrzywa

#1640422

 

31.07.2020r.

Godzina 11:48

Maryja: Dzieci Moje umiłowane.

Czas jest krótki do przyjścia Mojego Syna. Ja Maryja Licheńska pragnę do was przemówić jako opiekunka Polski i Polskiego narodu. Objawienia Moje wkrótce staną się liczne w wielu miejscach tego kraju. Ja jestem obrończynią waszego narodu i w Mej Matczynej opiece jesteście.

Kraj Polski czeka teraz wiele zła, cierpienia i bólu, lecz zbawienny to ból oczyszczenia i zbawienna jest krew męczenników tego narodu. Modlitwa wasza jest kadzidłem u tronu Boga samego, ofiara jest przebłaganiem i przez to zmniejszane są kary. Jednak kraj wasz przejdzie ofiarę cierpienia, gdyż i teraz mnożą się grzechy i profanacje.

Wielu z was odeszło od Boga i życie ich jest obrazą Boga samego. Dlatego moje drogie dzieci nie ustawajcie w modlitwie za grzeszników, wynagradzajcie w ofierze i modlitwie szerzące się profanacje.

Kult Boga żywego w Polsce jest coraz słabszy i powierzchowne staje się życie wiary. Módlcie się moje dzieci o odnowę wiary narodu Polskiego, o ratunek dla waszych rodzin i o świętych kapłanów. Miłość Boga przeprowadzi was przez ból oczyszczenia a Mój Matczyny płaszcz was ochroni i wasze rodziny.

Wzywajcie waszych patronów, patronów Polski by przez ich wstawiennictwo uprosić łaski u Boga. Módlcie się przez wstawiennictwo waszego Papieża Jana Pawła II, przez wstawiennictwo Św. Stanisława, Św. Andrzeja Bobolę i wszystkich męczenników co zginęli w imię wiary dla odkupienia Polskiego narodu.

Łaską Boga są spisane tu słowa i słowa te już będą zakończone. Teraz Moje dzieci czytajcie słowa o Miłosierdziu Boga, bo w Jego Sercu jest każde słowo. Słowa te są nauką Boga samego. I każda dusz co przeczyta te słowa otrzyma wiele światła i zrozumienia spraw Bożych. Każda dusza co będzie te słowa propagowała otrzyma łaskę Ducha Świętego do osobistego prowadzenia. Żadna dusza co będzie w swym sercu słowa te rozważała nie zginie i sam Bóg osłoni ją i zachowa.

Zaś wszystkie dusze co czytały słowa przekazywane dla Polski i Polaków na czasy ostateczne Bóg pragnie obdarzyć łaską pokoju, niezłomnej nadziei, głębokiej wiary i zaufaniem. Łaski te i wszystkie potrzebne łaski do zbawienia każda dusza otrzyma po szczerej spowiedzi i oddaniu swej duszy w niewolę miłości Mojego Syna Jezusa Chrystusa, a także odda Mi swą duszę i Mi powierzy swoje życie. Wiedzcie dusze pod Mą opieką żadna dusza nie zginie. Miłość Boga Ojca jest największą miłością i dobrem na tej ziemi i w wieczności.

Niech prowadzą was chrześcijańskie wartości i Boże przykazania. Niech bronią waszą będzie Różaniec, tarczą miłość Boga, a opatrzność zaufaniem. Ja Maryja przytulam was do swego Matczynego Serca i we łzach nieustannie wstawiam się za wami. Łaską Bożą dani są wam współcześni prorocy i wiedzcie, że wiele się modlą za was. Niech wasza modlitwa będzie im nagrodą za trud i służbę ofiarną.

Niech dobry Bóg Błogosławi wszystkim tym co słowa te czytają i słuchają. Ja Maryja, Bóg Ojciec waz z Mym Synem Jezusem Chrystusem w mocy Ducha Świętego prowadzimy Polski naród.

Ewangelia Świętego Łukasza 15, 1-7

https://anna-od-jezusa.pl.tl/Lipiec-%234.htm

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

pokrzywa

#1640426

Każda dusza co będzie te słowa propagowała otrzyma łaskę Ducha Świętego do osobistego prowadzenia. Żadna dusza co będzie w swym sercu słowa te rozważała nie zginie i sam Bóg osłoni ją i zachowa.

 

charakterystyczne u sekt

oni wtajemniczeni, ich wiedza i łaska da im dodatkowe bonusy

tak też wypisuje oszust cyprian polak, jego wyznawcy mają byc ochronieni przed mordami, kataklizmami i wirusem, kto propaguje np. w necie ten ma bonusy od Boga a kto wątpi, wystepuje przeciwko a zwł. przeciw osobie samego proroka...

 

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1640432