Sędziowie z Poznania osądzą zakon

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

20 września w Poznaniu w Sądzie Apelacyjnym odbyła się rozprawa odwoławcza o zadośćuczynienie dla 23-letniej kobiety, która około 10 lat temu była ofiarą przestępstwa pedofilii ze strony byłego już zakonnika Towarzystwa Chrystusowego. Przewód sądowy został zamknięty. Wyrok zostanie ogłoszony 2 października.

 

Sprawca dopuścił się tych haniebnych czynów wówczas, gdy ofiara miała około 13-14 lat i była uczennicą tegoż księdza. Roman B. odbył za te czyny karę 4 lat więzienia.

W sprawę zaangażowała się „Gazeta Wyborcza”. Pokrzywdzona zgłosiła się do Justyny Kopińskiej, reportażystki. Zobaczyła ją w telewizji i napisała o swoich doświadczeniach. Kopińska opisała jej historię, a czytelnicy mieli zebrać pieniądze na jej leczenie. Ma mieć też darmowe wsparcie „od naprawdę świetnych specjalistów”. Zgromadzenie zakonne też miało zaproponować pokrzywdzonej środki na terapię, ale ona wolała drogę sądową. Nie wiadomo, kto jej pomaga w tej batalii.

Jak podała Rzecznik Prasowa Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sędzia Elżbieta Fijałkowska, powódka pozwała Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu i Dom Zakonny Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Stargardzie Szczecińskim o ochronę dóbr osobistych. Nie pozwała sprawcy. Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 22.01.2018 r. zasądził na rzecz powódki solidarnie od pozwanych 1 mln zł z ustawowymi odsetkami od dnia 23.01.2018 r, skapitalizowaną rentę w kwocie 16.000 zł z odsetkami od 800 zł za maj 2016 r., od 19.05.2016 r., od kwot po 800 zł począwszy od czerwca 2016 r. do grudnia 2017 r. każdorazowo od 11 każdego kolejnego miesiąca oraz solidarnie od pozwanych po 800 zł miesięcznie od stycznia 2018 r.

Powódka i pozwani wnieśli apelację. Powódka domagała się - ponad sumy przyznane w wyroku Sądu Okręgowego - zasądzenia 2 mln z odsetkami od daty wezwania do zapłaty, odsetek liczonych od daty wezwania od zasądzonej kwoty 1 mln zł, renty w kwocie 2500 zł miesięcznie z tytułu niemożności podjęcia pracy oraz przeprosin w formie skierowanego do niej listu. Pozwani domagali się zmiany wyroku i oddalenia powództwa. Zakon podnosi, że zgromadzenie nie wiedziało o działaniach Romana B. Kościół nigdy nie powierzał mu tych haniebnych czynów. On jest sprawcą, działał na własny rachunek – wskazuje prawnik Chrystusowców.

Powódka reprezentowana była przez poznańskiego adwokata Jarosława Głuchowskiego. Z informacji internetowych wynika, że to tzw. „młody wilczek” z 5-letnią praktyką adwokacką.

W postępowaniu nie uczestniczyły organizacje pozarządowe, ale obecna była jedna osoba zaufania, wskazana przez powódkę. Z rozmowy przed salą dowiedziałam się, że nie dopuszczono na rozprawę przedstawiciela Instytutu Ordo Iuris, który miałby być obserwatorem wskazanym przez zakon.

Zdaniem sądu pierwszej instancji zakon z siedzibą w Puszczykowie odpowiada za czyny byłego duchownego Romana B. Wyrok pierwszoinstancyjny jest precedensowy. Po raz pierwszy w Polsce Sąd nieprawomocnie orzekł, że Kościół ma ponosić odpowiedzialność prawną za czyny księdza, powołując się na art. 430 kodeksu cywilnego.

Co dalej?

Niewątpliwie Kościół musi udoskonalić kontrolę nad duchownymi, aby żaden pedofil nie przenikał w jego struktury i nie dokonywał przestępstw na jego „rachunek”. Niewątpliwie zaufanie dzieci do duchownych ułatwia nadużycia seksualne ze strony osób zaburzonych w swoich preferencjach seksualnych. Bezsporne jest, że osoby takie czasami dostają się w szeregi księży. To jest w Polsce margines (wskazują na to obiektywne statystyki), ale każdy tego typu przypadek jest ponad wszelką wątpliwość wielką krzywdą.

Kto powinien płacić za nadużycia pedofilskie? To jasne, że ten, kto jest winien szkody i krzywdy. A zatem, czy sprawca, czy organizacja, do której należał?

Jak z powyższych informacji wynika, powódka nie zażądała żadnego zadośćuczynienia od sprawcy, a jedynie od Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej (założonego przez Sługę Bożego kardynała Augusta Hlonda). Jej oczekiwania są znaczne i - jak się wydaje – mają przede wszystkim uderzyć w zakon, jako domniemanego winowajcę, odpowiedzialnego w pełni za działania byłego zakonnika-przestępcy.

Mecenas Krzysztof Wyrwa, pełnomocnik Towarzystwa Chrystusowego zamieścił na stronie internetowej następujące oświadczenie:

W sprawie czynów karalnych, których dopuściły się osoby duchowne należy podkreślić, że stanowisko Kościoła i podejście prawne nie zmieniły się. Takie czyny są haniebne i winny być ścigane, a ich sprawcy ukarani.

Osoby te, w ramach wewnętrznych kościelnych postępowań prawnych – zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego i innymi normami prawnymi – są konsekwentnie zawieszane w czynnościach kapłańskich lub wydalane ze stanu duchownego.

Na gruncie obowiązujących przepisów prawa w Polsce, nie można przenosić odpowiedzialności za te czyny (w tym cywilnej odszkodowawczej) ze sprawcy na kościelne osoby prawne. Sprawcy tych czynów dopuszczają się ich na własny rachunek i ponoszą osobistą odpowiedzialność przed ofiarami, które skrzywdzili oraz przed prawem.

Mimo to, dziennikarka Kopińska już poinformowała TVN, że jest przekonana, iż apelacja podtrzyma wyrok sądu I-szej instancji.

Wydaje się, że mamy obecnie w Polsce zorganizowaną akcję, skierowaną przeciwko Kościołowi Katolickiemu. Równolegle promowany jest paszkwilancki film „Kler”, na platformie internetowej Avaaz rozpoczęto zbieranie podpisów za „przerwaniem zmowy milczenia w sprawie przemocy seksualnej duchownych”, etc.

Jak zachowa się Sąd? Czy orzeknie zgodnie z polskim prawem i prawdą materialną, czy naciągnie przepisy, aby stworzyć fałszywy obraz Kościoła?

Trzeba pamiętać, że ideologicznie polskie sądy są bliższe liberałom, a nawet lewakom. Zbyt często lekceważą wartości katolickie. Pochopnie orzekają rozwody, działają na szkodę autorytetu ojców. W Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zrozpaczony ojciec 9 marca 2016 roku nawet podpalił się na sali rozpraw po usłyszeniu wyroku. W sądzie tym wydawane są skandaliczne wyroki pozwalające uniknąć Skarbowi Państwa odpowiedzialności cywilnej za ewidentne szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy publicznych.

Jaki wyrok zostanie wydany we wtorek? Zobaczymy. W składzie sądu są następujący sędziowie: przewodniczący i sprawozdawca SSA Jan Futro, SSA Ewa Staniszewska i SSO (del. do SA) Maciej Rozpędowski.

https://s.redefine.pl/file/o2/redefine/cp/jx/jxy751nbpy17sqo76tcrzvmtx14va9ii.jpg

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:7)

Komentarze

Czyli jak jakiś rozgrzany sędzia potrąci "po pijaku na pasach niepełnosprawną zakonnicę w ciąży" ,to prawojazdy zostanie zabrane pracownikom biurowym ,cieciowi i sprzątaczce z sądu w którym pracował pechowy sędzia ? Taka pewnie będzie odpowiedź TSUE na odpowiedne pytanie postjudycjalne . :-)

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1572797

Nie słyszałam, aby szkoły, media i tym podobne organizacje płaciły za nadużycia seksualne swoich "podwładnych".

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572798

... gdyby te manipulacje przy "odpowiedzialności zbiorowej" nie odbywały się "na poważnie" na innym poziomie . Np. ustawa 447 , która obiąża wszystkich Polaków ,chyba za to ,że nie zapobiegli zbrodniom słowiańskiego plemienia nazistów ,co to by ukryć swoją tożsamość wykorzystało obco brzmiące słowa "Arbait macht frei" . A teraz odszkodowania mają być wpłacone nowojorskim organizacjom żydowskim ,które wykazywały się nadzwyczajną troską o swoich zagrożonych braci podczas 2WŚ . Niestety jakoś to mi się kojarzy ...

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1572801

Cenne uwagi.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572802

... ta "czarna owca" ,to po okresie "kwarantanny" ,to może znajdzie posadkę obok. Obirka i innych księży patriotów GW . Prof. Hartman zapewnie wymyśli odpowiednią narrację usprawiedliwiającą ,czy to kazirodztwo ,czy nawet pedofilię ... (tylko jak już nie będzie potrzebna jako oręż w walce z KK ) . Bo przecież społeczeństwo patriarchalne nie pozwala na ekspresje takich fantazji ,co jest opresyjne ...

Mądrość etapu , mądrość etapu ...

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1572803

Zobaczymy. A może jego instrumentalna rola już się zakończyła.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572804

ale to jak w powiedzeniu . "Kowal zawinił Cygan stracił niezawisłość" ... :-)

Osiągnięciem cywilizacji łacińskiej jest zindywidualizowana , spersonalizowana odpowiedzalność . I trzeba tego bronić . Każdy odpowiada za swoje czyny .

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1572807

To jest totalitaryzm w którym pojawiła się odpowiedzialność zbiorowa. Tu powinien interweniować minister sprawiedliwości oraz Sejm. Ale to tylko część problemu, bo reperkusje mogą być znacznie dalej idące. W instytucji religijnej nie wolno nazbyt formalizować pewnych procedur, bo to nie jest instytucja polityczna, oparta na zasadzie autorytetu przemocy. Nawet instytucje państwowe funkcjonujące przecież w oparciu o sankcje przemocy nie są w stanie rozwiązać swoich problemów, więc próba przemodelowania zasad działania Kościoła doprowadziłaby do uwiądu i śmierci Kościoła z powodu utraty zaufania ze strony wiernych, jak to się stało w protestantyzmie.

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1572813

Zgoda.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572815

 To nie jest w żadnym przypadku zgodne z prawem aby za indywidualnego przestępcę odpowiadała organizacja, stowarzyszenie czy zakon, do których przynależność jest dobrowolna, szczególnie gdy popełniony czyn jest całkowicie sprzeczny z głoszonymi przez nie zasadami! 

 Nawet gdyby ten zboczeniec w habicie przyznał się podczas spowiedzi w tym zakonie, spowiednik pomimo ohydy tego czynu nie mógłby w żaden sposób informować o tym nikogo bo obowiązuje go tajemnica spowiedzi i nie może być za jej zachowanie pociągany do odpowiedzialności prawnej!

 Przecież taki osąd "prawny" Sądu Okręgowego, który moim zdaniem nie ma nic wspólnego z prawem i logiką otwiera drogę do niszczenia wszystkich niewygodnych organizacji szczególnie katolickich, do których bardzo łatwo wprowadzać swoich agentów (przypomnę choćby z czasów tzw. komuny "księży patriotów" którzy donosili UB na katolickich hierarchów) tym bardziej, że znane jest stanowisko zakonu i całego kościoła katolickiego, który jednoznacznie potępiał (i nadal potępia) takie postępowanie zanim ten czyn przez zwyrodnialca został dokonany.

 Jaki będzie wyrok? Mam tylko nadzieję, że nie tak chory jak nasz jeszcze nie zreformowany system wymiaru sprawiedliwości, który raczej przypomina system wydawania wyroków widzimisię poglądu sędziów.

 W moim odczuciu prawnym, zakon nie może być nawet uznany za stronę tego postępowania a cała ta sprawa jest w 100% bezprawną farsą mającą na celu zniszczenie korzeni naszej państwowości opartej na wierze katolickiej i czy to jest świadome działanie sądu czy nie, taki efekt chcą osiągnąć.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

niezależny Poznań

#1572849

Wyrok zostanie ogłoszony o 14. TVN zaraz poda, bo już się emocjonują sprawą i zapowiadają relację.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572856

Lewactwo w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zwyciężyło. Wyrok Sądu Okręgowego został podtrzymany.
Ofensywa przeciwko KK rozkręca się. Ohyda.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572864

W USA wpadl ktos na pomysl by wyludzac pieniadze od Kosciola Katolickiego. Adwokat poszkodowanego bierze 30% od wygranej sumy Wymyslono pedofilie. Nie dosc ,ze jest to zjawisko rzadkie to prawie nie istniejace wsrod ksiezy katolickich. Na przyklad w ubieglym roku nie skazano ani jednego ksiedza w USA z tego powodu(40 tys ksiezy). Ale gdy wziasc po uwage ostatnie 75 lat i dobrac sie do archiwow diecezjalnych to zbieze sie tego troche. Oskarzano wiec ksiezy nie zyjacych od 30 lat a diecezje skazywano na milionowe odszkodowania. Nie wazne ,ze sprawy takie sa przedawnione, brak swiadkow, pamiec zawodzi. Niektore diecezje zbankrutowaly ku uciesze Baptystow, Luteranow i innych sekciarzy. System sprawiedliwosci zostal zepsuty. Jest takie zjawisko jak karma, ktora teraz powraca do tych, ktorym nie przekadzalo falszywe oskarzanie ksiezy katolickich. Nalepszym tego dowodem jest obecnie bezpodstawne oskarzanie kandydata do sadu najwyzszego USA o to ,ze w szkole sredniej niestosownie dotkal kolezanke i pil piwo co przestepstwem nie jest. Przesluchania w Kongresie i Senacie, mendia w eufori, FBI przyswietla przeszlosc tego kandydata po raz 9 ty. Szopka jak z innej planety, kompletna kompromitacja systemu sprawiedliwosci USA. Polska wybrala ta sama droge. Smutne to i beda tego niemile konsekwecje.

//rebeliantka.neon24.pl/post/145742,jutro-w-poznaniu-osadza-zakon#comment_1491369

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572894

Jak widać kompromitacja z US przeniosła się do nas. Jak żyję ładnych dziesiąt wiosen, nie słyszałem aby za przestępcę (uczenia, studenta, policjanta) odpowiadał pracodawca. Czyżby teraz 3-cia władza rozpoczęła likwidację KK w Polsce? 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Kolejorz

#1572895

Niestety, Polacy reagują zbyt opieszale i mało zdecydowanie.

Ale tutaj ciekawa dyskusja (268 komentarzy), gdzie większość uczestników bardzo merytorycznie broniła KK i zasad prawa rzymskiego:

https://www.salon24.pl/u/konserwatysta100/899109,jutro-w-poznaniu-osadza-zakon

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572896

Za funkcjonariuszy publicznych odpowiada Skarb Państwa. Na ogół teoretycznie. W takich przypadkach rzadko kiedy przyznają jakiekolwiek odszkodowania, a już na pewno wzbraniają się przed naprawą krzywd choćby zbliżoną do adekwatnej. Wówczas nie szastają milionami. Gdy orzekają "we własnej sprawie", to wrażliwość na krzywdę jest u sędziów bliska zeru.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572898

https://kadry.infor.pl/poprzednie_tematy_dnia/525675,Zasady-odpowiedzialnosci-majatkowej-funkcjonariuszy-publicznych.html

https://samorzad.infor.pl/temat_dnia/386969,Jaka-odpowiedzialnosc-i-za-co-ponosza-funkcjonariusze-publiczni.html

http://www.soubp.pl/?page_id=127

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi63YXZ-undAhUJPFAKHXdlC0AQFjAAegQICRAC&url=http%3A%2F%2Fwpia.uwm.edu.pl%2Fczytelnia%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26download%3D77%3Aodpowiedzialnosc-prawna-funkcjonariuszy-publicznych-wybrane-zagadnienia%26id%3D27%3Aprawo-administracyjne%26lang%3Dpl&usg=AOvVaw0jhHxiOa_Vys5OZ7jsaLIQ

Za funkcjonariuszy odpowiada Skarb Państwa, bo nie są oni osobami prywatnymi. Cytuję:
"Sprawowane przez nich urzędy lub stanowiska mają wpływ na sytuację prawną jednostki lub społeczności.
Nie do pomyślenia jest więc, aby we współczesnych demokratycznych państwach
prawa funkcjonariusze publiczni byli bezkarni, by ich naganne zachowania
uchodziły im płazem. Społeczeństwo musi odczuwać, że żyje w kraju, w którym
istnieje sprawiedliwość. Nie chodzi tutaj o zagwarantowanie, ani nawet o respektowanie
podstawowych praw człowieka i obywatela, ale o odpowiedzialność osób
będących „rękami” państwa, czyli funkcjonariuszy publicznych. To oni bowiem
są – w większym lub mniejszym stopniu – nosicielami władzy państwowej i za
uchybienia w sprawowaniu swoich zadań powinni ponosić szczególną odpowiedzialność
prawną.
Nie można jednak zapominać, że funkcjonariuszom publicznym należy także
zapewnić dostateczną – w stosunku do sprawowanych przez nich funkcji – ochronę
prawną. Działają oni bowiem w imieniu państwa, więc należy podkreślić ich
status poprzez przyznanie większego zakresu ochrony prawnej, niż tego, które
państwo przyznaje każdej jednostce".

Czyli nie można pozwać ich bezpośrednio, bo mają większą ochronę (często mają immunitet), ale za ich "błędy" powinien odpowiadać Skarb Państwa, który ma wobec nich prawo regresu.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572901

 Unijni "Uni" (to taki zwrot z poznańskiej gwary) mają rację, że w Polsce (tak jak i w wielu innych krajach) prawo nie jest przestrzegane, bo to co ma miejsce ostatnio w wyrokach polskich sądów jest tego dowodem i w odczuciu społecznym przedstawia kastę prawników, którzy w togach mogą sobie interpretować i naginać prawo do swoich potrzeb jak chcą, dając nam tym do zrozumienia, że jak będą chcieli to każdego z nas i każdą organizację i społeczność są w stanie udupić a swoich zawsze uniewinnić!

 Przepraszam za słowo udupić, ale nie mogłem przecież użyć tu słowa skazać, bo skazać można jedynie sprawcę i to za czyn popełniony! 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

niezależny Poznań

#1572900

Pełna zgoda.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572902

https://wiadomosci.wp.pl/wyrok-ws-ksiedza-pedofila-mocny-komentarz-wlodzimierza-czarzastego-6301927731852929v

Natalia Durman

 Wyrok ws. księdza pedofila. Mocny komentarz Włodzimierza Czarzastego

Towarzystwo Chrystusowe, do którego należał ksiądz pedofil, musi zapłacić 1 mln zł odszkodowania molestowanej w wieku 13 lat kobiecie. - Bezpośrednia odpowiedzialność sprawcy jest straszliwa i powinien za to odpowiedzieć, ale równie straszliwa jest odpowiedzialność instytucji, która to kryje. Przyzwolenie poprzez niekrytykowanie, nienapiętnowanie zjawiska pedofilii w Kościele jest po prostu skandalem (...) Wszystko, co jest fałszem, prędzej czy później wyjdzie. Nie można kogoś zbawiać, będąc pedofilem - mówił Włodzimierz Czarzasty w programie "Tłit".

-----------------------------------

Zaczyna się. Lewactwo dostało "zielone światło" do bezczelnego zniesławiania Kościoła.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572922

Haniebny komentarz Czarzastego to prawda.
Ale nie lepsze komentarze i nie lepsze czerwone świnie komentują wpisy Twoje i blogera Janusz Górzyńskiego na Neonie.
Używanie przez Kosiura zwrotu Katodebile to standard, akceptowany przez tamtejsza administrację.Gdy do tego dodamy komentarze o katolikach Nikandera (strzelać im w łeb) czy Zieminskiego (parchy nie ludzie kościoła) to mamy obraz tego portalu.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1572929

Są różne komentarze. Mnóstwo takich, w których komentatorzy nie zgadzają się z obciążaniem zakonu za cudze winy.

I z kłamstwami na temat Kościoła Katolickiego.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572942

Nie o krytykę mi tu chodziło.
Ale o jej formę i kloaczny język.
Niestety tolerowany tam przez administratorów.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1572948

Poza tym każdy właściciel bloga może usunąć "kloaczne" komentarze, a nawet zablokować łamiącego zasady komentatora. Ja tak robię.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1572951