O czym człowiek wierzący w Boga winien wiedzieć.

Obrazek użytkownika Zygmunt Zieliński
Kraj

„Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. 3 Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań - ponieważ ich uszy świerzbią - będą sobie mnożyli nauczycieli. 4 Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. 5 Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie! (2.Tym, 4, 2-4”

To, co czyta się na temat rozmaitych opcji w nadchodzących wyborach może przyprawić o zawrót głowy. Od człowieka wymaga się racjonalności, bo w przeciwieństwie nawet do najlepiej w instynkt wyposażonego zwierzęcia, ma on właściwość polegającą na ocenie rzeczywistości opartej na jej intelektualnej analizie. Filozof średniowieczny Dunst Szkot w jednym ze swych dzieł pisał: „rzeczą mądrości jest intelektualne poznanie rzeczy wiecznych, nauka natomiast ma dać poznanie rzeczy doczesnych przy pomocy rozumu.

Tę mądrość nie każdy posiada, dlatego w psalmach (Psalm 15. i 53,1) czytamy: Głupi rzekł w sercu swoim: Nie ma Boga”. Głupi, ponieważ nie posiada owej mądrości, ale nie oznacza to, iż nie musi także posiadać tego, co Szkot nazywa nauką, źródłem poznania intelektualnego. Nikogo zatem się nie obraża. Niewierzący, agnostycy sami przyznają, że nie poznają rzeczy wiecznych, a więc i Boga.

Coś, co umownie nazywamy pogaństwem, to jednak jeszcze coś innego. Tu nie tylko następuje negacja Boga i całej sfery transcendentnej, to także odrzucenie wszelkich norm wynikających z akceptacji porządku nadprzyrodzonego. Jeśli opowiadam się za politykiem, czy kimś wymagającym mojej akceptacji, a wyznającym pogaństwo w takim kształcie, popełniam apostazję, mówiąc wprost i konkretnie, od Kościoła. Neguje też praktycznie wiarę, tzn. uznawanie Boga jako swój cel ostateczny. Dekret Świętego Oficjum z 1 lipca 1949, nakładał ekskomunikę na wiernych należących do ugrupowań komunistycznych. Sprawą dość delikatną jest jego przestrzeganie, np. w Polsce, ale uzasadnienie ekskomuniki było jak najbardziej słuszne, gdyż komunizm był profesjonalnie ateistyczny i przyjmujący ateizm jako obowiązującą ideologię w granicach sprawowanej władzy. Analogia do propagowanego dziś ateizmu jest czytelna.

Wybór Rafała Trzaskowskiego należy rozumieć jako wybór Polski ateistycznej z wszystkimi tego konsekwencjami. Każdy człowiek religijny, niekoniecznie katolik, musi z tego zdawać sobie sprawę. To oznacza wypieranie religii ze wszystkich dostępnych dla władzy obszarów życia. Co do tego nie może być wątpliwości, ani co do tego polskiego „jakoś to będzie”. Nie obchodzi mnie to, co ten pan ma do zaoferowania przeciętnemu Polakowi, polskiej rodzinie. Polacy wielokrotnie ujawniali swój dziwny masochizm, kiedy to wnuczek babci na psotę rzucił buciki do ognia. Głupota ma granice bardzo rozciągliwe, ale jakieś powinna mieć. Jeśli więc nawet pragniesz Polski pogańskiej, to czy musisz pragnąć powrotu siermiężnej biedy słodzonej oglądaniem fortun nowej generacji złodziei mienia narodowego, czyli twojego?

Naród mógł w początkach lat dziewięćdziesiątych pozbyć się tej czapy pokrywającej peerelowski kołtun, ale wiadomo, kto wówczas zadbał o to, by on dalej rozwijał się na głowach tych, którym kiedyś darowano ekskomunikę Piusa XII. Czy teraz mamy wyhodować nowy kołtun? Spytajmy starszych, jak trudno było się pozbyć tego rzeczywistego z głowy? A co dopiero z całego organizmu, jakim jest naród.

Wielu idących do wyboru to tak jak owi mieszkańcy Niniwy, „którzy nie odróżniają swej prawej ręki od lewej”? (Jonasz 4,11). Ktoś powinien im to ułatwić, nie ulegając obawom, że go oskarżą o uprawianie polityki. Jeśli ateista może swobodnie ogłaszać swój program, to czy pasterz zobowiązany do obrony owiec przed wilkiem, nie powinien także pełnić tego obowiązku? Milczenie w tym przypadku nie jest ani złotem ani srebrem. A wyjaśnienie katolikowi istoty dokonanego przezeń wyboru jest nadto obowiązkiem wręcz katechizmowym, obowiązuje wszystkich.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.9 (głosów:16)

Komentarze

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1635800

największy wróg

 

stoją na straży 

w rękach

cyrkiel i kielnia

największym wrogiem

Ewangelia

 

PS Coraz większe ma ksiądz profesor grono "admiratorów" wśród "najprawdziwszych katolików i patriotów"; jeden z nich przywalił nawet pałą "z miłości" zaraz po ukazaniu się tekstu.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

jan patmo

#1635808

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika olononame został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Za dużo odniesień do KK, do katechizmów i doktryn Kościoła Katolickiego. Za mało wiary w Boga. Tylko trzy razy Bóg nasz został przywołany w powyższym opracowaniu i choć Judasz wypełnił wolę Pana naszego, to nie jest Judasz wzorcem do naśladowania.

Zdrada pozostaje zdradą. Ja się Boga nie wyrzeknę i nie zmienię swego wyboru również w wyborach prezydenckich.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

Polacy nie kłóćcie się.

#1635867

Ty i Bóg....???

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6
#1635889

przytoczę z Księgi Ksiąg w temacie Boga, cyt. BÓG NIE BĘDZIE SĄDZIŁ Z TEGO CO WIDZI, ANI NIE BĘDZIE SĄDZIŁ Z TEGO CO SŁYSZY,  ALE BĘDZIE  SĄDZIŁ SPRAWIEDLIWIE. koniec cytatu.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1635944

z księgi nie widzę logiki. To na podstawie czego będzie sądził?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1635952

Nie pysznię się teologicznymi wykładami. Moja wiara w Boga jest w mym sercu, na tyle głęboka, że dotyka sfery intymnej. Wiara nie jest towarem na straganie, nie podlega jakiejkolwiek ocenie czy polemikom. Pozostawiam ją sobie nietkniętą przez nikogo, tym bardziej przez ciebie.

Możesz ze mnie szydzić do woli w kwestiach przyziemnych. Nie waż się ingerować tam, gdzie nie jest ci to pisane.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

Polacy nie kłóćcie się.

#1635988

Nick "myślący" nie jest gwarancją myślenia i właśnie to pokazałeś jak jesteś bardzo głupi w myśleniu, , wchodząc w strefę wiary, obcego dla ciebie człowieka, o którym nic nie wiesz.

"Ty i Bóg....???" tak właśnie postępują inteligentni inaczej, a zwaszcza tu  NP, gdy brak merytorycznych odpowiedzi, to stosują próbę ośmieszania, bo tylko tyle w swych pustych głowach wam pozostało.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1635992

inaczej wierzący

 

jest inaczej wierzący

bezmyślnie błądzący

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

jan patmo

#1635995

Reprezentujesz ściek warszawskiej czajki...największe  "dzieło" trzaśniętego.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1636126

Do Tel Awiw, gdzie twoje miejsce.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1636142

tyś jest olo vel olin...

 

tyś jest olo vel olin

czyli kacapski polin

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

jan patmo

#1635990

Jeżeli będziesz trwać w  nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami  i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,31-32). Po co jest prawda? Prawda jest dla wolności. Co więcej, prawda, aby być prawdą, musi wyzwalać. Biblijna prawda, jeśli nie wyzwala, nie jest prawdą. Tak drogi Profesorze , ma zupełną rację. Ucieczka od Boga, negacja to droga do nieprawd. Tak własnie jest w przepoczwarzonej "bolszewi", współczesnej LGBD...a kto to wspiera na długo deprawuje.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

prof Rycho

#1637061