Kartka z historii. Tadeusz Kutrzeba

Obrazek użytkownika Tezeusz
Historia

8 stycznia 1947 roku w Londynie w wieku 61 lat zmarł Tadeusz Kutrzeba kapitan Sztabu Generalnego cesarskiej i królewskiej Armii , generał dywizji Wojska Polskiego II RP , dowódca Armii „Poznań” podczas wojny obronnej 1939 roku.

Był synem Tomasza Kutrzeby-kapitana armii austriackiej. W wieku 10 lat rozpoczął naukę w szkole realnej w Fischau kołi Wiener Neustadt. W 1903 roku zdał egzamin maturalny w Państowym Gimnazjum Realnym w Wiedniu, by później zostać studentem Wojskowej Akademii Technicznej w Mödling koło Wiednia. W latach 1906-10 służył w 9 Krakowskim Batalionie Saperów. Od 1910 roku studiował w Akademii Sztabu Generalnego w Wiedniu i ukończył wyższy kurs inżynierii. W 1911 roku został porucznikiem.

Podczas służby w Sarajewie był świadkiem zamachu na księcia Ferdynanda. W czasie pierwszej wojny światowej służył na froncie włoskim i rosyjskim. W kwietniu 1920 jako szef sztabu 3 Armii uczestniczył w wyprawie wojsk polskich na Kijów. Podczas odwrotu sprawował od czerwca do sierpnia funkcję szefa sztabu Frontu Południowo-Wschodniego. W czasie bitwy warszawskiej kierował sztabem Frontu Środkowego, a następnie od sierpnia do stycznia 1921roku został szefem sztabu nowo utworzonej 2 Armii, która uczestniczyła w walkach o Białystok i pościgu za wojskami sowieckimi w kierunku na Grodno i Lidę . W tym czasie awansował do stopnia podpułkownika.

16 marca 1927 r. Prezydent RP Ignacy Mościcki na wniosek Ministra Spraw Wojskowych, Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego awansował go na generała brygady ze starszeństwem z 1 stycznia 1927 r. i 3. lokatą w korpusie generałów. W czasie wojny obronnej w 1939 roku przeszedł cały szlak jako dowódca Armii "Poznań". 

W czasie kampanii polskiej 1939 r. gen. Kutrzeba dowodził Armią "Poznań". Był inicjatorem zwrotu zaczepnego nad Bzurą. W opinii dr. Marka Piotra Deszczyńskiego z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego: "9 września otworzył nową kartę zmagań. Wycofujące się ze wschodniej Wielkopolski bez nacisku ze strony nieprzyjaciela oddziały Armii +Poznań+ rozpoczęły w pasie Łęczyca-Łowicz uderzenie w kierunku południowym, na lewe skrzydło 8. Armii niemieckiej, która toczyła walki z resztą sił Armii +Łódź+. W ten sposób nad Bzurą, rozpoczęła się największa batalia polskiego Września i początkowego etapu II wojny światowej w Europie".

"Sukces wstępnego natarcia sił polskich - stwierdzał dr Deszczyński - zmusił Niemców do poniechania prób szybkiego zdobycia Warszawy i przegrupowania się w celu zlikwidowania niespodziewanego zagrożenia. Przez następne dwa tygodnie na obszarze pomiędzy Wisłą i Bzurą toczyły się krwawe i nadzwyczaj zacięte walki połączonych Armii +Poznań+ i +Pomorze+ z 4. i 8. Armią niemiecką. Pozwoliło to stronie polskiej ustabilizować środkowy odcinek frontu na linii Wisły, osłaniany przez zaimprowizowaną Armię +Lublin".

Po zakończeniu bitwy gen. Kutrzeba wraz z ocalałą częścią armii przebił się do walczącej stolicy, gdzie 22 września został mianowany zastępcą dowódcy Armii "Warszawa". 27 września z upoważnienia dowództwa obrony Warszawy brał udział w rozmowach kapitulacyjnych.

Trafił do niemieckiej niewoli. Przebywał w obozach : Hohnstein, Königstein i Murnau.

Od października 1939 r. do kwietnia 1945 r. przetrzymywany był w niemieckiej niewoli w obozach IVA Hohenstein, IVB Koenigstein i VIIA Murnau. Po wyzwoleniu przez armię amerykańską wyjechał do Londynu, gdzie został przewodniczącym Komisji Historycznej Kampanii Wrześniowej. Kontynuowanie pracy uniemożliwiła mu nieuleczalna choroba nowotworowa.

Gen. Tadeusz Kutrzeba zmarł w Londynie 8 stycznia 1947 r. Dziesięć lat później jego prochy przewieziono do Polski i pochowano w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

 

 

Żródło :

https://dzieje.pl/postacie/tadeusz-kutrzeba

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:6)

Komentarze

Dziękuję za wpis.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Apoloniusz

#1657994