Czy Rosja zamierza zaatakować NATO bronią jądrową ?

Obrazek użytkownika Tezeusz
Świat

Pisałem wiele materiałów popartych konkretnymi faktami, wypowiedziami i tematami o portalach i blogerach , którzy w swoich materiałach czy komentarzach atakują Polskę, podważają nasze sojusze militarne, narodowe bezpieczeństwo, gospodarkę. Atakują demokratycznie wybrane władze Prezydenta i Premiera RP. Wyszydzają kulturę, historię, wiarę i ogromny patriotyzm Polaków. Czynią to w określonym i zaplanowanym celu osłabienia naszego bezpieczeństwa i obronności Polski. Głównie ci ludzie popierają politykę Putina i mocarstwowe zapędy Rosji. Pisałem o tych faktach min. wczoraj w materiale :

https://niepoprawni.pl/blog/tezeusz/dlaczego-niektorzy-blogerzy-z-portalu-neon24pl-prowadza-negatywna-dzialalnosc-przeciwko

Wielokrotnie stratedzy wojskowi, politycy i zwykli ludzie zadają sobie pytanie : czy Rosja zaatakuje Polskę bronią jądrową usytuowaną w Obwodzie Kaliningradzkim i Białorusi ? Rosja wraz z Białorusią już kilkakrotnie już ćwiczyło taki atak. Czy zatem zagrożenie jest realne ?

Jak Rosja rozpracowuje Polskę ?

Prasa codzienna coraz częściej donosi o zaktywizowaniu na terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce, wywiadu Rosji. Aresztowania w Polsce kolejnych  osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji to ostra wojna wywiadów.

Konflikt zbrojny na Ukrainie przy pełnymi zaangażowaniu Rosyjskich Służb Wywiadu, aneksja Krymu oraz szereg prowokacji i działań nieprzychylnych w stosunku do krajów NATO i Unii Europejskiej to była i jest prawdziwą zapowiedzią poważnej ofensywy Rosyjskich Służb Specjalnych.

Jaki jest pretekst i kontekst działań wywiadowczych Rosji

Scenariusz jest zawsze ten sam, rosyjskojęzyczne mniejszości narodowe nakierowywane są za pośrednictwem działalności rosyjskiego wywiadu na dezorganizację ładu i porządku prawnego państw, w których zamieszkują co jest jakoby powtórką z najnowszej historii Europy i działań dywersyjnych wywiadu III Rzeszy Niemieckiej na terytorium Austrii, Czech czy Polski.

Takie działania Rosyjskich Służb Wywiadowczych odnotowywane zostały już w 1991 r. w Estonii, o czym na łamach prasy wypowiadał się Ambasador Łotwy w Polsce. Rosjanie zarzucali wówczas Łotewskim władzom naruszanie praw mniejszości rosyjskiej, porównując politykę Łotwy do nazizmu.

Prasa Europejska często informowała, o czynionych usilnie próbach przez służby specjalne Rosji w odzyskaniu wpływu i przywrócenia hegemonii Rosji na obszarze postradzieckim.

Działania wywiadu Rosji nasiliły się od momentu, gdy pułkownik KGB Władimir Putin objął w Rosji ster władzy, czyli od 2000 r. Pod pozorem rozbudowy działań antyterrorystycznych, Rosja wydawała zwiększając środki finansowe na rozbudowę swojego agresywnego wywiadu.

Za cel postawiono sobie wówczas np. wykradanie tajemnic gospodarczych i technologicznych, uzyskanie wpływu na politykę wielu krajów w tym możliwości ich destabilizacji wewnętrznej. Ilość szpiegów w krajach UE zwiększano wielokrotnie, więcej niż liczyły one sobie w czasie tzw. zimnej wojny.

Działania wywiadu Rosji przeciwko NATO i UE

Wspieranie ruchów separatystycznych w krajach, które sympatyzują z NATO czy UE to już standard w działaniach Wywiadu Rosji, przykładem koronnym takiego działania może być choćby Gruzja roku 2008, także działania na terytorium Mołdawii i Nadniestrzu, gdzie Rosja próbowała i próbuje zdestabilizować te regiony świata. Rosja, za pomocą swoich służb specjalnych, podjęła zakrojone na wielką skalę działania, zmierzające na podporządkowaniu energetycznemu państw NATO i UE oraz innych wchodzących w zainteresowanie Kremla np. Ukrainie.

Rosyjska polityka zewnętrzna przyjęła wówczas zasadę tzw. „Planu Putina”, o ciągłym i sukcesywnym wywoływaniu kryzysów politycznych w państwach. Clifford Gaddy z Brookings Institution podkreśla w swoich materiałach publikowanych w prasie, że Putin rozpoczął tajne operacje od państw Kaukazu, po bałtyckie, by wprowadzić swój plan związany z odzyskaniem rosyjskich wpływów w tych regionach.

Budowa gazociągu South Stream to jeden z wielu elementów tego planu, Anders Fogh Rasmussen wielokrotnie w swoich wypowiedział oceniał, że „agresja Rosji wobec Ukrainy to tylko część wielkiego planu Władimira Putina”.

Wojna na terytorium NATO, według prasy amerykańskiej, nie będzie polegała na działaniu tzw. zielonych ludzików, a przy wywoływaniu  częstych kryzysów politycznych i wskazania wiodącej roli Kremla w ich załagodzeniu.

Skuteczność działania Rosyjskich służb wywiadowczych została sprawdzona w praktyce przy zbrojnej aneksji Krymu oraz prawie całkowitej zdradzie żołnierzy ukraińskich, wcześniej inwigilowanych przez wywiad Rosji.

Sekretarz Stanu USA, John Kerry, przyznał przed mediami, że prorosyjskie demonstracje w niektórych ukraińskich miastach były częścią planu, którego celem miało być wejście Rosjan na Ukrainę. Powtórzył się scenariusz aneksji Czechosłowacji w 1938 r. przez Hitlera stąd dobre porównanie przez niektóre media tych dwóch przywódców.

Zaplanowany atak wywiadowczy  na państwa NATO i kraje UE to główny cel działań wywiadu Rosji

Rosjanie koncentrują obecnie swoje wysiłki wywiadowcze na destabilizacji państw Europy Środkowo – Wschodniej głównie na Polsce, państwach bałtyckich, Ukrainie, Bułgarii i Mołdawii.

Podważenie ładu międzynarodowego poprzez zastraszanie militarne (ćwiczenia wojsk, rozbudowa infrastruktury wojskowej itp.) to tylko jeden z wielu działań propagandowych i wywiadowczych służb i agentury, która w dużej ilości pozostała w krajach postsowieckich po wycofaniu się tych terytoriów regularnych wojsk.

Uśpieni agenci zaczynają swoje działania niejednokrotnie skuteczniej niż pułki czołgów czy dywizji zmechanizowanych. To stara, wypróbowana taktyka działania tak skutecznie realizowana w czasie choćby II wojny światowej przynosi skutki i korzyści np. na Ukrainie.

Główny atak gospodarczy Rosji wspierany wywiadowczo przy pomocy swojej zakonspirowanej w instytucjach państwowych, spółkach energetycznych i informatycznych  to embarga, oraz zastraszanie militarne poprzez wojska usytuowane w Kaliningradzie oraz ćwiczenia wojskowe ataku na kraje NATO. Takie działania, planowane przez wywiad Rosji  to tylko niektóre elementy działań, nie tylko nacisku na rząd i budowę w Polsce tzw. „piramidy strachu”, ale głównie agenturalnych działań wywiadowczych.

Internet opanowały, jak donosi prasa, już hordy hakerów, opłacanych przez Kreml szkalujących politykę wewnętrzną, podważające potrzebę podnoszenia gotowości obronnej państwa czy gospodarki narodowej, politykę zewnętrzną. Dobrze, iż szybko są takie działania ujawniania i eliminowanie przez nasze służby specjalne w tym ABW i SKW.

Aresztowanie na terytorium Polski agentów służb wywiadowczych Rosji w tym oficera WP, to jest zdaniem wielu, początkiem wielkiej kontrofensywy wywiadowczej i kontrwywiadowczej i takie działania należy wspierać, gdyż są one w naszym interesie i dla naszego bezpieczeństwa.

Wrogim działaniom wywiadu Rosji nakierowanym na podporządkowanie Polski należy się przeciwdziałać w działaniu ofensywnym. Na trolli prorosyjskich, dla których nie istnieje dobro Polski sądy w ramach obowiązującego porządku prawa, powinny znaleźć odpowiednie miejsce odosobnienia.

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w swoim raporcie, jak podają media, alarmuje, iż od 2013 r. nasila się działanie służb wywiadowczych przeciwko Polsce. Głównie w zainteresowaniu służb wywiadowczych Rosji pozostawały i pozostają tematy związane nie tylko z obronnością kraju, ale i polityka zagraniczną oraz gospodarką. Jak wynika z raportu ABW, o którym donoszą media, w 2013 r. priorytetem w działaniach Rosyjskich Służb Wywiadowczych stały się sukcesywne uzyskiwanie informacji z zakresu dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych do Polski, a głównie gazu ziemnego i ropy naftowej. Służby wywiadowcze Rosji interesowały się także zagadnieniami związanymi z polityką zagraniczną naszego kraju, a głównie tematami związanymi z udziału Polski w strukturach Unii Europejskiej i działaniu na rzecz Europejskiej Polityki Wschodniej. Oczywiście w zainteresowaniu Wywiadu Cywilnego i Wojskowego Rosji pozostają nadal tematy związane z obronnością Polski i jej potencjału obronnego oraz strategii obronnej w ramach paktu NATO. Działania te mają charakter działań agenturalnych za pośrednictwem pozostawionej po 2000 r. agentury osobowej tj. byłych pracowników baz radzieckich usytuowanych w Polsce i ich rodzin oraz skorumpowanych znajomych a nadto osób powiązanych lub związanych rodzinnie lub politycznie z Rosją. Działania szpiegowskie to także działania wchodzące w zakres tzw. szpiegostwa elektronicznego przy wykorzystaniu nowoczesnych środków technicznych.

Była szefowa kontrwywiadu cywilnego USA, Michelle van Cleeve, stwierdziła  w „The Wall Street Journal”, że natężenie szpiegowania przez Kreml powróciło do poziomu z okresu zimnej wojny. Natomiast jeśli chodzi o przedsięwzięcia aktywne – jak podkreśla inny wysoki stopniem oficer amerykańskiego wywiadu – Moskwa skoncentrowała prawie całą energię na zonie postsowieckiej. Przedsięwzięcia aktywne to wszelkie akcje tajne z wykluczeniem przemocy. Do klasycznego szpiegowania dochodzą operacje wojny politycznej, takie jak m.in. kształtowania percepcji, wojny psychologicznej, wojny gospodarczej, rekrutacji i prowadzenia agentury klasycznej oraz agentury wpływu, oraz dokonywania dezintegracji społeczeństw i grup docelowych, jak również zaszczuwanie wybitnych jednostek w państwach uznanych za wrogie. Operacje w tym zakresie, które uprzednio przeprowadzano głównie na Zachodzie, przerzucono w dużym stopniu do byłych republik i państw bloku.

Pod względem natężenia akcji głównym celem Moskwy jest Estonia, następnie Ukraina, po niej Polska, a potem wszystkie inne kraje postkomunistyczne. Operacje te są potrzebne Kremlowi z rozmaitych powodów. Długofalowo chodzi o rewitalizację byłych baraków obozu socjalistycznego i republik sowieckich. Krótkofalowo – o przeszkodzenie w reformach, a więc wzmacnianiu się byłych niewolników, i zapobieżenie powstania niezależnego bloku państw między Bałtykiem a Morzem Czarnym, który byłby zdolny do przeciwstawienia się Moskwie (i Berlinowi), zdolny do samodzielnego partnerstwa z USA. Do tych celów wykorzystuje się wszelkie narzędzia z arsenału sprawowania władzy, a więc głównie broń gospodarczą, propagandową i psychologiczną. Wszystko to wyraża się przedsięwzięciami aktywnymi.

Jak może potoczyć się czarny scenariusz konfliktu na linii NATO – Rosja?

Wystarczy przysłowiowa iskra i konflikt zbrojny gotowy. Rosjanie już pokazali w Gruzji scenariusz przejścia w ciągu 24 godzin ze stosunków pokojowych na wojenne. Od roku wraz z Białorusią ćwiczą na Bałtyku oraz w Kaliningradzie i Białorusi scenariusze wojenne między innymi  ataku na Polskę. Technicznie i organizacyjnie siły zbrojne Rosji są w stanie zagrozić Polsce przerzucając w ciągu 24 godzin swoje jednostki powietrznodesantowe i specjalne samolotami transportowymi i śmigłowcami np. do Kaliningradu, ocenia się iż możliwości techniczne zapewniają przerzut około 160 tys. samych tylko żołnierzy zawodowych.

Wierzymy, że strategiczne partnerstwo Polski z USA i paktem NATO zagwarantuje nam bezpieczny długi pokój oraz odstraszy ewentualnego potencjalnego agresora. Nasze Siły Zbrojne po pełnej modernizacji sił lądowych, obrony przeciwlotniczej, sił morskich i innych staną się tak sprawne i technicznie wyposażone iż odstraszą potencjalnego agresora.

Rosjanie koncentrują obecnie swoje wysiłki wywiadowcze na destabilizacji państw Europy Środkowo – Wschodniej głównie na Polsce, państwach bałtyckich, Ukrainie, Bułgarii i Mołdawii.

Podważenie ładu międzynarodowego poprzez zastraszanie militarne (ćwiczenia wojsk, rozbudowa infrastruktury wojskowej itp.) to tylko jeden z wielu działań propagandowych i wywiadowczych służb i agentury, która w dużej ilości pozostała w krajach postsowieckich po wycofaniu się tych terytoriów regularnych wojsk.

Uśpieni agenci zaczynają swoje działania niejednokrotnie skuteczniej niż pułki czołgów czy dywizji zmechanizowanych. To stara wypróbowana taktyka działania tak skutecznie realizowana w czasie choćby II wojny światowej przynosi skutki i korzyści np. na Ukrainie.

Internet opanowały, jak donosi prasa, już hordy hakerów opłacanych przez Kreml szkalujących politykę wewnętrzną, podważające potrzebę podnoszenia gotowości obronnej państwa czy gospodarki narodowej, politykę zewnętrzną. Dobrze iż szybko są takie działania ujawniania i eliminowanie przez nasze służby specjalne w tym ABW i SKW.

Wrogim działaniom wywiadu Rosji nakierowanym na podporządkowanie Polski należy się przeciwdziałać w działaniu ofensywnym. Na trolli prorosyjskich, dla których nie istnieje dobro Polski sądy w ramach obowiązującego porządku prawa powinny znaleźć odpowiednie miejsce odosobnienia.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:3)