Otrzymałem odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie księży pedofili

Obrazek użytkownika Romuald Kałwa
Kraj

BY PRZECZYTAĆ ODPOWIEDŹ, NALEŻY KLIKNĄĆ W ZDJĘCIE GŁÓWNE

Bądź LINK:  

lub poniżej:

Warszawa, 14 lipca 2020 r.       

Pan Romuald Kałwa, Członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na e-mail nadesłany w dniu 17 maja 2020 r. do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i przekazany przez Adresata do rozpoznania Ministerstwu Sprawiedliwości, dotyczący zapytania: Dlaczego księża pedofile nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, uprzejmie informuję:

Minister Sprawiedliwości prowadzi Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w zakresie określonym ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152; dalej: ustawa o RSPTS). Ustawa ta przewiduje gromadzenie danej jaką jest zawód osoby zamieszczonej w Rejestrze tylko w przypadku osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, wydała postanowienie o wpisie do Rejestru. Na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi ww. Komisja  nie wydała żadnego postanowienia o wpisie, dlatego też Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym nie przetwarza aktualnie tego rodzaju danych.

Odnosząc się bezpośrednio do zadanych przez Pana pytań wskazuję, iż wyłączną podstawą zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym jest kwalifikacja prawna popełnionego czynu przyjęta w prawomocnym orzeczeniu (art. 6 ust. 1 i 2, art. 29 i art. 30 ustawy o RSPTS), a także postanowienie Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 o wpisie w Rejestrze (art. 6 ust. 3 ustawy o RSPTS). Zatem, zgodnie z ww. przepisami ustawy o RSPTS, zawód nie stanowi przesłanki zamieszczenia jakiejkolwiek osoby w Rejestrze.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż Pana e-mail z dnia 17 maja 2020 r. w zakresie nie należącym do właściwości Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, wynikającym z art. 4 ust. 2 ustawy o RSPTS, przekazany został do rozpoznania Wydziałowi Skarg i Wniosków Biura Ministra. z poważaniem, Marta Przeździecka Zastępca

Dyrektora Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego /podpisano elektronicznie/
Do wiadomości: Biuro Ministra – Wydział Skarg i Wniosków

 

Myślę, że jest co robić i jest jeszcze co zmieniać...

@norach mnie zapytał:

- Umiesz to przetłumaczyć z polskiego na nasze?

Odpowiedziałem:

- CHODZI O TO, ŻE KSIĘŻY PEDOFILE, SĄ CHRONIENI PRZEZ SYSTEM, I DE FACTO, PRZEZ KAŻDĄ PARTIĘ POLITYCZNĄ - ZAPEWNE NA PROŚBĘ BISKUPÓW - jestem katolikiem, ale chrzanię takich biskupów. NIE MA ICH W PUBLICZNYM REJESTRZE PEDOFILÓW, BO... TAK STANOWI PRAWO. 

Co ciekawe, odpowiedź otrzymałem po ponad dwóch miesiącach od wysłania, a i to, gdy zapytanie wysłałem drugi raz, po ponad dwóch tygodniach od wysłania pierwszej, zignorowanej wiadomości...

Tekst do dowolnego kopiowania w Internecie, pod warunkiem wskazaniem autora.

Romuald Kałwa

Ocena wpisu: 
1
Twoja ocena: Brak Średnio: 1 (głosów:3)