Satyrowi w sukurs, czyli nierzetelne ataki na narodowców

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Narodowcy są na portalu Niepoprawni obiektem nieustających i nieuczciwych ataków. Dzisiaj w tekście "3 minuty. Wystarczy, by zdemaskować „narodowca”" obciążono zwolenników opcji narodowej za rzekomo nieprawdziwe informacje dotyczące ś.p. Lecha Kaczyńskiego, które miały się znaleźć w wypowiedzi blogera Satyra. Satyr napisał m.in. że: " Do dzisiaj trudno znaleźć wytłumaczenie dla trzech - jakże kluczowych dla prawdy - decyzji śp. Lecha Kaczyńskiego, a dotyczących: 1) przerwania ekshumacji w Jedwabnem w roku 2001 (L.K. był wówczas Ministrem Sprawiedliwości); 2) wyrażenia zgody na "wskrzeszenie" działalności w Polsce loży B’nai B’rith w roku 2007; 3) ratyfikowania Traktatu Lizbońskiego w roku 2009.

 

Bloger Humpty Dumpty zaatakował za tą wypowiedź wszystkich narodowców przypisując im (sic!) niewypowiedzianą przez Satyra tezę, że "Lech Kaczyński zaprzedał Polskę Żydom". Po czym wywodzi:

I. wielki był nacisk światowych organizacji żydowskich, a także samego Izraela, wywierany na Polskę, gdy zaczęto rozważać możliwość ekshumacji w Jedwabnem

Narodowcy nie kwestionują tego nacisku, tylko szkodliwe dla interesów Polski poddanie się temu naciskowi. Najdobitniej pisze o tym Ewa Kurek na stronie https://www.jedwabne-ekshumacja.org/:

"Z Jedwabnem związane jest natomiast na pewno największe w historii Polski kłamstwo medialne, sądowe, urzędowe i państwowe. W naszej opartej na prawie rzymskim cywilizacji przyjęta jest powszechnie zasada, że w wypadku zbrodni, sąd najpierw żąda dowodów w postaci ciała lub ciał zamordowanych, a potem na podstawie określonych procedurą ustaleń i obowiązującego w danym kraju prawa, wymierza winnym karę, do której po wyroku odnieść się mogą zarówno media jak i władze państwowe. W wypadku Jedwabnego nastąpiło haniebne dla Państwa Polskiego odwrócenie porządku rzeczy. Najpierw Agnieszka Arnold zrobiła dokumentalny film „Gdzie mój starszy syn Kain”, potem w roku 2000 temat podjął i opisał w reklamowanej w całej Polsce książce pod tytułem „Sąsiedzi” Jan T. Gross. Według obu publikacji, mieszkańcy Jedwabnego w roku 1941 zamordowali poprzez spalenie w stodole około 1.600 miejscowych Żydów. Historycy podważyli bez trudu rewelacje Arnold i Grossa z liczbą ofiar włącznie, zaś 30 maja 2001 roku prof. Andrzeja Kola z Uniwersytetu w Toruniu rozpoczął w stodole w Jedwabnem ekshumację, co wzbudziło wściekłość mediów z kręgu „Gazety Wyborczej” i amerykańskiego rabina Michaela Schudricha. Rabin oświadczył, że według prawa i religii żydowskiej, w Jedwabnem można przeprowadzić tylko ekshumację ograniczoną, czyli taką, w której nie będzie można podnosić kości. Wówczas ś.p. Prezydent Lech Kaczyński, który pełnił wówczas funkcję ministra sprawiedliwości RP, w dniu 4 czerwca 2001 roku przerwał czynności ekshumacyjne w stodole w Jedwabnem".

"Warto w tym momencie zwrócić uwagę na rolę Ewy Junczyk-Ziomeckiej, która towarzyszyła ś.p. Lechowi Kaczyńskiemu przez kilkanaście lat jego politycznej kariery jako główny doradca w kwestiach stosunków polsko-żydowskich. .....

Zagadką do rozwiązania dla przyszłych historyków pozostanie odpowiedź na pytanie, jakim sposobem niedouczona dziennikarko-urzędniczka Ewa Junczyk-Ziomecka weszła w najbardziej ścisły krąg doradców ś.p. Lecha Kaczyńskiego, jak stała się „ekspertką” w prowadzeniu polityki historycznej RP i kreowania stosunków polsko-żydowskich.

Decyzję o wstrzymaniu ekshumacji podpisał ś.p. prezydent Lech Kaczyński pełniący wówczas funkcję ministra sprawiedliwości. Niestety, trzeba to sobie jasno powiedzieć, odpowiedzialność za ten błąd spada na niego. Nie umniejsza on jednak w żaden sposób  wielkości ś.p. Prezydenta. Wszak błędów politycznych nie popełniają tylko ludzie, którzy nie zajmują się polityką, a pedagogicznych tylko ci, którzy nie wychowują dzieci. ..... Nie mam wątpliwości, że ś.p. Prezydent Kaczyński, gdyby żył, nie miałby oporów przed przyznaniem się do błędu i naprawieniem wynikających z niego dla Rzeczpospolitej konsekwencji. Dobro Polski było wszak dla niego zawsze wartością najwyższą.

W roku 2014 Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie opublikowała w swym kwartalniku “Kolbojnik”, że zgodnie z wykładnią prawa i religii żydowskiej, ekshumacja w Jedwabnem jest konieczna. Egzemplarz “Kolbojnika”, w którym religijni polscy Żydzi zdemaskowali kłamstwo lub nieznajomość żydowskiego prawa i religii amerykańskiego rabina M. Szudricha, otrzymałam od Gminy Żydowskiej w Warszawie wiosną ubiegłego roku. Czytamy w nim, że: „Zagraniczni rabini wstrzymali proces ekshumacji związany z prowadzonym przez IPN śledztwem w Jedwabnem. […] Z decyzją zakazu ekshumowania z grobów masowych nie zgadza się ortodoksyjny rabin Joseph A. Polak, były więzień obozów w Westerborku i Bergen-Belsen, przewodniczący Rady Halachicznej bostońskiego sądu rabinicznego: Ofiary z Jedwabnego powinny zostać ekshumowane i pochowane ponownie, czy to na terenie pobliskiego cmentarza żydowskiego, czy to w Państwie Izrael”. Zgodnie bowiem z prawem i religią żydowską: „1) Zmarłego Żyda można ekshumować w celu przeprowadzenia ponownego pochówku w Ziemi Izraela; 2) Zmarłego Żyda można przenieść do innej mogiły, jeśli pierwszy grób miał być w założeniu tymczasowy; 3) Zmarłego Żyda można przenieść z istniejącego grobu, jeśli znajduje się on w miejscu bez nadzoru i istnieje niebezpieczeństwo, że zostanie splądrowany, lub gdzie jest zagrożony powodzią; 4) Jeżeli grób znajduje się w nietypowym miejscu (poza cmentarzem), zmarłego Żyda można przenieść i pochować ponownie na cmentarzu żydowskim”. (4)

10 sierpnia 2015 sprawę ekshumacji upubliczniłam wraz z przedstawicielką Gminy Żydowskiej w audycji Poranek Radia Wnet nadawanej z Jedwabnego. Od jesieni 2015 pertraktowałam z przedstawicielami rządu PiS i doradcami prezydenta Andrzeja Dudy o wznowienie ekshumacji. Okazało się, że na prawników, urzędników i polityków PiS na dźwięk słowa JEDWABNE pada blady strach. Opowiadają, że nie czas na badania historyczne, bo to zaważy na stosunkach polsko-żydowskich. Na stosunkach z którymi Żydami zaważy, skoro religijni polscy Żydzi domagają się dokładnie tak samo prawdy o Jedwabnem i poszanowania żydowskiego prawa, jak prawdy i  poszanowania prawa polskiego domagają się Polacy!? Zakłamanie i strach polityków, urzędników, prawników oraz urzędujących historyków jest porażający. Wszyscy oni boją się utraty świeżo zdobytych stanowisk. Nie rozumieją, że tylko Pan Bóg jest bezbłędny i naprawienie błędu ś.p. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego nie umniejsza jego wielkości, a sprawy dobrego imienia Polski i Polaków są wartością nadrzędną".

 

II. W kolejnej części swojego tekstu Humpty Dumpty dowodzi, że "to nie Lech Kaczyński podstępnie wprowadził tajną lożę żydowską do Rzeczpospolitej, by ta mogła rachciachciach zamienić ją w Polin, ale polski sąd, pewnie za pomocą jakiegoś referendarza zarejestrował stowarzyszenie uznając, że statut jest zgodny z Konstytucją itp".

Owszem, tylko że Satyr - jak się wydaje - nie pisał o procedurze rejestracji (nb. rejestracji dokonał nie żaden referendarz, tylko sędzia Małgorzata Raut), a o akceptacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego wobec "wskrzeszenia" działalności w Polsce loży B’nai B’rith w roku 2007. Akceptacja ta jest bezsporna wobec listu gratulacyjnego, który w imieniu prezydenta wystosowała 9 września 2007 do członków loży - w związku z uroczystością instalacji - Ewa Junczyk – Ziomecka - Podsekretarz Stanu Biura Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W liście znalazły się tak "niefortunne sformułowania" i pełne wiary oczekiwania, jak poniższe:

Blisko 70 lat temu  w 1938 r. dekret prezydenta Rzeczpospolitej zakazał działalności B`nai B`rith w wyniku absurdalnego strachu, niezrozumienia  i  wprowadzenia w błąd.

Otwarcie loży B`nai B`rith w Rzeczpospolitej po wielu latach nieobecności, jest również szczególnie ważne w innym aspekcie. Tak jest ponieważ, ta organizacja utworzona została 164 lat temu w malej kawiarni nowojorskiej przez tuzin żydowskich niemieckich emigrantów, dzisiaj  — stała się najważniejszą międzynarodową organizacja walczącą z rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią.

.....jest bezcenne wasze zobowiązanie, że następstwem będzie znaczący wpływ na wzajemne zrozumienie Polaków i Żydów. W związku z powyższym — powinienem odwołać się do nakazów waszej organizacji, — które powołane są w  „duchu tolerancji i harmonii i skierowane są na uwiecznienie  „ocalonych z Holocaustu”. Mam nadzieje,  że częściowo zostaną spełnione te punkty waszego programu.  Wy  pomożecie  nam  wałczyć przeciwko  nieprawdzie,  szkodzących poglądów,  które wyjawiają  światu przykład opinii na temat  polskiej   odpowiedzialności,  na temat tworzenia obozów koncentracyjnych.

Źródła:

https://forumemjot.wordpress.com/2014/01/21/list-prezydenta-lecha-kaczynskiego-do-lozy-masonskiej-bnai-brith-odtworzonej-w-warszawie-9-wrzesnia-2007-roku/

https://3obieg.pl/list-gratulacyjny-lecha-kaczynskiego-do-czlonkow-bnai-brith-w-warszawie/

Szybko okazało się, jak idealistyczne były to oczekiwania.

Jeszcze w tym samym dniu 9 września ambasador Victor Ashe spotkał się z działaczami tej organizacji – prezesem Moishem Smithem i wiceprezesem Danem Mariaschinem. Omówiono m.in. sprawę ustawodawstwa dotyczącego zwrotu mienia oraz kwestie związane z Radiem Maryja i Telewizją Trwam.

http://web.archive.org/web/20100412065313/http://polish.poland.usembassy.gov/poland-pl/wydarzenia_20010/bnai-brith-otwiera-now-lo-w-warszawie--9-wrzenia-2007.html

Więcej info o loży:

https://web.archive.org/web/20160123011123/http://bnaibrithpolin.org/

https://forumemjot.wordpress.com/2014/01/21/list-prezydenta-lecha-kaczynskiego-do-lozy-masonskiej-bnai-brith-odtworzonej-w-warszawie-9-wrzesnia-2007-roku/

https://www.slonecznystok.pl/polityka/kraj/o-reaktywacji-zdelegalizowanej-lozy-b-nai-b-rith.html

https://niepoprawni.pl/blog/457/loza-masonska-znow-dziala-w-polsce

http://www.dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=360&Itemid=53

Przykłady działań Loży:

http://jewish.org.pl/opinie/owiadczenie-bnai-brith-polin-7028/

http://jewish.org.pl/wiadomosci/oswiadczenie-organizacji-zydowskich-do-opinii-publicznej-open-statement-of-polish-jewish-organizations-to-the-public-opinion/

 

III. Humpty Dumpty sugeruje też, że prezydent Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, bo był do tego zmuszony przez Parlament.

Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością.

Prawdą jest, że przyjęcie Traktatu odbyło się na mocy art. 90 ust. 2 Konstytucji RP:

2. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej, o której mowa w ust. 1, jest uchwalana przez Sejm większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów oraz przez Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

Uchwałę taką Sejm podjął w dniu 1 kwietnia 2008 roku. Tutaj jej treść:

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.

Głosowania w sprawie Uchwały poprzedziły wystąpienia premiera Donalda Tuska i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obaj jednoznacznie opowiedzieli się za Traktatem.

Prezydent Lech Kaczyński mówił:

"Jestem przekonany, że poparcie dla Traktatu przekroczy w tej izbie partyjne podziały. Zachęcam do głosowania za Traktatem. To solidny fundament"

Prezydent zauważył też, że cieszy go potwierdzenie przez Donalda Tuska przyłączenia się Polski do Protokołu Brytyjskiego. Osobne podziękowania przeznaczył dla liderów europejskich krajów, którzy, według niego, "wykazali szacunek i zrozumienie dla naszego, polskiego punktu widzenia".

https://www.rp.pl/artykul/114589-Sejm-za-ratyfikacja-Traktatu-Lizbonskiego.html

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/4FC8CA74A8EAE739C125741E00622311/$file/12_ksiazka.pdf

Może już nie pamiętamy, skąd się brały nadzieje Lecha Kaczyńskiego. Więc przypomnijmy:

https://dzieje.pl/aktualnosci/10-lat-temu-prezydent-lech-kaczynski-ratyfikowal-traktat-lizbonski

https://www.salon24.pl/u/zefirek/830385,traktat-lizbonski-i-bracia-kaczynscy

Dzisiaj już nie ma wątpliwości, jakie są negatywne skutki traktatu dla Polski i jaką wartość praktyczną ma uchwała Sejmu z 1 kwietnia 2008 roku, w tym na przykład to stwierdzenie:

Traktat z Lizbony nie daje podstaw do wykładni, która dopuszczałaby, aby w ramach instytucji Unii Europejskiej były podejmowane jakiekolwiek działania uszczuplające suwerenność Państw Członkowskich, godzące w ich narodową tożsamość lub szkodzące ich słusznym interesom narodowym;

Nb. Przeciwko Uchwale - wbrew twierdzeniom Humpty Dumpty - nie głosowali wszyscy posłowie PiS, a tylko ich mniejsza połowa.

No i w Sejmie nie było wtedy narodowców.

-------------------------

 

Więc czemu mają służyć dzisiejsze ataki na ludzi reprezentujących opcję narodową?

 

Ps. W jednym z komentarzy zamieściłam pełen tekst wystąpienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, apelującego w Sejmie w dniu 1 kwietnia 2008 r. o ratyfikację traktatu lizbońskiego.

Ocena wpisu: 
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.8 (głosów:24)

Komentarze

to wielbiciele ś.p. prezydenta wykluczają wszelką analizę jego decyzji od strony ewentualnych błędów. To dziecinne.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-9

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626759

 

 "Ostatecznie (Natura czy Bóg – nie będziemy się spierać) nie po to tak skonstruował mężczyzn, by setki tysięcy plemników się marnowały; wnikają one w ciało kobiety i przerabiają ją na obraz i podobieństwo mężczyzny, do którego ona należy”.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-5

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1626769

 

Satyrowi w sukurs, czyli nierzetelne ataki na narodników

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-8

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1626760

UCHWAŁA

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 1 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zgody na ratyfikację przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej stwierdza, że polska racja stanu wymaga umocnienia i usprawnienia Unii Europejskiej, gdyż tylko silna i sprawna Unia Europejska może skutecznie zapewnić realizację ambitnych celów wszystkich krajów członkowskich, w tym także Polski.

Wyrażając wolę dokonania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, podpisanego w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, Sejm, kierując się dobrem Narodu Polskiego, dążąc do umocnienia niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz do zapewnienia jej należytego miejsca we wspólnocie wolnych, równoprawnych narodów połączonych wolą partnerskiej współpracy w ramach Unii Europejskiej, stwierdza, że:

- Rzeczpospolita Polska jest i pozostaje suwerennym państwem, którego decyzje mają źródło w woli Narodu, dotyczy to także decyzji o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej i o kształcie jej członkostwa w tej organizacji międzynarodowej, a także o ewentualnym wystąpieniu z niej;

- przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, z racji jej nadrzędnej mocy prawnej, mają pierwszeństwo obowiązywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i stosowania ich przez wszystkie jej władze publiczne przed postanowieniami umów międzynarodowych oraz aktów wydawanych na podstawie tych umów przez organizacje międzynarodowe, w tym przed Traktatem z Lizbony, Traktatem o Unii Europejskiej, Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej oraz przed każdym aktem powstałym na podstawie tych traktatów lub obowiązującym na mocy tych traktatów;

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zawiera odwołania do chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu, mające istotne znaczenie także w okresie członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;

- podpisując Traktat z Lizbony, Państwa Członkowskie Unii Europejskiej odstąpiły od koncepcji „Konstytucji dla Europy”;

- Traktat z Lizbony nie daje podstaw do wykładni, która dopuszczałaby, aby w ramach instytucji Unii Europejskiej były podejmowane jakiekolwiek działania uszczuplające suwerenność Państw Członkowskich, godzące w ich narodową tożsamość lub szkodzące ich słusznym interesom narodowym;

- władze publiczne są zobowiązane do pełnego respektowania roli Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz przestrzegania zasady subsydiarności, tak aby jak najwięcej kompetencji znalazło się w gestii władz krajowych, Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz samorządu;

- Karta praw podstawowych Unii Europejskiej w żaden sposób nie narusza prawa Rzeczypospolitej Polskiej do stanowienia prawa w zakresie moralności publicznej, prawa rodzinnego, a także ochrony godności ludzkiej oraz poszanowania fizycznej i moralnej integralności człowieka, co zostało potwierdzone w Deklaracji Rzeczypospolitej Polskiej do Traktatu z Lizbony;

- istotne, wiążące ustalenia co do zakresu związania Rzeczypospolitej Polskiej Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej zawiera Protokół w sprawie stosowania Karty praw podstawowych w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa, dołączony do Traktatu z Lizbony, a poszerzenie owego zakresu bądź też odstąpienie od protokołu w przyszłości wymagałoby zachowania trybu, jakiego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymaga w przypadku przekazania organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach;

- Protokół w sprawie stosowania Karty praw podstawowych w odniesieniu do Polski i Zjednoczonego Królestwa, dołączony do Traktatu z Lizbony, uniemożliwia skuteczne pozywanie Rzeczypospolitej Polskiej, osób fizycznych oraz osób prawnych w oparciu o przepisy Karty praw podstawowych, w tym w sprawach majątkowych dotyczących nieruchomości położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- w Deklaracji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej Protokołu, o którym mowa wyżej, Rzeczpospolita Polska oświadczyła, że ze względu na tradycję ruchu społecznego „Solidarność” i jego znaczący wkład w walkę o prawa społeczne i pracownicze w pełni szanuje prawa społeczne i pracownicze ustanowione prawem Unii Europejskiej, w szczególności prawa potwierdzone w tytule IV Karty praw podstawowych Unii Europejskiej;

- wynegocjowane w Brukseli i zapisane w Traktacie z Lizbony rozwiązania dotyczące sposobu podejmowania decyzji w Radzie Unii Europejskiej, w tym mechanizm z Joaniny, służą polskim interesom. Odstąpienie od tych rozwiązań w przyszłości wymagałoby zachowania trybu, jakiego Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wymaga w przypadku przekazania organizacji międzynarodowej kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

MARSZAŁEK SEJMU

/-/ Bronisław Komorowski

------------------------------------

Na czerwono zaznaczyłam fragmenty Uchwały, które okazały się iluzją posłów i prezydenta.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-8

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626766

Czy na zdjęciu do mojej notki jest tzw. ławeczka na NP? ;)

To odpowiedź w twoim stylu.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-8

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626767

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-5

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1626768

Tak,tak

Ci trzej z ławeczki są już rozpoznani

Dałem ci ich zdjęcie z wózkiem

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1626776

Jesteś troll pierwsza klasa.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę;
Którzy chlipiecie z „Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę."

#1627014

Dziękuję za uznanie
Miłego dnia

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1627015

Sowieckie bydło!!!!

 

Cuchnące parszywe onuce.
Odwalcie się raz na zawsze od Prezydenta Lecha Kaczynskiego
Wy podłe hieny.
Mało wam zaprzańcy krwi na rękach !!!

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-6

Prezydent Andrzej Duda 2020
Strefa wolna od LGTB
Strefa wolna od sekty 447

Howgh

#1626771

Sowieckie bydło!!!!

ps.

przepraszam bydło

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1626783

A nie musisz iść napisać jakiegoś donosu UB'ecki KONFIDENCIE...

Albo narobić komuś syfu korzystając z jego telefonu czy komputera...

Ty to jednak jesteś niesamowitym śmieciem i korfą

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-7
#1626801

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Z góry chciałbym uprzedzić, że jeden mały fragment cytatu będzie taki sam w moim wystąpieniu... (Wesołość na sali, oklaski) ...ale bez porozumienia.

Przed Sejmem Rzeczypospolitej staje dziś sprawa ratyfikacji traktatu lizbońskiego. Jego przyjęcie bę-dzie dobrą wiadomością dla Polski i dobrą wiadomością dla Europy. Polacy są zadowoleni z naszego członkostwa w Unii. Wysokie poparcie, jakim cieszy się Unia Europejska wśród naszych obywateli, to pozytywny czynnik, pomagający nam kształtować oblicze Unii z korzyścią dla Rzeczypospolitej i z korzyścią dla całej Europy.

Naród polski to wspólnota pokoleń: tych żyjących na naszej ziemi tu i teraz, tych, które odeszły, i tych, które przyjdą po nas. Na polskie uczestnictwo w Unii Europejskiej, na jego znaczenie dla naszej przyszłości warto spojrzeć z takiej właśnie perspektywy. Wśród naszych rodaków żyją jeszcze tacy, którzy urodzili się jako poddani zaborczych monarchów. Żyją ludzie pamiętający osiągnięcia, ale i problemy II Rzeczypospolitej. Wielu jest jeszcze takich, którzy na zawsze zapamiętali koszmar II wojny światowej, terror stalinizmu czy represje późniejszego komunistycznego państwa. Z drugiej strony w ubiegłorocznych wyborach mogli po raz pierwszy głosować ludzie urodzeni w wiekopomnym roku 1989. Historia Polski pamiętana przez obecne pokolenia z własnego doświadczenia, ale także ta, którą znamy z książek, uczy nas, jak wielkimi wartościami są niepodległość, wolność i pokój między narodami.

Unia Europejska jest trwającą już 50, nawet 51 lat, wspólnotą wolności, demokracji i właśnie pokoju między narodami. To pierwszy w historii zrealizowany na taką skalę projekt, zastąpienie zasady równowagi sił i konkurencji zasadą tak bliskiej nam solidarności. Trzeba jednak pamiętać, że obecność w Unii to także nieustanna konieczność dbania o własne interesy. Nie tylko, że nie ma w tym nic złego, ale należy uznać to za pożądane. Będąc w Unii, trzeba jednak pamiętać, że najistotniejszym warunkiem jej istnienia była i jest umiejętność kompromisu między narodami i państwami, mądrego i roztropnego wyważania racji i umiejętnego godzenia bardzo często sprzecznych interesów.

Traktat lizboński, nad którego przyjęciem dziś panie posłanki i panowie posłowie będą głosować, to owoc takiego mądrego kompromisu. Traktat powstał w wyniku trudnych, ale przyjaznych negocjacji toczonych między liderami europejskich krajów. Warto dzisiaj im podziękować, bo w toku tych prac wykazali szacunek i zrozumienie dla naszego, polskiego punktu widzenia. Chciałbym więc podziękować szczególnie panu Nicolasowi Sarkozy’emu, panu prezydentowi Valdasowi Adamkusowi, panu premierowi Tony’emu Blairowi i Mirosławowi Topolankowi. Na nie mniejsze słowa podziękowania zasługują pan premier José Luis Zapatero, pan premier Jean-Claude Juncker i pan premier José Sócrates. Nasz wspólny wysiłek nie zakończyłby się jednak sukcesem, gdyby nie wielkie zaangażowanie i otwartość, a także elastyczność ówczesnej przewodniczącej Unii Europejskiej pani kanclerz Angeli Merkel. (Oklaski)

Traktat lizboński zastąpił tzw. europejską konstytucję. To dokument niezwykle kontrowersyjny z naszego punktu widzenia. Zawiera wiele rozwiązań, których Polska nie mogła uznać za optymalne. W negocjacjach nad traktatem lizbońskim udało się, w przeciwieństwie do treści tzw. europejskiego traktatu konstytucyjnego: utrzymać system głosowania nicejskiego aż do roku 2017; wynegocjować tzw. mechanizm Joaniny; nie dopuścić do wpisania zasady prymatu prawa unijnego nad prawem narodowym; umocnić kompetencje państwa narodowego w stosunku do Unii; wprowadzić kluczową dla Polski zasadę solidarności energetycznej; wpisać zasadę kompetencji państwa członkowskiego w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego; zapewnić Polsce stałego rzecznika generalnego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości – ta sprawa wydawałaby się mniej istotna, ale symbolicznie potwierdza obecność Polski wśród sześciu największych państw unijnych. Z po-parciem Polski z ustaleń lizbońskich zniknęły wszystkie zapisy nadające Unii Europejskiej atrybuty państwa. Unia jest i musi pozostać silnym związkiem, ale wyłącznie państw narodowych. (Oklaski)

Niezwykle ważne z punktu widzenia interesu Rzeczypospolitej jest przystąpienie naszego kraju do tzw. protokołu brytyjskiego. Gwarantuje ono, że nasz kraj bez własnej woli nigdy nie będzie zmuszony do przyjęcia norm sprzecznych z narodową tradycją, obyczajowością i interesem. Jednocześnie zadeklarowaliśmy, że Polska będzie spełniała wysokie standardy społeczne i ochrony pracy w duchu solidarności zarówno z małej, jak i z dużej litery. (Oklaski)

Cieszę się, że nasze stanowisko wobec protokołu brytyjskiego pan premier, jak rozumiem, potwierdził. (Oklaski)

W ostatnich tygodniach powstał wokół traktatu polityczny spór. Nie dotyczy on treści samego traktatu, ale sposobu jego ratyfikacji, który zabezpieczyłby najbardziej korzystne dla Polski rozwiązania. Przed chwilą była o nich mowa; chodzi o przystąpienie do protokołu brytyjskiego czy też tzw. porozumienie z Joaniny. Spór ten zakończył się kompromisem, którego spełnienie, szczególnie w postaci rozwiązań ustawowych, pozwoli mi z największą przyjemnością ratyfikować ten dokument, tj. traktat lizboński.(Oklaski)

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoki Sejmie! Państwa głosowanie powinno być potrzebnym Polsce i Polakom świętem narodowej jedności. Jestem przekonany, że poparcie dla traktatu w tej Izbie przekroczy partyjne podziały. Polska potrzebuje bo-wiem narodowej jedności w sprawach Unii Europejskiej, także w obronie swoich interesów. (Oklaski) Taka jedność wzmacnia rząd i prezydenta, kształtujących naszą politykę zagraniczną.

Obecność Polski w Unii Europejskiej jest dla naszego kraju z jednej strony gwarantem dobrej przyszłości, a z drugiej, na tym etapie dziejów, stanowi wypełnienie naszej narodowej misji i naszego przesłania. (Głos z sali: Tak jest.)

Naszą misją było przez wieki bycie częścią politycznego Zachodu, a naszym przesłaniem – tolerancja, wolność i wierność chrześcijańskim korzeniom Europy. (Oklaski) Ja także, panie posłanki i panowie posłowie, bardzo rzadko odwołuję się w swoich cytatach do największego z Polaków, Jana Pawła II, ale pozwólcie państwo, że tym razem, podobnie jak poprzednik, pan premier, zacytuję Jana Pawła II, który w obliczu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej mówił:

Wiem, że wielu jest przeciwników integracji. Doceniam ich troskę o zachowanie kulturalnej i religij-nej tożsamości naszego narodu. Podzielam ich niepokoje związane z gospodarczym układem sił, w którym Polska, po latach rabunkowej gospodarki minionego systemu, jawi się jako kraj o dużych możliwościach, ale też o niewielkich środkach. Muszę jednak pod-kreślić, że Polska zawsze stanowiła ważną część Eu-ropy i dziś nie może wyłączać się z tej wspólnoty, która wprawdzie na różnych płaszczyznach przeżywa kryzysy, ale która stanowi jedną rodzinę narodów opartą na wspólnej chrześcijańskiej tradycji. Wejście w struktury Unii Europejskiej – mówił dalej nasz papież – na równych prawach z innymi państwami jest dla naszego narodu i bratnich narodów słowiańskich wyrazem jakiejś dziwnej dziejowej sprawiedliwości, a z drugiej strony może stanowić ubogacenie Europy.

Zauważyliście państwo pewną różnicę przy końcu cytatu.

Zwracam się do pań posłanek i panów posłów o ratyfikację traktatu lizbońskiego.(Oklaski) Umacnia on naszą pozycję w Unii Europejskiej. Traktat to solidny fundament, na którym zbudujemy dobrą i bezpieczną przyszłość Polski. Tej przyszłości nie można sobie wyobrazić – przy naszym położeniu geograficznym, przy naszej obecnej najnowszej historii,przy naszych sąsiadach – bez Unii Europejskiej. Dlatego też traktat europejski, choć, jak słusznie powiedziano, jest jedynie ludzkim dziełem i z tego punktu widzenia nie jest optymalny, w chwili obecnej jest dokładnie tym, co dało się – z punktu widzenia kraju, dla którego suwerenność jest wartością najwyższą – wywalczyć. A dało się wywalczyć niezwykle dużo. Wyjeżdżając latem zeszłego roku do Brukseli, nie byłem przekonany, czy da się wywalczyć aż tak dużo. Dziękuję bardzo. (Burzliwe oklaski, zebrani wstają, posłanki Izabela Kloc i Barbara Bartuś wręczają prezydentowi wiązankę kwiatów)

http://orka2.sejm.gov.pl/StenoInter6.nsf/0/4FC8CA74A8EAE739C125741E00622311/$file/12_ksiazka.pdf

strony 22-24

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626773

HD zakłamywał i będzie zakłamywał prawdę, tak niewygodną dla ludu pisowego.

A wszystko po to by ukryć kierunek pro żydowski, wierchuszki ludu pisowego, czego dowodem jest, wyjazd rządowy do Izraela i przepraszanie żydów na kolanach, za Polską ustawę o IPN. Co żaden szanujący się kraj na świecie, nigdy tak haniebnego czynu nie uczynił. Co tylko pokazuje, jak wielkie mają wpływy żydzi, na rząd "dobrej zmiany". że zmusili niby wolny i niepodległy rząd "dobrej zmiany" do tak haniebnego czynu.

Więc zachodzi  uzasadnione pytanie, czy 447 to kwestia czasu, czy już uzgodnione???

A Narodowa 11 wszystko teraz widzi będąc w sejmie i to przedstawia Polakom. I stąd te zaciekłe ataki w sejmie na Narodowców, i u nas na NP, ludu pisowego.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6
#1626774

No proszę. Jeden celny tekst i ruskie bydło powychylało główki. A to dopiero początek... ;)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1626784

oczywiście, że HD to kłamca i na dodatek prymityw.

I oczywiście nie odpowiada na zarzuty zmyśleń, które zawarł w swojej notce, tylko - tradycyjnie - rzuca obelgami.

Psychopata, działający wyłącznie dla interesu.

 

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626792

Czytałaś na gadacze co ten parobek pejsaty na mnie napisał, a ja nie mogę mu odpowiedzieć, bo gdybym temu plugawcowi odpisał, to by Gawrion dał by mi bana. I dla tego tak sobie pozwala na chamstwo bo wspiera PiS i czuje się bezkarny na tym portalu.

Chyba czas podziękować temu portalowi za 10 lat walki o wolność Polski, skoro takie mendy są tutaj tolerowane i tylko pisowska narracja ma tutaj byt, na tym portalu.

Pozdrawiam.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1626800

właśnie przeczytałam i ogromnie mi przykro z powodu tego obrzydliwego hejtu, który jest wobec Ciebie kierowany.

Nie tylko zresztą wobec Ciebie, ale wobec wszystkich osób "podejrzewanych" o opcję narodową.

Myślę, że hejterom właśnie na tym zależy, aby zniechęcić do pisania na portalu wszystkich blogerów analizujących problemy w sposób obiektywny. Jest za to handicap dla propagandy.

Nie wiem, co można byłoby skutecznie z tym zrobić.

Pozdrawiam serdecznie.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626817

Nic się nie będzie działo i dalej będą pluli bo szef portalu śpi, lub udaje.

Kto jak nie ty, najbardziej odczułaś napady na Ciebie, na mnie to drobiazg, ten plugawiec to nie przeciwnik to jeszcze dzieciuch, choć pejsaty zadaniowiec. i sama widzisz że nie może mi nic zrobić, to plugawi moją śp mamę, by mi psychicznie cierpiał. A ja to olewam, bo mama jest już w niebie, a on dopiero za jakiś czas stanie przed Panem. I będzie też próbował kłamać.

Róbmy swoje.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1626826

Róbmy swoje,

póki jeszcze ciut się chce!

;)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626828

Dobrze dałem mu do wiwatu, bo na gadacze straszy mnie sądem, tak jak napisałem dzieciuch.

I mentalność Kalego.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1626829

to psychopatyczny troll, któremu szkoda poświęcać uwagi. Ale też i szkodliwy, bo o mentalności kapusia. Szczególnie troszczy się o prawa dla genderowców, zwolenników rozwodów, rzekomych ofiar księży, etc.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626837

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

ultrakatolicki autorytet.

1. Głosujesz na Kaczora i PiS utrwalasz rządy mafijne w Polsce!!!!

KACZOR GRUBA KRESKA MA KREW POLAKÓW NA SWOICH RĘKACH!!!!

2. PIS to zbrodnicza mafia, która konserwowała system niesprawiedliwości, terroru, bandytyzmu i ludobójstwa.

3. zbrodniarze LUDOBÓJCY - Lech i Jarosław Kaczyński;

4. ZBRODNIARZ SMOLEŃSKI LECH PADŁO KACZYŃSKI.

powyższe cytaty za: https://niepoprawni.pl/blog/humpty-dumpty/czlowiek-ktory-zniewaza-pamiec

W takiej atmosferze autorka przebywa od lat, zatem nic dziwnego, że się jej już całkiem w łepetynie pomieszało.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-7
#1626786

Brawo Rebeliantka - wbiłaś te PiSowe lemingi tak mocno w ziemię, że im jęzory w mule się zaplątały i nic nie mogą powiedzieć poza (jak zwykle) kretyńskimi i nie na temat memami Husky :D

Jak widać z lemingami merytoryczna dyskusja nie ma racji bytu, to samo było jak rządziło PO i gadka z lemingami POwskimi - lemingi PiSowe od POwskich różnią się tylko nazwą.

Z PiSu coraz więcej ludzi rozumnych odchodzi i zostaja (jak w PO) same lemingi - to zwiastuje ich koniec.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6
#1626791

Dzięki. Oni myślą, że ludzie nie pamiętają i można im wmówić dowolne brednie. A na rozmijaniu się z prawdą niczego dobrego zbudować się nie da.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-7

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626795

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

Verita

#1626810

„Kobiety nie mogą być inteligentne - dba o to mechanizm Ewolucji Naturalnej. Inteligentna istota nie wytrzymałaby przebywania dłużej niż godzinę dziennie z paplającym dzieckiem! Dlatego właśnie (i nie tylko dlatego) mężczyźni nie lubią wiązać się z kobietami inteligentnymi: instynktownie chcą, by ich dzieci miały dobrą opiekę”.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1626812

Opozycyjna konfederacja chce to,konferderacja chce tamto...
A kogo to obchodzi?
W Polsce nie ma opozycji tylko kupa wyjących folksdojczy, folksrusów i ubeckich mord zdradzieckich.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1626814

Nie spamuj.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-7

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626815

zareagowałam na tekst HD, który w sposób skrajnie nierzetelny odniósł się do stanowiska Satyra, wyrażonego w kilku kwestiach. Nieuczciwość HD polegała też na tym, że swoje paranoje na temat poglądów Satyra przypisał  - co do zasady - wszystkim narodowcom.

Co do braku zwięzłości, nie pisałam felietonu, tylko tekst, w którym postanowiłam ujawnić wszystkie kłamstwa HD zawarte w jego oszukańczej, propagandowej notce.

Z Satyrem czasem się zgadzam, a czasami nie, ale nie widzę powodu, by go nie wspierać w ważnych sprawach, gdzie ma rację.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626820

Poza tym przypominam, że kilka razy proszono cię, bys wykazała choć jedną niescisłośc. Ale ty walisz zupełnie odjechany tekst i polemizujesz z poglądami, jakie wg ciebie ja wypowiadam. A to już czyste wariactwo jest. I tym zamykam dyskusję z tobą.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1626849

Do dyskusji potrzebny jest dyskutant, a ty posiadasz kwalifikacje wyłącznie na pyszałkowatego krętacza z wygwizdowa.

Więc nie przyłaź tu więcej.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626855

Ruska manipulacja rosyjskiej antysemickiej opcji.

Nie przepuszczą nawet zmarłym!

Sami obnażają swój poziom.

Wyją od lat urojonymi oraz podsuwanymi im antypolskimi "faktami".

Jest najzupełniej oczywiste, w czyim to interesie !!!

 

A spytaj idiotów, czy te ich strachy i pienia sprawdziły się, czy jest choćby cień dowodu po latach, jak prorokowali, czy sami sprawdzili, kto im podsuwał takie tresci i kto zyskał, mając ich za swoich pożytecznych idiotów.

 

Nie bez powodu nigdy nie przyznają się do błędu, po wskazaniu faktów zmanipulują temat a najchętniej zasypią dziesiątkami kolejnych pomówień.  Przecież od razu widac, co to za poziom i co za jedni. Mozna wzruszyć ramionami nad wariactwo ale można też zastanowić sie, komu w istocie służą i czy to przypadek, tak jak ich inne teksty, powiązania i cała krecia robota.

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1626867

precz gnali "rebeliantkę". To mało zakamuflowana opcja prorosyjska za wszelką cenę. Dopóki nie będzie rzetelnego śledztwa nie jestesmy w stanie procesowo powiedziec, że "rebeliantka" brała pieniądze za swoje antypolskie działania. Możemy  tylko twierdzić, że jest wrogiem Polski i chrześcijaństwa w oparciu o jej teksty..

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1626868

Przylazłeś tu znowu zmyślać i emitować idiotyzmy, bo przybył koleś "ubek" na ratunek? I zamierzacie tak we dwóch bełkotać  do godzin porannych, wykorzystując fakt, że większość czytelników już śpi i nikomu się nie chce mieć z wami do czynienia?

Zniszczyłeś swoją reputację w oczach innych ubeków już na zawsze, a to dopiero początek twojego staczania się.

EOT.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626872

Rebe, jesteś głupia po prostu. I to jest twoje nieszczęście.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1626873

Nawet brednie i chamskie ataki muszą mieć pozór sensu, by kogokolwiek zainteresować. Idź się masturbować tą twoją chorą psyche gdzie indziej.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626875

samozaorywania się. Jesteś mistrzynią.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3
#1626877

Promotor gender, przeciwnik prof. Budzyńskiej, zwolennik rozwodów, kapuś Otwartej Rzeczpospolitej, gloryfikator katowania niewinnych, chwalca rzekomych ofiar pedofilii, człowiek notorycznie używający kłamstw i bluzgów - nie chce się ode mnie odczepić.

Kompletne zero.

EOT.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626878

....

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1626880

Doceniono cię za "językowe zasługi" - napisano w ewidencji naruszeń.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1627006

Na drzewo, wyjcu kontrik! - używając twojego subtelnego języka.

Zgłoś się z tymi rewelacjami do któregoś z tych stowarzyszeń:

http://jewish.org.pl/wiadomosci/oswiadczenie-organizacji-zydowskich-do-opinii-publicznej-open-statement-of-polish-jewish-organizations-to-the-public-opinion/

Bo żaden Polak nie podzieli twoich idiosynkrazji. To inna cywilizacja i kultura. Dla ciebie niedostępna.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626869

Szok!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4
#1626874

narodowcy są na portalu Niepoprawni obiektem nieustających i nieuczciwych ataków. Ostatnie komentarze - Humpty Dumpty i kontrika - są także tego dowodem.

Szkoda, że w Polsce działa armia trolli na szkodę polskich interesów.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626881

Mimo ciągłych nieuczciwych ataków na nią Konfederacja zyskuje

https://prawy.pl/107972-ponad-polowa-polakow-popiera-pis-konfederacja-ma-11/

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626900

https://www.dorzeczy.pl/kraj/137183/bosak-grozniejszy-od-kidawy-blonskiej-takiego-sondazu-jeszcze-nie-bylo.html

Mimo nieustannych nieuczciwych ataków na niego, Bosak stale zyskuje w oczach opinii publicznej.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626905

https://medianarodowe.com/polskie-spolki-zostana-przejete-przez-obcy-kapital-konferencja-bosaka-wideo/

Krzysztof Bosak, kandydat Konfederacji na prezydenta, regularnie organizuje konferencje prasowe. Tym razem ostrzegł przed przejmowaniem polskich spółek.

Kandydat Konfederacji na prezydenta, Krzysztof Bosak, regularnie organizuje konferencje prasowe, podczas których porusza wiele ważnych tematów. Tym razem przedstawiciel narodowców, konserwatystów i wolnościowców mówił o zagrożeniu przejęcia kluczowych polskich spółek. Na konferencji wystąpił z jednym z liderów Ruchu Narodowego, Michałem Wawrem. “Temat bezpieczeństwa rynku kapitałowego, bezpieczeństwa naszych firm przed przejęciami zza granicy” – tak określił sprawę poruszaną podczas konferencji prasowej Michał Wawer. Mówił o tym, o czym niektórzy mogą nie wiedzieć, że np. “Skarb Państwa w spółce Orlen ma tylko 27% udziałów”. Wymieniał też inne kluczowe spółki.

Krzysztof Bosak mówił: “W tej nadzwyczajnej sytuacji musimy uważnie obserwować działania wszystkich liczących się gospodarczo państw świata”. Według jednego z liderów narodowców państwa te aktywnie działają w celu zabezpieczenia swojego stanu posiadania. Mówił o przykładach Niemiec czy Stanów Zjednoczonych. Politycy Konfederacji podkreślali, że mamy do czynienia z wielką rywalizacją wielkich państw i mocarstw na płaszczyźnie gospodarczej. Apelowano więc o zabezpieczenie strategicznych polskich spółek, w których udziały ma polskie państwo. “Oczekujemy od rządu, aby zaproponował strategię obrony własności w sektorze strategicznym”.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626906

to wypłaci twojemu bratu kasiorę za nieleczone przez niego żylaki? Oj naiwna.... ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1626909

że wygrany w konkursie na prezydenta wstawi ciebie do pudła. Za antypolonizm i popieranie gender.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626913

Ta kanalia na każdym normalnym portalu, już była by zbanowana, za ten plugawy język.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1626916

to prawda. Poza tym, on naprawdę powinien trafić do pudła za kłamstwa - zniesławianie ludzi, poplecznictwo wobec przestępczych funkcjonariuszy publicznych i za antypolonizm. Oraz za promocję gender.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1626919

https://medianarodowe.com/bakiewicz-chce-jasnego-stanowiska-od-pis-ws-stop447-dosc-zwodzenia-polakow/

Cytuję:
Robert Bąkiewicz na swoim profilu na portalu społecznościowym Twitter napisał: “Dziś rano, jako przedstawiciel komitetu #STOP447, wysłałem oficjalne pismo do szefa klubu PiS o przedstawienie jasnego stanowiska ws. naszego obywatelskiego projektu. Dość zwodzenia Polaków!”. Przypomnijmy, że działacze Rot Niepodległości zebrali około dwustu tysięcy podpisów polskich patriotów pod projektem ustawy, która zabezpieczy Polskę przed nieuzasadnionymi żądaniami środowisk żydowskich ze Stanów Zjednoczonych i Izraela. Poza politykami Konfederacji, Solidarnej Polski i kilkoma osobami z PiS i PSL nikt nie chciał niezwłocznego zajęcia się tym tematem. Politycy Lewicy tą patriotyczną ustawę w skandaliczny sposób określali mianem “antysemickiego gniota”. Czas na konkretną postawę obozu rządowego w tej sprawie!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1627005

https://www.magnapolonia.org/krzysztof-bosak-domaga-sie-ochrony-polskich-przedsiebiorstw-przed-zagranicznym-wykupem/

Cytuję:

„Oczekujemy, żeby rząd zaproponował strategię obrony polskiej własności w sektorze strategicznym. Te sektory strategiczne muszą być w ramach takiej strategii wypisane, spółki o największym znaczeniu dla naszego państwa muszą być wytypowane” – oświadczył Bosak podczas konferencji prasowej przed siedzibą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Wymienił wśród nich KGHM, PKN Orlen, PGNiG, PLL LOT, dodając, że listę takich firm można znacząco poszerzyć.

Według Bosaka, bronić przed przejęciem „za bezcen” przez kapitał zagraniczny trzeba przede wszystkim spółki z branży farmaceutycznej, obronnej, telekomunikacyjnej oraz nowoczesnych technologii i sektora finansowego. Zauważył, że jedynie w branży finansowej obowiązują teraz w Polsce „ścisłe reguły wejścia kapitału zagranicznego”.

Bosak wspomniał także o zapowiedziach regulowania obecności kapitału zagranicznego w branży medialnej, ale – jak zauważył – „przez pięć lat rządu PiS na gadaniu się skończyło” i nie wprowadzono tam żadnych przepisów, które by kontrolowały przejęcia na tym rynku.

„Pryncypia rozwoju gospodarczego, opartego o dobrze działający rynek kapitałowy, muszą iść w parze ze świadomością tego, że na arenie międzynarodowej, także w czasach kryzysu, a nawet szczególnie wtedy, toczy się brutalna rywalizacja i trwa cały czas trend do przejmowania spółek o strategicznym znaczeniu, szczególnie przejmowania ich po zaniżonych wartościach” – oświadczył kandydat Konfederacji na prezydenta.

Skarbnik Konfederacji Michał Wawer przekonywał, że problem bezpieczeństwa rynku kapitałowego i krajowych firm przed przejęciami przez zagranicznych inwestorów jest teraz jednym z najważniejszych i najczęściej dyskutowanych w wielu krajach na całym świecie.

„Epidemia, spadki na giełdach są dla wielkich potęg, dla międzynarodowej finansjery równoznaczne z wywieszeniem znaku +wyprzedaż+. To jest moment, w którym wolny rynek zawodzi, a globalizacja pokazuje oblicze prawa dżungli” – mówił Wawer.

Zwrócił też uwagę, że w ostatnich tygodniach giełdowa wartość wielu polskich firm spadła o 20-40 proc., w związku z czym inwestorzy mogą „za bezcen kupić największe nawet korporacje”.

Jako przykład podał Orlen, w którym Skarb Państwa ma zaledwie 27 proc. udziałów, a resztę można kupić na wolnym rynku po cenie o 40 proc. niższej niż kosztowały w ub. roku. Mówił też o banku PKO BP, w którym – jak informował – SP ma 29 proc. udziałów, a resztę można kupić za połowę ubiegłorocznej wartości. Z kolei w PZU państwo ma 34 proc. udziałów, a reszta jest dostępna za 2/3 ceny ze stycznia 2020 r., bo ich cena spadła o 1/3 w ciągu kwartału.

„Jeżeli nic nie zrobimy, to za rok obudzimy się w kraju, w którym wszystkie większe spółki będą własnością kapitału amerykańskiego, chińskiego, rosyjskiego czy niemieckiego” – ostrzegał skarbnik Konfederacji.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1627268