Prawnicy nie chcą polskiej prasy

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Nie tylko Rzecznik Bodnar nie chce polskiej prasy. Także Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska ma podobne inklinacje.

Nominalnie "od 2003 roku Watchdog stoi na straży prawa do informacji. Postrzega je nie tylko jako warunek dobrego państwa, ale przede wszystkim jako jedno z praw człowieka, które chroni ludzką godność, daje wolność wyrażania opinii i bezpieczeństwo przed nadużyciami władzy".

W praktyce - okazuje się - zaciekle zwalcza Fundację „Lux Veritatis” oraz dyrektora Radia Maryja, ojca dr. Tadeusza Rydzyka CSsR, co bezspornie jest walką z polskimi, niezależnymi mediami.

Jak podaje Radio Maryja:

Spór między Siecią Obywatelską Watchdog Polska a Fundacją „Lux Veritatis” sięga 2016 roku, kiedy Fundacja nie przekazała Stowarzyszeniu wszystkich żądanych informacji o wydatkach ze środków publicznych, gdyż musiałaby w ten sposób ujawnić bardzo wrażliwe dane o osobach fizycznych, które współpracowały z Fundacją w zakresie realizacji zadań publicznych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, tytuł umowy, kwotę) oraz ujawnić umowy z przedsiębiorcami, co  naruszyłoby tajemnicę przedsiębiorcy oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

Fundacja wydała stosowną decyzję administracyjną w tej sprawie. Watchdog jej nie zaskarżył, więc stała się prawomocna. Potem kilkukrotnie kierowano sprawę do prokuratury, ale ta za każdym razem ją umarzała, nie widząc znamion czynu zabronionego. Watchdog skierował sprawę bezpośrednio do sądu (subsydiarny akt oskarżenia przeciwko członkom zarządu Fundacji „Lux Veritatis”) zarzucając popełnienie przestępstwa z art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej (nieudostępnienie informacji publicznej) w zbiegu z art. 231 par. 1 i 2 kodeksu karnego.

– Watchdog niestety ma swoisty modus operandi, sposób działania, który się powtarza. On polega na tym, że w dokumentach kierowanych do poszczególnych organów, czy to do sądu karnego, czy administracyjnego, pomija kluczowe i fundamentalne dla rozstrzygnięcia kwestie

– zaznaczył adwokat „Lux Veritatis” Marcin Chodkowski.

Jak się wydaje, chodzi tylko o nękanie Fundacji o. Tadeusza Rydzyka i podważanie (do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia) autorytetu Fundacji i zaufania do członków jej Zarządu. Jak napisał portal wpolityce.pl:

Dyrektor finansowy Fundacji „Lux Veritatis” mówiła, dlaczego jej zdaniem Watchdog Polska podejmuje działania wymierzone w Fundację.

Chodziło i chodzi o wywołanie tematu, który żyje już kilka lat. Żeby ponownie poruszyć temat o rzekomych nieprawidłowościach, trzeba go wywołać. Najlepsze jest złożenie skargi do sądu. Zanim sąd odrzuci skargę, upłynie sporo czasu, ale takiej informacji nie podają później ani media, ani Watchdog Polska. Jedynym celem stowarzyszenia jest podważenie dobrego imienia Fundacji, jej pracowników oraz tego, co robimy.

Być może to nękanie ma związek ze źródłami finansowania Stowarzyszenia Watchdog Polska. Do sponsorów Stowarzyszenia należą m.in.:

  • W 2016 roku - niemiecka fundacja polityczna im. Heinricha Bölla o profilu lewicowo-liberalnym (podważają legalność polskich władz m.in. TK) - ponad 20 tysięcy złotych.
  • W 2018 roku -  Freedom House (w ubiegłorocznym raporcie uznali Polskę za pół-demokrację) - prawie 20 tysięcy złotych.
  • W ciągu trzech lat - fundacja Sigrid Rausing Trust (wspierająca m.in. organizacje feministyczne, lewicowe oraz działające na rzecz środowisk homoseksualnych) - prawie milion złotych.
  • Od 2016 do 2020 roku - fundacje wspierane przez Sorosa (Fundacja im. Stefana Batorego oraz organizacja Open Society Foundations for Europe) - 1,4 miliona złotych.
  • W styczniu tego roku - Fundacja im. Stefana Batorego przyznała Stowarzyszeniu dodatkowe 137 tys. euro, czyli ponad 600 tysięcy złotych.

Źródło: https://www.radiomaryja.pl/informacje/powiazania-finansowe-sieci-obywatelskiej-watchdog-polska/

 

A zatem nie tylko RPO Bodnar jest zainteresowany niszczeniem polskich mediów.

 

Więcej info

 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.8 (głosów:20)

Komentarze

Jedyna szansa na zalew lewackiego gówna, to zakaz finansowanie przez zagranice polskich organizacji pozarządowych.

Chcą finansować ? To przez budżet centralny.

 A jak nie, to wypad.

Myślę że góra po dwóch miesiącach siły postępu i LGBTQ stałyby się historią.

 

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-1
#1668732

Tylko, czy nie ma czasami jakichś ograniczeń w obowiązującym nas prawie międzynarodowym?

W tym projekcie twierdzi się, że nie:

https://ruchnarodowy.net/wp-content/uploads/2017.07.27-Projekt-ustawy-o-zakazie-zagranicznego-finansowania-NGO-v.3-1.pdf

Cytuję: Projekt nie jest sprzeczny z prawem UE i nie rodzi skutków dla budżetu państwa.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1668780

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Napisałaś:

"Fundacja wydała stosowną decyzję administracyjną w tej sprawie. Watchdog jej nie zaskarżył, więc stała się prawomocna."

Przecież to niemożliwe jest.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1668769

Zacytowałam Radio Maryja. Ich prawnicy nie wiedzą, co mówią?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1668781

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Przcż t są pdstww pjęc!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6
#1668785

 Zgodnie z art. 16 § 3. kpa decyzją prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu.

EOT

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1668786

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Dziwne, że pisząc rzekomo tyle lat o prawie, jak twierdzisz, nie opanowałaś podstawowych pojęć.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1668787

Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne, to znaczy, że od pierwszej instancji możesz się odwołać do drugiej pod warunkiem, że zachowasz termin 14 dniowy, gdyż jeśli się spóźnisz, to przepadło i decyzja już jest ostateczną gdyż prawomocna, a jeśli zaskarżysz do np. wojewody albo do SKO, albo do ministra i organ podtrzyma decyzję z I-szej instancji, to znów masz możliwość odwołania się ale już nie do organu administracyjnego tylko do sądu administracyjnego (wojewódzkiego) pod warunkiem, zachowania terminu na wniesienie skargi, gdyż jeśli prześpisz termin to decyzja staje się prawomocna i ostateczną. Czy teraz rozumiesz? Najważniejsze w procesowaniu się są dwa warunki: terminy i wniesienie opłat sądowych, reszta w rękach losu.

Pozdrawiam serdecznie.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1668875

Ponieważ na decyzję administracyjną ws odmowy udzielenia informacji publicznej przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a Watchdog nie wniósł skargi, więc decyzja stała się prawomocna.

Co kwestionujesz w stanowisku Fundacji?

Procedury, które opisujesz  (skargi do organów administracyjnych, takich jak wojewoda, minister czy SKO), nie dotyczą tej sprawy. Natomiast kwestia dochowania terminów, to elementarz. Watchdog nie popełnił "błędu" poprzez niedotrzymanie terminu, tylko w ogóle nie wniósł skargi.

Jeszcze raz polecam informacje podane pod tym linkiem:

https://www.radiomaryja.pl/informacje/nasz-dziennik-bezpodstawne-zarzuty-pod-adresem-fundacji-lux-veritatis/

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1668879

Dla Rebe to walka prawników z polską prasą, tyle że w sporze chodzi o coś innego. Aż prosiłoby się dokonać analizy, dlaczego jedni mają podlegać jawności, inni zaś nie i jak to może być czyimś narzędziem. A w grę wchodzą ideologie, obce wpływy ale i historia własna Rebe, ostatnio tzw. działaczki publicznej a wcześniej znanej jako "bojowniczka o prawa człowieka". Zamiast tego mamy tylko kolejną wklejkę i to o słabej jakości.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-7

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1668773

Jawność nie jest nieograniczona. Stanowią o tym przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.M.in.:

Art.5.1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.2.Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Poza tym:

Art.3.1. Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:1)uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego;

--------------------------

Ps. Proszę nie przekształcać mojego nicku. Brzmi on Rebeliantka.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1668783

" Dla Rebe to......"

To Pan już wie ? Jesteś pewny o jakości Swojej optyki?

Polecam wizytę u okulisty albo........., ; kolejna wklejka " Rebe" o słabej jakości , Ta Pani to @ Rebeliantka.

Pozdrawiam,

MM

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Emil Cioran: "Stróżka stawiająca sobie pytania na temat sensu życia jest filozofem bardziej aniżeli historyk filozofii".

#1668872

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1669822

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1670008

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-b-zalewski-jezeli-instytucja-otrzymuje-pieniadze-z-zagranicy-to-obywatele-powinni-miec-tego-swiadomosc/

Cytuję:

Jeżeli dana instytucja, dany podmiot otrzymuje jakieś pieniądze z zagranicy, to obywatele powinni mieć tego świadomość. Powinni wiedzieć o tym, że w polskim życiu publicznym funkcjonuje taka organizacja. Ona sobie może działać, ona może prezentować swoje poglądy, natomiast każdy powinien być świadomy, że jest ona finansowana ze środków zagranicznych – mówił we wtorkowej audycji „Aktualności dnia” dr Bartosz Zalewski, radca prawny, ekspert Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

(...)

Niektóre organizacje pozarządowe żądają od innych upublicznienia wszystkich danych, nawet tych chronionych prawnie, samemu jednocześnie nie upubliczniając informacji o swojej działalności, które według obowiązujących przepisów powinny być jawne.

– To jest element pewnej gry politycznej, która nie powinna mieć miejsca. Każdy powinien mieć „czyste ręce”. Jeżeli ktoś się czegoś domaga od innej osoby czy innej organizacji, sam powinien legitymować się analogiczną przejrzystością, analogiczną jawnością – zwrócił uwagę ekspert Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Wyraził nadzieję, że projekt ustawy proponowany przez Ordo Iuris rozwiąże ten problem, ponieważ jest to rozwiązanie tanie z punktu widzenia budżetu państwa i wystarczające z punktu widzenia obywateli, i interesu publicznego.

Można podpisać petycję:

https://ordoiuris.pl/dzialalnosc-instytutu/konieczna-transparentnosc-finansowania-organizacji-pozarzadowych-petycja-ordo

https://ujawnijmyfinansowanie.pl/

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1670031