Jak obiektywny sąd załatwił Michalkiewicza

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Stanisław Michalkiewicz bezspornie został pozbawiony możności obrony swoich praw w procesie, który wytoczyła mu "Kasia" (Ż.K.) - ofiara pedofila, zgłaszająca roszczenie o naruszenie jej dóbr osobistych.

Jak powszechnie wiadomo, drakoński wyrok w postaci konieczności zapłaty na rzecz Ż.K. 150.000 zł i kosztów postępowania został wydany jako zaoczny.

Oprócz wątpliwości, które podnosił sam Michalkiewicz, istotne jest to, że wyrok wydano z naruszeniem zasady właściwości miejscowej.

W dniu 28.11.2019 r. Rzeczniczka prasowa Sądu Okręgowego w Poznaniu, SSO Joanna Ciesielska – Borowiec, w odpowiedzi na moje pytania wyjaśniła, iż:  "Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie I C 803/19 wydał wyrok zaoczny, na mocy którego nakazał pozwanemu Stanisławowi Michalkiewiczowi, aby w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku wystosował do powódki list z przeprosinami za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i godności, co nastąpiło jego wypowiedziami na jej temat w okresie po 2 października 2018 r. Jednocześnie Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 150.000 zł tytułem zadośćuczynienia. Wyrok odpowiada treści żądania pozwu".

Nadto Rzeczniczka podała, iż "Sąd był właściwy do rozpoznania sprawy, a pozwany, chociaż nie odebrał kierowanej do niego korespondencji, był prawidłowo wezwany na rozprawę w trybie awiza. Zaznaczam, że jedynie skuteczne i prawidłowe wezwanie strony na rozprawę pozwala prowadzić postępowanie i wydać wyrok, stąd skoro Sąd wydał wyrok zaoczny oznacza to, że wszystkie doręczenia były prawidłowe".

W związku z powyższymi wyjaśnieniami jeszcze tego samego dnia zapytałam:

"Czy określenie właściwości miejscowej pozwu nastąpiło wg okręgu, w którym działał sprawca czy wg okręgu, w którym działanie pozwanego spowodowało zagrożenie lub naruszenie dobra osobistego?"

Dopiero 2 grudnia otrzymałam z Biura Prasowego odpowiedź o treści:

"Na zarządzenie Rzecznika Prasowego Sądu Okręgowego w Poznaniu – SSO Joanny Ciesielskiej – Borowiec, w załączeniu przesyłam odpowiedź Pani sędzi  w przedmiotowym zakresie:

„W uzupełnieniu wcześniejszych informacji dodatkowo wyjaśniam, że uzasadniając właściwość tutejszego Sądu powódka powołała się na treść art. 35 kpc, który stanowi, że powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę".

---------------------------------

A zatem uznano, iż właściwy do rozstrzygnięcia sprawy jest Sąd Okręgowy w Poznaniu, gdyż tak zaproponował pełnomocnik powódki - mecenas Jarosław Głuchowski, podnosząc, iż miał miejsce czyn niedozwolony i to w okręgu poznańskim.

Zastosowano przepis o tzw. właściwości przemiennej sądu. Przypomnijmy, że co do zasady powództwo wytacza się według miejsca zamieszkania pozwanego (art. 27 kpc - właściwość ogólna), a w sprawach o naruszenie dóbr osobistych przy wykorzystaniu środków masowego przekazu powództwo można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda ((Art. 35 ze znaczkiem 1 kpc).

Żaden z tych przepisów nie został zastosowany w niniejszej sprawie. Michalkiewicz mieszka w Warszawie, powódka prawdopodobnie w Szczecinie. Michalkiewicz wypowiadał się o wyroku w sprawie "Kasi" przede wszystkim w Warszawie. Z jakich - zatem - powodów uznano, iż o zasadności powództwa powinien rozstrzygać Sąd w Poznaniu? Wyjaśnienia rzeczniczki SO w Poznaniu są dalece niewystarczające.

Dodać można tylko, że pełnomocnik powódki ma kancelarię w Poznaniu i także w Poznaniu zapadły wyroki przyznające "Kasi" zadośćuczynienie i rentę od Zakonu Chrystusowców za czyny pedofilne byłego zakonnika Romana B., mimo że Zakon o tych czynach nic nie wiedział.

Czyżby te właśnie okoliczności zadecydowały o pozbawieniu Michalkiewicza możności obrony jego praw?

W piątek 20 grudnia w Sądzie Najwyższym rozprawa kasacyjna wniesiona przez Zakon od wyroku Sądu Apelacyjnego przyznającego "Kasi" milion złotych zadośćuczynienia.

O kontrowersjach w sprawie roszczeń "Kasi" wobec Zakonu napisałam w ostatniej "Warszawskiej Gazecie".

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.6 (głosów:20)

Komentarze

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611828

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611830

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611839

Wolności słowa i wprowadza cenzurę, oraz olbrzymimi karami finansowymi dla patriotów by zamknąć im usta.

To kara za ujawnienie tajnej decyzji o 447.

Pozdrawiam

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4
#1611840

Nie jest wykluczone, że w tej sprawie mają miejsce 2 motywy: ukarać Michalkiewicza za alerty ws roszczeń żydowskich, a przy okazji pokazać, że kto się będzie sprzeciwiał niezasadnemu obciążaniu finansowemu KK za tzw. pedofilię przestępczych duchownych (w sytuacji, gdy kościół nic o tym nie wiedział), to też zapłaci.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611842

to ta reforma sądów itp. przez PiS i Dudę...

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3
#1611848

Michalkiewicz też nie miałby szans. Po prostu, nic się nie zmieniło dla zwykłych obywateli, szczególnie postrzeganych przez sędziów jako prawica.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611850

...bo to przede wszystkim wina tych co za wszelką cenę i z każdym zdrajcą protestują i skutecznie hamują możliwość reformowania naszego wymiaru NIEsprawiedliwości by było jak było ze Schetyną z Tuskiem z Giersdorf i Rzeplińskim na czele a jak smród do padliny podczepili się do tego jeszcze postkomunistyczni czerwoni z Czarzastym i proruskim Korwinem przy poparciu unijnych lewaków.

 Jeśli jest się Polakiem, któremu zależy na Prawie i Sprawiedliwości (nie piszę tutaj o organizacji tylko o prawdziwie demokratycznym wymiarze sprawiedliwości zawiadywanym przez Prawych sędziów a nie polityczne marionetki konferujące w siedzibach politycznych klubów, uniewinnianych sędziów - złodziei czy sędziów na telefon) to trzeba mieć klapki na oczach by tego nie widzieć albo mieć sponsorów którzy za to "niewidzenie" nieźle płacą.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

niezależny Poznań

#1612069

ale nie idealizuj PiSu.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1612122

Największym hamulcowym okazał się sam prezydent, na którego tak Polacy liczyli. To on swoim wetem narobił tyle "dziadostwa" za które płacą wszyscy Polacy. Sytuacja nie jest nawet patowa, bo rozwiązanie nastąpi, ale będzie bardzo bolesne.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1612291

o sprawie wszystko, to powiedz mi czy, wiesz, iż pan redaktor Michalkiewicz jest z wykształcenia prawnikiem? I drugie pytanie, skoro powszechnie wiadomo - a ja widocznie nie jestem powszechny więc pytam - czy pan redaktor zaskarżył wyrok do apelacji czyli II instancji, czy przeciwnie, wyrok jest ostateczny i prawomocny? Czy pan redaktor zbiera na odszkodowanie 150K czy na mieszkanie?

Pytam, gdyż jeśli wyrok nie jest ostateczny to w czym problem? Pan mecenas na pewno wie co ma zrobić i to zrobi. Spokojnie.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-3

Apoloniusz

#1611859

W czym problem?

Gdy Michalkiewicz dowiedział się od komornika o egzekucji i na jakiej podstawie jest prowadzona, wystąpił o wyrok, jednocześnie go zaskarżając i wnosząc o przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

Ale czy termin zostanie przywrócony i apelacja uwzględniona? Zobaczymy. Niezbadane są wyroki polskich sądów.

Poza tym, dlaczego sprawa nie mogła być badana rzetelnie już w pierwszej instancji? Po co w sposób zaskakujący ustalono właściwość miejscową procesu?

I czy Kasia ewentualnie zwróci Michalkiewiczowi pieniądze, gdyby wyrok SO w Poznaniu został podważony?

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611879

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Ostry został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#1612142

Wprowadzasz w błąd, a właściwie "łżesz, jak bura suka".

Rzeczniczka prasowa sądu odpowiedziała wprost:

"uzasadniając właściwość tutejszego Sądu powódka powołała się na treść art. 35 kpc, który stanowi, że powództwo o roszczenie z czynu niedozwolonego można wytoczyć przed sąd, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę".

Z innych działań powódki, które relacjonuje ona na swoim publicznym blogu, ewidentnie wynika, że nie mieszka ona w Poznaniu, tylko w zachodniopomorskim.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1612212

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Ostry został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

#1612268

Wskaż, prostacki kłamczuchu, gdzie broniłam pedofila. Nigdy nie było takiej sytuacji. Normalni ludzie rozumieją, że za czyny zakonnika, o których zakon nie wiedział, CO POTWIERDZIŁY PROKURATURY I SADY, zakon nie powinien odpowiadać. Tylko wściekły lewak, nienawidzący Kościoła, może uważać inaczej.

Poza tym, notka jest precyzyjna i dokładnie opisuje sytuację procesową Michalkiewicza. Jesteś prawniczym manipulantem i próbujesz odwracać kota ogonem. Wystawia ci to jak najgorsze świadectwo.

I nie mieszaj do tego mojego brata, bo nie opluwał on żadnego dziecka.

Wynocha!!!!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1612278

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Ostry nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Podobno nie warto kopać się z koniem więc z mułem tym bardziej i dlatego też oczywiście że zniknę, tym bardziej że i tak dodać więcej się tu na daną chwilę nie da - ale sprostować Twoje kłamstwa i manipulacje trzeba było

Nie jestem prawnikiem i nie interesuje mnie nawet przebieg sprawy Michałkiewicza czy jak mu tam

Pomówił, oskarżył, zelżył publicznie to ma gnój ponieść tego konsekwencje (jak najdotkliwsze)  i KONIEC

Dzieci to rzecz święta - świętsza niż mąż czy żona

Piszesz kłamczucho że zakon nie powinien odpowiadać za czyny swojego podwładnego, to dlaczego z braciszkiem żądacie kasy od Skarbu Państwa RP a nie od poszczególnych konkretnych urzędników za ich rzekome błędy?

To typowa moralność Kalego

Z tego co można wyczytać na tym portalu to braciszek opluwał gwałcone dziecko i za takie coś powinna być surowa kara finansowa bo takowe są najbardziej dotkliwe, oraz porządny i to regularny wprdl

Fajnie byłoby gdyby poszli za to w przysłowiowe pasiaki (w co nie wierzę) bo tam prawdziwi charakterni nauczyliby ich szacunku do dzieci oraz jak, kiedy i do czego mają używać swego języka

Podsumowując: proszę się tak nie spinać że została Pani odkryta z manipulacji i kłamstw, tylko pisać prawdę a nie łgać pod własne ideologie a tym bardziej interesy

Do następnego razu - bo na tyle na ile już Panią poznałem z pewnością się to zdarzy

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1612284

Michalkiewicz nie miał procesu, więc nie wiesz, czy jego uwagi dotyczyły Ż.K.

To po pierwsze.

Po drugie, zakon to nie korporacja, ani jednostka Skarbu Państwa. Zakonnik nie jest niczyim podwładnym, a  zakony nie ponoszą odpowiedzialności jak Skarb Państwa za swoich funkcjonariuszy. Nie ma takiej podstawy prawnej. Władze zakonne nie dysponują też żadnymi możliwościami śledczymi ani sankcjami sądowymi, jak państwo. Nie mogą wezwać na przesłuchanie cywilów, nie mogą nikogo aresztować, ani pociągnąć do odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Na tym portalu jedynym opluwaczem mojego brata, notorycznie kłamiącym, jest niejaki Humpty Dumpty. Od czasu do czasu wspiera go niejaki kontrik, anonimowy zmyślacz, tej samej proweniencji.

Niczego nie "odkryłeś", kanciarzu, tylko powtarzasz zmyślenia oszusta i jego kumpla.

Poza tym Ż.K. zadawała się z księdzem nie pod przymusem i nie była żadnym dzieckiem, tylko nastolatką, mającą rozeznanie co się dzieje. Pomimo intymnej relacji z zakonnikiem trwającej nieco ponad rok, nikogo o tym nie poinformowała, wprost przeciwnie, relację tę ukrywała wespół z Romanem B.

Jasne jest, że zakonnik miał nad nią przewagę wiedzy, doświadczenia życiowego i sytuacji osobistej, a nadto czyny seksualne z nieletnią są karalne, więc jego postępowanie było ohydne i słusznie odbył karę więzienia.

Sprzeciwiam się jednak zohydzaniu Kościoła poprzez publiczne przedstawianie tej sytuacji niezgodnie z prawdą. Zakon o niczym nie wiedział. Ustaliły to bez żadnych wątpliwości organa wymiaru sprawiedliwości.

Nawet osoba pokrzywdzona nie ma prawa mówić nieprawdy.

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1612295

no tak, michalkiewicz nie wiadomo, o kim pisał. a ofiara miała rozeznanie , to wolno ją gwałcić. a zakonnik nie jest niczyim podwładnym pewnie se dla fantazji założył habit. nikt nic nie wiedział, bo to normalne sypiać księdzu z małolatą.

tłumacz potem,. że nie bronisz chama ani zboczeńca

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1662640

Ty, o Czcigodna Poinformowana piszesz, że sąd pana redaktora załatwił (czyli kaput, po herbacie), a ja piszę o tym (wróżąc sobie z fusów, gdyż jako mało poinformowany nic nie wiem), że pan mecenas ma wszystko przed sobą. I niebawem się ta cała"afera" skończy "wesołym oberkiem" jak pisze pan redaktor, no ale parę zetów wpadnie nic nie zazdroszcząc panu redaktorowi-mecenasowi. Dlatego wybacz Rebeliantko, ale piszesz pierdziu, pierdziu (mówiąc językiem młodych).

PS.  O sądach w naszej Ojczyźnie mam swoje zdanie, a to znaczy ogólnonarodowe.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

Apoloniusz

#1611904

nie napisałam, że Michalkiewicza załatwiono "na amen", tylko, że załatwiono, co jest wystarczającą dolegliwością i niesprawiedliwością. Ale prawnicy nie czują tej "subtelnej" różnicy.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611905

nie chodzi o szczegóły, kto by się tam tym przejmował. Jako były inżynier zaprogramowany jestem na olbrzymi zakres tolerancji. Więc nie przejmuj się i pisz, pisz, ... pisz!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Apoloniusz

#1611908

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Ostry nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Dokładnie tak jak Pan pisze - sprawa nie jest definitywnie zamknięta

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1612143

Ale kasę "Kasia" już egzekwuje.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1612213

Pan redaktor uczynił sobie z żebractwa wyjątkowo dochodowy geszeft, w czym okazuje się być nie gorszym, niż wyspecjalizowane w tym lewackie agendy.

To  dla udzielających się na Niepoprawnych  "chazarskich moralistów" jest  wzór do naśladowania, w jaki sposób na epatowaniu własną biedą i krzywdą pomnożyć szybko swój majątek! 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-7

jan patmo

#1611865

Skoro ludzie mu dobrowolnie dają, to widocznie uważają, że warto. I że jest to ekwiwalentne.

Kasia - gimnazjalistka (nie była w stanie skończyć nawet szkoły gastronomicznej), nie pracuje, choć może (tak napisano w wyroku SA w Poznaniu) i żyje ze zbiórek i wyroków. Ze zbiórek podobno dostała od ludzi około 40 tysięcy, od Chrystusowców milion i co miesiąc 800 zł renty, a od Michalkiewicza ma zasądzone 150 tysięcy.

Jak to ocenić?

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611881

prowadzą raczej wyszczekani "działacze" - prawnicy i dziennikarze.

Nie mniej - bez względu "cwaność" tych "reprezentantów Kasi" - pan Michalkiewicz przekroczył zasady rzetelności dziennikarskiej i prawniczej - ujawniając rzeczywiste dane personalne "Kasi". I - musiał zdawać sobie sprawę - jakie ryzyko podejmuje. I że puści "wodę na młyn" tych rzekomych "obrońców Kasi", bo oni już zapewne "przyssali się" skutecznie do "fruktów". "Kasia" ze swoją głupotą czy tępotą to idealny "obiekt" do wykorzystania celem manipulacji. Historia jest i będzie skutecznie "dęta", a pan Michalkiewicz ma w tym "dęciu" znaczący udział.

Dla większości Polaków jest całkowicie obojętne, czy "Kasia" to Pinda Kwiatulińska, czy Cinda Leszczyńska czy też Kuweta Kocińska. Czemu więc, lub komu, w istocie miało służyć ujawnianie danych personalnych "Kasi"?

Ta "Kasia" samodzielnie też raczej nie odkryłaby informacji podanej przez pana Michalkiewicza. "Wynykali" to "obrońcy" i "nakręcili" kolejną aferę.

Cokolwiek czynisz - czyń roztropnie i przewiduj skutki - że sparafrazuję rzymską maksymę Quidquid agis...

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1611885

W sedno. Blog "Kasi" z całą pewnością prowadzą lewaccy zawodowcy. Służy on m.in. jako miejsce do organizacji akcji publicznych w jej sprawie. Ostatnio powołano nową grupę - zamkniętą - gdzie przygotowywano najprawdopodobniej jakąś manifę pod Sądem Najwyższym w dniu 20 grudnia, gdy miała być rozpatrywana kasacja Chrystusowców od wyroku SA w Poznaniu.

Miała być, gdyż kilka godzin temu "Kasia" zawiadomiła czytelników-zwolenników (cytuję):

Skrzywdził mnie w dzieciństwie ksiądz, teraz krzywdzi Kościół Katolicki.

4 godz. ·

Bardzo ważny komunikat!!!

Dziś dotarła do mnie informacja, że moja rozprawa wyznaczona na 20 grudnia nie odbędzie się z powodu choroby mojego adwokata- Jarosława Głuchowskiego. Nie istnieje dla mnie w ogóle taka opcja, abym mogła wziąć udział sama w rozprawie.

Proszę zatem o nie wybieranie się pod Sąd Najwyższy.
Dziękuję Wszystkim, którzy wykonali w ostatnim czasie ogrom pracy, żeby mnie wesprzeć i nagłośnić moją sprawę. Brakuje słów, które mogłyby w całości oddać moją wdzięczność.

Bardzo Wam Wszystkim zaangażowanym w moją sprawę dziękuję! Czułam przez ostatnie tygodnie Wasze ogromne wsparcie. Proszę o udostępnianie tej wiadomości, aby dotarła do każdego, kto miał zamiar wybrać się pod budynek Sądu. Będę informować, jeśli pojawią się jakieś nowe informację.

------------------------

A co do Michalkiewicza. Pozbawiono go prawa do rzetelnego procesu z powództwa Ż.K., więc nic dziwnego, że się zdenerwował. Kwota prawie 200 tysięcy (tyle to jest razem z kosztami sądowymi), to jest naprawdę duża suma dla niezależnego publicysty.

Dostarczył w ten sposób "paliwa" przeciwnikom? Trudno. Mleko się już rozlało.

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611894

... miejscu pani Kasi, że spadnie z wokandy, gdyż pan pełnomocnik ma obowiązek wysłać swego zastępcę, SN nie lubi jak się z niego robi śmichy - chichy i sprawa się może odbyć - właśnie zaocznie niejako - gdyż przed SN nie ma obowiązku stawiennictwa. A swoją drogą pani Kasia już wie, że sprawa "jest do tyłu", więc przy okazji akcje pana redaktora- mecenasa idą w górę.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Apoloniusz

#1611907

Tym bardziej, że mecenas Głuchowski złożył wniosek do SN o wyłączenie sędziów (data wpływu: 12 grudnia). Wniosek jest w trakcie rozpatrywania i to może być powodem do ewentualnego odroczenia rozprawy.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611909

po pierwsze wie, że akurat tam sędziów nie odwoła ale co z tego będzie zabawy, to cho cho.

Po drugie to wie, że jeśli umoczy, to okaże się, że takie mamy sądy! Jakie? Ano takie!

Po trzecie to wie, iż gdyby SN podtrzymał wyrok, o odpowiedzialności organizacji (urzędu) za winę (nawet gdyby taka była i została przez obie instancje udowodniona) jej członka (pracownika urzędu), to wówczas żaden z urzędników nigdy w tym kraju (nie w naszej ojczyźnie, ale w tym kraju) nie podjąłby żadnej decyzji, gdyż gdyby była zaskarżona musiałby płacić. Od dawna toczą się spory o spowodowanie odpowiedzialności urzędnika za swoje decyzje, m.in., "warszawskie kamienice" i cicho sza, nikt się nie odważy dopiąć do d..y urzędnikom, więc jest jak jest.

Ps. tę trzecią uwagę, doskonale wie i wiedział wcześniej pan redaktor-mecenas, z czego domyślam się wywnioskował. iż żaden sąd go nie skarze skoro się okaże, że pani Kasia minęła się z prawdą. A wierszówki, wywiady, filmiki na jutubie lecą ...i fani rozgrzewają się do czerwoności.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Apoloniusz

#1611913

realistyczne te hipotezy ;)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611921

Wczorajsza info na blogu "Kasi" była nieprawdziwa.

Faktycznym powodem, dla którego sprawa spadła z wokandy, nie jest choroba mec. Głuchowskiego, tylko złożony przez niego wniosek o wyłączenie sędziów. Potwierdza to komunikat na stronie SN (cytuję):

Zgodnie z zarządzeniem z dnia 17 grudnia 2019 r.odwołano rozprawę w sprawie II CSK 124/19 z powodu wniesienia przez pełnomocnika powódki w dniu 11 grudnia 2019 r. wniosku o wyłączenie sędziów (wniosek podlega rozpoznaniu zgodniez procedurą przewidzianą w art. 52 § 2 k.p.c.).

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611991

Nie słyszałem, by pana redaktora skrzywdził w dzieciństwie jakiś pedofil. I jakże wymowne jest to jego bezwarunkowe rozgrzeszanie, jako swojaka, za zwyczajnie odrażające żerowanie na naiwności ludzkiej, czyż nie typowe dla "chazarskich moralistów"?!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-7

jan patmo

#1611886

To, że jakiś pedofil skrzywdził nastolatkę (przez ponad rok nikomu o krzywdzie nie mówiła), a o związku poinformowała jeszcze dużo później powiernicę i to nie bynajmniej w intencji zawiadomienia do władz, ma być powodem dla którego Michalkiewicz nie może zwrócić się do swoich czytelników o pomoc? W sytuacji, gdy w postępowaniu sądowym pozbawiono go możliwości bronienia swoich praw?

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611896

Teraz zwróci się do czytelników o pomoc w nabyciu trzeciego mieszkania, nieprawdaż?!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-7

jan patmo

#1611912

Gdybym miała kasę, to wolałabym dać Michalkiewiczowi, niż lewactwu otaczającemu "Kasię".

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1611917

Od kogoś takiego, jak pan redaktor, chyba można wymagać więcej, niż od zdegenerowanych lewaków. Choć mogę się mylić, i chyba nie można.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

jan patmo

#1611926

w necie. Już nie mówię o twoim, żałosna babuniu.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1612178

Dla prostaków i kłamców tu nie ma miejsca.

A z mojego brata jestem oczywiście dumna, w tym także z jego wykształcenia.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1612214

mu się nie chce. Polak, zarabiający średnią krajową, na te pieniądze musiałby pracować 47.619 lat! Czterdzieści tysięcy sześćset dziewiętnaście! 

I z takim chciejstwem zarzucają, że "Kasia" dostała za dużo!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1662661

Napisała wprost, że jest dumna z brata. No tak, nabluzgać i schować się za żółtymi papierami, co za bohaterszczyzna, siostra może być dumna.

Chowają się za wyższymi ideami a tymczasem chodzi tylko o kasę i własne ego a dokładniej rojenia o wielkości zamienione na urojenia frustratów przeciwko innym i całemu światu. Dwa miliardy! Za to, że zawinęli poszukiwanego i podleczyli na nasz koszt po to, by wypuścić. No szczyt patriotyzmu. W poprzednim ustroju dostaliby porządnie gumą na starcie i to by ich wyleczyło z dekad awanturnictwa i pieniactwa ale że obchodzą się z nimi jak z jajkiem, to ci się rozzuchwalili. Przecież to nas wszystkich kosztowało kupę siana, masa spraw i całe segregatory wysyłanych pism. To inni nawet nie chodzą do lekarza czy nie wezmą ulgowego biletu a margines bezsensownie swawoli na cudzy koszt i jeszcze okrzykuje się nową patriotyczną szlachtą.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1662664

@jan patmo Panie Janie czyżby nowy  Jurek Owsiak?

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4
#1611925

A może ktoś wkrótce pokusi się o sporządzenie porównanie, który z tych dwóch więcej dorobił się na uprawianym procederze.

Pozdrawiam 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7

jan patmo

#1611928

Pan Michalkiewicz jest jak szlachetne wino - im starszy tym lepszy!
Drogi pan Stanisław to nasz skarb narodowy, czołowy deparchator. Musimy go bronić jak niepodległości i wolności. Murem mi stanąć za panem Michalkiewiczem mości Panowie!

Pan Michalkiewicza jako PIERWSZY został dopadnięty przez żydów z "paragrafu 447". 
Wyrok zawiera:
- czcionkę Arial 12, interlinie 1,5 i kolor czarny tuszu. 
- 150.000 zł
- 15.078,48 zł
- 17,00 zł jako zwrot opłaty skarbowej od pełnomocnictwa
- 841,48 zł jako zwrot wydatków
Dalej słów mi brak ...

Nie bez powodu kiedyś się śpiewało:
- Wszystkie rybki mają pipki
Cuirala, cuirala la la
- Wszystkie Kasie po kutasie,
Cuirala, cuirala la la

Stanisławowi Michalkiewiczowi trzeba pomóc bez dwóch zdań. 
Dlaczego?
- bo jest jakby naszą głową (dlatego chcą ją odciąć)
- bo jest głosicielem wolności i wolności słowa (nie od dziś tylko od zawsze jak pamiętam - 30 lat)
- bo mówi prawdę taką jak jest (jak Józef Mackiewicz)
- bo jest mądry i odważny co jest dzisiaj rzadkością
- bo ... tu dopisz sobie sam ...
- dodatkowym argumentem za wpłatą dla pana Stanisława jest możliwość wywołania w ten sposób bólu d***y różnym sk***om

Sytuacja z panem Michalkiewiczem przypomina sytuację z mordowaniem inteligencji i żołnierzy podziemia  w latach 1944 - 56 - też narodowi odcinano głowę i to dosłownie. Oddanie na pastwę czerwonym parchom pana Stanisława poprzez nieudzielenie mu pomocy (o którą nieśmiało prosi) jest aktem zdrady. Żyd testuje naszą cierpliwość i lojalność wobec naszego ideowego przywódcy jakim na pewno jest dla wielu.

Stanisławowi Michalkiewiczowi trzeba pomóc bez dwóch zdań. Konto na jego stronie.

P.S. Pozwolę sobie dodać przykład, tego typu zachowań w relacji ksiądz – dziecko, z końca lat ’50. Nie zawsze jest tak wstrząsająco jak to przekazują różne „Fakty”. Często prawda o "kasiach", "żanetach kąkolewskich" jest zupełnie inna.
Autentyczne: Mianowicie dwie małe dziewczynki (około 10 lat) zachęcały w rozmowie trzecią (ta mi to opowiedziała) do pójścia do księdza mówiąc do niej: „idź, idź, on ci nic nie zrobi, on tylko cię po ręku pogłaszcze”.
Tak to się zaczyna. Nie tylko ksiądz jest winien, choć on rzecz jasna bardziej, bo jest dorosły.
Historia ta wydarzyła się w 5-tys. miasteczku na Podlasiu pod koniec lat pięćdziesiątych gdzie 99,99% ludności chodziło do Kościoła.
A tak nawiasem to Presley z 14 letnią Prescillą, Jagiełło 60-70 lat z 12-13 letnią Zofią Holszańską ... czego chcieć więcej ;-)
 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5

panMarek

#1611974

Najlepiej zrobisz, gdy z wdzięczności przekażesz cały swój majątek na rzecz swoich guru, także na Korwina, który podobnie jak Michalkiewicz "niezłomnie walczył" przez ostatnie trzy dekady o reformę sądownictwa w Polsce. Tylko prosiłbym o podanie choć jednego konkretnego przykładu tej niezłomnej walki.

PS Stare kacapskie kawały (to nieco zmienione powiedzenie, którego często używał Józef Mackiewicz) do tych przykładów się nie zaliczają!  

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-6

jan patmo

#1611980

Solidaryzuje sie z Panskimi pogladami, a szczegolnie z ich uzasadniem w sto procentach. Dziekuje za glos w obronie czlowieka prawdomownego, madrego i odwaznego. Czlowieka, ktory jako pierwszy przelamal powszechna bariere strachu przed zydostwem i konsekwentnie oswietla ich postepowanie w stosunku do Polski.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1611981

Gdyby któryś z was pojął istotę misji Józefa Mackiewicza, nie opowiadałby bezmyślnie (za swoimi guru) starych kacapskich kawałów. Gdy tymczasem waszemu guru, czyli panu redaktorowi, nie tylko włos z głowy nie spadł za to o czy pisał, ale wręcz uczynił z tego wyjątkowo dochodowy interes. Tak wiec robienie z kogoś takiego niezłomnego bohatera walki z żydokomuną zakrawa na kpinę.

Pozdrawiam    

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-7

jan patmo

#1611982

Trzy miesiące temu byłem w księgarni ND na ul. Solidarności w Warszawie i zauważyłem, że nie ma książek Michalkiewicza którego wcześniej było zawsze 2 metrowe półki (kilkanaście pozycji). Zapytałem sprzedawcę o najnowszą książkę Michalkiewicza której nie widzę a on mi udowodnił, że są jego książki. Znalazł na komputerze 4 książki (końcowa wyprzedaż jak sądzę). Miesiąc temu nie było już żadnej i skończyły się felietony w Radio Maryja.

Dla kilku powyższych głosów powtórzę. W czasie jego zbiórki próbowałem powstrzymać wszelką ciemną masę plującą na pana Michalkiewicza wpisami, cyt.:
„Przeczytałem z jego strony około 2000 (dwa tys.) felietonów. Zaoszczędziłem 10 000 zł (dziesięć tys. licząc 5 zł za czasopismo) na czasopismach w których zostały opublikowane – przekazałem mu na mieszkanie 100 zł a więc jestem 9 900 zł na plusie. Zyskałem 9900 zł dzięki łaskawości pan Stanisława Michalkiewicza który publikuje większość swojej twórczości na http://www.michalkiewicz.pl ZA DARMO!”

Stanisław Michalkiewicz to taki współczesny Józef Mackiewicz i dlatego musimy bronić naszego skarbu narodowego tym bardziej, że mamy ich tak mało.

Dodać trzeba, że ten sposób sądzenia i karania niewinnych ludzi jest możliwy od czasu rządów SLD, kiedy ministrem s.w. był Ryszard Kalisz, bo to ON WPROWADZIŁ ZAOCZNE SĄDY, które są oczywiście sprzeczne z konstytucją, bo rozprawy mają być JAWNE.

Cały obecny system sądowniczy w Polsce to jawne bezprawie, wprowadzone na bagnetach i czołgach przez żydokomunę w 1945 roku. Niewiele się zmieniło. A zmiana jest bardzo prosta. Wystarczy, żeby sędziom odebrać możliwość wydawania wyroków. Wyrok powinni wydawać sędziowie przysięgli, a sędziowie zawodowi powinni jedynie przygotować i poprowadzić rozprawę zgodnie z przepisami oraz zapewnić stronom możliwość przedstawienia swojego stanowiska.
 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

panMarek

#1612084

Dziękuję.

Także od dawna uważam, że bez ław przysięgłych nie uda się uzdrowić polskiego sądownictwa.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1612120

Złota żyła  •  specjalnie dla www.michalkiewicz.pl  •  20 grudnia 2019

http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=4604

20 grudnia trzymałem dwa listy od pana mecenasa Jarosława Głuchowskiego, datowane na 16 grudnia br. treści następującej:

List pierwszy:
dot: ujawnienia danych osobowych (imienia i nazwiska) wierzyciela występującego w sprawie M 171/19
Wezwanie do wskazania podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych

Szanowny Panie,
zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o wskazanie podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych mojej Mandantki, w sposób polegający na upublicznieniu jej danych personalnych (pełne imię i nazwisko).
Otóż w dniu 17.11.2019 r. opublikował Pan na swojej stronie internetowej http//michalkiewicz.pl tekst =4583 artykuł pod tytułem „Ani dnia, ani godziny”. W którym upublicznił Pan pełne imię i nazwisko mojej Mandantki. Nadto do upublicznienia jej danych przez Pana doszło także w filmie opublikowanym na jednej ze stron internetowych.
Tymczasem poznał Pan personalia ww. osoby tylko w związku z prowadzonym wobec Pana postępowaniem egzekucyjnym i tylko w tym zakresie i w tym celu (w mojej opinii) mógł Pan przetwarzać dane mojej Mandantki.
Zatem jeszcze raz bardzo Pana proszę o udzielenie w tej prostej sprawie odpowiedzi w terminie 3 dni od otrzymania niniejszej korespondencji.
Jednocześnie w imieniu mojej Mandantki wyrażam sprzeciw wobec takiego przetwarzania jej danych osobowych, tj. upubliczniania jej imienia i nazwiska.
Z wyrazami szacunku 
adwokat Jarosław Głuchowski

oraz list drugi:

Dotyczy: ujawnienia danych osobowych (imienia i nazwiska)
Szanowny Panie,
niniejszym w imieniu Pani, która stała się Pana wierzycielem w sprawie KM 171/19 i której imię i nazwisko publicznie Pan ujawnił, z powołaniem się na pełnomocnictwo (do wglądu w siedzibie kancelarii) wzywam Pana do:
1. wystosowania własnoręcznie podpisanego pełnym imieniem i nazwiskiem listu o następującej treści: „Ja, Stanisław Michalkiewicz przepraszam Panią za naruszenie Pani dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności, co nastąpiło poprzez publiczne przeze mnie ujawnienie Pani imienia i nazwiska.”
Przy czym treść przeprosin winna zostać spisana komputerowo na białym papierze formaty A4 czcionką Arial o wielkości 12, odstępach między wierszami 1,5 (interlinia), kolorem czarnym i zostanie wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym na adres: Kancelaria Adwokacka Jarosław Głuchowski u. Św. Marcin 28/28, 61-805 Poznań. przy czym powyższe winno zostać wykonane (wysłane listem poleconym) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania.
2. zaniechania publicznego posługiwania się prawdziwym imieniem i nazwiskiem osoby, która w sprawie M 171/19 jest Pana wierzycielem, co należy uczynić natychmiast, nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego pisma.
3. usunięcia z przestrzeni publicznej (np. na stronach internetowych) w tam opublikowanych materiałach prawdziwego imienia i nazwiska osoby która w sprawie KM171/19 jest Pana wierzycielem, co należy uczynić natychmiast nie później niż w terminie 3 dni od otrzymania niniejszego pisma.
4. Zapłaty kwoty 150 000 -pln w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego pisma tytułem zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych w postaci prawa do prywatności . Wpłaty należy dokonać na następujący rachunek bankowy kancelarii (Pani na temat której się Pan wypowiadał upoważniła mnie do odbioru należności - pełnomocnictwo do wglądu w siedzibie kancelarii): Raiffeisen Polbank 53 2340 0009 0180 1050 0000 6842.

Uzasadnienie
Moja Mandantka chroniła swoja prywatność, na którą składa się m.in. jej prawdziwe imię i nazwisko. Nawet w poprzednio kierowanym do Pana wezwaniu (w związku z podstawą powództwa aktualnie egzekwowanego) nie ujawniono jej imienia i nazwiska. Tymczasem w sposób publiczny na stronach internetowych oraz w telewizjach i programach internetowych informował Pan o prawdziwym imieniu i nazwisku mojej mandantki. Spotkało się to z powszechną krytyką Pana zachowania. Niestety mimo tej krytyki nadal posługiwał się Pan publicznie jej imieniem i nazwiskiem.
Przypomnieć należy że przekazanie Panu przez Komornika danych personalnych mojej Mandantki nie nastąpiło w celu ich upublicznienia. Zostało ono uczynione w celu możliwości odwołania się od decyzji procesowych w celu poinformowania Pana, kto jest Pana wierzycielem. Tymi informacjami nie miał Pan podstaw „dzielić” się z innymi osobami, zwłaszcza w liczbie niczym nieograniczonej. Upublicznienia tych danych dokonał Pan w środkach masowego przekazu – internet.
Naraził Pan moją Mandantkę na dalszą wiktymizację, stres, pozbawił ja Pan elementu anonimowości, pozbawił ją Pan prawa do prywatności. Wskutek Pana zachowania zaczęła otrzymywać dalsze groźby i nieprzyjemne komentarze – choć tym razem już z użyciem jej imienia i nazwiska.
Zwraca uwagę fakt, iż pomimo uczestniczenia przez Mandantkę w procesie sądowym przeciwko kościelnym jednostkom organizacyjnym, nigdy nie zostały upublicznione jej dane. Sam natomiast Zakon skrytykował Pana zachowanie.
Jeśli wyraża Pan wolę uczynienia zadość naszemu wezwaniu, to proszę przystąpić do realizacji oczekiwań wyartykułowanych w niniejszym piśmie, w przeciwnym wypadku zostanie sformułowany pozew przeciwko Pana osobie.
Z wyrazami szacunku
Adwokat Jarosław Głuchowski

 

W takiej sytuacji należy domniemać, że to nie jest żaden "pan mecenas" tylko prawdopodobnie tzw. "służby". To widać po jego bezczelności procesowej. Jest nieprawdopodobne żeby użyli kogoś mniej "zacnego" skoro wobec mnie - małego pikusia - używali i używają bezpieczniaków przed którymi sad wstaje za swoim stołem jak do nich mówi a mój adwokat powiada "nic nie mów bo mnie załatwi jednym telefonem". Tak to jest naprawdę. 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

panMarek

#1612375

To jakiś rekiet.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1612407

Lub prawnik i terrorysta w jednej postaci. Jezeli ktos otrzymuje nakaz zaplacenia 200 tys zlotych - bez wyroku sadowego, ma pelne prawo podzielic sie wiadomoscia o bezprawnym napadzie na jego konto bankowe i podac dane osobnika, ktory tego napadu dokonal. Nie wiem jakie propozycje otrzymal przedziwny sad, ktory nie potrafil znalezc adresu zamieszkania popularneg dziennikarza i wydal bardzo surowy zaoczny wyrok, tez nie przeslany zainteresowanemu.  Proces sie odbyl bez obecnosci oskarzonego na rozprawie, co jest nastepna zbrodnia sadowa. Taka praktyka dopuszcza przekupny sad nawet do wydania wyroku smierci, przy stworzeniu sztucznej "niemozliwosci" odnalezienia adresu zamieszkania. Tu gdzie mieszkam oskarzony musi podpisac wezwanie na rozprawe. Jezeli poslaniec z z tym wezwaniem nie moze go znalezc, to robi to policja. Widac wyraznie ze sprawa jest sztucznie naciagana, bo w gre wchodza pieniadze.

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1612421

Na szczęście podobno od 7 listopada weszły nowe przepisy o wezwaniach na rozprawę:

Art. 139.1 KPC ma taką postać:
§ 1. Jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie z art. 139 § 1 zdanie drugie,
nie odebrał pozwu lub innego pisma procesowego wywołującego potrzebę podjęcia obrony jego praw, a w sprawie nie doręczono mu wcześniej żadnego pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających i nie ma zastosowania art. 139 § 2-31 lub inny przepis szczególny przewidujący skutek doręczenia, przewodniczący zawiadamia o tym powoda, przesyłając mu przy tym odpis pisma dla pozwanego i zobowiązując do doręczenia tego pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika.
§ 2. Powód w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia mu zobowiązania, o którym mowa w § 1, składa do akt potwierdzenie doręczenia pisma pozwanemu za pośrednictwem komornika albo zwraca pismo i wskazuje aktualny adres pozwanego lub dowód, że pozwany przebywa pod adresem wskazanym w pozwie. Po bezskutecznym upływie terminu stosuje się przepis art. 177 § 1 pkt 6.

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1612449

Lub prawnik i terrorysta w jednej osobie. Jezeli ktos otrzymuje nakaz zaplacenia 200 tys zlotych - bez wyroku sadowego, ma pelne prawo podzielic sie wiadomoscia o bezprawnym napadzie na jego konto bankowe i podac dane osobnika, ktory tego napadu dokonal. Nie wiem jakie propozycje otrzymal przedziwny sad, ktory nie potrafil znalezc adresu zamieszkania popularneg dziennikarza i wydal bardzo surowy zaoczny wyrok, tez nie przeslany zainteresowanemu.  Proces sie odbyl bez obecnosci oskarzonego na rozprawie, co jest nastepna zbrodnia sadowa. Taka praktyka dopuszcza sad nawet do wydania wyroku smierci, przy stworzeniu sztucznej "niemozliwosci" odnalezienia adresu zamieszkania. Tu gdzie mieszkam oskarzony musi podpisac wezwanie na rozprawe. Jezeli poslaniec z tym wezwaniem nie moze go znalezc, to robi to policja. Widac wyraznie ze sprawa jest sztucznie naciagana, bo w gre wchodza pieniadze.

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1612422