Dlaczego chrześcijaństwo jest religią prawdziwą?

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Historia

Nie ma naukowych argumentów za istnieniem Boga. Nie ma też naukowych dowodów, że On nie istnieje. Wiara jest łaską. 

„Wiara z jednej strony jest całkowitym poddaniem się człowieka Bogu, który daje mu siebie w Jezusie Chrystusie. Ale z drugiej strony ta sama wiara nie jest nieświadomością, klęską rozumu, ucieczką w nieracjonalność, niezdolnością ustalenia ludzkich motywów wyboru wierzącego. Przed wierzeniem, i dla wierzenia, trzeba rozumieć i wiedzieć. A nawet, w swoim źródle, wiara jest aktem inteligencji: oznajmia wybór dla Chrystusa, ale także jasność. Człowiek, który się angażuje dla Chrystusa, musi mieć silne racje, by to uczynić. Nie wszyscy wierzący potrafią tak usprawiedliwić, w spójny sposób, swój wybór. Oto więc zadanie teologa, "apologety", jako sługi Chrystusa i braci - pokazać, że wybór wiary ma sens, że jest "rozsądny". Jest jasne, że to badanie teologiczne nie zmusza do wiary, lecz czyni ją tylko możliwą, uzasadnia ją: przedstawiając wiarę jako możliwą, czyni się wybór Ewangelii racjonalnym, ale przez to nie narzuca się go". /Rene Latourell w: V. Messori „Pytania o chrześcijaństwo”/

Co najmniej od biblisty Rene Latourella bezsporne jest, że chrześcijaństwo odróżnia się od każdego innego orędzia religijnego swoją "historycznością". Ewangelie są powiązane z historią. Orędzie wiary opiera się na prawdziwej historii Chrystusa. Potwierdzają to badania literackie, historyczne, filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, teologiczne.

O oryginalności orędzia Chrystusa świadczy jednak przede wszystkim tzw. kryterium nieciągłości. Antropolog kultury Ida Magli (z państwowego Uniwersytetu w Rzymie) jednoznacznie wywodzi: Chrystus nie mógł być "wymyślony" przez chrześcijan. Czynił i mówił rzeczy absolutnie niewytłumaczalne, absolutnie sprzeczne z kulturą swoich czasów. Siła jego orędzia była skierowana do jednostki, do osoby, gdy kultura żydowska zawsze była zwrócona do grupy, wspólnoty. Tak samo zresztą było w innych starożytnych kulturach religijnych. Nigdzie w nich nie mówiono, że cały człowiek, z umysłem, sercem, ciałem, duszą jest wezwany do miłości. Chrystus obalił tabu szabatu -  więź człowieka z Bogiem ma być codzienna, nie tylko świąteczna, podporządkowana drobiazgowemu prawu sakralnemu. Odrzucił żydowską obsesję na punkcie czystości legalnej, zastępując ją czystością wewnętrzną (jedyna rzeczywistość, która zanieczyszcza człowieka, to ta, która wychodzi z niego). Chrystus zrównał kobiety z mężczyznami (chwalił Marię, siostrę Łazarza).

Ida Magli podkreśla dobitnie: orędzie Chrystusa było i jest nadzwyczajne, kwestionuje każdą kulturę. Nigdy nie było i nie będzie w historii takiego wyzwoliciela, jak Chrystus. W jego czasach, wszyscy byli przeciwko niemu. On nie był geniuszem, zrodzonym w okresie ewangelicznym na bazie tamtej kultury. On był poza kulturą ówczesną i każdą inną.

Nie da się tego ująć obrazowo inaczej, niż w ten sposób, że przyszedł do nas prosto z Nieba.

/na podstawie: Vittorio Messori „Pytania o chrześcijaństwo”/

 

Książka dziennikarza V. Messoriego mimo upływu 25 lat od jej napisania zachowała aktualność do dzisiaj. Kto chce szukać odpowiedzi na pytanie o „naukowe argumenty” przemawiające za wiarą, powinien ją przeczytać. Jest dostępna w internecie - tutaj:

http://chomikuj.pl/geodominik/eBook/Messori+Vittorio/Messori+Vittorio+-+Pytania+o+Chrzescijanstwo,434330079.txt

 

A w poniższym filmie s. Michaela Pawlik w wielkim skrócie wyjaśnia, dlaczego hinduizm i buddyzm są fałszywymi koncepcjami religino-filozoficznymi, których nie może akceptować katolik.

http://youtu.be/JODRGqDjMOY

 

 

 

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.9 (głosów:15)

Komentarze

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1447577

"Szukającym drogi"

http://mateusz.pl/ksiazki/js-sd/

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1447578

Paweł Apostoł w Liście do Efezjan Napisał:

- Jeden Jest Pan, jedna wiara.....Ef. 4:5

 -  2 Ko. 5:7....przez WIARĘ chodzimy, nie przez widzenie.....

 
....Ich nabywanie Wiedzy
 
 
 
Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1447580

......Całe Pismo natchnione jest przez Boga...2 Tym. 3:16

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1447586

Rebeliantko,

 

....Nie ma naukowych argumentów na istnienie Boga ?

....Nie ma też naukowych dowodów, że ON nie istnieje ?

 

a NASZA, CZŁOWIECZA MÓZGOWNICA, TO JEST CO ???

To nie

DOWÓD ???

A całe nasze CIAŁO CZŁOWIECZE,
 

 

cudowne,

"konstrukcja" kobiety i mężczyzny, każda CIAŁA najmniejsza komórka i jej funkcje, które spełnia, perfekcyjnie zaprogramowana. to jest co ?

Nie są to

DOWODY

na istnienie BOGA ?

 

a TEN ulamek %, to nachylenie osi Ziemi w stosunku do Słońca, które umożliwia istnienie życia na Ziemi, to jest co ?

To nie jest dowód  na istnienie BOGA ?

Gdyby o ten ułamek % , TO nachylenie było w te, czy w tamte, to na naszej Pięknej dziś Ziemi, byłaby tylko lodowa pustynia albo żar jak w hutniczym piecu, uniemożliwiające istnienie życia w jakiejkolwiek formie.

 

a cały kosmos makro i kosmos mikro, który nas otacza, to jest co ?

TA cała flora i TA cała fauna, to jest co ?

 

To nie są dowody na istnienie Boga ?

 

to musi mnie uświadamiać o ważności tego czy owego, jakichkolwiek dowodów, naukowiec z dyplomem nobliwej uczelni ?

 

Wolne żarty Rebeliantko.

 

wzięło sie i sie zrobiło....

a co !

 

 
 
 
 
a później zeszliśmy z drzewa..........................
 
 
 
Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1447588

ależ takie argumenty w oczywisty sposób przemawiają za istnieniem Boga. Ja nie mam wątpliwości. O tym jest właśnie moja notka i stąd odwołania do książki Messoriego. Człowiek wierzący wszędzie widzi Boga, bo ma łaskę wiary.

Ale ludzie niewierzący - widząc to samo co my - nie widzą Boga.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1447615

by podsumować powyższe.

Jest napisane:

.....O Bogu i o Jego Mocy świadczą Jego Dzieła.

.....Każdy dom ma swego budowniczego.

....Tym, który stworzył wszystko jest

BÓG.

 

ci, którzy nie wierzą,

nie mają

 

NIC

 

na swoje usprawiedliwienie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1447661

Św. Jan Paweł II zwracał uwagę na wspólczesne niebezpioeczeństwo scjentyzmu:

"Niebezpieczeństwo scjentyzmu

 Ta koncepcja filozoficzna nie uznaje wartości innych form poznania niż formy właściwe dla nauk ścisłych, spychając do sfery wytworów wyobraźni zarówno poznanie religijne i teologiczne, jak i wiedzę z dziedziny etyki i estetyki. W przeszłości tę samą ideę głosił pozytywizm i neopozytywizm, według których twierdzenia o charakterze metafizycznym są pozbawione sensu. Krytyka epistemologiczna wykazała bezpodstawność tego poglądu, teraz jednak odrodził się on w nowej postaci scjentyzmu. Sprowadza on wartości do poziomu zwykłych wytworów uczucia i odsuwa na bok pojęcie bytu, pozostawiając miejsce tylko i wyłącznie dla tego, co należy do sfery faktów. Trzeba niestety stwierdzić, że scjentyzm zalicza wszystko, co dotyczy pytania o sens życia, do sfery irracjonalnej lub do domeny wyobraźni".

Z tego powodu wielu ludziom trudno jest uwierzyć w Boga.

Papież w Encyklice apelował do naukowców:

"Pragnę zwrócić się także do naukowców, których poszukiwania są dla nas źródłem coraz większej wiedzy o wszechświecie jako całości, o niewiarygodnym bogactwie jego różnorodnych składników, ożywionych i nieożywionych, oraz o ich złożonych strukturach atomowych i molekularnych. Na tej drodze osiągnęli oni — zwłaszcza w obecnym stuleciu — wyniki, które nie przestają nas zdumiewać. Kieruję słowa podziwu i zachęty do tych śmiałych pionierów nauki, którym ludzkość w tak wielkiej mierze zawdzięcza swój obecny rozwój, ale mam zarazem obowiązek wezwać ich, aby kontynuowali swoje wysiłki nie tracąc nigdy z oczu horyzontu mądrościowego, w którym do zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się także wartości filozoficzne i etyczne, będące charakterystycznym i nieodzownym wyrazem tożsamości osoby ludzkiej". 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1447641

Poznamy, która do niego droga

Wiara jest podstawą do poznania

I bezwarunkowego uznania

Wybrani doznają wyróżnienia

Do wyjątkowego   objawienia

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1447589

pięknie to podsumowałeś. Dziękuję i pozdrawiam.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1447621

Super inicjatywa mojego znajomego księdza.

Jutro debata o tym czy chrześcijanin może uczestniczyć w haloween.

Macie coś ciekawego na ten temat?

Pozdrawiam "Rebeliantkę".

Po marszu widać, że jest Duch w Narodzie.

"Alleluja i do przodu".

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1447630

http://www.katolik.pl/halloween,2567,416,cz.html

http://www.katolik.pl/odrzucmy-halloween-----,2571,416,cz.html

Dziękuję za pozdrowienia i cieszę się, że widzisz ducha w narodzie ;)

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1447635

dzięki za linki.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1447637

powinni robić wszystko co w ich mocy aby to ohydne i antychrześcijańskie święto nigdy nie stało się popularne w Polsce .

Pozdrawiam .

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1447817

Podaje linki do stron amerykańskich:

http://christianity.about.com/od/holidaytips/i/biblehalloween.htm

http://catholicism.about.com/od/thecatholicfamily/p/Halloween.htm

http://www.halloweencostumes.com/biblical-costumes.html

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1447822

dzięki i pozdrowienia.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1447827