Deklaracja Wiary i Sumienia Nauczycieli Polskich a sprawa prof. Budzyńskiej

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Prof. Ewa Budzyńska przekazała w filmie przesyłanym przez Centrum Życia i Rodziny serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom ją wspierającym. To trzeba koniecznie obejrzeć. Przy okazji przypominam Deklarację Wiary i Sumienia  Nauczycieli Polskich, opracowaną w 2014 roku przez blogera Janusza Górzyńskiego. Spowodowała ona prawdziwy wstrząs w polityce. Do opracowanej propozycji odnosiły się ze strachem i nienawiścią partie lewicowe, ZNP, ówczesna minister edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska oraz wszelkie inne środowiska lewackie. Może warto wrócić do Deklaracji zanim poprawność polityczna całkowicie zdominuje polskie instytucje edukacyjne i naukowe? Oczekuję merytorycznej dyskusji w tej kluczowej dla przyszłości Polski sprawie. Chyba powinniśmy wiedzieć, kto jest kim w polskiej edukacji.

 

Pod tym linkiem - film z prof. E. Budzyńską:

https://czir.org/wp-content/uploads/newsletter/newsletter70.html#dalej

 

A tutaj tekst Deklaracji:

Deklaracja Wiary i Sumienia Nauczycieli Polskich

"Ja, nauczyciel Rzeczypospolitej Polskiej, przyrzekam rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela i wychowawcy, dążyć do pełni rozwoju i doskonalenia osobowego tak własnego, jak i powierzonych mi uczniów, w duchu patriotycznym i ewangelicznym, mając na względzie Dobro Wspólne (Bonum Commune) oraz Zbawienie własne i swoich podopiecznych. Zatem zobowiązuję się kształcić oraz wychowywać młode pokolenia Polaków w duchu umiłowania prawdy (Veritas liberabit vos), a nade wszystko umiłowania Boga-Prawdy, albowiem Jezus Pan powiedział o sobie, iż jest Prawdą największą Ego sum Veritas (J. 14, 6). Stąd też będę uczyć szacunku i umiłowania Kościoła katolickiego i każdego człowieka (mojego bliźniego), a także narodu polskiego (rodziny rodzin polskich) i naszej matki Ojczyzny. Czynić będę wszystko zgodnie z powszechnymi zasadami dobra i sprawiedliwości, jakie od wieków głosi filozofia perennis i teologia perennis, których najlepszym strażnikiem jest nieomylna w sprawach Wiary i Obyczajów Stolica Apostolska Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego.

Zobowiązuję się strzec godności stanu nauczycielskiego i dbać o jego dobre imię a także chronić świętość każdego życia i świętość powołania zawodowego. Tak mi dopomóż Bóg! "

DEKLARACJA WIARY

nauczycieli katolickich i studentów PEDAGOGIKI w przedmiocie nauczania i wychowania młodego pokolenia.

Nam – nauczycielom – powierzono czuwać nad wychowaniem i nauczaniem młodego pokolenia współczesnych Polaków, spośród których przeważająca część jest ochrzczona w Świętym Rzymskim Kościele Katolickim i przynależy do historycznego ponad tysiącletniego katolickiego Narodu Polskiego.

Mając na względzie fakt, że Naród Polski jest narodem katolickim i stanowił przez wieki bastion obronny cywilizacji łacińskiej w Europie, a nawet był nazywany przez papieży „Obrońcą świata” – zamierzamy kontynuować tę wielką Tradycję. Takie bowiem będą Rzeczypospolite, jak dzieci i młodzieży chowanie.

Jesteśmy świadomymi łacinnikami i dlatego wyrażamy pełną wdzięczność naszym Przodkom za to, że możemy należeć do tej wspaniałej cywilizacji życia, miłości, prawdy, sprawiedliwości, miłosierdzia, dobra i piękna oraz świętości.

Deklarujemy zatem przywiązanie do tego Tysiącletniego Dziedzictwa naszej chrześcijańskiej kultury i katolickiej Ojczyzny, w której wolności zażywali wszyscy Polacy, niezależnie od swojego wyznania. Jednak pamiętamy, że gwarantem bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu była katolicka większość Narodu Polskiego, która sprawowała rządy w Polsce w imieniu całości Narodu – czyli wszystkich stanów Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Historia dowiodła, że tylko wychowana przez Święty Rzymski Kościół Katolicki wspólnota wyznająca totalną etykę opartą na Dekalogu, czyli prawach miłości, jest zdolna do zbudowania i obrony wielkiego państwa i Narodu. Za wszelkie odchylenia cywilizacyjne, za próby syntez z innymi cywilizacjami zapłaciliśmy w przeszłości wielką cenę w postaci utraty niepodległości, udręk niewoli, utraty mienia państwowego i prywatnego, a także życia milionów ofiarnych i niewinnych Polaków. Dlatego nigdy więcej nie możemy się zgodzić na eksperymenty wychowawcze i na sączenie jakichkolwiek herezji w polskich szkołach. Wychowanie Polaków bez powiązań historycznych, z pominięciem polskiej kultury oraz bez Boga i Kościoła katolickiego, prowadziło zawsze do tragedii dziejowych, na które już sobie więcej nie możemy pozwolić.

1. WIERZĘ w jednego Boga, który jest Stworzycielem i Panem Wszechświata, Syna , który jest Najlepszym Nauczycielem, Mistrzem i Mędrcem oraz Ducha Świętego, który oświeca serca i umysły ludzkie oraz inspiruje i motywuje do każdego dobra.

2. POSTANAWIAM prezentować sobą wzór osobowości prawej i szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej  oraz postawę otwartą na drugiego człowieka, w którym będę widzieć samego Chrystusa. Kierować się zawsze będę dobrem ucznia i studenta, wybierając odpowiednie metody, formy oraz środki nauczania i wychowania oraz stosując obiektywne kryteria oceny z uwzględnieniem zasady indywidualizacji i Dobra Wspólnego.

3. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim

- aktualną potrzebę przeciwstawiania się antypedagogicznym ideologiom oraz wszelkiej indoktrynacji we współczesnej „cywilizacji laickiej”, sekularnej, a nawet wrogiej Bogu i człowiekowi, której szerzenie grozi restauracją ludobójczych totalitaryzmów,

- potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale również wiedzy z zakresu wychowania i nauczania według nauczycielskiego stanowiska Kościoła katolickiego.

4. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do uczciwego i rzetelnego przekazywania wiedzy, zawsze zgodnej z odkrywaną prawdą. Do szanowania godności ucznia i studenta w procesie kształcenia i wychowania. Do szanowania autonomii ucznia i studenta oraz jego rodziny. Zobowiązuję się stać na straży realizacji chrześcijańskich wartości moralnych i ideałów, w tym świętości życia i honoru oraz uczyć i wychowywać własną postawą i przykładem – pielęgnując cnoty chrześcijańskie. Opierając się na Nauczycielskim Urzędzie Kościoła Katolickiego zobowiązuję się uczyć zasad współżycia społecznego, narodowego i miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny.

5. BIORĘ ODPOWIEDZIALNOŚĆ za wprowadzenie ucznia i studenta w dziedzictwo kulturowe Narodu Polskiego oraz uczenie go poszanowania innych narodów w duchu chrześcijańskiej miłości. Za wychowywanie i nauczanie młodych ludzi w szacunku dla każdego życia ludzkiego, we wszystkich fazach jego rozwoju, od poczęcia po naturalny kres ludzkiej egzystencji. Za uczenie kultury współżycia ze światem przyrody.

6. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności nauczyciela katolika jest wyłącznie jego sumienie, oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła. Nauczyciel katolik ma  prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką nauczycielską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem oraz niemoralnych.

7. UWAŻAM, że - nie narzucając nikomu swoich poglądów i przekonań,- nauczyciele katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem oraz z wymaganiami jakie stawia katolikom na całym świecie Magisterium Świętego Rzymskiego Kościoła Katolickiego.

Miejsce publikacji: "Warszawska Gazeta", neon24

-------------------------------------------

 

Kto krytykował Deklarację?

http://faktyimity.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=2109:katoliccy-nauczyciele-oglosza-deklaracje-sumienia

Magdalena Środa

http://www.fronda.pl/a/prof-sroda-kazdy-kto-podpisze-deklaracje-sumienia-nauczycieli-powinien-zostac-zwolniony,39997.html

http://natemat.pl/111455,prof-sroda-o-deklaracji-sumienia-nauczycieli-chce-mnie-pan-zapytac-gdzie-wyemigruje-z-polski-kazdy-kto-podpisze-musi-stracic-pra

Joanna Kluzik-Rostkowska

http://wiadomosci.wp.pl/kat,59154,lbid,8161,title,Joanna-Kluzik-Rostkowska-szkola-publiczna-powinna-byc-neutralna-swiatopogladowo,wid,16784101,wiadomosc.html?ticaid=1132a4

http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kluzik-rostkowska-o-deklaracji-wiary-mam-nadzieje-ze-w-szkol,nId,1476005#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

http://http://gosc.pl/doc/2100237.Minister-edukacji-o-wojnie-religijnej

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1188918,Nauczyciele-tez-beda-podpisywac-deklaracje-wiary-Minister-szkola-publiczna-powinna-byc-neutralna-swiatopogladowo

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/206998-nauczyciel-ktory-bedzie-uczyl-wg-wiary-katolickiej-zlamie-konstytucje-kluzik-rostkowska-grozi-wychowawcom

http://serwis21.blogspot.com/2014/07/minister-edukacji-narodowej-chce-karac.html

http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/3521709,nauczyciele-beda-mieli-wlasna-deklaracje-wiary-i-sumienia,id,t.html

https://info.wiara.pl/doc/2100237.Minister-edukacji-o-wojnie-religijnej

https://www.gosc.pl/doc/2101058.Minister-edukacji-bezwartosciowej

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/88411,neutralna-czyli-ateistyczna.html

Kidawa-Blońska

https://www.tvp.info/16232323/kidawablonska-klauzula-sumienia-dla-nauczycieli-to-niedorzeczny-pomysl

Sławomir Broniarz

https://natemat.pl/111603,slawomir-broniarz-szef-znp-pomysly-giertycha-jako-ministra-nie-byly-tak-grozne-jak-deklaracja-wiary-nauczycieli

Twój Ruch i poseł Rozenek

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=7B45021AF2F6E938C1257D2500378EE6#

https://tvn24.pl/tak-jest,39,m/klauzula-sumienia-takze-wsrod-nauczycieli,454409.html

Wanda Nowicka

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wanda-nowicka-deklaracja-wiary-nauczycieli-mnie-przeraza/14ts9

ZNP

https://www.prawo.pl/oswiata/deklaracja-wiary-nauczycieli-nauczam-prawdy-ale-zgodnej-z-pogladami-kosciola-katolickiego,127707.html

SLD

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=92258004422B71D9C1257D25002A9434#

No i lewicowo-liberalne dziennikarstwo, jak np. niejaka Janina Jankowska.

Tekstów i audycji na temat Deklaracji było grubo, grubo ponad setka.

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.9 (głosów:10)

Komentarze

Wiara, sumienie ...to sprawa wszystkich Polaków, nie tylko nauczycieli , dziennikarzy czy posłów.
Co się dzieje z teatrem XXI wieku, z filmem, muzyką, malarstwem ?
Ci "artyści" zapomnieli, że mają duszę.

Zatracili zdolność odróżniania dobra od zła. Dali się zainfekować przez współczesną kulturę.

Wiele przedstawień to właśnie projekcje, blichtr, hałas, migotanie świateł, ogłuszająca muzyka, dymy, maszynerie.

Propaguje się tolerancję rozumianą nie jako wyrozumiałość dla inności, ale jako jej bezwarunkową akceptację; fałszywą emancypację, która ma wyzwalać z wszelkich tradycji; etykę bez norm; tak zwane krytyczne myślenie, jako środek do inżynierii społecznej wychowującej ludzi, którymi łatwiej manipulować.

Następuje odarcie człowieka z tajemnicy, aż do rozebrania go do naga, sprowadzenia do jego własnej biologii i fizjologii.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=27120&Itemid=80

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1617466

Chciałabym dodać, że wiara i sumienie nauczycieli są szczególnie ważne, gdyż odpowiadają oni za młodzież, wychowują przyszłe pokolenia.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617467

zarazy udaje że nie rozumie.Masz rację. Popieram.Jak widać te świry tego - deprawacji  człowieka chcą.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Kolejorz

#1617557

W związku z dziwnymi komentarzami na innym blogu na temat pojęć użytych w Deklaracji polecam:

http://www.ultramontes.pl/dogmatyka_5_2_4_1.htm

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617508

Apostolska"? Oświeć merytorycznie, wskaż wers. Bo ja czytam jedynie o Papieżu.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-6
#1617509

Rozumienie narodu bez Boga, bez rzeczywistości nadprzyrodzonej, jest rozumieniem niepełnym i dlatego prędzej czy później musi się obrócić przeciwko samemu narodowi. Kardynał Wyszyński z naciskiem podkreślał, że wojujący ateizm,
walka z Kościołem, pozbawienie go instytucjonalnych i ograniczanie wszystkich innych form oddziaływania, to nie tylko problem życia nadprzyrodzonego, życia łaski. To również realne zagrożenie życia społecznego i biologicznego narodu,
przez nieobecność Bożego prawa w najbardziej podstawowych dziedzinach ludzkiej egzystencji. To także ruina gospodarcza i kulturowa.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617510

a wklejasz materiały nie na temat? A fe.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5
#1617511

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617512

Cytaty pokazujące, że pojęcia te są tożsame:

"Stolica Apostolska zachowuje zawsze niepokalaną katolicką religię i świętą głosi naukę"

Nieomylność Papieży stwierdzają zgodnie Teologowie. Św. Tomasz mówi (2. 2. q. 1. a. 10), że jest rzeczą Stolicy Apostolskiej sformułowanie nowego składu wiary.

Sobory powszechne poddawały niekiedy swemu sądowi dekrety dogmatyczne Papieży. Tak np. uczyniono z listem Papieża św. Leona Wielkiego na Soborze Chalcedońskim. Odpowiadamy, że Biskupi rozbierali treść listów Papieskich jedynie w tym celu, żeby ją dobrze zrozumieć i do niej się zastosować, ale nie chcieli przez to orzec, że mogą wyrokować o nauce, głoszonej przez Stolicę Apostolską.

Orzeczenia Papieskie uznajemy za nieomylne dlatego, że wierzymy w nieomylność Stolicy Apostolskiej,

itd. itp.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617513

przed komunią. Powinnaś kupić sobie jakiś katechizm dla przygotowujących się do Sakramentu Komunii. I wtedy porozmawiamy.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5
#1617514

.... tylko do biskupa Rzymu i tylko wtedy gdy przemawia ex cathedra.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Verita

#1617526

Natomiast ten uczestnik nie może zrozumieć, dlaczego w tekstach dogmatycznych używa się zamiennie w kwestiach nieomylności słów: papież i stolica apostolska. Dla niego pojęcie stolica apostolska to wyłącznie pojęcie z prawa międzynarodowego. On nie wie, że jest to przede wszystkim pojęcie z dziedziny prawa kanonicznego.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617530

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Daj sobie spokój. Wstyd bronić.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1617535

który otrzymał Deklarację.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617515

:)

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-5
#1617517

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617520

Apostolska to jedno i to samo?

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-5
#1617521

Ty tylko 7 minut.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617523

ex cathedra i Stolica Apostolska to to samo. Nie świruj pawiana i odpowiedz na pytanie merytoryczne. Albo przeproś za brata, który pieprzy kocopały.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1617524

ex cathedra - jako najwyższa władza apostolska, z umocowania Chrystusa. Najwyższą władzą w KK jest papież wraz z urzędami Kurii Rzymskiej, czyli Stolica Apostolska, Stolica Święta, łac. Sedes Apostolica, Sancta Sedes, wł. Sede Apostolica, Santa Sede, gdyż Papież wykonuje swój urząd za pośrednictwem Kurii Rzymskiej, za pomocą
której „załatwia sprawy Kościoła powszechnego i która w jego imieniu oraz jego autorytetem wykonuje zadania dla dobra i służby Kościołowi" (kanon 360).

W tym znaczeniu Stolica Apostolska jest ujmowana jako instytucja bez terytorialna. Głównym jej zadaniem jest podejmowanie najwyższych decyzji w sprawach wiary.

Kanon 361 stanowi:  Przez Stolicę Apostolską lub Stolicę Świętą rozumie się w niniejszym Kodeksie nie tylko Biskupa Rzymskiego, lecz także - o ile nie wynika co innego z natury rzeczy lub z kontekstu Sekretariat Stanu, Radę Publicznych Spraw Kościoła, jak również inne instytucje Kurii Rzymskiej.

W stosunkach międzynarodowych termin Stolica Apostolska jest używany także jako nazwa rządu Państwa-Miasta Watykan.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617527

przez jednego z uczestników, który pojawił się na blogu. "Rzym przemówił, sprawa zakończona", to też dobrze oddaje sens papieskiej instytucji ex cathedra. 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617528

Bóg żywy, Nieskończenie doskonały, Niezłożony, Niezmierzony, Wszechobecny, Niezmienny, Wieczny, Wszechmocny, Niewidzialny, Święty, Miłosierny, Wolny, Transcendentny i immanentny, Opiekuńczy w stosunku do stworzeń, Dobry, Sprawiedliwy, Wszechwiedzący, Prawdomówny, Wierny

Jednemu z czytelników na portalu wydaje się, że podanie różnych przymiotów Boga jest zaprzeczeniem teologii katolickiej. Nawet trudno odnosić się do takich kosmicznych andronów.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617534

Kpi z ludzi, ot co.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1617536

7 razy twierdził, że przez Stolicę Apostolską nie rozumie się Papieża. A teraz rozpaczliwie nadaje o jakimś kłamstwie. Zapewne swoim.

Więc powtórzę:

Kanon 361 stanowi:  Przez Stolicę Apostolską lub Stolicę Świętą rozumie się w niniejszym Kodeksie nie tylko Biskupa Rzymskiego, lecz także - o ile nie wynika co innego z natury rzeczy lub z kontekstu Sekretariat Stanu, Radę Publicznych Spraw Kościoła, jak również inne instytucje Kurii Rzymskiej.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617537

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Potrzebna pomoc rodzinie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1617538

To jest ponadto uniemożliwianie mi działalności blogerskiej.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617543

Ponawiam pytanie, skąd wytrzasnęłaś, że Papież to jest Stolica Apostolska?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1617679

https://wolnosc24.pl/2020/02/04/jacek-wilk-komentuje-zawieszenie-ukaranego-za-poglady-polityczne-studenta/

Konrad Smuniewski, narodowiec i działacz Konfederacji, został zawieszony w prawach studenta na Uniwersytecie Warszawskim. Rzecznik Dyscyplinarna dr hab. Magdalena Błaszczyk twierdzi, że rzekomo złamał on zasady, które panują na uczelni.

Konrad Smuniewski informuje w mediach społecznościowych, że na 5 miesięcy przed obroną zawieszono go w prawach studenta. W zeszłym roku rzecznik dyscyplinarna dr hab. Magdalena Błaszczyk złożyła wniosek do Komisji Dyscyplinarnej za „łamanie zasad uczelni”. Konfederata będzie się odwoływał.

„Zostałem zawieszony na rok w prawach studenta, ponieważ nie przestrzegałem zasad poprawności politycznej poza Uniwersytetem Trudno, odwołuję się, wyrok komisji dyscyplinarnej nie jest prawomocny. Pani rzecznik chciała relegacji. W tym semestrze, na chwilę obecną, mam średnią 5.0” – pisze Smuniewski.

Błaszczyk we wniosku, w miejscu na powód napisał: „Za popełnienie czynów naruszających przepisy obowiązujące na UW oraz uchybiających godności studenta UW”.

Wydaje się jednak, że pani rzecznik zwyczajnie chciała ukarać studenta za poglądy. Co było bowiem tym strasznym czynem, którego dopuścił się Smuniewski? Ten wpis Konfederaty w mediach społecznościowych: „Koniec z tą hucpą i indoktrynacją, którą nazywają nauką. Tak, chcemy nauki, nie lewicowo-liberalnej propagandy!”. Jak widać nie zawiera on nawet wulgaryzmów.

Użytkownicy Twittera pytają w komentarzach pod wpisem studenta „czy poprawność polityczna jest już obowiązującym w Polsce prawem?”.

https://nczas.com/2020/02/03/ukarany-za-poglady-polityczne-dzialacz-konfederacji-zawieszony-w-prawach-studenta-ma-srednia-5-0-i-niedlugo-mial-sie-bronic-na-uniwersytecie-warszawskim/

--------------------------

Gender w natarciu, a władza boi się narodowców.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617659

https://www.radiomaryja.pl/informacje/polska-informacje/tylko-u-nas-dr-hab-a-zapalowski-o-zawieszeniu-studenta-uw-za-prawicowe-poglady-to-pokazuje-ze-jakas-ideologia-jest-wazniejsza-niz-kilkusetletnie-tradycje-akademickie/

Cytuję:

Gdy rozmawiam z wieloma wykładowcami, to oni też są zaszokowani i oburzeni taką sytuacją. To po prostu pokazuje, że jakaś ideologia jest ważniejsza niż kilkusetletnie tradycje akademickie. Tylko w państwach totalitarnych uniwersytety stawały się areną jednego światopoglądu i jednej linii – powiedział historyk dr hab. Andrzej Zapałowski w rozmowie z portalem radiomaryja.pl.

Dr hab. Andrzej Zapałowski podkreślił, że jego zdaniem poprzez uczelnie próbuje się stworzyć nowe elity.

– Ja myślę, że poprzez uczelnie jest realizowany program tworzenia nowych elit w państwie i zastraszania, że tylko to, co jest przez Brukselę dopuszczalne, może być obecne w środowiskach akademickich. To jest absurd i najwyższy sygnał, że w Polsce wiele środowisk politycznych powinno jednoznacznie podjąć działania, a jeżeli niektóre uniwersytety się nie opamiętają, to ja uważam, że tutaj powinno wkroczyć prawo legislacyjne i nawet na jakiś czas jednoznacznie, w formie ustawy, w jakiś sposób zablokować tego typu działania, że ktoś po prostu prześladuje kogoś za swoje poglądy i postawy. To jest niedopuszczalne i jeżeli ktoś utracił zdrowy rozsądek i odszedł bardzo daleko od wartości ogólnoakademickich, to należy go nawet w formie pewnych regulacji prawnych przywrócić do pionu – podsumował wykładowca akademicki.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617733

https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-k-przeszowski-bedziemy-zbierac-podpisy-az-do-uniewinnienia-prof-ewy-budzynskiej/

Cytuję:

Aż do całkowitego uniewinnienia pani profesor, bo tego domaga się ponad 35 tys. Polaków, będziemy kontynuować zbiórkę podpisów. Systematycznie będziemy je przekazywać władzom Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Każdy głos się liczy – powiedział w czwartkowych „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja wiceprezes zarządu Centrum Życia i Rodziny Kazimierz Przeszowski.

– Osoby hołdujące liberalnemu światopoglądowi mogą zupełnie bezkarnie (podejmować działania – red.) uwłaczające wszelkim standardom i godzące w uczucie religijne, patriotyczne, rodzinne. W tym samym czasie knebluje się osoby, które z miłością i szacunkiem mówią o Kościele, Ojczyźnie, Bogu. Gdy cenzurze się nie poddają, dyscyplinarnie się je każe – powiedział gość „Aktualności dnia”.

------------------------

Proszę przeczytać całość.

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1617792