Czy w Polsce ma miejsce ludobójstwo?

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

 

Czym jest ludobójstwo (kategoria kwalifikowana zbrodni przeciwko ludzkości)? To celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych, zarówno poprzez fizyczne zabójstwa członków grupy, jak i wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy, stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie, czy przymusowe odbieranie dzieci.

 

Czy w Polsce miało i ma miejsce niszczenie Polaków jako narodu (świadome lub tylko z niekompetencji lub ze strachu przed silniejszymi)? Moim zdaniem wiele na to wskazuje. Wystarczy podsumować:

 • liczbę zarżniętych niewiniątek w łonach matek przy całkowitej obojętności i faktycznej bezczynności polityków, a nawet ich współdziałaniu na rzecz legalnej, zbrodniczej aborcji,
 • liczbę wypatroszonych "żywych zwłok" dla celów przeszczepów narządów (na podstawie medycznie fałszywej procedury "śmierci mózgowej"),
 • niewinne ofiary zbrodniczej procedury in vitro i antykoncepcyjnych środków poronnych,
 • ofiarę Szymonka odłączonego od aparatury za wiedzą i zgodą ministra,mimo istnienia ośrodków medycznych pragnących podejmować próby ratowania mu życia,
 • dzieci - ofiary tandetnych i niesprawdzonych szczepionek,
 • rodziny rozbite przez chore przepisy, w których ojcowie są przewidziani tylko do płacenia na potomstwo i pozbawieni możliwości ich wychowywania, co okalecza dzieci psychicznie na całe życie,
 • niszczenie rodzin i przyszłej prokreacji (a więc i demografii) przy pomocy ułatwień dla rozwodów,
 • niewypowiedzenie konwencji stambulskiej, co umożliwia gender, a w konsekwencji demoralizację dzieci i zagrożenie dla przyszłej prokreacji, a więc i demografii,
 • niezapewnienie opieki zdrowotnej wszystkim Polakom, co im się należy z racji przynależności do narodu,
 • rozwój psychiatrii represyjnej, stosowanie psychotropów (czyli niebezpiecznych środków medycznych) na coraz większą skalę,
 • faktyczne wygonienie z Polski milionów obywateli z powodów ekonomicznych (proces ten mimo propagandy nie został faktyczne zatrzymany, a Polacy zastępowani są Ukraińcami),
 • rujnowanie podstaw ekonomicznych funkcjonowania rodzin poprzez niszczenie rodzimych fabryk, rodzinnych biznesów i gospodarstw rolniczych, tolerowanie oszustów w życiu gospodarczym (w tym bankowych i firm windykacyjnych), pochopne i bezmyślne odbieranie ludziom własności, nadmierny fiskalizm, akceptowanie lichwy, etc.,
 • morderstwa i przestępstwa przeciwko zdrowiu popełniane przez funkcjonariuszy państwowych (vide: niewyjaśnione zbrodnie na komisariatach),
 • niewyciąganie konsekwencji wobec zbrodniczych prokuratorów i sędziów, tuszujących przestępstwa popełniane na szkodę Polaków (przeciwko życiu, zdrowiu, własności, obrotowi gospodarczemu, rodzinie, obyczajności, czci) oraz fałszywie oskarżających niewinnych ludzi etc. - w tym niewyjaśnienie do dzisiaj morderstw popełnionych na bł. ks. Popiełuszce, ks. Zychu, ks. Niedzielaku i innych, nieprzeprowadzenie ekshumacji w Jedwabnym, co pozwala obciążać Polaków za niepopełnioną zbrodnię w oczach opinii publicznej na świecie,
 • itp, etc.

Politycy przyzwyczaili Polaków do wyjaśnień, że "zmiany to nie teraz", że "się nie da", że "za chwilę", że "trzeba mieć większość", że to "inni są winni", że "zagranica nie pozwala", itp, etc. I tak nadal tkwimy w tym ludobójczym szambie. Bo takie są konsekwencje braku zdecydowania lub szczerych motywacji.

Depopulacja, rozbite rodziny, ogromna emigracja zarobkowa, zróżnicowania dochodowe, typowe dla krajów trzeciego świata, oddalanie się od średnich zarobków w UE, to oczywiste dowody niszczenia narodu. Kto za to odpowiada?

https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/602850,polska-demografia-praca-wiek-produkcyjny-emeryci-mfw-raport-zachod.html?fbclid=IwAR3JdmfP_WKin4zzWRHPEDa0laNwzv8_C7eY5mOiezZCgOVI935KDpJMp-w

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/62108026_2295646057150021_4451925943824416768_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_oc=AQkGR1n8xabVZKlOqu907NghlwhWUkbmHo_5MIU_hU4nRbNsxqg1pcU8HXZAzjbFVXY&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=b169d35ace2059baba3066f9c0aee75f&oe=5DE9FAD2

https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/61581185_2288468144534479_1957305966466695168_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_oc=AQkcg2fx3AKjhdW-p92p168K1QO8WNMb-qSE0Z1hmbORizHjXb2MXuGrNp8xQkHVu94&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=1ab769e6f847e558e918fad894c615d4&oe=5DE875B5

https://www.forbes.pl/finanse/polska-placa-minimalna-daleka-od-europy/nzrc89s

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.7 (głosów:12)

Komentarze

Studiowanie historii pozwala zrozumieć polską depopulację.

Nie jest prawdą, że prawo do aborcji zostało wdrożone w PRL przez komunistów.

To rząd USA naciskał Chruszczowa na konferencji w 1955 r. w Genewie, żeby ograniczyć przyrost ludności we wszystkich krajach bloku.

Wskutek tych nacisków w całym bloku i w Polsce w 1956 roku wprowadzono prawo pozwalające zabijać nienarodzonych.

Przez 10 lat przyrost naturalny w Polsce spadł o 274 tys. urodzin rocznie.

Bank Światowy nie udzielał pożyczek krajom rozwijającym się, które nie wprowadziły kontroli urodzin.

"Katolik" John F. Kennedy stworzył w krajach niżej rozwiniętych ataszaty kontroli urodzeń.

Imperium obawiało się, że "optymistyczna psychologia komunizmu" zarzuci świat "komunistycznymi niemowlętami".

Okazuje się, że potencjał demograficzny ma kluczowe znaczenie dla siły państwa i potencjału wzrostu gospodarki.

Józef Kossecki, Naukowe Podstawy Nacjokratyzmu, ss. 140-150.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598161

genialne, szczyt zimnej wojny ale to USA kazalo Polakom się skrobac i to złe USA zapewne wcześniej ich mordowalo, bo wcale nie zbrodnicze i demoralizujące kacapy. Chruszczow trzasnąl obcasami przed USA i zakazał Polakom sie rozmnażać, Rebeliantka potwierdzi, tak było za komuny!

kto nie uwierzy, że aborcję wprowadzili Amerykanie w Polsce, ten rusofob, banderowiec i "ludobójca żydowski"!

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598207

z udziałem przywódców Francji, Stanów Zjedn., Wielkiej Brytanii i ZSRR.

Pierwsza po II wojnie świat. konferencja na najwyższym szczeblu; dotyczyła gł. problemu Niemiec, bezpieczeństwa w Europie, rozbrojenia i zakazu użycia broni jądr. oraz rozwijania kontaktów między krajami Wschodu i Zachodu; celem konferencji było położenie kresu „zimnej wojnie”; pomimo nieosiągnięcia konkretnych porozumień przyczyniła się do zmniejszenia napięcia międzynarodowego.

Źródło: https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/genewska-konferencja;3904800.html

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598228

Czym w istocie są "parady tzw. równości" organizowane na Jasnej Górze?

U Józefa Kosseckiego w "Naukowych podstawach nacjokratyzmu" można przeczytać fragmenty pokazujące, że obecne zmiany "antykulturowe" w Polsce - wspierane aktywnie przez UE i siatkę NGO George'a Sorosa - są identyczne z polityką Hitlera przemocą wdrażaną na ziemiach okupowanych w latach 1939-1945.

Neomaltuzjańską politykę od początku realizuje ONZ wspierając 2000 kulturowych projektów antynatalistycznych na całym świecie.

Neomaltuzjanizm to element polityki imperialistycznej USA.

Populację w koloniach trzeba trzymać w ryzach.

Nadmiar wrogo nastawionych ludzi to zagrożenie dla Systemu.

W Polsce po 30 latach Konsensusu Waszyngtońskiego i 500+ wskaźnik zamiany pokoleń wzrósł z 1,30 do 1,45.

A 2,3 to poziom zwykłego odtworzenia tego, co było.

W Polsce problem przeludnienia nie występuje.

W Polsce istnieje problem odwrotny - depopulacja - szybko wymieramy.

Dlaczego więc ONZ i WHO promują depopulacyjne kody kulturowe w Polsce a nie tam, gdzie ten problem przeludnienia rzeczywiście występuje - w kulturze Islamu i w Afryce?

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598162

No tak, Kossecki i złe USA, depopulujące Polskę.

kojarzy się komuś z opcją prokacapską? słusznie.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598206

Według teorii maltuzjańskiej przyrost naturalny działa hamująco na rozwój gospodarczy, ze względu na duże koszty opieki państwa nad dziećmi, które nie biorą udziału w wypracowaniu dochodu narodowego. Dlatego podnoszenie się stopy życiowej postępuje bardzo powoli. Pod ich naciskiem w latach 50. XX w. wprowadzono w ponad 80 państwach politykę ścisłej kontroli urodzeń. Neomaltuzjanie byli wspomagani przez instytucje prywatne i międzynarodowe.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598229

https://teologiapolityczna.pl/prof-jacek-koronacki-szalenstwo-czy-metoda-zachodnie-programy-kontroli-urodzen

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598234

http://niepoprawni.pl/polecanka/dwa-razy-wiecej-placimy-do-unii-niz-otrzymujemy

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598163

https://www.pch24.pl/homorewolucja-2030--tak-sie-skonczy-biernosc-pis-,69238,i.html

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598165

To agresor lub agresorka, zainteresowani, by prawda o depopulacji narodu polskiego i środkach do tego prowadzących, nie była Polakom znana.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598168

jest  wprost proporcjonalna do różnych zbrodni, kwalifikowanych jako zbrodnie przeciwko ludzkości, bez względu na to, komu się wydaje, że rządzi nierządem.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Verita

#1598174

I wszystko po to, by udowodnić, że Kaczyński to "ludobójca żydowski" i "padło"? 

Niespecjalnie się udało.

Ciekawe zresztą- nawet wchodząc w szurską logikę- kim wobec tego okazaliby się przeciwnicy owego "ludobójcy", skoro to oni przyczyniali się do upadku. I ich sprzymierzeńcy, np. Krystyna G., usiłująca skompromitować A. Dudę przy okazji wyborów.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598185

Ale jako cynik jesteś proszony o niezaśmiecanie tego blogu gruboskórnymi idiosynkrazjami.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598193

Ostre wariactwo.

Jak można porównywać emigrację zarobkową z zamordowanymi Polakami? To jak pluć na groby ofiar.

Jak można twierdzić, że aborcję przeprowadza się z powodów etnicznych. Przecież to obywatele polscy "usuwają" swoje niechciane dzieci a nie jakiś spisek żydowski morduje z racji pochodzenia.

Jak można wliczać  dzieci potencjalnie nienarodzone w przyszłości jako pomordowanych, niczym wariaci żydowski liczący straty swoich.

Jak można porównać "ułatwianie rozwodów" do ludobójstwa?

Trzeba mieć ostro zryte w bani i nie mieć żadnego poczucia wstydu i przyzwoitości.

 

A wszystko po to, by bronić publicznie znieważenia prezydenta, nazywanego przez was "ludobójcą żydowskim" i "padłem" (padliną). Tacy z was katolicy, takie z was niewinne owieczki.

 

Ale wam, stronnictwu ruskiemu, to pasuje. Szkalować Polaków i pokazywać, jak to nie potrafią się sami rządzić i że są tylko podludźmi. Niedoczekanie wasze, Polacy dobrze pamiętają prawdziwe ludobójstwo a nie wasze ruskie bajki znieważające Polaków.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598201

Spadaj. Nie będziesz nam, Polakom, dopisywał niewypowiedzianych tez, zmieniał znaczenia słów czy przekształcał wniosków. A nade wszystko nie będziesz nam dyktował w jaki sposób mamy się troszczyć o ojczyznę.

Ponownie mówię, precz! Z tą sowiecką retoryką wynocha do Moskwy na Plac Łubiański.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598202

nie udawaj, sama odwracasz kota ogonem- zmieniasz znaczenia słów i sama konsekwentnie wspierasz opcję kacapską, co wielokrotnie wykazywano.

dezinformacje, chamstwo oraz opcja kacapska- przypadek?

kacapska to kultura, znieważać poległego prezydenta jako "padlinę" i dalej znieważać masowo mordowanych Polaków porównaniem do emigrantów czy wirtualnie nienarodzonych w przyszłości (taka żydowska sztuczka).

maskuj się dalej jako konserwatystka- katoliczka. jest wiadome, że wspierasz każdą opcję, byle prorosyjską i byle ukazywać Polskę i Polaków w złym świetle.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598203

Czy ktoś wie, jak się pozbyć tego sowieckiego tępego trolla?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598204

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

tępego trolla", idiotko bez matury.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6
#1598208

wezwij swego putina na pomoc, by konserwatywna i krześcijanska rossijuszka nas znów obroniła.

dokładnie tak, jak broniłaś waszego listu anny raźny i wrzodaka do waszego katechonika.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598210

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

gzkcj prswckj szmty nwdzng brcszk. Pr skńczyć z śwrnętą gntką wpływ.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6
#1598211

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598213

Prawda wychodzi na jaw, sowiecka onuco. W południe poczytasz o sobie, jak to broniłaś banksterów. Taka z ciebie Polka jak z Opary patriota.

 

Ps. A jak twierdzisz, że jesteś "wykształcona", to jaki problem pokazać maturę?  ;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1598214

Ale nie używam prostackiego języka.

I nie próbuj wmawiać, że kiedykolwiek broniłam złodziejskich banksterów.

Niewątpliwie natomiast broniłam pokrzywdzonych przez banki, niezależnie od tego, czy są to frankowicze, czy byli to - na przykład - Jan Jączek lub Ryszard Opara. Złodzieje, to złodzieje, a okradzeni, to okradzeni.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598217

oczywiście, ze broniłaś banksterów. Poczytasz sobie, rosyjska dziewico koło południa. Pora zdemaskować agentkę wpływu!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1598221

nieszczęsny człowieku.  Na pewno w domu też katujesz żonę, gdy zwraca ci uwagę. Ale to twoja sprawa.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598222

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

jak twój brat. Zatruwasz internet pierdołami, a fakty są przeciw tobie. Ty zmyślasz, a ja opieram się na tym, co jest realne.Popatrz przez okno - ten sygnał to karetka, która już po ciebie jedzie. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1598223

przyznajecie się, Rebeliantko, do obrony R. Opary jako rzekomo "pokrzywdzonego"?

tego, co się dziwił, że kredyt trzeba spłacać, który- wg swej oficjalnej wersji- chciał zrobić interes życia na spółce blisko upadłości (czując się bezpiecznie, dzięki poufnym wewnętrznym informacjom) a następnie przez parę dni nawet się tym nie zainteresował?

(nawiasem mówiąc, byli i ruscy w tle).

tego, którego receptą na Polskę jest sojusz z Rosją i niespłacanie długów?

coraz lepiej.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598224

To nie przesłuchanie.

Ale dla dobra opinii publicznej informuję, że broniłam, bronię i będę bronić ludzi okradanych przez bezwzględnych banksterów.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598225

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Bronisz banksterów rosyjska panienko! W południe dowód, oszustko za 25 zł! A teraz idę spać, świrnięta.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1598226

tam też była mafia szatana, powiązana z różokrzyżowcami i syjonistyczny spisek, czy tylko próba przewału, która akurat nie wyszła. nie ma to jak frajer, który pada ofiarą własnej chciwości i życzeniowych rojeń o swym układzie z bankiem. tak pewny swego, że nawet nie straszna mu groźba upadłości ani nie podbije ceny akcji komunikatem o chęci restrukturyzacji, za to przezornie pozostaje za granicą na czas swego dealu. a potem płacze, że bank spiskowo każe spłacać zobowiązania. takie to "okradanie" najszlachetniejszego patrioty. zdaje się, że masz coś przeciw tzw. układowi? jak widać, znów nie dotyczy to opcji prorosyjskiej.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598231

https://forsal.pl/amp/654434,proces-bylego-prezesa-pekao-sa-bielecki-dzialal-na-niekorzysc-spolki.html

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Pekao-SA-czyli-jak-panstwo-nadzoruje-nasze-banki-2661862.html

http://www.radiomaryja.pl/informacje/bielecki-mogl-dzialac-na-szkode-pekao-s-a/

https://wpolityce.pl/polityka/142391-czy-szef-doradcow-premiera-jan-krzysztof-bielecki-dzialal-na-szkode-banku-pekao-sa-kiedy-byl-jego-prezesem

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598232

http://finansebeztajemnic.neon24.pl/post/15170,jak-nas-okradaja

https://finansebeztajemnic.neon24.pl/post/4066,czy-to-juz-bankokracja

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598233

Próbują się pastwić nad Rebeliantką, pokazując swoje prymitywne chamskie zachowania prostaczków, rodem dziczy ze stepów akermańskich, skąd ich korzenie.

Brawo Krysiu za obronę swojego honoru i rodziny, mimo ciągłej nagonki na Ciebie, ludzi prymitywnych.

Wiem jak to jest, gdy byłem młody, to ciągle słyszałem o sobie, to syn kułaka i wroga ludu, ale nigdy się nie podałem.

Pozdrawiam Ciebie Serdecznie.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1598238

Serdecznie dziękuję za empatię i wyrazy solidarności.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598241

Niedawno 34 ambasady obce nam przecież, z Żorżetą na czele, prowadziły u nas bezczelna promocję różnych zboczeń [LGBTiTVN, LGBQIM czy LGBTAGD – różnie to piszą] . Czy rząd musi na te ingerencje pozwalać? Jaka jest tego cena??
Co na to demokratyczne ciało – Konferencja Episkopatu Polski KEP?
Dlaczego nie grzmi, w porę i nie w porę o małżeństwie katolickim , a więc sakramentalnym, i że rodzina, oparte są o potrójną przysięgę, czy może o trzy przysięgi:
- miłości,
- wierności i
- uczciwości małżeńskiej.

http://dakowski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25807&Itemid=100

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

Verita

#1598255

sprawiedliwości, dlaczego nie jest wypowiadana konwencja stambulska. Odpowiedziano mi mniej więcej tak, że gender jest narzucane też przez inne przepisy międzynarodowe, którym Polska też podlega. Z tego wynika, że społeczeństwo musi walczyć z gender środkami obywatelskimi.

https://www.pch24.pl/genderowa-konwencja-stambulska---najwyzszy-czas-na-jej-wypowiedzenie-,61906,i.html

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1598256

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

nie mniej żenujące.. Jak rząd nic nie może...to po co nam taki rząd???

Po wypowiedzi prof. Marczaka myślałam,  że coś drgnęło w RM. Wczoraj znowu opadły ręce...

W dodatku trwa "sprzedaż" polskich dzieci,,,

http://ewinia-nowyekran-pl.neon24.pl/post/149957,co-sie-dzieje-z-adasiem-krupinskim

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1598261