Czy schizma w Niemczech to już fakt? - alert portalu pch24.pl

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Świat

Najnowszy (126) numer e-tygodnika „PCh24 Co Tydzień” przynosi niezwykle przygnębiające wiadomości dotyczące kościoła katolickiego w Niemczech. Symptomatyczny jest już tytuł: "Kościół w Niemczech. Coraz dalej od katolicyzmu". Warto przeczytać cały numer, tym bardziej, że - jak się wydaje - polscy wierni w większości nie wiedzą co tak naprawdę się dzieje u naszego zachodniego sąsiada, a nawet próbuje się ich wprowadzać w błąd, że schizmatyckie zmiany mają miejsce za wiedzą i zgodą Watykanu.

A zatem przytoczmy kilka zdań ze wstępu napisanego przez redaktora wydania:

(...) sytuacja za Odrą do najlepszych nie należy. Mamy świadomość pustych świątyń, zaniku praktykowania sakramentu pokuty i pojednania (...) To jednak tylko jedna strona medalu.
Oto bowiem od wielu lat spora część zwierzchników Kościoła w Niemczech za „najlepszy” sposób na kryzys uznaje radykalny odwrót od wszystkiego, co stanowi istotę katolicyzmu. I tak na przykład kilka lat temu były już przewodniczący episkopatu Niemiec kard. Reinhard Marx powiedział: Nie jesteśmy filią Rzymu, choć integralną częścią naszej wiary stanowi łączność z papieżem i całym Kościołem powszechnym. Od wielu lat, wręcz dekad, praktykuje się za Odrą udzielanie Komunii świętej osobom żyjącym w związkach cudzołożnych, a także niewyznającym katolickich Prawd Wiary, np. protestantom. Do tego dochodzi skrajnie liberalne podejście wielu duchownych do grzechu homoseksualnych praktyk, a niekiedy nawet … „błogosławienie” jednopłciowym układom.

Paweł Chmielewski w pierwszym z tekstów przypomniał, że Przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec, biskup Limburga Georg Bätzing, zapowiedział wprowadzenie w Kościele w Niemczech pełnej interkomunii z protestantami. Formalne kroki mają być wprowadzone w maju - katolicy mają otrzymać zgodę na uczestnictwo w ewangelickiej Wieczerzy, a naśladowcy Lutra mają być dopuszczani do przyjęcia Najświętszego Sakramentu. O wszystkim mają decydować poszczególni wierni w swoim sumieniu.

Jak podkreśla autor, interkomunia z protestantami jest całkowicie wykluczona na gruncie zarówno Kodeksu Prawa
Kanonicznego, jak i nauczania Stolicy Apostolskiej. Wyrażają to nie tylko encykliki wielu papieży, zwłaszcza św. Jana Pawła II, ale nawet dokumenty Soboru Watykańskiego II.

W ocenie autora  praktyka interkomunii ma miejsce w Niemczech w sposób półlegalny już od dawna i dzieje się to przy przychylności obecnego papieża, który miał w 2018 roku zaakceptować nieformalne wytyczne Episkopatu Niemiec, pozwalające przyjmować Komunię świętą protestantom żyjącym w związku małżeńskim z katolikiem.

Autor podkreśla, że stanowisko Papieża co do pełnej interkomunii jest oczekiwane w Kościele z wielką niecierpliwością, przy czym przepisy Magisterium są jednoznaczne:

Komunię świętą może przyjmować jedynie katolik, w niektórych sytuacjach także prawosławny, wyznający przecież tę samą, prawdziwą wiarę odnośnie realnej obecności Pana Jezusa w Eucharystii. Ale nie protestant! Jedynym możliwym odstępstwem jest sytuacja zagrożenia życia takiego chrześcijanina; jeżeli znajdując się w poważnym niebezpiecznie nie ma on dostępu do duchownego swojego wyznania, a zarazem wewnętrznie akceptuje wszystkie katolickie prawdy wiary, to może przyjąć Eucharystię.

Autor wyjaśnia, z jakich powodów jednoznaczne katolickie nauczanie od dawna istnieje w Niemczech "tylko na papierze":

Unurzani w traumie po zbrodniach gorąco popieranego przez siebie hitleryzmu, Niemcy po zakończeniu wojny postawili na radykalny pseudo-ekumenizm, polegający na dążeniu do osiągnięcia jedności międzywyznaniowej za wszelką cenę.  Jako, że niemieccy protestanci bardzo szybko pogodzili się z bezbożnym światem porewolucyjnym, to w praktyce zmieniać się dla celu „jedności” musieli tylko katolicy. Polegało to – i nadal polega – na rezygnowaniu przez Kościół z kolejnych prawd wiary.

(...)

Niemcy chcą w praktyce zakończyć dialog ekumeniczny, jaki od dziesięcioleci prowadzi Kościół katolicki – i w roku 2021 symbolicznie położyć kres schizmie Marcina Lutra! To zgodne z głośnymi słowami kard. Marxa sprzed kilku lat, według którego skoro to w Niemczech wybuchła reformacja, w Niemczech podział musi zostać przezwyciężony. Problem w tym, że realizując swoje postanowienia, rządzący Kościołem za Odrą hierarchowie i świeccy doprowadzą do nowej schizmy, bo w radykalny sposób zerwą z nauczaniem Kościoła katolickiego i pozwolą, by niewierzący w katolickie prawdy wiary ludzie masowo przystępowali do Najświętszego Sakramentu. Czy można będzie mówić jeszcze o jednym Kościele katolickim, jeżeli za Odrą do Stołu Pańskiego przystępować będą masowo ludzie niewyznający katolickiej wiary?

Niemieccy modernistyczni biskupi podejmują też debatę nad innymi postulatami, m.in. nad dopuszczeniem kobiet do święceń (pomimo ostatecznego orzeczenia w tej sprawie Św. Jana Pawła II, wykluczającego kapłaństwo niewiast).

Modernistyczne tendencje w Kościele napotykają na szczęście zdecydowany opór większości hierarchów. Papież Franciszek także jest ortodoksyjny i mimo wielu nie zawsze czytelnych wypowiedzi i zachowań niczego w katolickiej doktrynie do tej pory nie zmienił.

Mimo to w kościele zaczął panować niebezpieczny zamęt. Na tym portalu także mieliśmy w tym zakresie ostatnio bardzo mylące i aroganckie wypowiedzi (np. blogera Humpty Dumpty), w których konserwatywnych biskupów nazwano "purpuratami, którzy  tak naprawdę kroczą w poprzek nauki Kościoła, bądź też, ze względu na wiek, mogą mieć utrudnioną percepcję otaczającego świata", a także "gerontologicznymi kardynałami, podobnymi do faryzeuszy opisanych w Ewangeliach".

Nie jest jasne, czy ten punkt widzenia, to "tylko" nieznajomość doktryny katolickiej, czy też zachłyśnięcie się modernistycznymi pomysłami, o których część publicystów - chyba jednak na wyrost - prognozuje, że popiera je papież.

Oby Polska została uchroniona przed modernistyczną dżumą.

 

---------------------------------------------

PT. Czytelnicy! Pod notką jest widoczny plugawy hejt ze strony dwóch tutejszych userów: Humptego Dumpty i kontrika. Niestety, system nie pozwala usunąć hejterskich komentarzy. Bardzo mi przykro, że dzieje się to przy okazji tak ważnego tematu notki.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.6 (głosów:7)

Komentarze

zagrożona moimi tekstami. I słusznie, ponieważ jej są nie do pogodzenia z rzeczywistością. Teraz np. usiłuje wmówić, że w całości opieram się wyłącznie na stanowisku Episkopatu Niemiec, który ona odtrąbiła już jako schizmatyczny. Tymczasem gros mojego tekstu wymierzonego w ludzi, którzy chcą utworzyć drugi Kościół był oparty m.in. na publikacjach zamieszczonych w katolickiej przecież "Więzi". To swoisty paradoks - lansowana przez nią "geriatryczna opozycja" ma prawo do krytyki Papieża i innych Instytucji Kościoła, Episkopat niemiecki natomiast takiego prawa jest pozbawiony. Dlaczego? Ano dlatego, że takie jest zdanie czechowickiej "teolożki" Rebeliantki. Przyznam się, że ciężko znaleźć tekst będący dowodem na pychę, jaka nią owładnęła bardziej niż powyższy. Ojcem pychy jest Szatan, co w zasadzie tłumaczy sposób jej zwracania się do każdego, kto "ośmielił" się mieć inne zdanie od niej.

Ps. Z wykształcenia nie jestem teologiem, zresztą tak samo, jak Rebe i jej rodzina. Siłą rzeczy opieram się więc na materiałach innych oraz kieruję własnym sumieniem. A ono, w przeciwieństwie do sumienia Rebe, nie pozwala mi kłamać.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1644241

twoimi wypowiedziami.

Drugi  kościół to chcą tworzyć moderniści z Niemiec, ale też z Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii, Luksemburga i innych krajów, a nie obrońcy doktryny katolickiej, w tym tacy kardynałowie, jak m.in. Gerhard Müller, do niedawna prefekt Kongregacji Nauki Wiary.

Supozycje redaktora "Więzi" o budowaniu przez konserwatystów w KK alternatywnego Kościoła, to całkowite pomieszanie z poplątaniem. Ten człowiek chciałby - jak widać - aby w Kościele nie było reakcji na niebezpieczne modernistyczne prądy. Poza tym, "Więź", to nie jest pismo teologiczne, tylko kwartalnik społeczno-kulturalny (założony jako miesięcznik w 1957 r.), o którym jego współzałożyciel Janusz Zabłocki pisał: „Jakkolwiek więc nie będzie w «Więzi» nic, co by z katolicyzmem było polemiczne, a nawet co więcej – będzie ona z katolicyzmu czerpać i go wspierać, to jednak nie będzie pismem katolickim w ścisłym znaczeniu tego słowa. Nie chcemy się zaliczać do «prasy katolickiej» i być związani z ortodoksją katolicką”. Ta linia pisma jest utrzymywana w znacznym stopniu do dzisiaj.

Dbałość konserwatywnych hierarchów o wierne nauczanie Kościoła, to nie pycha, tylko obowiązek formalny i moralny, wynikający z pełnionych funkcji i zajmowanych urzędów.

Poza tym, zadziwiające są używane przez ciebie sformułowania dotyczące hierarchów, np.: "geriatryczna opozycja", w innych miejscach:  "oszołomska grupa gerontologicznych purpuratów", "stwierdzenia emeryta Viganò, to taki sam początek schizmy jak ongiś 95 tez Lutra", "grupa gerontologicznych apokaliptyków", etc.

O co ci właściwie chodzi? Czy ty w ogóle wiesz, co budzi niepokój hierarchów, których tak  pogardliwie nazywasz?

A co do personalnych wycieczek pod moim adresem - stale zarzucasz mi kłamstwo, mimo że nigdy nie przedstawiłeś na to najmniejszego dowodu, wprost przeciwnie, to ja wielokrotnie udowodniłam ci bezpodstawne zniesławienia i oszczerstwa. Śmieszny jest też twój protekcjonalny stosunek do faktu zamieszkiwania przeze mnie w Czechowicach-Dziedzicach. Nie wiem co chcesz w ten sposób "wykazać". Po pierwsze, jestem tu od niedawna, a przedtem mieszkałam przez prawie 40 lat w wielkich polskich miastach (Poznań i Wrocław, które są na pewno większe od twoich Gliwic), a poza tym Czechowice, to miejscowość znacząca, w której znajduje się klasztor i ośrodek rekolekcyjny jezuitów. Superiorami są tutaj naprawdę tęgie teologiczne umysły. Niedawno był nim ojciec Józef Augustyn, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor nadzwyczajny Akademii Ignatianium w Krakowie, kierownik duchowy, współzałożyciel i redaktor naczelny kwartalników: „Życia Duchowego” oraz „Pastores”, animator rekolekcji ignacjańskich, autor wielu artykułów książek z zakresu życia duchowego i pedagogiki chrześcijańskiej. Był zaangażowany w latach 90. przez Komisję Episkopatu Polski i Ministerstwo Edukacji Narodowej w prace przygotowujące program wychowania prorodzinnego dla szkół. Od 1996 roku, z upoważnienia MEN i Episkopatu Polski był rzeczoznawcą podręczników w zakresie wychowania do życia w rodzinie; od 1998 do 2001 roku pełnił funkcję konsultora Komisji Episkopatu Polski ds. Wychowania Katolickiego.

Jezuici to moja parafia - pw. Św. Andrzeja Boboli. Św. Bobola jest też patronem Czechowic-Dziedzic. To znakomite miejsce do pogłębiania wiedzy religijnej.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644251

na przysłowiowy ruski rok. A ostatnio wcale. Ludzie też nie widują twojego braciszka. Możesz to wytłumaczyć, krześcijanko? a może twoja pycha doszła już do tego stopnia, że chciałabyś poprawiać "błędną" liturgię i "błędne" homilie? Duma idzie przed upadkiem, a ten u ciebie obserwuje już sporo osób. Najwyższa pora pojednać się z Bogiem i wrócić na łono Kościoła. Czego ci życzę z całego serca.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1644257

Nie mieszkasz tutaj, więc dlaczego mnie oczerniasz? Wynająłeś detektywa, aby ustalić, czy chodzę do Kościoła? Przedstaw dowody potwierdzające twoje kalumnie.

Poza tym, w którym miejscu poprawiałam liturgię lub homilie? Wskaż te miejsca. Jakie osoby obserwują u mnie jakieś niewłaściwe zachowania? Kto to jest i co mu się rzekomo nie podoba?

Chociaż w świętą niedzielę powstrzymaj się przed opluskwianiem ludzi.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644259

równych. Nie zapominaj, że bywam w Cz-Dz średnio raz na dwa tygodnie. I to nawet jakieś 300 m od squotu, w którym mieszkasz. Ludzie cię znają - część się z ciebie śmieje, a część jest przerażona tym, jak bardzo posunęłaś się w ciągu ostatniego roku.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1644262

Jesteś podłym człowiekiem, jeśli nazywasz piękny dom mojej rodziny squotem. A co do plotek, które sam "produkujesz", jako rzekome fakty, to wystawiają one świadectwo tobie, a nie mi.

Ponadto nie mają one nic wspólnego z tematem notki.

EOT.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644267

tekstów, by się potem wydzierać,  że to moje, bo zmieniłam dwa słowa w tytule. A ten "piękny" dom każdy może obejrzeć w google'ach, więc odpuść sobie kolejną kpinę.

Natomiast co do potwarzy pod moim adresem już wystawiłaś sobie ocenę. Kwalifikujesz się do ubezwłasnowolnienia.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1644270

nie mający nic wspólnego z tematem notki.

EOT

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644273

A zatem by uzasadniać twierdzenie konserwatywnej grupy emerytowanych purpuratów powołujesz się na opinię pochodzącą z tej samej grupy. Zupełnie w myśl zasady - masz Cyganie świadki? - Mam żonę i dziatki.

Dlatego właśnie każdy katolik, utożsamiający się z Kościołem, jest na nie. I o tym dokładnie świadczy ilość podpisów pod odgrzebanym przez ciebie "apelem".

Dla mnie i wielu innych błądzisz.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1644258

Jakie nieprawdziwe informacje - twoim zdaniem - podał portal pch24.pl?

Podaj dowody na twoją bardzo brzydką insynuację, że portal ten nie utożsamia się z Kościołem.

Kto to są ci "wielu", zdaniem których "błądzę"? Statystyki związane z moimi artykułami tego nie potwierdzają, wprost przeciwnie.

Liczba podpisów pod apelem jest właściwa.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644261

Gdzie napisałem o "nieprawdziwych" informacjach? No śmiało. Zacznijmy od merytorycznego przedstawienia stanowisk, a nie od wyzwisk, jak masz w zwyczaju.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1644263

w związku z twoimi wcześniejszymi wypowiedziami. Merytoryczna dyskusja z tobą nie jest możliwa.

EOT

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644268

A ty tylko kłapiesz jęzorem. ;)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1644272

Nie zaśmiecaj bloga i nie epatuj chamstwem. Chociaż w niedzielę.  EOT

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644274

Liczba podpisów pod apelem jest właściwa.

Też mi argument. A jaka byłaby niewłaściwa?

Przesiąknęliście komuną, towarzyszko. Dla was liczy się, czy godzicie własne interesy z ideologiczną słusznością wyrażaną rzekomą wolą mas. Czy w ogóle potraficie sobie wyobrazić, że liczba podpisów nie oznacza poparcia dla waszych myśli?

Kto to są ci "wielu", zdaniem których "błądzę"? Statystyki związane z moimi artykułami tego nie potwierdzają, wprost przeciwnie.

Liczba podpisów pod apelem jest właściwa.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1645709

Wynocha

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1645712

To wyraźne wariactwo.

Twierdzisz, że masz rację i nie błądzisz z racji statystyk na portalu oraz liczby podpisów apelu w sieci.

Znam znacznie bardziej popularne tematy i stronki

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1645715

i spadaj. Pojawiasz się tu tylko po to, by generować hejterskie komentarze i razem z HD wstawiać negatywną punktację.

Obrzydliwy trolling.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1645716

PCh od lat jest ośmieszony jako nierzetelny i nieobiektywny. Błyszczał to wśród czytelników niedługo po upadku Frondy. Po PCh na topie był Deon, który mimo przyzwoitości z czasem poleciał w lekką sensację i bywał nazywany "demonem". A polskie portale katolickie w ogóle są inne od światowych, tak jak sam katolicyzm. Z jednej strony konserwa a z drugiej starają się nie szkalować papieża, mimo że pełno wiadomości w sensacyjnym tonie. Moim zdaniem wynika to z wyspowego charakteru tych mediów a z tym pojawia się również niekompletność informacji. Na świecie też bywa różnie. Wyjaśniałem już, że podział nie idzie po linii konserwatyści vs Franciszek czy masoni z żydami i homosiami. No nie. Co zresztą może się nasuwać na wieść o zawiązanej grupie wśród konserwy w celu m.in. doprowadzenia do abdykacji. Nie jest to zbyt konserwatywne, nie reprezentują też wszystkich tradycjonalistów. Czyli mówią tylko za siebie, udając że mówią za wszystkich, skąd my to znamy, sami "zatroskani". A wiecie, że te zatroskane konserwy uderzają też w JPII i jego najbliższych współpracowników? Wiele mediów leci pod czytelnika i lubi robić z siebie ostatni bastion konserwy. Inne są tak sprofilowane od początku, np. Church Militant. Zresztą to wszystko łatwo sprawdzić, o ile przegląda się choć czasem media światowe. Bo wtedy widać jasno różnice, jakie tematy gdzieś istnieją, jakich nie ma w Polsce albo z jakiej strony będą podawane. Polskie portaliki też tak można rozkminić i to z jak najbardziej rzeczowego, obiektywnego punktu widzenia. Co na takim PCh wypisywali o Vigano a co na Deonie? W ogóle wypada cokolwiek wiedzieć, by się wypowiadać. Ale w pyskówkach zwykle najbardziej zaciekli są ci, co nawet nie czytali o czymkolwiek. Tu przykład że i w Polandii znajdzie się krytyczne stanowisko

https://deon.pl/wiara/wiara-i-spoleczenstwo/falszywy-prorok-to-bergoglio-wszyscy-krytycy-papieza-franciszka,515112

https://deon.pl/kosciol/komentarze/klerykalna-akcja-vigano,491400

https://deon.pl/kosciol/abp-vigan-prowadzi-z-papiezem-spor-zagrazajac-jednosci-kosciola,941260

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1644286

Jak zwykle nie.

Twoja wypowiedź jest chaotyczna, bełkotliwa i zawiera - jak zawsze - insynuacje i dezinformacje.

Nie będę się do niej odnosić w komentarzu, bo zbyt wiele rzeczy jest do sprostowania.

Poza tym, twój komentarz nie odnosi się do tematu notki. Twoim wyłącznym celem jest nieuprawniona dyskredytacja katolickich hierarchów konserwatywnych oraz portalu pch24.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644291

Na tyle słów jak zwykle nie znalazło się nic merytorycznego.

Napisałaś to tylko dlatego, by zastąpić tym swoje "hejt, EOT".

No i równie tradycyjne czytanie w moich myślach. Znaczy jesteś wiedźmą?

Tak wygląda dyskusja z dziennikarką Górzyńską, proszę zapamiętać, gdy sama będzie faryzejsko o nią wnosić.

Tak jakby zresztą orientowała się w temacie. Taka ignorancja i zapiekłość bycia na "nie" już została wcześniej obnażona.

Równie dobrze to ja mogę napisać "wstawaj Górzyńska, zesrałaś się", z tym że będzie to bardziej merytoryczne wobec bredni.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1644293

Moja notka jest o zagrożeniach ze strony modernistów w episkopacie Niemiec.

Na ten temat się nie wypowiadasz.

Poza tym paszkwilantowi i człowiekowi posługującemu się plugawym językiem nie ma obowiązku  odpowiadać.

No i podaj swoje nazwisko, paszkwilancie, abyś mógł stanąć przed sądem za znieważanie i zniesławianie innych. Jednak facet o twojej mentalności - anonimowego zniesławiacza i kapusia - nigdy nie będzie miał ani honoru ani odwagi cywilnej do ponoszenia odpowiedzialności za słowo. To dokładnie ciebie charakteryzuje.

EOT.

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644306

narkozą i to są efekty. Chcesz kary za opinie sprzeczne z twoimi?

Chyba cię już całkiem jakiś demon opętał, na dodatek niespełna rozumu.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1644311

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644315

Nazwałem ją dziennikarką, za co nazwała mnie paszkwilantem etc. i zaczęła grozić xD

 

To i legitymację dziennikarską mam wkleić?

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1644324

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644325

Wow..... ;)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1644326

Sama wrzuciłaś w swój, zapewne tradycyjnie pozrzynany, tekst różne nieprzyzwoite sugestie o HD i jeszcze fałszywie udajesz, że nie jest jasne, co tam myśli. A przecież już dawno oskarżałaś, że skoro ośmielił się powołac na jakiegoś Niemca, to z pewnością popiera niemieckich modernistów i gorzej. W oczywisty sposób twój tekst jest kontynuacją sporu jako dorabianie sobie ideolo. Zresztą to chore, co wypisujesz, np. sugestia, że nie wolno miec opinii co do stareńskich biskupów tylko dlatego, że niektórzy ich mają za konserwatystów.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1644327

EOT

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644328

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644249

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644282

a ty dalej swoje. Może zacznij korzystać z więcej niż jednego źródła i swoich starych tekstów? To naprawdę jest niepoważne, gdy jako argument w dyskusji stwierdzasz, że jest tak, jak mówię, bo dwa lata tak o tym pisałam.

To budzi politowanie, a przy okazji podkopuje wiarygodność portalu, na którym takie teksty wiszą.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1644298

Ani słowa o zagrożeniach modernistycznych w Kościele.

Za to wiąchy plugawych i prymitywnych napaści personalnych.

Nie masz ani trochę godności, człowieku.

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644308

Nawet do Kościoła nie chodzisz, ale za to na okrągło sypiesz cytatami z Radia Maryja. A w tym samym czasie twój braciszek, "wzorcowy katol", obrzuca obelgami księży. To się kwalifikuje wiesz, gdzie....

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1644312

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644316

https://www.pch24.pl/czy-katolik-moze-uzywac-szczepionki-powstalej-dzieki-aborcji-,78419,i.html

Artykuł traktuje o moralnych aspektach wykorzystywania w szczepionce linii komórkowej pochodzącej od zamordowanego dziecka nienarodzonego.

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644417

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644442

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644443

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1645707