Czas wrócić do idei Wspólnoty Narodów Europy

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Idee

Majowe wybory do Parlamentu Europejskiego mobilizują ekspertów i polityków do stawiania fundamentalnych pytań o przyszłość Unii Europejskiej.

 

Instytut Myśli Schumana odkłamuje działania Róży Thun

W 2016 roku powstał w Polsce Instytut Myśli Schumana. Jego prezesem jest prof. Zbigniew Krysiak ze Szkoły Głównej Handlowej, specjalista w dziedzinie rynków finansowych i bankowości. Instytut stawia sobie za cel promocję i rozwijanie idei Roberta Schumana oraz formułowanie i wdrażanie projektów realizujących koncepcje tego wybitnego, chrześcijańskiego polityka, Sługi Bożego, którego proces beatyfikacyjny toczy się obecnie w Watykanie po zatwierdzeniu w 2006 roku dekretu o ważności etapu diecezjalnego.

Schuman był dwukrotnie premierem Francji, a w latach 1948-1953 ministrem spraw zagranicznych. Wspólnie z kanclerzem Konradem Adenauerem i Jeanem Monnetem doprowadził w 1950 roku do porozumienia między Francją a Niemcami w sprawie wspólnego zarządzania przemysłami stalowym i węglowym na terenie Zagłębia Ruhry, co miało doprowadzić do kontroli przemysłu zbrojeniowego Zachodnich Niemiec i jego integracji z innymi gospodarkami, dzięki czemu wojna stałaby się niemożliwa z przyczyn ekonomicznych.

Projekt ten stał się początkiem integracji europejskiej, której pierwszym etapem było stworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Jej następcą stała się Wspólnota Europejska, a od 2009 roku – Unia Europejska.

Schuman był w latach 1958-1960 przewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Data przedstawienia planu Schumana z 1950 r. - 9 maja - jest obchodzona w krajach UE jako Dzień Europy. Rocznicę tą zawłaszczyli w Polsce euroentuzjaści i zwolennicy UE, organizując w tym dniu tzw. parady Schumana. Realizatorem parad jest Polska Fundacja im. Roberta Schumana. Jej twarzą stała się europarlamentarzystka Róża Thun, zwolenniczka superpaństwa europejskiego, kosmopolitycznego, sekularnego, negującego wszelkie elementy religijne tak w życiu społecznym człowieka jak i w całej kulturze.

Jest to zaprzeczenie idei Schumana, który był stanowczym orędownikiem obecności chrześcijaństwa w sferze publicznej, a współpracę narodów europejskich rozumiał jako dobrowolną wspólnotę tworzoną na bazie wartości chrześcijańskich.

 

Unia Europejska zaprzeczeniem Wspólnoty Narodów Europy

Unia Europejska nie jest kontynuatorem idei Schumana. Wprost przeciwnie. Zwalcza patriotyzm i chrześcijaństwo, lansuje ideologiczny sekularyzm, wspiera ponadnarodowe elity i oligarchię pan-europejską, dąży do utworzenia europejskiego superpaństwa.

Niebezpieczeństwo to przewidywał Schuman w swoich pismach. Pisał m.in.: „… chrześcijański duch jest potrzebny, co oznacza, że musimy być świadomi naszego wspólnego specjalnego europejskiego dziedzictwa i musimy mieć wolę jego zabezpieczenia i rozwijania”.

Ostrzegał: „Strzeżcie się tych, których czar prowadzi cię do bierności. Strzeż się tych, którzy chcą uśpić cię w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeż się dostarczycieli pustych zapewnień dotyczących środków realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku, to co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w kraju i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci, chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim dlatego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu”.

Podkreślał: „Europejski duch oznacza bycie świadomym przynależności do kultury chrześcijańskiej rodziny i gotowym do służenia tej społeczności w duchu całkowitej wzajemności, bez żadnych ukrytych motywów hegemonii bądź egoistycznego wykorzystywania innych”.

Unia Europejska „uległa czarowi” eurokratów. Zgodziła się nałożyć sobie biurokratyczne, lewackie kajdany. Unią rządzą urzędnicy (ponad 32 tysiące), zatrudnieni w Komisji Europejskiej i to reprezentujący najsilniejsze państwa (np. 1200 Niemców na stanowiskach kierowniczych w KE przy około 120 Polakach).

Czas wrócić do idei Schumana. Przypomnijmy proponowane przez niego filary Wspólnoty Narodów Europy: chrześcijaństwo, wolność, solidarność, różnorodność, patriotyzm.

Jak utworzyć frakcję Schumana w Parlamencie Europejskim?

16 lutego w Bielsku-Białej odbył się na zaproszenie senatora Andrzeja Kamińskiego z PiS wykład prof. Zbigniewa Krysiaka nt. „Czy idea Roberta Schumana ma szansę odnowić Europę?”.

Profesor przedstawił założenia programu budowy Wspólnoty Narodów Europy odwołującego się do koncepcji R. Schumana. A więc:

1/ chrześcijaństwo w sferze publicznej zamiast ignorowania i zwalczania religijnego dziedzictwa Europy,

2/ wolność sumienia, słowa, zgromadzeń i zrzeszania się zamiast ograniczania wolności obywatelskich przez instytucje europejskie,

3/ solidarność ludzi i narodów zamiast dyktatu silnych i bogatych państw Europy,

4/ chronienie różnorodności narodów europejskich zamiast administracyjnie narzucanej ideologicznej, utopijnej, kulturowej uniformizacji,

5/ pielęgnowanie patriotyzmów i tożsamości narodowych zamiast walki z nimi w imię destrukcyjnego kosmopolityzmu.

Dla realizacji tych celów Instytut proponuje konkretne kierunki zmian. Wdrożenie ich wymaga jednak utworzenia „frakcji Schumana” w Parlamencie Europejskim. Już obecnie jest tam około 260-300 europarlamentarzystów podzielających idee Schumana (wszystkich europosłów jest 751). Są oni jednak rozproszeni pomiędzy różne frakcje polityczne, stąd nie stanowią realnej siły.

Aby powrócić do idei Wspólnoty Narodów Europy konieczne byłoby zbudowanie odpowiednio silnej frakcji „schumanowskiej” w Parlamencie Europejskim, liczącej ok. 300 europosłów, skupiającej liczne partie prawicowe z całej Europy. Jest to możliwe, ale wymagałoby przygotowania i realizowania przed nowymi wyborami strategii wyborczych zsynchronizowanych w wielu krajach. To właśnie proponuje Instytut Myśli Schumana. Trafnie przedstawił to szef Instytutu, prof. Z. Krysiak.

 

Oświadczenie Parlamentarnego Zespołu Krzewienia Idei R.Schumana

Działania Instytutu popiera Parlamentarny Zespół Krzewienia Idei Roberta Schumana (obsługiwany przez Kancelarię Senatu), którym kieruje senator PiS Andrzej Kamiński. 14 lutego Zespół wydał oświadczenie w którym „apeluje do Parlamentarzystów Europejskich o utworzenie ideowej Frakcji Schumana, która może się stać ważnym mechanizmem powrotu Europy do wartości chrześcijańskich……, odrzucającej ideologie liberalne i relatywistyczne, jako sprzeczne z godnością człowieka i właściwie pojmowanym humanizmem ”.

Senatorowie przypominają wezwanie Jana Pawła II zawarte w Jego przemówieniu w Parlamencie Europejskim w Strasburgu 11 października 1988 r.: „To Europa jednak, od prawie dwóch tysięcy lat, dostarcza bardzo znamiennego przykładu kulturowej płodności chrześcijaństwa, które ze względu na samą swą naturę nie może być spychane do sfery prywatnej. Powołaniem chrześcijaństwa jest przecież publiczne wyznawanie wiary i czynna obecność we wszystkich dziedzinach życia. Moją zatem powinnością jest stanowcze głoszenie prawdy, że gdyby religijne i chrześcijańskie podłoże kultury tego kontynentu zostało pozbawione wpływu na etykę i kształt społeczeństw, oznaczałoby to nie tylko zaprzeczenie całego dziedzictwa europejskiej przeszłości, ale i poważne zagrożenie dla godnej przyszłości mieszkańców Europy. I to wszystkich — wierzących i niewierzących”.

Krystyna Górzyńska

 

Artykuł w 187. numerze "Obywatelskiej", wydawanej przez Marszałka Seniora Kornela Morawieckiego

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.7 (głosów:11)

Komentarze

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

...ale nie wierzę w kolejne pozorowane działanie i przykrywanie "świętością" - podłości.

Seniorowi KM też nie wierzę...tak jak Wałęsie.

Wystarczy przeczytać co obok napisał Wawel....w odniesieniu do tego ...wszelkie oświadczenia wszelkich instytutów...to puste hasła i frazesy.

Nie zbuduje się nic dobrego bez prawdy, bez wyjaśnienia wszelkich zbrodni...po 89 r. w liczbie 35...i bez ukarania zbrodniarzy.

Lista ofiar Tuska.

https://www.youtube.com/watch?v=qZwsJsZiqco

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

Verita

#1582882

traktuje o wyborach do PE. Poza tym o ideach, a nie personaliach.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1582883

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Pptrzmy n fkty rzczywstść. P c nm P?

c d prsnlów...n wrz kłmcy, chćby mówł prwdę

Verita

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6
#1582884

że zasadne jest pytanie: zmieniać Unię, czy ją rozwiązać? Zmiana jest bardzo trudna, rozwiązanie UE - z kolei - na razie jawi się elektoratowi jako sf.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1582886

https://medianarodowe.com/niemcy-4-imigrantow-napadlo-na-bezdomnych-polakow/

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1583164