Brak transparentności w Sądzie Najwyższym

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Mimo kilku zapytań prasowych nie udało mi się do tej pory dowiedzieć, z jakich powodów został wyłączony dotychczasowy skład orzekający, przydzielony do sprawy skargi kasacyjnej Chrystusowców. W środę otrzymałam z Biura Prasowego Sądu Najwyższego lakoniczną odpowiedź o treści: "Postanowienie o wyłączeniu sędziów z dnia 9 stycznia 2020 r. wydane zostało po rozważeniu materiału, łącznie z wyjaśnieniami sędziów objętych wnioskiem o wyłączenie, zgromadzonego w aktach w/w sprawy".

Przypomnijmy o co chodzi (materiał opublikowany w "Warszawskiej Gazecie z 17.01.2020 r.):

„Ekscentryczna” decyzja Sądu Najwyższego, czyli kto może sądzić w sprawie pedofilii

Nie ma nowego terminu rozpatrzenia skargi kasacyjnej Chrystusowców przez Sąd Najwyższy, gdyż ma się zmienić skład orzekający.

20 grudnia 2019 roku Sąd Najwyższy miał zbadać skargę kasacyjną zakonu Chrystusowców od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 2.10.2018 r., którym utrzymano w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu na rzecz powódki Ż.K. ("Kasi"). W orzeczeniach zasądzono od Zakonu zadośćuczynienie za krzywdę w kwocie 1 mln złotych z odsetkami oraz comiesięczną rentę w wysokości 800 zł za czyny pedofilne, których dopuścił się na szkodę powódki były już zakonnik Roman B. Przypomnijmy, że za swoje haniebne czyny odbył on karę 4 lat więzienia. Rozprawa kasacyjna nie odbyła się.

17 grudnia SN na swojej stronie internetowej poinformował, że rozprawa nie odbędzie się w zaplanowanym terminie, gdyż pełnomocnik powódki wniósł o wyłączenie całego składu orzekającego oraz w związku z niezakończeniem biegu terminu do złożenia wyjaśnień przez sędziów. Zgodnie z k.p.c. termin ten wynosi dwa tygodnie od dnia wpływu wniosku. Wniosek wpłynął w dniu 11.12.2019 r.

Po złożeniu oświadczeń przez sędziów, do rozpatrzenia wniosku został wyłoniony sędzia Henryk Pietrzkowski, przewodniczący II Wydziału Izby Cywilnej SN. Wyznaczył on posiedzenie niejawne w tej sprawie na dzień 7 stycznia, a następnie przesunął ten termin na 9 stycznia. Jak poinformowała mnie ustnie pani Martyna Łuczak z Biura Prasowego SN, wniosek pełnomocnika powódki został uwzględniony. Postanowienie SSN H. Pietrzkowskiego nie zawiera uzasadnienia. Nowy skład zostanie wyznaczony przez Prezesa Izby Cywilnej SN, SSN Dariusza Zawistowskiego.

Sędziowie wyłączeni od orzekania, to: SSN Joanna Konecka-Misztal (sprawozdawca), SSN Beata Janiszewska, SSN Jacek Grela.

Pełnomocnik powódki argumentował, że należy wyłączyć sędziów, gdyż istnieją wątpliwości co do ich bezstronności, ponieważ:

1/ żąda tego opinia publiczna – powołał się przy tym na 2 petycje: skierowaną do Sądu Najwyższego o zmianę składu (ok. 5 tysięcy podpisów) i skierowaną do Chrystusowców o wycofanie skargi kasacyjnej (ok. 10 tysięcy podpisów),

2/ przemawiają za tym "przyczyny ustrojowe" - wszyscy sędziowie ze składu zostali powołani w postępowaniu kwalifikacyjnym, w którym walną rolę odegrała Krajowa Rada Sądownictwa, a zatem – jak ujął to pełnomocnik - istnieją wątpliwości dotyczące jej niezależności, gdyż powołał ją Sejm,

3/ sędzia Jacek Grela był uprzednio powołany na prezesa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku przez obecnego Ministra Sprawiedliwości, jednocześnie Prokuratora Generalnego,

4/ sędzia Joanna Konecka-Misztal podlega służbowo pracodawcy, jakim jest Katolicki Uniwersytet Lubelski, w którym jest zatrudniona jako pracownik nauki.

Brak uzasadnienia do Postanowienia wydanego przez SSN H. Pietrzkowskiego nie pozwala stwierdzić, które argumenty wniosku stały się podstawą do podjęcia decyzji o wyłączeniu sędziów. Można się tylko domyślać - na podstawie faktu, iż wyłączono cały skład orzekający - iż zadecydowały przyczyny nazwane przez adwokata „ustrojowymi”.

Postanowienie Sądu Najwyższego jest zastanawiające. Zapytałam Biuro Prasowe SN, czy - jeśli nie jest możliwe sporządzenie pisemnego uzasadnienia postanowienia - to czy sędzia SSN H. Pietrzkowski mógłby podać do publicznej wiadomości w trybie prasowym jakie były motywy rozstrzygnięcia. Do momentu złożenia niniejszego tekstu w redakcji „Warszawskiej”, nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi.

Warto przypomnieć, że Chrystusowcy w swojej skardze kasacyjnej podnosili, że podstawą jej złożenia jest „interpretacja przepisu 430. k.c. i sprawa odpowiedzialności zbiorowej. Celem złożenia skargi jest prośba o rozstrzygnięcie, czy przy wydawaniu zapadłego wyroku nie doszło do naruszenia prawa przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Były ksiądz, popełniając osądzone już przez wymiar sprawiedliwości czyny niedozwolone, działał wbrew regułom prawa zakonnego, łamiąc znane mu zasady nie tylko prawne, ale i moralne. Działał więc na swoją własną odpowiedzialność. Zastosowana przez sąd wykładnia przepisu mówiącego o odpowiedzialności instytucji za czyny popełnione przez jednego z jej członków rodzi poważne wątpliwości i może stanowić przestrzeń do nadużywania tego przepisu w przyszłości wobec innych instytucji, nie tylko kościelnych”.

Należy też zaznaczyć, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu, od orzeczenia którego wniesiono skargę kasacyjną, jednoznacznie ustalił, że pozwany Zakon nie miał wiedzy odnośnie nagannego procederu księdza, a stosowne informacje uzyskano dopiero w momencie jego aresztowania.

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.2 (głosów:14)

Komentarze

Bo nie musi? Bo nie czuje się odpowiedzialny wobec tzw. Suwerena?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615501

Prawda w oczy kole?
5 lat prezydent Duda praktycznie nic nie robił poza montażem Polin a teraz na 5 miesięcy przed wyborami WIELKI URA-BURA. Wygłasza "straszne słowa". Strach się bać!
Pamiętamy zawetowanie ustawy naprawczej sądownictwo. Jaka ona tam była to była, ale i toto zawetował i NIC WIĘCEJ NIE ZROBIŁ ten prawniku od siedmiu boleści!
Analogicznie cały PiS pod wodzą Prezesa-Sanatora.
Ktoś się jeszcze na to nabierze?

Józef Mackiewicz zawsze pisał i mówił, że tylko wolna niczym nie ograniczona dyskusja ma sens.
Ale kto teraz czyta Mackiewicza? Np Droga donikąd?
Dopowiem problem sądów Józefem Mackiewiczem z jego Drogi donikąd: „Dlaczego biją – bo mogą!”
Dlaczego biorą? Bo mogą!
Rozumiecie już więcej?

Józef Mackiewicz – Droga donikąd, cyt.:
„- Nie bić! – krzyknął milicjant – żywego brać!
Ale człowiek już uderzył z góry w dół po czapce.
Czapka zwisła na uchu, a tamten wciąż po głowie,
po głowie, po głowie kołem!
Paweł nie widział więcej twarzy przyjaciela.
Dostrzegł tylko po raz ostatni, jak się pochylił,
później cały zgiął się jakoś w pół ciała, właśnie
w jego stronę, jakby się kłaniał czy żegnał z
daleka.
– Czego… Oni… – wyszeptał w przerażeniu Paweł
– jego… biją?… – I jak przez sen usłyszał
odpowiedź Jadzi:
– Bo mogą, to i biją.”

____________________________________________
I pamiętaj PiS-owszcziku o małym "minusiku"
I pamiętaj zboku, o swej onucy w rozkroku.
Wszak Dobra Zmian kasuje tego pana (Marka)

Prawda w oczy kole? (Józef Mackiewicz)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

panMarek

#1615532

Dzięki za świetny komentarz.

Mam w ogóle wrażenie, że trwa teraz wielka akcja-dyskredytacja społeczeństwa polskiego. Zwolennicy-fanatycy władzy, a z drugiej strony opozycja i agenci bardzo się o to starają, aby nie było rzeczowych dyskusji o polskiej sytuacji.

Zamiast merytorycznych analiz w przestrzeni publicznej dominuje propaganda, ostre przepychanki personalne i milczenie w wielu ważnych sprawach.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615533

jeszcze anonimowe pałowanie ważnych tekstów i komentarzy. Żenada.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615534

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika panMarek nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Od dzisiaj każdy!, każdy jeden zdrowo myślący Polak powinien podjąć akcję uświadamiania i propagowania na prezydenta pana Krzysztofa Bosaka w swojej rodzinie i wśród swych znajomych.
Laudetur Iesus Christus et Maria semper Virgo

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

panMarek

#1615581

Moim zdaniem postąpił słusznie (chociaż przyznam się, że nie słyszałem, aby kiedykolwiek wyłączono cały skład SN), gdyż w przypadku wydania orzeczenia na korzyść Zakonu, "zaraza" zaskarżyłaby i obaliła orzeczenie w eurokołchozowych trybunałach. W dalszym ciągu uważam, że wyrok się nie utrzyma i Zakon wygra spór.

Warto zauważyć, iż orzeczenie o wyłączeniu niejako idzie na rękę "kaście" w ich ujadaniu, że obecna KRS nie jest władna obsadzać sędziów. Tego się można oczywiście tylko domyślać, gdyż postanowienie nie ma uzasadnienia. 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Apoloniusz

#1615550

http://www.sn.pl/informacjepraktyczne/SitePages/Oswiadczenia_majatkowe.aspx?ItemLSID=21-0bd66eba-ccc0-45e8-9a5c-6a5079241b18

Z fachowości i wysokiej pozycji na rynku wydawniczym, bo jak napisał w swoim oświadczeniu majątkowym, z tytułu samych praw autorskich w latach 2008-2018 uzyskał przychód w kwocie 2.250.000 złotych,

ale też z udzielania konsultacji innym prominentnym sędziom nt. tego jak pisać kasacje oraz wysłuchiwania zwierzeń o "dziewczynkach"

https://telewizjarepublika.pl/z-pzpr-u-do-sadu-najwyzszego,61987.html

Co do meritum, to racja Chrystusowców jawi się jako bezsporna, ale nieprzewidywalne są wyroki polskich sądów ;(((

A poza tym, mamy prawo do transparentności.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615557

Przede wszystkim z dziesięciu lat kłamstwa mającego na celu wyłudzenie pieniędzy od nas wszystkich za powstałe wyłącznie w jej umyśle "krzywdy". Teraz hejtuje "Kasię", bo ta pozwała jej brata do sądu m. in. za to, że wyzywał ją publicznie od k...

https://niepoprawni.pl/blog/humpty-dumpty/furia-babuni

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5
#1615579

Powinieneś się wstydzić.

Niezorientowanym wyjaśniam.

Kwestią wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zajmuję się od października 2018 roku od strony wątpliwego zastosowania art. 430 kk, czyli odpowiedzialności zbiorowej za czyn, z którym Zakon nie miał nic wspólnego.

Nie wiem, czy "Kasia" kogokolwiek pozwała, bo żaden pozew nie wpłynął. Ż.K. grozi różnym ludziom od kilku miesięcy. Zresztą wątpię, czy to ona, bo jej blog wydają się prowadzić zawodowe pisarki, najprawdopodobniej z GW.

Interesy i prawa "Kasi" nie są w żaden sposób zagrożone. Zakonnik, który ją skrzywdził, odsiedział wyrok 4 lat więzienia, przestał być zakonnikiem, a Zakon zadeklarował pomoc ofierze pedofila także wtedy jeśli skarga kasacyjna Chrystusowców  zostanie uwzględniona.

W tej sprawie interesują mnie też akcje oczerniania zakonu i KK przez "Wyborczą" i inne lewactwo, których struktury te dopuszczają przy okazji tej sprawy.

A więc moje działania nie mają nic wspólnego z hejtem "Kasi".

Kłamiesz ordynarnie zarówno w tej sprawie, jak i rzekomego wyłudzania pieniędzy "od was wszystkich".

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615592

jest zbiorem chamskich kalumni nie mających nic wspólnego z żadnymi faktami i dowodami. Twoje "dowody" to artykuł w "Nie", napisany bez mojej wiedzy oraz notatka rzeczniczki prasowej policji w GW, bez żadnych nazwisk "bohaterów" i całkowicie fałszywa.

Po raz kolejny cię ostrzegam przed dalszym oczernianiem mnie i mojej rodziny.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615594

Pienisz się ze złości, że prawda wyszła na jaw? Hejtujesz ofiarę kościelnego pedofila bo miała dość podłych ataków twojego sześćdziesięcioletniego młodszego braciszka, chronicznie bezrobotnego od 20 lat. Ostrzegam cię - jak nie przestaniecie, to ludzie wam zrobią manifę pod domem, a wtedy już faktycznie będziesz bezdomna. A za najniższą emeryturę nie wynajmiejsz nawet psiej budy.

Hańbicie Kościół i prawicę, nienawistne szury.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1615596

to Nie i GW. Jako agent GW jesteś zobowiązany do promocji kłamstw.

A teraz żegnam. Twoje wypowiedzi nie mają nic wspólnego z tematem notki, więc to zwykły hejt.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615597

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

że się leczysz. A tu dalej dno i dwa metry mułu.... :(

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4
#1616020

ZAPAMIĘTAJCIE: jeśli w jakimś państwie „kierują” na przymusowe badania psychiatryczne to jest to żydokomuna. Tam rządzą żydzi. Kieruje tym zawsze! żyd.
To jest żydowska metoda zniszczenia człowieka. To tyle na teraz.

____________________________________________
I pamiętaj PiS-owszcziku o małym "minusiku"
I pamiętaj zboku, o swej onucy w rozkroku.
Wszak Dobra Zmian kasuje tego pana (Marka)
Prawda w oczy kole PiSowski matole?
Dalej przygłupie, daj mu po d....

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

panMarek

#1616037

Czyli już 9 grudnia (data wydania postanowienia) sędzia Pietrzkowski profetycznie wiedział, że w dniu dzisiejszym SN uchwali, że sędziowie nominowani z rekomendacji "neo-krs" nie będą mogli orzekać.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1616025

przykro mi, że musicie znosić tego stalkera. Niestety, ten portal nie przewiduje możliwości usuwania oszczerczych wpisów i to nie na temat.

Nie będę się dalej odnosić do kłamstw i obelg Humptego Dumpty, w rzeczywistości Jerzego Trojanowskiego.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615598

I sama w nich potwierdzasz,  że mam rację, zakłamana kobieto.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1615607

Nie tylko te. Powklejano również w necie relacje jej siostry, co też interesujące co do zgodności i różnic w opisie sytuacji.

 

P.S. Dlaczego w oczach zaburzonych jesteś agentem GW a nie policji, której komunikat przytaczasz? Czy ta GW też należy do spisku urzędniczo- sądowo- ministerialno- radiomaryjno- policyjnego w ramach mafii judeo-satanistów? Nie pozwala wieszać rozwódek a siostrze zastępować żonę?

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1615619

To teraz porozmawiaj sobie z amatorem cudzych żon przez PW i nie zaśmiecaj mojego blogu.

Żegnam kolejnego stalkera.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615620

Spoko urojenie.

Wcześniej wplotłaś coś nawet o kupowaniu koszul nocnych siostrze- nieszczęśni, czyżby Janusz kupował Krysi bieliznę? 

 

Jakbyś nie zauważyła, to nawiązałem do postaci wyjącej upiorzycy w koszuli nocnej i z nożyczkami. Różnie opisywano tą malowniczą sytuację. Wygląda zresztą na to, że roznegliżowanie było celowe, tak jak pozostanie w dezabilu czy to słynne zadzieranie kiecy w radiowozie.

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1615627

Zgadza się. EOT

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615621

  • Przeciwnicy Kościoła Katolickiego.
  • Faktorzy barbarzyńskich napadów na domy niewinnych ludzi.
  • Zwolennicy totalitarnych metod i psychuszek dla przeciwników politycznych i biznesowych.
  • Wynajęci zniesławiacze działający pod parasolem ochronnym.
  • Rozbijacze rodzin i celowi prowokatorzy.

Działają w porozumieniu, ośmieszają portal, dezorganizują akcje społeczne.
 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1615629

To mogą być masoni. 

Nie jest nawet pewne, czy są antysemitami.

Wygląda na spisek mafii judeo-satanistycznej, odkrywany przez odłam proroka Janusza.

Pewnie nawet są za szczepieniami, 5 G i chemtrails!

Może nawet nie chcą zniesławiać prezydenta, funkcjonariuszy publicznych czy ofiary gwałtu?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1615631

rodzin". To Ty uwiodłeś byłą żonę "proroka bezdomnego"? Bo ja jakoś sobie nie przypominam takiego "faktu". Ale kto wie? Może akurat tak było? ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1615717