Brak sprawiedliwości od 20 lat (historia J. Górzyńskiego)

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Artykuł z 2012 roku w „Warszawskiej Gazecie” Nr 43 - z Krystyną Górzyńską, blogerką „Rebeliantką”. O systemie prawnym w Polsce rozmawiała Aldona Zaorska (26 października - 1 listopada 2012 r. ).

 

Tysiące ludzi zniszczonych przez system prawny w Polsce

W Internecie można zobaczyć i przeczytać wiele relacji sporządzanych przez Panią z procesów sądowych. Tropi Pani i pokazuje przykłady, można powiedzieć – sądowego łamania prawa. Co sprawiło, że podjęła Pani tę tematykę?

Doświadczenia mojej rodziny, będącej ofiarą takich sądowych patologii. Zaczęło się dziesięć lat temu od mojego brata i ataku na niego z powodu biznesowej działalności, którą z powodzeniem prowadził. Była to działalność polegająca na wprowadzaniu w życie nowych standardów sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej typu szpitale, hotele poprzez urządzenia spełniające nowe europejskie normy. Mój brat miał bardzo wielu klientów, także spośród przedsiębiorstw składających zamówienia publiczne, projektował linie gastronomiczne i pralnicze dla dużych podmiotów, a że miał konkurencyjne ceny i świetną jakość, wygrywał przetargi i odnosił coraz więcej sukcesów. Dość powiedzieć, że jednym z jego klientów była nawet nasza armia. Oczywiście taka działalność, gdy w grę wchodzą zamówienia publiczne, wymaga, a przynajmniej powinna, spełniać wszystkie wymogi transparentności. I mój brat je spełniał. Nie wiedział jednak, że wszedł w obszar działalności zastrzeżonej dla niektórych.

I co się stało?

Kiedy stał się groźnym konkurentem dla już istniejących firm, postanowiły one się go pozbyć. Zaczęło się od policji i prokuratury oraz powiązań natury towarzyskiej. Jak się okazało jednym ze wspólników firmy, w której mój brat pracował wcześniej, zanim założył własną działalność, była osoba powiązana z miejscowymi prokuratorami. Kiedy zaczął wygrywać z dotychczasowymi liderami na rynku, zaczęły się różne dziwne sytuacje. Przy czym słowo „dziwne” jest tu niezwykle łagodne, bo przecież nie było zbiegiem okoliczności, że mój brat został brutalnie pobity pod jedną z restauracji, którą wyposażał. Potem próbowano go wrobić w jakieś niezapłacone zobowiązania finansowe. Oczywiście nic takiego nie miało miejsca, ale lata całe trwało zanim zostało to wyjaśnione. Doszło do tego, że w międzyczasie w domu mego brata pojawił się komornik, który przystąpił do egzekucji, chociaż nie istniał ku temu żaden prawdziwy tytuł egzekucyjny. Komornik oraz chroniący go prokurator i sędzia  kłamali, że czuli się przez mojego brata „zagrożeni”, więc został on aresztowany. Postępowanie przeciwko niemu umorzono i nawet zapłacono mu za to odszkodowanie, ale przecież to nie zmienia faktu, że do więzienia trafił niewinny człowiek.

Co było dalej?

Ponieważ te wszystkie prowokacje i działania były nieskuteczne, brata postanowiono zniszczyć w inny sposób – spreparowano wobec mego brata kuriozalną historię wyłudzenia kredytu. Mój brat, który wówczas zarabiał miesięcznie ok. 6 tys. złotych miał razem z żoną wyłudzić 3 tys. zł kredytu na zakup komputera. Całe oszustwo miało polegać na tym, że zamiast owych 3 tys. kredytu bezgotówkowego na zakup nowego komputera, którą to umowę podpisywała jego żona, mieli chcieć modernizacji starego - po prostu mieli nie dokonać zakupu za kwotę kredytu, tylko ulepszyć stary sprzęt, dzięki czemu w porozumieniu z wykonawcami owej modernizacji mieli zarobić… kilkaset złotych. Niewiarygodna, zmyślona historia, której wyjaśnienie zajęło naszej rodzinie dokładnie 11 lat. To mój brat i bratowa zostali oszukani – dostawca komputera nie tylko go nie dostarczył i przywłaszczył sobie kredyt, ale kiedy mój brat powiadomił o tym oszustwie, sam został oskarżony. Może dlatego, że ten oszust był powiązany z prokuratorem okręgowym w Poznaniu w ten sposób, że był przyjacielem brata prokuratora okręgowego. Prokuratura przegrała tę sprawę w 2010 roku, przy czym na jaw wyszła kuriozalność aktu oskarżenia. Ale zanim ten wyrok zapadł, mojego brata przez cztery lata ścigano listem gończym.  Zniszczono bratu firmę, zniszczono rodzinę (żona wystąpiła o rozwód). Dziś, pomimo rozpaczliwej walki mojego brata, pomimo występowania przez niego do wszystkich możliwych organów sprawiedliwości, łącznie z trzema kolejnymi ministrami, nie ma nic.

Czyli do przyjrzenia się funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Polsce zmusiło Panią życie… Przekonała się Pani wówczas, że…

…że historia mojego brata jak w soczewce skupia wszystkie wady wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Niestety, poznałam wszystkie wady tego systemu, który nie pozwala na wyjaśnienie prostych spraw, a który dzięki swym rozlicznym defektom sprawia, że niewinni ludzie mają niszczone całe życie. Dla mnie najgorsze jest to, że ludziom, którzy w różny sposób tkwią w tym systemie - sędziom, prokuratorom, komornikom, policji, nawet jeśli w najbardziej bezczelny sposób łamią prawo, nie można postawić żadnych zarzutów, nie można ich pociągnąć do żadnej odpowiedzialności. Poznałam mnóstwo pokrzywdzonych ludzi i poruszona zarówno niesprawiedliwością jaka spotkała mego brata, jak i ich tragediami zaczęłam o nich pisać jako bloger a od dwóch lat także jako dziennikarz obywatelski, jeździć na rozprawy, przyglądać się, jak one wyglądają, jak nierówno są na nich traktowane strony. Pozyskałam dużą wiedzę, której prawdę mówiąc wolałabym nie pozyskać. Na jej podstawie mogę powiedzieć - w Polsce tkwimy w jakieś paranoi, ale na pewno nie w systemie prawnym.

Jeśli tak, to gdzie jest jej źródło?

W systemie stalinowskim. Ten system się nie skończył. Ma swoich ludzi, w osobach, które nie zdążyły jeszcze przejść na emeryturę albo w ich następcach - sędziach, prokuratorach, komornikach i innych funkcjonariuszach, których ci jeszcze stalinowscy przedstawiciele wymiaru „sprawiedliwości” (celowo w cudzysłowie) sobie wychowali. Oni też w tym systemie działają, tkwią powiązani rodzinnie i towarzysko i nie potrafią pracować inaczej nich ich stalinowcy mentorzy. Ten system, tak samo jak w czasach komunistycznych, jest skierowany przeciwko obywatelom i zasadza się na kompletnym braku szacunku dla praw obywatelskich, przysługujących przecież każdemu.

W Polsce nie ma praw obywatelskich?

Nie ma. Prawa obywatelskie to tylko takie „kwiatki do kożucha”. Nic więcej. Są zapisane w przepisach prawa, ale ich egzekucja jest bardzo trudna, coraz częściej albo niemożliwa albo wręcz się cofa, a wprowadzane są przepisy wręcz je ograniczające, czego smutnym przykładem jest nowelizacja ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Ta patologiczna sytuacja w wymiarze sprawiedliwości to Pani zdaniem wina starego układu, mentalności ludzi, którzy go tworzą, czy raczej systemu prawnego, który stwarza możliwości różnych nadużyć, instrumentów prawnych, które dostali do ręki?

Moim zdaniem to kwestia trzech obszarów. Pierwszy to kadry, które albo jeszcze nie odeszły - ludzie którzy sądzili w stanie wojennym nie tyko wciąż sądzą, ale „standardy” wyniesione z tamtego okresu przenoszą na dzisiejsze sale sądowe i w ten sposób szkolą swoich następców - młodych sędziów i prokuratorów. Drugi element to fatalny ustrój sądownictwa i prokuratury.
A trzeci to kwestia przepisów prawa, które nie zostały wycofane z kodeksów. Mam tu na myśli nie tylko słynny art. 212 kodeksu karnego ale np. wciąż istniejący w kodeksie cywilnym tzw. bankowy tytuł egzekucyjny, który umożliwia z każdego człowieka zrobienie dłużnika, szczególnie co do wysokości roszczeń, których co istotne bank nie musi w żaden sposób przed sądem udowadniać. Poznałam wielu ludzi, którzy zostali w ten sposób po prostu przez banki zniszczeni. To jest też kwestia prawa rodzinnego, kierowania ludzi na badania psychiatryczne bez żadnego powodu, o czym boleśnie przekonał się Jarosław Kaczyński. Jest to kwestia orzecznictwa, które w tej samej sprawie jest rozbieżne o 180 stopni.

Jakiś przykład?

Bardzo proszę - premier Jarosław Kaczyński będąc funkcjonariuszem publicznym mógł być oskarżony na podstawie słynnego art. 212 kodeksu karnego, ale lokalna funkcjonariuszka policji - rzeczniczka prasowa, która dokonała pomówienia, już nie. Identyczna sytuacja, różne wyroki. Taki jest zamęt w polskim prawie, że jego wykładnia zależy od dobrej lub złej woli sędziów. Tym samym mają oni nazbyt dużą swobodę interpretacyjną.

Może należy wyjść od zmiany zasad procedowania, wpajanych przyszłym sędziom już na studiach?

Ja nie uzurpuję sobie prawa do pouczania ustawodawcy, jak ma konstruować prawo. Ja widzę liczne jego wady. Jak możemy mówić o zasadzie kontradyktoryjności postępowania sądowego, jeśli biegłych w procesie powołuje sąd z posiadanej listy? Biegłych powinni wskazywać pełnomocnicy stron, a nie sąd. Tylko wówczas będzie mowa o ich dokładnej, rzetelnej, wnikliwej opinii. Wyznaczając biegłego sąd sam staje się stroną. To jest sytuacja niedopuszczalna i stwarzająca ogromne pole do nadużyć. Nie ma co ukrywać, że bardzo często biegły po prostu realizuje oczekiwania sądu. A ten, jak zaobserwowałam, bardzo często jest stronniczy.  Warto też przyjrzeć się samemu sposobowi prowadzenia rozpraw, co znakomicie pokazuje Nowy Ekran - bywa on skandaliczny. Wiele razy widziałam, jak sędziowie manipulują przebiegiem rozpraw, zastraszają jedną ze stron lub jej świadków, zmieniają zeznania do protokołu, wywierają presję psychiczną na strony i świadków. Gorzej - zdarza się, co także widziałam, że w czasie rozprawy w sądzie rejonowym, sędzia nagle przerywa, po czym w czasie przerwy wykonuje telefon do sądu okręgowego i omawia jej przebieg, wymieniając nazwisko jednej ze stron, radząc się jaką ma podjąć decyzję, taka sytuacja natychmiast powinna dyskwalifikować sędziego a jednak nie ma to miejsca. Wciąż przebieg rozpraw nie jest nagrywany, co przecież nie powinno być w dzisiejszych czasach żadnym problemem, a jednak istnieje przeciwko temu niesamowity wręcz opór sędziów. Myślę, że jest to opór celowy. Tak samo, jak uporczywe utajnianie rozpraw.

Co jest w sądownictwie Pani zdaniem najgorsze?

Kompletny brak możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności sędziów, którzy orzekają wbrew zgromadzonemu materiałowi dowodowemu, kłamią albo wyciągają kłamliwe wnioski. Jeżeli dany sędzia ma w sądzie wyższej instancji kolegów i przyjaciół, to nie tylko nie ma możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności, ale także możliwość obalenia jego wyroku jest praktycznie żadna. Za orzekanie wbrew dowodom nikogo w Polsce nie pociąga się ani do odpowiedzialności dyscyplinarnej, ani tym bardziej - karnej, pomimo tego, że w kodeksie karnym są wydzielone przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Nigdy nie słyszałam, żeby jakiegokolwiek sędziego skazano za to, że orzekał wbrew dowodom. To konstrukcja ustawy o ustroju sądów powszechnych przede wszystkim czyni pociąganie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej po prostu fikcją. Jeżeli już się pociąga sędziów czy prokuratorów do odpowiedzialności, to są to wykroczenia typu jazda po pijanemu czy orzekanie w sprawie kochanki, a nie odpowiedzialność za wydawanie złych orzeczeń, niezgodnych z przepisami prawa przez które zniszczyli ludziom całe życie. To jest po prostu jedna wielka patologia wobec której obywatele są bezradni.

Jakie jeszcze obszary „patologiczne” dostrzega Pani w polskim systemie prawnym?

Przede wszystkim prawo rodzinne. Tu istnieje kolejne pole do ogromnych nadużyć. Niestety to  prawo jest nastawione na zasadę „wygrana - przegrana”, a nie na dobro dziecka, które powinno być najważniejsze i dla rodziców, i dla orzekającego sądu. Tymczasem sytuacja wygląda często zupełnie odwrotnie i niewiele trzeba, żeby jedno z rodziców bezprawnie całkowicie pozbawić kontaktu z dziećmi, jak się to dzieje np. w sprawie Bogdana Goczyńskiego, który chociaż nie jest pozbawiony praw rodzicielskich, chociaż ma sądownie zagwarantowane prawo do kontaktów z dziećmi, od siedmiu lat ich nie widział. Nie może nawet dowiedzieć się, do jakiego gimnazjum chodzą jego córki. Była żona pana Goczyńskiego jest tak pewna poparcia sądu, że kompletnie lekceważy wyrok w tym zakresie i po prostu ukrywa dzieci przed ojcem, a wymiar sprawiedliwości nadal nie robi nic, by mu pomóc. Każde orzeczenie sądu lekceważy a policja odmówiła mu ustalenia, do jakiej szkoły chodzą jego dzieci. Sąd zaś tym lekceważeniem wyroku w ogóle się nie przejmuje. Takich spraw naprawdę są dziesiątki. Inne pole do nadużyć daje prawo gospodarcze. Dopiero niedawno Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wewnętrzny dokument finansowy firmy windykacyjnej nie może być podstawą działań egzekucyjnych. Nie może być jedynym dowodem w sprawie roszczeń. Przecież dopiero to orzeczenie powstrzymało firmy windykacyjne przed dosłownie rabowaniem ludzi. Skandalem jest utrzymywanie systemu, w którym kary grzywny są powszechnie zamieniane zastępczo na kary pozbawienia wolności - dokładnie odwrotnie niż w europejskim systemie prawnym. Do tego wszystko dochodzą niewielkie możliwości rewizji wyroków poprzez składanie kasacji do Sądu Najwyższego. To są bardzo wielkie tragedie ludzi. Ja sama znam przypadek człowieka skazanego na dożywocie za morderstwo, którego nie popełnił. Skazanie nastąpiło po procesie poszlakowym, w którym głównym dowodem były znalezione w jeziorze zwłoki innej osoby aniżeli tej za zabójstwo której doszło do skazania. Słowem - skazano na dożywocie za zabójstwo kogoś, kogo ciała nie znaleziono. Od lat nie można przekonać ani prokuratury, ani sądu co do tak oczywistych faktów. Może dlatego, że w tym postępowaniu uczestniczył ten sam prokurator, który prowadził śledztwo w sprawie śmieci Krzysztofa Olewnika. A jak wyglądało tamto śledztwo, wiemy wszyscy. Sąd Najwyższy rozpatrzył kasację, nakazał sądowi apelacyjnemu przeprowadzenie szeregu dowodów, sąd apelacyjny ich nie przeprowadził, jeszcze raz wydał taki sam wyrok, ale kolejna kasacja została już odrzucona, bo nie można w postępowaniu kasacyjnym dwa razy podnosić tych samych zarzutów. To jest bardzo dramatyczny przykład ale nie jedyny. Tysiące ludzi zostaje zniszczonych przez system prawny w Polsce.

Może nie jest tak źle. Państwo polskie kilka głośnych spraw przed Trybunałem Praw Człowieka w Strassburgu przegrało…

Kilka. A postępowań sądowych, w których wydano wyroki niezgodnie z prawem, w których zniszczono ludzi są tysiące. Najoszczędniejsze szacunki mówią o 100 tys. pomyłek sądowych rocznie. Te wygrane przez skrzywdzonych procesy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, to kropla  w morzu potrzeb. I pamiętać trzeba, że nie wszyscy mają wiedzę i możliwości występowania do tego Trybunału. Ludzie zbyt często są po prostu bezradni wobec sądowego bezprawia. Ja myślę, że nam Strasburg nie pomoże. Nie możemy czekać, że ktoś zmusi nasze sądownictwo do zmian.

Co więc można z tym zrobić, jak uzdrowić tę sytuację?

Myślę, że warto skłonić się ku systemowi anglosaskiemu - to jest sytuacji, w której o winie orzeka ława przysięgłych, a funkcja sędziego jest zwieńczeniem kariery prawniczej tylko dla najlepszych prawników o nieposzlakowanej opinii. Warto zastanowić się nad pozbawieniem sędziów immunitetu, wprowadzeniu zmian w systemie dyscyplinowania sędziów, zwiększeniem dostępu do pomocy prawnej dla obywateli. Przede wszystkim ważne jest dyscyplinowanie sędziów, stworzenie systemu, w którym będą odpowiedzialni za podjęte decyzje. Moim zdaniem konieczne zmiany to: zmiana ustroju sądów powszechnych, systemu prawa i ludzi, którzy ów system wymiaru sprawiedliwości tworzą.

Powstała konfederacja blogerów, Komitet Organizacyjny Sądów Obywatelskich, które mają przyglądać się prowadzeniu spraw przez sądy powszechne, blogerzy dokumentują procesy i nagłaśniają pomyłki sądowe. Może to sprawi, że w końcu coś się zmieni? Może uda się przeprowadzić inicjatywę ustawodawczą? Słyszała Pani o planach takich działań?

Obserwując polskie społeczeństwo niestety dochodzę do wniosku, że przeprowadzenie inicjatywy ustawodawczej będzie bardzo trudne. Ludzie po prostu się boją. Może nie wierzą w skuteczność takiej metody. I chociaż nie jest łatwo z inicjatywą obywatelską, mam nadzieję, że to się zmieni. Jedna jaskółka co prawda wiosny nie czyni, ale za nią przylatują następne i przychodzi wiosna. Mam nadzieję, że tego typu działania ośmielą społeczeństwo, że ludzie w końcu się odważą. I w końcu uda się skruszyć ten mur postawiony przez sądownictwo pomiędzy obywatelem a sprawiedliwością. Wiem, że będzie to wymagało czasu ale mam nadzieję, że w końcu się uda. Może za parę lat ale w końcu coś się zmieni. Zwłaszcza, że już nie tylko społeczeństwo ale nawet niektórzy sędziowie zaczynają się buntować przeciwko systemowi, w którym przez lata musieli funkcjonować. Diagnoza jest już postawiona, pora zacząć leczenie.

 

----------------------------------------------

"Warszawska Gazeta" 7 lat temu zweryfikowała historię mojego brata i przyznała mu rację. Nieprawdziwe są zatem kalumnie Jerzego Trojanowskiego (alias Humpty Dumpty) - z zaciekłością zamieszczane od pewnego czasu na Niepoprawnych - w których podaje on jakieś zmyślenia na temat firmy mojego brata Janusza i kwestionuje krzywdy wyrządzone mu przez ludzi wymiaru sprawiedliwości.

Niestety, dramat polega na tym, że szkód nie naprawiono do dzisiaj, ani nie zadośćuczyniono krzywdzie. Oszczerstwa Jerzego Trojanowskiego są formułowane ewidentnie w interesie przestępców z organów ścigania i sądów. Co oni mają na tego Humpty Dumpty, że tak się stara im przysłużyć? Bóg jeden wie.

 

Dodatkowo polecam:

Internet i ryzykowne zaufanie, czyli o człowieku znieważającym ofiary przestępstw

Prawniczy język na portalu

O tym, jak Humpty Dumpty notorycznie kłamie na temat mojego wykształcenia i poglądów

 

Źródła nienawiści do pokrzywdzonego:

http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/dlaczego-paragrafiarze-nienawidza-janusza-gorzynskiego

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.5 (głosów:21)

Komentarze

Zobacz, Balcerowicz, Lewandowski, Tusk i mafia UD i UW, PO sprzedali 3/4 Polski, czy PiS postawił im jakieś zarzuty???

A decyzja Dudy o wetach o sądach i poparcie Kaczyńskiego, spowodowało że takie sprawy jak z twoim bratem nie będą pozytywnie rozpatrzone, bo w sądach nic się nie zmieniło, a mafia już dopilnuje by twój brat nie wygrał sprawy.

Ludzie po 20 lat walczą o sprawiedliwość, a tą decyzją Dudy i Kaczyńskiego,mogą sobie jedynie pomarzyć o sprawiedliwości.

Pozdrawiam serdecznie.

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-8

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1598243

Niestety, jest tak jak to zrekapitulowałeś.

Dziękuję i pozdrawiam

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-8
#1598249

I jest jeszcze jeden ważny aspekt tej sprawy, weta Dudy były po to, by Polacy nie mogli wygrywać spraw przeciw żydo-komunie, dowód masz jak potraktowali twego brata i tysiące innych Polaków

Ta żydo-komuna będzie pomagała zażydzonemu PiS-owi, gdy będzie chciał wprowadzić  ustawę 447 Just. 

Oni będą karać patriotów Polski, którzy będą się przeciwstawiali odszkodowaniom dla żydów

+500, wiek emerytalny i inne ustawy są dobre, ale one nie dają naprawy Państwa Polskiego, na które elity żydowskie nie dają pozwolenia, a w których jest i wierchuszka PiS-u.

A gadanie że nie można nić zrobić, to niech między bajki wsadzą. 

Orban pokazał że można, wywalił żydo-komusze elity w togach i pozbył się wszystkich fundacji żyda Sorosa, nie bojąc się co powie euro-burdel, bo ma Boga i Węgry w swoim sercu, 

A obecnie w Polsce, chroniony jest interes żydowski przez PiS, a nie Polski

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-7

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1598257

To, że władza w Polsce nie wykorzystuje tych wzorców, budzi poważne wątpliwości nawet u osób bardzo przyjaznych PiSowi. Obserwuję to u wielu dotychczasowych zwolenników PiS.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-3
#1598262

Pewnie setki a może więcej takich przykładów niesprawiedliwości w Sądach, które Was nie obchodzą. Porwaliście się na władzę jak z motyką na księżyc. W kwestii naprawy Państwa prawa jakoś Wam nie wychodzi. Dlaczego?

Całe szczęście że to nie lata 1944 - 50, bo niepokorni rozgrzewaliby lody na Uralu. Nieprawdaż? Odpowiedzcie na pytanie; po co poszliście do władzy.  Chcecie skończyć jak pzpr?

 

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

Kolejorz

#1598321

Uderz w stół a czerwona zaraza na prawicy jak na widelcu.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2

Kolejorz

#1598322

To zydo-komuchy, lub potomkowie, pałują bo nie mogą inaczej zareagować na prawdę.

Dzisiaj próbują ww mawiać ludziom że te ustawy o sądach, autorstwa PiS to bubel prawny, ale ustawa o IPN za którą przepraszali na kolanach w Izraelu żydów, temu przeczy.

Hegemonia żydowska dzisiaj w Polsce jest widzialna gołym okiem.

PiS broni żydów, banderowców, a teraz i pedałów, a wrogami są dla nich patrioci Polscy, co stają w obronie naszej Polskiej wiary katolickiej.

Pozdrawiam serdecznie.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1598323

 Zmiana prawa i systemu jego egzekwowania w obecnej strukturze władz UE i podejścia jej liderów do sprawy polskiej jest niestety absolutnie niemożliwa nie tylko z powodów politycznych (niezależnie od tego jaka partia w Polsce rządził) ale z powodu układów nadzwyczajnej kasty, która jest jedynym organem międzynarodowym, który się w Unii ściśle zintegrował bez względu na narodowość, bo jej przedstawiciele mają jeden wspólny cel: tak sądzić i rządzić aby było jak było, by zachować w imię "sprawiedliwości" osobistą nietykalność i władzę absolutną.

 Sam kilkukrotnie uczestniczyłem w kilku rozprawach w sądzie Rejonowym i raz w Okręgowym, gdzie prowadzący rozprawę sędziowie wykazywali całkowity brak wiedzy w orzekanej sprawie polegając jedynie na swoich "odczuciach" i zdaniu biegłych sądowych co do których niekompetencji mam takie samo zdanie jak autor tego artykułu.

 Potwierdzeniem tego przeświadczenia jest nadal toczące się w Unii postępowanie przeciwko Polsce o naruszanie i łamanie prawa, które wspiera oPOzycja i to nawet w sytuacji gdy PiS i PAD czasowo wycofali się z bardziej radykalnych zmian zmuszeni postępowaniem krajowych nietykalnych (np Gesler, Rzepliński) oraz europosłów oPOzycji których jest zbyt wielu by chciało mi się wymieniać ich z nazwiska.

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
0

niezależny Poznań

#1598252

Zgadzam się, że jest trudno, ale niekoniecznie musi być niemożliwe. Wskazują na to wysiłki innych krajów (np. Węgry, Rumunia) od czasu do czasu uwieńczone sukcesem.

Pisałam o tym np. tutaj:

http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/wegrzy-kontra-sadokracja

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-3
#1598254

... do nakręcenia filmu i nagłośnienia ogólnopolskiego. Mógłbym się tym zająć.
Ciekawi mnie, czy TV Republika wyemitowałaby go na swojej antenie, bo na TVP nie liczę.

Co do instytucji wymiaru (nie)sprawiedliwości, to 21 lipca 2013 roku napisałem na NP między innymi tak, cytuję:
"Bardzo często z powodu immunitetu sędziowskiego czy prokuratorskiego trudno jest, a niejednokrotnie wprost staje się niemożliwe postawienie w stan oskarżenia nieuczciwego, skorumpowanego lub łamiącego niezawisłość sądu sędziego czy prokuratora. Ochrona w postaci owego immunitetu dzisiaj daje gwarancję bezkarności tym sędziom i prokuratorom, którzy z każdego punktu widzenia powinni stać na straży praworządności, a nie stoją, samemu łamiąc prawo. Zatem uważam, że ów immunitet powinien mieć swoje ograniczenia skuteczności li tylko i wyłącznie do czynów związanych ze sprawowaniem urzędu sędziowskiego czy prokuratorskiego. Takie rozwiązanie bowiem w żaden sposób nie naruszy niezawisłości sądu, a… ukróci nadużycia władzy, jaką posiadają w związku z wykonywanym zawodem".
Więcej możesz przeczytać tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/jeszcze-nie-przypisane/gdy-pis-wygra-wybory-to-co-dalej-wymiar-sprawiedliwosci-1.

Pozdrawiam

Satyr 
 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-5

___________________________
"Pisz, co uważasz, ale uważaj, co piszesz". 

© Satyr


 

#1598265

Skontaktuję się przez PW wieczorem, bo za godzinę wyjeżdżam, a jeszcze chciałabym przedtem dać jedną notkę.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4
#1598267

Widzisz, sprawdziło się co w tedy pisałem na temat PiS-u, że już w tamtym czasie miałem obawy jak się zachowa PiS gdy przyjdzie mu oczyścić Polskę z patologi żydo-komuny. Tylko w tedy jeszcze nie wiedziałem że poprze weta Dudy co do własnych ustaw o sądach i że jest tak zażydzony.

Wierchuszka PiS-u, to elita żydowska, a nie Polska!!!

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-4

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1598268

I co dalej? Wygrałaś w Strasburgu? Nie? Odwalili skargę jako bezzasadną? To pewnie teraz powiesz, ze "wielkopolska mafia antygórzyńska" opanowała ETPCz? ;)

 

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-9
#1598275

- państwa Górzyńskich. Historii, ze wszech miar smutnej, chwilami - żałosnej.

Pomału robi się z tego serial a'la mamamadzi.

Proponuję zamknięcie tematu!

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-10

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1598276

Urojenia mogą występować w psychozach, zwłaszcza w przebiegu schizofrenii (niekiedy urojenia występują również w psychozach alkoholowych). W zaburzeniach urojeniowych pacjent jest przekonany o słuszności swoich przekonań o istnieniu pewnych rzeczy, zjawisk czy zdarzeń, które w rzeczywistości nie istnieją lub nie mają takiego znaczenia, jakie przypisuje im  chory.

(...)

Urojenia odnoszące (tzw. urojenia ksobne) objawiają się przekonaniem chorego o tym, iż jest obiektem szczególnej uwagi ze strony otoczenia. W przypadku urojeń ksobnych chory błędnie interpretuje zachowania innych ludzi, przypisując otoczeniu realne związki z jego osobą. Uważa na przykład, iż prezenter telewizyjny czyni aluzje do jego osoby, przechodnie nieustannie zwracają na niego uwagę itp. Chory odnosi do siebie różne działania (gesty, mimikę twarzy, słowa, sposób rozmowy) innych ludzi. Jest przekonany o tym, że otoczenie jest nim nieustannie zainteresowane.

Więcej: https://www.chillizet.pl/Zdrowie/Psychologia/Urojenia-rodzaje-ksobne-nihilistyczne-paranoidalne-wielkosciowe-11442

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-10
#1598277

proszę nie czytać. Może przecież Pani kontemplować wyłącznie oszczercze tasiemce Humptego Dumpty.

Dziękuję za uwagę, raczej nie skorzystam.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-4
#1598289

psychologii, który pisze o zaburzeniach umysłowych. Dotarło wreszcie, świrnięta?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6
#1598293

Aby nie było wątpliwości - mój komentarz dotyczył wpisu Humpty-Dumpty'ego.

Pani wpisów nie komentuję, po przeczytaniu pewnych, podanych przez Panią faktów - mam wyrobioną opinię, którą nie będę dzielić się już na forum.

Dlatego proponuję "spuścić zasłonę miłosierdzia".

Serialom typu mamadzi jestem z zasady przeciwna.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-8

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1598297

to "spuszczanie zasłony" brzmi niezwykle protekcjonalnie, To taka postawa "estetki", która nie chce pobrudzić sobie odzieży krwią skatowanej ofiary. Będę wdzięczna, jeśli nie będzie Pani komentować cudzych nieszczęść, wywołanych przestępstwami funkcjonariuszy publicznych.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-2
#1598299

Gdyby nie były mi znane prawdziwe historie politycznie prześladowanych osób, które nigdy nie pozwoliły sobie na żywienie i demonstrowanie nienawiści do rzeczywistych (nie - urojonych) sprawców ich cierpień - to - pisząc, co piszę - byłabym w istocie arogancko-protekcjonalna. Te, znane mi osoby, już nie żyją, nie doczekały się sprawiedliwości, ale - nie chorowały na nienawiść. Mężczyzna, więziony za agitację dla PSL-u Mikołajczyka, walczący przeciwko "gorącym złodziejom" w SKR-ach do końca życia, próbował uzyskać sprawiedliwość i choćby satysfakcję moralną, niemożliwą do osiągnięcia w czasach komuny. Kobieta (ponad rok więziona  na Zamku w Lublinie) mimo prześladowania, także po zwolnieniu z więzienia - ukończyła studia medyczne, zrobiła specjalizację, wyszła za mąż, urodziła syna, sprowadziła do Polski rodziców - Polaków z Litwy, była wystarczająco szlachetna by przebaczyć mordercom brata - bezpośrednio jego zdrajcy, pośrednio komunistom "likwidującym" polską partyzantkę, także - przebaczyć  oszczercy - Żydowi, który ją samą fałszywie oskarżał... Uważam, że sposób, w jaki obecnie rozwija się opowieść o losach Pani Brata - stwarza pewną atmosferę i pewien obraz, który ma założoną ideę - "wypunktować" i osądzić szereg osób, przy czym - "sąd" i "wyrok" nad Prezydentem Lechem Kaczyńskim już się "odbył". 

To, co napisałam oznacza, że nie powinniśmy wszyscy dać się wciągnąć w taką "grę" psychologiczną.

I proszę żeby Pani nie starała się prowokować blogerów do dyskusji w dziedzinie, w której brakuje wielu elementów, a przedstawiane fakty są dobierane w sposób tendencyjny, dla uzasadnienia pewnej, z góry założonej, tezy. 

Osobiście - nasuwa mi się szereg wątpliwości w związku z opisywanymi faktami, i - proszę wybaczyć - nie chcąc kontynuować "sprawy" - nie będę stawiać pytań, które mogłyby być co najmniej kłopotliwe, a raczej - aroganckie.

Doskonale rozumiem Pani emocjonalne nastawienie do doświadczeń (i "oświadczeń") Pani Brata, nie mniej - jałowe rozważanie jego problemów - niczego nie rozwiąże, jedynie - stworzy wysoce negatywną atmosferę. Takich sytuacji, z uwagi na dobro psychiczne nas samych - powinniśmy się wystrzegać... (Stąd moje porównanie z "serialem mamadzi").

Myślę, że jest Pani osobą na tyle doświadczoną, że rozumie Pani zarówno to, co piszę, jak też to - czego nie wyraziłam w sposób bezpośredni.

Z szacunkiem,

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1598354

nadal oceniam, że Pani stanowisko jest protekcjonalne, a nawet wydaje mi się nieszczere. To, że Pani nie stawia wprost pytań o sprawy, które się wydają Pani niejasne, niedookreślone, etc., tylko sugeruje że coś musi być "nie w porządku", jest podejściem nie pozwalającym przedstawić dodatkowych faktów i argumentów, które by rozjaśniły Pani wątpliwości, za to pozwala tworzyć wredną atmosferę wokół ofiary prześladowań.

Nie chce Pani o nic pytać, ani niczego wiedzieć, to Pani sprawa. Nie ma Pani obowiązku nikomu współczuć. Ale proszę, na miłość Boga, nie sugerować jakichś urojeń, nienawiści, etc., bo naprawdę nie ma Pani do tego podstaw. Żadne pytania w tej sprawie nie byłyby ani dla mojego brata, ani dla mnie kłopotliwe.

I proszę nie robić wariatów z ludzi, którzy domagają się sprawiedliwości. 

Prośba o wsparcie opinii publicznej, w sytuacji, gdy wszelkie środki proceduralne zawiodły, nie jest niczym zdrożnym, jak Pani insynuuje.  Niewłaściwe jest natomiast potępianie a priori osoby, która o nadużyciach informuje i o interwencje prosi.

Z poważaniem

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4
#1598356

sprawiedliwości."

W świetle np. tego cytatu - co oznacza, albo - jak brat Pani uzasadnia epitet "padło Kaczyński"?

I - jak Pani to wyjaśnia?

Może jednak - nie warto?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1598363

Napisał to 5 lat temu, umierając z bólu, będąc pozbawionym opieki medycznej i nadal podle traktowanym przez władze. Potem miał zawał, a stan nogi zmasakrowanej przez policję na tyle się pogorszył, że według aktualnych opinii lekarzy jest nieodwracalny.

Został kaleką, bo władze zaatakowały człowieka nie tylko niewinnego, ale celowo krzywdzonego przez władze.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4
#1598371

Nie ma takich obrażeń mechanicznych, żeby przez lata całe noga sie nie goiła po nawet najbardziej brutalnym pobiciu. A nie miał opieki medycznej, bo na ZUS nie płacił. Tak samo ma co roku kilka tysięcy przedsiębiorców. I jakoś nie wpadli na pomysł, by Zmarłego wyzywać.

A skoro teraz nie umiera już z bólu to powinien wykasować tamte słowa. Tak zrobiłby każdy, kto ma choć odrobinę kultury.

Cham jednak zawsze chamem pozostaje.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1598372

I to taki, co stawia diagnozy na odległość?

To zwykłe hochsztaplerstwo.

A o ZUS-ie nic w tej sprawie nie wiesz. ZUS wystąpił o ukaranie osoby, która nie uiściła składek.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4
#1598385

Twój braciszek jeśli pracował u kogoś a ten ktoś nie płaciłby za niego ZUS to

1. byłby ubezpieczony

2. jego pracodawca odpowiadałby z art. 218 i 219 kk, a na dodatek otrzymałby sporą grzywnę z PIP.

Nawet, gdyby pracodawca był w szarej strefie, to i tak Januszek mógłby się leczyć.

Więc nie kłam tak prymitywnie, bo sporo ludzi prowadzi firmy i wie, jak jest.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1598388

ZUS wystąpił o ukaranie osoby, która nie płaciła, ubezpieczenia zdrowotne nie było, a sąd przez kilka lat nie rozstrzygnąl sprawy (chroniąc sprawcę), aż sprawa kary się przedawniła.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3
#1598390

Okres przedawnienia to 10 lat. Minęło już tyle?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1598392

Postanowienie sądu mówi co innego. Jest prawidłowe, konsultowałam to z 2 prawnikami.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1598398

Art. 101 [Przedawnienie karalności]

§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.

 

Art. 102 [Przedłużenie przedawnienia karalności] Jeżeli w okresie, o którym mowa w art. 101, wszczęto postępowanie, karalność przestępstw określonych w art. 101 § 1 ustaje z upływem 10 lat, a w pozostałych wypadkach - z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu.

 

Występki z art. 218 i 219 zagrożone są sankcją pozbawienia wolności do lat 2 i do lat 3, a zatem 10 lat.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1598404

na podstawie kodeksu wykroczeń.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1598409

;)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4
#1598411

Trzeba pamiętać, że do 31 grudnia 2011 roku przedawnienie wynosiło 10 lat. Teoretycznie w grudniu 2011 roku ZUS mógł ścigać swoich dłużników z 2001 roku.Od 1 stycznia 2012 przedawnienie jest 5 letnie.

Gdyby Janusz Górzyński faktycznie pracował u kogoś, kto za niego nie płacił składek, wówczas ZUS wydałby tzw. decyzję wymiarową, a gdyby pracodawca działał w tzw, szarej strefie wymiarówkę poprzedzałaby decyzja o podleganiu. Do tego nie są potrzebne żadne wyroki sądowe, ZUS działa samodzielnie, bo posiada możliwość samodzielnego ustalenia istnienia bądź nie stosunku prawnego rodzącego obowiązek w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Mówienie, że sąd przewlekał sprawę i dlatego Januszek 10 lat nie mógł chorować może przekonać tylko i wyłącznie takich tytanów intelektu jak Zwisak Niebieski. ;)

Kolejny raz łapię cię na kłamstwie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1598395

ale dokumenty ZUS w odpowiedzi na złożone wnioski mówią co innego. Nie wiem, dlaczego ZUS działał tak jak działał. Nie jestem specjalistą od ZUS.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1598397

Na tyle, na ile poznałem ZUS wiem, że cokolwiek jest możliwe to na pewno tam się stanie. ale pod warunkiem, że na niekorzyść ubezpieczonego. A zmusiliście Organ rentowy do wydania decyzji?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1598400

ZUSu nie udało się do niczego zmusić.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1598410

Po prostu piszesz wniosek o wydanie decyzji. A jak nie wydadzą w ciągu 2 miesięcy - odwołanie do sądu.To jest elementarz.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1598412

Proszę nie porównywać informowania o sprawie mojego brata do "serialu mamadzi". To była morderczyni własnego dziecka, a nie osoba prześladowana przez władze państwowe, jak mój brat. To, że Pani stawia na jednej szali te sytuacje, jest - proszę wybaczyć - perfidnym zabiegiem stylistycznym.

I niech już Pani przestanie mieszać do tego prezydenta Kaczyńskiego. Mój brat miał do niego głęboką, rzeczową pretensję o brak reakcji na łamanie prawa, co mu przysługuje jako uprawnienie obywatelskie, ale ponieważ prezydent nie żyje, spuśćmy na to "zasłonę milczenia". Ja osobiście czuję się także dotknięta tragedią w Smoleńsku, bo zginął prezydent mojego państwa z prawie setką prominentnych postaci publicznych i głęboko rani mnie, że do dzisiaj sprawa nie jest wyjaśniona, ale nie mam obowiązku dokonywać jakiejś apoteozy zmarłego. Okazywałam szacunek tej śmierci, zamieszczałam przez rok żałobne notki we wszystkie miesięcznice, a teraz mam już przede wszystkim obowiązek troszczyć się o żywych.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4
#1598359

Przepraszam, komentarz się przypadkowo ponowił, dlatego go skasowałam.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3
#1598360

uznaje Pani własne i brata prawo do resentymentów wobec określonej, zmarłej (zamordowanej) osoby. 

Żałobę - "zamyka" Pani w określonym czasie.

Natomiast "resentyment" traktuje Pani jako coś nieśmiertelnego. Moja sugestia "zamknięcia" problemu nie oznacza zakończenia sprawy. Jednak w obecnej postaci  - żal pełen nienawiści, do kogokolwiek - to właśnie element "cywilizacji śmierci", czy to się różnym veritasom i im podobnym "widzi", czy też nie.

"Otwarcie" problemu sprawiedliwości - na płaszczyźnie wolnej od nienawiści byłoby pierwszym krokiem do przodu. Pielęgnowana nienawiść zabija - zarówno osobę nienawidzącą, jak też - nienawidzoną (chyba że nienawiść jest nieuzasadniona - wtedy zabija tylko nienawidzącego).

Dziwne, że osoby uważające się, na blogu, za "gorliwe katoliczki" - nie wiedzą, czy nie widzą tej smutnej prawdy.

A historie o "pokaranych wrogach" - czego mają być dowodem?  

"Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, 
rozrośnie się jak cedr na Libanie. 
Zasadzeni w domu Pańskim 
rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. 
Wydadzą owoc nawet i w starości, 
pełni soków i zawsze żywotni, 
aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, 
moja Skała, nie ma w Nim nieprawości." [Ps 92(91):13 - 16]

Czego więc dowodem miałyby być problemy zdrowotne Pani brata?

Przypomnę, że nie chciałam stawiać pytań, lecz Pani, z akolitami, wydaje się czekać na kontynuację. 

Ja, nadal, sugeruję zamknięcie.

Z szacunkiem,

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1598374

Żałoba ma zgodnie z prawem kanonicznym określony czas. Ocena działalności osób publicznych nigdy się nie kończy.

Sugestie nienawiści są z Pani strony bezpodstawne. To, że niektórzy sprawcy nadużyć stanęli już na sądzie bożym to fakt. Co to ma wspólnego z nienawiścią? Nie zanosiliśmy modłów, aby odeszli.

Problemy zdrowotne mojego brata są skutkiem kilkukrotnych ciężkich pobić i ciężkiego, trwającego 20 lat stresu z powodu ustawicznego nękania i niesprawiedliwości oraz braku możliwości leczenia przez 10 lat.

Co Pani chce zamykać, nie rozumiem? Opinia publiczna ma nie wiedzieć w jakim systemie żyjemy, czy co?

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4
#1598380

Piszesz:

"Problemy zdrowotne mojego brata są skutkiem kilkukrotnych ciężkich pobić i ciężkiego, trwającego 20 lat stresu z powodu ustawicznego nękania i niesprawiedliwości oraz braku możliwości leczenia przez 10 lat."

Może nie wiesz, wszystkowiedząca, ale wystarczyło, żeby się zarejestrował jako bezrobotny i mógłby nawet leżeć tygodniami w szpitalu na koszt podatników.

Jak ty możesz wypowiadać się o czymkolwiek, skoro nie znasz elementarnych rzeczy?

Przynajmniej w tej rzeczywistości. ;)
 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1598391

Pod rygorem odpowiedzialności karnej w urzędzie pracy może się zarejestrować tylko osoba zdolna do pracy.

Więc znowu chcesz wprowadzić w błąd opinię publiczną.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2
#1598394

Każdy się może rejestrować, chyba, że ma prawo do renty. Ale póki brak orzeczenia to jest traktowany jako mogący pracować.

To już twoje 9 kłamstwo w tej krótkiej rozmowie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1598396

Urząd pracy, jest urzędem pracy, a nie ubezpieczenia społecznego.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1598403

Współczuję tym, którym "pomagałaś". Urząd pracy bierze pod uwagę tylko i wyłącznie stwierdzenie ZUS co do możliwości pracy. Gehenna zaczyna sie wtedy, gdy lekarz nie dopuści do wykonywania jakiejkolwiek pracy, a orzecznik stwierdi, że delikwent jest zdrowy jak ryba.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1598406

bo się na tym nie znam.

Kilka osób, które zaangażowały się w sprawie Janusza też nie dało rady ZUSowi. Byli to prawnicy, a nawet byli wysocy urzędnicy.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1598413

1. ZUS musi wydać decyzję, jak tego zażądasz;

2. jeśli jest niekorzystna - odwołujesz się do Sądu Okręgowego.

 

Co do prawników, którzy nie mieli pojęcia, co z tym fantem zrobić możesz mieć akurat rację. Tu akurat brakuje kancelarii, które miałyby rozeznanie w prawie ubezpieczeń.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1598414

Więc jest, jak jest.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1598415

Do dzieła. Nawet jeśli roszczenia finansowe się częsciowo przedawnią, to przynajmniej parę lat bedzie miał do stażu pracy.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1598419

" Spuszczanie  zasłony " brzmi nie tylko protekcjonalnie ale przede wszystkim bezczelnie. Ta szanowna, jak ją nazywasz , reprezentuje kulturę śmierci.

To jest tzw.fałszywe miłosierdzie, fałszywe  działanie dla twojego  dobra.

 Znakomity  tekst właśnie na ten temat zamieścił  miarka, którego fragment, przytaczam.

...."Bo po  serii tych zniekształceń dodatkim obcych praw, a nadto sądami talmudycznymi,  które mają przypilnować aby ręczne rozstrzygnięcia były zawsze krzystne dla władzy i jej pupilów, mamy już cywilizację śmierci.

- Cywilizację wojny i pokoju fałszywego, fałszywych przyjaźni, fałszywych sojuszy, fałszywego miłosierdzia, fałszywego działania ”dla waszego dobra”, szukania naiwnych co zaufają władzy która wiarygodną nie jest (Kaczyński już się szykuje do emerytury, ale jego głos „Zaufajcie mi” wciąż brzmi)." koniec cyt.

 "Sąd" i "wyrok" nad Prezydentem Lechem Kaczyńskim już się "odbył". .pisze owa szanowna....i to jest prawda...Co zatem ona zamierza jeszcze wyrokować?

http://niepodległy[kropka]pl/#/77/kultura-zycia-czy-cywilizacja-smierci-/

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Verita

#1598357

na miłość boską, nazywajmy rzeczy po imieniu. To zero nie zasługuje na żadne cywilizowane określenie. Dla mnie to do nie dawna "obiekt żeński", a od dziś już - "nie-obiekt"

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1598361

"Bo z obfitości serca mówią jego usta"  (Łk 6:45)

Poniża się ten, kto sam daje o sobie świadectwo braku podstawowej kultury.

Nie jest żadnym "usprawiedliwieniem" choroba, nawet niezwykle bolesna. Chyba że to choroba umysłu. Wtedy jednak nie ma możliwości dyskusji. Ani z chorym, ani - na temat chorego.

EOT

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1598477

nie-obiekcie nie życzę sobie, byś wymieniało moje imię "markowa", ponieważ mój login zawiera imię mojego zmarłego Męża, który by rozmazał twoje NIC na ścianie. A może objąłby mnie ramieniem i powiedział - "nie rusz, to nie będzie śmierdzieć", a może - objąłby mnie i powiedział: "kocham cię" i chodźmy spać. Nie wiem. Wiem, że to coś, co kiedyś nazywałam "chrabiną cherbu stszykafka" nie zasługuje nawet na splunięcie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1598489

//Nie jest żadnym "usprawiedliwieniem" choroba, nawet niezwykle bolesna//

Pani jest oderwana od rzeczywistości. Nigdy Pani nie słyszała osoby krzyczącej z bólu?

Sugerowanie, że chory to wariat, bo jeszcze śmie krytykować władze na brak reakcji na nadużycia funkcjonariuszy, to myślenie sowieckie. Sowieci niewygodnych ludzi - szczególnie tych o wysokim autorytecie - też wysyłali do psychiatryków.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1598579

Czy większe bóle są usprawiedliwieniem do chorych urojeń i chamskich obelg? Rozumiem, że pieniactwo i znieważanie zmarłych przynosi wielka ulgę w bólu? Może jeszcze lekarz zalecił? I to ma być normalne? 

To absurdalne. Ale zapomniałaś się jeszcze podeprzeć Biblią.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598609

Rozum i uczciwość nakazywałyby zauważyć, że pretensje do zmarłego były zasadne.

Odpowiednie wersety dla siebie z Ewangelii znajdź sam, przedstawiasz się przecież za znawcę, który ma prawo oskarżać innych o niewystarczającą bogobojność. Skoro tak, to wiesz, że hipokryzja jest grzechem przeciwko 8. przykazaniu.

Mam jednak wrażenie, że to przekracza twoje możliwości, bo  ty dzielisz ludzi na pisowców, którzy mają większe prawa i resztę, która nie ma żadnych praw. Nawet do sprawiedliwości bólu.

A teraz napisz 10 kolejnych komentarzy z kalumniami, na które - z góry ci to oświadczam - po prostu pluję.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1598625

Każdego dnia dowiaduję się więcej o sobie.

"Zasadne pretensje" ("padło", "ludobójca żydowski") - wariactwo!

Nie potrafisz nawet nie bronić wariactwa.

A dlaczego? 

Bo sama się podpisujesz pod tak oszołomskimi twierdzeniami.

Taka to ewangeliczna misja ku sprawiedliwości z obroną pokrzywdzonych, wiadomo.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598626

I nie jest to oszołomstwo. Nie odróżniasz formy od treści.

A teraz leć z nahają bić niewinnych. I wynoś się z mojego blogu.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1598631

Nie odróżniasz formy od treści 

 

Iksde

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598638

Zabieraj miotłę i odlatuj, najlepiej w towarzystwie morderców poczętych dzieci.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1598647

To I takich tu wyśledziłaś? Niski z Żoliborza ich też nasłał? Co za perfidia, trzeba pilnować macicy przed pisowcami.

P.S. A spotkałaś kiedyś morderców dzieci niepoczętych?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598684

I zdrowia! Najbardziej cierpiący są cisi! Jeśli, wśród dużej grupy chorych należy wybrać kogoś wymagającego natychmiastowej pomocy - jest nią osoba najcichsza! A nie - krzycząca najgłośniej!

Czy Pani uważa siebie za wszechstronny autorytet? Czy sama nie doświadczyła Pani bólu o najwyższym poziomie w skali bólu (np. neuralgia nerwu trójdzielnego, kolka nerkowa).

I zawsze Pani informacje są dokładne i prawdziwe? Nigdy - nie "mija się" Pani z prawdą? Dla "dobrze rozumianej" korzyści własnej?!

A wreszcie - czy może Pani opisać sytuacje, w których Policja tak źle traktowała Pani brata?  To znaczy - jakie było jego zachowanie - zanim doszło do pobicia? Czy - bez żadnej agresji z jego strony - doszło do ataku policjantów? Czy - nie wie Pani nic na ten temat, bo nie było Pani przy tym? Czy też - wie Pani - ze słów i opisu Pani brata?

Jaka jest Pani opinia o charakterze Pani brata? Zrównoważony, wytrwały, wrażliwy, cierpliwy, inteligentny, rzutki? Czy  niezrównoważony, niecierpliwy, nadwrażliwy, agresywny, impulsywny, bezrefleksyjny? Czy jest godny zaufania? Czy jest człowiekiem, który starał/stara się nie zawieść pokładanego w nim zaufania? A jaka jest opinia o Pani bracie - jego najbliższej rodziny? Jaka była/jest opinia współpracowników?

Już cytowałam tę rzymską zasadę - Audiatur et altera pars

Czy posiada Pani informacje pochodzące od "strony przeciwnej"?

Jeśli, w istocie - doszło do ewidentnego złamania praw człowieka - czy nie należałoby zgłosić skargi do ETPC. Zamiast uzasadniać nieracjonalne, "głośne krzyki"  brata w blogosferze.

"Oderwanym od rzeczywistości" wydaje mi się postępowanie Pani, w którym stara się Pani "zorganizować" osoby nie znające bliższych szczegółów całej historii Pani brata - do działań na jego rzecz. Taki rodzaj akcji wyczerpuje znamiona manipulacji. Manipulowanie współczuciem dla osób "skrzywdzonych przez opresyjny system polityczny" itd. Bez weryfikacji szczegółów całej historii ("diabeł leży w szczegółach"). A jakich właściwie działań mogłaby Pani i jej brat oczekiwać od blogerów?

Próbuje Pani kontynuować temat prześladowania Pani brata - na forum blogu, podczas gdy nie wiadomo, czy wszelkie legalne sposoby dochodzenia sprawiedliwości zostały, przez Panią (jej brata), wykorzystane i wyczerpane.

Proponowałam "zamknąć" temat, Pani - zależy na kontynuacji. Jakie są, wobec tego, oczekiwania Pani w następstwie kontynuacji? Satysfakcja moralna? Materialna? Ambicjonalna?

Czy Pani dawna aktywność polityczna też miała służyć temu celowi?

Przypomnę, że nie miałam ochoty stawiać tych pytań. A Pani - stara się prowokować do ich stawiania.

Dziękuję za uwagę (że zacytuję blogera SolidarnegoX), czekam na rozwagę (to moja uwaga).

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1598610

jak by Pani była rzeczywiście zainteresowana, to odpowiedzi na wiele pytań by Pani już znalazła, bo były opublikowane w innych miejscach. Nadto, materiał w tej notce był zweryfikowany przez "Warszawską Gazetę". To WG zrobiła ten wywiad ze mną, z własnej inicjatywy, raczy Pani zauważyć. Podkreślając przy tym moje starania o praworządność dla wielu konkretnych osób, a także o zmiany ustrojowe. A więc nie chodzi tylko o mojego brata.

Mówi Pani o zamknięciu sprawy. Tak - myślę - że powinna się Pani "zamknąć". Bo to tak wielka hipokryzja, jak u Pani i podobnych, sprawia, że trudno jest zbudować sprawiedliwość w Polsce. Bo tu nadal łatwo jest manipulować takimi osobnicami, jak Pani lub takim osóbkom, jak Pani. Zamiast sprawiedliwości - propaganda o sprawiedliwości - rano i wieczorem, przedwyborcza i powyborcza, Stale. Przez każdą władzę.

A te pytania: //Jaka jest Pani opinia o charakterze Pani brata? Zrównoważony, wytrwały, wrażliwy, cierpliwy, inteligentny, rzutki? Czy  niezrównoważony, niecierpliwy, nadwrażliwy, agresywny, impulsywny, bezrefleksyjny? Czy jest godny zaufania? Czy jest człowiekiem, który starał/stara się nie zawieść pokładanego w nim zaufania? A jaka jest opinia o Pani bracie - jego najbliższej rodziny? Jaka była/jest opinia współpracowników?// - mało z krzesła nie spadłam.

Czy tylko ludzie idealni i spełniający jakieś Pani wyobrażenia o ideałach, mają prawo do sprawiedliwości? Bo moim zdaniem, nawet bandziory mają prawo do sprawiedliwego traktowania, a mój brat jest PRZYZWOITYM CZŁOWIEKIEM. I nie dał policjantom żadnego powodu do agresji!!!!. Mam nawet film, który nagrała policja, a który to potwierdza.

A Pani to idealna jest, że się produkuje w necie, bo jak nie , to jak Pani śmie zawracać głowę swoimi wszystkimi poglądami, które przecież nie wszystkim muszą się podobać? Nawet tym z prawej strony.

Mam prośbę, nie chce Pani się przysłużyć sprawiedliwości, to niech Pani zamilknie - wolna wola - ale niech Pani tak grubiańsko nie zamyka innym ust. To jest zwyczajnie podłość.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1598630

Nauczona wieloletnim doświadczeniem - weryfikuję wszelkie "diagnozy" stawiane przez kogokolwiek innego. Choćby to był nawet prezes Sądu Najwyższego! Albo - profesor uniwersytetu.

Wystarczyło jedno doświadczenie - bezpodstawnego zaufania do cudzej (specjalistycznej!) diagnozy. Takie zaufanie jest zazwyczaj niezwykle kosztowne.

To, że "ktoś coś" zweryfikował - znaczy bardzo niewiele, a właściwie - nic. Osobiście szukam zawsze rzetelnych informacji o osobach, o faktach, o świadkach. Nigdy nie sądziłam ani nie twierdziłam, że sprawiedliwość należy się wyłącznie osobom idealnym. Ale już świadectwo kogoś niewiarygodnego - jest świadectwem bezwartościowym.

Zaczęłam kwestionować sposób, w jaki stara się Pani zaangażować w pewien proces ludzi, którzy nie mają pełnej wiedzy o problemie i osobach tam występujących, a jedynie opinie które prezentuje Pani i jej brat. Wybaczy Pani - nie będę rozwijać tematu.

Proszę, niech Pani przemyśli, jakie impresje wywołują pewne postawy i zachowania: "brzydcy są ci, którzy nie spełniają moich oczekiwań".

Cieszyłabym się, gdyby zechciała Pani w taki sam sposób odnosić się do mnie, w jaki pragnęłaby Pani, aby odnoszono się do Niej. Ja - piszę to, co czuję, Pani - poucza, obraża, zarzuca coś, czego nie ma. 

Z szacunkiem,

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1598679

Jakby Pani szukała, to znalazłaby Pani na przykład to dzieło Janusza, które w tamtym czasie wstrząsnęło sceną polityczną. Lewactwo drżało, a prawactwo się bało opowiedzieć. Dlatego mamy tak jak mamy.

https://janusz.neon24.pl/post/111318,deklaracja-wiary-i-sumienia-nauczycieli-polskich

ponad 30 tysięcy odsłon

Reagowali politycy, media, organizacje nauczycielskie, Kościół.

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=7B45021AF2F6E938C1257D2500378EE6#

https://natemat.pl/111189,uznaje-pierwszenstwo-prawa-bozego-nad-prawem-ludzkim-katoliccy-nauczyciele-beda-mieli-swoja-deklaracje-sumienia

https://www.fronda.pl/a/prof-sroda-kazdy-kto-podpisze-deklaracje-sumienia-nauczycieli-powinien-zostac-zwolniony,39997.html

https://www.fronda.pl/a/marzena-wrobel-dla-frondapl-sugestie-ze-jesli-ktos-wierzy-to-nie-potrafi-myslec-sa-po-prostu-obrazliwe-prof-sroda-powinna-przeprosic,40007.html

https://kontakt24.tvn24.pl/deklaracja-sumienia-dla-nauczycieli-co-sadzicie-dwie-prawdy-w-tvn24,129007.html

https://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-kluzik-rostkowska-o-deklaracji-wiary-mam-nadzieje-ze-w-szkol,nId,1476005#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

https://www.gosc.pl/doc/2100237.Minister-edukacji-o-wojnie-religijnej

http://www.radiomaryja.pl/multimedia/sumienie-trzeba-stale-ksztaltowac/

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1188918,Nauczyciele-tez-beda-podpisywac-deklaracje-wiary-Minister-szkola-publiczna-powinna-byc-neutralna-swiatopogladowo

https://gloswielkopolski.pl/nauczyciele-beda-mieli-wlasna-deklaracje-wiary-i-sumienia/ar/3521709

https://www.tvp.info/16232323/kidawablonska-klauzula-sumienia-dla-nauczycieli-to-niedorzeczny-pomysl

https://www.tvp.info/16026677/grzeszczak-klauzula-sumienia-wpisuje-sie-w-standardy-europejskie

https://www.fronda.pl/a/pilka-zamach-na-konstytucje,40042.html

http://jadwigajagiellonka.crazylife.pl/2014/07/29/szkola-wolna-swiatopogladowo-wg-pani-minister/#more-57

https://www.radiomaryja.pl/informacje/nauczyciele-tez-beda-podpisywac-deklaracje-wiary/

https://www.se.pl/wiadomosci/polska/kluzik-rostkowska-klauzula-sumienia-dla-nauczycieli-doprowadzi-do-wojny-religijnej-aa-GB4i-K9pH-4PrS.html

http://wyborcza.pl/1,75398,16397460,Deklaracja_wiary_i_sumienia_nauczycieli___Ucze__myslac.html#ixzz38sCfW7TK

https://natemat.pl/111603,slawomir-broniarz-szef-znp-pomysly-giertycha-jako-ministra-nie-byly-tak-grozne-jak-deklaracja-wiary-nauczycieli

http://telewizjarepublika.pl/kluzik-rostkowska-zrobie-wszystko-by-neutralnosc-swiatopogladowa-polskiej-szkoly-zostala-zachowana,9771.html

https://info.wiara.pl/doc/2100237.Minister-edukacji-o-wojnie-religijnej

https://www.gosc.pl/doc/2101058.Minister-edukacji-bezwartosciowej

https://www.fronda.pl/a/marek-jurek-dla-frondapl-o-deklaracji-wiary-nauczycieli-dzis-bardzo-potrzebne-sa-publiczne-deklaracje-wiernosci-wobec-zasad,40054.html

https://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/465689,deklaracja-wiary-lekarzy-a-teraz-nauczycieli-o-wierze-chca-tez-mowic-prawnicy.html

http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,16061497,Lis___Deklaracja_wiary__to_inwazja_dewocjonalnego.html

https://www.tvn24.pl/tak-jest,39,m/klauzula-sumienia-takze-wsrod-nauczycieli,454409.html

https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/wanda-nowicka-deklaracja-wiary-nauczycieli-mnie-przeraza/14ts9

https://www.pch24.pl/kluzik-rostkowska-straszy-wojna-religijna,24497,i.html

https://www.prawo.pl/oswiata/deklaracja-wiary-nauczycieli-nauczam-prawdy-ale-zgodnej-z-pogladami-kosciola-katolickiego,127707.html

https://pomorska.pl/deklaracja-wiary-i-sumienia-nauczycieli-polskich-latos-nie-widze-nic-nieprawidlowego-lenz-szkola-nie-moze-indoktrynowac/ar/6435372

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/88411,neutralna-czyli-ateistyczna.html

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/88515,minister-od-dyskryminacji.html

https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1190178,Deklaracja-wiary-nauczycieli-Hall-nie-zatrudnia-sie-ich-w-celu-ewangelizacji-uczniow

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/206998-nauczyciel-ktory-bedzie-uczyl-wg-wiary-katolickiej-zlamie-konstytucje-kluzik-rostkowska-grozi-wychowawcom

http://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/nauczyciele-podpisuja-deklaracje-wiary/h6hf176

http://jadwigajagiellonka.crazylife.pl/2014/07/30/men-dyskryminuje-katolikow-elementarz-ciag-dalszy/

http://wyborcza.pl/1,75398,16395954,Kluzik_Rostkowska__Klauzula_sumienia_dla_nauczycieli.html#ixzz390SQDh7p

https://www.rp.pl/artykul/1129805-Chrzescijanstwo-potrzebuje-lwow---komentarz-Dominika-Zdorta.html

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/88563,narodziny-laickiego-totalitaryzmu.html

https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/88749,czlowiek-ma-prawo-dzialac-w-zgodzie-z-sumieniem.html

https://www.radiomaryja.pl/informacje/ministerialna-panika-ws-klauzuli-sumienia-dla-nauczycieli/

https://www.pch24.pl/fikcja-neutralnosci,24886,i.html

Pominęłam jeszcze kilkadziesiąt linków. Jak widać, Pani pod wpływem jednego kłamcy i bezczelnego manipulatora, wsadziłaby niebanalnego, odważnego katolika do psychiatryka. Wszystkich wybitnych Pani by wsadziła, bo jakiś HD ogłosił paskudne insynuacje?

Współczesne czasy wymagają ludzi odważnych, a Pani woli taką kat-polityczną poprawność. I Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1598682

http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/prawo-ktorego-pilnie-potrzebujemy

Wszystkie 14 filmików jest tutaj:
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2019/03/13/masowo-uswiadamiaj-sprawiedliwosc-wg-prawa-naturalnego-nadchodzi-seria-o-prawie-janusz-gorzynski/

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1598683

A słyszała Pani o tym, jak faryzeusze i lud jerozolimski darli ryja "na krzyż go"? Przecież Chrystus był całkowicie niewinny i idealny, cuda nawet czynił, a mimo to, tak wielu go oskarżało. I co? Usprawiedliwia Pani tą zbrodnię, bo nie podobał się Żydom?

A może Pani usprawiedliwia mordy na niepełnosprawnych dzieciach, bo garbate i nie podobałyby się rodzicom?

Niech Pani poczyta kiedyś co to jest sprawiedliwość i dlaczego każdemu się należy.

A teraz proszę już nie zaszczycać mojego blogu.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1598634

Ten tekst jest ze wszechmiar prawdziwy i potrzebny. Każdy, kto choć troche miał do czynienia z naszym wymiarem NIEsprawiedliwości, wie o tym dokładnie.

I prawda, że nie chodzi tylko o prawo karne ale i rodzinne itd. Cały system jest chory (może stąd te ciągłe komentarze Humpty i chorobie - tyle, że dziwnym trafem zamiast wymierzone w system to wycelowane w ofiare systemu). Kasta ma mnóstwo czasu u mnóstwo klakierów w samym systemie jak i poza nim (także w sieci). Wielu boli prawda w oczy bo chcą aby było jak było, mimo, że podszywają się oficjalnie pod coś innego.

Takze widziałem na własne oczy jak sędziowie na żywca bronili jednej ze stron (kryminaliste) a drugiej stronie odmawiali nawet przesłuchania świadka - i dopiero jak druga strona pokazała, że nie jest w ciemie bita i nie da się banialukami spławić, to wtedy dopiero pozwolili przesłuchać świadka (a jeszcze przed chwilą było to niemożliwe). Też widziałem, ze co innego świadkowie mówią, a co innego jest wpisywane do protokołu - sędziowie wręcz robią to na żywca, wpisując od razu własny odbiór sprawy a nie faktycznie to co mówił świadek. Nagrywanie rozpraw by duzo pomogło ale to jest też kropla w morzu - bez gruntownej zmiany całego systemu, to będziemy się dalej z kastą kopali następne 70 lat.

PiS zmian w sądach nie zrobi, co juz pokazał z Dudą. Co gorsza, nie zrobią nawet zmian w Prokuraturze i POlicji (co byłoby łatwiejsze). Racje ma Jjj, że 500+ itp. są ważne ale to nie zmienia chorego systemu, a bez zmian nie mamy co liczyć na zdrową Polskę!

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-1

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1598315

Trafiasz w sedno:

//Cały system jest chory (może stąd te ciągłe komentarze Humpty i chorobie - tyle, że dziwnym trafem zamiast wymierzone w system to wycelowane w ofiare systemu). Kasta ma mnóstwo czasu u mnóstwo klakierów w samym systemie jak i poza nim (także w sieci). Wielu boli prawda w oczy bo chcą aby było jak było, mimo, że podszywają się oficjalnie pod coś innego//.

Zwraca też uwagę nie tylko cynizm, ale i wyjątkowa brutalność  tych ataków. Nie mają argumentów, więc trzeba jeszcze gnoić ofiarę.

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-4
#1598319

Arcydzieło Dostojewskiego. Aby skrzywdzić - trzeba poniżyć.

http://www.hypatia.pl/web/pageFiles/attachments/4026/nowa-europa-nr-59-24-26-kwietnia-1992.pdf

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Bóg - Honor - Ojczyzna!

#1598358

;)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1598366

rodzeństwo sobie zażyczyło, Kaczyński i inni posłowie PiS po zapoznaniu się z dokumentami też nie zrobili tego, co chce Rebeliantka. Sądy nie pomogły, Europejski Trybunał Praw Człowieka oddalił skargę. Czy oni wszyscy są w zmowie? Pora najwyższa otworzyć oczy i przestać kwilić o "ofiarach", skoro aż tylu ludzi nie zauważyło niczego nagannego w takim stopniu, by zasadzać wielomilionowe odszkodowania m.in. z moich podatków. Wstyd i hańba, że ktoś, kto od 20 lat chce kasy od Polski pisze o sobie, że jest patriotą. Chyba, że takim samym jak niektórzy żydzi z USA, co to o mienie bezspadkowe się upominają. Dokładnie ten sam rodzaj myślenia życzeniowego.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-7
#1598368

i chamskim manipulatorem.

Odpowiem jednak opinii publicznej.

Sądy wydały wyroki uniewinniające brata, podnosząc jednocześnie, że oskarżenia były kuriozalne, niezrozumiałe, dowodzące nieznajomości przez prokuraturę zasad obrotu gospodarczego.

Ustalono też inne okoliczności, jak np. uniemożliwianie leczenia Januszowi. Nikt jednak nie chce za to zapłacić, ani pociągnąć do odpowiedzialności winnych. Dlaczego? To chyba jasne.

To, że państwo polskie co do zasady nie płaci za spowodowane przez siebie szkody i krzywdy, to jednoznacznie wynika ze statystyk. Rzadkie wyjątki potwierdzają regułę. Najczęściej płaci się gangsterom za niekomfortowe warunki przebywania w więzieniu.

System w Polsce polega na tym, że o odszkodowaniach decydują te sądy (wg właściwości miejscowej), które uczestniczyły w "błędach". Nikt nie chce zmienić systemu, w którym sądzą ci, którzy mają interes w sprawie. I to jest wielka granda, prawniku.

RPO ustaliła część nadużyć, a potem przyszedł Bodnar, do którego nie zwracaliśmy się. Poza tym, organa działają z nadzwyczajną przewlekłością, aby jak najwięcej słusznych roszczeń się przedawniło.

Nie wiem o jakiej skardze do ETPC mówisz. Chyba wiesz więcej ode mnie, bo mi nic nie wiadomo o merytorycznym badaniu domniemanej skargi.

Liczni parlamentarzyści wielokrotnie  zwracali się w różnych sprawach Janusza, ale albo są "spuszczani" przez prokuraturę, co do której wiadomo, jaka jest (nie musi się bać, bo nowy system dyscyplinarny jeszcze nie działa i nie wiadomo, czy zadziała), albo byli niedostatecznie wytrwali.

Odszkodowania za szkody i krzywdy zgodnie z prawem się należą, a państwo ma prawo regresu wobec sprawców, nie musi płacić z podatków, Dlaczego co do zasady nie stosuje regresu? Kolejne pytanie retoryczne.

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-4
#1598376

sobie histeryczne wrzaski, kłamczucho. jeśliby tak faktycznie było, jak przedstawiasz, to spokojnie Januszek powinien już liczyć pieniążki z odszkodowania. Chyba nie powiesz mi, że skoro zatwardziali kryminaliści wygrywają od Polski całkiem spore sumy np. za to, że cela była za mała albo że siedzieli pośród palaczy, to twój ukochany braciszek mając pod ręką tak wykwalifikowaną pomoc prawną jak ty dostał figę z makiem?

To może ty wcale nie jesteś taka dobra, jak sama o sobie piszesz? Albo jesteś dobra, ale argumentów zabrakło?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-7
#1598379

W Polsce jest taki system, jak w skrócie opisałam i każdy, kto ma do czynienia z wymiarem sprawiedliwości, doskonale o tym wie.

Zaprzeczając temu, obnażasz swoją prawdziwą motywację. Albo jesteś zawistnikiem z własnej woli, który nie chciałby, aby pokrzywdzeni otrzymywali należne im restytucje, albo ktoś cię nasłał.

To co robisz, jest obrzydliwe.

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3
#1598383

Pogrążasz się każdym wpisem coraz bardziej. Może wreszcie pora wrócić do pisania kredą po ścianach dworcowych kibli?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-7
#1598386

 Nie zauważyłam, aby ktokolwiek ci udzielił pełnomocnictw.

To szalbierstwo, które uprawiasz, nazywa się "bezpodstawne użycie dużego kwantyfikatora".

Kwestię chamstwa z twojej strony w tym momencie pomijam.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3
#1598387

Co ty bredzisz Humpty: "jeśliby tak faktycznie było, jak przedstawiasz, to spokojnie Januszek powinien już liczyć pieniążki z odszkodowania." - ja mam kilka pełnomocnych wyroków na swoją korzyść od wielu lat od paru kryminalistów a do dzis nie zobaczyłem ani złotówki (jedyny plus, że osobiscie wsadziłem ich do paki, bo POlicja i Prokuratura robili wszystko aby ich wyciagnąć) - mogę sprawe oddać komornikowi ale musze mu najpierw z góry zapłacić (czyli iść w dalsze koszty) a juz mi zapowiedziano, ze mogę kasy nie otrzymać, bo typy nie maja stałego źródła dochodu i co więcej TO JA musiałbym komornikowi to źródło pokazać i biegać i sprawdzać czy kryinalista pracuje, gdzie i czy na umowę - takie mamy chore prawo - a jak chciałem po znajomości komornika wziać (abym nie musiał sam latać za sprawą i aby komornik rzetelnie podszedł do sprawy), to się dowiedziałem, że Ziobro wprowadził regionalizacje i prawnik po znajomosci nie może na tamtym terenie działać.

Tak to u nas mozna dostać odszkodowanie - odszkodowania dostają nieliczni w porównaniu do ogółu spraw.

Ps. wisi jeszcze kolejne odszkodowanie dla mnie od innego kryminalisty ale tutaj sąd go bardzo dobrze chroni i od 2 lat "sprawdza poprzez psychologów czy mozna go sądzić).

Mógłbym pisać do Strasburga i cholera wie gdzie jeszcze ale skad na to wszystko czasu i pieniędzy? I tak tyle co zrobiłem na własną rekę, to każdy mi się dziwi, ze mi się chciało, i każdy mówi, że juz dawno machnałby ręką dla swiętego spokoju - na tym zeruja sądy i wymiar niesprawiedliwości.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1598426

Solidarny z Ukrainą,

odczytałeś komentarz dosłownie, no i chodziło o odszkodowania od Skarbu Państwa a nie jakichś łachów

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1598432

http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/dlaczego-paragrafiarze-nienawidza-janusza-gorzynskiego

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3
#1598813

w której dopuszczono się rażącego bezprawia wobec Janusza Górzyńskiego

http://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/wniosek-o-skarge-nadzwyczajna-do-prokuratora-generalnego

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2
#1598937