Bez struktur nie da się wygrać wyborów

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

 

 

Kolejne informacje z frontu liczenia głosów przynoszą kolejne niespodzianki.

 

 

"Według wciąż nieoficjalnych i cząstkowych wyników, w których nie uwzględniono m.in. danych z dużych miast, w wyborach do sejmików wojewódzkich PO prowadzi w trzech województwach, podobnie jak PiS, w pozostałych dziesięciu triumfuje PSL"

http://wpolityce.pl/polityka/222575-cuda-nad-urna-psl-triumfuje-w-wyborach-do-sejmikow-wojewodzkich

Gdyby ten wynik się utrzymał, to oznaczałoby, że wybory wygrywa ten, kto ma struktury. Struktury, które mogą być przydatne do wszystkiego. Do pilnowania, a  – jak niektórzy podejrzewają - nawet do fałszowania wyników. PSL takie struktury ma.

Kto nie ma struktur (m.in. do kontroli przebiegu wyborów), ten przegrywa.

A PiS ma struktury słabe.

Jeśli i tym razem przegrają, to jest bardzo prawdopodobne, że wyborcy się jeszcze bardziej zniechęcą do udziału w kolejnych wyborach.

 

 

 

Appendix - jak umożliwiono przekręt?  

Zdaniem członka obwodowej Komisji Wyborczej, na skutek procedury - narzuconej BEZPRAWNIE na szkoleniach członków Komisji - po przeliczeniu głosów nie sporządzano i nie podpisywano bezzwłocznie protokołów wyborów, gdyż musiał je "zatwierdzić" komputer. Cytuję:

 

"I tu chciałbym powoli dotknąć według mnie najistotniejszej sprawy i tej właśnie fundamentalnej a świadczącej o z gruntu nielegalnych działaniach podczas tych wyborów i zupełnego ich wynaturzenia (możliwego na skutek upadku wrażliwości prawnej Polaków i ich przyzwyczajenia do medialno-komputerowej tresury)Zadajmy sobie proste pytanie, dlaczego ani PKW do tej pory, ani nawet ktokolwiek - w tym oczywiście nieudolna opozycja - nie może i nie potrafi podać wyników wyborów?

 

Dlaczego nadal nawet na poziomie małego obszaru, jakim jest n.p. powiat, nie były przez bardzo, bardzo długi czas wiadome wyniki wyborów??? Dlaczego nie są znane nam bardzo długi czas wyniki wojewódzkie???JAKI TO PROBLEM byśmy, bazując na paluszkach lub kalkulatorach, potrafili sobie PODSUMOWAĆ owe wyniki??? Dlaczego opozycja tego nie potrafi zrobić? Dlaczego tak trudne jest zliczenie głosów z protokołów???

 

Kochani wyborcy musimy sobie to jedno fundamentalne wydarzenie uzmysłowić, że NIE BYŁO tych protokołów - gdyż członkowie Komisji Wyborczych postępowali zgodnie i według szkoleń, stosując się do mechanizmów i dyrektyw PKW, jakie podczas tych wyborów zostały im narzucone w obwodowych komisjach wyborczych! W rzeczywistości katastrofa systemu komputerowego,  spowodowała na długi czas kompletny BRAK POWYBORCZYCH LEGALNYCH PROTOKOŁÓW.

 

Dlaczego tak twierdzę? Ano byłem podczas tych wyborów członkiem jednej z Obwodowych Komisji Wyborczych i wiem dobrze o czym piszę (nie po raz pierwszy w życiu w związku z czym mam porównanie).

 

Dawniej, po wstępnym przeliczeniu wszystkich głosów, nanoszono dane najpierw ołówkiem na goły, przygotowany urzędowy druk protokołu. Sumowanie pewnych kolumn, krzyżowe sprawdzanie wyników - według pewnych reguł opisanych w tymże druku urzędowym -  pozwalało na oczach całej komisji zweryfikować, czy nie ma jakichś błędów arytmetycznych i gdy już wiadomo było, że wyniki są OK.! wtedy na innym bliźniaczym druku (lub na tym samym po wytarciu gumką zapisów ołówkiem) nanoszone były wyniki długopisem i zarówno przewodniczący, jak i pozostali członkowie komisji podpisywali się pod protokołem, który NATYCHMIAST należało wywiesić w widocznym miejscu za szybą jednego z okien Obwodowej Komisji Wyborczej. W taki sposób NATYCHMIAST w kilku kopiach powstawał i musiał powstać FUNDAMENTALNY dla wyborów dokument.

 

Gdy ktoś był ciekaw wyników wyborczych w gminie, powiecie, województwie wystarczyło samemu lub w grupie zaufanych osób objechać interesujący nas obszar i po paru godzinach WSZYSTKO BYŁO WIADOME na podstawie ISTNIEJĄCYCH, wywieszonych, LEGALNYCH protokołów.

 

Czy z czymś takim mogliśmy mieć teraz do czynienia???

 

NIE!!! I jeszcze raz NIE!!!

 

Otóż w tych wyborach zwykły członek komisji NICZEGO podpisywać natychmiast nie mógł, ŻADEN protokół nie powstawał ani w jego obecności, ani też w obecności pozostałych członków komisji wyborczej!

 

Zgodnie z  procedurami zaleconymi przez PKW, niezakwestionowanymi na skutek wyuczonych zachowań u osób zżytych z wirtualnym światem i z komputerami, zupełnie jakby głosowanie i ogłaszanie wyników wyborów to był jakiś matrix i zwykła chcica do  umieszczenia w Internecie kolejnej facebookowej wiadomości, nie zważając na to, że to w odróżnieniu od facebooka, musi przekazywanie informacji o wynikach wyborów mieć jakąś fundamentalną podstawę prawną (a nie jakieś wytyczne PKW), wszyscy przewodniczący komisji wraz ze swymi zastępcami NATYCHMIAST, zamiast sporządzić legalny i podpisany przez wszystkich członków komisji PROTOKÓŁ, mieli uczynić zupełnie coś innego a mianowicie z kartkami owych wstępnych protokołów, wypełnionych ołówkiem, mieli NATYCHMIAST pobiec do komputerów zainstalowanych gdzieś piętro wyżej i w tych pomieszczeniach - innych niż te, w których liczone były głosy – rozpoczęli ów maraton wpisywania wyników do upadłego i na próbę, i znów, i jeszcze raz, i po kilku godzinach, i po kilkunastu godzinach, i po kilkudziesięciu godzinach znów (bo system padał i padał, szwankował i szwankował). A wyniki wpisywali bohatersko i do upadłego do komputerów z owych wstępnie przez siebie sporządzonych, ołówkowych szkiców, niepodpisanych, i nie mających żadnej mocy prawnej "protokołów" – prawdziwych protokołów wciąż nie było i nie było bo „komputer nie zatwierdził”.

Przewodniczący i ich zastępcy, wyposażeni w klucze i certyfikaty oraz w inne jeszcze czarujące „rzeczy”, w zaczadzające ich umysły „hasła” do wirtualnego świata i magicznego komputera, pobiegli „oczywiście” do komputerów pośpiesznie, zgodnie z wyszkolonym a teraz nagle wyzwolonym w nich owczym pędem do wklepywania w komputer wszystkiego co się tylko da wklepać, pędząc jakby do kolejnego facebooka, zostawiając osamotnionych pozostałych członków Komisji Wyborczych BEZ WAŻNYCH PROTOKOŁÓW. Zniknęli na wiele godzin, na kilkanaście godzin, na kikadzisiąt godzin sprzed oczu członków komisji, trwali przed magicznymi ekranami komputerów Z WYPEŁNIONYMI OŁÓWKIEM szkicami wyników, dzierżąc w rękach jedynie NIEPODPISANE PROTOKOŁY.  Uczynili tak i mogą tak czynić ze względu na własne i pozostałych członków karygodne niezrozumienie istoty działań prawnych ale też na skutek skretynienia spowodowanego medialno-komuterowymi nawykami, ZAKORZENIONYMI w pustogłowiu współczesnego pokolenia. Wszelkie protesty są albo lekceważone albo pogardliwie traktowane, jako czepianie się – wskazywanie na łamanie prawa, argumentowanie, jest jak rozmowa ze ślepymi o kolorach)

 

Bardzo ważną i wcale nie uboczną tutaj sprawą jest to, iż ostateczne Protokoły, jeśli wreszcie powstały po licznych perypetiach i po kilkunasto albo kilkudziesięciogodzinnym oczekiwaniu – o ile system się „odwiesił” – przekazywane były do podpisu pozostałym członkom Komisji Wyborczych, po WYDRUKOWANIU z drukarek podpiętych do komputerów PKW i po przejściu procedury zakwalifikowania protokołu przez PKW a nie Obwodowej Komisji Wyborczej.

 

Czyli ni mniej ni więcej tylko chcę wskazać na to, że PROTOKÓŁ, który normalnie i z istoty PRAWA powinien być FUNDAMENTALNĄ PODSTAWĄ do jakichkolwiek wstępnych i jakichkolwiek dalszych działań, powstawał dopiero WTÓRNIE, dopiero na skutek przejścia przez system komputerowy PKW i powstawał WTÓRNIE,  zwrotnie, dopiero jako finalny produkt, po zaakceptowaniu wprowadzanych danych przez system PKW a jako namacalny, materialny produkt i do podpisania przez wszystkich członków komisji był wypluwany przez DRUKARKĘ podpiętą pod system PKW.

 

TERAZ !!! NAJWAŻNIEJSZE - tak jakby tamto nie było wystarczająco ważne :-(((

 

Jeśli wszystko idzie gładko i po maśle, nawet gdy mamy z istoty nielegalny sposób liczenia głosów i nielegalny, nieprawny, niekonstytucyjny, niezgodny z prawem wyborczym sposób tworzenia protokołu oraz przy założeniu, że dzieje się to w innym kraju, wśród aniołów chodzących po ziemi, gdzie nikt nie chce niczego sfałszować, to:

 

- członkowie Komisji, którzy wiedzą, że MUSZĄ podpisać protokoły, czekają do upadłego na miejscu;

- członkowie komisji nie rozeszli się jeszcze do domów;

- pamiętają wyniki wyborów (chociaż mniej więcej i maja porobione notatki własne)

- protokoły, choć niekonstytucyjnie i bezprawnie przez czas jakiś ani NIE UTWORZONE, ani nie podpisane, koniec końców, po szybkim wpisaniu wyników do komputera i sprawnym zadziałaniu zarówno samego komputera jak i systemu,  jednak są wreszcie „wyprodukowane”, są wydrukowane i zaniesione do podpisu wszystkim członkom Obwodowej Komisji Wyborczej.

 

Co się jednak dzieje, gdy na nieszczęście nasze (a na szczęście dla z góry przygotowywanego sfałszowania wyborów) następuje AWARIA SYSTEMU, owe „nieoczekiwane” choć kolejne i już nam medialnie WDRUKOWANE oraz przyswojone nawalenie systemu komputerowego???

 

- NIE MA i nie będzie aż do końca usunięcia awarii, legalnych, prawnych, istotnie konstytucyjnych PROTOKOŁÓW z wynikami wyborów!!! Nikt ich nie wywiesi i nie ma szansy na podliczenie! głosów

- tylko nieliczni członkowie komisji nie maja jeszcze wszystkiego w dupie, są jeszcze jacyś członkowie w ogóle na miejscu, a nawet jeśli chcą wytrwać na miejscu to szkoły otwierają o godz. 6.00, śpiących członków komisji wyrzucają ze szkół, wielu z nich idzie do pracy lub do domów. Ida sobie w cholerę narzekając na „istniejące tylko teoretycznie państwo”, znikają i członkowie komisji, i mężowie zaufania (w 99% kompletni kretyni, którzy w ogóle siedzą jak barany i nie wiedza tak naprawdę czego mają pilnować i jak to maja zrobić (bo przecież opozycja nie szkoli tych ludzi)

- nikt już szczegółowych wyników nie pamięta, a nawet za bardzo nie chce pamiętać, mając w dupie takie wybory, (a o tym, czy komuś z komisji na tym zapamiętywaniu w ogóle zależało to przewodniczący i zastępca komisji zorientować się może doskonale podczas niedzieli wyborczej i podczas liczenia głosów, jeśli nikt nie robi notatek to OK.! można sobie pozwolić na wsio!)

- mijają kolejne dni, ponieważ NIE MA protokołów W OGÓLE, na podstawie których dopiero można w sposób prawidłowy podliczyć głosy a także dlatego, że udająca opozycję opozycja nie posiada żadnych własnych danych, żadnego spisu wyników, pochodzących z danych własnej siatki ludzi rozproszonych wśród członków komisji i mężów zaufania, to ANI OPOZYCJA, ANI PKW, ANI NIKT Z WYBORCÓW, ANI NAWET KANDYDACI, nie mają pojęcia o tym, jaki jest prawdziwy obraz wyników i i tak, i tak wynik zostanie przyjęty w sposób magiczny! (Ilu z nas pytało swych kandydatów o wynik nawet w ich małym okręgu – czy wiedzieli??? Nie „bo system nie działa”, a z protokołów? Nie bo przez kilkadziesiąt godzin, jak nie było tak nadal wywieszonych nie ma „bo system nie działa” i „się protokoły nie wydrukowały z komputera” podczepionego do systemu PKW).

 

Upływający czas, idący już w kilka dziesiątków godzin, pozwala na modyfikowanie wyników wyborów albo subtelne albo na chama  (w zależności od obwodów, okręgów, województw, na ile były obstawione „swoimi” ludźmi)

 

PODSTAWĄ FAŁSZOWANIA JEST BRAK LEGALNYCH I POWSTAŁYCH W SPOSÓB PRAWNY, SZYBKO SPORZĄDZONYCH, PROTOKOŁÓW WYBORCZYCH.

 

Mieliśmy w tych wyborach, po raz pierwszy w historii wyborów, w mistrzowski sposób skoordynowany, z jednej strony zapowiadany i faktyczny chaos a z drugiej zagwarantowany przez bardzo długi czas brak protokołów wyborczych w obwodowych komisjach wyborczych".

Źródło:

http://naszeblogi.pl/50816-ruskie-serwery-system-pkw-bezradnosc-i-wspoludzial-opozycji

 

Jeśli tak było, to opozycja i członkowie komisji, to ludzie skrajnie niemądrzy, którzy dali się ograć na własne życzenie. Niestety, tak to trzeba podsumować.

 

Appendix 2, 19.11.2014, godz. 11.30

Zadzwoniłam do jednego z członków Komisji Miejskiej na Śląsku i on nie potwierdził w całości informacji podanych w zalinkowanym tekście na "Naszych Blogach". Rzeczywiście protokoły musiały być "wydrukowane z komputera", ale w tej Komisji nie było znaczących opóźnień - pierwsze Komisje Obwodowe przyjeżdżały z protokolami około północy, a ostatnie około poludnia w poniedziałek.

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:16)

Komentarze

Jak wynika z cząstkowych nieoficjalnych wyników głosowania w tegorocznych wyborach samorządowych, które podała PKW, w wyborach do sejmików PO prowadzi w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. PiS wygrywa w województwie: podkarpackim, śląskim i małopolskim. W pozostałych dziesięciu województwach wygrywa PSL.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PSL - 49,9 proc. głosów,

PiS - 23,81 proc.

PO - 13,03 proc.

SLD - 7,68 proc.

Pod progiem znaleźli się: Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (2,96 proc.), RuchNarodowy (1,27 proc.) i Demokrację Bezpośrednią (0,2 proc.).

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PSL - 41,01 proc.

PO - 24,78 proc.

PiS - 17,64 proc.

SLD - 8,28 proc.

Pod progiem znaleźli się: Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (3,36 proc.), Ruch Narodowy (1,75 proc.) i Demokracja Bezpośrednia (0,59 proc.).

PODLASKIE

PSL - 35,75 proc.

PiS - 30,34 proc.

PO - 19,03 proc.

SLD - 5,86 proc.

Pod progiem znaleźli się: Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (2,85 proc.), na Ruch Narodowy (1,76 proc.) i Demokracja Bezpośrednia (0,9 proc.).

WIELKOPOLSKIE

PSL - 31,03 proc.

PO - 23,62 proc.

PiS - 19,15 proc.

SLD - 9,83 proc.

Pod progiem znaleźli się: Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (3,74 proc.), Ruch Narodowy (1,25 proc.) i Demokracja Bezpośrednia (0,73 proc.).

KUJAWSKO-POMORSKIE

PSL - 28,23 proc.

PO - 28,07 proc.

PiS - 21,20 proc.

SLD - 12,66 proc.

Pod progiem znaleźli się: Nowa Prawica z 3,54 proc. głosów, Ruch Narodowy z 0,91 proc. głosów i Demokracja Bezpośrednia (0,16 proc.).

LUBELSKIE

PSL - 37,24 proc.

PiS - 31,44 proc.

PO - 15,35 proc.

SLD - 6,14 proc. głosów.

Pod progiem znaleźli się: Nowa Prawica z 3,23 proc. głosów, Ruch Narodowy z 1,9 proc. głosów i Demokracja Bezpośrednia (0,81 proc.)

LUBUSKIE

PSL - 26,24 proc.

PO - 22,35 proc.

SLD - 15,38 proc.

PiS - 15,36 proc.

Pod progiem: Nowa Prawica z 2,60 proc. głosów, Ruch Narodowy - z 1,45 proc. głosów oraz Demokracja Wyborcza (0,09).

ŁÓDZKIE

PSL - 31,21 proc.

PiS - 29,48 proc.

PO - 20,54 proc.

SLD - 8,62 proc.

Pod progiem: Nowa Prawica z 3,37 proc. głosów, Ruch Narodowy - z 1,44 proc. głosów i Demokracja Bezpośrednia (1,39 proc.).

MAZOWSZE

PSL - 35,84 proc.

PiS - 28,83 proc.

PO - 16,54 proc.

Pod progiem: SLD (4,62 proc. głosów), Nowa Prawica (3,83 proc.), Ruch Narodowy (2,01 proc.) i Demokracja Bezpośrednia (1,18 proc.).

OPOLSKIE

PSL - 23,67 proc.

PO - 23,31 proc.

PiS - 17,63 proc.

SLD - 10,05 proc.

Pod progiem: Nowa Prawica z 4,8 proc. głosów, Ruch Narodowy z 0,5 proc. głosów i Demokracja Bezpośrednia (0,16 proc.).

POMORSKIE

PO - 35,15 proc.

PSL - 23,42 proc.

PiS - 22,35 proc.

SLD - 8,58 proc.

Pod progiem: Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (4,02 proc.), Ruch Narodowy (2,05 proc.) i Demokracja Bezpośrednia (1,3 proc.).

ZACHODNIOPOMORSKIE

PO - 32,03 proc.

PSL - 24,28 proc.

PiS - 17,74 proc.

SLD - 11,81 proc.

Pod progiem: Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (3,23 proc.), Ruch Narodowy (1,68 proc.) i Demokracja Bezpośrednia (0,68 proc.).

DOLNOŚLĄSKIE

PO: 31,21 proc.

PiS - 20,33 proc.

PSL - 19,71 proc.

SLD - 10,25 proc.

Pod progiem: Nowa Prawica - z 3,61 proc., Ruch Narodowy, który zdobył 1,53 proc. głosów, a także Demokracja Bezpośrednia (0 proc.).

PODKARPACKIE

PiS - 46 proc.

PSL - 25,81 proc.

PO - 12,61 proc.

SLD - 6,97 proc. ;

Pod progiem: Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (3,7 proc.), Ruch Narodowy (2,25 proc.) i Demokracja Bezpośrednia (0,18 proc.).

MAŁOPOLSKA

PiS - 38,07 proc.

PSL - 24,5 proc.

PO - 23,63 proc.

Pod progiem: SLD - z 4,22 proc.; Nowa Prawica - z 4,13 proc. głosów, Ruch Narodowy z 1,6 proc. głosów i Demokracja Bezpośrednia (0,69 proc.).

ŚLĄSKIE

PiS - 25,24 proc.

PO - 23,09 proc.

PSL - 19,9 proc.

SLD - 8,81 proc.

Pod progiem: Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego (3,66 proc.), Ruch Narodowy (1,57 proc.) i Demokrację Bezpośrednią (1,28 proc.).

 

Źródło: http://wpolityce.pl/polityka/222575-cuda-nad-urna-psl-triumfuje-w-wyborach-do-sejmikow-wojewodzkich

Podoba mi się!
13
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451531

i ręczne liczenie aby uzyskać "właściwe" wyniki.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

kazikh

#1451616

PO liczy na rewanż? A może już są pewni.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1451629

http://wpolityce.pl/polityka/222591-wlasnie-obudzilismy-sie-we-wspolnocie-niepodleglych-panstw-rosja-bialorus-i-inne-takie

Być mądrym po szkodzie? Od dawna się mówiło o skomplikowanej ordynacji, ułatwiającej "poprawianie wyników".

I co zrobił PiS, aby przypilnować wyborczego interesu? Nic.

Ciekawe, czy teraz coś zrobią.

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451535

Chyba śnimy...pytanie czy ktoś jest w stanie obudzić Polaków...

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3

Astra - Anna Słupianek

#1451537

i partię opozycyjną.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451540

1. Skąd te dane (w komentarzu wyżej) ?

2. Co niby mógł zrobić PiS ?

Proszę o konkretną odpowiedź.

PiS wnosił w Sejmie o zmianę ordynacji wyborczej ale PiS sejmowymi szufladami i zamrażarkami nie rządzi więc argument o zmienie ordynacji odpada.

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1451580

Dane pochodzą z artykułu na portalu wpolityce.pl zalinkowanego w notce.

PiS powinien zorganizować pełny monitoring wyborów. Mieć świetnie przeszkolonych, odważnych reprezentantów w każdej komisji wyborczej i na bieżąco zaraz po zliczeniu głosów podawać wyniki z wszystkich komisji - najlepiej w formie zdjęć protokołów - do wiadomości publicznej, np. publikować je na swojej stronie wyborczej.

Podoba mi się!
13
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451586

http://solidarni2010.pl/29448-kon-trojanski-w-komisji---dramatyczna-relacja-meza-zaufania-z-ramienia-pis.html?PHPSESSID=93a9cca41ba2a1832b3cbf7a14a2287e

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

bulsara

#1451614

To rebeliantka dała te dane, ale zapewniam, że są wiarygodne.

 

Ponizej masz trochę moich danych już z linkami i źródłem.

 

Pzdr

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451587

W mysl zasady ze raz zdobytrej wladzy bez uzycia sily bolszewia nie odda.

Przez lata Polaow przygotowywano zeby wlasnie z nimi robic to co sie robi .

Jesli Polacy nie zreagowali jak nalezy po zamachu smolenskim kiedy zlikwidowano elite Polski i w tym udzial brala sitwa z Polski i razwiedka to teraz takie manipulacje to pryszcz, co kto im zrobi.Uklad zrobil roszade i dlaej rzadzio.

Pawlaka zaminiono wczesniej bo juz byl skompromitowany PO nie mialo szans za wygranie to uzyto parti"ludowej"

zeby dalej pchac ten wozek oczywiscie ze SLD nie wygralo przewaga glosow tylko falszerstwem, ale to i tak jest bez znaczenia no bo kto co im zrobi a czesc lemingow uwierzy ze to prawda.

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1451591

jakiś ekspert powiedział, ze hakerzy bez trudu włamują się do oprogramowania komputerowego systemu wyborczego.

Ta audycja jeszcze leci. Mówią tam też o tym, że oprogramowanie robili kompletni amatorzy.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451536

A nie jest to wist względem publiki i przygotowanie jej na dłuższe oczekiwanie na końcowe wyniki, a w tym czasie będzie można podziałać kreatywnie. Jeżeli będą niezbyt sprytni to ruch w %% bedzie dotyczył jednej jedynej partii.

Jeśłi będą bardziej sprytni to będą różnice ułamków procenta na korzyść parti jednej jedynej, szczególnie w dużych miastach, a gdzie niegdzie odpuszczą PiSowi, albo dla zaciemnienia obrazu innym partiom.
Zaczyna sie identyczna kołomyja jak z Siewiernym, ale tam szło o liczenie minut i sekund, a tu o liczenie głosów.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3
#1451543

ja myślę, że chaos jest celowy, bo w mętnej wodzie ....

Jestem też pewna, że chaosowi mozna się przeciwstawiać tylko świetną kontrolą i samoorganizacją. A tego nie ma.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451545

Dlatego zdecydowałem się czuwać i śledzić, co się da. Żeby wyłapywać nieścisłości i jakoś to uporządkować.

 

Zauważcie, że PSL przeprowadziło próbę generalną cztery lata temu w woj. mazowieckim. Tam niespodziewanie zdobywali po 70% i srednio było 30% głosów nieważnych.

teraz chyba metodę przekrętu doprowadzili do wyższej jakości. Oczywiście, jestem pewien, że robią to w porozumieniu z platformą. Dlatego Kopacz powiedziała od razu w niedzielę: "My wyników wyborów kwestionować nie będziemy".

Prawda? Bo i po co?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451559

nasila się od dawna. Zauważyłam to już 10 lat temu, gdy jeszcze działałam w komisjach wyborczych.

Ale teraz mamy już apogeum.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451564

Dlatego zdecydowałem się czuwać i śledzić, co się da. Żeby wyłapywać nieścisłości i jakoś to uporządkować.

 

Zauważcie, że PSL przeprowadziło próbę generalną cztery lata temu w woj. mazowieckim. Tam niespodziewanie zdobywali po 70% i srednio było 30% głosów nieważnych.

teraz chyba metodę przekrętu doprowadzili do wyższej jakości. Oczywiście, jestem pewien, że robią to w porozumieniu z platformą. Dlatego Kopacz powiedziała od razu w niedzielę: "My wyników wyborów kwestionować nie będziemy".

Prawda? Bo i po co?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451560

Zamienili gwałtownie tracącą PO na PSL.

I hulaj dusza piekła ni ma.

Tego numeru już się przy urnach nie da rozwiązać.

Niestety ludziska to kupią jak świerze jaja na bazarku.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451565

To proste jak drut.

-PO nie można było już dalej forować, bo byłaby to totalna klęska, nawet lemingi zaczynały coś dostrzegać.

-dlatego wykorzystano PSL, który przez najbliższe pięć lat można będzie "napompować".

Dowodem na powyższe tezy jest natychmistowa deklaracja PSL, jeszcze przed poznaniem oficjalnych wyników, o absolutnym

sprzeciwie wobec ewentualnej koalicji z PIS.

Teraz będą ludziom sprzedawać PSL, totalny ciemnogród.

Te wybory to farsa, całkowite zaćmienie.

Zajrzyj do mojego postu o drodze mlecznej jest tam napisane co radzi prof. Zybertowicz.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451542

ale myślę, że PSL samo wykorzystało nadarzającą się sytuację, a może nawet i ją wykreowało.

 

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451549

albo raczej przesunięcie-całkowitego upadku "Matrixu" o siedem długich lat.

Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?

Pozdr.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451551

gdyby geniusze byli tylko po drugiej stronie.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451558

Masz stuprocentową rację.

 

Tak jest. Myślę tak samo.

Tak to sobie przygotowali.

A spaślak Kamiński powiedział już wczoraj u Olejnik: "Koalicja będzie rządzić w 15 województwach. Zobaczycie..."

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451562

Witaj

 

też śledzę informacje na bieżąco. I to jeszcze nie koniec... A może to jest ten tak długo wyczekiwany początek??? Może w końcu kielich się przepełnił.

 

Rebeliantko,

mam propozycję, żeby tutaj na twoim wpisie, oczywiście, jak się zgodzisz, urządzić ad hoc centralę informacyjną i wymianę poglądów na temat bieżącej sytuacji. Gadaczka jest za mała i za wolna.

Ja jestem przyzwyczajony mało spać, więc wyłapię co się da.

 

Szacun

 

Chyba, że Gawrion ma lepszego pomysła

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451544

Bez atu.

Pozdr.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451546

Jak najbardziej, uzupełniaj informacje na bieżąco.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451547

Dzięki

 

http://niezalezna.pl/61531-wielki-szwindel-psl-wbrew-exit-polls-wygrywa-w-swietokrzyskiem-z-wynikiem-50-proc

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451548

bo tam PSL jest rzeczywiście popularne. Np. znakomicie rozwinęli Kielce.

Ale rozbieżność między exit polls a faktycznymi wynikami jest zadziwiająca.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451554

Pawlak na Prezydenta!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451555

;)))

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451557

Pamiętasz za ile i na jaki okres Pwalak kupił gaz od Rosji???

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451563

Najdrożej w Europie.

Oczywiście z prezydenturą Pawlaka to był żart.

Pozdr.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451567

Czytam, czytam i tylko zieloną wyspę widzę i coraz smutniej a tu taka perełka "Pawlak na Prezydenta" ha ha ha

To podrzucę odpowiedż od Kargula do Pawlaka.

'Kargul - Ale niedługo już tej cierpliwości! Jak naród dęba stanie, to ta władza zleci nam z garba jak małpa z ogiera'

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1451628

Czuję się idiotycznie, bo żadnych minusów. Czyżby za poetą "nam strzelać nie kazano"?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3
#1451550

nie szkoda róż gdy płonie las.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451552

;)))))

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451556

Jak to się odbywało:

 

http://www.tvp.pl/kielce/publicystyka/glos-dnia/wideo/18112014/17703714

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451571

I jeszcze raz bez reklam

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451574

http://niezalezna.pl/61516-informatyk-ujawnia-kazdy-mogl-zalogowac-sie-do-systemu-pkw-i-wstawic-wynik

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451576

Tu moja wymiana z dr. Sokałą na Fejsie:

 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451579

PKW przyznaje się do włamania!

 

http://wiadomosci.wp.pl/lbid,9062,title,Dzis-wybory-samorzadowe-w-Polsce-Lokale-wyborcze-otwarte-od-godz-7-do-21,nazywo.html?ticaid=113d41

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451582

Sprawę obserwują dziesiątki tysięcy informatyków - młodych i starych.

Z tego będzie granda o praktycznych konsekwencjach, bo to jest silne, dobrze zorganizowane środowisko.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451578

Jak chcesz i potrafisz, to możesz wejść na słynny kalkulator1 i zrobić siebie prezydentem np. Warszawy.

 

To dobra wiadomość. Tysiące internautów nie będzie dzisiaj spało. I o to chodzi. Może jutro będzie coś innego?

 

Zrobię sobie teraz następną kawę.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451584

Jak chcesz i potrafisz, to możesz wejść na słynny kalkulator1 i zrobić siebie prezydentem np. Warszawy.

 

To dobra wiadomość. Tysiące internautów nie będzie dzisiaj spało. I o to chodzi. Może jutro będzie coś innego?

 

Zrobię sobie teraz następną kawę.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451585

http://wpolityce.pl/polityka/222594-szok-kazdy-moze-wejsc-w-kalkulator-wyborczy-dokonac-zmian-i-przeslac-protokol-do-centralnej-komisji

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451592

cała szansa jest w tym, że przekroczono granice fałszerstwa.

Ktoś się za bardzo postarał i się wydało!!

Wybory powinny być unieważnione.. inaczej uważam, że będą tym razem baaardzo burzliwe protesty Polaków.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

Astra - Anna Słupianek

#1451589

kwesti tylko , jak i kto ma to zrobic?

Prezciez oni co maja wladze nie po to falszowali zeby teraz sie poddac.

I jesli Polacy sila tego nie zrobia te se tu mozemy pisac do usranej smierci ?

W normalnym panstwie to ta komisja razem z rzadem juz by byla na bruku ,ale jak widac i te plwociny Polacy obetrza i powiedz ze deszcz pada.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3
#1451594

że ktoś przedobrzył.

Nie krytykuj tak Polaków, nie wiesz jak się zachowają... trzeba rozróżnić zdegenerowane państwo i jego mieszkańców.

A inne nacje? skąd wiesz jak by się zachowały? Im nikt nie zaserwował takiego matrixu, może na nas testują?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Astra - Anna Słupianek

#1451599

Przeciez to co sie dziej to jest kara za zaniechanie.

Ja nie krytykuje tych patryjotow co glosowali na PIS ale tych co nie poszli do urn tych, ktorych na co dzien oszukuja i oni w tobie krytycznie wierza.

A jak by sie zachowaly w takich przypadkach inne nacje to zacznij ogladac cos innego niz TV w Polsce.

Polacy nie czuja sie obywatelemi tylko niewolnikami dlatego nie protestuja nie pikietuja nie robia blokad itd jak co dziebn to sie dzieje  w cywilizowanym swiecie.

Po marszu niepodleglosci nie bylo na przyklad zdnego marszu przeciw brutalnosci policji i odwolaniu szefa oraz ukaraniu winnych prowokacji , tu w mojej drugiej ojczyznie szefowi i policjanci ida na brukza duzo mniejsze przewinienia.

Ponad rok temu rzad w prowincji Quebek zostal zmieciony przez ponad miesieczne codzienne marsze i dobrano sie do dupy zlodziejom i lapowkarzom.

Zobacz jak strajkuja we Francji Hiszpani itd.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3
#1451604

Natomiast powtórka wyborów to musztarda po obiedzie, trzeba wykorzystać sytuację do zmiany całego systemu.

I kolejne czary nad urnami nie pomogą naród musi wyjść na ulice.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451647

bez liderów, których ulica miałaby wynieść do władzy i programów radykalnych zmian.

Potrzebna jest praca organiczna, a przede wszystkim obywatelski system kontroli wyborów. Niestety, opozycja nie potrafi zapewnić tej kontroli w sposób uniemożliwiający machloje.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451678

na pewne rozwiązania jest już zbyt późno.

PIS winien postawić wszystko na jedną kartę, jeżeli tego nie uczyni to nie jest to PIS.

 

Pozdrawiam.

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451694

moim zdaniem PiS nie zastosuje żadnego radykalnego rozwiązania. Dlaczego? Bo wie, że ludzie nie będą dla nich ryzykować życia i zdrowia w protestach antypaństwowych. PiS lekceważy problemy ludzkie do nich zgłaszane, uchylając się od interwencji pod pozorem, że nic nie może.

Tak pasywna partia nie porwie ludzi do stanowczych, ryzykownych działań.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451696

I co? pałowali ich policjaci? użyto w stosunku do nich pałek?  gazu?? nabojów gładkolufowych?

A w Hiszpani i Francji, coś dały te strajki? rząd zmienili w ich wyniku?

Strajki są i w Polsce.

Dalej uważam, że jesteś niesprawiedliwy w ocenie, ale masz prawo mieć swoje zdanie :)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

Astra - Anna Słupianek

#1451676

"I co? pałowali ich policjaci? użyto w stosunku do nich pałek?  gazu?? nabojów gładkolufowych?"

A jak myślisz? Owszem, użyto gazu łzawiącego i pieprzowego,  zorganizowano prowokatorów i wandali, użyto pał i nabojów. Jeden ze studentów dzięki takim nabojom stracił oko, inny z bardzo ciężkimi obrażeniami walczył o życie, nie wiem co się z nim stało, bo tego dalej nie śledziłam.

Co ty sobie wyobrażasz, że tutaj policja działa w imieniu i dla dobra obywateli, tworzy kordony ochraniające uczestników marszu aby się im nic nie stało i może jeszcze rozdaje kanapki i napoje chłodzące podczas upałów? A słyszałaś, co policja zrobiła na G20 w Toronto? Ile osób zostało pobitych i zamkniętych w specjalnie na tę okoliczność przygotowanych aresztach, tylko dlatego, że zorganizowali marsze i wiece, które wielu z nich traktowało bardziej jak piknik rodzinny niż działanie polityczne? Zejdź na ziemię i to jak najszybciej. 

Mafia nami rządzi, a policja służy tej mafii i sama jest jej częścią. Policja jest uzbrojona po zęby przeciwko obywatelom i szkolona tak, aby obywateli traktować jak przestępców.. Najwięksi przestępcy natomiast, na czele z tymi, którym policja służy, są uprzywilejowani i bezkarni..

http://americanfront.info/2012/03/16/montreal-police-attack-student-protests/

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Lotna

 

#1451713

Protestów Polaków nie będzie w formie konwencjonalnej. Chyba, że PiS je zorganizuje. Lub Radio Maryja.

Uważam, że informatycy mogliby zorganizować oddolny ruch kontroli wyborów.  Mógłby się tak wykazać Ruch Narodowy.

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451595

Napisałem w blogu posta na ten temat, ale ukazał sie jako Anonymous(niezweryfikowany). Wot cziudo!

Zapraszam. Chciałem wejś by poprawic literówke i nie mam możliwości edytowania. Spróbuję jeszcze wyłączyć komputer i zrobić to ponownie.

Kiedyś było 3xTAK, a teraz jedna czwarta głosów na pogardzany PeeSeL.

EDYCJA:

Jest możliwa i wyświetla sie tadman, czyli coś narozrabiały ciasteczka.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1451650

proszę zerknąć na stronę niebezpiecznik.pl

http://niebezpiecznik.pl/post/jak-mozna-bylo-sfalszowac-wybory/

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

bulsara

#1451613

Witaj,

 

czuwam całą noc, bo sytuacja jest dynamiczna.

Zobacz na dole film - Michał rachoń z TV Republika wzywa Warszawiaków pod siedzibę PKW.

To najbardziej chamski przekręt od wojny.

 

Pzdr

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451615

Witam

 

Tylu polskich młodych,zdolnych informatyków wygrywa prestiżowe konkursy a "leśne dziadki" wynalazły geniuszy z "Nabino".

  Oj cuchnie niesamowicie

http://wpolityce.pl/polityka/222583-witold-gadowski-o-czesciowych-wynikach-wyborow-wielki-zielony-szwindel-czy-znalezlismy-sie-w-republice-naddniestrza

Pzdr

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

bulsara

#1451619

http://niepoprawni.pl/blog/bibrus/droga-mleczna-dla-pkw

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1451648

Ostatnia interpretacja 01:40, 19-11-2014; źródło - TVP Info

 

NIE BYŁO SFAŁSZOWANIA WYBORÓW.

LECZ GŁOSOWANIE JEST NIEWIARYGODNE.

PRZYCZYNY: NIECHLUJSTWO W PRZYGOROWANIU WYBORÓW I WADA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO.

.............................

Ha, ha, ha....

Bodajże 2 lata temu, głosami PO i PSL odrzucono poselski projekt PiSu o zmianie ordynacji wyborczej. ONI już wtedy knuli przekręt.

BO TO WG. MNIE BYŁ ORDYNARNY PRZEKRĘT. TYLKO JAKOŚ IM NIE WYSZEDŁ

 

Ps. Rozważana jest możliwość powtórzenia wyborów i zdymisjonowania całej PKW

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451593

http://wpolityce.pl/polityka/222598-czy-pkw-powinna-odejsc-tak-ale-przede-wszystkim-powinna-odejsc-ta-wladza-ta-pogarda-dla-wyborcow-to-jej-dzielo

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451597

Sytuacja jest bardzo poważna. Musimy zachować spokój. Wiele wskazuje, że jakieś inne niż wyborcy szatany w jakimś celu kupują powyborczy czas. Podkreślam: teza o bałaganie mnie nie przekonuje. Gdyby to był bałagan, władze państwowe podjęłyby choćby werbalną interwencję. A co robią? Udają, że nie widzą jak upokarza się wyborców i kandydatów. Milczy Rzecznik Praw Obywatelskich, milczy prezydent i milczy premier.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451598

To karty do głosowania są winne, tzw. "książeczki"!!!

 

http://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/to-nowe-karty-do-glosowania-glosowaly-na-psl,65051.html

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451600

http://aszdziennik.pl/114143,pkw-koniec-ery-angeli-merkel-psl-wygrywa-takze-w-wyborach-do-bundestagu

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451601

;)))))

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451606

Im bardziej skomplikowana ordynacja, tym więcej błędów. Przy JOWach by tego nie było.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451602

No własnie.

Ale to by zaburzyło cały Układ i System. Nie możnaby się już tak bezkarnie paść na państwie i obywatelach.

JOWy w Anglii zapewniają całkiem dobrą demokrację.

Nasza ordynacja jest fatalna. Chyba specjalnie tak skomplikowana.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451603

wieczorem na Śląsku

 

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3651268,wyniki-wyborow-do-sejmiku-slaskiego-pis-wygrywa-z-po-o-wlos-super-wynik-psl,id,t.html

 

A jak jest dzisiaj???

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451605

To są przerażające dane. Nie przypominam sobie, aby do czegoś takiego doszło w ciągu ostatnich 25 lat. Świadczy to albo o manipulacji wyborczej albo o braku edukacji obywatelskiej wśród mieszkańców, którzy mogli nie zrozumieć, jak wypełnić karty do głosowania - powiedział RMF FM Jarosław Och, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/raport-samorzad-2014/news/news-szokujace-dane-na-pomorzu-co-5-glos-niewazny-w-dwoch-powiata,nId,1559557#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

http://www.rmf24.pl/raport-samorzad-2014/news/news-szokujace-dane-na-pomorzu-co-5-glos-niewazny-w-dwoch-powiata,nId,1559557#

 

Świadczy to albo o manipulacji wyborczej albo o braku edukacji obywatelskiej wśród mieszkańców, którzy mogli nie zrozumieć, jak wypełnić karty do głosowania - powiedział RMF FM Jarosław Och, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/raport-samorzad-2014/news/news-szokujace-dane-na-pomorzu-co-5-glos-niewazny-w-dwoch-powiata,nId,1559557#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

Świadczy to albo o manipulacji wyborczej albo o braku edukacji obywatelskiej wśród mieszkańców, którzy mogli nie zrozumieć, jak wypełnić karty do głosowania - powiedział RMF FM Jarosław Och, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/raport-samorzad-2014/news/news-szokujace-dane-na-pomorzu-co-5-glos-niewazny-w-dwoch-powiata,nId,1559557#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

To są przerażające dane. Nie przypominam sobie, aby do czegoś takiego doszło w ciągu ostatnich 25 lat. Świadczy to albo o manipulacji wyborczej albo o braku edukacji obywatelskiej wśród mieszkańców, którzy mogli nie zrozumieć, jak wypełnić karty do głosowania - powiedział RMF FM Jarosław Och, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego.

Czytaj więcej na http://www.rmf24.pl/raport-samorzad-2014/news/news-szokujace-dane-na-pomorzu-co-5-glos-niewazny-w-dwoch-powiata,nId,1559557#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451608

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451609

siedzibę PKW.

(Chłopisko całą noc pracuje)

 

 

 

Psiakość... drań zablokował URL na YT. Musicie zobaczyć u nas na:

 

https://www.facebook.com/niepoprawnipl

 

 

UDAŁO SIĘ!!!

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451611

"(...) Otóż w tych wyborach zwykły członek komisji NICZEGO podpisywać natychmiast nie mógł, ŻADEN protokół nie powstawał ani w jego obecności, ani też w obecności pozostałych członków komisji wyborczej! (...)"

 

http://naszeblogi.pl/50816-ruskie-serwery-system-pkw-bezradnosc-i-wspoludzial-opozycji

 

Trochę długie i chyba w pośpiechu na gorąco spisywane ale warto zobaczyć zabawy z protokołami w tych wyborach.

 

I coś na wesoło bo nas tu zaraz piorun trzaśnie:

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1451617

Spałaś trochę?

 

Jestem w kontakcie z Michałem Rachoniem z TV Republika (tez z Gdyni). Zwołuje Warszawiaków pod siedzibę PKW

[zobacz filmik, który załączyłem]

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451618

nie oddzadza .

I walasnie o to chodzilo zeby dalej ci sami rzadzili a czy to bedzie sie nazywac sojusz PO/SLD czy SLD/PO to nie ma znaczenia

teraz juz drugi raz widze jak Kaczynski sie cieszy z wygranej i znow okazalo sie ze  przegral.I co  on zrobil przez ten czas?

A no nicnie zrobil, zeby nie bylo powtorki falszerstw.

Przez 25 lat Polacy nic nie zrobili zeby pogonic kacapska agenture ich pacholkow oraz zydokomune postPRLowska.

I to zaniechanie daje takie owoce ze traktuja nas jak bydlo,sami na to sie zgodzilismy i mozemy miec tylko pretensje do siebie.

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3
#1451621

Tam powinna być totalna blokada żeby nawet mysz nie mogła pierdnąć. Zasługują na to. Na taczki oczywiście też i prosto do pudła.

 

Hehehe, spałam trochę zeszłej nocy, a do teraz odkręcałam różne sprawy bo mi się spać odechciało jak zobaczyłam głupawkę Piechocińskiego. No i ten wyjazd trochę mi nabruździł ale już jest OK, poodkręcane.

Pozdrawiam.

 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1451622

żeby tylko świstaka nie ogarnęla senność.

Dzięki,że wrzuciłaś Contesso te obrazki,bo może nas rzeczywiście zaraz trzasnąć piorun

 

pozdrawiam 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

bulsara

#1451620

Cisza i spokój. Wszyscy zmęczeni i niewyspani.  Nastrój oklapł.

 

Czekamy czym ścierwomedia będą przykrywać w ramach akcji - "Polacy - nic się nie stało"

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451630

POlsza znowu nasza,obaliliśmy kontrrewolucje PISu. By żyło się lepiej,towarzysze.to jest otwarte plucie Polakom w twarz przez ubecje,i tylko od nas żależy czy powiemy że to plucie,a nie ze deszcz pada.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1451634

o tych protokołach.

Jeśli tak było, to niestety muszę powiedzieć, że opozycja dała się zrobić w trąbę, a nas przy okazji, na własne życzenie.

Kto nie pilnuje własnych interesów, szczególnie w patologicznym, oszukańczym środowisku, jest sam sobie winien.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451642

.

 

http://telewizjarepublika.pl/dr-parys-komus-zalezalo-na-tym-by-wybory-nie-przebiegly-normalnie,14021.html

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451657

.

 

http://fakty.interia.pl/raport-wybory-samorzadowe-2014/aktualnosci/news-rekordowa-liczba-glosow-niewaznych-do-sejmikow,nId,1559906#iwa_item=3&iwa_img=0&iwa_hash=36871&iwa_block=facts_news_small

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451659

Bezwzględnie trzeba przeprowadzić analizę statystyczną głosów nieważnych na terenie całego kraju.

Gdyby były winne, jak twierdzi sędzia Klonowski, karty wyborcze (w formie ksążeczek), to liczba głosów nieważnych powinna byc podobna we wszystkich okręgach wyborczych.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451669

Tak, to słuszna konstatacja. Statystyka jest nieubłagana.

Tylko o czym by to świadczyło?

Nie wierzę w przypadek.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

JanuszK

Za zaproszeniem   https://klubdyletantow.blogspot.com

 

 

 

 

#1451672

o machlojach, gdyby były znaczące rożnice w skali ilości głosów nieważnych w różnych okręgach. A gdyby rożnice były nieistotne, to o złej, mylącej konstrukcji kart do głosowania (te słynne książeczki z PSL na pierwszej stronie rzeczywiście mogły wprowadzić w błąd część wyborców).

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451686

Dlatego wrzuciłam tego linka bo przy czytaniu oczy mi się robiły jak szklanki.

 

A dziś... właśnie odpaliłam kompa i taki tekst mi się na "dzieńdobry"  napatoczył:

 

"Podczas zliczania głosów w wyborach na prezydenta Szczecina system PKW wskazał, że ich zwycięzcą został Krzysztof Woźniak. Takiego kandydata w ogóle nie było na karcie do głosowania – dowiedział się „RMF FM”."

 

http://wpolityce.pl/polityka/222650-cud-nad-urna-czy-kabaret-wyscig-o-fotel-prezydenta-szczecina-wygral-kandydat-ktorego-nie-bylo-na-kartach-do-glosowania

 

To są już Himalajej jaj !

A Komorowski dalej cały w skowronkach - "Gwarantami uczciwości i bezstronności są członkowie PKW, powoływani przez kolejnych prezydentów"  i "Próba odwołania PKW w trakcie trwania wyborów to szaleństwo. Nie dajmy się zwariować. To się wszystko da policzyć "...

 

http://niezalezna.pl/61558-komorowski-kwestionowanie-uczciwosci-wyborow-odmety-szalenstwa

 

Po szczęśliwym policzeniu udekoruje PKW orłem białym i będzie git.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1451684

"Skąd wysoki wynik PSL w Świętokrzyskim? Nie wiadomo. Zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach twierdzi, że nie przesłał jeszcze do PKW żadnego protokołu.

We wtorek wieczorem, Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała cząstkowe wyniki wyborów do sejmików wojewódzkich. Wynika z nich, że Polskie Stronnictwo Ludowe zdobyło w 80 proc. obwodów 49,9 proc. poparcia.

Tych wyników nie rozumie jednak zastępca przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach Jan Mazur. Powód? Wszystkie protokoły wyborcze są jeszcze w jego posiadaniu. (...)"

 

http://www.rp.pl/artykul/1140279,1158554-Wiceszef-Komisji-Wyborczej--Nie-wiem--skad-PKW-ma-te-wyniki.html

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1451709

Tak Contesso,kraj nad Wisłą,to kraj proroków POlitycznych. Szczególnie ich się namnożyło,w TV TVN-WSI 24,i POlsat. Gdzie prawda i tylko prawda,przez 24 godziny,jest nam przekazywana.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1451715

Wczoraj pozwoliłam sobie machnąć taki oto democik :

 

 

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#1451860

ciekawostkę przyrodniczą

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

hobo

#1451828

Dziwne, że Polacy oczekuja uczciwych wyborów przeprowadzonych przez rosyjskich kursantów z PKW. Dziwne, że nerwowo reagujemy - jako naród - w chwili, gdy, jak to się trywialnie mówi, mleko się rozlało. Czy to nastąpiło dzisiaj? Teraz? W związku z ostatnimi wyborami? NIE. Punktem odniesienia dla dzisiejszych kłopotów powinna być data 10 kwietnia 2010. To wtedy wskazano nam nasze miejsce w europejskim kibucu. To, leżący niczym pomnik naszej niemocy w Smoleńsku wrak POLSKIEGO samolotu, określa nasze miejsce tu i teraz. To od tamtego wydarzenia musimy często ocierać oplutą twarz.

Czy minister Sienkiewicz nie ujawnił całej prawdy o stanie Polski? Ujawnil. No więc co mial więcej dodać do tej kupy kamieni?

Sztukmistrze z PKW to tylko drobna, dorabiająca tysiące do emerytury niezlustrowana grupa cwaniaków. Czy ktos potrafi udzielić mi odpowiedzi na pytanie: dlaczego członkowie PKW lekcje z demokracji pobierali wlasnie w kraju niedemokratycznym?

Niestety - jeśli chcemy mieć swoje państwo, to musimy go im odebrać. Czy metodą zabawy w wybory? Wątpię.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1451717

Problem w tym, że nawet na portalach (nie będę pokazywał palcem których), przez całe lata grasowały i gasują do dziś osoby pomagające systemowi,  przez przekonywanie  do demokratycznej drogi obalenia systemu, czyli w wyborach.

 

TzW

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1451722

"Kaczyński mówił o tym, że nie zależy mu na zwycięstwie, ale na wiarygodności i rzetelności głosowania".

http://wpolityce.pl/polityka/222713-jaroslaw-kaczynski-chcemy-audytu-i-nowych-wyborow-to-szansa-na-obrone-polskiej-demokracjiCzy on wie co mówi? Nie zależy mu na zwycięstwie???????!!!! Przecież to można się totalnie załamać. Szef partii opozyjnej mówi, że nie zależy mu na zwycięstwie, tylko na "porządku konstytucjonalnym w państwie"

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451730

Zdziwienia nie ma.

Kaczyńskie potwierdził tylko to, o co od dawna go podejrzewałem.

W końcu dobry wynik w wyborach i zwycięstwo oznacza ODPOWIEDZIALNOŚĆ i PRACĘ a przegrana (honorowa), daje luksus siedzenia następne 4 lata w politycznych okopach.

Brawo Jarosław. Trzeba było tak od razu.

 

WYCHODZI NA TO, ŻE ABY USUNĄĆ WŁADZĘ W POLSCE, NAJPIERW NALEŻY USUNĄĆ OPOZYCJĘ, KTÓREJ NIE ZALEŻY NA WYNIKU.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#1451747

"Kaczyński mówił o tym, że nie zależy mu na zwycięstwie, ale na wiarygodności i rzetelności głosowania.

Nadużycia miały miejsce wszędzie, a tutaj nie chodzi o wynik wyborów, ale o to, że w Polsce wybory powinny zostać przeprowadzone rzetelnie. Jest wiele propozycji, które były składane w Sejmie, a które były odrzucone. Wśród nich są takie jak kamery internetowe w każdym lokalu komisji wyborczej

— mówił."

 

Zacytowałaś autora artykułu. Nie prezesa Kaczyńskiego.

 Z wypowiedzi Kaczyńskiego wnioskuję, że najbardziej zależy mu na tym, by wybory były przeprowadzone rzetelnie.

Natomiast wynik wyborów to zupełnie inna kwestia. Choć pewnie nie mniej ważna.

 

Pozdrawiam.

dratwa3

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

http://ratujlasy.niepoprawni.pl/

#1451750

http://wpolityce.pl/polityka/222719-a-to-heca-w-krakowie-glosy-siostr-zakonnych-po-prostu-wyparowaly

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1451737