Apel wybitnych hierarchów do Kościoła i do świata w sprawie pandemii

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Świat

Ze względu na rangę sprawy zamieszczam w całości Apel do wiernych katolików i ludzi dobrej woli wystosowany przez wybitnych hierarchów Kościoła Katolickiego.

APEL DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA
do wiernych Katolików i ludzi dobrej woli

Veritas liberabit vos.
J 8, 32

W obliczu poważnego kryzysu, my, Duszpasterze Kościoła Katolickiego, na mocy udzielonego nam mandatu, uważamy za naszą świętą powinność skierowanie Apelu do naszych Współbraci w Episkopacie, do Kleru, Zakonników, świętego Narodu Bożego i do wszystkich ludzi dobrej woli. Nasz Apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy i przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą się do niego przyłączyć.

Fakty wykazały, że pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania z wolności kultu, wypowiedzi i przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro; jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności wirusa. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony.

Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody, by sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki wśród ludności wyłącznie celem trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób i śledzenia ich ruchów. Te nieliberalne tryby narzucania są niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego się spod wszelkiej kontroli.

Wierzymy też, że w niektórych sytuacjach przyjęte środki ograniczania, w tym zamknięcie działalności handlowej, spowodowały kryzys, który pociągnął na dno całe sektory gospodarki, sprzyjając ingerencji sił zewnętrznych i skutkując poważnymi konsekwencjami społecznymi i politycznymi. Te formy inżynierii społecznej muszą zostać powstrzymane przez tych, na których spoczywa odpowiedzialność rządowa, przez podjęcie środków mających na celu ochronę swoich obywateli, których reprezentują i w interesie których są wysoce zobowiązani do podejmowania działań. Powinniśmy także pomagać rodzinie, komórce społecznej, unikając nierozsądnego karania osób słabych i starszych przez zmuszanie ich do bolesnej izolacji od najbliższych. Kryminalizacja stosunków osobistych i społecznych winna być ponadto uważana za niedopuszczalną część planu tych, którzy promują izolację jednostek, aby łatwiej je kontrolować i nimi manipulować.

Prosimy środowisko naukowe o czujność, aby terapie wykorzystywane w leczeniu COVID-19 były promowane uczciwie dla wspólnego dobra z dołożeniem wszelkich starań, by zapobiec sytuacji, w której niegodziwe interesy mogłyby wpłynąć na wybory rządzących i organów międzynarodowych. Nierozsądne jest potępianie środków zaradczych, które okazały się skuteczne i często niedrogie, tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski, a tym samym zwiększają wydatki publicznej służby zdrowia. Przypominamy też, jako Duszpasterze, że przyjmowanie przez katolików szczepionek, w których stosowany jest materiał pochodzący z usuniętych płodów, jest niedopuszczalne z moralnego punktu widzenia.

Zwracamy się również do Rządzących o zachowanie czujności, by uniknąć stosowania najbardziej rygorystycznych form kontroli ludności – czy to w postaci systemów śledzenia, czy też jakichkolwiek innych form namierzania lokalizacji. Walka z COVID-19, jakkolwiek poważna, nie może być pretekstem do tego, by wtórować niejasnym intencjom podmiotów ponadnarodowych, które mają w tym projekcie potężny interes handlowy i polityczny. W szczególności obywatelom należy zapewnić możliwość odrzucenia takich ograniczeń wolności osobistej, bez nakładania jakichkolwiek kar na osoby, które nie zamierzają skorzystać ze szczepionek, metod śledzenia i wszelkich innych środków o analogicznym charakterze. Warto przyjrzeć się również rażącej sprzeczności działań tych, którzy przez swą politykę dążą do drastycznego zmniejszenia liczby ludności, a jednocześnie przedstawiają się jako zbawiciele ludzkości, nie mając przy tym żadnych politycznych czy społecznych uprawnień. Na koniec, odpowiedzialność polityczna przedstawicieli ludu nie może być absolutnie oddana w ręce techników, którzy wręcz domagają się zwolnienia ich z odpowiedzialności karnej w formie, krótko mówiąc, niepokojącej.

Apelujemy gorąco do mediów o aktywne angażowanie się w prawidłowy przekaz informacji, które nie będą karać odmiennych poglądów przez uciekanie się do form cenzury, co powszechnie ma miejsce w mediach społecznościowych, prasie i telewizji. Prawidłowy przekaz informacji wymaga zapewnienia miejsca dla tych, których głos odbiega od powszechnie przyjętej opinii, pozwalając obywatelom na świadomą ocenę rzeczywistości, wolną od silnego wpływu działań innych. Demokratyczna i uczciwa konfrontacja jest najlepszym antidotum na ryzyko narzucenia podstępnych form dyktatury, przypuszczalnie gorszych niż te, których w niedawnej przeszłości nasze społeczeństwo było świadkiem powstania i upadku.

Wreszcie, jako Duszpasterze, na których ciąży odpowiedzialność za Dzieci Chrystusa, przypominamy, że Kościół stanowczo domaga się swej autonomii w rządzeniu, w kulcie i w głoszeniu kazań. Owe autonomia i wolność to rodzime prawa, których Jezus Chrystus udzielił Kościołowi do realizacji jego celów. Z tego powodu, jako Duszpasterze, stanowczo domagamy się prawa do samodzielnego podejmowania decyzji w kwestii odprawiania Mszy Świętej i udzielania Sakramentów, podobnie jak żądamy pełnej autonomii w sprawach podlegających naszej bezpośredniej jurysdykcji, takich jak, tytułem przykładu, normy liturgiczne i sposoby sprawowania Komunii i Sakramentów. Niezależnie od powodów państwo nie ma prawa ingerować w suwerenność Kościoła. Współpraca Władzy Kościelnej, która nigdy nie była negowana, nie może być uwikłana przez władzę cywilną w jakiekolwiek formy zakazu lub ograniczenia kultu publicznego lub posługi kapłańskiej. Prawa Boga i wiernych są najwyższym prawem Kościoła, z którego on nie zamierza ani nie może zrezygnować. Prosimy o zniesienie ograniczeń w sprawowaniu funkcji publicznych.

Prosimy osoby dobrej woli, aby nie rezygnowały ze spoczywającego na nich obowiązku współpracy na rzecz wspólnego dobra, każdy wedle swego stanu i możliwości oraz w duchu braterskiego miłosierdzia. Współpraca ta, pożądana przez Kościół, nie może jednak być daleka od poszanowania Prawa naturalnego ani od zapewnienia jednostkom wolności. Ciążące na obywatelach obowiązki cywilne wiążą się z uznaniem ich praw przez państwo.

Wszyscy jesteśmy wezwani do oceny obecnych faktów zgodnie z nauką głoszoną przez Ewangelię. Wymaga to dokonania wyboru: albo z Chrystusem, albo przeciwko Chrystusowi. Nie pozwólmy dać się onieśmielić czy zastraszyć przez kogoś, kto wmawia nam, że jesteśmy mniejszością: Dobro jest powszechniejsze i potężniejsze niż to, w co świat chce, byśmy uwierzyli. Walczymy z niewidzialnym wrogiem, który rozdziela obywateli, separuje dzieci od rodziców, wnuki od dziadków, wiernych od ich duszpasterzy, uczniów od nauczycieli, klientów od sprzedawców. Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa zostały wymazane wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną technologiczną tyranię, w której ludzie bezimienni i bez twarzy mogą decydować o losach świata, sprowadzając nas do rzeczywistości wirtualnej. Jeśli to jest plan, do którego zamierzają nas skłonić możni tej ziemi, niechaj wiedzą, że Jezus Chrystus, Król i Pan Historii, obiecał, że «bramy piekielne go nie przemogą» (Mt 16, 18).

Powierzamy Rządzących i wszystkich tych, którzy rządzą losami narodów, Wszechmogącemu Bogu, aby ich oświecał i prowadził w tych momentach wielkiego kryzysu. Niech pamiętają, że tak jak Pan będzie sądził nas, Duszpasterzy, za powierzone nam stado, tak będzie sądził Rządzących za lud, którego mają obowiązek bronić i nim rządzić.

Módlmy się z wiarą do Pana, aby chronił Kościół i świat. Niech Najświętsza Dziewica, Wspomożycielka Chrześcijan, zmiażdży głowę starodawnego Węża i zniweczy plany dzieci żyjących w ciemności.

8 maja 2020 r

Apel można podpisać tutaj: https://veritasliberabitvos.info/apel/

Tutaj lista głównych sygnatariuszy: https://veritasliberabitvos.info/signatories/

Na czele listy:

Mgr. Carlo Maria Viganò, Archbishop, Apostolic Nuncio (promoter)
Cdl Joseph Zen Ze-kiun, Bishop emeritus of Hong Kong
Cdl Janis Pujats, Archbishop emeritus of Riga
Cdl Gerhard Ludwig Mueller, Prefect emeritus of Congregation of the Doctrine of the Faith
Mgr Luigi Negri, Archbishop emeritus of Ferrara-Comacchio
Mgr Joseph Strickland, Bishop of Tyler, Texas
Mgr Thomas Peta, Metropolitan Archbishop of Astana
Mgr Athanasius Schneider, Auxiliary Bishop of Astana
Mgr Jan Pawel Lenga, Archbishop emeritus of Karaganda
Mgr Rene Henry Gracida, Bishop emeritus of Corpus Christi
Mgr Andreas Laun, Auxiliary Bishop of Salzburg
Mgr Robert Muetsaerts, Auxiliary Bishop of Den Bosch

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.8 (głosów:11)

Komentarze

zamilkli! Tylko wybitni odważyli się przemówić!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4
#1643113

znajdują się liczne hejterskie wpisy dwóch neo-lewakow: Humpty Dumpty i kontrika. Niestety na tym portalu nie istnieje możliwość usunięcia hejtu. Przykro mi, że ataki tych dwóch osobników na kościół katolicki, inkrustowane licznymi napaściami personalnymi na mnie, zaśmieciły dyskusję.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643450

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

A na papu mówisz kaku czy odwrotnie?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1643454

Apel został skrytykowany  przez żydowskiego rabina Jehoschua Ahrensa na portalu Katholisch.de.

W odpowiedzi z dnia 21 maja główny inicjodawca apelu arcybiskup i nuncjusz apostolski Carlo Maria Viganò napisał:

że zaskakują go słowa dr. Ahrensa, który mówi: „Od jakiegoś czasu wiemy, że w kościołach są ludzie, którzy wyznają takie teorie. Ale teraz mają odwagę wyrażać te opinie jeszcze bardziej otwarcie"; 

abp Viganò zaripostował, że: "Myślę, że obowiązkiem każdego z nas jest wyrazić zaniepokojenie sytuacją, która, korzystając z kryzysu COVID-19, wykracza daleko poza rozsądne środki bezpieczeństwa, nakładając na całe narody pozbawienie wolności konstytucyjnych";

zapytał rabina, czy jego zdaniem można swobodnie wypowiadać się, czy są sprawy, o których nie można rozmawiać? Zauważył, że jeśli rabin może wyrazić swój sprzeciw co do treści apelu, to dlaczego  „ludzie w kościołach” nie mieliby mieć prawa do swobodnego wyrażania siebie. Zapytał rabina, dlaczego uważa, że aby to zrobić, trzeba „mieć odwagę”, jakby to groziło jakąś konfrontacją;

podkreślił, że odrzucanie obaw sformułowanych w apelu - również wyrażanych przez szanowane osobistości - jako „teorii spiskowych”, nie wydaje mu się konstruktywną postawą, zwłaszcza jeśli nie wchodzi się w ich treść i nie wskazuje, co uważa się za fałszywe; z tego powodu zapytał rabina, z czym w szczególności w treści apelu się nie zgadza, co dokładnie  jest dla niego „szokiem”;

podkreślił, że nigdy nie sądził, że apel może obrazić, a z drugiej strony nie jest jasne, dlaczego rabin miałby czuć się zaangażowany w rozmowę o Nowym Porządku Świata; przecież Mesjasz, którego oczekuje Izrael, to Król pokoju, a nie  moralny tyran, który dominuje nad światem, podporządkowując sobie ludzi jako niewolników (Antychryst);

w kontekście duchowego znaczenia COVID-19 zaznaczył, że w Starym Testamencie jest wiele przykładów kar zesłanych przez Boga na naród wybrany, a Prorocy często wzywali Hebrajczyków do porzucenia bałwochwalstwa, do pozostania wiernymi jedynemu prawdziwemu Bogu (przywołał słowa Proroka Jeremiasza po pożarze Jerozolimy,  spowodowanym przez wojska babilońskie w 585 r. pne: «Twoi wrogowie żyją szczęśliwie; to Pan ją ukarał za niezliczone grzechy ”(Lm 1, 5));

zaznaczył, że taka wizja, którą podziela Kościół Chrystusowy, ukazuje nam sprawiedliwego i miłosiernego Boga, który wynagradza dobro i karze za zło; który, jak kochający Ojciec, karze nieposłuszne dzieci, aby skłonić je do przestrzegania Jego świętego prawa; „przemienienie negatywnego w pozytywne, przekształcenie przekleństwa w błogosławieństwo” uzyskuje się przez uznanie popełnienia grzechu, przez przyznanie, że przymierze z Bogiem zostało naruszone i że Jego kara była zasłużona; w ten sposób epidemia staje się również okazją do powrotu do Pana, do oddania Mu czci w Jego świętej świątyni, do przestrzegania Jego przykazań,

przypomniał, że był czas, gdy na skutek posłuszeństwa mas piekielna dyktatura została skażona bardzo poważną zbrodnią, stając się odpowiedzialną za deportacje i śmierć milionów niewinnych ludzi tylko z powodu wyznawanej przez nich wiary; mimo to media głównego nurtu wychwalały potężnych i skrywały ich zbrodnie, lekarze i naukowcy oddawali swoją pracę urojeniowemu planowi dominacji, a ktokolwiek odważył się podnieść głos, był oskarżany o „teorie spiskowe”; trzeba było czekać na koniec drugiej wojny światowej,aby z przerażeniem odkryć prawdę, o której wielu milczało;

na koniec zaznaczył, że jest pewien, że ci, którzy dziś delegitymizują apel jako wyraz „spisku”, nie rozumieją prawdziwych niebezpieczeństw, na jakie narażona jest cała ludzka rodzina, ale że jest pewien, że zarówno katolicy, jak i wszyscy ludzie dobrej woli - do nich zaliczył również dzieci Abrahama - troszczą się o największą chwałę Boga, o poszanowanie godności jednostek i wolności narodów.

Abp zakończył słowami: Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus (Ps 143, 15).

Źródło: https://veritasliberabitvos.info/carta-de-mons-vigano-ao-rabino-ahrens/

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643116

Jasne, jak wzorowy kacap graj antysemityzmem. Akurat zdanie rabinów nie ma znaczenia a oni słynią z kontrowersji. O tym, co na to przedstawiciele innych religii, to przeciez nie zamieścisz. To tak, jak branzlowac się manipulacjami z szur-stronek, jak tam Żyrinowski zrugał swojego żydowskiego rywala

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643185

Gdzie w moim sprawozdaniu jest antysemityzm? Wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem donosisz do Otwartej Rzeczpospolitej, ale bez przesady.

Co do przedstawicieli innych religii, nie znam ich stanowiska. Nie pisałam dysertacji doktorskiej, tylko krótką notkę.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643225

Może powinnaś ogłosić otwarcie, w co naprawdę wierzysz? Promowania New Age nie da się pogodzić nawet z liberalnym katolicyzmem.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1643226

manipulatorko, nie udawaj. 

spamujesz w kółko tym swoim rabinem. 

 

a jeśli wziąć pod uwagę:

- antypapieski, antykatolicki apel

- szczucie rabinem

- złowrogi spisek zgniłego Zachodu

dostaniemy- cóż takiego? czyżby klasyczne oznaki ruskiej propagandy?

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643229

cytuje Radio Maryja, choć jej braciszek wyzywa księdza Tadeusza na facebooku.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1643232

Już dawno przegrałeś.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643267

Cyprianem Polakiem...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1643271

Apel podpisało na dzień dzisiejszy ponad 56 500 osób.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643129

czy raczej przeciętne a nawet takie sobie?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1643133

Jaki to ma sens, podpisywać apel do samego siebie? Gołym okiem widać, że jak nie fejk z listem otwartym, to próba kreowania chaosu. Zapewne będzie jeszcze kwik, jak to spiskowo ucisza się, papiestwo złe, księdza to masoni. a ty jako znana propagatorka fejków jeszcze się do tego przykładasz. znów nieprzypadkowo w ruskim interesie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643186

Ja podpisałem.
Jeżeli nazwiska Carlo Maria Viganò, Gerhard Ludwig Müller, Joseph Zen Ze-kiun, Janis Pujats, Luigi Negri, Joseph Strickland, Tomasz Peta, Athanasius Schneider, Jan Paweł Lenga, Rene Henry Gracida, Andreas Laun nic ci nie mówią to się doucz a potem odzywaj publicznie.
Może zamiast cytować Stalina przeczytaj cokolwiek z dzieł wyżej wymionionych osób i dopiero zabłyśnij tu cytatem.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1643249

JP Lenga, powiadasz? Takich polecasz, heretyku? I nawet się nie wstydzisz?

No i co, nieszczęśniku, to podpisanie uczyniło? Podpisałeś apel do samego siebie, no i fajnie, możesz być dumny i kupić sobie medal. Sprawa z początku maja, macie wspaniały zapłon ale już tam @Rebe tłumaczyła po swojemu, że skoro go, apelu znaczy, nie zna, to nie był szeroko kolportowany.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643250

i przeczytałem wszytkie dostępne książki arcybiskupa Jana Pawła Lengi, którego osobiście bardzo cenił Papież Jan Paweł II wynosząc go do godności arcybiskupa. Ale skąd ty możesz o tym wiedzieć?
Twoimi idolami wśród "hierarchów" są zapewnie Georg Bätzing, Theodora McCarrick, Lorenzo Baldisseri, Giacomo Costa, Bruno Forte, Walter Kasper, Munib Younan, Reinhard Marx itp. itd. 
Upss, jeden z nich nie należy do Kościoła katolickiego. Ale takiemu katolikowi bezobjawowemu, zaczytanemu w dziełach Stalina, nie sprawi to różnicy.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1643256

Ale to taka norma u was, arcykatolicy.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1643260

Bardzo, bardzo dziękuję za rzeczową wypowiedź.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643261

koncercie w latach 1990-tych. Naprawdę sądzisz, że ktoś wierzy w autentyczność konta "Adalbert aus Breslau"?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1643262

poducz się, jaka doktrynę "wyznaje" episkopat niemiecki, który jest dla ciebie i tego kontrika idolem.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643263

.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1643264

że z niemieckiej schizmy próbujesz robić katolicką doktrynę, oszczerco.

Od dawna sygnalizuję, że pełnisz na tym portalu rolę lewackiego trojana.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643266

cechy twojego charakteru. I ta "starcza mądrość", która czyni z ciebie portalowego błazna wszędzie tam, gdzie jesteś. Na szczęście coraz mniej jest miejsc, gdzie można trafić na twoje omamy.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1643268

Zajmij się sobą i twoim kumplem kontrikiem. Jak widzisz, poważni ludzie się was brzydzą i nie uczestniczą w tym steku bluzgów i zmyśleń, które zamieszczasz razem z twoim kolesiem pod każdą moją notką.

EOT. EOT. EOT.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643270

postawił, a ty już wklejasz jakiś kocopał. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1643273

Jaki sens?

Ja podpisałem.

 

Tyle masz do powiedzenia, czyli bełkoczesz nie na temat, bo dodajesz jeszcze coś o swoich lekturach i, wzorem @Rebe, twierdzisz nawet o moich.

Naturalnie rzeczowo nie jesteś w stanie się odnieść, bo kim byłbyś wtedy?

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643272

https://naszkrakow.com.pl/2020/08/21/prof-dr-hab-n-med-ryszard-rutkowski-powinnismy-sie-skupiac-na-wzmacnianiu-odpornosci/

Cytuję:

Pandemia SARS-CoV-2 trwa w Polsce  już 5 – ty miesiąc, a pomimo tego w debacie publicznej nie wskazano konkretnych danych naukowych lub medycznych , które są podstawą nakazanych administracyjnie zachowań  obywateli , w tym  wobec najmłodszych, niepełnosprawnych i seniorów.  Od 7 maja w Ministerstwie Zdrowia znajduje się List Otwarty prof. dr hab. n. med. Ryszarda Rutkowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w którym zostały zadane elementarne pytania dotyczące  pandemii.   Pomimo upływu trzech miesięcy profesor R. Rutkowski na pytania zawarte w Liście Otwartym odpowiedzi nie uzyskał.  Obecnie, w sytuacji ogromnego zamieszania informacyjnego niezbędna jest rzetelna i czysto naukowa wiedza o ogłoszonej przez WHO i nasz rząd pandemii COVID-19,  jej rzeczywistym  przebiegu i obrazie klinicznym w Polsce.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643167

Veritas liberabit vos.

Czyli: prawda cię wyzwoli.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643170

Czy też wzorem Jarosława Mądrego masz trzy prawdy?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1643174

Ten facet wyraźnie torpeduje apel. Widocznie naśladuje rabina, który też snuł insynuacje.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643180

Wstydu nie macie zasłaniać się Ewangelią? To o taką prawdę tam chodziło? Co za wielka obrzydliwość.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643187

udostępniającym notkę (już 50 udostępnień) i tym, którzy "polubili" (już 82 lajki).

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643181

Taka jest twoja "prawda".

Apel kardynałów i biskupów z maja okazał się nadzwyczaj trafny, z tego powodu należy go przypominać

Obecnie lekarze na całym świecie, a na podstawie ich ustaleń - publicyści, działacze społeczni, prawnicy, etc. potwierdzają tezę apelu, że:

"pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania z wolności kultu, wypowiedzi i przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro; jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności wirusa. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony".

W swoim tekście Humpty wykazuje maksymalne dyletanctwo. Zarzuca schizmę kardynałowi Gerhardowi    Müllerowi, prefektowi Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017, obecnie na emeryturze. Taką bzdurę mógł napisać tylko kompletny laik lub .... bezczelny dezinformator..

Humpty powołuje się - przy tym - na episkopat niemiecki, jako na strażników doktryny katolickiej. To idiotyzm - w który mogą uwierzyć tylko totalnie niezorientowani. Przecież niemieccy biskupi są uważani za awangardę tęczowej rewolucji i stanowią wielki problem dla Papieża Franciszka.

Przypomnijmy ich stanowisko z grudnia ubiegłego roku:

"Homoseksualizm jest całkowicie normalny; Katechizm Kościoła Katolickiego mówiąc o „nieuporządkowanych skłonnościach” się myli – oto oficjalne stanowisko biskupów Niemiec, zaprezentowane 5 grudnia po teologiczno-naukowej konferencji w Berlinie. Za Odrą rozpoczęto drogę wiodącą ku wprowadzeniu oficjalnych kościelnych błogosławieństw związków jednopłciowych. Zaskoczenie? Wcale nie, wszak to logiczna konsekwencja wieloletniego zmiękczania doktryny i wypuszczania balonów próbnych".

"1 grudnia Kościół katolicki w Niemczech rozpoczął Drogę Synodalną – nieformalny synod biskupów i świeckich, który ma w ciągu dwóch lat doprowadzić do radykalnych przeobrażeń katolicyzmu za Odrą. Droga jest organizowana przez Konferencję Episkopatu Niemiec (DBK) oraz najwyższe gremium niemieckich świeckich, Centralny Komitet Niemieckich Katolików (ZdK). Ma cztery odrębne części, zwane forami. Poszczególne fora zajmują się: podziałem władzy w Kościele, celibatem, moralnością seksualną i rolą kobiet"

https://www.pch24.pl/niemieccy-biskupi-w-awangardzie-teczowej-rewolucji--jak-do-tego-doszlo-,72798,i.html

Radzę przeczytać cały tekst, kto jeszcze nie zna tych faktów, by zobaczyć, jakiego rodzaju katolicyzm Humpty Dumpty lansuje w ślad za episkopatem Niemiec.

A nadto, jeśli o Niemcy chodzi, to odbywają się tam ostatnio potężne demonstracje przeciwko - jak to nazywają ich organizatorzy i uczestnicy - "szaleństwom pandemii". Jak Humpty nie wie, to niech poczyta, choćby na Onecie:

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/protest-w-berlinie-przeciw-ograniczeniom-dotyczacym-covid-19/4svtfr0,79cfc278

Obiektywnym faktom zaprzeczyć się nie da.

Ale rzetelność, to nie jest cecha pisarstwa Humptego Dumpty. Chce chyba zrobić z NP jakąś agendę na rzecz koncernów farmaceutycznych i marksizmu kulturowego.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643207

Łżesz rano, w południe, po południu, wieczorem, w nocy.... Żenada.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1643227

Znowu zerżnięte ale i przeredagowane z netu. gorzej niż u typowych ezo-grażyn.

Dziwaczne na tyle, że już na początku apelu, gdy jeszcze nie napisano ani słowa, o co chodzi, wymienia się, przez kogo został on podpisany xD

Nasz Apel został podpisany także przez intelektualistów, lekarzy, adwokatów, dziennikarzy i przedsiębiorców, którzy zgadzają się z jego treścią, i może być podpisany przez wszystkich, którzy zechcą się do niego przyłączyć.

 

Swoją drogą, jaki jest sens szerokiego podpisywania apelu do całego Kościoła i świata? To nie list otwarty do papieża. Najwyraźniej celem jest wciągnięcie nieświadomych czytelników, co naturalnie nie ma żadnego znaczenia. Jak najbardziej starczy, że apel jest podpisany przez autora bądź autorów. W gorszym wariancie to próba budowania własnego stronnictwa w Kościele, czyli niejako podważanie i rozłam.

 

Dalej są oszołomskie, antykatolickie treści. Mniejsza o durnoty ale są tam działania ale są tam i treści godzące w nasz kraj a nawet we mnie samego. Zwłaszcza w czasach pandemii to absolutnie niedopuszczalne z racji na szkodliwość społeczną. Widząc, że są one wymierzone i we mnie, potencjalnie z efektem zagrożenia życia i zdrowia, mam prawo je nazwać wrogimi. Co sprowadza do najprostrzego skojarzenia- otóż faktycznie jest to wroga dywersja ideologiczna, posiłkująca się autorytetem Kościoła a w istocie przeciw niemu. Czy jakiemuś starego się w głowie pomieszało i sam to sobie wymyślił z grupą kolesi? No nie, ktoś napełnił go takimi treściami, powstała cała zorganizowana grupa czyli jest to rodzaj zmowy, ich celem jest wywarcie wpływu społecznego. Komu na rękę kreowanie chaosu i fałszywe informacje, które osłabiają autorytety i zdrowie publiczne? No chyba nie naszym przyjaciołom, lecz wrogom.

I jeszcze powoływanie się na Ewangelię. To się nie godzi i nie wolno w aktualnych sprawach politycznych. Tym bardziej, że to nie taka prawda miała wyzwolić, lecz Chrystus. Ja mam biskupom tłumaczyć podstawy wiary? Ten znany werset janowy jest zresztą mottem CIA.

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643184

kilka dni nie piłeś. Wszczepili, czy wszyli ci coś?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1643195

Apel z maja okazał się nadzwyczaj trafny, z tego powodu należy go przypominać

Obecnie lekarze na całym świecie, w tym także polscy, a na podstawie ich ustaleń - publicyści, działacze społeczni, prawnicy, etc. potwierdzają tezę apelu, że:

"pod pretekstem epidemii COVID-19 w wielu przypadkach zostały naruszone niezbywalne prawa obywateli przez ograniczanie w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony ich podstawowej wolności, w tym również korzystania z wolności kultu, wypowiedzi i przemieszczania się. Zdrowie publiczne nie powinno i nie może stać się usprawiedliwieniem dla deptania praw milionów osób na całym świecie, nie mówiąc już o zwolnieniu władz cywilnych z obowiązku podejmowania działań dyktowanych mądrością i mających na celu wspólne dobro; jest to tym prawdziwsze, im większe są wątpliwości rodzące się u wielu w odniesieniu do rzeczywistego ryzyka zakażenia, niebezpieczeństwa i odporności wirusa. Wiele światowej sławy autorytetów z dziedziny nauki i medycyny potwierdza, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony".

Pod apelem widnieje podpis kardynała Gerharda Ludwiga   Müllera, prefekta Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017, obecnie na emeryturze. Zarzucać mu antykatolickie treści, schizmę, "dywersję ideologiczną", etc. to oznacza być kompletnym laikiem co do sytuacji w Kościele.

A jeśli zarzucasz ludziom popierającym apel wrogie działania, to najpierw się ustosunkuj do obiektywnych danych:

https://niepoprawni.pl/polecanka/dr-martyka-o-covid-19-i-lekarstwie-gorszym-od-choroby

https://naszkrakow.com.pl/2020/08/21/prof-dr-hab-n-med-ryszard-rutkowski-powinnismy-sie-skupiac-na-wzmacnianiu-odpornosci/

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643198

trollowanie wklejkami, zero merytoryki, jakieś dziwne żądania. ośmieszaj się dalej a potem płacz. kiedy kolejne fejki? będzie coś o UFO? chemtrails i 5G już było.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643202

EOT

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643204

konkrety to ty zakrzykujesz swoimi oszołomskimi wklejkami. już dawno nawet od siebie nic nie potrafisz. kłamiesz dzień i w nocy, wstajesz rano i zaczynasz od razu kłamać. do tego herezje i bluźnierstwa. pani pozdrowi swojego kumpla cypriana polaka.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643205

Nie zaśmiecaj mi blogu. EOT

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643208

Konkrety to ja pisałem a w zamian dostałem czyjeś urojenia nt. tego, co sobie myslę i co rzekomo powiedziałem, by później być zasypanym osobliwymi wklejkami.

Co do śmiecenia, to śmiecisz sama, aż śmierdzi. A komendy to możesz wydawać swojemu spaślakowi.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643210

Grzecznie wypraszam paszkwilanta.

EOT

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643214

oraz udostępniającym (102 udostępnienia) i lajkującym (89 osób).

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643265

Jak widzę już ponad 4200 odsłon, ponad 120 udostępnień i 90 polubień.

Jeszcze raz dziękuję.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643311

Nie wspieram episkopatu niemieckiego jak ty, tylko papieża Franciszka, kardynała Mullera, abp. Jędraszewskiego, Dzięgę, Zawistowskiego i podobnych.

Z tobą i episkopatem niemieckim na pewno mi nie po drodze.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643315

w wyzywaniu Kościoła a nie udawać katoliczkę!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1643316

Mój brat nigdy nie wyzywał Kościoła. A twoje bezczelne kwestionowanie mojego katolicyzmu, to ciężki grzech. Jesteś oszczercą. Ojcem kłamstwa jest diabeł, więc zastanów się, komu służysz. Jeszcze jest czas na nawrócenie.

Jest też czas, abyś zaprzestał lansowania episkopatu niemieckiego.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643318

debilne bluzgi! A od Kościoła wynocha, heretyczko! Idź promować wrogów naszej wiary gdzie indziej, choćby do TOY-TOYa.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1643319

w jego schizmatyckich reformach.

Oraz nadal broń Komisji dyscyplinarnej UŚ, która debatuje pod kierownictwem prof. Popiołka nad "winą" prof. Budzyńskiej. Przecież ośmieliła się ona przedstawić rzetelne wyniki badań dotyczące małżeństwa i rodziny, czym naraziła się na zarzut homofobii i nietolerancji. Tobie się podoba wychodzenie naprzeciw "roszczeniom" studentów LGBT.

Bronisz lewackich rozwiązań, w tym prawa do rozwodów.

Wszystkie twoje wypowiedzi w tym względzie są zapisane na NP.

Kłamliwie napadasz na katolików, aby wykluczyć ich z debaty publicznej i dać pełną przestrzeń takim jak ty - "farbowanym lisom".

To cała prawda o motywach twoich działań.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643322

heretyków? Daj se luz, kobito, bo już jesteś powszechnym pośmiewiskiem.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1643325

gdy wspierasz niemiecki episkopat.

I nic ci nie daje prawa, aby jakiegokolwiek duchownego nazywać "starym dziadem", tym bardziej, że nie znasz rozmów między papieżem a arcybiskupem. Obaj ci duchowni są ortodoksami, a ty nie jesteś zdolny do bycia arbitrem w tych sprawach. Nie znasz się, a poza tym twoja moralność budzi wyłącznie wątpliwości.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643328

heretyczko. Idź i głoś nowinę wespół z Cyprianem.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1643329

To ty się odplugaw, Stale zaśmiecasz mój blog oszczerstwami i wyzwiskami.

Precz.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643331

#1643332

Lewacki trojan Humpty Dumpty, popierający episkopat niemiecki (ewidentnie dążący do schizmatyckich "reform"), zwolennik rozwodów i praw do "wolności wypowiedzi" lgbt-owskich studentów UŚ, słynnych przez to, że chcieli zamknąć usta prof. Budzyńskiej, oskarża o działania schizmatyckie najbardziej ortodoksyjnych biskupów.

Takich durnot to nawet najgłupsze lewactwo na świecie nie pisze.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643334

Nikogo już nie nabierzesz.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1643336

Prawie 5 tysięcy odsłon tekstu, 127 udostępnień i ponad 90 polubień.

Polacy, dziękujemy!

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643375

Wow....

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1643380

ale ty ujawniłeś dzisiaj, że masz binarną. Napisałeś o sobie "wariatka Humpty Dumpty".

Nie zaśmiecaj mi blogu.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643383

potrzebny przeszczep mózgu. Ale okulista by ci się przydał.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1643385

Zostawiasz tutaj tylko fetor.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643391

131 udostępnień, ponad 90 polubień.

Brawo, Polacy!

Na pohybel kalumniarzom.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643392

132 udostępnienia.

Brawo i piękne podziękowania!

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643409

Ty 2. Sukces. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1643413

Zapowiedź jutrzejszej (niedziela, 6 września)  audycji w TV TRWAM 17:15 - 18:00

Prowadzi: o. Zdzisław Klafka CSsR. Rozmowa z wielkim przyjacielem narodu polskiego, byłym Prefektem Kongregacji Nauki Wiary dla TV TRWAM, Radia Maryja i Naszego Dziennika. Wywiad zarejestrowany w Piątnicy 27 sierpnia 2020.

https://tv-trwam.pl/epg/audycja/prg.50302

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643414

którzy poczuli się dotknięci nikczemnym atakiem na struktury KK ze strony Humpty Dumpty i jego równie plugawych kolegów. Dzisiaj zaatakowali abp. Wielgusa i cały dorobek KUL.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643416

w TOY-TOY'u już nie znajdziesz. Twoje promowanie starców usiłujących rozbić Kościół to masońskie knowanie. Apage!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1643426

niedziela godz. 10.30

ponad 5770 odsłon, 139 udostępnień

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643428

czakamy na wynik po 13

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1643433

komentarze pod nim. Ludzie są zadowoleni, że wreszcie ktoś otwarcie mówi o opętanych antykatolikach z Czechowic.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1643440

https://niepoprawni.pl/grafika/rebeliantka/twierdzi-ze-nie-ma-konta-na-fb

ma już taka sklerozę, że wydaje mu się, że we dwóch z "policjantem" i donosicielem kontrikiem reprezentują jakąś społeczność.

A tymczasem oni obaj reprezentują wyłącznie interesy post-komunistycznej sitwy, która nie tylko zwalcza katolicyzm, ale i próbuje bronić skorumpowanych prokuratorów i sędziów. To się jednak skończy, a wykrzywione cynizmem postkomusze gęby będą musiały odszczekiwać zniesławienia wobec pokrzywdzonych obywateli.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643441

jeśli chodzi o urodę to nawet Baba Jaga przy tobie wygląda jak laska. Coś jeszcze, rozumna inaczej?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1643443

Opętana, wstrętna baba! Ledwo wstała, a już zaczyna seanse nienawiści.

Całkiem jak te elgiebety, zaczepia dla konfliktu a potem się spłacze, spróbuje wmanewrować postronnych w konflikt, by wreszcie udawać dziewicę i poapelować: Gawrion, pomogi, wezwij SOK-istów na podstawie prawa morskiego! Ciekawe, czy już ma wizję "naprawy sprawiedliwości", czytaj: słonego odszkodowania. To nie są tanie rzeczy, to musi kosztować. Nie wykluczam, że wyskoczył jej znak dolara w oczach i słyszy już brzęk otwieranej kasy.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643449

Ponad 160 udostępnień.

Dziękuję Czytelnikom.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643540

Na szczęście Polacy już dawno widzą, co to za swołocz.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1643542

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643543

Lepiej zanieś paczkę bratu.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1643546

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643547

Wypowiedź dr H. Wujkowskiej Radiu Maryja:
https://www.radiomaryja.pl/informacje/tylko-u-nas-dr-h-wujkowska-e-zdrowie-to-sytuacja-patologiczna-w-tej-chwili-nie-mozemy-swobodnie-wykonywac-zawodu-w-relacji-lekarz-pacjent/

Cytuję fragmenty:

E-zdrowie to sytuacja patologiczna. To miało służyć pomocy, ale przerosło zawód lekarza. W tej chwili nie możemy swobodnie wykonywać zawodu w relacji lekarz-pacjent. Ja nazywam siebie specjalista-telefonista, bo dziennie odbieram kilkadziesiąt telefonów od pacjentów, udzielając im porad przez telefon. Oczywiście niektórzy mogą się przedostać przez gąszcz z jakimś trudnym problemem do lekarza, żeby się pokazać – powiedziała dr Hanna Wujkowska, lekarz, bioetyk w programie „Rozmowy niedokończone” w TV Trwam.

(...)

W nasze ludzkie życie wpisana jest choroba – zaznaczyła bioetyk.

– Nie tylko ten nieszczęsny COVID, który jest bardzo przeciętną infekcją, która okazuje się wcale nie tak groźna, bo jeśli rzeczywiście zrobimy analizę zachorowań, wykrywalności oraz śmiertelności, to okazuje się, że to są bardzo niewielkie promile, bo w pół roku trwania tej pandemii w Polsce mamy około dwóch tysięcy zgonów, a jak wiemy wszyscy, w Polsce dziennie umiera między dwa a trzy tysiące osób. W związku z tym na pewno nie jest to powód, dla którego ludzie powinni aż tak na siebie warczeć, być agresywni i tak bardzo się obawiać, dlatego że te przypadki są bardzo nieliczne i ludzie zawsze chorowali, będą chorować na różne choroby – mówiła gość TV Trwam.

Dr Hanna Wujkowska zwróciła uwagę na problemy związane z zawodem lekarza w obecnych czasach.

– Ten zawód upada. Z wielką przykrością muszę to powiedzieć, że ja współczuje studentom medycyny i młodym lekarzom. Wcale nie jest tak, że oni idą do pięknego i wolnego zawodu. Oni niestety idą do zawodu obarczonego biurokracją oraz tzw. e-zdrowiem. E-zdrowie to sytuacja patologiczna. To miało służyć pomocy, ale przerosło zawód lekarza. W tej chwili nie możemy swobodnie wykonywać zawodu w relacji lekarz-pacjent. Ja nazywam siebie specjalista-telefonista, bo dziennie odbieram kilkadziesiąt telefonów od pacjentów, udzielając im porad przez telefon. Oczywiście niektórzy mogą się przedostać przez gąszcz z jakimś trudnym problemem do lekarza, żeby się pokazać – akcentowała lekarz.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643567

znów denializm i krytykanctwo. do tego z nieznajomością zasad cytowania.

głupi by zauważył, wg jakiego klucza dobierasz takie wiadomości.

przecież świadczących inaczej bądź jasno tłumaczących nie zechcesz sprawdzić, nie będziesz zmieniać poglądów dla jakichś głupstewek typu prawda i interes publiczny.

 

bardzo dobrze, że jest rodzaj telemedycyny w postaci kwalifikacji i porad przez telefon. ludzie, przecież to normalna rzecz, tak się normalnie dzwoni do poradni czy swojego lekarza, tylko w bantustanie kogoś to zadziwi. lekarz skarży się, że udziela porad? to powinno być skandalem a nie narzekania, że nie może siedzieć na dupie i kosić hajsu. Do tego to minimalizowanie zagrożeń. Da sobie cycki obciąć za to, że wirus jest niegroźny? Potencjalnie to jakiś nowy wirus jest w stanie wymazać może i całą ludzkość. Lepiej przedłożyć kasę ponad zdrowie i życie, czy lepiej, by "staruchy wymierali" (czy zdechli) wg znanego cytatu Janusza G.? Po czym poznać zjebixa- po porównywaniu covida do grypki; zapraszam do internetu, takich rozpracowano i wyśmiano tam dawno. Tak więc wycinanie i wklejanie takich treści jest nie tylko żenadne ale i szkodliwe.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643571

Tym razem Maciej Pawlicki w "W sieci":

https://wpolityce.pl/polityka/516413-w-nowym-numerze-sieci-bitwa-o-ambasadora-niemiec

Cytuję:

Maciej Pawlicki w artykule „Czas na prawdę” zastanawia się nad sensem stosowania ograniczeń społecznych w związku z pandemią koronawirusa oraz sposobem prowadzenia komunikacji społecznej w tej dziedzinie. Wskazuje na opinie światowych ekspertów w sprawie działań kwarantanny społecznej i lockdownu.

Na całym świecie rośnie opór wobec narzucanej przez media histerii. Manifestacja w Berlinie w niedzielę 30 sierpnia zgromadziła kilkaset tysięcy osób z kilkudziesięciu krajów – żądających prawdy i zniesienia ograniczeń (media praktycznie ją przemilczały).

Przytacza wypowiedzi doradcy prezydenta Trumpa, dr. Scotta Atlasa, który mówi, że…

Lockdown przynosi ogromne skutki negatywne – nie tylko dla gospodarki, lecz przede wszystkim dla życia społecznego […]. W podobnym duchu wypowiedział się niemiecki minister zdrowia Jens Spahn […], podobne głosy padają w Szwajcarii […]. Według Pietra Vernazzy, wirusologa i głównego lekarza szpitala St. Gallen, zmiana podejścia dotyczy całej Europy. „Komórki odpornościowe odgrywają ważniejszą rolę niż wcześniej sądzono. COVID-19 to choroba zakaźna jak każda inna”. Jednocześnie Pawlicki zauważa, że większość mediów nadal stara się podtrzymać histerię, tak podając dane, by budować poczucie grozy, strach, niepewność. Z jakiego powodu? Po co? Chcę wierzyć, że to tylko owczy pęd, lenistwo i niechęć do poznawania faktów, a nie dezinformacja będąca kampanią marketingową koncernów farmaceutycznych czy innych globalnych korporacji.

Autor formułuje 12 próśb dotyczących polityki informacyjnej:

Proszę zatem o mocne przeformowanie komunikatów Ministerstwa Zdrowia o epidemii COVID-19. Proszę, by codzienny komunikat składał się z 12 informacji. Wśród nich wymienia między innymi: „Ile osób zmarło na chorobę COVID-19, niemających innych ciężkich chorób towarzyszących?”, „Ile osób zmarło na chorobę COVID-19, mając inne choroby współtowarzyszące?”, „Ile osób zmarło danego dnia w Polsce?”, „Ile osób zmarło danego dnia na zapalenie płuc?”, „Ile zmarło na inne choroby zakaźne?”, „Ile – z powodu ograniczeń epidemicznych – wstrzymano kuracji, odwołano wizyt lekarskich i badań okresowych (przez porównanie z liczbami sprzed okresu pandemicznego)?”.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643569

To takie są zasady cytowania?

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643572

nie zawiera na ten temat, a "prorok bezdomny" na razie wyklina Radio Maryja.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1643573

164 udostępnienia.

Dziękuję Czytelnikom.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643578

Poza tym kontrik, Husky, ty... Indywidualnych wejść masz góra 50. ;)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1643581

Poza tym, jeśli odsłoniłeś tą notkę - jak twierdzisz - ponad 2000 razy, to masz ciężką fobię.

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643585

ani też nie byłem przymusowo czy też dobrowolnie w szpitalu psychiatrycznym jako pacjent. Ot, taka subtelne różnica.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1643587

Nie zaśmiecaj cudzego bloga.

Poza tym, to że tak mówisz nic nie znaczy w ustach notorycznego mistyfikatora.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643588

to efekt pobicia, którego nie było na dodatek.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1643589

Przypominam, że dopuszczasz się stalkingu świadomie i celowo, co jest karalne.

Przestań tu śmiecić.

EOT.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643591

Za chwilę sama staniesz jako oskarżona o wieloletnie lżenie organów. A wtedy znikniesz z netu jak ten tchórz twój braciszek.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1643593

Weź facet coś na uspokojenie i opuść ten blog, bo nikogo nie interesują twoje zmyślenia. EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643595

Dziękuję za zainteresowanie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643596

Cieszę się :)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643611

Tani ten orgazm

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1643612

Bądź uprzejmy wstrzymać się od takich komentarzy. Choćby ze względu na tematykę notki.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643617

po 40 latach śpiewania na scenie. A co do tematyki już ustaliliśmy - nieudolnie promujesz wrogów Kościoła.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1643618

173 udostępnienia.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643779

Niczym sam Leonid Breżniew. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1643780

Szczytowanie?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1643787

Zbliżamy się do 10.000.

Brawo, Czytelnicy. Polacy mają doskonałe wyczucie, jakie sprawy są najważniejsze.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643856

Aktualnie: 10.219. Świetnie!

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643936

Czyli cieszysz się, bo jesteś kontrowersyjna? ;)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1643954

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643968

Dokładnie 11.187.

Brawo!

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644032

A to się na coś przekłada?

Np. na zachętę do nazywania papieża heretykiem i antychrystem pod płaszczykiem tradycjonalizmu?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1644052

prostu zamieniła świat realny na wirtual. To częste u ludzi, którzy nic nie znaczą w otaczającym nas świecie. W wirtualu każdy może przywdziać jaką chce maskę - Rebe np. budowała przez lata obraz wszystkowiedzącej "dziennikarki" w średnim wieku. A tu nagle okazuje się, że ani jedno słowo nie jest prawdą, zwłaszcza jeśli chodzi o wiek. Jeśli zaś chodzi o liczbę odsłonięć- wystarczy spojrzeć, jak to wyglądało w ciągu ostatniego roku. Co prawda daleko mi do Tezeusza, którego tekst dzierży palmę pierwszeństwa, ale Rebe z kolei daleko do mnie. Więc jej pozorne napinanie się to raczej skowyt obitego kundla, a nie jakiś triumf.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1644055

Cytuję: "W wirtualu każdy może przywdziać jaką chce maskę"

HD myśli, że jest postrzegany jako pozytywna postać. A tu zakompleksiony paszkwilant z każdej notki wyziera.

EOT

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644112

prostu zamieniła świat realny na wirtual. To częste u ludzi, którzy nic nie znaczą w otaczającym nas świecie. W wirtualu każdy może przywdziać jaką chce maskę - Rebe np. budowała przez lata obraz wszystkowiedzącej "dziennikarki" w średnim wieku. A tu nagle okazuje się, że ani jedno słowo nie jest prawdą, zwłaszcza jeśli chodzi o wiek. Jeśli zaś chodzi o liczbę odsłonięć- wystarczy spojrzeć, jak to wyglądało w ciągu ostatniego roku. Co prawda daleko mi do Tezeusza, którego tekst dzierży palmę pierwszeństwa, ale Rebe z kolei daleko do mnie. Więc jej pozorne napinanie się to raczej skowyt obitego kundla, a nie jakiś triumf.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2
#1644056

Reszta czytelników spluwa z niesmakiem.

A liczba odsłon mówi co mówi.

EOT.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644110

Za cienki jesteś

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644108

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

potwora sphagetti ;)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2
#1644109

Dokładnie: 14.178. I 177 udostępnień.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644446

Brawo, Czytelnicy!

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644594

Dokładnie 16.148.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644821

się czym pochwalić. ;)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1644823

Jest z tego znany.

No cóż, ma takie zajęcie, biedny.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644843

Jesteś w sumie zabawna w tym swoim dążeniu do wykazania wbrew faktom jako to niby jesteś zdolna.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1644852

Wypad!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644854

Bycia zakałą każdego portalu? Braku dzieci? Mieszkania kątem u siostry? Rozwiń proszę swoją "myśl".

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1644858

EOT

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644860

Dokładnie: 17.262 i 179 udostępnień.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644988

Dokładnie: 17.262 i 179 udostępnień.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1644989

Nie każdy potrafi odczytać licznik

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1644990

Tak naprawdę jesteś niewidoczna w necie tak samo jak w realu.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1644995

Poza tym prostacki język proszę wykorzystywać w swoich kręgach.

EOT

Ps. Wzrost liczby odsłon do 17.683

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1645018

Przecież tak właśnie rozmawia ze sobą bezrobotna patologia żerująca na mamusi rencie.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1
#1645020

EOT

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1645173

Dokładnie: 18.423.

Ponad 57 tysięcy osób podpisało apel.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1645174

Yes,yes,yes

Szczytujemy!!!!!!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1645175

EOT

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1645176

Dokładnie: 19.515.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1645428