Słowo Boże do Marii Michaliny od Apokalipsy

Obrazek użytkownika pokrzywa
Świat

http://www.domymodlitwyjp2.pl/

 

Nowe orędzie z 5 IV 2020r.

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy
 

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
5. IV. 2020r.

W IMIĘ OJCA SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO. Amen. Amen. Amen. Napisz, łącząc się duchowo z Jasną Górą z zapaloną świecą wg podpowiedzi Anioła Stróża Polski AVE, gdzie Królowa Polski wzywa swoje wybrane dzieci. Usłyszałaś:

Dziś da święte Boże pouczenie św. Jan Paweł II, błogosławi przez Moje Niepokalane Serce i Najświętsze Serce Mojego Syna Jezusa Chrystusa Króla Polski. W Imię Boga w Trójcy Jedynego Syna Bożego Króla Polski i Ducha Świętego Nauczyciela. Amen. Amen. Amen.  Potwierdzenie "Słowa Bożego", psalm 3, werset 6. Zapisz: Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu, niech się cieszy serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem".

Kochana córko Matki Najświętszej i Chrystusa Króla oblubienico, wybrana z woli Boga Ojca w Trójcy Jedynego MM od Apokalipsy, by przyjąć Słowo Bożego pouczenia i na stronie naszej DM Mojego Imienia, przekazać do publicznej wiadomości te słowa - mocą Ducha Świętego mówię, ja św. Jan Paweł II z rozkazu Hetmanki Narodu Polskiego.                                                                                                                            
Czas obecny zbliża się ku końcowi, Nowa Era nastąpi wg zapowiedzi ewangelisty św. Jana Apostoła w Apokalipsie. Bóg w Trójcy Jedyny uczyni wszystko nowe.
Nowe Jeruzalem- Polska, wg Jego Świętego Majestatu ostanie się w małej liczbie ludzi, co już wcześniej było podane.

Jest jeszcze krótki czas, by wybłagać przez Boże Miłosierdzie za przyczyną św. Faustyny, błog. Michała Sopoćko, św. Andrzeja Boboli, świętych męczenników, błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,  jak było powiedziane - Ojca naszego narodu, wspomnijcie i Mnie św. JPII, by zapobiec  zakażeniu  się tym korona wirusem. Czas, by wybłagać Boże Miłosierdzie dla waszych braci w wierze, rodzin, bliskich jak i nieprzyjaciół kościoła świętego.

Czas Antychrysta nadchodzi i to się objawi bardzo szybko. Trzeba postawić zapory przez modlitwę nieustanną różańcową Królowej Różańca Świętego Fatimskiej Pani z Lourdes, La Salette, Gietrzwałdu.

Tak, Jerycha Domowe rozpisać na każdą godzinę w poszczególnych parafiach przez grupy modlitewne za pozwoleniem i błogosławieństwem mądrych kapłanów.

Najważniejsze, to zamawiać  Nowenny 9 Mszy Świętych z intencjami na poszczególne dni zawartymi w  Nowennie [do Bożego Miłosierdzia]  podanej św. siostrze Faustynie, prosząc kapłanów Maryjnych [o odprawienie tych Mszy Świętych], szczególnie w zakonach.

AMM tu w Italii proś, by Ojciec P. Pasjonista, oraz ks. Don Tito, gdzie ofiarowałaś Obraz Bożego Miłosierdzia, by odprawili tą Nowennę.

Jest jeszcze szansa, by uratować jak najwięcej dusz, które lekceważyły i lekceważą prawa Boga Najwyższego.

Tak, wprowadzili zasady nie zgodne z Wolą Bożą co do dystrybucji komunii świętej. Trzeba błagać przebaczenia i Miłosierdzia Bożego nieustannie. Ten stan w Kościele,Rządzie - to jest celowe wydawanie przypisów i zarządzeń, by naród wprowadzić w lęk, panikę. Bez umocnienia Eucharystią, to jest Chlebem Boga Żywego, trudno będzie przetrwać ten czas udręki, pożogi - jaki ten korona wirus czyni, a trzeba się spodziewać i innych chorób. To obostrzenie zakazu  wychodzenia na Msze Święte, to wszystko z tym związane, to jest jak wszyscy wiecie - wymysł szatana, który ma swoich oddanych pachołków na usługach za srebrniki judaszowe. Pracują we wszystkich sektorach rządzących zarówno kościołem świętym- popleczników fałszywego proroka, gdzie miejsce przygotowują dla Mesjasza- Antychrysta, jak i w Rządzie.

„Polska wybrana” mogłaby się ostać w całości, a jednak EP przekroczył limit Bożego Miłosierdzia. Nie mniej, wy dzieci - ukochani wybrani  na te czasy Apostołowie  Bożej Miłości zjednoczeni w tym Przymierzu dla Koronacji Chrystusa Króla Polski, proszę was zmobilizujcie się do zamawiania tych intencji Ofiary Mszy Świętej  to jest Nowenny. Wyprosicie wiele, a miejsce dla was jest już przygotowane w niebie.

Trzeba te Msze Święte rozpropagować jak najszybciej, bo kościół i prawdziwa Ofiara Mojego Syna Jezusa Chrystusa zejdzie do katakumb, tak jak za pierwszych chrześcijan, bo prześladowanie będzie wielkie.

Zaufajcie  Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego Maryi Matce Jezusa, która powiedziała, że zamyka was w Arce Swojego Macierzyńskiego Serca. Ufajcie.

Wiele jest spraw naglących w Ojczyźnie Mojej, której na Imię Polska - Nowe Jeruzalem, ale aby przetrwać ten czas oczyszczenia, potrzebna jest wasza pomoc. Ufam, że Mnie JPII nie odmówicie, zarówno WY EXL arcybiskupi, biskupi, kapłani a może byście tak za darmo z miłości do Trójcy Świętej tą Nowennę 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny odprawili, by też uratować  siebie od niewoli Antychrysta, potępienia dusz waszych.

AMM trwaj w pokoju. Nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówi Papież Polak św. JPII i prosi i poleca:

Zawierzcie Ojczyznę, Lud, EP, samych siebie, Rząd na wzór Abrahama, Izaka, Jakuba  itd. jak Ja to czyniłem, a przyjdzie błogosławieństwo, którego Bóg w Trójcy Jedyny nie poskąpi, Syn Boży Król Polski da Swoje błogosławieństwo, jak również Duch Święty za wstawiennictwem Matki Kościoła, Królowej Polski rozjaśni ciemności serc waszych.  I niech się tak stanie. W Imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Napisz: Totus Tuus Maryja. Totus Tuus. Totus Tuus. Potwierdzenie świętego pouczenia: Psalm 19 werset 6: „On wychodzi jak oblubieniec  ze swej komnaty, weseli się jak olbrzym, co drogę przybiega" Temat: Chwała Boża w przyrodzie i prawie.

Niech będzie uwielbiony Majestat Boga w Trójcy Jedynego za św. JPII i pochwalona Jego i nasza Umiłowana Mama Królowa Polski.  Italia. Pierwsza niedziela miesiąca kwietnia 2020r. AMM - uniżona sługa dla braci i sióstr w Chrystusie Panu.

 

Nowenna 9 Mszy Świętych za przyczyną św. Faustyny Kowalskiej

                                     /Przykładowe intencje mszalne do zamawiania  w różnych terminach.
                Zamawiajmy całościowe  nowenny lub msze pojedyńcze, w zależności od naszych możliwości finansowych/

 

1.Msza św. pierwsza „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O miłosierdzie Boże dla całej ludzkości, a szczególnie dla  biednych grzeszników”, aby przez bolesną mękę Jezusa otrzymali łaskę wysławiania Boga w Trójcy Jedynego w tym i przyszłym życiu”.

2. Msza św. druga „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże  błogosławieństwo dla pracowników winnicy Pańskiej- kapłanów i stanu zakonnego”, aby oświetleni światłem płynącym z  Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, mogli przewodzić innym na drogach zbawienia”.

3.Msza św. trzecia „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże błogosławieństwo i opiekę, o miłość i zachowanie skarbu wiary świętej dla dusz wiernych Jezusowej nauce”.

4.Msza św. czwarta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „O Boże  światło dla pogan i tych, którzy Boga jeszcze nie znają, aby doznali prawdziwej radości i szczęścia z powrotu do Boga poprzez kontakt z Ewangelią”.

5.Msza św. piąta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej:Za dusze braci odłączonych, zwłaszcza tych, którzy roztrwonili dobra Boga, nadużyli Jego łask trwając uporczywie w swoich błędach, aby powrócili do jedności z Kościołem.

6.Msza św. szósta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze ciche i pokorne i dusze małych dzieci, aby były szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego oraz wonnym bukietem przed tronem Bożym”.

7.Msza św. siódma „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze, które szczególnie wśród wszelkich udręczeń i przeciwności czczą i wysławiają miłosierdzie Boże”, aby zajaśniały szczególną jasnością w życiu przyszłym.”

8.Msza św. ósma „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze, które są w więzieniu czyśćcowym. Niech strumienie Krwi i Wody, które wypłynęły z Serca Jezusowego, ugaszą płomienie ognia czyśćcowego, aby się i tam sławiła moc miłosierdzia Bożego”.

9.Msza św. dziewiąta „nowennowa” za przyczyną św. F. Kowalskiej: „Za dusze oziębłe, aby Jezus zamknął ich w Najlitościwszym Sercu, pociągnął ich w sam żar miłości Swojej, zapewniając im pełnię Bożego miłosierdzia”.

Idąc za wskazówkami zawartymi w powyższym orędziu, bardzo zapraszamy do zamawiania całych nowenn, lub pojedyńczych Mszy św. Korzystajmy z tego daru póki jeszcze jest czas, ponieważ jest zapowiedź wielkiego ucisku kościoła i ukryciu ofiary Jezusa Chrystusa w katakumbach, tak jak było za czasów pierwszych chrześcijan. Mobilizujmy się więc indywidualnie lub zespołowo to tego zadania. „DM św. JPII”- IV 2020r.

 

Aktualne  zadania duchowe z orędzi MM od Apokalipsy:

1) Modlitwa regulaminowa Domów Modlitwy św. JPII  w dniach:2,16, 22 każdego miesiąca/ dwie litanie, różaniec- 1 dziesiątek lub więcej, pieśń:Ciebie Boga wysławiamy/

1)Odmawianie Psalm 90 (91 – „Kto przebywa w pieczy Najwyższego” -Polecenie w związku z korona wirusem -orędzie z 7III2020r.  /Tekst w  "Nowy tydzień"/.

2) "Adorować Najświętszy Sakrament - Chrystusa Króla Żywego Obecnego w Eucharystii, by ochronić naród od tego koronawirusa".

3) "Nie należy ustawać w hołdach uwielbienia, Mszach Świętych, postach, jałmużnie”.

4) Odmawiać nieustanny różaniec:„Ten wirus korona, czyni spustoszenia - zatrzymać tylko i wyłącznie można koroną różańca świętego... i to ma być nieustanny różaniec".

5. Mobilizacja grupowa lub indywidualna do zamawiania „Nowenn – 9 Mszy świętych” z intencjami i za przyczyną św. Faustyny. Tekst powyżej lub w "Nowy tydzień".

„Czas obecny zbliża sie ku końcowi”...
Najważniejsze, to zamawiać  Nowenny 9 Mszy Świętych z intencjami na poszczególne dni zawartymi w  Nowennie [do Bożego Miłosierdzia]  podanej św. siostrze Faustynie, prosząc kapłanów Maryjnych [o odprawienie tych Mszy Świętych], szczególnie w zakonach...

Jest jeszcze szansa, by uratować jak najwięcej dusz, które lekceważyły i lekceważą prawa Boga Najwyższego.....

zmobilizujcie się do zamawiania tych intencji Ofiary Mszy Świętej  to jest Nowenny. Wyprosicie wiele, a miejsce dla was jest już przygotowane w niebie. Trzeba te Msze Święte rozpropagować jak najszybciej, bo kościół i prawdziwa Ofiara Mojego Syna Jezusa Chrystusa zejdzie do katakumb, tak jak za pierwszych chrześcijan, bo prześladowanie będzie wielkie”.

 

Informacje o zakończeniu Petycji

Zakończyliśmy internetowe zbieranie podpisów pod „Petycją” w s. wystąpienia Episkopatu  do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski. W okresie od 9I-8IV2020r. zebraliśmy 7609 podpisów, które należy traktować jako wielką gotowość tej grupy ludzi - ich rodzin, do dalszego trwania w postanowieniach, modlitwach i dalszych działaniach osobistych i społecznych do pełnego poddania się Polski jako całości najwyższej władzy Jezusa.

Podpisy stanowią też potwierdzenie tego co się dokonało podczas  Wolnej Elekcji 24XI2019r. w Krakowie na Błoniach, tj. wybór  i uznanie Jezusa za Króla Polski, oraz Koronacji Jezusa za Króla Polski, która dokonała się w sposób duchowo-mistyczny 20II2020r.  podczas modlitw 4 -osobowej grupy/ w tym kapłan/,  do tego zadania wyznaczonej  z Kanału "W posłudze".

Widzimy, że  wypełniąją się dalsze założenia planów Bożych złożonych w pismach Rozalii Celakównej, którą Kościół w Polsce nadał zobowiązujący tytuł Sługi Bożej. Wszystkim wielkie Bóg zapłać za swoiste wyznanie wiary i spełnienie swego obowiązku duchowo- patriotycznego, przez podpisy złożone pod Petycją. Teraz przystąpimy do opracowania Raportu na temat: „Etapy Intronizacji Jezusa na Króla Polski – wnioski z „Petycji”, który będzie przesłany do władz Kościoła i Państwa Polskiego.

Bardzo znaczące są słowa do MM od Apokalipsy, wyznaczające konkretne oczekiwania Pana Jezusa w stosunku do Prezydenta i Episkopatu i zapowiedź konsekwencji w sytuacji braku ich wypełnienia: 15/16II2020

"Jeżeli przyszły Prezydent wraz z Episkopatem Polski nie przystąpi do tego dzieła   mianowania   Chrystusa Króla Wszechświata na króla Polski, to jest warunek do wypełnienia teraz - to „plagi egipskie”...  

Powyższe słowa podpowiadają, że Jezus, który  został już uznany i koronowany Królem Polski przez wspólne działania kilkunastu tysięcy ludzi/ Wolna Elekcja, Kanał  "W posłudze" oraz akcja "Petycja"/ wciąż ma nadzieję, że zostanie uznany i koronowany w Narodowo- Państwowej uroczystości w Krakowie na Wawelu. Opisy sugerujące taką opcję znajdujemy  pismach S.B. Rozalii Celakównej,   Adama Człowieka oraz "Żywego Płomienia".

Należy pamiętać, że każde konstruktywne orędzia  /a te takie są/  są warunkowe, to znaczy, ich następstwa zależą od wypełniania przez wiernych określonych zadań w określonym  czasie. Wiele uwarunkowań Bóg zmienia pod ich wpływem. Wspomniane działania obecnej "trójki intronizacyjnej" czyli Przymierza Bożej Miłości dla Koronacji Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski nie były sygnalizowane bezpośrednio w pismach Rozalii Celakównej, i ich działania mogą budzić nawet pewne zakłopotanie. Już sama Rozalia  jak i jej  spowiednik duchowy o. Dobrzycki  mieli  poważne  wątpliwości co do możliwości pełnego wypełnienia się słów dotyczących pełnej Intronizacji z "Rządem", bo o tą część "Władzy" w orędziach głównie chodziło /i chodzi nadal/.

W Dzienniku Rozalii czytamy słowa, które dla ludzi wiary, są poważnym argumentem, że nad całością Intronizacji Jezusa czuwa przede wszystkim On Sam i we wszystkich sprawach Jemu należy zaufać do końca i nie mędrkować. Najpierw powiedział ogólnie:

Wam należy  się modlić gorąco, składać z siebie ofiary, cierpieć to wszystko, co macie z nieskończonej mądrości i dobroci Bożej przeznaczone.i cierpliwie czekać na wszystko.

Wyraz "czekać" całkowicie się spełnia, choćby dla tego, że widzimy teraz wyraźnie, że Intronizacja została przez Niebo "zaprojektowana" na wiele lat, jako droga doskonalenia i przygotowywania się do Intronizacji na pewno kilku pokoleń Polski uczestniczących w  określonych przemianach społeczno- państwowych. Czas Boga nie jest czasem ludzkim. Mówią o tym następujące słowa z Dziennika:

"Czemu się niepokoisz i myślisz po ludzku, czy czas u Boga jest czasem ludzkim?" /str. 298/ .

W dalszym fragmencie spotykamy tekst, w którym zostały  zakodowane odpowiedzi Boga na nasze  wątpliwości również czasu obecnego :

„Bóg wie, co czyni, a co czyni, czyni wszystko dobrze. Oddajcie się MNIE i bądźcie spokojni. Trzeba mieć wiarę bez rozumowania”. /str. 299/ .

Jezus jako pełnoprawny duchowy Król Polski wybrany podczas Wolnej Elekcji i ukoronowany przez dalsze działania Przymierza ma prawo działać, oczyszczać nasz kraj i tak się dzieje, to widzimy. Gdyby  Władze Polski wykonały swoje zadanie wcześniej, prawdopodobnie nie mielibyśmy w Polsce tej "plagi" co mamy, a zapowiadane są następne o charakterze "egipskim", a więc wielkie.

W tej ostatecznej odnowie świata, chodzi Bogu o przemianę każdego z nas. Zapowiedział to Rozalii:

"Intronizacja to nie tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy"/ str.234/.

Wniosek z tego płynie taki, że Intronizacja pełna z Rządem i Episkopatem będzie wtedy, kiedy Polska do tego etapu przygotowana, potrzebne jest więc oczyszczenie.

Po  oczyszczeniu zostanie nas prawdopodobnie bardzo mało, i tylko ci co zostaną,  dopiero oni w pełni uznają Jezusa Królem Polski  "z Rządem i Episkopatem na czele". Co więc my mamy  czynić  teraz? Dużo odpowiedzi mamy w ostatnim orędziu do MM  z 5IV2020r. Oto kilka z nich:

1) Trzeba postawić zapory /dla Antychrysta/ przez modlitwę nieustanną różańcową Królowej Różańca Świętego Fatimskiej Pani z Lourdes, La Salette, Gietrzwałdu.

2)Tak, Jerycha Domowe rozpisać na każdą godzinę w poszczególnych parafiach przez grupy modlitewne za pozwoleniem i błogosławieństwem mądrych kapłanów.

3)Najważniejsze, to zamawiać  Nowenny 9 Mszy Świętych z intencjami na poszczególne dni zawartymi w  Nowennie [do Bożego Miłosierdzia]  podanej św. siostrze Faustynie, prosząc kapłanów Maryjnych [o odprawienie tych Mszy Świętych], szczególnie w zakonach.

"Jest jeszcze szansa, by uratować jak najwięcej dusz, które lekceważyły i lekceważą prawa Boga Najwyższego....Wyprosicie wiele, a miejsce dla was jest już przygotowane w niebie". 

Kolegium  DM św. JPII 11IV2020r.

.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 1.8 (głosów:5)

Komentarze

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1627392