O wylanie Ducha Św. w Jego siedmiu darach

Obrazek użytkownika pokrzywa
Świat

http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/mm-od-apokczix-ordzia-qsekretneq

Słowo Boże „sekretne” do Marii Michaliny

od Apokalipsy

 

Drugie słowo „sekretne”

Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”
Zesłanie Ducha Świętego dnia 31.05.2020 r.
Drugi dzień „Zielonych świątek”- Matki Kościoła-1VI2020r.
 

 

+++  W Imię Boga w Trójcy Jedynego, Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Po przyjęciu Komunii Świętej podczas Eucharystii, Pan powiedział:

Dziś otrzymasz "Słowo Boże". O potwierdzenie w godzinie Apelu Jasnogórskiej Hetmanki Królowej Polski i Króla Polski proś. /Odpowiedź brzmi/: Apokalipsa św. Jana rozdział 13 werset 6. Zapisz temat: „Smok przekazuje władzę bestii”. "Zatem otworzyła swe usta dla bluźnierstw przeciw Bogu, by bluźnić Jego imieniu i Jego przybytkowi i mieszkańcom nieba".

Ja Królowa Polski i Mój Syn Jezus Chrystus Król Polski, pozdrawiamy was wybrane dzieci mieszkańcy „Nowego Jeruzalem", zanurzeni w świętej Woli Boga Ojca Wszechmogącego, który z łaski mieszkańców nieba da święte pouczenie,  bo jesteś MM od Apokalipsy małą rękojmą i wy wybrane Dzieci pełniące wolę Jego Majestatu Miłości. Miłością, o której mówię nieustannie, jest Duch Święty Boży - III Osoba Boska, którego mocą teraz JA ALFA I OMEGA mówię.

Dziecko moje MM od Apokalipsy, tak będąca w pewnym stopniu tu na obczyźnie tym zastawem miłości w wynagradzaniu za grzechy, szczególnie siedmiu grzechów głównych. Zarówno za ten kraj Italię, gdzie św. Franciszek jest ci wzorem, by stać się żertwą ofiarną, gdzie tam w Asyżu Mój Syn Jezus Chrystus powiedział „serwimi”- przyjmuję twoją ofiarę.

Teraz tu w Toscanii, gdzie w szczególny sposób wezwał cię św. Paweł od Krzyża, św. Stefan, św. Szczepan/ męczennik/, św. Katarzyna ze Sienny, św. San Filipo Nero patron Rzymu, a jednocześnie byłaś wparciem duchowym dla św. JPII - patrona waszej strony internetowej Jego Imienia.

Masz wiele świętych wzorców wybranych Moich do naśladowania. Teraz „JA, KTÓRY BYŁEM JESTEM I BĘDĘ”, pytam – „Jaka jest ta twoja miłość do Mnie Ojca Przedwiecznego”? Poznawałaś Mnie od dziecka jako Moje stworzenie, wybrana córko Królowej Polski i Króla Polski, którą nazwałem małą różyczką. Czy chciałabyś być tą rękojmą, ofiarując się na ołtarzu, by pokój zamieszkał, zagościł w twoim kraju nad Wisłą”?

Proś też za Italią. Jednak nie całość ochronię, bo grzech przewyższył limity Bożego miłosierdzia. Napisz: Wojna atomowa z dnia na dzień wisi „na włosku”, jak to wy mówicie.

Teraz proszę zastanów się i daj odpowiedź w swoim sercu. JA BÓG OJCIEC stworzyłem TWOJE SERCE I WIEM, ŻE Z MIŁOŚCIĄ DASZ SWOJE „TAK” DLA TATUSIA.

/Ale co mam czynić?/.

Trwać w pokoju, wrócić do kraju. Sam Anioł Polski, Litwy i w pewnym sensie Italii cię poprowadzi, Duch Święty pouczy, to jest Jego rola do przekazania. Te ofiary Mszy Świętych jakie dały dzieci - wybrani Króla i Królowej Polski, złagodziły w znacznym stopniu ból Mojego Serca Ojcowskiego, gniew na jaki nie rozumny człowiek zasłużył.

/Tak Ojcze Tatusiu, niech się stanie wg/ Twojego Majestatu Świętej Woli/.

Tak, trzeba się przygotować do tego zadania, jakie zleciła ci Matka Mojego Syna -

Królowa Polski i Świata całego: „Wprowadzenia do Królestwa Triumfu Dwóch Serc -
Zakonu „Córek Bożej Woli", wg Luizy  Piccarrety”, które będą wypraszać, by Moje

„Święto Boga Ojca” zostało zatwierdzone.

Te rekolekcje w Niepokalonowie organizowane przez Marię Halinę /poseł IV kadencji Ligi Kobiet /potwierdzam, są MI Ojcu Przedwiecznemu szczególnie miłe. I na to dzieło obficie błogosławię, bo Matka Najświętsza Królowa Polski dała też to zadanie. A ty MM od Apokalipsy, będziesz mogła przedstawić i ten temat: „Córek Bożej Woli”, którą Mój Syn Jezus Chrystus potwierdził mówiąc: „Pięknie jest być Córką Bożej Woli".

Tu trzeba wielkiej współpracy z łaską Ducha Świętego, którą wyprosiła dla was Maryja Niepokalana Oblubienica Ducha Świętego. Sprawę wprowadzenia tego Święta otrzymał sługa boży C.P. Krzysztof Michałowski, więc trzeba się zjednoczyć w tej walce z odwiecznym wrogiem Niepokalanej Dziewicy Królowej Polski.

Błogosławię w Imię Moje Boga Ojca Przedwiecznego Syna Mojego Jezusa Chrystusa Króla Polski i Wszechświata oraz Ducha Świętego Pocieszyciela i Nauczyciela. Amen. Amen. Amen.

Teraz Duch Święty - III Osoba Boska da swoje święte pouczenie.

Pozdrawiam wybrane dzieci Mojej Umiłowanej Oblubienicy Królowej Polski. W Imię Ojca, Syna i Moje Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Napisz: „Pan Mój, Bóg Mój i Moja Niepokalana Mama Oblubienica Ducha Świętego”.

Zapisz: Trzeba błagać „Nowenną dziewięciu Mszy Świętych do Mnie Ducha Świętego”, a wtedy was pouczę, /tj./ tych, którzy się ostaną i będą zaproszeni do tego Nowego Jeruzalem. To już będzie Nowa Ziemia.

Niech prorocy się złączą w modlitwie wypraszając ten

dar pokoju, jako „Córy Bożej Woli”.

Ty MM od Apokalipsy jesteś w miarę przygotowana przez praktykę jaką ci polecił kierownik duchowy Ojciec pasjonista Piero B. rozważając, medytując codziennie przez 15 minut, „Ćwiczenie 24 godzin Męki Pańskiej” wg/ Piccarrety.

Ja Duch Święty III Osoba Boska błogosławię tym, którzy będą czytać, słuchać to "słowo sekretne”.

W Imię Ojca Przedwiecznego, Syna Bożego Jedno Rodzonego Króla Polski i Moje - Ducha Świętego Uzdrowiciela Narodu Polskiego. Amen. Amen. Amen.

Wysłać do C. P. - Krzysztofa Michałowskiego, Poseł  Marii Haliny. Za zorganizowanie tej pielgrzymki  na rekolekcje do Niepokalanowa: 7, 8 , 9 sierpnia, odpowiedzialna z łaski Bożej - Anna O.  oraz Janina B. - „Mała Iskra” z „Przymierza Bożej Miłości” - Niech też da swój  udział w tej szczególnej sprawie, nagłośni tą wiadomość o rekolekcjach i tą misję święta Boga Ojca naszego Tatusia. Pozdrawiam czytających, słuchających tych orędzi również na stronie inter. „DM św. JP II”, a prowadzącemu synowi B.Z. błogosławię, mówię: „odwagi trzeba”.

/AMM od Apokalipsy: Boże Ojcze uniżam się przed Twoim Świętym po Trzykroć   Majestatem Ojca Syna i Ducha Św. Amen. Amen. Amen. Mój Oblubieńczy Duchu Święty! Dziękuję za prowadzenie nas  w Nową Erę Ducha Świętego to jest Twoją. Bóg zapłać  Królowo Polski i Królu Polski za waszą troskę o nas/.

Potwierdzenie: Psalm 100, temat: „Służcie Panu z weselem”. Całość odmawiać przez 9 dni jako dziękczynnie. Dołącz to „orędzie sekretne” z „Pierwszej soboty dnia 1 maja”-  trzeba, bo czas nagli. To przypomina Anioł Polski AVE. I niech się tak stanie. Amen. Amen. Amen.

Napisz jak i św. Maksymilian męczennik jest dla was Polaków dobrym przykładem do naśladowania w pełnieniu „Świętej Woli Bożej”, o którym Matka Boża powiedziała:  „On najpełniej umiłował Niepokalaną w pełnieniu Woli Bożej”: „Moja wola – zero,  Boża- tak”.

Byłby to też temat dobry Ojców Franciszkanów na czas rekolekcji.

Jeszcze słowo świętego pouczenia w święto „Matki Kościoła świętego w Polsce i na świecie”, z łaski Królowej Polski i Króla Polski, mocą Ducha Świętego da św. JPII.

BŁOGOSLAWIĘ  WAS wybrane dzieci Boże, stworzenia Boga Ojca Przedwiecznego, bo to jest i państwowy „Dzień dziecka”/1V2020-06-06r./- troska o dzieci również nienarodzone.

Aborcja to jest plaga ludzkości, gdzie prawo w Mojej Ojczyźnie w ich obronie jest ciągle odkładane „pod dywan” jak to wy mówicie. Trzeba wielkiej modlitwy w tej konkretnej sprawie, jak również ta nie typowa edukacja seksualna dzieci i młodzieży woła o pomstę do nieba.

Róbcie „rachunek sumienia”, bo czas nagli. Sąd Ducha Świętego tzw. „Prześwietlenie Sumień” bliski, będzie jednakowy dla wszystkich zarówno dla biednych jak i bogatych
tych na urzędach państwowych jak i duchownych przewodników w kościołach.

Wiem i widzę wasze, mówiąc delikatnie zaniedbania, gdzie wasza odpowiedzialność jest nie współmierna do waszego ludzkiego myślenia.

Wołajcie nieustannie „Przebaczenia i miłosierdzia przez zasługi świętych ran Pana Jezusa Chrystusa Króla Polski".

Czas jest „krótki” - u Boga Ojca są inne namiary. Trwajcie na modlitwie.

Dziękuję za ten prezent urodzinowy: ofiarowane Msze Święte, które w pewny sposób złagodziły Gniew Boga Ojca Przedwiecznego. Bóg zapłać! Owoce tego zobaczycie w niebie.

Teraz zachęcam do tej następnej Nowenny:

„Dziewięciu  Mszy Świętych do Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi”,
Oblubienicy Ducha  Świętego, wzywając pośrednictwa świętych i błogosławionych oraz Mojego skromnego wstawiennictwa.

/Intencja  zredagowana przez Domy Modlitwy św. JPII:

„O wylanie Ducha Św. w Jego siedmiu  darach, aby Ojczyzna nasza stała się żertwą miłości jako ofiara całopalna na wyproszenie pokoju w Polsce i obronę przed  wojną atomową  przez zasługi Niepokalanego Serca Maryi – Oblubienicy Ducha Świętego oraz  zasługi św. Jana Pawła II i wszystkich świętych i błogosławionych”/.

Proszę, MM od Apokalipsy; Powiernico Trójcy Świętej, wybranko, która z łaski Bożej jako to narzędzie spisujesz te święte pouczenia, trwaj w pokoju i staraj się wypełniać Wolę Bożą Królowej i Króla Polski.

Niech ci zachętą będzie potwierdzenie Samego Ojca Przedwiecznego, co jest łaską nadzwyczajną i do wszystkich to mówię, błogosławiąc wybrane dzieci Maryj w pełnym Totus Tuus. W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Potwierdzenie: Św. Paweł: Drugi list do Tesaloniczan. Werset 6-8 rozważyć. Zapisz  8- my: „Wtedy to pojawi się ów nieprawy człowiek, którego Pan zgładzi jednym tchnieniem ust i unicestwi samą swoją obecnością".

Wizja- Jak potężne jest wstawiennictwo św. JPII, zobaczyłam jak klęczy przed tronem Boga Najwyższego postać Jego dostojna, wielka silna, atletyczna, piękna w szacie kapłańskiej koloru czerwonego, w której był ubrany po śmierci. I kiedy powtarza to swoje zawierzenie „Totus Tuus Maryjo”, to żadnej łaski /Bóg Najwyższy/ nie może Mu odmówić.

AMM od Apokalipsy - uniżona sługa Trójcy Świętej. Italia. Zesłanie Ducha Świętego 31 maj 2020r. Matki Kościoła-1VI2020r.
 

-------------

Psalm 100, temat: „Służcie Panu z weselem”. Całość odmawiać przez 9 dni jako dziękczynnie.

Refren: Niech cała ziemia śpiewa swemu Panu.

Służcie Panu z weselem, *
stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości.
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem, †
on sam nas stworzył, jesteśmy Jego własnością, *
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

W Jego bramy wstępujcie z dziękczynieniem, †
z hymnami w Jego przedsionki, *
chwalcie i błogosławcie Jego imię.
albowiem Pan jest dobry, †
Jego łaska trwa na wieki, *
a Jego wierność przez pokolenia.

/Intencja „Dziewięciu  Mszy Świętych do Ducha Świętego za przyczyną Niepokalanego Serca Maryi”, Oblubienicy Ducha  Świętego, wzywając pośrednictwa świętych i błogosławionych -zredagowana przez Domy Modlitwy św. JPII:

„O wylanie Ducha Św. w Jego siedmiu  darach, aby Ojczyzna nasza stała się żertwą miłości jako ofiara całopalna na wyproszenie pokoju w Polsce i obronę przed  wojną atomową  przez zasługi Niepokalanego Serca Maryi – Oblubienicy Ducha Świętego oraz  zasługi św. Jana Pawła II i wszystkich świętych i błogosławionych”/.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.5 (głosów:3)