Nowe Orędzie 12.04.2020

Obrazek użytkownika pokrzywa
Kraj

Nowe orędzie z 12 IV 2020r.
http://www.domymodlitwyjp2.pl/

 

Słowo Boże do Marii Michaliny od

Apokalipsy

                             Internetowy Ruch Katolicki  „Domy Modlitwy św. JPII”

                                          Zmartwychwstanie Pańskie 12. IV. 2020r.

+++ W Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Dziecko Moje MM od Apokalipsy, załóż Mój szkaplerz z Góry Karmel z Ziemi Świętej, który niech ciebie chroni, tak jak usłyszałaś podczas Apelu trwając w łączności duchowej u stóp Moich Hetmanki Narodu Polskiego Jasnogórskiej Pani i Wszystkich Narodów.

I niech tak uczynią wszystkie Moje wybrane dzieci w tym czasie pożogi i trwogi [nosić szkaplerze].

Dziś da Swoje Święte Słowo Mój Syn Jezus Chrystus Zmartwychwstały Król Polski i Wszechświata, który mocą Bożą zwyciężył grzech śmierć i szatana i da wam i teraz Nowe Życie w Nowym Jeruzalem, któremu na Imię Polska. Potwierdzenie Słowa Bożego: Księga Zachariasza rozdział 3 werset 8, „zapisz: „Arcykapłanie Jozue, ty i twoje towarzysze, którzy są twoimi doradcami, gdyż przez tych mężów spełni się cudowna obietnica, albowiem ześlę sługę mego – Odrośl”..... /Do 10 wersetu rozważyć/.  W Imię Mojego i Waszego Ojca Przedwiecznego, Moje Syna Bożego i Człowieczego, Króla Polski i Wszechświata oraz Ducha Świętego Ożywiciela, błogosławię wybrany Naród Polski wraz z Królową Polski Moją i Waszą Mamą Niepokalaną Matką Zbawiciela i Odkupiciela. Amen. Amen. Amen.

MM od Apokalipsy mała oblubienico wybranko Trójcy Świętej, trwaj w pokoju i do wszystkich to mówię, jak wtedy do rozproszonych Apostołów - Pokój wam, Pokój wam nie bójcie się. Jak Ja Zmartwychwstałem tak i wy zmartwychwstaniecie, ci którzy zasnęli w Panu , to jest we Mnie.

Teraz jest wielka walka, ostatni bój na ziemi i niebie w przestworzach i Bóg w Trójcy Jedyny posłał swoich Aniołów pod wodzą św. Michała Archanioła księcia wojsk niebieskich, by opieczętowali swoje sługi wierne.

Antychryst Mój przeciwnik oznaczył już swoich sługusów, pachołków, którzy dla mamony zdradzili, jak Judasz Mistrza, wątpiąc w potęgę Boga Najwyższego Miłosierdzie Syna Człowieczego, nieposłuszni pouczeniom Ducha Świętego. Więc sąd musi się dokonać, to jest ten czas. Tak, wielka nierządnica jak powiedziałem przez proroka Cypriana Polaka rozpuściła swoje korzenie, żądna krwi niewinnie mordowanych dzieci i męczenników tych czasów, którzy z miłości do Mnie Swojego Króla Pana – Oblubieńca godni są oddać życie, niejednokrotnie w torturach, poniewierani jak św. Paweł, który bieg ukończył w dobrych zawodach wystąpił, wiarę ustrzegł i otrzymał wieniec chwały.

Pytam, ile jest dusz w Polsce, uczniów Moich, by w takich zawodach wystąpić, ilu jeszcze godnych kapłanów mądrych, którzy widzą to co dzieje się w Kościele świętym, który idzie na zatracenie? I nic już tej kary Boga Ojca Przedwiecznego nie powstrzyma.

Ratować trzeba jeszcze jednostki, módlcie się za swoich pasterzy, bo nie wszyscy zachowają swoje dusze. Nie rozpoznali  pasterze czasu  łaski Nawiedzenia, nie służą już dla Boga w Trójcy Jedynego, ale dla świata, jak by się nie nazywali, jaki tytuł by mieli. Ich milczenie, złe decyzji wydane wg nie Ducha Świętego pouczeń, wołają o pomstę do nieba.   I ta klątwa jest ważna dana przez wybranego syna  mojego proroka Cypriana Polaka.

Ty MM od Apokalipsy nie lękaj się tego potwierdzenia, nie są to słowa twoje, ale mocą Ducha Świętego mówię JA Król Królów, Król Polski i Wszechświata, Bóg z Boga, Światłość ze Światłości.

To słowo  trzeba spisać i podać do publicznej wiadomości ogłosić wszem i wobec na stronie internetowej  św. JPII i innych portalach łącznie z Przymierzem Miłości. Trwajcie na modlitwie.

Tak jak dziś, mimo tej kwarantanny we Włoszech, dałaś Mi Swojemu Mistrzowi Oblubieńcowi Królowi swojego serca, Królowi Polski i Wszechświata szczególnie miłą modlitwę - koronkę do Bożego Miłosierdzia w Kościele Niepokalanej, leżąc krzyżem. Twoja tęsknota, ból że nie ma Eucharystii jest wielki, twoje pocałunki ukoiły i Moją tęsknotę za synami  i córkami człowieczymi. Tu w Italii twoje spotkanie na Mszy Świętej 8-mego marca w Dzień kobiet i złożenia  kwiatów dla Niepokalanej,  to słowo  „Traktuj tą Eucharystię, jak by to była ostatnia wieczerza" i tak się stało.

A teraz pytam wszystkich zjednoczonych w tym Przymierzu Miłości Bożej: Czy oddalibyście życie za waszego Króla, który przyjął  waszą Koronę daną z Żywych Serc na Króla Polski? I Bóg Ojciec Wszechmogący  ulitował się nad waszym narodem, przyjmując jako Koronę Chwały i intronizował Syna Człowieczego  wg prośby  i woli świętej Dziewicy Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego Królowej Polski.

Pytam was po raz drugi, jak Piotra: czy Mnie kochacie, czy oddalibyście życie za Króla Polski Boga Żywego? Pytam po raz trzeci, czy Mnie kochacie - wy kapłani Maryjni wybrani, czy oddalibyście życie wasze  za waszego Mistrza, Najwyższego Kapłana? Teraz jest ten czas - wasza odpowiedz niech będzie w sercu, Ja usłyszę.

MM od Apokalipsy, wybranko - ty swoją odpowiedź już dałaś kilka razy, ale dołącz to „słowo z ziemi świętej, jak pielgrzymowałaś z grupą włoską pod przewodnictwem ks. biskupa Mario M. Tam w Galilei pytałem jak Piotra..................... twoje „tak” jest Mi miłe.

Trwaj w pokoju i do innych to mówię, kto jest zapisany w Księdze żywota baranka, czy na męczeństwo naznaczony. Tu okaże się wasza wiara i miłość.

Polskę szczególnie umiłowałem, jednak wasz Rząd, a szczególnie EP, jak powiedział św. JPII, „przekroczył próg Bożego miłosierdzia”. Trzeba wielkiej modlitwy, pokory, uniżenia, by jeszcze wybłagać upusty Bożego miłosierdzia, gdzie całe niebo prosi. Bóg jest miłosierny, ale też bardzo sprawiedliwy, co już wkrótce zobaczycie, przebaczenia i miłosierdzia proście nieustannie.

Dziękuję tym wszystkim wybranym dzieciom Królowej Polski, co nie szczędząc grosza  zamówili te intencje  Nowenny za przyczyną św. Faustyny i św. JPII.

Pokój wam mówię, ale nie dla wszystkich nasze życzenia były dalekosiężne. Jednak przewrotność waszych poczynań zasłużyła na karę chłosty, a spadnie z nieba jak burza niespodziewanie. Przygotujcie się, spowiedź już gdzie są trudności, a będzie jeszcze gorzej. Błagajcie jeszcze dzieci Maryję, może znajdzie furtkę jak wy to mówicie, by pokonać te bariery zła, wirusa koronę, którego wam szatan nadał, manipulując zbrodniczymi pategonami,  by zmniejszyć populację narodów. Nie człowiek stworzył ten świat przyrody i postawił tam Adama i Ewę, ale Mój i wasz Ojciec Wszechmogący w Trójcy Jedyny, a nie stworzenie służące szatanowi będzie decydowało o populacji narodów.

Tak, ten świat w takiej formie materialnej, globalnej, przestrzennej idzie do zagłady. Stworzę wszystko nowe, Nowe Jeruzalem - Polska. Tak Bóg w Trójcy Jedyny postanowił i to się wypełni. I tak się stanie, można powiedzieć. Amen. Amen. Amen.

„Alleluja”, ale jakie to smutne Alleluja dla Zmartwychwstałego Chrystusa Króla Polski i Wszechświata, gdy taka mała ilość dzieci Maryi Królowej Polski uczestniczyła godnie w Eucharystii - Mojej Ofierze Męki Pańskiej.

O biada wam, biada, potrójne biada co te prawa tworzycie w Rządzie i Episkopacie Polskim, potwierdzając te ustawy i zarządzenia wewnętrzne i zewnętrzne. Miara została przebrana i co ma się wypełnić, wypełnia się.

Sąd nad narodami bliski; pokuty, pokuty, pokuty wołała Moja i wasza  Mama Niepokalana Maryja płacząca w tylu sanktuariach świata nie tylko Europy nad każdym dzieckiem.

Jednak nie usłuchaliście, lekceważąc Jej Majestatu, Macierzyńskich wezwań. Krwawe łzy Królowej Waszej Królowej Polski  będą wam na potępienie. Amen. Amen. Amen.

Błogosławię Jej wybrane dzieci, w Imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen. Jezus Zmartwychwstały wam za przykład dany jest, że mamy zmartwychpowstać z Panem Bogiem Królować, ale nie dla wszystkich jest to dane, ze smutkiem to mówię. Wasz Król Polski bardzo zatrwożony. Amen. Amen. Amen. Potwierdzenie. Czy to słowo dane przez Ciebie Panie Jezu? Tak, posługuję się człowiekiem. Tak, ta Księga Hioba 37/7, temat: Zjawiska  atmosferyczne w przyrodzie: „Ludzi zamyka po domach, by każdy rozważał  Jego dzieła”.

Tak, dziękuję. Czy mógłbyś z łaskawości Majestatu Twojego Królewskiego podać jeszcze potwierdzenie? Tak, oblubienico Moja. Zapisz. Apokalipsa św. Jana Apostoła, rozdział 16 werset 2: „I poszedł pierwszy/ Anioł/ i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny wystąpił na ludziach co mają znamię Bestii” i na tych, co wielbią jej obraz.

Uniżam się przed Twoim po Trzykroć Świętym Majestatem Boże Ojcze, Tatusiu Kochany, Żywy Synu Boga Jezu Chryste Królu Polski i Wszechświata, Duchu Święty Boże Nauczycielu, który ożywiasz stworzenia.  Bóg zapłać Królowo Polski kochana Mamusiu.
MM od Apokalipsy w posłudze dla braci i sióstr w Chrystusie Zbawicielu . Totus Tuus  Maryja. Totus Tuus .Totus Tuus. Italia Wielkanoc 12.04. 2020r.

---------

 

Aktualne  zadania duchowe z orędzi MM od Apokalipsy:

 Modlitwa regulaminowa Domów Modlitwy św. JPII  w dniach:2,16, 22 każdego miesiąca/ dwie litanie, różaniec- 1 dziesiątek lub więcej, pieśń:Ciebie Boga wysławiamy/

1) Nosić szkaplerz na sobie/ "I niech tak uczynią wszystkie Moje wybrane dzieci w tym czasie pożogi i trwogi".

1)Odmawianie Psalm 90 (91 – „Kto przebywa w pieczy Najwyższego” -Polecenie w związku z korona wirusem -orędzie z 7III2020r.  /Tekst w  "Nowy tydzień"/.

2) "Adorować Najświętszy Sakrament - Chrystusa Króla Żywego Obecnego w Eucharystii, by ochronić naród od tego koronawirusa".

3) "Nie należy ustawać w hołdach uwielbienia, Mszach Świętych, postach, jałmużnie”, prosić nieustannie o przebaczenie i miłosierdzie Boże, ponieważ Bóg jeszcze przebacza, ale nadchodzi z etapem, gdzie będzie tylko jako surowy sędzia.

4) Odmawiać nieustanny różaniec:„Ten wirus korona, czyni spustoszenia - zatrzymać tylko i wyłącznie można koroną różańca świętego... i to ma być nieustanny różaniec".

5. Mobilizacja grupowa lub indywidualna do zamawiania „Nowenn – 9 Mszy świętych” z intencjami i za przyczyną św. Faustyny. Tekst powyżej lub w "Nowy tydzień".

„Czas obecny zbliża sie ku końcowi”...
Najważniejsze, to zamawiać  Nowenny 9 Mszy Świętych z intencjami na poszczególne dni zawartymi w  Nowennie [do Bożego Miłosierdzia]  podanej św. siostrze Faustynie, prosząc kapłanów Maryjnych [o odprawienie tych Mszy Świętych], szczególnie w zakonach...

Jest jeszcze szansa, by uratować jak najwięcej dusz, które lekceważyły i lekceważą prawa Boga Najwyższego.....

zmobilizujcie się do zamawiania tych intencji Ofiary Mszy Świętej  to jest Nowenny. Wyprosicie wiele, a miejsce dla was jest już przygotowane w niebie. Trzeba te Msze Święte rozpropagować jak najszybciej, bo kościół i prawdziwa Ofiara Mojego Syna Jezusa Chrystusa zejdzie do katakumb, tak jak za pierwszych chrześcijan, bo prześladowanie będzie wielkie”.

 

Informacje o zakończeniu Petycji

Zakończyliśmy internetowe zbieranie podpisów pod „Petycją” w s. wystąpienia Episkopatu  do władz państwowych Rzeczpospolitej Polskiej o koronację Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski. W okresie od 9I-8IV2020r. zebraliśmy 7609 podpisów, które należy traktować jako wielką gotowość tej grupy ludzi - ich rodzin, do dalszego trwania w postanowieniach, modlitwach i dalszych działaniach osobistych i społecznych do pełnego poddania się Polski jako całości najwyższej władzy Jezusa.

Podpisy stanowią też potwierdzenie tego co się dokonało podczas  Wolnej Elekcji 24XI2019r. w Krakowie na Błoniach, tj. wybór  i uznanie Jezusa za Króla Polski, oraz Koronacji Jezusa za Króla Polski, która dokonała się w sposób duchowo-mistyczny 20II2020r.  podczas modlitw 4 -osobowej grupy/ w tym kapłan/,  do tego zadania wyznaczonej  z Kanału "W posłudze".

Widzimy, że  wypełniąją się dalsze założenia planów Bożych złożonych w pismach Rozalii Celakównej, którą Kościół w Polsce nadał zobowiązujący tytuł Sługi Bożej. Wszystkim wielkie Bóg zapłać za swoiste wyznanie wiary i spełnienie swego obowiązku duchowo- patriotycznego, przez podpisy złożone pod Petycją. Teraz przystąpimy do opracowania Raportu na temat: „Etapy Intronizacji Jezusa na Króla Polski – wnioski z „Petycji”, który będzie przesłany do władz Kościoła i Państwa Polskiego.

Bardzo znaczące są słowa do MM od Apokalipsy, wyznaczające konkretne oczekiwania Pana Jezusa w stosunku do Prezydenta i Episkopatu i zapowiedź konsekwencji w sytuacji braku ich wypełnienia: 15/16II2020

"Jeżeli przyszły Prezydent wraz z Episkopatem Polski nie przystąpi do tego dzieła   mianowania   Chrystusa Króla Wszechświata na króla Polski, to jest warunek do wypełnienia teraz - to „plagi egipskie”...  

Powyższe słowa podpowiadają, że Jezus, który  został już uznany i koronowany Królem Polski przez wspólne działania kilkunastu tysięcy ludzi/ Wolna Elekcja, Kanał  "W posłudze" oraz akcja "Petycja"/ wciąż ma nadzieję, że zostanie uznany i koronowany w Narodowo- Państwowej uroczystości w Krakowie na Wawelu. Opisy sugerujące taką opcję znajdujemy  pismach S.B. Rozalii Celakównej,   Adama Człowieka oraz "Żywego Płomienia".

Należy pamiętać, że każde konstruktywne orędzia  /a te takie są/  są warunkowe, to znaczy, ich następstwa zależą od wypełniania przez wiernych określonych zadań w określonym  czasie. Wiele uwarunkowań Bóg zmienia pod ich wpływem. Wspomniane działania obecnej "trójki intronizacyjnej" czyli Przymierza Bożej Miłości dla Koronacji Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata na Króla Polski nie były sygnalizowane bezpośrednio w pismach Rozalii Celakównej, i ich działania mogą budzić nawet pewne zakłopotanie. Już sama Rozalia  jak i jej  spowiednik duchowy o. Dobrzycki  mieli  poważne  wątpliwości co do możliwości pełnego wypełnienia się słów dotyczących pełnej Intronizacji z "Rządem", bo o tą część "Władzy" w orędziach głównie chodziło /i chodzi nadal/.

W Dzienniku Rozalii czytamy słowa, które dla ludzi wiary, są poważnym argumentem, że nad całością Intronizacji Jezusa czuwa przede wszystkim On Sam i we wszystkich sprawach Jemu należy zaufać do końca i nie mędrkować. Najpierw powiedział ogólnie:

Wam należy  się modlić gorąco, składać z siebie ofiary, cierpieć to wszystko, co macie z nieskończonej mądrości i dobroci Bożej przeznaczone.i cierpliwie czekać na wszystko.

Wyraz "czekać" całkowicie się spełnia, choćby dla tego, że widzimy teraz wyraźnie, że Intronizacja została przez Niebo "zaprojektowana" na wiele lat, jako droga doskonalenia i przygotowywania się do Intronizacji na pewno kilku pokoleń Polski uczestniczących w  określonych przemianach społeczno- państwowych. Czas Boga nie jest czasem ludzkim. Mówią o tym następujące słowa z Dziennika:

"Czemu się niepokoisz i myślisz po ludzku, czy czas u Boga jest czasem ludzkim?" /str. 298/ .

W dalszym fragmencie spotykamy tekst, w którym zostały  zakodowane odpowiedzi Boga na nasze  wątpliwości również czasu obecnego :

„Bóg wie, co czyni, a co czyni, czyni wszystko dobrze. Oddajcie się MNIE i bądźcie spokojni. Trzeba mieć wiarę bez rozumowania”. /str. 299/ .

Jezus jako pełnoprawny duchowy Król Polski wybrany podczas Wolnej Elekcji i ukoronowany przez dalsze działania Przymierza ma prawo działać, oczyszczać nasz kraj i tak się dzieje, to widzimy. Gdyby  Władze Polski wykonały swoje zadanie wcześniej, prawdopodobnie nie mielibyśmy w Polsce tej "plagi" co mamy, a zapowiadane są następne o charakterze "egipskim", a więc wielkie.

W tej ostatecznej odnowie świata, chodzi Bogu o przemianę każdego z nas. Zapowiedział to Rozalii:

"Intronizacja to nie tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy"/ str.234/.

Wniosek z tego płynie taki, że Intronizacja pełna z Rządem i Episkopatem będzie wtedy, kiedy Polska do tego etapu przygotowana, potrzebne jest więc oczyszczenie.

Po  oczyszczeniu zostanie nas prawdopodobnie bardzo mało, i tylko ci co zostaną,  dopiero oni w pełni uznają Jezusa Królem Polski  "z Rządem i Episkopatem na czele". Co więc my mamy  czynić  teraz? Dużo odpowiedzi mamy w ostatnim orędziu do MM  z 5IV2020r. Oto kilka z nich:

1) Trzeba postawić zapory /dla Antychrysta/ przez modlitwę nieustanną różańcową Królowej Różańca Świętego Fatimskiej Pani z Lourdes, La Salette, Gietrzwałdu.

2)Tak, Jerycha Domowe rozpisać na każdą godzinę w poszczególnych parafiach przez grupy modlitewne za pozwoleniem i błogosławieństwem mądrych kapłanów.

3)Najważniejsze, to zamawiać  Nowenny 9 Mszy Świętych z intencjami na poszczególne dni zawartymi w  Nowennie [do Bożego Miłosierdzia]  podanej św. siostrze Faustynie, prosząc kapłanów Maryjnych [o odprawienie tych Mszy Świętych], szczególnie w zakonach.

"Jest jeszcze szansa, by uratować jak najwięcej dusz, które lekceważyły i lekceważą prawa Boga Najwyższego....Wyprosicie wiele, a miejsce dla was jest już przygotowane w niebie". 

Kolegium  DM św. JPII 20IV2020r.

.

Szanowni Państwo!

 

Z wielką radością w sercu, witamy wszystkich odwiedzających naszą stronę.

 

Zapraszamy  do wstępnej modlitwy:

 

Duchu Święty przyjdź ze swoimi darami do nas czytających teksty tej internetowej strony "Domów Modlitwy św. JPII". Porusz nasze serca, dusze i umysły, abyśmy napełni Twoim światłem, właściwie kierowali naszą ludzką uwagę na sprawy, które są najważniejsze dla naszego zbawienia, dla wypełnienia planów Boga względem Polski i całej ludzkości.

Przez wstawiennictwo Maryi
pomóż nam zachować niezmienność Słowa Objawionego, zrozumieć  treści, które zachowałeś na te Czasy opisanej przez Jana w Apokalipsie i intronizować Chrystusa w naszych sercach, a następnie na Króla Polski.

/Kwartalnik "Nasza barka" VII-VIII-IX2019

Kto z nas jest bez grzechu?
Spotkania  o. Pio  z duszami czyśćcowymi
Bóg mnie ocalił
Stałam u bram nieba i piekła/

 

"Domy Modlitwy św. Jana Pawła II"

3 zadania Internetowego Ruchu

Katolickiego "Domy Modlitwy św. Jana Pawła II :

1) Zakładanie "Domów Modlitwy św. JPII"

2)Głoszenie  Słowa Bożego otrzymywanego przez mistyczkę ( Alicję) Marię Michalinę od Apokalipsy) dotyczących Intronizacji Chrystusa Króla na Króla Polski jako warunek ratunku państwowego i na Króla naszych serc jako warunek ratunku indywidualnego.

3) Głoszenie potrzeby Zawierzenia rodzin Matce Bożej Ostrobramskiej jako warunek ratunku przed agresją islamu.

Ad.1)Skrótowe założenia "Domów Modlitwy św. JPII"
 

 

 

Jesteśmy "sługami nieużytecznymi", na drodze realizacji słów, jakie od wielu lat otrzymuje od Boga duchowo Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z naszego Ruchu.

Idea Domów Modlitwy św. Jana Pawła II" zrodziła się na modlitwie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w Bazylice Watykańskiej.  Alicja Maria Michalina od Apokalipsy z III Zakonu św. Franciszka, przebywająca czasowo we Włoszech usłyszała 2 III 2011r od św. Jana Pawła II następujące słowa:

"Szukam ludzi, którzy by zakładali Domy Modlitwy mojego

 

imienia, przynajmniej 100 Domów na diecezję".

 

 

 

 

Św. JPII podał  bardzo prostą, dostosowaną do wszystkich regułę Domów Modlitwy. Modlimy się 3 razy każdego  miesiąca w dniach rocznicowych: 2, 16, 22,   związanych z Jego pontyfikatem. 

 

Oto stały program modlitewny podany przez św. JPII:

Litania Loretańska do NMP
Litania do św. Józefa
Różaniec -1 dziesiątek lub więcej
       Te Deum- Ciebie Boga wysławiamy.

 

JeśliJeśli przynajmniej 1 osoba w rodzinie modli się według tego wzoru przez wstawiennictwo św. JPII, jej dom staje się "Domem Modlitwy św. JPII".  Praktycznie, każda osoba świecka czy duchowna/ jej dom- rodzina/ może stać się "DM św. JPII" i rozwijać bez wielkiego rozgłosu to Boże, internetowe duchowe zadanie, na które czeka Bóg. Święty Papież podał bardzo krótki program, który może być realizowany przez zaawansowanych w modlitwie jak i przez tych, dla których odmówienie tych kilku modlitw w danych dniach  może być dużym wyzwaniem.

 

 Słowa o "Domach Modlitwy św. JPII" z orędzi Alicji M.M. od Apokalipsy

 W Starym Testamencie miejscem rozmowy Mojżesza z Bogiem była "Tenda zielona" ustawiona poza obozem. „Ile razy Mojżesz wszedł do namiotu, zstępował słup obłoku i stawał u wejścia do namiotu i wtedy Pan rozmawiał z Mojżeszem" (…). (Wj 33, 7-11). Domy Modlitwy św. Jana Pawła II mają według proroctw spełniać funkcję współczesnych  "Tend", gdy fundamentalny Kościół zejdzie do podziemi i będzie w ucisku.

21-22X  2018r. Domy Modlitwy św. JPII i innych świętych -"Dom schronienia na czas wojny i pożogi, prześladowania kapłanów, którzy nie ulegną heretyckim zmianom interpretacji OFIARY MSZY ŚWIĘTEJ I NIE BĘDĄ UWIELBIAĆ „OHYDY  SPUSTOSZENIA”, o której mówią proroctwa, księga Daniela i Apokalipsa, jak również współcześni prorocy konsekrowani i świeccy- 3,5 roku wielkiego ucisku"....

"Kto wytrwa i zachowa wiarę ojców naszych? I jest wiele miejsc i „Domów Modlitwy imieniem św. Jana Pawła II i innych świętych, a także kościołów, które na rozkaz Królowej Polski i Aniołów- tak dziecko Aniołowie przygotowali i oznaczyli te miejsca, gdzie chwała Pańska będzie oddawana wg reguły jaką Mój Syn ustanowił podczas Ostatniej Wieczerzy. Kościół Chrystusowy przetrwa w małej trzódce i dobrych pasterzach, których Bóg Ojciec Wszechmogący naznaczył. I tak się stanie. Amen. Amen. Amen"...

/3XI2018/ I do wszystkich to mówię, co trwają na modlitwie w grupach modlitewnych. W rodzinie to trzeba kontynuować, bo ostoją się tylko te twierdze - Domy Modlitwy, gdy to " OSTRZEŻENIE” nastąpi, a stanie się to wkrótce....

25III2019 Też będziecie ukryci w grotach - Domach Modlitwy, gdy antychryst będzie szalał w Moim Kościele.

22IV2019 Zachować należy ciszę serca, modlić się trwać w dziękczynieniu, bo kara musi nastąpić. BĘDZIE NOWA ZIEMIA I NOWE NIEBO. I tak się stanie....Polecam opublikować na blogu „DM św. JPII”i Faceoboku....

Maryja:Tak te „Domy Modlitwy św. Jana Pawła II” dałam wam z miłości do dzieci moich wybranych. Trwajcie więc w pokoju, módlcie się uwielbiając tron Boga Najwyższego, Ojca Syna i Ducha Świętego przez Moje Niepokalane Serce i przeczyste Serce Świętego Józefa.

25VI 2019 

Trwajcie więc w cichości łaski Bożej, wy wybrani Apostołowie tych  czasów, przygotujcie się do zejścia do sprawowania Eucharystii w podziemiach - miejscach schronienia; w Domach Modlitwy św. Jana Pawła II, św. Józefa Szarbela, św. Maksymiliana i innych świętych, w grotach, gdzie was zaprowadzą aniołowie - wasi przewodnicy duchowi, oraz zabrania do Mojego Królestwa dzieci moich już w ciele uwielbionym jak będzie wola Boża w tym.

Dalsze informacje o DM---------> Menu strony:

1) Statut

2) Słowa o DM św. JPII

3)Domy Modlitwy JPII - Ratunek

4)Świadectwa DM

5)"Nasza Barka" - kwartalnik

---------

 

 

 

                      Intronizacja Chrystusa Króla w sercach
ludzkich
                                                                                   /Intronizacja indywidualna/

ad.2)Głoszenie  Słowa Bożego otrzymywanym przez mistyczkę ( Alicję) Marię Michalinę od Apokalipsy) dotyczących Intronizacji Chrystusa Króla na Króla Polski jako warunek ratunku indywidualnego.

I -"Osobista Intronizacja Chrystusa Króla na Króla własnego serca " II-„Intronizacja Chrystusa Króla na Króla w drugim ludzkim sercu”.

"Jest łaską nad łaski daną na Matczyną prośbę Królowej Polski!" jako droga do ratunku indywidualnego.jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski!".

Orędzia do Alicji M.M. od Apokalipsy

 

2XII2018r.  Kochane dzieci Matki Kościoła Świętego w Polsce i na świecie, nie usłuchaliście wezwania do Intronizacji można rzec publicznej z rządem, parlamentem, episkopatem Polski, więc zostało to zadanie: „Budowania Królestwa Bożego w ludzkich oczyszczonych sercach” wg reguły jaką podał Mój Syn w dniach- 25-26-27 listopada 2018 r. przez moje narzędzie Alicję Marię Michalinę od Apokalipsy. To trzeba wdrażać w grupach modlitewnych, opublikować na stronie internetowej św. Jana Pawła II, wysłać jeszcze raz do biskupów wg/wzoru polecanego wcześniej.

 

"Rozpocząć znakiem krzyża świętego, przyjąć Eucharystię za siebie lub daną osobę, prosić gorąco, bym zechciał zamieszkać w danym sercu na nowo - w biskupim, kapłańskim w sercach swoich dzieci i rodzinie; mężu, żonie, córce, synowej, bracie, siostrze, teściowej, teściu”. Modlitwa winna być ufna. Zawierzenie dokonać przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Mojej Mamy i Świętego Józefa Przeczyste Serce, wzywając pomocy Anioła Stróża, prosząc o uzdrowienie relacji miedzy sobą i Bogiem. Bo jak nie kochasz bliźniego to jak możesz kochać BOGA TRÓJJEDYNEGO.

TA OSOBISTA INTRONIZACJA MNIE NA KRÓLA SWOJEGO SERCA winna iść z pokolenia na pokolenie, a czas nagli. Powiedziałem, że chcę koronę z ludzkich serc, czystych serc. To trzeba przygotować. Jeśli tego nie zrobią biskupi, kapłani w swoich diecezjach, parafiach, to wy maluczcy, dzieci Królowej Polski sami godnie to czyńcie. Łaska jest dana-wyproszona. Odwagi dzieci Mary".

 

01.01.2019r. Jaka jest wasza miłość dzieci Moje, pytam? I tych na urzędach kościelnych, państwowych i tych maluczkich wybranych Moich dzieci na te czasy ostatnie. Zaproście Mojego Syna Boskie Dziecię, by się dopełnia ta Intronizacja na Króla Polski, w ludzkich sercach niech będzie intronizowany w parafiach, dekanatach, diecezjach. Ufam i czekam, czas jednak zbliża się do końca zapowiedzianych wydarzeń. Wy nie zdajecie sobie sprawy z ważności tej Mojej Matczynej prośby Królowej waszej Hetmanki....

01.01.2019r. Tak zapraszajcie MNIE DUCHA ŚWIĘTEGO, bym przez tą osobistą Intronizację JEZUSA CHRYSTUSA W WASZYCH CZŁOWIECZYCH SERCACH  przygotował tron dla Chrystusa Króla Polski, oczyścił mocą płomieni miłości, bo Jestem Miłością i mogę wypełnić wasze serca na przyjęcie tej wielkiej Małej Miłości to jest  „Dzieciątka Jezus”.....

Tylko Jezus Chrystus Syn Boga Żywego Król Polski może to wszystko powstrzymać, te wszystkie uderzenia ''młotka i sierpa'' na Warszawę, napisz - was Polaków. Sami sobie nie dacie rady. Pytani, po co ma być ta I N T R O N I Z A C J A? Bo tylko i wyłącznie Chrystus Król Polski jest władny tego dokonać. ILE RAZY I NA WIELE sposobów trzeba wam tłumaczyć?....

 

Teraz na prośbę Bogarodzicy  za wstawiennictwem  świętych i błogosławionych Bóg w Trójcy Jedyny przebaczyłby wasze wszystkie grzechy, a życzyłby sobie i wam „by ta INTRONIZACJA JEZUSA NA KRÓLA POLSKI została zaplanowana i zatwierdzona jak najszybciej”. Wtedy pękną wszelkie zakusy złego ducha, wasz kraj i serca wasze Polacy oczyszczone- potwierdzą dzieło odbudowy  Królestwa Bożego w waszej Ojczyźnie. Na świat cały w potędze i miłości Bożej to się dokona i inni z was przykład brać będą......Walka będzie nie na miecze, ale Duch Święty, będzie zwyciężał. W każdym sercu, przygotuje mieszkania dla CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI, i tak się stanie.

2III 2019 Trwajcie w pokoju, wykonując tą I n t r o n i z a c j ę Mojego Syna Jezusa Chrystusa w każdym sercu wg podanej reguły, co jest łaską nad łaski daną na Moją Matczyną prośbę Królowej Polski! Dziękować należy i prosić Ducha Świętego Mojego Oblubieńca, by mocą swoją rozpalił wasze serca napełniał miłością, bo tylko ON to Duch Święty jest płodny, by uleczyć wasze skamieniałe serca. Prosić więc przez Przeczyste Serce Świętego Józefa Mojego Oblubieńca - trwając w nowennie razem ze swoim Aniołem  Stróżem, budując królestwo   przez Moje Niepokalane Serce, błagając, by Mój Syn zechciał przyjąć do Swego Serca Najświętszego daną osobę i mocą Ducha Świętego wznowił miłość, pokój dając wewnętrzne uzdrowienie na duszy i ciele.

 

Wszak to jest dzieło Boże niepojęte na wasz ludzki rozum, to się dokonuje przez wiarę. Tak PANIE Jezu, Ty się tym zajmij. Ufajcie dzieci Boże. Błogosławię wam na to dzieło Ja Królowa Hetmanka Narodu Polskiego. W imię Ojca Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Czy to już wszystko Duchu Święty Boże? Nie, mocą Ducha Świętego przemówi Pan Jezus Syn Boga Żywego. Błogosławię was dzieci Maryi Mojej umiłowanej Mamy w imię Boga Ojca Mnie Syna człowieczego, Króla waszych serc i Ducha Świętego. Amen. Amen. Amen.

Bym został Królem Polski, najpierw winne być przygotowane wasze serca, bo tylko w czystych sercach pragnę zamieszkać, to wtedy ta Intronizacja jest Mi miła, bo tron godny. Ciągle czekam - CHRYSTUS KRÓL POLSKI, to jest konieczne, niemniej macie wolną wolę!

Intronizować należy Chrystusa Króla w każdym sercu i na  Króla Polski. Tyle zmarnowanych łask przez wasze zaniedbania, nie wypełnianie natchnień Ducha Świętego.

 

Wziąć się w garść.  Kościół oczyszczony winien być w Polsce, bo to NOWE JERUZALEM.  Tej szansy nie zmarnujcie, nie idźcie na układy z antychrystem. Post, pokuta, nauczanie,  Apokalipsa w pełni, przygotować owce, sami też uderzcie się w piersi, błagać Boga Trójjedynego o ratunek dla Ojczyzny. Jest tylko jeden:Intronizacja i nadanie tego tytułu: Jezus Chrystus Król Polski. Jest władny was uratować i cały Naród Polski. Czy nie widzicie, że Islam wam zagraża?

Rozszerzenie tematu:
Menu strony----->Rozszerzenie tematu - Menu główne:
Ratunek- Intronizacja indywidualna
Reguła Intronizacji w sercach
Komentarz do "Reguły"
Intronizacja w sercu a R. Celakówna

-----------

Ad. 3)  Matka Boża Ostrobramska - Patronka Czasów Ostatnich

/obrona przed islamem/

Pan Jezus w orędziach objaśnia, że generalnie nic się nie zmienia, że możemy się zwracać do Matki Bożej pod różnymi tytułami, ale lepiej będzie jak uwzględnimy Jego obecne przesłania nakierowane na Matkę Boską Ostrobramską. Gdy zwracamy się do Niej pod takim tytułem otrzymujemy za Jej wstawiennictwem światło Boże pozwalające rozeznać zagrożenia obecnych i przyszłych czasów i się przed nimi odpowiednio zabezpieczyć.

Dzieje się to tak, ponieważ  "taką władzę jej dał Bóg”. Ewangelia wskazuje na Maryję jako Niewiastę obleczoną w słońce i  Ona na końcu ma pokonać smoka czyli szatana.  Do tego zadania jest wyznaczona, dlatego w obrazie wileńskim jest sama bez Syna, ma pod stopami półksiężyc a po bokach w kaplicy -do pomocy Swoich świętych rodziców w figurach -Annę i Joachima.

Polacy mają się szczególnie oddawać Matce Bożej Ostrobramskiej. Na nich spadnie prawdopodobnie główne uderzenie złych sił fizycznych i duchowych, przeciwnych chrześcijaństwu. „Matka Boża Ostrobramska Królowa Korony Polskiej i Litwy ma pod stopami symbol islamu i jest władna w szczególny sposób pogromić te hordy niewiernych i terrorystów ISIS i ich widoczny najazd na Europę za pozwoleniem Unii Europejskiej”.

 

Matka Boża Ostrobramska  jako Patronka Czasów Ostatnich apeluje od 13V2019r. do swoich małych "trzódek"- Domów Modlitwy,  o liczny ruch pielgrzymkowy i nawiedzanie Jej obrazu w Ostrej Bramie w Wilnie. Każda taka "wizyta" powinna zakończyć się Zawierzeniem się Jej swojej rodzinny, Polski, Litwy i Wszystkich Narodów. Będzie to miało wielkie przełożenie duchowe na życie rodzinne i narodowe, poprzez oczekiwaną przez Niebo przyszłą Intronizację Jezusa „na Króla Polski i Litwy i Wszystkich Narodów”.

 

„Mobilizować dzieci Moje do pielgrzymki zawierzając rodziny MNIE w tym znaku  Matki  Miłosierdzia z Ostrej Bramy  - Pani  Królowej Korony Polski i Litwy. Tak Bóg Ojciec postanowił na te Czasy Ostatnie. Właśnie w tym znaku zmiażdżę wszelkie herezje szerzące się w Kościele Katolickim, Apostolskim Mojego Syna  i zło w waszych zawierzonych mi rodzinach. I to wy pomóżcie Matce waszej organizować te pielgrzymki do Mojego Tronu w Wilnie".

 

Czasy Ostatnie to zaistnienie „Ostrzeżenia”- Małego Sądu Ducha Świętego, w stosunku do każdej osoby, po którym ma zostać mało ludzi, gdyż wielu go nie przeżyje ze względu na swoje grzechy. W tym kontekście, bardzo poważnie wybrzmiewają słowa: „Zostaną tylko ci, co zawierzą się i zaufają Maryi Królowej z Ostrej Bramy”.

Natomiast polityczne zagrożenie Polski i waga opieki Matki Bożej Ostrobramskiej obrazują słowa:

„Wasze modlitwy mała trzódko i wasze Zawierzenie KRÓLOWEJ KORONY POLSKIEJ I LITWY, zmniejsza duże ryzyko, by was nie wyrugowano z mapy świata”.

 

 

Zapraszamy do Zawierzenia się MBO. Całość materiału:

http://www.domymodlitwyjp2.pl/pl/mb-ostrobramska-na-czasy-ostatnie

 

 

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 1 (głosów:2)