Zmierzch cywilizacji łacińskiej.

Obrazek użytkownika Łukasz Kuk
Historia

Czym są cywilizacje i jaki wpływ mają na nasze życie. Zgadnienie z tym związane zdecydował się zgłębić wybitny historyk i badacz profesor Feliks Koneczny.    

Cywilizacja jako metoda życia zbiorowego łączy wypracowane przez człowieka formy życia społeczenego i kulturowego. Cywilizacja określa ramy współzależności zarówno czynników materialnych jak i duchowych. W podstawowej definicji cywilizacji według Feliksa Konecznego znajduje sie pięć dziedzin życia ludzkiego. Są nimi;dobro, prawda, zdrowie, dobrobyt i piekno. Na podstawie tej definicji możemy rozróżnić od siebie cywilizacje. 

I tak jak w przypadku ''dobra'' możemy sie zastanowić czy koncepcja życia społecznego kieruje sie dobrem jednostki (personalizmu), jak ma to miejsce w przypadku cywilizacji łacińskiej czy też dobrem zbiorowości nadrzędnej nad jednostką, czy będzie to kasta, ród, klan, naród czy państwo, co charakteryzuje pozostałe cywilizacje bizantyjską, arabską, chińską, bramińską, żydowską, turańską. 

Podobnie rzecz się ma w określaniu sposobu organizacji życia zbiorowego. W cywilizacjach mamy podział na cywilizacje organizmu jako dobrowolnym zrzeszeniu ludzi, różnorodności w jedności (cywilizacja łacińska) , oraz takie, które cechują się mechanicznym podejściem do człowieka, uważając społeczeństwo jako jednolita masę, przymuszaną metodami represji do funkcjonowania w ustroju życia zbiorowego (cywilizacja bizantyjska i turańska). To właśnie te cywilizacje były kolebkami ideologii komunistycznej w Rosji i narodowo-socjalistycznej w Niemczech. 

Kolejną cechą opisującą przynależność do określonej cywilizacji jest rozróżnienie na prawo prywatne i publiczne. Cywilizacja łacińska opiera sie na greckiej filozofii, rzymskim prawie i etyce chrześcijańskie. Prawo rzymskie,rozróżnia prawo prywatne odnoszące się do jednostek i prawo publiczne odnoszące sie do  państwa. Prawo prywatne i publiczne nie funkcjonuje w innych cywilizacjach. 

Stosunek religii do państwa jest równiez wyznacznikiem przyporządkowania do cywilizacji. W cywilizacji łacińskiej religia jest niezależna wobec państwa w przeciwieństwie do cywilizacji turańskiej , gdzie cerkiew prawosławna jest instrumentem władcy.  W Rosji władca kraju stoi ponad religią.

Według Konecznego Niemcy szczególnie od momentu powstania Prus ugruntowały przynależność do cywilizacji bizantyjskiej. Od tej chwili możemy zauważyć, że bliżej im jest do porozumienia z Rosją niż z Polską, będąca kwintesencją cywilizacji łącińskiej. 

Ponadto Konieczny twierdził, że tym co różni cywilizacje łacińską od cywilizacji bizantyjskiej jest stosunek do moralności indywidualnej i moralności zbiorowej. W cywilizacji bizantyjskiej moralność pojedyńczej jednostki jest odzielana od moralności państwa. 

 

 

Oto kilka podstawowych zasad, którymi kieruje się cywilizacja łacińska;

-wyższość moralności nad prawem-zródłem prawa jest moralność

-stale rosnące wymogi etyczne i doskonalenie prawa w oparciu o nie.

-władzę i poddanych obowiązują te same prawa moralne

- święte prawo własności

-samodzielność i niezależność ekonomiczna ludzi

-małżeństwo monogamiczne kobiety i mężczyzny

-naród, jako naturalny związek duchowy, oparty na dobrowolności

Niezbywalne prawo naturalne jako kodeks moralny w cywilizacji łacińskiej obejmuje takie zagadnienia jak; prawo do życia, do własności, zabawy i religii. 

Prawo w cywilizacji Łcińskiej jest tworzone na podstwie norm etycznych i moralnego prawa naturalnego.

Aequitas sequitur legem-Sprawiedliwość idzie za prawem.

Ambulatoria est voluntas defuncti usque ad vitae supremum exitum-Wola spadkodawcy może być zmieniona aż do ostatniego tchnienia.

Delicta parentium liberis non nocent-Czyny niedozwolone rodziców nie obciążają dzieci. 

Dolum malum facit qui ex aliena iactura lucrum quaerit-Działa podstępnie, kto próbuje osiągnąc zysk z cudzego niepowodzenia. 

Dulus non praesumitur-Złego zamiaru nie domniemuje się. 

Dura lex, sed lex-Twarde prawo, ale prawo. 

Hominen causa omne ius constitutum sit-Wszelkie prawo winno być stanowione pod kontem człowieka. 

In dubio pro reo- W razie wątpilwości należy rostrzygać na korzyść pozwanego. 

In legibus magis simplicitas quam difficultas placet-W prawie powinna obowiązywac prostota, nie zawiłość. 

Iura non in singulas personas, sed generalier constituntur-Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne osoby, lecz dla wszystkich.

Ius publicum privatorum pactis mutari non potest-Prawa publicznego nie można zmienic w drodze prywatnej umowy. 

Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae dividere possumus- Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury. 

Legem brevem esse oportet-Ustawa powinna być zwięzła. 

Lex retro non agit-Ustawa nie działa wstecz. 

Libertas inaestimabilis res est-Wolność jest bezcenna. 

Neglegentia culpa est-Zaniedbanie jest winą. 

Optima est legum interpres consuetudo-Zwyczaj jest najlepszą wykładnią prawa.

Placuit in omnibus rebus praecipuam esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem- We wszystkich sprawach powinna mieć pierwszeństwo zasada sprawiedliwości i słuszności nad zasadą ścisłego prawa. 

Quod ad ius naturalre attinet, omnes homines aequales sunt-Zgodnie z prawem naturalnym wszyscy ludzie sa równi. 

Satius enim esse impunitum relinqui facinus nicentis quam innocentem damnari-Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy, niż skazać niewinnego. 

Vim vi repellere licet- Siłę wolno odeprzeć siłą. 

W tym samym duchu warto spojrzeć na charakterystykę cywilizacji bizantyjskiej, jej odmiennym podejściem do człowieka i funkcjoinowania państwa. 

-Stawianie prawa publicznego ponad prawem prywatnym. 

-Zwierzchność władzy politycznej nad duchowną.

-Niezależnośc polityki od moralnosci. 

-Państwo w cywilizacji bizantyjskiej tworzy potężną biurokracje i 

 bardzo rozbudowane prawo regulujące wszystkie dziedziny życia. 

-Wzmacniany ucisk fiskalny. 

-Rozrośnięty aparat państwowy powodujący upadek nauki, sztuki i 

 literatury.

-Przewaga mechanizmu państwowego nad organizmem czyli 

 indywidualizmem i różnorodnością jednostki. 

-Centralizm państwowy. 

-Absolutna karność i posłuszeństwo wobec władzy.

 

Feliks Koneczny w swojej wieloletniej pracy badawczej nad cywilizacjami doszedł do wniosków których nawet czas nie nadszarnął. Nawet dziś w dobie globalizacji nie trudno pokusić się o głębszą refleksje widząc jaki kierunek obiera się globalnej polityce.

Unia Europejska przekształca się w duchu cywilizacji bizantyjskiej w scentralizowane super państwo z dywizjami urzędników generujących kontynery często absurdalnych dyrektyw i regulacji mających ujednoloicić każdą sfere życia. Ponadto Unia Europejska zachęca branże do utraty niezależności ekonomicznej kusząc dopłatami , które wiążą i uzależniają wszystkie dziedziny gospodarki od scentralizowanego unijnego systemu, co ostatecznie prowadzi do całkowitego podporządkowania sie państw narodowych brukselskiej polityce i utracie suwerenności na podłożu ekonomicznym, kulturowym i prawnym.   

Nasz krajowy estabishment również ulega pokusie budowania cywilizacji bizantyjskiej. Dzieje się to poprzez permanentne podwyższanie podatków, ucisk fiskalny i rozrastającą sie biurokracje.Obecnej włądzy zdecydowanie bliżej do traktowania społeczeństwa jako jednej wielkiej podporządkowanej represjom masie ludzkiej niż postrzeganiu jednostek jako niezależne organizmy posiadające własną wole i rozum. Prawo do życia jest reglamentowane, do wolności ograniczane, do kultywowania swobód religijnych uzależniane od łaski bądz niełaski władzy. 

https://planetaprzemian.blogspot.com/

Zródło 

''O wielości cywilizacji''- Feliks Koneczny

http://www.katolickie.media.pl/polecane/publikacje-polecane/4160-cywilizacja-aciska-w-punktach

dr Leszek Sykulski

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:10)

Komentarze

- wszystko ładnie dookreślone i nazwane po imieniu - tak jak należy.

Przy takim uporządkowaniu wzorców łatwo zobaczyć gdzie my jesteśmy w tej chwili.

Zabrakło mi tylko przełożenia teorii na praktykę które to wykoślawione relacje w Polsce (Rząd prawicowy działający wedle cywilizacji łacińskiej - i w samorządach esbecja i postkomuniści z bizancjum - doskonały przykład Warszawa) - nie są realizowane wedle wzorców "na górze" i odbiór społeczny nie przekłada się na działania Rządu co dało się zauważyć nawet podczas ostanich wyborów Prezydenckich gdzie Pan Prezydent Andrzej Duda wygrał tylko niewielką przewagą głosów.

O "mały włos" nie doszło do wygranej Żyda Rafała Trzaskowskiego i praktycznie rozbioru Polski.

Pytanie - jak to naprawić skoro Warszawa stale i niezmiennie głosuje za Żydami (wcześniej H.G. Waltz) - mimo ciągłych podwyżek i wyrzycania ich na zbitą twarz z mieszkań ?

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Pytanie dziejowe o najwyższym znaczeniu - czy działacze PiS-u i Zjednoczonej Prawicy za miliony ze SKOK-ów poświęcą niepodległość Polski ?

#1654516

Upadek cywilizacji łacińskiej to tendencja ogólna. W Polsce też to się dzieje, ale moim zdaniem akurat Polska spośród wszystkich krajów naszej cywilizacji, ma wciąż jeszcze największe szanse odwrócić te trendy i upadek powstrzymać. Tu to tłumaczę: https://www.salon24.pl/u/gps65/1068248,upadek-cywilizacji

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1654601

Myśli Konecznego są ponadczasowe, a podsumowanie Autora  jest celne choć bolesne...

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Yagon 12

#1654523

Pobieżny nawet przegląd punktów charakteryzujących cywilizacje wskazuje, że okręt pod nazwą Polska niebespiecznie zmienia kurs z "Ł" na "T". To smutna konstatacja, tym bardziej, że nie widać za bardzo, co mogłoby tę tendencję odwrócić. Jakoś nie ma ochotników na bohaterów. Wszyscy chyba łudzą się, że jakoś to będzie.

Nie widać nawet skromnych ruchów, które w dłuższej perspektywie mogłyby wpłynąć na jakąś zmianą postaw, czy myślenia jednostek lub małych grup ludzi. Logika jest także w odwrocie. Może warto coś robić lokalnie? Taka praca u podstaw. 

PS warto zauważyć, że autor opracowania, z którego korzystałeś stworzył "świetny konspekt na temat cywilizacji łacińskiej, ale jest ekstremalnym libertynem, czyli ma z nią niewiele wspólnego".

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1654566

Nazwanie mnie libertynem, to maksymalna obraza. Wypraszam sobie takie chamstwo. To, co Pan o mnie napisał, jest ewidentną nieprawdą. Nie jestem libertynem. Apeluję o zaprzestanie rozpowszechniania kłamstw na mój temat. Ten Pański atak na mnie nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, bo nie widać żadnych korzyści, jakie miałby Pan odnieść, kłamiąc, obrażając i obnażając swe chamstwo. Po co to Panu? Nie zalecam takiego zachowania. Jedyne co może Pana usprawiedliwić to ignorancja językowa i nieznajomość znaczeń polskich słów. 

Uważam Konecznego za najlepszego, ponadczasowego historiozofa. Moje poglądy są w pełni zgodne z jego opisem cywilizacji. Tu uzupełnienie powyższej notki: https://www.salon24.pl/u/gps65/949508,jaka-cywilizacja-upada

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1654600

Prosze się zgłosić do autora tego zdania. Linki w tekście głównym do tekstu, na którego końcu:

link: cywilizacja-lacinska-w-punktach/

PS ciągle nowe szczyty? To już Himalaje chyba?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1654602

Rozpowszechnianie kłamliwych, oczerniających, obrażających cytatów to również chamstwo i apeluję o zaprzestanie takich działań. Jak Pan czegoś nie rozumie, to proszę po prostu spytać, a nie cytować jakieś internetowe mendy i ich głupkowate przysrywanki. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1654607

Proszę to weryfikować u źródła. Nie będzie problemu. Nie mam możliwosci usunięcia komentarza. Pozdrawiam.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1654608

Maruchę poznałem osobiście, na zlocie Ciemnogrodu w Osieku - to emigrant mieszkający w Szwecji - wtedy był jeszcze normalny. To człowiek, który ma ze mną osobiste porachunki, bo razem z wieloma polskimi patriotami opuściłem ostentacyjnie jego listę dyskusyjną, gdy napisał, że ma Polskę i Polaków w dupie. Od tego momentu, a działo się to jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku, szkaluje nas w Internecie, czyniąc niestosowne, złośliwe przysrywanki. On kłamie świadomie. Nie zalecam cytowanie takich mściwych internetowych mend. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1654609

Nie mam mam to wpływu. Przepraszam, jeśli cię uraziłem. Mogę wystapić do admina o usunięcie tego komentarza. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1654645

Dziękuję za skorzystanie z mojego skrótowe streszczenia cywilizacji, które zrobiłem na podstawie historiozoficznej myśli Feliksa Konecznego. Warto o tym temacie pisać i te kwestie przypominać, bo jest to dość słabo naukowo rozpracowane. 

Myślicieli zajmujących się tym tematem, czyli syntezą dziejów ze względu na bardzo ogólne cechy życia zbiorowego pozwalającego wyodrębnić różne cywilizacje, jest mało, w zasadzie tylko kilku, czy kilkunastu. Obok Feliksa Konecznego to jeszcze Oswald Spengler, Arnold Toynbee, Samuel Huntington czy Francis Fukuyama - to są najbardziej znani - i jeszcze może góra kilkunastu mniej znanych. Widać więc, że ta dziedzina jest słabo poznana. Warto o tym pisać jak najwięcej. Feliks Koneczny jest niewątpliwie najwybitniejszym badaczem tej materii. 

W ramach uzupełnienia podaję odnośniki do moich notek, w których streszczam myśl Konecznego dotyczącą cywilizacji i wnioski, jakie z tego płyną w kwestii tego co się dzieje współcześnie:

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1654605

Cywilizacja łacińska, na której fundamentach zbudowano Zachód jest od kilkuset lat atakowana nie tylko przez cywilizację bizantyjską i turańską ale głownie przez cywilizację żydowską opartą na Talmudzie i  jego wielowiekowych interpretacjach.

Globaliści to przecież reprezentanci cywilizacji żydowskiej a takim jaskrawym dowodem na to jest opanowywanie przez nich i kształtowanie prawa(uniwersytety) i stosowania prawa(system wymiaru sprawiedliwości został sprywatyzowany przez przedstawicieli tej cywilizacji. 

Działali oni poprzez tajne stowarzyszenia masońskie i ofensywę przeciw naszej cywilizacji łacińskiej rozpoczęli poprzez inicjowanie reformacji Lutra a potem poprzez sprokurowanie Rewolucji Francuskiej, potem bolszewickiej, hitlereowskiej, stworzeniu eurokołchozu i wojny biologicznej z wirusem SARS-Cov2..

Dlatego w książkach masońskich czytać możemy: „trzy wielkie nastąpią uderzenia, od których zadrży świat“. 
Pierwszem z tych uderzeń była wielka rewolucja francuska, potem rewolucja bolszewicka a trzecim ma być  zniszczenie KRK, czego jesteśmy świadkami(rewolucja obyczajowo seksualna 68', II Sobór Watykański a najnowszym uderzeniem było zmuszenie BXVI do abdykacji i wybór w 2013 roku Franciszka przez lobby homoseksualne Kurii Rzymskiej i episkopatów w krajach Zachodu- Franciszek mianował już zdecydowaną większość członków kolegium kardynalskiego, którzy będą wybierać jego następcę).

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1654692

Prof. Wojciech Roszkowski w ostatniej książce napisał: Być może syntetycznym ujęciem istoty cywilizacji zachodniej byłaby wiara w skuteczność kultywowania cnoty ("Bunt barbarzyńców", Biały Kruk 2020).

Kupiłem tydzień temu.

To może jednak: W poszukiwaniu cnoty (4)

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1654706

Tak Franciszek widzi "nowoczesne" Boże Narodzenie:

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1654757

żeby nie powiedzieć - KO(S)MICZNE.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1654763

Z ostatniej chwili:

 

4 maja 2021

gang PiS

wydał Narodowi wojnę

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2
#1670595

Z ostatniej chwili:

 

4 maja 2021

gang PiS

wydał Narodowi wojnę

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2
#1670596