Likwidacja lub niepodległość Polski z NWO w tle...

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Świat
Będę pisał do bólu. Wybór pomiędzy R. Trzaskowskim a A. Dudą (a tak najprawdopodobniej będzie w II turze) jest wyborem likwidacji Polski poprzez kondominium niemiecko-rosyjskie wspierane globalistami a jej niepodległością, którą gwarantuje nam strategiczne partnerstwo z USA pod rządami D. Trumpa.
 
I nic a nic nie zmieni na dziś mojego zdania, tym bardziej, że "kandydat na kandydata" R. Trzaskowski swoimi zapowiedziami potwierdza taką diagnozę. Ewentualne zastopowanie budowy CPK byłoby bowiem typowym antypolskim działaniem proniemieckim a rezygnacja z przekopu Mierzei Wiślanej prorosyjskim. Rozwiązanie natomiast PFN byłoby ziszczeniem marzeń obu dawnych naszych zaborców (ale też demo-liberalnych globalistów) polegającym na zniszczeniu polskiej tożsamości narodowej (m.in. tradycja, wiara katolicka, historia, patriotyzm narodowy), a przynajmniej służącym jej osłabieniu. Likwidacja TVP z kolei oznaczałaby - wobec antyrządowej roli wizualnych mediów prywatnych - koniec ogólnej demokratycznej namiastki pluralizmu takich mediów w Polsce.
 
Warto też w tym miejscu przypomnieć, co onegdaj zapowiadał G. Schetyna, który stwierdził, iż w przypadku ponownego objęcia władzy przez PO zlikwiduje CBA oraz urzędy wojewódzkie. To ostatnie oznaczałoby po prostu rozbicie dzielnicowe Polski, gdzie poszczególne samorządy byłyby udzielnymi księstwami niezależnymi od władzy państwowej. Wtedy też moglibyśmy pożegnać się z niepodległością i suwerennością naszego państwa, naszej Polski.
 
Innym, trochę zagadkowym, aspektem jest chwalenie się przez R. Trzaskowskiego jednokrotnym udziałem (po zaproszeniu przez Radosława Sikorskiego) w spotkaniu Grupy Bilderberg, która wedle Wikipedii jest: "międzynarodowym, tajnym stowarzyszeniem osób ze świata polityki i gospodarki organizującym coroczne spotkania, w których bierze udział od 120 do 150 zaproszonych osób złożonym z najwyższej rangi polityków (premierów, ministrów, przedstawicieli monarchii), członków zarządów wielkich instytucji międzynarodowych, znaczących fundacji, banków i korporacji o globalnym zasięgu i wpływie. Podczas spotkań za zamkniętymi drzwiami, omawiane są najważniejsze w danym czasie dla świata sprawy dotyczące bezpieczeństwa, polityki i gospodarki" [1].
 
Oprócz stałych jej członków (wedle niektórych: masonów i iluminatów) od czasu do czasu doprasza się do tego towarzystwa jednostkowe osoby, które mogą w przyszłości - wedle nich - stanowić jakieś osobowe podwaliny Jednego Rządu Światowego w ramach rockefellerowskiego NWO. Uważa się, że takie osoby będą spełniać rolę wykonawców zamierzeń ideologów NWO.
 
Grupę Bilderberg założył mason z żydowskiej loży B'nai B'rith, niemiecko-polsko-żydowskiego pochodzenia Józef Hieronim Retinger. To jedna z bardziej tajemniczych postaci, o której w sumie mało wiemy. Polskie AK wydało na niego podczas II WŚ wyrok śmierci, ale mimo prób nie został wykonany. J. Retinger był doradcą W. Sikorskiego i towarzyszył mu zawsze w podróżach... oprócz tej jednej, kiedy nastąpiła katastrofa w Gibraltarze. Podejrzewano go, że był agentem brytyjskim a także sowieckim. Po wojnie szara eminencja unio-europejska - jeden z najważniejszych ideologów i apologetów powstania unii krajów europejskich.
 
Grupa Bilderberg jest ściśle powiązana z organizacją CFR, czyli Radą Stosunków Zagranicznych (Council on Foregin Relations) założoną w Nowym Jorku przez bankiera słusznego pochodzenia Paula Moritza Warburga, który był jednym z inicjatorów powstania amerykańskiego koszmaru czyli prywatnego banku emisyjnego USA (FED) oraz swego czasu szef amerykańskiego oddziału firmy I.G. Farben, która później wsławiła się się współpracą z niemieckimi nazistami i produkcją Cyklonu B.
 
Kolejnym organem NWO jest tzw. Komisja Trójstronna (Trilateral Commission) założona oczywiście przez również słusznego etnicznie przemysłowca Dawida Rockefelera przy wsparciu Zbigniewa Brzezińskiego. Zrzesza prywatne osoby z całego świata i przez wielu jest uważana za kolejny swoisty fundament przyszłego Rządu Światowego a wielu z członków jest również też członkami CFR.
 
Kolejnym, tym razem europejskim ciałem wykonawczym NWO jest Europejska Rada Spraw Zagranicznych (European Council on Foreign Relations - ECFR). Została założona w 2007 roku m.in. przez G. Sorosa za pośrednictwem jego Open Society Foundation. W tym europejskim oddziale CFR, czyli ECFR udziela się R.Trzaskowski a w ramach całej CFR działa think tank The David Rockefeller Studies Program. I zapewne właśnie ECFR, DRSP lub sama Open Society Foundation G. Sorosa (to podmiotowo to samo) finansowały zdobywanie wiedzy przez R. Trzaskowskiego. 
 
Wielu też wskazuję na istnienie tzw. Komitetu 300, zrzeszającego 300 najbardziej wpływowych ludzi świata, którzy tak naprawdę stanowią już zręby Rządu Światowego - NWO [2] a piramida władzy
kończy się na tzw. Radzie 13.
 
(Na szczycie piramidy znajduje się Rada 13, która jest kręgosłupem Rządu Światowego. Poziom niżej są najbogatsze i najpotężniejsze rodziny oraz Komitet 300. Kolejny poziom stanowią : Grupa Bilderberg, CFR, Komisja Trójstronna)
 
Dla przypomnienia. Idea NWO zakłada m.in. [3]:
 
- powstanie jednego państwa o ogólnoświatowym zasięgu, z jednym funkcjonującym systemem monetarnym (z naciskiem na pieniądz elektroniczny), które będzie znajdować się pod kontrolą oligarchów i ich następców. Liderzy wybierani będą spośród elity, w której panować będzie system przypominający średniowieczny feudalizm,
- funkcjonowanie jednej religii w formie kościoła państwowego (new age). Zakazany będzie m.in. Kościół Katolicki,
- infiltrowanie, powszechną kontrolę, monitorowanie audiowizualne i identyfikowanie wszystkich jednostek ludzkich, np. poprzez czipowanie a ponadto ogłupianie ludzi (zmniejszenie lub pozbawienie ich wrodzonej lub nabytej inteligencji) i ich spauperyzowanie (zubożenie) oraz atomizację,
- radykalne ograniczenie osobistej wolności ludzi, które ma być realizowane poprzez wmówienie ludziom, że to jest konieczne dla ich dobra i bezpieczeństwa (np. w przypadku terroryzmu czy epidemii),
- zniesienie instytucji małżeństwa. Dzieci mają być odbierane rodzicom już na początku i wychowywane mają być w specjalnych państwowych instytucjach,
- dozwolenie i propagowanie aborcji, eutanazji, przy powszechnej sterylizacji na żądanie (lub przymusowej) a ponadto promocję mulitikulturowości, gender, zboczeń LGBTQ+, new age, postaw nihilistycznych i konsumpcjonistycznych oraz wielu innych anaturalnych zachowań ludzkich,
- brak własności prywatnej i całkowite zmonopolizowanie gospodarek przez wielkie korporacje państwowo-oligarchiczne, czyli koniec kapitalizmu, nawet w obecnej, wykrzywionej formie,
- drastyczne ograniczenie liczby ludności na świecie m.in. poprzez lokalne wojny, kontrolowane epidemie, szczepionki powodujące bezpłodność, eugenikę, GMO a także szybko rozprzestrzeniające się choroby i głód.
 
Nie wiem na ile te przechwałki uczestniczenia przez R. Trzaskowskiego w bilderbergowej "elicie światowej" mają jakieś konkretne przesłanki, które byłyby czymś więcej niż wybujałym ego tego pana, tym niemniej faktem jest, że w 2019 roku uczestniczył on w spotkaniu Grupy Bilderberg, co musi niepokoić. Dziwię się, że ten "kandydat na kandydata" publicznie obnosi się z tym faktem, bowiem winno to być oceniane zdecydowanie negatywnie a nie pozytywnie jak R. Trzaskowski zapewne by chciał, tym bardziej, że zapewne przewidziano dla niego rolę marionetki wykonującej zadania wyznaczone przez "starszych i mądrzejszych".
 
Ponadto bardzo rzadko na arenie międzynarodowej jakikolwiek polityk czy też przedstawiciel jakiegoś silnego kapitału prywatnego czy wpływowych lobby, oficjalnie przyznaje się do członkostwa w Grupie Bilderberg. Wszystko to, co jest na niej podejmowane owiane jest przecież mgłą tajemnicy. Stąd nie wiem, czy czasem owa jednokrotna bytność na tym spotkaniu R. Trzaskowskiego jest jednoznaczne z reprezentowaniem przez niego tego środowiska. Jeżeli tak nie jest to te jego buńczuczne chwalenie się z takiego uczestnictwa wynika właśnie ze zwykłej bufonady R. Trzaskowiskiego i jego wybujałego ego, dorównującego temuż u Marszałka Senatu.
 
Tak czy inaczej R. Trzaskowski jest bardzo niebezpieczny dla Polski, bowiem nie tylko reprezentuje interesy niemiecko-rosyjskie, ale też być może międzynarodowe (globalistów), dążące do budowy Jednego Rządu Światowego. Nie chcę demonizować, ale gdyby to R. Trzaskowski wygrał wybory prezydenckie to czekają Polskę trudne czasy zakończone najprawdopodobniej utratą przez nią niepodległości i suwerenności. Czy tego jako Polacy chcemy? Sądzę, że zdecydowanie nie!
 
 
P.S.
Mam nieodparte wrażenie, że cały ten Nowy Porządek Świata (NWO) może być po prostu zwykłą utopią, którą sobie wymyślili ludzie, którym pieniądze i władza zlasowała mózgi. Może nawet mitomańsko sami w tą utopię uwierzyli i są szatańsko nią opętani.
 
Od kilkunastu już lat informacje o tym, że to oni praktycznie rządzą światem stała się publiczna i implikująca wiele różnych tzw. "teorii spiskowych". Może mi się tylko wydaje, ale to właśnie oni są odpowiedzialni za tworzenie tych teorii a celem tego jest przekonanie ludzi o nieuchronności przejęcia przez nich władzy nad światem.
 
Zapewne takiej władzy pragną, ale czy jest ona możliwa? Historia uczy, że jednak ludzkość zawsze wygrywała z utopijną próbą budowy ponadnarodowej organizacji spoleczno-politycznej. Upadło Cesarstwo Rzymskie, upadła III Rzesza Niemiecka, upadł ZSRR i komunizm. Być może niedługo upadnie UE w dotychczasowej formie. Globaliści o tym wiedzą, stąd chcą tak zmanipulować ludzi, aby byli oni przekonani, że tym razem nieuchronnie zapanuje NWO i oni będą władzą. Uważam jednak, że to się nie uda tak, jak dotychczasowe wskazane powyżej totalitarne próby realizacji idei Jednego Rządu Ponadnarodowego.
 

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw)
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com
Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.6 (głosów:15)

Komentarze

Cyt: "Mam nieodparte wrażenie, że cały ten Nowy Porządek Świata (NWO) może być po prostu zwykłą utopią, którą sobie wymyślili ludzie, którym pieniądze i władza zlasowała mózgi."

Że utopią nie jest, świadczą ostatnie kadencje sejmu. Trwa zażarta walka w której nikomu włos z głowy jeszcze nie spadł. Ściera się ryt szkocki z francuskim.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

"Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę;
Którzy chlipiecie z „Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę."

#1632641

Napisałem o utopii w sensie możliwości powstania Jednego Rządu Światowego (NWO). Moim zdaniem ludzkość się obroni, ale będzie bardzo trudno. 

Pozdrawiam

P.S.

Tak szczerze to pomimo, że śledzę masonerię to dziś wzajemna wojenka rytu szkockiego z rytem francuskim już nie jest tak widoczna. Co prawda ryt francuski jest bardziej rewolucyjny i przewidujący powstanie rządu światowego jak najszybciej a ryt szkocki raczej jest za ewolucją. Ale tak naprawdę zarówno w rycie francuskim jak i rycie szkockim są zwolennicy obydwu dróg. Dla Polski jednak lepszy jest raczej ryt szkocki. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1632645

Lubię Twe opracowania Krzysztofie, choć czasem są przy długie, a przez to nużące.

Cyt: "Moim zdaniem ludzkość się obroni, ale będzie bardzo trudno." Pobożne życzenia to jedno, realia to drugie. Ludzkość, się nie obroni przed NWO. Nie jest kwestią czy, ale kiedy to nastąpi. Takie enklawy jak Polska, Wegry, ba! - Rosja i Chiny też ulegną temu destrukcyjnemu zjawisku. To walec, jedzie, równa i wyrówna. Prawdopodobnie, jeśli nie będę poddany ciałopaleniu, to robaki nie pozostawią już po mnie śladu. Ale to niechybnie nastąpi.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę;
Którzy chlipiecie z „Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę."

#1632855

Dziękuję za dobre słowo. Zawsze to miłe. 

Ja jednak mam nadzieję, że ten walec okaże się walcem z dykty. Oby! Co do długości tekstu to staram się go ograniczać , choć przyznam, że nieraz mi sie to nie udaje. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1632946

I komu ta Kidawa przeszkadzała?
Znając pomysłowość prawników w "interpretacjach" to tak się zastanawiam czy naprawdę nie dało się przesunąć terminu samego głosowania zamiast całych wyborów. Czasowo ta podmiana jakoś tak się dziwnie zbiega z sondażowym osłabieniem Trumpa...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1632783

Komentarz niedostępny

Komentarz użytkownika Leszek1 został oceniony przez społeczność bardzo negatywnie i jest niedostępny. Nie można go już odkryć. Bardzo nam przykro.. :(

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1632791

Co do Polin to mam duże wątpliwości czy sprawa rzeczywiście wygląda tak, hm, optymistycznie.
Jeśli przyjąć, że Krajski z grubsza wie co mówi (nie mam pewności, ale chyba to on kiedyś tłumaczył), że dla Chabadu "Ziemia Święta" gdzie oczekują swojego "mesjasza" to wschodnia część Polski i zachodnia obecnej Ukrainy to tutaj otwiera się wręcz idealne pole do współpracy strasznych braci z Berlinem.

A tak się składa, że podział Ukrainy już widać gołym okiem, a jak się bliżej przyjrzeć to i w Polsce można dostrzec niepokojące znaki. W tej wersji wszyscy zainteresowani doskonale się nami pożywią - zarówno straszni bracia jak i Moskwa oraz Berlin. Z kolei Waszyngton będzie miał "strategiczne partnerstwo" z tym jakimś nowym tworem bo tu przecież chodzi o obecność w regionie, a nie o to żeby miał on formę akurat Polski.

W sumie bardzo źle to wszystko zaczyna się toczyć, zwłaszcza że wiele klocków podejrzanie dobrze do siebie pasuje.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1632800

Moja kpiąco - ironiczna uwaga "cóż złego w Polin" była odpowiedzią na idiotyczne twierdzenie, że "Kaczyński prowadzi nas do Polin" w jakimś głupawym komentarzu. Mamy 3 wielkie zagrożenia - bezpośrednie militarne ze strony Rosji (obecność amerykańska może je osłabić), niemieckie zwasalizowanie gospodarcze (rząd się stara "wybić") i dominacja mniejszości żydowskiej odziedziczona po "okrągłym stole". Rząd stara się przezwyciężyć ograniczenia wynikające z tamtych ustaleń, co wywołuje furię wszystkich beneficjentów okrągłostołowych. Największa rola przypadła mediom pod kontrolą "etniczną" ("Wyborcza" i TVN), które są skrajnie zmotywowane, by wysadzić ten rząd.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Leopold

#1632837

Nie jestem przekonany, ze moje stwierdzenie, iz jestesmy prowadzeni do Polin bylo glupawe, skoro wszystkie znaki na niebie i ziemi, oraz starania rzadu na to wskazuja.

Sadzilem, ze doskonale Pan zdaje sobie sprawe, iz na tym sie skonczy resztka niepodleglosci Polski, i ze to, mimo wszystko - jest lepszym rozwiazaniem, niz zbrojna agresja Rosji na Polske.

Uwazalem, ze pisal Pan te slowa:  "I cóż takiego złego w Polin? Żydzi o nas przynajmniej zadbają, nie to co te ruskie trolle.",  wlasnie z tym przeswiadczeniem.

Jezeli sie mylilem - przepraszam.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1632860

Tak czytam, próbuję złapać przesłania/przemyty w postach tego wątku (i nie tylko tego wątku) i wydaje mi się, że przepraszanie jest niekonieczne. Kurtuazja ma swoje granice, nie zginaj karku przed gilotyną.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

"Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę;
Którzy chlipiecie z „Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę."

#1632863

Istnieje spora rozpietosc pomiedzy slowem "wiedziec" a slowem "chciec".

Ja myslalem, ze on tylko wiedzial, a okazuje sie, ze on chcial.

Dlatego uwazalem za stosowne, przeprosic go za swoja pomylke.

Pozdrawiam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

To się zaczeło od likwidowania polskości, od wyśmiewania i lżenia naszej przeszłości, naszych bohaterów i naszej wiary. To jest pierwszy krok, drugim będzie likwidacja Polski. J.M.Rymkiewicz

#1632895

W swojej książce "Geniusz Żydów na polski rozum" wspomniał (co nie znaczy "postulował"), że sprowadzenie 500 000 Żydów do Polski rozwiązało by problem niebezpieczeństwa rosyjsko - niemieckiego. Oczywiście mogło by to nas ocalić przed ew. zagładą fizyczną (nigdy nie wiemy, czy nie narodzi się jakiś charyzmatyczny przywódca w Niemczech czy Rosji), ale zostalibyśmy sprowadzeni do roli Arabów w Izraelu. Powodzi im się lepiej niż "wolnym" w sąsiednich krajach, ale mają status obywateli drugiej kategorii. Polakom taka perspektywa z pewnością nie odpowiada. Dlatego dziś musimy starać się odzyskiwać te dziedziny, nad którymi wpływ rządu jest czysto teoretyczny (produkcja filmów, sądownictwo, media,  min. spraw zagranicznych). Usiłowania rządu idą w tym kierunku (z umiarkowanym skutkiem). Na frontalne starcie z Żydami nikt sobie nie może pozwolić. Trzeba negocjować, ale negocjatorem powinien być "judeosceptyk" (nie filosemita i nie antysemita). 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

Leopold

#1632889

Cele opozycji są aż nadto jasne; nawet nie są ukrywane; nie ma mowy o realnych programach - jedynym programem wspólnym dla wszystkich "opozycjonistów" jest odsunięcie PIS od władzy. To nawet o wiele łatwiejsze zadanie propagandowe niż prezentacja konkretnych planów. Łatwiej krytykować kogoś odpowiedzialnego za wszelkie poczynania siedząc wygodnie w loży szyderców i przedstawiać każde źdźbło w oku przeciwnika jako belkę.
Opozycja w trosce o swoje przywileje ukształtowane przez kilkadziesiąt lat PRL i PRL-bis walczy o każdy przyczółek i bastion. Przypomnijmy, że po smoleńskiej katastrofie władza PO-PSL zagarnęła jak wojenny łup wszystkie istotne poza rządowe stanowiska (Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes NBP, prezes IPN, czołowi d-cy WP i inni). Nade wszystko zginął prezydent RP. To była okazja-marzenie dla władzy PO. Radości z tej największej (po II WW) katastrofy nie był w stanie ukryć premier Tusk i marszałek sejmu Komorowski.
Pycha władzy jednak zaowocowała klęska w wyborach prezydenckich (mimo tego, że B. Komorowski nie przejechał po pijanemu zakonnicy w ciąży przechodzącej po pasach) i następnie w wyborach parlamentarnych. Następne wybory parlamentarne nie były już całkowitą klęską establishmentu; w senacie opozycja uzyskała nieznaczną przewagę i stanowisko marszałka. Przedtem jednak stopniowo kasta z przyległościami utraciła istotne stanowiska w sądowniczym filarze władzy - to prezes TK, to pierwszy prezes SN, Teraz toczy się bezpardonowa walka o najważniejszy urząd w państwie.
Opozycja, tymczasem podzielona, ma jeden zdeklarowany punkt - to oczywiście walka o odebranie władzy PIS. Jeśli pominąć jej zdecydowany elektorat, tzn. wszelkiego rodzaju kasty i koterie dobrze zakotwiczone w ukształtowanym systemie wzajemnych adoracji (usług i poparcia we wszelkich sprawach), to jeszcze by swój cel osiągnąć należy skaptować przynajmniej kilkanaście (lepiej kilkadziesiąt) procent wyborców, którzy do tych wybrańców nie należą.
Te bastiony i szańce opozycji, o które z determinacją walczy, to oczywiście stanowiska mające określony wpływ na kształtowanie prawa, na jego interpretację, na wymiar sprawiedliwości, na samorządy itd. Z racji, iż ukształtowany przez całą powojenną rzeczywistość ów establishment ma wspólne cele z wielkimi międzynarodowymi interesami, "zagranica", jak to określił na wstępie lider PO jest ważnym czynnikiem odebrania władzy PIS.
Czy cele, jakie stawiają sobie wielkie międzynarodowe grupy interesów są zbieżne z interesami Polski. Dla każdego myślącego Polaka jest jasne, że nie. Celem "możnych" europejskich jest utrzymanie status quo w Polsce sprowadzające się do spetryfikowania pozycji neokolonii - stanu, w którym np. zasady unijnego prawa są ważniejsze od naszej konstytucji, stanu, w którym wiodące unijne państwa zawsze wymuszą interpretacje przepisów korzystną dla nich ze szkodą dla Polski. Przykładów jest mnóstwo.
Stąd finansowe wsparcie ruchów politycznych mających przeciwdziałać wybiciu się Polski na rzeczywista niepodległość. Nieszczęściem dla Polski był dobrze zasłużony dla tych interesów, jednocześnie największy szkodnik gospodarczy w dziejach Polski - Donald Tusk. Zrobił, co do niego należało - wstrzymał rozwój Polski na dekadę (a może i na dłużej biorąc pod uwagę podwojenie ceny energii elektrycznej, za co ponosi wyłączna winę). Myślę, że kolejnymi, dobrze wyekwipowanymi emisariuszami tych międzynarodowych interesów byli: Palikot, Petru, Biedroń, czy Hołownia; na szczęście nie potrafią się z tych zadań wywiązać.
Cała propaganda opozycji też na szczęście jest nieefektywna. To propaganda w stylu Gebelsa.; powtarzanie w nieskończoność kłamstw i półprawd. Społeczeństwo już tego nie kupuje. Powiela się np tępą propagandę z czasów PRL polegającą np na tym, że Trybuna Ludu na pierwszych stronach podawała nieskończoną ilość katastrof zdarzających się na "zgniłym zachodzie" i przeciwstawiała wspaniałe budowle i inwestycje w PRL w rodzaju uruchomienia fabryki skaju, czy produkcji "Syrenek". Te informacje dotyczące katastrof były prawdziwe, tylko zachodzi tu kwestia właściwych proporcji. Pomijano skrzętnie fakt wielokrotnej przewagi w poziomie życia itp.
Taką samą propagandę sączy dzisiaj GW, TOK FM, czy (przepraszam za wyrażenie) "Sok z buraka". Podaje się zawsze ilość zarażonych i zgonów w Polsce nie omieszkając poprzedzić to partykułą "aż", a pomija się informację ile w tym czasie było zakażeń i zgonów we wspaniałych państwach "zachodu". Czytelnik nie ma rzetelnej informacji, nie ma porównania; to czysta propaganda. Na szczęście wyobrażenie tych propagandystów , że naród to bezmyślna masa jest całkowicie błędne. Społeczeństwo jest już w przeważającej mierze odporne na tego rodzaju prymitywny PR. Tak samo, jak reklama mówiąca, że smartfony sprzedaje się o 500 zł taniej, jest oczywistą bzdurą, na którą nikt w Polsce się nie nabierze. Rzetelna informacja, czy reklama, powinna podać ceny przed i po i jeszcze podać jakieś ceny z konkurencyjnej firmy - wówczas mielibyśmy do czynienia z szacunkiem do ewentualnego nabywcy.
Taki brak szacunku do wyborcy prezentują czołowe tuby propagandowe opozycji. Niech robią tak dalej, to zwiastuje rychłą klęskę...

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

 Janusz 40

#1632811

Dziękuję za wartościowy komentarz, który po liftingu mógłby być odrębną notką :)

Ma Pan rację, że Polacy już się nie nabierają na propagandowe zagrania opozycji a cały program opozycji polega na tym: "odsunąć PiS od władzy", co świadczy, że wszyscy na opozycji  dążą do jak najszybszej zmiany władzy. Niestety istnieje około 30% fanatyków, dla których nawet wystawienie antypisowskiego konia w wyborach byłoby ok. byleby rżał: "koniec PiS-u". Przykre na nich patrzeć i ich słuchać. Propaganda opozycji jest rzeczywiście toporna i nachalna. Na szczęście mamy teraz internet i możemy sie wszystkiego dowiedzieć. Tym niemniej pewnie dojdzie do II tury i walka będzie zażarta, bo chyba wszyscy wyborcy opozycji postawią na Trzaskowskiego. Ważne żeby Duda pozyskał nowych wyborców, szczególnie tych, którzy niegdy nie głosują. to winien być cel kampanii prezydenckiej. 

Pozdrawiam 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1632948

Ja podpisuje sie pod panskim tekstem.

Zaglosuje na prezydenta Dude, chociaz  wiecej sobie przed 5 laty obiecywalam. Wsrod znajomych mam np. "frankowiczow", ktorymi chcial sie zajac Pan Prezydent. :-((

Wiele zamierzen jednak wyszlo, i to mnie cieszy. Zeby pewne inwestycje dokonczyc potrzebuja go na te nastepne 5 lat. Poza tym nie widze zadnego lepszego kandydata.

Strategiczne partnertswo z USA biore troche krytyczniej niz Autor, prawdopodobnie nie mamy na razie innego wyjscia. Najwazniejsza jest gospodarka.  Z silna gospodarczo Polska beda sie liczyc. Dlatego potrzebujemy prezydenta, ktory poprze rzad w madrych inwestycjach.

Jezeli natomiast chodzi o TVP( szczegolnie TVP Info) no niestety jest bardzo tendencyjna. Chcialabym, zeby cos sie w niej zmienilo. Chcialabym wiecej informacji, mniej tendencyjnych analiz. Wiecej prawdziwych dyskusji. Tu niestety TVP info przypomina TVN. TVP istniec powinna, musi sie jednak  zmienic - na kolanach o to prosze.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Gosia

#1632817

No normalnie z chęcią bym Ciebie przytulił ;) PLUS!

Nie znaczy to jednak, że będę głosował na Dudę. Mam ja swego faworyta na którego głosowanie zachęcam.: https://bosak2020.pl/wp-content/uploads/Bosak2020_NowyPorzadek.pdf

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

"Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę;
Którzy chlipiecie z „Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę."

#1632857

Mam też znajomych, którzy wyemigrowali do Niemiec, prawie wszystko krytykują ( nasz rząd, jego działania), natomiast do Polski przyjeżdżają m.innymi do fryzjera, stomatologa, zakupy (mat. budowlane, wczasy w Kolobrzegu) bo tutaj taniej. Uważam, że skoro jest tak źle, to po co wracać na emeryturze do Polski...Wydawać pieniądze na emeryturze, w kraju gdzie się ją "wypracowało" Co do info, uważam, że "tendencyjność" o której Pani pisze, jest odpowiednia do poczynań kłamców (podmiana kandydata). Jeżeli uważa Pani TVN za wiarygodny, to po prostu używać w odpowiednim momencie pilota. Więcej o tej stacji i GW pisać nie będę, szkoda czasu.

Pozdrawiam serdecznie.

 

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1632965

 Chyba mnie Pan kompletnie nie zrozumial.J

Ja doceniam poczynania tego rzadu Nie wybieralabym mimo wszystko Dudy, gdyby bylo inaczej.

Jezeli chodzi o telewizje: moja obawa jest taka, ze TVPinfo  poziomowo  niestety staje sie podobne do TVN ( ktorego absolutnie nie cenie). Tak jak Pan mowi uzywam coraz czesciej pilota i przelaczam

Panie  myslacy jestesmy po tej samej stronie, tyle ze ja jestem troche bardziej krytyczna.

Takich ludzi co pan opisuje, tez znam z Niemiec, ja do nich nie naleze. Kiedys nawet probowalam mojej przyjaciolce cos niecos wytlumaczyc, nie udalo mi sie. Ja jestem umiarkowana zwolenniczka PIS-u, bardziej jestem patriotka.

Prosilabym Pana, zeby Pan Polakow mieszkajacych na obczyznie nie traktowal jednakowo zle. . Nie wie Pan z jakich wzgledow wyjechali z kraju.

Prosze sobie wyobrazic, ze mozna na obczyznie dalej Polske kochac, za Polska tesknic i szanowac wszystkich do9okola.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Gosia

#1633032

   Witaj! Trafny graficzny wizerunek kondonium Świata. Chyba jednak zakusy, za duże nad formą do spełnienia. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

ronin

#1632836

Czy pan, nigdy nie dotarł do dokumentów na temat korporacji Rockefellera o nazwie 3RP? Czy to możliwe, że żyjąc w Matrixie, zupełnie nie wie, co się z naszą Polską stało? Nic panu nie wiadomo, gdzie idą pieniądze inkasowane codziennie w miliardach złotych przez Urząd Skarbowy? Czy pan tego nie wie, czy jedynie nie dopuszcza, tej myśli i wiedzy do siebie? Czy nic panu nie wiadomo o fakcie, że Duda został wyznaczony na polski urząd i forsowany przez gminę żydowską w Krakowie? O tym że gminy żydowskie nominują i rekomendują urzędników państwowych? Ten dobry, ale ten nie bo to antysemita! Nic panu nie wiadomo o zatrudnieniu w polskich służbach, pełnoetatowych pracowników Mossadu?. Od samej góry do samego dołu?

https://www.youtube.com/watch?v=sOPvKAhL-eo&t=303s

https://www.facebook.com/642106379515015/videos/2543745362390989/?v=2543745362390989

https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?CIK=79312&Find=Search&owner=exclude&action=getcompany

W tej sytuacji farsy wyborczej, dalej woli pan Dudę? Na zasadzie, co lepsze? Kiła czy cholera?....

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1632848

Kwaśniewski pochodzi z rodziny mieszanej, Komorowski ma żonę z żydowskich sfer ubeckich, a pochodzenie żony Prezydenta Dudy przynajmniej chroni nas od zarzutu antysemityzmu. Jest to zarzut straszny, przed którym nie ma obrony.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

Leopold

#1632892

pochodzenie matki pana Dudy, daje mu, całkowity certyfikat "koszerności"....

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1632909

oskarżanie o antysemityzm nie jest już tak groźne jak jeszcze kilka lat temu, mówi o tym prof. Ewa Kurek. Przed takim oskarżeniem można łatwo się bronić tylko trzeba chcieć. Żona Dudy przed poprzednimi wyborami nazywała się Agata Duda, a po wyborach Agata Kornhauser Duda. Prez. Duda przestał nazywać Polskę "polin" jakiś czas temu, ale nie łudźmy się, jeżeli wygra wybory zacznie ponownie. Nawet J. Kaczyński nie ma do niego zaufania, a jest to człowiek dzięki któremu został on prezydentem.

Kampania Dudy jest jakoś dziwnie "niemrawa", a Duda w swoich wystąpieniach niepewny siebie i sztuczny. Ten obecny bałagan z sądami i wyborami też mamy dzięki Dudzie. Sytuacja jaką mamy obecnie w Polsce jest straszna. Jeżeli w drugiej turze Polacy będą musieli wybierać między Trzaskowskim a Dudą wielu zostanie w domu, pomimo tego, że Trzaskowski jest jeszcze większym zagrożeniem dla Polski i to jest straszne.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny, wobec rządu tylko wtedy, gdy na to zasługuje. Mark Twain

#1632951

Trzaskowski już ten krok zrobił!

Dlatego pełną parą zmierza do realizacji programu likwidacji Polski.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1632958