W obronie suwerenności

Obrazek użytkownika Krystian Frelichowski
Idee

W obronie suwerenności

        W pełni popieramy działania rządu jak i uchwałę sejmu RP z dnia z dnia 19 listopada 2020 r. mające na celu obronę suwerenności Rzeczypospolitej Polski. Naród polski przez wiele lat (zabory, okupacja, przynależność do obozu socjalistycznego) pozbawiony był prawa do samostanowienia. Z trudem opłaconym wieloma ofiarami wywalczył sobie suwerenność nie po to by po 31 latach rezygnować z niej. Przypominamy też, że Polacy decydując w referendum o przystąpieniu do UE, opowiadali się za przystąpieniem do wspólnoty, gospodarczej, politycznej, a nie do super państwa, które zabierałoby im prawo do decydowania o swoim losie.

        Z całą stanowczością potępiamy tych parlamentarzystów, polityków, którzy domagają się od władz RP rezygnacji z prawa do samostanowienia przez Polskę. Na to naszej zgody nigdy nie ma i nie będzie!

Klub Gazety Polskiej

Krystian Frelichowski

Idee Solidarności 1980-89

Barbara Wojciechowska

Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL „Przymierze”

Jan Raczycki

Solidarni 2010

Maciej Różycki

Bydgoska Liga Rodzin

Bogdan Dzakanowski

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:3)