O czystość języka polskiego

Obrazek użytkownika Jerzy Zerbe
Humor i satyra

 Za Głosem Wielkopolskim:

"Słowo "Murzyn" jest zakazane, to oficjalne stanowisko Rady Języka Polskiego

Rada Języka Polskiego zaakceptowała opinię dr hab. Marka Łazińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, odradzającą użycie w dyskursie publicznym rzeczownika "Murzyn".

Nie można już używać słowa "Murzyn". Podczas posiedzenia plenarnego Rada Języka Polskiego oficjalnie zaakceptowała opinię dr hab. Marka Łazińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, odradzającą użycie w dyskursie publicznym rzeczownika "Murzyn".

Opinia językoznawcy dr hab. Marka Łazińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego pojawiła się już w sierpniu 2020 roku. Jego zdaniem rzeczownik "Murzyn" ma pejoratywny wydźwięk w odniesieniu do osoby o czarnym kolorze skóry.

- Słowa Murzyn nie [zalecam] używać inaczej niż na prawach historycznego cytatu (jak Murzyn zrobił swoje… w cytacie z Fryderyka Schillera). Ponieważ trudno jest zmienić przyzwyczajenia mówiących, ograniczam swoją rekomendację do komunikacji publicznej: mediów, administracji, szkoły. W tych kręgach zresztą omawiane tu słowa i tak są używane coraz rzadziej, ponieważ większość mówiących ma świadomość, że budzą co najmniej kontrowersje

- napisał dr hab. Łaziński

Nie można używać słowa "Murzyn"?

Na posiedzeniu plenarnym, 4 marca Rada Języka Polskiego oficjalnie bez głosów sprzeciwu zaakceptowała opinię dr hab. Marka Łazińskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, odradzającą użycie w dyskursie publicznym rzeczownika "Murzyn".

-----------------------------------------------------------

Pamiętajcie więc Panie i Panowie!

Nie wolno także używać wielu innch słów, np. Cygan". Teraz Cygan jest tylko Romem. A więc gdy ktoś oszuka Was nie mówcie że was ocygamił" - bo on Was jedynie "oromił"!!!

 

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:17)

Komentarze

Tutaj skład tej Rady.

Skład Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w VII kadencji (2019–2022)

 • prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle (informatyka) 
 • prof. dr hab. Jerzy Bralczyk (językoznawstwo) – wiceprzewodniczący, członek prezydium
 • prof. dr hab. Marian Bugajski (językoznawstwo) 
 • red. Bartłomiej Chaciński (dziennikarstwo) 
 • prof. dr hab. Wojciech Chlebda (językoznawstwo)
 • dr hab. Agnieszka Choduń, prof. US (prawo) – członkini prezydium
 • prof. dr hab. Anna Dąbrowska (językoznawstwo) – wiceprzewodnicząca, członkini prezydium
 • dr Antonina Doroszewska (socjologia) 
 • prof. dr hab. Stanisław Dubisz (językoznawstwo) 
 • prof. dr hab. Stanisław Gajda (językoznawstwo) 
 • prof. dr hab. Michał Głowiński (teoria literatury)
 • dr hab. Dorota Jedynak, prof. UW (językoznawstwo)
 • dr hab. Katarzyna Kłosińska (językoznawstwo)  – przewodnicząca, członkini prezydium
 • prof. dr hab. Ewa Kołodziejek (językoznawstwo) – członkini prezydium
 • dr hab. Danuta Krzyżyk, prof. UŚ (językoznawstwo, edukacja)  – sekretarz naukowy, członkini prezydium
 • prof. dr hab. Zenon Leszczyński (językoznawstwo)
 • dr hab. Marek Łaziński, prof. UW (językoznawstwo) 
 • prof. dr hab. Andrzej Markowski (językoznawstwo) – honorowy przewodniczący, członek prezydium
 • prof. dr hab. Mirosława Marody (socjologia) 
 • prof. dr hab. Jan Miodek (językoznawstwo) 
 • prof. dr hab. Władysław Miodunka (językoznawstwo)
 • dr hab. Jolanta Panasiuk (językoznawstwo, logopedia) 
 • prof. dr hab. Jerzy Podracki (językoznawstwo)
 • prof. dr hab. Renata Przybylska (językoznawstwo) 
 • ks. prof. dr hab. Wiesław Przyczyna (teologia) – członek prezydium
 • prof. dr hab. Jadwiga Puzynina (językoznawstwo) 
 • Jerzy Radziwiłowicz (teatr) 
 • dr hab. Michał Rusinek (literatura)
 • prof. dr hab. Mariusz Rutkowski (językoznawstwo)
 • dr hab. Barbara Sobczak (językoznawstwo) 
 • prof. dr hab. Roch Sulima (antropologia kultury) 
 • prof. dr hab. Helena Synowiec (językoznawstwo, edukacja) 
 • płk Tomasz Szulejko (wojskowość) 
 • red. Małgorzata Tułowiecka (dziennikarstwo) 
 • prof. dr hab. Tadeusz Zgółka (językoznawstwo) – wiceprzewodniczący, członek prezydium
 • dr hab. Rafał Zimny, prof. UKW (językoznawstwo) 
 • prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (językoznawstwo)
Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663791

Kiedyś była Księga Zapisów Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk. Teraz mamy do czynienia z dzikim folwarkiem zwierzęcym, w której kolejny funk przywłaszcza sobie prawo do kontroli prasy publikacji, widowisk i prywatnych wypowiedzi  

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

michael

#1663802

Po raz pierwszy od ponad czterech lat popełniłem błąd, przez który czuję się winnym. Mam zwyczaj dość dokładnie, na miarę swoich możliwości sprawdzać, weryfikować to, co moje oczy widzą, uszy słyszą. Tym razem poraziła mnie głupota rzekomej uchwały Rady Języka Polskiego i napisałem to co napisałem wyżej - nie sprawdzając i nie weryfikując.

I jestem winien Radzie Języka Polskiego przeprosiny, choć sprawa jeszcze nie jest do końca wyjaśniona. Powinienem przeprosić tylko dlatego, że nie sprawdziłem przedtem. Bez względu na to, jaka jest prawda.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1663822

Znalazłem taki komunikat Rady Języka Polskiego - cytuję:

Komunikat o opiniach RJP wydanych w okresie od 15 XI 2019 do 15 X 2020 r.
Na LV posiedzeniu plenarnym Rada Języka Polskiego przyjęła bez głosów sprzeciwu wszystkie opinie wydane przez jej członków w jej imieniu w dniach od 15 XI 2019 r. do 15 X br. (w tym opinię o słowie Murzyn). Od tego momentu mają one status opinii Rady Języka Polskiego.

LV tzn. pięćdziesiate piąte posiedzenie plenarne  Rady Języka Polskiego. 

Komunikat ten został opublikowany na stronie głównej RJP https://rjp.pan.pl 

RJP PAN nie ma zwyczaju podawać dat swoich oficjalnych zdarzeń, podając oznaczenia kolejnych posiedzeń plenarnych w notacji liczebników łacińskich dodatkowo utrudnia niewprawnym dziennikarzom jednoznaczne wskazanie źródeł informacji pochodzących od tej Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Ze źródeł prasowych, które znalazłem wygląda na to że to 55 posiedzenie plenarne odbyło się w październiku 2020 roku lub 4 marca roku 2021. Np. [link]. Ale faktem podanym przez RJP jest przyjęcie opinii dr hab. Marka Łazińskiego o słowie murzyn jako opinii RJP.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

michael

#1663893

Przyjecie hurtem wszystkich opinii wszystkich członków Rady Języka Polskiego wydanych przez nieomal rok od 15 listopada 2019 roku do 15 października 2020 roku, "bez głosu sprzeciwu" dość wyraźnie wskazuje na niesłychaną  wprost nonszalancję i niechlujstwo w tak istotnej dla języka polskiego nauce.  Przyjęcie wszystkich opinii razem, wydanych w ciągu tylu miesięcy przez tak liczne grono luminarzy nauki bez głosy sprzeciwu, wygląda tak, jak by stało się to bez ich czytania.

Żadnych kontrowersji, żadnych wątpliwości? W tak licznym gronie rzetelnych naukowców?

To po prostu niemożliwe.

W tak szalonej materii, jaką jest żywy polski język?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

michael

#1663896

Świadectwo chrztu dziadków każdego członka tego gremium, albo jego BRAK, mógłby wyjaśnić jacy to językoznawcy ....

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Alina

#1663825

Ale do czego ci potrzebne te nazwiska? Wymodlisz dachówkę na ich głowy czy to lista żydków i zdrajców?

 

 

 

______

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1663844

Jest mi to potrzebne dokładnie w tym samym celu co tobie "Cycki Murzynki"

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

Alina

#1663846

Tutaj Oświadczenie Rady:

Oświadczenie Prezydium Rady Języka Polskiego w sprawie opinii językowej o słowie Murzyn

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami i artykułami dotyczącymi rzekomego stanowiska Rady Języka Polskiego w kwestii nacechowania ekspresywnego wyrazu Murzyn i zakazu jego publicznego używania Prezydium RJP przekazuje następujące sprostowanie.

1. Rada Języka Polskiego nie podjęła dotąd żadnej uchwały ani nie opublikowała żadnego stanowiska w tej sprawie.

2. Tekst, na który powołują się publicyści i korespondenci Rady, jest odpowiedzią na prywatny list, który został nadesłany do RJP. Takie odpowiedzi są normą w działalności Rady i są publikowane w odpowiedniej zakładce, a nie na stronie głównej. Odpowiedź napisał znawca zagadnienia, prof. Marek Łaziński, poproszony o to przez Przewodniczącą Rady. Nie należy tego tekstu traktować jako oficjalnego stanowiska Rady, które – jak napisano we wprowadzeniu do tamtej odpowiedzi – może zostać podjęte dopiero na posiedzeniu plenarnym RJP.

3. Należy stanowczo podkreślić, że Rada Języka Polskiego nie ma kompetencji, by zakazywać używania jakiegokolwiek słowa lub wyrażenia, ani też, by nakazywać posługiwanie się jakimkolwiek wyrazem. Byłoby to zresztą niezgodne z poglądami członków Rady, którzy nie uważają się ani za właścicieli polszczyzny, ani za osoby mogące ingerować w rozwój języka. Rada wyraża tylko opinie dotyczące kwestii językowych, opinie oparte na analizie istniejącego stanu faktycznego. Tak też jest skonstruowana odpowiedź w sprawie słowa Murzyn, odpowiedź, w której autor przywołuje historię używania tego wyrazu i przedstawia stan dzisiejszy. Nie można ignorować tego stanu i opierać się tylko na własnym przekonaniu, dotyczącym jakiejkolwiek kwestii językowej. Dodajmy, że pojawiające się w mediach stwierdzenie, iż Rada zdecydowała, że słowo Murzyn jest obraźliwe, nie ma podstaw: Rada bowiem nie decyduje o nacechowaniu słów, a jedynie analizuje i opisuje to, jak są one używane przez społeczeństwo. 

4. Pojawiające się w wypowiedziach w mediach zarzuty, że Rada Języka Polskiego nie zajmuje się kwestiami istotnymi dla dzisiejszej polszczyzny, są nieprawdziwe. Wystarczy przeczytać zawartość strony internetowej Rady, przejrzeć ponad tysiąc odpowiedzi na listy o różnorodnej tematyce, zapoznać się ze sprawozdaniami o stanie ochrony polszczyzny, składanymi od wielu lat Sejmowi i Senatowi RP, prześledzić sprawozdania z dwunastu Forów Kultury Słowa czy z finałów Ambasadora Polszczyzny, przewertować liczne sprawozdania z działalności dziewięciu zespołów problemowych Rady, by zobaczyć, że zakres działalności Rady jest o wiele szerszy niż tylko zajmowanie się poszczególnymi słowami i ich odbiorem społecznym.

5. Rada Języka Polskiego chętnie podejmuje dyskusje społeczne, czego dowodem jest choćby najnowsza  kampania „Ty mówisz – ja czuję. Dobre słowo – lepszy świat”. Odpowiadamy na listy, wyjaśniamy rozmaite kwestie językowe ważne dla naszych korespondentów. Nie odnosimy się natomiast do – często anonimowych – ataków hejterskich i do nieopartych na faktach zarzutów, zwykle wypełnionych złymi emocjami. Wypełniamy zadania, jakie nakłada na nas ustawa o języku polskim i nasze poczucie odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest polszczyzna.

sierpień 2020 r.

https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1898:slowo-murzyn&catid=109&Itemid=55

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663792

Głos podał, że stosowną uchwałę podjęto na posiedzeniu plenarnym, 4 marca.

https://gloswielkopolski.pl/tego-slowa-nie-mozna-juz-uzywac-slowo-murzyn-jest-zakazane-to-oficjalne-stanowisko-rady-jezyka-polskiego/ar/c1-15474422

A zatem, co się zmieniło od sierpnia ubiegłego roku?

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663793

Wprawdzie oni nie zakazują, tylko odradzają, ale ... od rzemyczka, do koniczka ;)

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663795

w językowym nieładzie

 

takiej językowej

cóż poradzić radzie

w takim składzie

językowym nieładzie?!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1663797

„Murzyn” i „Murzynka”

Do Rady Języka Polskiego nadesłano list z prośbą o opinię na temat pejoratywizacji rzeczownika Murzyn:

„Od pewnego czasu jestem nagminnie atakowany (głównie w Internecie) za to, iż uważam, że słowo Murzyn nie ma pejoratywnego znaczenia. Grono głównie obcokrajow mieszkajacych w Polsce rozpoczęło specjalną akcję w sieci pod hasztagiem #dontcallmemurzyn, która ma na celu napiętnowywanie oraz wywieranie presji na Polakow, którzy tak jak ja uważaja, że to słowo nie jest obrazliwe (...)”.

Odpowiedź przygotował dr hab. Marek Łaziński, prof UW.

Odbiór słów Murzyn i Murzynka (wszystko, co piszę, odnosi się do obu rzeczowników), niegdyś neutralnych i podstawowych wśród możliwych nazw oznaczających osoby czarnoskóre, dziś niewątpliwie jest obarczony bagażem negatywnych konotacji. Od kilku lat wyraz Murzyn pojawia się w prasie i tekstach publicznych po różnych stronach politycznej barykady bardzo rzadko, a jeśli już, to zwykle nie jako neutralne określenie człowieka, lecz jako słowo, o które toczymy spór. Wielki słownik języka polskiego PAN stwierdza jednoznacznie „Współcześnie wyraz uważany za obraźliwy” (wsjp.pl), choć w innych, starszych słownikach tej informacji nie znajdziemy.

Podkreślam, że słowo Murzyn było niegdyś neutralne, a w każdym razie najlepsze z możliwych, można znaleźć bez trudu neutralne i pozytywne konteksty tego rzeczownika, a osoby, które używały go w latach osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych, nie mają w żadnym razie powodu do wyrzutów sumienia. Jednak słowa zmieniają skojarzenia i wydźwięk w toku naturalnych zmian świadomości społecznej. Dziś słowo Murzyn jest nie tylko obarczone złymi skojarzeniami, jest już archaiczne.

Można wskazać kilka przyczyn stopniowej pejoratywizacji rzeczownika Murzyn w polszczyźnie. Po pierwsze we wszystkich językach świata zachodniego (wliczam tu Polskę i polszczyznę) nazwy osób czarnoskórych podstawowe w epoce niewolnictwa ustąpiły lub ustępują nazwom nowszym. Zmiany te najpierw zaszły w angielskim i francuskim – w językach społeczeństw najbardziej zaangażowanych w handel niewolnikami, a później obejmujących największą liczbę osób czarnoskórych, a później w i w innych językach, choć w różnym tempie i w różnym stopniu.

Po drugie słowo Murzyn w języku polskim obrosło wyjątkowo silną frazeologią obraźliwą, jak 100 lat za Murzynami. Oczywiście krzywdząca frazeologia dotyczy też innych grup ludzkich czy narodów, ale stereotypizacja osób czarnoskórych jest w polszczyźnie wyjątkowa i nieporównywalna z sytuacją w językach sąsiednich. Frazeologia wzmacnia też skojarzenie Murzyn – niewolnik. Nie ma gwarancji, czy zmiana określenia powstrzyma krzywdzącą frazeologię, ale na pewno skłoni do zastanowienia.

Po trzecie (w związku z pierwszym i drugim): czarno- i ciemnoskórzy Polacy, w większości przybyli z Afryki w pierwszym lub drugim pokoleniu, oraz mieszkający w Polsce czasowo czarnoskórzy Amerykanie w zdecydowanej większości traktują to słowo jako obraźliwe. Częściowo decyduje o tym automatyczne porównanie z innym i językami (słowo Murzyn było w słownikach polsko-angielskich i polsko-francuskich bardzo długo tłumaczone bez komentarzy jako Negro, nègre), częściowo ciągłe doświadczanie przejawów stereotypizacji ze względu na kolor skóry, a nierzadko rasizmu. Warto uszanować wrażliwość odbiorców. Nasi sąsiedzi o czarnej skórze wolą być nazywani ze względu na konkretną narodowość (np. Senegalczyk, Nigeryjczyk), wolą być Afrykanami, czarnoskórymi, ciemnoskórymi lub po prostu czarnymi (choć jeszcze kilkadziesiąt lat temu konotacje przymiotnika czarny w odniesieniu do człowieka czarnoskórego były gorsze niż rzeczownika Murzyn). Złożenie Afropolak na wzór Afroamerykanina nie jest dla polszczyzny typowe.

Po czwarte i dla językoznawcy najważniejsze: w wielu kontekstach słowo Murzyn było i jest używane niepotrzebnie. Określa nie narodowość ani pochodzenie geograficzne, tylko kolor skóry, a ta cecha podobnie jak kolor włosów, wzrost, typ figury nie musi być istotna w opisie człowieka. Słowo Murzyn w podmiocie zdania zastępuje nam słowo podstawowe człowiek czy mężczyzna (Murzynka zastępuje słowo kobieta), zmusza nas do wskazania cechy fizycznej, która mogłaby pozostać nienazwana, gdyby była przymiotnikiem. Łatwiej powiedzieć po prostu człowiek zamiast czarnoskóry człowiek niż zastąpić słowo Murzyn innym. Nietrudno znaleźć polskie przekłady z obcych języków, w których pojawia się słowo Murzyn, choć w oryginale nie ma mowy o kolorze skóry wynika tylko on z szerszego kontekstu (por. cytaty w tekstach polecanych do lektury na końcu tej opinii).

Wszystkie powyższe argumenty skłaniają mnie ku jednoznacznemu zaleceniu, by słowa Murzyn nie używać inaczej niż na prawach historycznego cytatu (jak Murzyn zrobił swoje… w cytacie z Fryderyka Schillera). Ponieważ trudno jest zmienić przyzwyczajenia mówiących, ograniczam swoją rekomendację do komunikacji publicznej: mediów, administracji, szkoły. W tych kręgach zresztą omawiane tu słowa i tak są używane coraz rzadziej, ponieważ większość mówiących ma świadomość, że budzą co najmniej kontrowersje.

Osoby przyzwyczajone do języka sprzed lat będą dalej używać słowa Murzyn w rozmowach prywatnych w przekonaniu, że słowo to jest neutralne. Taką opinię podziela część językoznawców. Dlatego nie zachęcam do poprawiania wszystkich i w każdej sytuacji. Sam nie mówię Murzyn od lat nawet w rozmowach prywatnych, innych zachęcam, by nie używali tego słowa w przestrzeni publicznej.

Nie tylko dziś Polacy, w tym językoznawcy toczą spory, jak nazywać innych. W roku 1927 na łamach „Języka Polskiego” trwała zażarta dyskusja, czy mamy nazywać wschodnich sąsiadów, a wtedy także obywateli jednego państwa Rusinami czy Ukraińcami. Tradycjonaliści bronili nazwy Rusin i pytali „dlaczego ktoś chce mówić nam Polakom, jak mamy nazywać innych?”. Padały też rzeczowe historyczne argumenty za niejednoznacznością nazwy Ukrainiec. A jednak zwyciężyła wrażliwość odbiorcy. I tak się zwykle w historii dzieje.

Więcej o słowie Murzyn, jego historii i konotacjach współczesnych w poniższych tekstach. (Reagowałem w nich także na uproszczenia i generalizacje ze strony najostrzejszych krytyków stereotypizacji w polszczyźnie, którzy widzą rasizm tam, gdzie ja go nie widzę. Jednak w sprawie słowa Murzyn w tekstach publicznych jesteśmy zgodni).

sierpień 2020 r.

M. Łaziński 2008: Murzyn zrobił swoje. Czy Murzyn może odejść? Historia i przyszłość słowa Murzyn w polszczyźnie, „Poradnik Językowy” 4/2007, s. 47–56.

M. Łaziński 2014: Jeszcze o słowie Murzyn i o stereotypach. Po lekturze artykułu Margaret Ohii Mechanizmy dyskryminacji rasowej w systemie języka polskiego, „Przegląd Humanistyczny” 5/2014, 127–141.

M. Łaziński 2020: Spory o słowo Murzyn, „Polityka” 21/6.2020, s. 70–71.

https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1892:murzyn-i-murzynka&catid=44&Itemid=208

--------------------------

A zatem Rada uległa politpoprawnej presji pod wpływem akcji (głównie obcokrajowców) w sieci pod hasztagiem #dontcallmemurzyn, która miała na celu napiętnowywanie oraz wywieranie presji na Polaków używających słowa Murzyn. Fajnie.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663798

Łaziński zrobił swoje, Łaziński  może... pardon, Balcerowicvz może odejść.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1663942

Słowa mają swoje desygnaty. Róża będzie różą, gówno będzie gównem, nawet gdy jakakolwiek najwyższa rada nakaże na gówno mówić róża, a na różę gówno.... To tak jak ze słowem pedał. Zrobiono modę na gej (zamiast pedał) i dzieci wyzywają się "ty geju", a nie "ty pedale"... Rzeczy więc zostają takie same, niezależnie jak je nazwiemy.

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
0

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#1663799

To wykazuje , dla ludzi myślących , jaki jest stan współczesnej nauki...i nie tylko polskiej.
Wszelkie granty , nagrody i komitety noblowskie pozbawiły naukę prawdy a uczyniły z niej środek manipulacji i zniewolenia.
Można mówić na różę – róża ale cóż z tego jeżeli każe mydełko FA będzie pachnieć gównem ...bo tak zadecyduje WHO.

Przecież to właśnie zrobiono ze słowem „PANDEMIA”.
I co?
Efekty widać jak na dłoni. Wszyscy cierpiący na syndrom zajęczego serca gnają do kolejki po „szczepionkę”.
Szczepionka też posiady inny desygnat ...niż to gówno, które nam serwują.

I co? Ty pierwszy naganiasz do szczepień a wielebny ks. profesor cię za to chwali !

Panowie? Co się stało z waszą logiką?

POLAKU, bądź chociaż raz MĄDRY przed szkodą – chcesz być zdrowy NIE SZCZEP SIĘ. Każdy obecnie oferowany preparat reklamowany jako “szczepionka przeciwko Covid-19” może być NIEBEZPIECZNY!

https://www.bibula.com/?p=123385

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

Verita

#1663824

nadal widzę problem, jak nazywać urządzenia służące do napędzania rowerów.

Honic

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1663892

Jedynie rozsądny komentarz Gawriona, Bo to jest faktycznie głupie. Są gorsze potworki niż "murzyn? Są wszędzie: w TV, w obiegu urzędowym, szkolnym, na targu, zieleniaku, takie kwiatki jak Okay, sorry (nawet w jednym z komentarzy), hejt, hejytować, I to nie półświatek tego używa, ale "noblessa", celebryci, no oczywiście także pod budką z piwem. To jest dopiero zachwaszczenie języka polskiego, ale szanowne grono rabinów językowych tego nie zauważa. ich rajcuje "murzyn" No, może jeszcze "murzynka". Ja wracam do esperanto, którego naukę przerwałem przed 60 laty. Myślę, że tam Rady Języka nie ma więc można się czuć bezpiecznie. 

Podoba mi się!
14
Nie podoba mi się!
0
#1663800

Tylko tyle Ksiądz Profesor wyczytał z komentarzy?

O wiele istotniejsze jest, jak wywiera się presję na "decydentów". Przytoczę swoją konkluzję:

A zatem Rada uległa politpoprawnej presji pod wpływem akcji (głównie obcokrajowców) w sieci pod hasztagiem #dontcallmemurzyn, która miała na celu napiętnowywanie oraz wywieranie presji na Polaków używających słowa Murzyn. Fajnie.

Nie można lekceważyć tej uchwały Rady, bo ona ją kieruje przede wszystkim do "komunikacji publicznej: mediów, administracji, szkoły". To tam będzie się odzwyczajać ludzi od słowa Murzyn. Najprawdopodobniej skutecznie.  I to dlatego, bo tak sobie zażyczyli cudzoziemcy.

Nie po raz pierwszy Polacy grzecznie dostosowują się do cudzych życzeń.

Ps. Przepraszam też za użycie słowa "fajnie". Z góry przyznaję, że to ubogie leksykalnie, ale zastosowane celowo.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663806

Taka głupota tych mędrców z rady przypomina logikę dziecka, które jeśli chce aby coś zniknęło, to zasłania oczy :) Sam zastanawiam się czy taka zmiana pojęć jest w jakimś aspekcie groźna. Być może namiesza trochę w głowie bieżącym pokoleniom, tej zmiany doświadczającym, ale na dłuższą metę nie ma to znaczenia semantycznego, skojarzenionwego... Znaczenia pojęć zakorzeniają nam się w głowach nie przez samo pojęcie i jego brzmienie, ale przez skojarzenia i kontekst, w którym występują. A tego już mędrcy z rady nie zmienią :) Pozostaje śmieszność.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#1663829

Muszą za COŚ brać kasę, więc "wysoka rada" wymysla te bzdury. Może wypowiedzą się nad językiem lamparcicy jej publicznymi bluzgami i obrażaniem obywateli. W tej materii nie słyszę Pana Bralczyka i innych....

Serdecznie pozdrawiam.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0
#1663807

Bralczyk? To on w swoich telewizyjnych programach używa takiej formy zaimka wskazującego: "te zagadnienie". W moim liceum nie zdałby matury ...

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Alina

#1663897

Przepraszam Rebeliantkę. Zwyczajnie przesadziłem i dostałem psztyka (a czy to dobra polszczyzna? 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0
#1663808

Dziękuję pięknie za miły komentarz.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663810

Przypominam swój tekst na ten temat: Bić "Murzyna!” czy „Czarnego!”?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1663828

profetyczny :)

W dwa miesiące później prof. Łaziński pisze swoją opinię, w której odradza używanie słowa Murzyn, ale Rada się od tego odcina (ewidentnie przeczytali Twoją notkę, he, he).

Po pół roku Rada jednak "pęka" (już zapomnieli o Twoim tekście) i podejmuje uchwałę zgodną z życzeniem cudzoziemców na portalach społecznościowych. Może zrobili na złość ministrowi Czarnkowi?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1663842

Na co tą nazwę zmienią ?

Podawajcie nazwy

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1663831

Czarnów Kościelny

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1663843

Albo Bronx Church

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1663847

Ojjjj, jak można.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1663895

Zakazać kodu pocztowego 09-414

Muzeum im. Stanisława Murzynowskiego

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0
#1663832

Czy Tuwim teraz będzie zakazany? 

Murzynek Bambo w Afryce mieszka,
czarną ma skórę ten nasz koleżka.

Uczy się pilnie przez całe ranki
Że swej murzyńskiej pierwszej czytanki

A gdy do domu ze szkoły wraca,
Psoci, figluje - to jego praca.

Aż mama krzyczy: "Bambo, łobuzie!''
A Bambo czarną nadyma buzię.

Mama powiada:"Napij się mleka"
A on na drzewo mamie ucieka.

Mama powiada :"Chodź do kąpieli",
A on się boi że się wybieli.

Lecz mama kocha swojego synka.
Bo dobry chłopak z tego murzynka.

Szkoda że Bambo czarny , wesoły
nie chodzi razem z nami do szkoły.

 

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
0
#1663834

Tuwim odważnie używał słowa czarny. Wtedy to nie było zbyt poprawne politycznie.

Dzisiaj Murzyn nie jest poprawny a czarne jak najbardziej. Tak że z której strony nie popatrzysz to wiersz wylatuje. No nie da się go wybielić!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1663889

„Murzynek Bambo” Juliana Tuwima jest już tylko dostępny w darknecie.A Rada języka polskiego chce podać Tuwima do TSUE

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1663890

Wredni antysemici ci, co Tuwima wsadzili do darknetu, wredni!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Alina

#1663898

„Murzynek” – nie wolno;

„Bambo” – deprecjonujące, bo kojarzy się z bamboszem;

„Afryce” – nieaktualne, bo to kraj „AfroAmerykanów”;

mieszka – źle się kojarzy, bo Mieszko był białym suprematystą;

„czarną” – też źle się kojarzy: „praca na czarno”, „czarna masa” (nie wspominając o dziurze”...

„skóra” – nieładnie, grubiańsko o partnerce (lub partnerze) Bambo;

„koleżka” – zbyt poufałe – cynicznie, drwiąco o samym Bambo...

 

tutaj więcej: Tuwim w tarapatach, Hartman w bamboszach

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1663939

Które ze słów, używane publicznie razi Państwa bardziej ?

Wypi......lać* czy murzyn ?

 

Wielu zapewne z pełną powagą wskaże murzyna

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1663848

Rasisci

 

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1663855

Lewa strona ma problem nie tylko z Murzynem. Ma też problem z Cyganem. Nawet nie wiem czy mogę bezkarnie pisać Żyd, Eskimos albo mulat?

Pamiętam nie tak dawne znowu czasy, kiedy słowo murzyn było zupełnie obojętnym słowem tak jak Eskimos, Arab, Azjata. Wciąż zresztą jest. Bardzo dokładnie określa przynależność do konkretnej grupy i ma setki lat tradycji.

Użycie zaś słowa Czarny za moich czasów było wprost nie do pomyślenia. Było tak rasistowskie i poniżające dla Murzynów, że było po prostu wyzwiskiem. Aż nagle wszystko zaczęło przychodzić z zachodu jak prawda objawiona. Bez zastanowienia, bezrozumnie, wykreślane przez sztuczną inteligencję która "czuje" angielski ale z grosz nie czuje języka polskiego.

Tylko dlaczego "Polacy inaczej" na to się godzą i promują? 

Amerykanie wciąż na Cyganów mówią Gypsy, tak jak mówili 100 lat temu. Nikt tam nie mówi Romana jak określają sami siebie amerykańscy Cyganie. Dlaczego my musimy zmieniać Cygana w Roma? Bo co? Cyganie polskiego nie znają? Może powinniśmy mówić na siebie Głupki albo Barbarzyńscy bo tak w języku cygańskim jesteśmy nazywani - Gadzio. I nie - polska Wikipedia nie tłumaczy tego słowa poprawnie. Znów poprawność polityczna nie pozwoliła im napisać prawdy.  Gadzio to nie "obcy". Gadzio to głupek. Angielskojęzyczna jeszcze tego nie usunęła...

Niedługo zabronią nam używać słowa Eskimos bo w Ameryce jest on już na czarnej liście. Powinniśmy mówić po amerykańsku Inuit. Albo Aborygen. Tylko wtedy nie wiesz który aborygen. Ten z Alaski czy ten a Australii?

Mogę zacząć określać murzynów słowem Czarny. Mogę. Ale nikt nie zabroni mi wtedy myśleć tego co będę myślał. A powiem największe przekleństwo jakim można określić Murzyna. Tak już mam to od dziecka zakodowane. To tak jakbym w Ameryce powiedział do Murzyna Nyger.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1663858

Sierżant artylerii Hartman. Będę waszym szkoleniowcem. Nie wolno wam się odzywać bez pytania. Każde zdanie będziecie kończyć słowem: „sir!”. Zrozumieliście, ludzkie larwy? Nie dosłyszałem. Głośniej, pokażcie, że macie jaja. Moje pannice, jeśli uda się wam przeżyć to szkolenie, będziecie „aniołami śmierci” modlącymi się o wojnę. Ale na razie jesteście tylko rzygowinami! Najniższą formą życia na ziemi. Nie jesteście nawet ludźmi! Tylko podrzędnym, amebim gównem! Nie polubicie mnie, bo jestem twardy. Im bardziej mnie znienawidzicie, tym więcej się nauczycie. Jestem twardy, ale sprawiedliwy! Nie ma tu miejsca na rasizm. Nie mam nic przeciwko czarnuchom, żydkom ani makaroniarzom. Wszyscy jesteście tak samo niczym. Przesieję nieudaczników, którzy nie zasługują na pozostanie w moim ukochanym korpusie. Rozumiecie, larwy? Cholera! Nic nie słyszę!

Full Metal Jacket (1987)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1663870

którzy wynaleźli że słowo "nigger" ma wydźwięk pejoratywny. Na temat "białasów" ("honky"?) nic nie wiem, chyba to słowo takiego wydźwięku póki co nie ma.  No ale wiadomo, skoro Słońce Narodów Towarzysz Josif Wissarionowicz Stalin był zasłużonym językoznawcą to przeciętny doktor habilitowany też może. Wiadomo bowiem, że "doktor" może pochodzić od tego że pacholęciem będąc mógł się bawić w doktora ze swoją siostrą, a "habilitowany" pochodzi od "habilis" czyli, w wolnym tłumaczeniu, mający zdolności do ręcznych robótek Czyli, tak czy inaczej, niedawno zszedł z drzewa. To jak teraz poprawnie powinno się nazywać doktorów habilitowanych?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1663891

Rada Jezyka Polskiego odradza uzywania jezyka polskiego

Ciemno jak w dupie u Murzyna , też już nie będzie można se powiedzieć?

ps.

Sugestia czy stanowisko Rady języka polskiego nie jest ważne, bo nie bazuje na opinii Komisji Weneckiej oraz orzeczeniu Polskiego Związku Wędkarzy i Filatelistów. A tak na poważnie, to dajmy spokój bełkotliwemu pierdoleniu dziadersów i róbmy swoje, bo tak dobre czasy dla Polski już się nie powtórzą.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1663906

Jedno pytanie do Rady Języka Polskiego.
Czy można mówić "aferzysta, folksdojcz i kapuś" czy może lepiej Członek Platformy Obywatelskiej?

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1663932

Musimy nazywać rzeczy po imieniu,

Murzyn to Murzyn,
Cygan to Cygan,
Rabieje, Biedronie i inne Smiszki to pedały,
PO to złodzieje,
opozycja w PE to zdrajcy

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1664013

Trzeba nazywać rzeczy po imieniu.

Dodałabym jeszcze:

HD to krętacz. i burak :)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1664017

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

wykazujesz lepiej, niż ktokolwiek inny by uczynił. Brawo ty!

;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1664019

Naucz się pisać po polsku. Tyle lat w "palestrze"... :)

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1664118

swojej rebe kazania nie walniesz, co nie, bo jesteście po jednym antyszczepionkowym zrypaniu. nie każesz jej paść na kolana? nie wkleisz cytatu biblijnego? no co za zadziwienie

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1664123

...i postawiłem plusa :)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1664117

HD to krętacz. i burak :)

jak rozumiem, to kolejne zaczepki i próba nawalanki? a za chwile faryzejskie oburzenie rebe, kryspinowe kazania z nakazem padnięcia na kolana, wyroki apolinarego i inne niewinne wiesiółki.

nie ma tu większej manipulantki i wulgarnej kłamczuchy niż rebeliantka

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1664122

Nie oszukuj publiczności. To była tylko skromniuteńka reakcja na kolejnych kilkadziesiąt obrzydliwych ataków personalnych HD na mnie. Reakcja dla zdrowia psychicznego. Inaczej musiałabym wezwać policję.

Poza tym, nie wstydzisz się być ratownikiem damskiego boksera?

EOT.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1664153