SamOn, protoplasta Sławian

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Idee

Postronny obserwator obserwujący spór, jaki na tym portalu toczy się pomiędzy grupą blogerów chrześcijańskich (katolickich) a urzędującym adminem polskojęzycznego portaliku NEon24 i grupką jego kolejnych klonów wraz ze wspierającą ich Rebeliantką mógłby odnieść wrażenie, że to waśnie raczej ambicjonalne z mocnym rysem paranoicznym wnoszonym przez najstarszą polską blogerkę.

Tymczasem tak naprawdę chodzi o zupełnie coś innego – o walkę z tzw. rodzimowierstwem, na dodatek mającym wyjątkowo agresywny charakter.

Popatrzcie, jak wyglądają wierzenia, w imię szerzenia których Zawisza nie waha się przed obrzucaniem swoich wyimaginowanych przeciwników nawet najbardziej podłymi pomówieniami.

 

Ludzie dzielą się na chazarów i Sławian

 

Chazarska zabawa w maseczki, może obowiązywać tylko chazarów, a nigdy Sławian. Z tej przyczyny, że mamy innych protoplastów, czyli inne geny.

Sławianie mają doskonałe, bezbłędne DNA. Protoplasta Sławian jest nieśmiertelny, czyli że jest Bogiem.

Protoplasta chazarów, nigdy nie był bogiem, nie był więc istotą nieśmiertelną. Co znaczy, że chazarzy, nielegalnie przebywając na terytorium Lechii, obecnie zwanej Polską, jako istoty niższe genetycznie, nie mogą narzucać swojej woli, rasie najdoskonalszej we Wszechświecie, czyli – Sławianom, którzy jednocześnie są potomstwem Władcy Planety Ziemia, czyli potomstwem Thot’a z Egiptu. Które to swoje potomstwo z Egiptu, pod koniec Swojego I etapu życia na Ziemi - Thot przewiózł Wimanem, w różne miejsca Europy. Co znaczy, że całą Europę, Władca Planety Ziemia – Thot, przeznaczył dla Swojego Egipskiego potomstwa. Zatem nikt nie jest władny zmienić decyzji Władcy Planety Ziemia. Chazarzy muszą zdawać sobie sprawę, że walkę o planetę Ziemia, przyjdzie im prowadzić z samym oficjalnym, niekwestionowanym - Władcą Planety Ziemia, czyli z SamOn’em. Wskutek czego – przestaną istnieć!

 

Sławianie pochodzą w prostej linii od boga, zatem nie powinniśmy się dziwić wyższości, z jaką przemawia do nas Zawisza.

On po prostu już wie, z jakiej to gliny (wszelka zbieżność z peerelowskim milicjantem nieprzypadkowa) został ulepiony.

My tutaj na portalu stanowimy po prostu mniej lub bardziej chazarską bandę, co najwyżej mieszańców genetycznych, którzy zatracili swoją nieśmiertelność.

No a poza tym patrzcie, kto za nim stoi!

Nie tylko Opara, ale przede wszystkim SamOn, zwany też Thotem, a wcześniej jeszcze Atlantyderem. Zanim jeszcze Słowianie pojęli, iż są Sławianami zwany był przez nich Światowidem. Tak samo jak pralka, w latach 1950-tych równie popularna, co Frania.

Chazaria, to nacja wadliwa genetycznie (rodzą się z genem choroby psychicznej – psychopaci i mają jeszcze wiele innych wad genetycznych), a więc stoją w hierarchii, znacznie niżej od Sławian – będących jednocześnie między innymi - władcami terytorium Polski.

Poza tym, protoplasta Sławian - SamOn (z takim imieniem własnym przybył na Ziemię), w kolejności nazywanym niebieskookim Atlantyder’em na Atlantydzie, niebieskookim Thot’em w Egipcie, niebieskookim Światowidem w Lechii - jest niekwestionowanym Władcą Planety Ziemia!
Co znaczy, że wadliwi genetycznie chazarzy, nie mogą bezkarnie zmieniać genów doskonałego genetycznie potomstwa Władcy Planety Ziemi – czyli Sławian.

 

Ciąg dalszy wierzeń

 

Każda planeta we wszechświecie ma przydzielonego, tylko jednego boga (nieśmiertelnego władcę planety).

Czyli że Bogów (władców nieśmiertelnych) jest co najmniej tyle, ile gwiazd na niebie.

Władcą całej Ziemi (bogiem nieśmiertelnym) jest SAMON (gwiezdne imię) = Atlantyder (Atlantyda) = Thot (Egipt) = Hermes Trismegistos (Grecja) = Światowid (Polska) = Idris (Koran) itd.

THOT - nieśmiertelny Bog, władca planety Ziemia, protoplasta rodu Sławian, napisał rzekomo 55 tyś książek, które byłyby dowodem dla nas i przeciwników, na Jego prawowite władztwo na Ziemi.

Gdyby nawet ktoś oprotestował liczbę 55 tyś książek, to na pewno prawdziwa jest wielkość - kilkanaście tysięcy książek.

Ale Watykan i inni przeciwnicy Thot'a, będącego jedynym prawowitym Władcą Ziemi, ukradli książki Jego autorstwa i umieścili w przepastnych, podziemnych lochach Watykanu?

Oprawcom Władcy Ziemi, jednak nie wszystko udało się ukraść, przejąć i ukryć.

Odnaleziono bowiem 13 Szmaragdowych Tablic autorstwa Thot'a.

"Uważa się, że Szmaragdowe Tablice Thotha pochodzą z Atlantydy, a wiek ich sięga 36.000 lat. Napisane zostały przez króla - kapłana o imieniu Thoth, który miał być założycielem kolonii atlantyckiej w Egipcie. Tam też czczony był jako bóstwo o tym samym imieniu. Potem zostały przewiezione do Ameryki Południowej przez kapłanów egipskich piramid a następnie złożone pod świątynią Majów zbudowanej na cześć boga Słońca w Jukatanie, w Meksyku. Odnalazł je i przetłumaczył w 1925 roku niejaki Maurice Doreal".

Wiele lat później zezwolono Dorelowi opublikować starożytny tekst, ale nie w całości. I choć treści zawarte w Tablicach mogą budzić pewne wątpliwości, to jednak znajdują się w nich fragmenty zadziwiające zbieżnościami z tym, co dziś jest odkrywane.

"... Opowiadam o antycznej Atlantydzie, mówię o dniach królestwa cieni, mówię o objęciu tronu przez dzieci Ciemności. Z głębin, z otchłani zostali przywołani aby zdobyć wielką władzę.

W zamierzchłej przeszłości, jeszcze przed zaistnieniem Atlantydy, istnieli ludzie znający czarną magię, penetrujący mroczne światy i wywołujący Byty z głębin pod nami. Objawiły się (owe Byty) w tym cyklu, pozbawione formy, przynależące do innej wibracji, żyjąc niewidzialnie między ludźmi na Ziemi.

W odległych epokach zostały pokonane przez Panów światła i zrzucone tam skąd pochodzą. Lecz niektóre z nich pozostały, ukryte w miejscach i poziomach nieznanych człowiekowi. Żyją na Atlantydzie jak cienie, od czasu do czasu pojawiają się między ludźmi. Lecz kiedy krew zostanie złożona w ofierze przybędą, by mieszkać między ludźmi. Pod postacią człowieka rozprzestrzenia się, lecz tylko z pozoru są nami. Wejdą między zgromadzonych, przyjmując kształty znane ludźmi... tylko poprzez dźwięk będzie można ujrzeć ich oblicze. Głowa Węża ukaże się kiedy czar pryśnie. Z Królestwa Mroku będą próbować niszczyć człowieka i rządzić w jego imieniu.
Lecz wiecie, że Panowie byli potężni, zdolni umieścić zasłonę z oblicza Węża, zdolni wygonić go tam skąd przybył? Panowie zeszli między ludzi i nauczyli ich sekretu słowa, które tylko człowiek mógi wymówić: szybcy, podnieśli welon z głowy Węża i wyrzucili go ze świata ludzkiego".

W poniżej opublikowanej Tablicy I Szmaragdowej, znajdziemy informację, jak został powołany nieśmiertelny BÓG na Władcę Ziemi. Władca planety Ziemia, w każdym języku ma specjalne imię. Ale o tym później, czyli po opublikowaniu treści, wszystkich 13 Tablic Szmaragdowych.

"Aż po wielki dzień gdy nadeszło wezwanie od
Mieszkańca Świątyni, że mam być sprowadzony przed niego.
Niewielu bylo pośród dzieci człowieczych
którzy spoglądali na tą potężną twarz i przeżyli,
gdyż nie tacy jak synowie ludzi są
Dzieci Światła gdyż nie rodzą się
w fizycznym ciele.
Wybranym byłem spośród synów ludzkich,
nauczany przez Mieszkańca, by jego
cele mogły się spełnić,
cele jeszcze nie narodzone z łona czasu".


 

Sławianie (potomstwo Thota z Egiptu), są faktycznie pierwszym Jego potomstwem, gdyż po zatopieniu Atlantydy, nikt z Jego dzieci Atlantyckich nie przeżył.

Dlatego podczas nieobecności Władcy Ziemi, jesteśmy Jego pierwszymi następcami prawnymi, czyli prawnymi Władcami Ziemi, dlatego przeciwnicy Władcy Ziemi, chcą nas Sławian (dziecii Bogów) zlikwidować, a sami przejąć władzę pod tzw. NWO.

Kto chce przejąć władzę pod NWO? Odpowiedz jest krótka: lucyferianie!

 

Lucyferianie czyli my, katolicy

 

Lucyfer to BÓG ogłoszony przez papieża Franciszka. Papież Franciszek i Watykan przedstawili światu swojego boga, którego wielbili przez cały czas, Lucyfera . Według papieża Franciszka i Kościoła katolickiego, Gwiazda Poranna jest stwórcą świata i ojcem Chrystusa. On przyniósł "światło" ludzkości. Papież Franciszek ogłasza Lucyfera jako Boga. Papież Franciszek i Watykan przedstawili światu swojego boga, którego wielbili przez cały czas, Lucyfera. Według papieża Franciszka i Kościoła katolickiego, Gwiazda Poranna jest stwórcą świata i ojcem Chrystusa. On przyniósł "światło" ludzkości. Zapowiedź ta została ogłoszona światu 27 kwietnia 2014 r. podczas ceremonii, podczas której Papież Jan Paweł I i Papież Jan Paweł II. Ta deklaracja jest bezprecedensowa i powinna wzbudzić niepokój świata. To nie zbieg okoliczności, że pierwszy jezuicki papież wydał tak szokujące oświadczenie. Odkąd przybył, dokonuje przeglądu Watykanu".

 

Wybudzanie

 

Tyle wrzasku pod koniec ubiegłego roku było o to, że konto nieżyjącego już Janusza Sanockiego nadal jest w dyspozycji Opary.

Tak samo nekroadminek Niebieski został złapany na używaniu konta zmarłego blogera o nicku Nikander.

Prawda natomiast jest taka, że konta te... czekają na swoich właścicieli. Neonowi rodzimowiercy po prostu wierzą w odbywające się już zmartwychpowstawanie, zwane przez nich wybudzeniem.

Okazuje się, że pierwszy zmartwychwstaniec obecny jest pośród nas już od blisko dwóch lat (29.01 2019). I ma za zadanie:

znaleźć dla żydo/masonerii, sposob ich ewakuacji, przed gniewem i sprawiedliwym wyrokiem na nich wydanym, przez władcę planety Ziemia, będącym jednocześnie protoplastą Rasy Białej na Ziemi, w tym Sławian (niebieskookiej rasie Panów - dzieci bogów), czyli przed Bogiem (nieśmiertelnym) Thot'em, zwanym też Atlantyderem, Światowidem, mającym też na Ziemi, w różnym czasie, wiele innych imion lokalnych. O strachu jaki wzbudza w szeregach żydo/masonerii prawowity władca planety Ziemia mówi żydo/mason Wałęsa.

 

Kto wie, może i pośród wzbudzonych przez SamOna są już i inni.

Przynajmniej wg wierzeń neonowych rodzimowierców.

 

Ormus

 

A wszystko za sprawą Białego Złota, zwanego też Ormusem czy Gwiezdnym Kamieniem.

Każdy Ormus jest inny i praktycznie mamy na świecie tyle jego rodzajów, co ludzi, którzy go wytwarzają. M-materia, to bardzo delikatna i subtelna substancja. Na jej jakość ma wpływ nawet nastrój osoby wykonującej, jej nastawienie oraz stan zdrowia. Przy wyborze powinniśmy kierować się naszą intuicją. Niekiedy też producenci udostępniają próbki, z których można skorzystać i przekonać się, czy dany specyfik nam odpowiada. Sugerują również, aby po zakończeniu konkretnej porcji, ponownie sięgnąć po próbki i wybrać rodzaj ORMUSU najbardziej odpowiedni dla nas na ten moment. Istnieją jednak pewne rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze, jeśli chcemy poczuć te wszystkie cudowne działania proszku Białego Złota.”

Z czego wynika, że żydzi, chazarzy, nie mogą przejąć dostępu do bezbłędnego wzorca kodu DNA, najlepszej we Wszechświecie rasy, jaką jest – Rasa Biała (obecnie 16 kanałów krwi), której to rasy najlepszej we wszechświecie, protoplastami na Ziemi, są dwaj bracia bliźniacy: SamON (Atlantyder, Thot ,Światowid i inne Jego nazwy) i Jego brat bliźniak Lhase.

 

 

 

Czy jest możliwe porozumienie z ludźmi, którzy otwarcie deklarują, że są genetycznie od nas lepsi?

Którzy wierzą, że my będziemy wytraceni przez nadciągającego z przestrzeni kosmicznej wraz z gromadą wojowników ich boga?

Zapewne stąd bierze się to nieustanne poczucie wyższości, demonstrowane praktycznie w każdym poście.

Oraz pogarda dla Polski, która nie chce być sławiańską, gdyż na milę pachnie to odgrzewanym XIX-wiecznym panslawizmem i uznaniem bezwarunkowej dominacji Moskwy.

Przyszło więc walczyć nam z wyjątkowo niebezpieczną sektą, na dodatek, co wykazują dyskusje na portalu, całkowicie odporną na racjonalne argumenty.

 

Musimy o tym pamiętać, i po prostu nie dać się omamić.

 

Bo tak naprawdę deklarowany polski patriotyzm oznacza u grupki sławiańskiej wyrzeczenie się polskości oraz wiary naszych ojców, i oddanie w całkowity pacht Putinowi, uznawanemu za ziemskie wcielenie brata SamOna o imieniu Lhase.

Stoimy nie przeciwko zwykłym szurom, ale szurom religijnym.

 

Pamiętajmy o tym.

 

3.01 2021

 

Ps. Cytaty pochodzą z zamieszczonych na NEon24 tekstów, promowanych przez Z. Niebieskiego.

fot. pixabay

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.7 (głosów:9)

Komentarze

fruwać po nieboskłonie

 

betonowa pokrywa szamba

trzyma go na na neonie

ona nie daje niebieskiemu

fruwać po nieboskłonie

 

PS Nie ma to jak stare kacapskie (i szwabskie) kawały w nowym wydaniu przez GRU. 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1657201

gdy nie daje rady samOn
tam babę pośle samą
albo nawet niebieskiego
wielkie i jego ego

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1657332

ale pokrywa z betonu
więc spuszcza nieco z tonu

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1657333

srule od Tota

 

to boga Ra robota

liczy srule od Tota!

 

PS Tot - Thot.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

jan patmo

#1657203

Faktycznie, bardzo barwne. Takie teksty tam to nie przypadek, wielu tamtejszych to miłośnicy odjechanych historyjek o "Sławianach", oczywiście panslaiwstyczno-prorosyjskich, tyle że nie piszą o tym cały czas, więc nie ma takiego wrażenia. Swego czasu to i reklamowali książkę z takiej tematyki, no co za zdziwienie, chcę powiedzieć że wśród adminów nieprzypadkowo są tam i tacy.

Swoją drogą:

Tematyka naszych wierzeń była z całą stanowczością niszczona przez Kościół w którym przez długi okres prym wiedli wychowankowie klasztorów niemieckich obrzydzał tę wiarę, w odróżnieniu np. od Kościoła Irlandzkiego, gdzie katolicyzmowi nie przeszkadzało spisanie wierzeń celtyckich, choć ona przenikała do katolicyzmu tworząc tzw. Polski katolicyzm.

to dawne słowa Niebieskiego, który kręci i zmienia zdanie pod publikę a jest turbosłowianinem z tym ich charakterystycznym poczuciem krzywdy i chęci odwetu na katolikach, on zresztą jest zafiksowany na wielu takich pojedynczych, wyciąganych twierdzeniach

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1657261

Nie od dziś wiadomo, że turbosłowianizm jest związany z rasizmem, zresztą to banalne odkrycie bo przecież w tych bajkach chodzi o odnajdywanie siły, potęgi której komuś najwyraźniej brakuje. Niech se ludzie myślą, co chcą ale nie przyczyniają się do szkodliwych rzeczy, choćby wiązania polskości z najprymitywniejszym rasizmem genetycznym (największą głupotą, nie ma czystych ras a za kulturę nie odpowiadają geny).

 

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1657398