Przywiozły ich sowieckie tanki. Historia Goldschmidtów z Dobrowoli

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Humor i satyra

Powszechna nędza była powodem, dla którego na wsiach wołyńskich nie można było dostrzec żydowskich rzemieślników, kupców a nawet karczmarzy. Zresztą co ci ostatni mieliby tam robić? Okowitę wyrabiano tam samodzielnie po lasach, ostatni bimbrownicy przeszli na zasłużoną emeryturę już za rządów Breżniewa, by na nowo otworzyć swoje minigorzelnie za Gorbaczowa.

W morzu tutejszych, jak przez wieki mówili o sobie mieszkańcy Wołynia, były wyjątki. Jednym z centrów osadnictwa żydowskiego była bogata wieś magnacka założona jeszcze w XVIII w. o nazwie Dobrowola. Tam właśnie pod koniec pierwszej połowy XIX wieku mieszkał niegdysiejszy obywatel Prus Izzak Mordechajewicz Goldszmidt. Szczycił się swoim nazwiskiem, bowiem wymyślone zostało przez urzędnika króla pruskiego, wielkiego poetę romantycznego sławnego w całej Europie Ernesta Teodora Amadeusza Hoffmana. Jednak zmiana granic rozbiorowych dokonana po okresie wojen napoleońskich Warszawę i Płock oddała pod władzę moskiewskich carów.

Goldszmidt w lokalnej społeczności był kimś ważnym. Pełnił bowiem funkcję szojcheta. Jako uczony w Talmudzie pojmował, że nawet bycie najbogatszym Żydem w Dobrowoli (po rosyjsku Дабраволя ) nic nie znaczy.

By móc żyć normalniej musiał wyjechać. Tyle tylko, że na przeszkodzie stało wyznanie. Co najwyżej mógł przemieścić się jakieś 100 km na wschód. Moskwa, a szczególnie Piotrogród, były miastami zamkniętymi dla starozakonnych.

Po niezbyt długim namyśle Izzak postanowił się przechrzcić. 6 maja (wg rachuby obowiązującej w Rosji 24 kwietnia) 1865 roku w cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy Izzak przyjął chrzest. Jego ojcem chrzestnym był registrator synodzki (cинодский регистратор) Iwan Iwanowicz Iwanienko (podczas II wojny światowej jego prawnuk będzie dowodził obroną portu w Sewastopolu. Pośmiertnie odznaczony Złotą Gwiazdą Bohatera Związku Sowieckiego). Za namową innych Izzak postanowił zmienić imię. Jednocześnie skrócił też nazwisko. Od tej pory kariera przed Osipem Mordechajowiczem Szmidtem stała otworem (rosyjskie przepisy w tym czasie nie pozwalały na zmianę tzw. otieczestwa, stąd Osip podpisywał dokumenty używając jedynie litery M. zamiast pełnego brzmienia).

Jego syn, urodzony w 1874 Iwan Osipowicz Szmidt został kadetem gwardii w Pietropawłowsku. Już jako oficer wziął za żonę Chasję Cukmajor, córkę kupca bławatnego z litewskich Szypliszek, posiadającego udziały w sieci petersburskich sklepów Denisienko i synowie. Niech was nie zmyli imię! Izzak Abrahamowicz Cukmajor w tym czasie już 8 lat był kalwinem. Wcześniej zaś był luteraninem.

W 1897 roku urodził im się syn, na cześć dziadka ochrzczony Osipem. Jako 18 latek wcielony do carskiego wojska (XIV regiment artylerii fortecznej im. Archanioła Michała) został kanonierem w baterii dział 10-calowych osłaniających Kronsztadt.

Tam zastała go rewolucja.

O jego dalszych losach nie wiemy nic pewnego aż do 1920 roku, kiedy to trafił na karty Armii konnej Izaaka Babla.

Był jednym z bardziej okrutnych watażków. Jego ulubionym „sportem” były wyścigi konne. Dla podniesienia atrakcji do rumaków na długim arkanie uwiązywano polskich jeńców. Prócz tętentu koni słychać było jęki traconych w okropnych męczarniach ludzi,

Bywało, że ku uciesze podpitych towarzyszy obdzierano pojmanego żołnierza ze skóry albo też wbijano na pal.

W okrucieństwie Szmidt nie znajdował równych. Został doceniony przez samego Dzierżyńskiego.

Wiedziony jakimś instynktem samozachowawczym wiedział, kiedy opuścić dotychczasowego pryncypała.

Kiedy w niełaskę popadł kat nad katy XX wieku, spowinowacony z aktualną żoną Szmidta Gienrich Jagoda, był już zaufanym Jeżowa.

Kiedy zaś Stalin pozbył się krwawego gnoma był już totumfanckim Ławrientija Berii.

17 września 1939 roku dowodził pułkiem NKWD mającym zaprowadzić „porządek” na wschodnich terenach II RP zwanymi przez sowietów zachodnią Białorusią.

Do marca 1941 roku odpowiadał za wywóz Polaków. Tak samo zresztą gwałtownie atakował ortodoksyjnych Żydów. Był bowiem wrogiem jakiejkolwiek wiary jako 100% bolszewik.

22 czerwca 1941 roku zastaje go jako pułkownika NKWD dowódcę oddziału mającego za zadanie konwojowanie niemieckich jeńców.

Wg rachunków Stalina uderzenie na zajętą przez Niemcy Europę miało nastąpić 29 czerwca. Na szczęście Hitler uprzedził atak. Inaczej sowiecki terror rozlał by się po całej Europie.

Szmidt zwiewał tak szybko, że zatrzymał się dopiero w sztabie XXIX armii, szykowanej specjalnie do zajęcia Hiszpanii. Jednak wobec „zdradzieckiego” ataku niemieckiego musiała bronić Moskwy. Ze względu na dotychczasowe „zasługi” Szmidt został dowódcą oddziałów zaporowych.

Małe wyjaśnienie. Otóż by sowieckim żołnierzom nie wpadł do głowy pomysł wycofania się Stalin utworzył tzw. oddziały zaporowe. Rozlokowane w odpowiedniej odległości za linią frontu miały za zadanie strzelać do wycofujących się własnych żołnierzy.

To zadanie Szmidt wykonał z nawiązką. W najgorętszym okresie walk sam brał w nich udział. Wg danych NKWD własnoręcznie zastrzelił 1349 wycofujących się żołnierzy.

Za to 13 stycznia 1942 roku otrzymał swoją pierwszą gwiazdę Bohatera Związku Sowieckiego.

Historia milczy, za co otrzymał drugą.

W lutym 1943 roku został wyznaczony do „bycia Polakiem”. Po wyjściu armii Andersa z ZSRS Stalin koniecznie potrzebował jakiejś fasadowej armii by tylko móc uprawdopodobnić istnienie innej Polski niż ta przedwrześniowa.

O ile z żołnierzami nie było problemu, sporo bowiem Polaków ciągle tkwiło w ZSRS, to jednak brakowało kadry (rozstrzelanej w Katyniu).

Osip Iwanowicz Szmidt dostał swoją szansę. Raz, że jego babka mówiła po białorusku, a język ten miał więcej wspólnego z polskim, niż z rosyjskim, dwa – wykazał, że jest ideowym komunistą, a trzy – miał talent lingwistyczny.

Poza tym żona Szmidta w tym czasie była kochanką generała NKWD Iwana Sierowa, odpowiedzialnego za „sprawę polską”. Jak się wydaje to zaważyło najbardziej.

KKJP, czyli krótki kurs języka polskiego, Szmidt zdał celująco. Stworzona legenda rzekomego wnuka zesłańca Powstania Styczniowego (dał jej wiarę nawet Janusz Przymanowski w Czterech Pancernych, gdy rzekome losy Szmidta przypisał Olgierdowi Jaroszowi) była wystarczająca.

Mógł kaleczyć język polski? Mógł.

Mógł mówić po rosyjsku? Jak najbardziej.

Ważne, że Polskę odnalazł.

Tylko to nazwisko było trefne. Zbyt niemieckie. Co z kolei jednoznacznie wskazywało na Żyda

NKWD jednak i na to znalazło receptę.

Poszukano w przeszłości. Dziadek Izzak mieszkał ongiś w Dobrowoli? Ano mieszkał.

A zatem…. Dobrowolski.

Imię także zmieniono na swojskie Wojtek.

 

Major Wojciech Dobrowolski, kaleczący język polski, ale przecież swój, stał się odtąd jednym z filarów rodzącego się PRL.

To oznaczało służbę w MBP.

Starszy brat Cezarego, początkowo noszący imię Melson, w lipcu 1968 roku wyjechał z Polski rzekomo prześladowany, do Izraela. Tam jednak mimo przeszkolenia w PRL nie został przyjęty do wojska jako podejrzany o współpracę z wywiadem PRL.

Urodzony ok. 1958 roku Cezary teoretycznie chodził do normalnej szkoły. Jednak świadomość grona pedagogicznego, kim jest jego ojciec i co może powodowała, że podstawówkę ukończył na samych piątkach. Schody zaczęły się w szkole średniej, kiedy Wojtek zmarł. O dziwo nie trafił wzorem innych czerwonych bandytów na Powązki. Został pochowany na cmentarzu prawosławnym. Po latach doczekał się doborowego towarzystwa. Dosłownie rząd bliżej leży nielegał Czesław Kiszczak.

Mimo tego, że był już oceniany jak każdy inny uczeń, zdał maturę. Nie od razu, co prawda. Oblał język polski i musiał zdawać poprawkę. Tak samo słaba trójczyna z matematyki nie nastrajała pozytywnie. Natomiast wybrany jako dodatkowy przedmiot język rosyjski zdał celująco. Podobnie przedmiot zwany wiedzą o Polsce i świecie współczesnym, za Gierka będący mało wyrafinowanym narzędziem indoktrynacji komunistycznej.

Na studia jednak się nie zdecydował. Obawa przed oblaniem egzaminu wstępnego stała za wyborem pomaturalnej szkoły pielęgniarskiej.

Tu jednak wkroczyli znajomi ojca. Czaruś został przekonany, by wstąpić do milicji obywatelskiej. Stamtąd zaś został skierowany do szkoły oficerskiej w Szczytnie. Po dwóch latach dowodzenia oddziałem ZOMO trafił na kurs do Legionowa.

Po jego ukończeniu „awansował” do SB. Tam trafił do słynnego IV Wydziału, zajmującego się walką z Kościołem. Przez prawie dwa lata był osobistym kierowcą i adiutantem generała Zenona Płatka. Potem jednak został przesunięty na „front walki ideologicznej”. Ze względu na dużą znajomość środowiska homoseksualnego (o jego kolejnych „zauroczeniach” młodymi funkcjonariuszami krążyły legendy) miał szukać „hiacyntowych” haków na wybranych księży. Przez kilka miesięcy wchodził w skład grupy Pietruszki – obok Piotrowskiego i Pękali.

Kto wie, jak dalej potoczyłyby się losy Cezarego, gdyby nie krach formacji, której służył wiernie tak samo, jak ojciec.

Niezweryfikowany trafił w 1990 roku na bruk. Koledzy jednak nie dali mu zginąć. W ekspresowym tempie uzyskał licencję i zaczął jeździć jako taksówkarz. Za rządów LSD wykryto u niego chorobę zawodową, której to niby miał się nabawić jako funkcjonariusz. Dodatkowo więc stał się resortowym rencistą.

Od czasu do czasu dorabiał jeszcze publikując na łamach jakiegoś antykościelnego pisma. Rzecz ciekawa – nigdy, pomimo starań, nie udało mu się opublikować nawet najmniejszej notki w urbanowskim NIE. Powodem była nie tylko orientacja seksualna, jak opowiadał Czaruś, ale przede wszystkim żenująco niski poziom tekstów.

Jedynie powstałe w 2000 roku Fakty i Mity zamieściły kilka tekstów Czarusia. Również najbardziej zajadły wróg Kościoła, pastor na Ch., dał zgodę na przedruk.

Wszystko skończyło się jednak w momencie wykrycia, że były to plagiaty.

Ostatnia szansa zaistnienia jako "literat" to antypolska jaczejka NEon. Tam, w gronie podobnych mu renegatów, usilnie stara się o ponowne oddanie Polski w sferę wpływów Rosji.

 

Na szczęście został zdemaskowany. Mam nadzieję, że przypomnienie historii ubeckiego rodu pomoże w zrozumieniu antypolskiej i antychrześcijańskiej fobii tego starszego już pana tylko pozornie jednego z wielu warszawskich taksówkarzy.

 

6.11 2020

 

 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.8 (głosów:11)

Komentarze

Materiał na 5. Wykorzystam do kolejnego o antypolskich blogerach w sieci. Cezary Dobrowolski.vel szperacz vel Zawisza Niebieski ujawniony. Zatopiony. BRAWO 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Tezeusz

#1650945

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

jak czytanie tekstów mądrych ludzi poucza? Całkiem ciekawe opowiadanko, wzorowane na moim ci wyszło.

https://niepoprawni.pl/blog/zawisza-niebieski/historia-rodu-salomona-z-trojanowki

Brawo, na samodzielne myślenie nigdy was stać nie było, ale jak widać na cudzych wzorcach to już lepiej sobie radzisz. Ostatecznie w twojej szkółce dla "prawdziwego poliaka" uczono was pisanie raportów wzorowanych na raportach standardowych z podręcznika.

Już nie ślęczysz z nosem przyklejonym do szyby do polskiego portalu i analizy tekstów tam pisanych wypisujesz.

I jeszcze jedna uwaga od bardziej doświadczonego w pisaniu kolegi, na koniec zwykle się pisze, coś w rodzajju, wszelkie podobieństwo do osób żyjących przypadkowe. Wtedy unika się problemów z osobami, które mogłyby się do tego przyczepić. Myślę, że po kilku miesiącach suchych, bo ośmieszaliście się mocno tym razem z Moskwy jakaś premia będzie.

Moje gratulacje, podnosisz swoje kwalifikacje. 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-9

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1650947

Ja do chlewu nie chodzę, a ty do biblioteki.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1
#1650957

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

ja ci mistrzem, to przecież nie ja od ciebie a ty o mnie pomysł na opowiadanko ściągnąłeś. Ucz się dziecię od lepszych.

Ale widziałeś w jakie tarapaty Tezeuszek/Wanda ze swej głupoty popadł. Polacy to mądry naród szybko idiotę wykryją. 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-8

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1650959

A przecież każdy z Was chce być normalny, prawda?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1650965

To CV Zwiszaka nikogo nie zaskakuje.To taka zwykła UB-ecko żydo-sowiecka  familia.Brawo za tekst prawdy

Za chwile znajdzie sie to w sieci na wielu portalach.Mam zajecie.Nie dziwie sie Opraence ze ma ta kanalie na stanie

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1650953

https://www.salon24.pl/u/dziennikarstwoobywatelskie/1089526,sowieccy-blogerzy-w-sieci-kim-jest-bloger-zawisza-niebieski-vel-szperaczka-przezyjecie-szok

Uzupełniam.

Materiał poszedł " W Polskę " na wiele portali internetowych. Czaruś staje się znany szczególnie na portalach prawicowych.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

Tezeusz

#1650955

Salon 24.pl

kemir6 listopada 2020, 15:52

@Szperaczka
Szanowna blogerko. Mnie i większości nie interesuje who is who na Salonie. I zdaje mi się, że to Ty rozpoczęłaś mydlaną operę pod tytułem "kim jest dziennikarz obywatelski" . On się odwdzięcza..."

 

Nie odwdzięcza - pisze prawdę i ją rozpowszechnia. Wężykiem !!!

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Tezeusz

#1650961

Mordechaj Blauschwantz u swoich kacapów nie wchodzi w antysemickie historyjki, za to gdzie indziej przypisuje swoim masakratorom chazarskie pochodzenie. Całkiem jakby sam miał kacapsko-żydowskie historie rodzinne i tym mocniej chciał wynaleźć najgorszą podklasę żyda u innych. Wśród tych turbosłowian ale i kolesi oparzonego doktorka zarówno poziom projekcji jak i takie życiorysy wcale nie są niczym dziwnym. Zresztą całkiem wyraźnie widać fizys, wiek jest to geny się uwidaczniają, nie trzeba nawet mycki i pejsów.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1650969

To teraz wiecie dlaczego tak zacierał ślady swojego pochodzenia i wstydził się własnego nazwiska.On wyrzekłby się matki ,ojca a nawet dzieci

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1650989

nałogowego kłamcy, którego obok kryształa co z kotem w szafce siedzi kordony chronią, by go Polacy z głupoty nie wyleczyli, naród głupi wszystko kupi. Ty też merdając ogonkiem kupiłeś wzorowaną na moim opowiadaniu opowiastkę lichwiarza.

Wielu jest takich, co nie potragią pojąć jak głupi są, cóż więc wymagać o Krystiana Kapusia Roz... a może Ros...? Kto by o kapusia dbał, czy on Jerzyk T. czy też Krystian R. Jednego i drugiego śmiechem pogoniono.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1650996

Przymulony SB-eku.Jak długo tym razem musiałeś się logować.na portal?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1651006

nie ćpałem, ale jak widzę, ciebie dealer mocno oszukał, masz od dłuższego czasu zwidy. Musiałeś z Wandą Warską, bo ona ma podobne objawy.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1651035

Wanda jest bohaterką mojego materiału  o sanitariuszce z Powstania Warszawskiego. To tak z łopatologi w twoj czerwony  pusty łepek. Szperaczko  - hahahahahaha . Zdecyduj się wreszcie na płeć. Dzisiaj chodzisz w szpilkach?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Tezeusz

#1651038

W ten listopadowy wieczór, w rocznicę rewolucji październikowej, pozdrawiam środkowym palcem totalitarną lewicę i jej spadkobierców we współczesnym świecie. Zapraszam, wypie**alać w kierunku, w którym pokazuje ci towarzysz Lenin - na wschód

To ja od teraz Krystian Rozmus

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1651043

....... urzekła mnie towarzyszu/ko twoja rodzinna historia.To takie polskie drogi.

Bo najważniejsze dla ciebie jest Dobro...Wolski

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1651008

Bolszewicki Czarus obrażał, wyszydzał, bluzgał i.....dostał kop w smierdzące sowieckie dupsko.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

Tezeusz

#1651009

Współczuję. Bo kim dziś jesteś, trudno rozpoznać, dziś dziewczynka, jutro chłopaczek. A jak po tym kopie w twoje "smierdzące sowieckie dupsko" leciałeś, to tych onuc, spadku po tatusiu nie zgubiłeś. Co za młotek.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1651042

Wieść gminna niesie, że jednym z organizatorów jednego z nielegalnych marszów w dniu 11.11 jest niepełnosprawny Krystian Rozxxx syn rejestrowanego przez IPN pracownika służb. No cóż, jaki ojciec taki syn.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1651034

Niebinarny matole ilu wreszcie ustaliłeś tych Krystianów.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1651039

ile zarejestrowałeś. I cóż, obśmiano cię w tym IPN, jak nie przymierzając Humptusia w prokuraturze, na co dokument Rebeliantka pokazywała? Ciężkie życie agenturką, po kursach na "prawdziwego poliaka"? Humptuś nadal za taksówkami gania, bo po tych środkach, które kupił na bazarku w każdej kosmitę widzi, a ty jako dzielny przynogawkowy próbujesz je w oponę ugryźć?

Dobrej zabawy w waszym bagienku, smrodliwie tam ale cieplutko. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1651045

Rzeczywiscie smrodliwie tu od czasu jak pojawiło się SB-eckie gówno z leonka faralem wcześniej zwanym.A i umyłbyś te pozostałe dwa-trzy zęby bo smród nie do zniesienia, jak na leonku

Krystian Rozmus

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1651047

Już szpileczki Szperaczka wróć Szpareczka rozwalicha ubrała. A jaka sukieneczka czerwona ?Ale się ludziska dziwią w necie kim jest płeć nieokreslona  ze Ścierwoneona. Już poznali czym i kim jest Cezarus czerwony, panienka obojniak płci nieokreślonej . A jakie komentarze w sieci.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Tezeusz

#1651051

Niebieski kałmuk znów się odsłonił- tym razem za kompromat ma wymyślony przez siebie zarzut uczestnictwa w Marszu Niepodległości.

Jakim kacapem trzeba być na to, by robić komuś zarzut z manifestacji patriotycznej?

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651049

Sb-eckie śledztwo czerwonej gnidy
Krystian Rozmus to:
Poniedzialek - Zawiedziony
Wtorek - Krispin
Sroda - Janksero
Czwartek - Husky
Piatek - Dobrowolski

Kto dziś?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1651007

Ja już byłem kilkunastoma osobami. Ta kacapia zwyczajnie wymyśla swoje opowieści, by robić z tego zarzut. Załóżmy, że i jestem kimś wskazanym, no i co z tego? Macają na ślepo tak jakby w necie w kółko widzieli te same kilkanaście osób. Tymczasem to ci ubeccy węszyciele oskarżają o własne metody, jako że dla nich normalne jest posługiwanie się wieloma kontami. Niebieski kałmuk nawet nie widzi, jak sam się ośmiesza (np. oskarża HD, że pod 15-ma nickami użytkowników forum zarazem je rozwalał, wyjątkowe kretyństwo i dowód spie*dolenia), bo w oczywisty sposób ma coś z głową, więc skrywa to swoim bełkotliwym słowotokiem. Faral czy ten złodziejski menel albo ta czerwona bladziucha-gwiaździucha- jedna antypolska banda prymitywów i wariatów, sługusów Kremla, czyli kacapska menażeria.

Z poważaniem

Krystian Rozmus III Junior

P.S. Niebieski kretyn wciąż nie widzi, że ujawnia i rozpowszechnia powierzone mu dane, w posiadanie których wszedł zresztą w nielegalny sposób. Sam się zaorywa każdą taką wzmianką. Na to trzeba być wariatem i bezwstydnym kacapem.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1651055

Kolejny zbiorczy potężny materiał o sowieckim  antypolskim trollu Cezarym prawie gotów. Niech dalej nas obraża do czasu. Do czasu !

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Tezeusz

#1651057

że pisze opowiadania. Inaczej pociska pierdoły. To właśnie jest wymiar "dziennikarstwa" na polskojęzycznym portaliku. Oni pociskają pierdoły. Zatem ogłaszam, że Czaruś z uwagi na zajmowane stanowisko - pierwszy po Oparze, od dzisiaj powinien być nazywany wicepierdołą. ;)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1651090