„Pócz” 19 października

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Humor i satyra

Już tylko nieco ponad półtora miesiąca dzieli nas od wiekopomnej chwili. Oto 19 października żydowski rząd Polin wraz z uzurpatorem „prezydentem” Andrzejem Dudą będą zmuszeni ustąpić przed najprawdziwszymi Polakami.

 

W poniedziałek 19 października 2020 roku nastąpi przewrót. Na czele 10 milionów najprawdziwszych Polaków prezydentka Teresa Garland przejmie władzę.

 

Nawet podaje dość dokładną godzinę – pomiędzy 10 a 11.

 

10.00 – 11.00 Pałac prezydencki – Zaproszenie Prezydenta Polski do uczestnictwa i do objęcia przywództwa nad zgromadzeniem. W przypadku nieobecności Prezydenta lub odmówienia Narodowi Polskiemu przywództwa w tej BEZPOŚREDNIEJ inicjatywie, Narodowe Wojsko Polskie zostanie poproszone o odsunięcie Prezydenta „belwederskiego” od władzy. Będę wtedy zmuszona jako obywatelski Prezydent Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego – Społecznego Komitetu Konstytucyjnego, TYMCZASOWO przejąć stery władzy Prezydenckiej i opieki nad Narodem Polskim.

(...)

Od godziny 13.00 do skutku odbędzie się Manifestacja przed Sejmem w celu wymuszenia podania się do dymisji Rządu, Sejmu i Senatu! Po ustąpieniu Rządu, Sejmu i Senatu, władzę tymczasowo przejmie Tymczasowa Rada Stanu Narodu Polskiego – Społeczny Komitet Konstytucyjny który zaprasza do współpracy najzacniejszych, mądrych i odważnych Polaków. Zapraszam do kontaktu i również sugerowania mi takich zacnych osób (tylko tych które ZGODZĄ się wejść do Rady i do uczestnictwa w w/w wydarzeniu przejęcia sterów władzy BEZPOŚREDNIO przez Naród Polski) wraz z podaniem do nich kontaktu telefonicznego i mailowego. Mój nr tel. *********.

 

To oczywiście nie koniec zmian, które uczynią z Polski wzorcową Republikę opartą na Prawie Naturalnym.

 

Nie tylko rząd i senat zostanie zastąpiony przez bezrobotnego nauczyciela religii z Piotrkowa Trybunalskiego i jego kolesi.

 

Panna Garlandówna nie zamierza ograniczyć się tylko do zastąpienia władzy wykonawczej i ustawodawczej.

 

Właśnie otrzymałem oktrojowane przez nią dwa dekrety wskazujące kierunek reform. Już 21 lipca przygotowała Akt Woli Narodu nr 8 – małą reformę sądownictwa:

 

1.Likwiduje się Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy a w ich miejsce wprowadza się Trybunał Prawa Naturalnego. Uzasadnienie na stronie www.neon24.pl w artykule pt.”Czy potrzebny jest nam Trybunał Konstytucyjny? NIE!”

2.Wstawia się Krzyż we wszystkich pomieszczeniach na terenie wszystkich instytucji państwowych i sądów w Polsce – jako symbol dobra, prawdy, sprawiedliwości i miłości bliźniego, tj. uniwersalnych wartości ludzkich za które umarł Chrystus. To będzie jednocześnie sygnał że era osądzania w Polsce wg prawa morskiego opartego na marksistowskim dyktacie prawnym i wg szatańskich niesprawiedliwych zasad talmudyczno-protestanckich i ich reguł „prawnych” się skończyła.

5.Zamieszcza się biało-czerwoną polską flagę obowiązkowo we wszystkich salach sądowych na terenie wszystkich sądów w Polsce. W myśl zasady: „Czyja flaga tego prawo”. Jest to kwestia podstawowa gdyż oznaczać to będzie że polskie sądownictwo powrócilo do macierzy, a nie jak to jest teraz gdzie zarządzane jest za pomocą pewnych stowarzyszeń i lóż masońskich kierowanych przez Rotszylda ze CITY i przez amerykańską syjonistyczną żydomasonerię. Efekty ich działań znamy: wyzysk, niesprawiedliwość, upodlenie Polaków i grabież ich majątków publicznych i prywatnych w świetle tzw. Prawa.

6.Przed każdą rozprawą OBOWIĄZKOWO wszyscy uczestnicy tj. sędziowie, ławnicy, prokuratorzy i urzędnicy muszą odmówić modlitwę do św. Iwo patrona prawników następującej treści.: „Boże, Najwyższy Sędzio, Ty obdarzyłeś świętego Iwo szczegółną troską o sprawiedliwość, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jej odważnie i z rozwagą służyli. Niech Twoja miłosierna miłość przezwycięża wszelkie zło i doprowadzi nas do pełni życia w Twoim Królestiwe. Przez Chrystusa Pana naszego, Amen”.

Jeśli któryś z w/w nie zechce odmówić tej modlitwy to sądzony ma prawo do ich wymiany.

7.Wprowadza się ławników z ludu do wszystkich spraw poprzez losowanie, tak jak to jest w Wielkiej Brytani. To ławnicy z ludu będą decydować czy ktoś jest winny czy niewinny. Sędzia będzie służył tylko do ogłoszenia wyroku zadecydowanego przez ławę przysięgłych, zaaplikuje zapisaną w kodeksach karę i wyznaczy zadośćuczynienie za popełniony czyn, jeśli ławnicy stwierdzą że dana osoba była winna. Ławnicy będą wyrokować na podstawie sumienia, Prawa Naturalnego, Dekalogu i prawa miłości bliźniego.

8.Przywraca się kolegia do spraw wykroczeń.

9.Tworzy się sądy polubowne i wprowadza się sędziów pokoju.

(pisownia oryginalna)

 

Jak widać w miejsce Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego panna Garlandówna wstawia Trybunał Prawa Naturalnego pod przewodnictwem Janusza Górzyńskiego. Można się tylko domyślać, że TPN w swoich pracach będzie korzystał z cenionych ekspertów jak Magister Prawa, uznany za niepoczytalnego niedoszły podpalacz Andrzej Pochylski. Myślę jednak, że gros problemów rozwiąże sam prezes, znany m. in. z wykładów n/t prawa naturalnego i postulatu wieszania rozwódek.

 

Świetlana przyszłość, na pewno dla niektórych… ;)

 

Oczywiście ten zamiar, by się powiódł, musi mieć odpowiednie poparcie. I chociaż Garlandówna liczy na co najmniej 10 mln Polaków mimo to zwraca się jeszcze z apelem do Organizacji Pozarządowych, w tym do Kampanii przeciw Homofobii, Otwartej Rzeczpospolitej, Stowarzyszenia KURSK i wielu innych:

 

D067 2020 09 02 Polska

APEL do organizacji pozarządowych!

Szanowni Państwo

Nadchodzi wielki dzień 19 X 2020r. W Warszawie zostanie usunięty obecny rząd i władzę przejmie BEZPOŚREDNIO Naród Polski na podstawie art.4 Konstytucji. Bądźcie tam wszyscy i wspierajmy się wzajemnie i POKOJOWO!

(…)

Jesteśmy w przełomowym punkcie historycznym! Nie możecie teraz zawieść! Wasze wieloletnie działania w wielu ważnych społecznie kwestiach, niestety do tej pory nie zostały przez rządy uwzględnione! Teraz pojawia się szansa abyśmy wspólnie zarządzali naszym krajem – Polską - BEZPOŚREDNIO! Nadszedł czas abyśmy to my obywatele dyktowali władzom jakie prawa tutaj chcemy!

Zapraszam wszystkie organizacje pozarządowe do PILNEGO tworzenia wspólnie Rad Koordynacyjnych Tymczasowej Rady Stanu we wszystkich województwach wg starego podziału administracyjnego na 49 województw!

 

Panna Garland najwyraźniej świadoma jest swojej misji. W odezwie skierowanej do najprawdziwszych Polaków, rozpowszechnionej dzięki wybitnie patriotycznemu portalowi NEon24.ru stawia sprawę jasno:

 

NIE ZMARNUJMY TEJ POJAWIAJĄCEJ SIĘ DLA NARODU POLSKIEGO SZANSY! Zapraszam do uczestnictwa w dniu 19X2020r. przynajmniej 10 milionów Polaków w celu POKOJOWEGO odsunięcia oszustów od władzy i przejęcia władzy przez Naród Polski BEZPOŚREDNIO na podstawie art.4 Konstytucji z 1997r. Brak uczestnictwa obywateli polskich w w/w wydarzeniu oznaczać będzie tylko jedno: że Polacy definitywnie przegrali swoją wolność, suwerenność i swoje państwo, akceptując jednocześnie opresyjne państwo niewolnicze i rządy bezprawia!

 

No i gitara. ;)

 

Wszystkie cytaty za publikacjami na polskojęzycznym portaliku. Część trafiła nawet na banner. ;)

3.09 2020

 

Ps. Chodzą słuchy, że w gronie Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego narastają tarcia. Oto prezes Trybunału Prawa Naturalnego Janusz Górzyński chciałby Polskę ogłosić monarchią, przenieść stolicę do Czechowic – Dziedzic i samemu osiąść na tronie jako Szura I.

 

Z kolei Sławek Dul chciałby do Polski dołączyć Samoa Zachodnie i ogłosić kraj państwem wyspiarskim. W tym celu proponuje wznieść tamy na Odrze przy ujściu Olzy na tyle wysokie, by z czasem woda zatopiła Morawy i północne Czechy. Trwają prace nad sposobem zalania części Niemiec, Słowacji, Ukrainy i Białorusi. To pozwoliłoby m.in. na uruchomienie portów morskich w Ustrzykach Górnych oraz Hrebennem, co powinno ożywić gospodarkę tamtych regionów.

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.1 (głosów:13)

Komentarze

Ale to pierdolnię*a baba, dokladnie tak jak neon

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1643122

https://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/apel-wybitnych-hierarchow-do-kosciola-i-do-swiata-w-sprawie-pandemii

Apel został natychmiast skrytykowany przez żydowskiego rabina Jehoschua Ahrensa na portalu Katholisch.de.

W odpowiedzi z dnia 21 maja główny inicjodawca apelu arcybiskup i nuncjusz apostolski Carlo Maria Viganò napisał:

 • że zaskakują go słowa dr. Ahrensa, który mówi: „Od jakiegoś czasu wiemy, że w kościołach są ludzie, którzy wyznają takie teorie. Ale teraz mają odwagę wyrażać te opinie jeszcze bardziej otwarcie"; 
 • abp Viganò zaripostował, że: "Myślę, że obowiązkiem każdego z nas jest wyrazić zaniepokojenie sytuacją, która, korzystając z kryzysu COVID-19, wykracza daleko poza rozsądne środki bezpieczeństwa, nakładając na całe narody pozbawienie wolności konstytucyjnych";
 • zapytał rabina, czy jego zdaniem można swobodnie wypowiadać się, czy są sprawy, o których nie można rozmawiać? Zauważył, że jeśli rabin może wyrazić swój sprzeciw co do treści apelu, to dlaczego  „ludzie w kościołach” nie mieliby mieć prawa do swobodnego wyrażania siebie. Zapytał rabina, dlaczego uważa, że aby to zrobić, trzeba „mieć odwagę”, jakby to groziło jakąś konfrontacją;
 • podkreślił, że odrzucanie obaw sformułowanych w apelu - również wyrażanych przez szanowane osobistości - jako „teorii spiskowych”, nie wydaje mu się konstruktywną postawą, zwłaszcza jeśli nie wchodzi się w ich treść i nie wskazuje, co uważa się za fałszywe; z tego powodu zapytał rabina, z czym w szczególności w treści apelu się nie zgadza, co dokładnie  jest dla niego „szokiem”;
 • podkreślił, że nigdy nie sądził, że apel może obrazić, a z drugiej strony nie jest jasne, dlaczego rabin miałby czuć się zaangażowany w rozmowę o Nowym Porządku Świata; przecież Mesjasz, którego oczekuje Izrael, to Król pokoju, a nie  moralny tyran, który dominuje nad światem, podporządkowując sobie ludzi jako niewolników (Antychryst);
 • w kontekście duchowego znaczenia COVID-19 zaznaczył, że w Starym Testamencie jest wiele przykładów kar zesłanych przez Boga na naród wybrany, a Prorocy często wzywali Hebrajczyków do porzucenia bałwochwalstwa, do pozostania wiernymi jedynemu prawdziwemu Bogu (przywołał słowa Proroka Jeremiasza po pożarze Jerozolimy,  spowodowanym przez wojska babilońskie w 585 r. pne: «Twoi wrogowie żyją szczęśliwie; to Pan ją ukarał za niezliczone grzechy ”(Lm 1, 5));
 • zaznaczył, że taka wizja, którą podziela Kościół Chrystusowy, ukazuje nam sprawiedliwego i miłosiernego Boga, który wynagradza dobro i karze za zło; który, jak kochający Ojciec, karze nieposłuszne dzieci, aby skłonić je do przestrzegania Jego świętego prawa; „przemienienie negatywnego w pozytywne, przekształcenie przekleństwa w błogosławieństwo” uzyskuje się przez uznanie popełnienia grzechu, przez przyznanie, że przymierze z Bogiem zostało naruszone i że Jego kara była zasłużona; w ten sposób epidemia staje się również okazją do powrotu do Pana, do oddania Mu czci w Jego świętej świątyni, do przestrzegania Jego przykazań,
 • przypomniał, że był czas, gdy na skutek posłuszeństwa mas piekielna dyktatura została skażona bardzo poważną zbrodnią, stając się odpowiedzialną za deportacje i śmierć milionów niewinnych ludzi tylko z powodu wyznawanej przez nich wiary; mimo to media głównego nurtu wychwalały potężnych i skrywały ich zbrodnie, lekarze i naukowcy oddawali swoją pracę urojeniowemu planowi dominacji, a ktokolwiek odważył się podnieść głos, był oskarżany o „teorie spiskowe”; trzeba było czekać na koniec drugiej wojny światowej,aby z przerażeniem odkryć prawdę, o której wielu milczało;
 • na koniec zaznaczył, że jest pewien, że ci, którzy dziś delegitymizują apel jako wyraz „spisku”, nie rozumieją prawdziwych niebezpieczeństw, na jakie narażona jest cała ludzka rodzina, ale że jest pewien, że zarówno katolicy, jak i wszyscy ludzie dobrej woli - do nich zaliczył również dzieci Abrahama - troszczą się o największą chwałę Boga, o poszanowanie godności jednostek i wolności narodów.

  Abp zakończył słowami: Beatus populus, cujus Dominus Deus ejus (Ps 143, 15).

  Źródło: https://veritasliberabitvos.info/carta-de-mons-vigano-ao-rabino-ahrens/

 •  
Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643124

Tylko wybitni mają odwagę zabrać głos?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3
#1643131

Gdyby nie wpisy Humpty to co byłoby z Tobą
Zapomnienie?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1643136

To cytat? Bo znów niezaznaczony.

Idę o zakład, że zalinkowana treść nie jest w języku polskim.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643190

Jest link i streszczenie tekstu oryginalnego w języku portugalskim.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643211

aha, czyli tak sobie, wklejasz co tylko do głowy wleci, czy ma jakiś związek czy całkiem luźny. to pewnie dziennikarstwo? czy taka działalność społeczna?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643215

EOT

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643216

duchownych, naukowców, dziennikarzy, lekarzy, prawników.

https://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/apel-wybitnych-hierarchow-do-kosciola-i-do-swiata-w-sprawie-pandemii

Na NP pod przywoływaną moją notką po godz. 13. 300 nowych odsłon. prawie 40 udostępnień i 80 polubień.

Anty-agitacja nic nie daje paszkwilantom.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643135

a przed godz. 13

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1643138

już groteskowość rojeń Garlandówny i swojego brata, który chciałby, jak mówią, zostać królem Polski.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1643141

apel kardynałów i arcybiskupów jest dywersją.

Przez tą "dywersję" nie mogą szerzyć swobodnie paszkwili.

A poza tym część propozycji pani Garland dotycząca sądownictwa jest jak najbardziej sensowna.

Niewątpliwie zgłasza ona więcej sensownych propozycji niż paszkwilant Humpty.

Przyjęta przez nią forma zgłaszania różnych postulatów jest o wiele dowcipniejsza, bardziej merytoryczna i zachęcająca do przemyśleń niż paszkwilanctwo prawnika bez dorobku.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643146

Ty jesteś taka mundra jak ta ybnieta garland z szamba 

Chcesz wiedzieć za co ta debilkę z kilku portali wyrzucili

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1643148

brata to jest sensowna propozycja, panienko z dorobkiem życia w postaci konta na facebooku w wieku 70 lat?;)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1643150

a twój to notki mitomana i zniesławiacza, z ciężką fobią, bez polotu, bez wdzięku, z dominującą nad wszystkim aurą nienawiści wobec lepszych od siebie.

EOT.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643154

Temu nie zaprzeczysz. A ja tylko walczę o prawdę, klamczucho.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1643156

Twoja ciężka fobia budzi powszechne zdegustowanie, a nierzadko oburzenie. Niszczysz portal swoimi plugawymi wpisami.

Naprawdę się dziwię Gawrionowi, że to toleruje. Zapewne do czasu.

EOT. Na dalszy hejt nie będę odpowiadać.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643158

nawet o pedofilię i to jest chrześcijańska prawda! Jesteś babo walnięta jeszcze gorzej niż twój plugawy antychrześcijański braciszek. Gdybyś była facetem, na dodatek normalnym, to zajechałbym do Czechowic i pokazał, co to znaczy być pobitym. A tak tylko pogardzam tobą.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1643175

@Rebe od razu zaczyna trollować temat swoimi urojeniami.

Najwyraźniej w swojej głowie doniesienia z universum prezydentki Garland ma za spisek przeciwko swoim bzdurom, mimo że nic na to nie wskazuje. Przecież to chore.

Pierwsza wyjeżdża z konfliktem a zaraz będzie: aj waj, giewałt, Gawrion ratuj, dobra mnie naruszajo!

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643191

Nic nie wynika z twoich "urojeń".

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1643212

panny Garland.

Przytoczę jego komentarze:

1. A gdzie ona przebywa? - Nie zrozumiałam!  - W jakim zakładzie zamkniętym?

2. Dawniej było jednak ciekawiej! Byli różni Napoleonowie, Cezarzy itp. Teraz to jest nudne, nie ma o czym opowiadać ;) !

Nie musimy robić reklamy pannie Garland!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

_________________________________________________________

Nemo me impune lacessit - nie ujdzie bezkarnie ten, kto ze mną zacznie

katarzyna.tarnawska

#1643355

na LEonie. Tutaj poza jedną blogerką raczej wszyscy są zgodni co do jej stanu psychicznego. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1643356

Ta burdelmama robi na leonku za ...słupa?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1643359

Prezydentów mamy sporo:

 • urzędujący
 • Tymczasowa Garland
 • II. RP, co ma unieważniać III. RP, czyli "hrabia" Jan Zbigniew Potocki (chce wydawać dowody osobiste dla ochrony przed szczepieniami)
 • Mariusz Max Kolonko, prezydent Stanów Zjednoczonych Polski
 • jakiś Władysław Janusz Małkowicz
 • prof. Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz (filozof, były wiceprezydent Gdańska, ogłosił wskrzeszenie Królestwa Polskiego)
 • (jeszcze 2 niszowych ale nawet zabawnych, wyleciało mi z głowy)

           królowie

 • Król Polski- Lehii Leh XI Wojciech Edward I (turbosłowianin)
 • król Marek Świętopełk Światopełk-Zawadzki, "piastowski psycholog", ten w królewskim płaszczu z imprez patriotycznych
 • król Jan Michał Leszczyński, niby potomek Stanisława Leszczyńskiego
 • ale i podobne środowiska monarchistyczne mają regentów (Podolski, Wierzchowski) i pretendentów (np. Karin Sobieski) albo samotników, np. Maciej Modzelewski "Namaszczony Regent" do czasy intronizacji, znany jako Wskrzesiciel Narodu (na YT)
 • jeszcze Król Sanjaya z Lehji, "święty", znany z YT i założenia istnej sekty choć już go wyrzucono z zajmowanej działki
 • przywódca-król słowiańskiej Wielkiej Lechii, prepper, "wiedźmin" Adolf Kudliński z pagonami majora i udający najemnika Legii Cudzoziemskiej a nawet nie potrafi trzymać karabinka
 • ...

 

trudno uwierzyć ale ci z mediów społecznościowych mają licznych fanów a nawet fanatyków, inni zaś oglądają w celach rozrywkowych jako fani ich universum

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1643418