Cezary Dobrowolski – mafijny "cyngiel" czy tylko pożyteczny idiota

Obrazek użytkownika Humpty Dumpty
Kraj

Trudno policzyć, który to już raz środowisko, któremu przed laty popsułem mafijny interesik, próbuje ataku na mnie za pomocą sfingowanych oskarżeń. Niestety, Cezary Dobrowolski znany szeroko jako osoba promująca antypolskie fejki będąc administratorem polskojęzycznego portaliku o nicku Zawisza Niebieski wpisał się w ten chór wujów.

 

Przypomnijmy sobie zatem pewne fakty, zapewne niewygodne dla Cezarego Dobrowolskiego alias Zawisza Niebieski.

Jako że człowiek ów wspomina o portalu działającego ongiś jako Głos poszkodowanych uzupełnijmy niepełną informację.

Trzeba bliżej przedstawić osobę byłego oficera WSW (czyli kontynuatorki niesławnej stalinowskiej Informacji Wojskowej) w stopniu kapitana Romana Sklepowicza.

 

Kto ciekawy jego dossier w IPN-ie tutaj link dot. tego pana:

https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/61909

 

Zwróćcie Państwo uwagę na jedno. Stan wojenny w pełni, a junta jaruzelska zwalnia będącego w kwiecie wieku (32 lata!) żołdaka z „zielonego SB”, jak wtedy powszechnie się mówiło o tej formacji.

Nic dziwnego, bowiem Sklepowicz został odkomenderowany do… dyplomacji. Nie mógł zatem oficjalnie być funkcjonariuszem tej przestępczej formacji.

 

Po 1984 był agentem w polskiej ambasadzie w Szwecji. Potem przeniesiony do Singapuru, a następnie Kazachstanu.

 

Po 1989 roku próbował odnaleźć się w rzeczywistości gospodarczej III RP. Jako że był zbyt mały nie otrzymał stanowiska w nowo powstałym banku itp.

Z jego opowiadań natomiast wynika, że miał wziąć na siebie rolę słupa, wyprowadzając z banku sporą kwotę (ok. 4.000.000,- DEM, czyli marek niemieckich). Ale to było stanowczo za mało dla ambitnego ekskapitana (wtedy lat ok. 45).

W efekcie Sklepowicz za te pieniądze postawił w Poznaniu hotel, szumnie nazwany Pasażem222.

 

Ale... na raty już nie starczyło.

 

Wtedy właśnie Sklepowicz założył tzw. Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez System Bankowy i Prawny.

 

Działało w necie pod wskazanym przez Cezarego Dobrowolskiego czyli Zawiszę Niebieskiego linkiem.

 

I tu też okazały się jaja. Właścicielem domeny został wieloletni kumpel Sklepowicza (ze służby?) niejaki Wiesław Strózik.

Tu dowód wskazujący na znajomość obu panów:

http://www.sklepowicz.pl/art172

 

10 lipca 2008 roku na swoim blogu pisał o Stróziku znany katowicki dziennikarz Tomasz Szymborski:

 

Kataryna wywołała na S24 temat "mafii paliwowej". Ja chciałem przedstawić osobę, której absolutnie nie zależy, aby o niej było głośno. Jest dowodem, że "w paliwach" umoczeni byli oficerowie służb specjanych PRL.

Przedstawiam zatem Wiesława Strózika, który był rezydentem Służby Bezpieczeństwa ps. „Maj" nr ewid. 59861,

Nazwisko Wiesława Strózika wielokrotnie pojawiało się w czasie zeznań przed sejmową komisją ds. Orlenu. Ani razu jednak nie ujawniono dowodów, że był on współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.

Przebieg kariery wojskowej Wiesława Strózika:

1976-1980 r. - Wyższa Oficerska Szkoła Radiotechniczna w Jeleniej Górze

01.09.1980 r. - JW 4420 Przasnysz - Oficer Analizy GATO (Grupa Analizy Techniczno-Operacyjnej).

1981 lipiec - listopad 1981 r. - słuchacz Centralnego Ośrodka Szkolenia WSW w Mińsku Mazowieckim.

1981 grudzień - luty 1982 r. - oficer kontrwywiadu Wojsk OPK w Poznaniu

1982 luty - listopad 1984 - oficer kontrwywiadu WSW w Wydziale WSW 1 Dywizji Artylerii OPK w Bytomiu.

Z teczki personalnej W. Strózika w czasie służby w Ludowym Wojsku Polskim:

Wykonał 27 projektów racjonalizatorskich.

WOSR w Jeleniej Górze ukończył z 3. lokatą (średnia ocen 4,95) i wyróżnieniem Ministra Obrony Narodowej. Praca dyplomowa ppor. W. Strózika otrzymała I miejsce i nagrodę Ministra ON (Wojciecha Jaruzelskiego - T.S.) w konkursie najciekawszą pracę dyplomową.

Członek PZPR od 1977 r. Na czwartym roku studiów WOSR był sekretarzem POP.

Kurs w Ośrodku Wojskowej Służby Wewnętrznej ukończył w 1981 roku z wyróżnieniem komendanta.

Prawda, jaka piękna kariera?

 

I nagle bum. Strózik składa podanie o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej. Nie jest ani kaleką fizycznym, ani też nie wykazuje oznak wariactwa.

 

Po prostu składa podanie zupełnie tak, jak kilka lat wcześniej Ryszard Opara.

I też zostaje ono rozpatrzone pozytywnie.

 

Strózik trafia do Gliwic, gdzie na terenie sklepu RTV przy ulicy Zwycięstwa (jeśli ktoś pamięta tamte czasy i Gliwice – sklep mieścił się tuż przed biurem LOT-u idąc od strony dworca) zakłada punkt naprawy sprzętu elektronicznego.

Oddajmy głos red. Szymborskiemu:

Pretekstem do sprawdzenia i „opracowywania" przez SB Strózika pod kątem współpracy jako TW był jego wniosek w 1984 roku o „wydanie zezwolenia na założenie i używanie radiostacji amatorskiej kategorii I-ej".

24.10.1985 roku kpt. Kiesiewicz z Wydziału II SB w Katowicach pisze do swego przełożonego, ppłk Edmunda Matysa, zastępcy szefa Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Katowicach ds. Służby Bezpieczeństwa, raport o wyrażenie zgody na pozyskanie w charakterze rezydenta byłego wojskowego i na dodatek członka PZPR:

„[...] W.S. zamierza otworzyć w Gliwicach na ulicy Zwycięstwa punkt naprawy drobnych urządzeń elektronicznych (zegarki, komputery). Charakter wykonywanej pracy pozwoli mu na odbywanie spotkań z OZI".

Zgodę na werbunek dostaje. To oznacza, że pomimo, ze Strózik znajdował się w ewidencji służb wojskowych i był członkiem partii (unikano oficjalnego werbunku takich osób w charakterze OZI, no chyba że były bardzo cenne z >operacyjnego punktu widzenia<<)

(...)

Do pozyskania Wiesława Strózika przez Wydział II SB (kontrwywiad) doszło 28 października 1985 roku w siedzibie WUSW w Katowicach, dokąd został wezwany pod pretekstem wydania zezwolenia na posiadanie silnej radiostacji. Strózik został rezydentem SB ps. „Maj".

W zachowanej teczce TW „Maj" zachowała się relacja z tego werbunku:

„Podczas spotkania i rozmowy własnoręcznie napisał zobowiązanie współpracy w charakterze rezydenta SB i przyjął pseudonim „Maj".

Jego oficerem prowadzącym został st. insp. kapitan Bogusław Kiesiewicz z sekcji VI Wydziału II SB w Katowicach. Kontakt z rezydentem - będzie telefonował pod nr 577 653 w Katowicach „prosząc Bogdana". Z kolei „Maj" miał w domu telefon nr 313773, na który mógł telefonować jego oficer prowadzący. [...] Ustalono, że „Maj" docelowo będzie obsługiwał 5 Tajnych Współpracowników. Jego miesięczne wynagrodzenie z tego tytułu wynosić będzie 5 tys. zł". Spotkania w LK krypt. Akis" - raportuje Kiesiewicz (…).

25 stycznia 1990 roku powstaje "raport o wyeliminowanie TW „Maj" z czynnej sieci agenturalnej, i przekazanie materiałów operacyjnych do archiwum Wydziału C".

Strózik większość swoich interesów prowadził na swoją żoną, Annę. To ona założyła w Zabrzu w 1999 roku firmę Polonia Promotion. Przez ponad dziesięć lat Strózik był tylko pełnomocnikiem spółki. Zawsze stał w cieniu. Jak wynika z KRS w Gliwicach, na początku kapitał spółki był niewielki - 10 tysięcy złotych. Dwa miesiące po rejestracji spółki udziałowcem został Piotr Wolnicki, który był wiceprezesem Konsorcjum Finansowo-Inwestycyjnego Colloseum. Wolnicki do dzisiaj jest ścigany międzynarodowym listem gończym, podejrzany o kilkusetmilionowe oszustwa i wyłudzenia.

(…)

O Stróziku pierwszy raz zrobiło się głośno w związku z aferą związaną z CERPO. Była to spółka utworzona m.in. przez PZU (a także Polisę i fundację Bezpieczny Dom), do której w atmosferze skandalu ówczesny zarząd PZU z nadania koalicji SLD - PSL wyprowadził dane ubezpieczonych samochodów i kierowców. Dane te trafiły później do niemieckiej spółki, która zaczęła szantażować PZU ich ujawnieniem. Strózik był jednym z dyrektorów CERPO i - jak twierdził przedstawiciel niemieckiej firmy - jedną z dwóch osób, które dane PZU mu przekazały.

W 1997 roku policja zatrzymała Strózika pod zarzutem pomocy w wyłudzeniu 800 tys. zł kredytu i działania na szkodę Fundacji Kardiologicznej „Serce". Jako wiceprezes w 1993 r. sprzedał należącą do fundacji działkę (ponad 3000 metrów) i hotel w Zabrzu (przy ul. Knurowskiej) za 20 tys. zł. Rynkowa wartość tej działki i budynku wynosiła wtedy co najmniej 280 tys. zł. Zdaniem prokuratury naraził tym fundację na oczywiste straty. 7 marca 1997 roku Strózik został aresztowany, ale szybko wyszedł na wolność - pomogła mu w tym opinia o stanie zdrowia wystawiona przez prof. Stanisława Pasyka.

Cytaty ze strony:

https://www.salon24.pl/u/tosz/21736,agenci-mieszali-w-paliwach

 

O tym, jakiego kalibru jest to człowiek świadczą słowa niewypowiedziane przez najsłynniejszą polską ofiarę tzw. mafii paliwowej p. Danutę Gaszewską. Zrobiono bowiem wszystko, aby nie dopuścić jej do głosu pomimo wezwania na termin posiedzenia Komisji Śledczej ds. PKN Orlen S.A. w dniu 10.05.2005 r.

Niemniej zapis tego dokumentu istnieje w sieci i w każdej chwili może być odczytany przez dowolną osobę.

P. Gaszewska oświadcza m/ in.:

W grudniu 1999 r. i styczniu 2000 r. W. Strózik, J. Bobrek, K. Choma i Z. Lesiak, zmusili mnie, w okolicznościach, które odpowiadają definicji czynu przestępczego okreslonego, w art. 282 kk. do podpisania szeregu dokumentów, które posłużyły najpierw do zalegalizowania kwoty około 7 mln. złotych, uzyskanych przez te osoby w obrocie podrabianymi paliwami, a następnie, grożąc mi odebraniem firmy i pozbawieniem życia, zmusili mnie do wyrażenia zgody na przeprowadzenie fikcyjnej operacji podniesienia kapitału spółki „Dansztof“ o 4 mln. zł. I w rezultacie do podpisania dokumentów, pozwalających im na wyłudzenie z Kredyt Bank S.A. Oddział w Rybniku, wspólnie z pracownikami Banku kwoty 5 mln. zł.

Co ciekawe, w tym samym oddziale dokonała wielkich wyłudzeń inna firma, która po latach spotka się ze Strózikiem w… Gorlicach, przy okazji nielegalnego zwiezienia do Polski ok. 5 tysięcy ton wyjątkowo niebezpiecznych odpadów i umieszczeniu ich (a raczej wylaniu na ziemię w większości przypadków) na terenie byłej Rafinerii Glimar.

Mowa o znanej obecnie pod nazwą Multibest s.j. firmie-widmo funkcjonującej na przełomie lat 1990/2000 jako BIURO BROKERA FINANSOWEGO „CARBOTECH- POLAND” s.c. w Gliwicach i Wrocławiu.

Ale za bardzo odbiegliśmy od Sklepowicza. Może dlatego, że to tylko śmieszny na swój sposób pozer, przyciśnięty do muru potrafiący odszczekiwać się, że jest byłym oficerem służb specjalnych PRL zupełnie tak, jakby to na kimś robiło jeszcze wrażenie.

Prowadzone przez niego forum tam naprawdę służyło wyciąganiu kasy od naiwnych. M. in. pod pozorem założenie w Polsce… sieci biur prawnych!

http://www.sklepowicz.pl/art253

 

Dość wspomnieć, że porad prawnych udzielał jakiś biedaczysko spod białoruskiej granicy z wykształceniem…. podstawowym!

 

Stałem się więc tajną bronią brylującej na tym forum niejakiej Schoppenki.

Pisałem więc wnioski, inne pisma, a ona rozsyłała je jako swoje. Przy czym ja czyniłem to pro publico bono, ale chytra baba z Bornego Sulinowa kazała sobie za to płacić.

 

Aż w końcu utraciła zdolność racjonalnego myślenia.

Miałem przez kilka dni wyłączony mobilek (kąpał się razem ze mną, niestety) więc próbowała nacisnąć mnie przez wspólną znajomą.

Tyle tylko, że jej powiedziała otwarcie, o co kaman ale zapomniała dodać, by mi o tym nie wspominała.

 

I tak dowiedziałem się, że mam się pospieszyć, bo inaczej Schoppenka będzie musiała zapłacić za remont generalny silnika swojego jeepa. Coś koło 6 tys. zł.

 

Kiedy zwróciłem się z pytaniami do osób, którym pomogłem jak sądziłem pro publico bono dowiedziałem się, że wpłacali Schoppence od 150,- zł do ok. 20.000,- zł. Przy czym to ostanie było wykonaniem luksusowej łazienki w jej lokalu.

 

Są świadkowie i w każdej chwili jestem gotowy przeprowadzić dowód prawdy.

 

Zaczęła się wojenka, w efekcie której po roku Schoppenka musiała wyp...dalać z Polski, a forum, na którym łowiła naiwnych przestało w praktyce istnieć.

Nasz sposób (bo atak dotyczył tak mnie, jak i znajomej prawniczki) był prosty. Pierwszy atak – jedna odpowiedź. Najczęściej był to parostronicowy komentarz do jakiegoś artykułu Konstytucji.

Jak nie pomagało i Schoppenka jątrzyła dalej – odpowiedzi były już trzy. Potem 5, 7, 9, 11…..

Dalej nie doszliśmy. ;)

Po trzech miesiącach okazało się, że ja opublikowałem ok. 14 tys. postów, koleżanka zaś – ok. 17 tys. Ale moje były zdecydowanie obszerniejsze. ;)

Oczywiście wcześniej próbowaliśmy zmusić do reakcji admina – bezskutecznie.

Najwyraźniej znajdował w tym jakąś ubecką radość obserwując, jak bronimy się przed kolejnymi fejkami Schoppenki i jej totumfanckiego po 8 klasach.

 

Wzięliśmy więc sprawę we własne ręce.;)

Forum padło dopiero wtedy, gdy zaatakowaliśmy bezpośrednio Strózika i Sklepowicza. Jakieś dobre duszki podesłały nam bowiem materiały obciążające tych panów.

Oczywiście dzisiaj wiem, kto krył się za tymi dobrymi duchami.

Był to pewien były prokurator, zmuszony do ucieczki z kraju właśnie przez mafię paliwową, w tym Wiesława S.

 

Dzisiaj z politowaniem i sporą dozą obrzydzenia dla idioty obserwuję nieudolne próby wyciągania starych fałszywek.

Najwidoczniej Cezary Dobrowolski alias Zawisza Niebieski został celnie trafiony jako antypolak i sekciarz.

 

Jednak jego zaciekłość wskazuje, że kryje się za tym coś jeszcze.

Nienawiść do mnie za zniszczenie mafijnego interesiku, ocenianego na jakieś 200-300 tys. zł rocznie.

 

Czy Cezary Dobrowolski alias Zawisza Niebieski służył ongiś w WSW/WSI?

 

Skoro ustaliłem już jego imię i nazwisko myślę, że z resztą też sobie poradzę.

Może wtedy wyjdzie na jaw, dlaczego jest taki niezatapialny?

I ciągle posługuje się prowokacjami chcąc zniszczyć Polaków i Patriotów.

Skoro jednak nie udało mu się to do tej pory jest spora szansa, że nie uda się w przyszłości.

11.10 2020

Zainteresowanym polecam:

https://3obieg.pl/ucieczka-przed-komornikiem/

 

A tutaj najnowsza historia, tym razem obejmująca nowo powstałą mafię śmieciową:

https://gorlice24.pl/pl/11_wiadomosci/5555_.html

 

Warto też zapoznać się z wpisem Stowarzyszenia Głos Poszkodowanych (KRS 0000515881) oraz poszukać informacji na temat tego, czym usiłują się ostatnio zajmować. Ale jeśli jesteś cierpliwy, Czytelniku, niebawem przeczytasz. ;)

 

 

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.6 (głosów:9)

Komentarze

Jestem pod wrażeniem dziennikarskiego śledztwa i jego wyników. Mała uwaga.

Materiały operacyjne czy " odtajnione teczki akt personalnych" oficerów WSW Czy WSI  ( Służb Specjalnych) są dostępne tylko za pośrednictwem Prokuratorów IPN i to w zakresie prowadzonych prze nich określonego śledztwa. Nie są dostępne publiczne np. z uwagi iż niektóre prowadzone przez tych oficerów sprawy ( dane operacyjne) w dalszym ciągu są objęte tajemnicą wynikającą z Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych. Warto o tym wiedzieć.

Internet od dawna przestał być anonimowy z uwagi na bezpieczeństwo Polski. Kto zagraża temu bezpieczeństwu poniesie odpowiedzialność. Pisałem o tym wielokrotnie, wystarczy przeczytać w tym zakresie literaturę przedmiotu np. na stronach Agenci Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I tyle. Jak zatem @ Zawisza Niebieski pisze materiały szkalujące Polskę. ABW pewno o tym już od dawna wie. Reszta to ich sprawa.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

Tezeusz

#1647666

z "ludowym" wojskiem jest nadużywanie przez niego słowa inżynier. Otóż w PRL absolwent szkoły oficerskiej zostawał tzw. inżynierem współczesnego pola walki. Jedynie oficer po WAT (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) był również w cywilu magistrem inżynierem.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1647668

Każdy już na tym forum wie, że Humpty Dumpty, (wystarczy poszukać po wcześniejszych artykułach by poznać pełne dane osobowe, są w pełni znane) tego Gliwickiego "prawnika" iż to donosiciel, autor wielu pomówień. Celnie trafiony jako antypolak, próbujący się wpisać w polskie środowiska. Złapany za rękę, zaprezentowany jak obnażone dziecię rzuca pomówieniami, wymysłami. Jego antypolska działalność jest powszechnie znana. Oczywiście ani z panem Sklepowiczem, ani z tamtym portalem nie miałem nic wspólnego. Sytuację i dowody na działalność Humpty Dumpty podała blogerka Redbeliantka w dostępnych tu artykułach.  Tak więc całość tego opisu to tylko wicie się celnie trafionej kreatury.

Piękne zdanie będące potwierdzeniem iż jest to nędzna kreatura. "Czy Cezary Dobrowolski alias Zawisza Niebieski służył ongiś w WSW/WSI?" Odpowiedź brzmi nie, poza obowiązkową służbą wojskową nic z formacjami mundurowymi wspólnego nie miałem. Ale ja zapytam, czy Humpty Dumpty trollując forum mające pomagać Polakom, działał jako agentura obcego wywiadu? Bo, że jest to kompletny idiota co jak brzytwy chwyta się niestworzonych pomówień. 

Ten cały tekst w całej rozciągłości udowadnia mój opis tej osoby. https://niepoprawni.pl/blog/zawisza-niebieski/troll-na-zlecenie-czyli-jak-salomon-z-trojanowki-stal-sie-trojanowskim

Tekst zachowuję, przyjdzie dzień, w którym Polacy go rozliczą oddając pod czujne oko strażników więziennych.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-7

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647667

I  skamlącym na dodatek niczym obity kundel.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1647669

Z kopa zrobić mu sztafetę,
Nadziać rują na sztachetę,
Powyrywać nogi z dupy

Wyrżnąć jaja ,hienie rzucić
Fiuta o połowę skrócić

Niech doceni ten ZOMO-wiec
Co to jest milczenie owiec!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647671

/Był to pewien były prokurator, zmuszony do ucieczki z kraju właśnie przez mafię paliwową, w tym Wiesława S./

Czy ten prokurator nazywa się Czyżewski? Czy to ta sama osoba, która twierdzi, że Morawiecki został premierem, bo był powiązany z oficerami WSI?

https://www.dailymotion.com/video/x45jooe

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647670

Czy to prawda że Górzynski jest powiązany z gangiem pedofili

Czy to ta sama osobą ....tobie tak bliska?

Tak dla kolegów z neona pytam

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647672

Pytałam Humptego, czy prawdą jest, że uzyskiwał jakieś informacje nt. mafii paliwowej, która nb. miała opanować Forum Pokrzywdzonych, od prokuratora Czyżewskiego, który cztery lata temu publicznie informował też, że także Morawieccy byli powiązani z oficerami WSI, o czym mieli też wiedzieć Maciarewicz, Wassermann i Kaczyńscy? Czyżewski to taki pewny informator?

Czy te paranoje Humptego nie sięgają zbyt daleko?

Prawda jest taka, jak poniżej, co ustaliłam niedawno, gdy Humpty zaczął mi sugerować, że jestem "przyjaciółeczką" blogerki Schoppenki, która wedle jego donosów publicznych była kryminalistką ok. 10 lat temu. A mianowicie:

Ponieważ znam panią Schopenkę tylko z internetu i to ok. 10 lat temu, zwróciłam się do Prokuratury w Szczecinku o wyjaśnienia. Uzyskałam odpowiedź, że żadne postępowanie karne wobec tej pani nie toczyło się, natomiast próbował ją oskarżyć o przestępstwo Humpty, przy czym organa ścigania odmówiły wszczęcia postępowania, gdyż czyny imputowane przez Humptego nie miały charakteru zabronionego.

https://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/w-interesie-publicznym-po-raz-kolejny-demaskuje-oszusta-i-znieslawiacza

Jest oczywiste, że na Forum Sklepowicza Humpty działał tak długo (przy czym nie przeszkadzało mu, kto był właścicielem) dopóki się nie skłócił z Schoppenką i innymi osobami. Z jego wypowiedzi wynika, że chodziło o jakieś pieniądze we wzajemnych rozliczeniach. Gdy układ przestał spełniać jego oczekiwania, rozwalił forum, do czego się przyznaje, a teraz dorabia do tego jakąś ideologię.

Sam żadnego forum dla pokrzywdzonych nie stworzył.

Sprawy paliw, odpadów i wiadomości prokuratora Czyżewskiego pozostawmy profesjonalistom. Niech sprawy wyjaśnią do końca. Humpty, to śledczy, który nie ma żadnych narzędzi do tego, by cokolwiek ustalić. Jest przy tym obrzydliwe, że próbuje szeregowych ludzi wmontowywać w sytuacje, z którymi nie mają nic wspólnego.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647676

amen

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647678

dobrze. Przypominam, że początkowo prokuratura miała jej ujawnić, że z zawiadomienia osoby, której imię i nazwisko zostały wymienione bez podania jednak PESEL czy choćby miejscowości zamieszkania, miało toczyć się postępowanie wobec wskazanej strony www.  I zostało umorzone. I tak faktycznie powinno być, bowiem strona ta została założona dopiero po rzekomym umorzeniu postępowania. Oczywiste jest zatem, że Rebe przedłożyła fałszywkę.

Teraz zaś twierdzi, że postępowanie toczyło się wobec Schoppenki.

 

Czy za chwilę dowiemy się, że postępowanie toczyło się także p-ko bratu, siostrze, Rebeliantce oraz Dionizemu Kowalskiemu, mieszkającemu piętro wyżej?

Co do świadka Komisji Sejmowej A. M. Czyżewskiego - wydaje się, że próba Rebeliantki postponowania tego człowieka w sytuacji, gdy podaję wpis red. Tomasza Szymborskiego świadczy o jej próbie zafałszowania obrazu w interesie mafii paliwowej.

Są granice szaleństwa, ale Rebe nie po raz pierwszy je przekroczyła.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4
#1647689

Postępowanie z twojego zawiadomienia nie zostało umorzone, tylko odmówiono jego wszczęcia. I nie zmyślaj nieistniejących okoliczności, ani nie obrażaj przy okazji innych osób.

Na Forum Sklepowicza to ty działałeś. Do momentu do którego ci się "podobało". Nazwisko Sklepowicza ci wówczas nie przeszkadzało. Potem rozwaliłeś Forum razem z "prawniczką" (czy to twoja krewniaczka?) z motywów osobistych, a nie jakichkolwiek innych.

Nie zmyślaj, że miałeś jakiś kontakt z Czyżewskim, bo wszystko co "wiesz", to tylko z ogólnodostępnych mediów.

O Czyżewskim napisałam, co napisałam i motywy są jasne. Nie ma to nic wspólnego z oceną postępowań ws paliw. Nb. Ile wyroków skazujących zapadło? Tutaj nic nie piszą na ten temat.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_paliwowa_(2002)

 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647693

Dostałaś informacje z prokuratury określające konkretnie moją osobę? Ty chyba nie tylko nie masz piątej klepki, ale jeszcze kilku innych.

Jutro mija termin odpowiedzi na moje pytanie. Jak tylko oficjalnie potwierdzą mi, że posługujesz się fałszywką, to nie tylko, że powiadomię o twoim łgarstwie publicznym wszystkie redakcje, które zamieściły cokolwiek twojego, ale postaram się o szerokie nagłośnienie.

Nie ma miejsca w blogosferze dla takich kłamczuch.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1647694

Na kolejną twoją kompromitację.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647695

Wg ciebie jedna. To chyba ciut lepiej, niż ty, która w życiu przegrała wszystkie sprawy?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1647699

Mam rok mniej, 61-letni młodzieńcze o pospolitym wyglądzie. A co do wyroków, to każdy z odrobiną pojęcia wie, że nie masz żadnego wglądu w te sprawy.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647704

No, góra na 93.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1647706

W materiale wystąpiło nazwisko Pana Sklepowicza (http://www.sklepowicz.pl/art253 (link is external). Z tego co kojarzę z jednego z fora na Fb ten pan jest kpt rez. WSW w tzw. prewencji. Pełnił zawodową służbę wojskową w Poznańskim Oddziale WSW w Stanie Wojennym.

https://natemat.pl/219427,kojarzycie-go-za-ruchanie-kobiet-a-to-znacznie-barwniejsza-postac-sa-rzeczy-o-ktorych-sklepowicz-wolalby-zapomniec#

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

Tezeusz

#1647680

To Humpty działał na Forum Sklepowicza dopóki się tam nie skłócił z kilkoma osobami mającymi problemy z komornikami.  Do tego czasu nie przeszkadzało mu nazwisko Sklepowicz.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647683

Skad ma pani to info poproszę o wiarygodne zródło inaczej to zwykłe kłamstwo i potwarz. Warto czytać ze zrozumieniem. Mój komentarz był UZUPEŁNIENIEM do czegoś co podałem w nawiasie i dotyczyło kogoś zupełnie innego.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-4

Tezeusz

#1647686

I to jest fakt.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647697

Nie działałem na forum Sklepowicza. Pisałem tylko pisma proszony o to przez biedną ofiarę systemu Schoppenkę. Do czasu, kiedy ta mimo woli ujawniła, jak na mnie pasożytuje. Nie kłam, "chrześcijanko".

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1647687

Myślisz, że nie potrafię zdobyć dowodów na twoje łgarstwa? Wszystkie mam już w ręku

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647700

fałszywki. Łykasz od Schoppenki wszystko jak głodna kura suchy chleb. Jesteś z nią w tej samej sekcie, czy ci obiecała kasę?

Jak tylko obiecała to olej to. Po robocie ci nie zapłaci. To stały numer.... ;)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5
#1647703

to, że masz punkt ksero na Osiedlu Kopernika, wyraźnie sprawia że masz obsesję na punkcie photoshopu.

Niestety, twoje iluzje są bez szans.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647707

Pośmiejemy się razem... ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3
#1647709

Poznałam Czarka Dobrowolskiego lata temu. Jest porządnym, bardzo kulturalnym  człowiekiem.

W wielu sprawach mam odmienne zdanie od niego - różnimy się jak to Polacy w ocenie wielu spraw - ale nigdy nie przyszło mi nawet przez myśl insynuować w podobnie ohydny sposób jego zachowań jako antypolskie. Cóz dopiero posądzać o współpracę z SB.

Dlatego pała ode mnie !!!!!

PS

Jestem przekonana,  że takie szkalowanie może cię sporo kosztować.... w Sądzie - bo tym się takie zachowania kończą i bardzo dobrze!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6

Astra - Anna Słupianek

#1647791

czyli tylko idiota? nic dziwnego, że nawzajem możecie sobie wystawiać laurki, oboje prowadzicie antypolską działalność. nie wstyd tak wysługiwać się kremlowi? za poczucie ważności jako cenzor naznaczony przez oparę stałaś się znana na cały świat jako stare kacapskie pudło rezonansowe. czy ty nie masz żadnej godności, żadnego sumienia, poczucia przyzwoitości? to bardzo przykre, że mamy w Polsce aż tylu zaprzańców, nawet jak część to typowe prymitywy z patologii czy zaburzeni psychicznie.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1647794

Insynuacje i chamstwo.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1647795

Pałę to sobie wstaw wiesz gdzie, A co do sądu - spotkamy się o wiele prędzej, niż się tobie wydaje, stroicielko pianin in spe. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2
#1647796

to paszkwilant, troll co wszystko mu udowodniono i w gardło wtloczono, stąd rzuca pomówieniami w nadziei, że jakoś się ze swojego bagna wygrzebie. Nie warte to nawet chwili uwago. Od zmiatania śmieci jest zmiotka i szufelka. Trzeba by to za ... chwycić i o dowody zapytać, gdyby tylko człowieka obrzydzenie nie brało.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647800

Próbuje prowokacji, by móc potem donosić do admina. Miejcie na niego wyjebane tak, jak na to zasługuje ta antypolska swołocz.

Prokuratorskie śledztwo w toku, więc lada moment ucichnie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#1647801

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Zawisza Niebieski nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

to kłamca, donosiciel, oszczerca, co udowodniono. Nikt poza taką samą jak on agenturą za nim się już nie wstawi.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-6

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647805

// posądzać o współpracę z SB.//

Pełna zgoda królowo ......bardachy Richarda don Koali
Pełna zgoda
Czarek NIGDY nie współpracował z SB ....powód?

Bo tam pracował.Tradycje rodzinne po ojcu z UB.

A współpracowali inni w tym znane postacie z zaplecza kasyna Leon23

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647818

Ale dalej róbmy swoje. W polskim internecie nie może być miejsca dla kremlowskich pożytecznych idiotów, ani też na sekciarzy.

Raz sierpem, raz młotem oparową hołotę ! ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1647819

Od 30 lat mamy wolność, "każdy mógł zrobić karierę", "w SB pracowali sami dziennikarze,bibliotekarze i bufetowe w stołówce

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647827

urodziłeś jakoś na ciebie oddziałuje. Urodziłem się w rodzinie szlacheckiej, jednego dziadka niewiele poznałem, bo zmarł, gdy miałem niewiele ponad rok, (na roboty do Niemiec wywieziony, gdzie zdrowie stracił) ale drugi był zdolnym człowiekiem, bo i na skrzypcach pięknie grał i technicznie był uzdolniony, ale jego rodzice nie mieli tyle pieniędzy by dwóch zdolnych synów szkolić. Starszy, stryjek, był dobrym rzemieślnikiem, mój dziadek był mi przewodnikiem w sprawach męskich, przy nim różne drewniane konstrukcje w dzieciństwie robiłem, dzięki czemu dziś jako hobby wymyślne meble tworzę. Ale już tata i mama to inżynierowie, ja nigdy nie wyobrażałem sobie, że mogę być kim innym niż inżynierem, moja żona, na Politechnice poznana, jej rodzeństwo to inżynierowie różnych kierunków. Moje dzieci również. 

Ty zaś sądząc po dialekcie jakim się posługujesz, poziomie inteligencji twoich wypowiedzi oraz po tym, że wszystkim szukasz UB-eckiego rodowodu, części Warszawy w jakiej dzieciństwo spędzałeś, zdradzasz UB-ecki twój ród, granatem od pługa odrywany albo na czołgach T34 przywieziony. Czyż komuś przyszłoby do głowy spotykając nieznanego człowieka szukać mu przodków wśród służb NKWD? Tylko temu, który z tych środowisk korzenie swe wywodzi. Ludzie wywodzący się z rodów inteligenckich nie stosują słów, jakie dla ciebie są codziennością, za to UB-ecy katując Polaków z pewnością je na co dzień stosowali. Dobrze pasujesz jako przynogawkowy Humptusia, rozumiecie się, bo to ten sam poziom i rodowód pewnie podobny. Zniżyć się do pomówień, do donosicielstwa? Nie pomawia drugiego o coś, na co nie ma żadnych dowodów. W tym tylko jeden sort potrafi. Szumowina z dzielnic, gdzie idąc na potańcówkę nie byłeś pewien, czy kosą nie zarobisz. Szmulki, Praga, Grochów, Targówek. Nie będę nawet pytał, dlaczego z Polski wiałeś, by wykonując najprostsze prace dla Anglików to społeczeństwo bogacić nadal twierdząc iż ty jesteś większym "poliakiem" niż Polacy, co naszą ojczyzną codzienną pracą budują? Powiedzmy, że będzie to mój ukłon dla ciebie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-6

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647838

Czarek....jesteś sobą i to w zupełności wystarczy ale dla parchów z kasyna Leon23 ...a w bradasze leon 23 leszcze łykają to jak pelikan ryby.... zmiatasz tam koleżków na szufelkę intelektu i kosz na odpady wtórne do neutralizacji?

Frajerze, słoiku warsjawski.To dopiero początek.Pisalem ci leszczu o tym.Teraz dopiero zrobimy ci tu jazdę bez trzymanki a ze sprzedajnej doopy ...jesień średniowiecza

shalom dobro....wolski

shalom

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647841

Nigdy nie byłem za kopaniem leżących. Jak będę na północ od Londynu to ci jakąś piszczącą zabawkę przywiozę. 

Ale zobacz końcową scenę Va Bank II, jeśli jesteś Polakiem a nie tylko "poliakiem" to te czekoladki zrozumiesz. Ja ci w odróżnieniu z Polski do Wielkiej Brytanii nie czekoladki a jakiś psi przysmak poślę. Nie na darmo klientów kapusiów psami nazywają, czyżbym się mylił?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647843

Ty Londyn znasz...... z serialu ....Londyńczycy

Tu Czajki nie remontuja, na ruj ty tu potrzebny 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647846

mieszkając, Byłem w ważniejszych muzeach, byłem w innych zabytkach, ale nie mam twej wiedzy co ty? Nie znam lokalizacji toy-toyów i innych przybytków dla mieszkańców. A  to twój żywioł.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647854

Myśle że o tym zabytku wtedy nie zapomniałeś

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647856

Zwiedzając obce swego bym nie znał? Jak kiedyś do Polski zawitasz, bo przedawnią się twoje Szmulkowe przekręty mogę pokazać ci zabytki co czasy piramid pamiętają, a nie takie uzdrowisko. Ci dla których pracujesz to tylko schlają się w Krakowie, kiedyś widziałem takiego jednego, co na wieżę Mariacką nie wszedł, bo windy nie było. Ci, którym wiernie za nędzne "funciaki" służysz za szczyt inteligencji Europy to na pewno nie robią. Za to ty robisz u nich.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-2

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647857

Czarek ....w waszych wąskich komuszych łysych łbach sowieckich ciągle tli się tęsknota za starymi,dobrymi czasami UB-eckiego i SB-eckiego zamordyzmu.... myśli i słowa .
Zero czyli nul o własności nabytej z urzędu zalegalizowanej podpisem twojego pierwszego sekretarza POP prz szkoleniu w SB .
ps.
SB-eku ....ambitne masz te komentarze, jestem pod ich wrażeniem....ty tak to z potrzeby serca ładujesz ten  gnój na wóz i wieziesz na pole (czy ugór) służbowo? .... czy musisz po nocach je obrabiać by mieć na nowe dynamo w rowerze ?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647861

no patrzcie, niebieski otoku, a na wieś to kto jeździł do rodziny, kto się chwalił, że za młodu widział jeszcze stare metody pracy, nagle cała rodzinka to inżyniery i szlachcice, może jeszcze ziemianie bo ziemiankę mieli?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1647842

z czasów przejęcia Polski przez hordy Stalina. Rody szlacheckie ze wsi się wywodziły, Mieszczaństwo to po niemiecku lub żydowsku mówiło, no ale na kursach na "prawdziwego poliaka" tego nie wykładali, skąd masz to wiedzieć. Oj czeka mnie długa praca u podstaw. Imigranci zupełnie nie przygotowani przyjeżdżają. "Kruca bomba, mało czasu... mało czasu" a pracy nad imigracyjnymi pustostanami wiele.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647844

dziaduś Czarka. Ojciec się przechrzcił, małego też postanowili.... Padło na jakieś imię sławiańskie.

Część rodziny uważała, że powinien mieć na imię Kutaszko, a druga, jakby przeczuwając przyszłą orientację, była za Pitajkiem.

Kutaszko czy Pitajko?

Aż się w końcu ojciec chrzestny rozgniewał i nazwał go imieniem psa swojego sąsiada.

I tak stał się Cezarym. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1647845

jak ta, że twój przodek żyd Szmul kupił prawo do używania nazwiska Trojanowski w karczmie od zgranego w karczmie do ostaniego grosza niejakiego Jana Trojanowskiego za całe 10 tys. rubli (dług karciany). Nie myśl kapusto, bo ci się mózg przegrzeje i na jutro na Łupiankę raportów nie wyślesz. A wtedy niezły bigos może być.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647849

 Łupiankę raportów nie wyślesz.

????

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647851

kiedy kapuś Humptuś dokładnie adresy zna. Czy ja tam wiem, czy to Łubianka czy Łupianka? Przecież po pracowitym wieczorze z raportami do Moskwy nie raz klawiaturę na polską przełączyć zapomniał?

Ale ciekawe, że wiesz, iż się pomyliłem. Ty też tam raportujesz? Sądząc po rodowodzie jest to prawdopodobne.

Powiedz mi husky, gdzie się tak głupie pieski znajduje. Ja swego ze schroniska wziąłem i inteligencją bije cię na głowę. Potrafi zrozumieć kiedy ujadanie tylko go ośmiesza.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647852

A wiesz gdzie takich SB-ekow jak ty sie znajduje

W bardasze Richarda don Koali

adres tu:

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647855

Przecież cały portal wie, że Kapuś i jego przynogawkowy, co za prawdziwych "poliaków" chcą robić to niedorobione kursanty po kursach w Moskwie. Słabo was tam uczą, że takie pośmiewisko z siebie robicie. Tak łatwo na donosicielstwie i skrajnej głupocie dajecie się złapać. Śmiech za wami tylko podąża.

Popatrz, nawet ten z was się śmieje:

Powiedz mi, kiedy święto idioty obchodzicie, mógłbym wam jakiś prezencik przez centaura posłać.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647859

A kogo się spodziewałeś na zapleczu bardachy Leon23 ?
Gość robi za goownojada w bardasze Richarda, a gdy łyka niewłaściwe leki, zaczyna spędzać za dużo czasu w sieci.

Z pomocą przyjaciół próbuje z tym zerwać. 
Pogróżki, zamordyzm , wytworność "języka polskiego", dziedziczny materializm dialektyczny,Lenin i Stalin wiecznie żywi , to cechy typowe dla tej postsowieckiej hołoty ubranej w garnitury ze .....szmateksu

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647853

zaprzestał stawiać kropkę po dr. Ciekawe, ile czasu jeszcze potrwa, nim zrozumie,  że robi to bezprawnie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1647858

nie raz więcej niż 2 razy w tygodniu analizy tekstów polskiego opiniotwórczego portalu na swym blogu publikujesz. Nie dziwię się, że wartość tych tekstów doceniasz. Są to myśli Polaków o różnych poglądach a nie pralka umysłów, gdzie papkę przesłaną przez centralę próbują lemingom w oczyszczone z rozumu przestrzenie czaszki wtłoczyć.

Ty to lepiej licz te miliony co Jarek miał "ukraść", bo prokurator cię o nie z pewnością zapyta co do złotówki. A wtedy to tylko do pasiastej mody trzeba będzie się przystosować.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647862

Więcej niż 2 razy w tygodniu analizujemy "teksty" polskojęzycznego opiniotfurczego portaliku Toy-Toy 24.pl i na Niepoprawnych publikujemy. Nie dziw się, że wartość tych tekstów doceniamy. Tam znajdujemy myśli Polaków....o Sb-ekach i nie tylko....

//dębiłom zrodzonym, czy tam innym kurwom zadaniowanym na pohybel!!
Coś się odjebało.. Zadaniowana kurwa Zawisza, za knajacki język wyrzucił dwóch komentatorów.. Jeśli nie pamiętacie, to ta kurwa Smoleńsk uznaje za wypadek.. Ja z tą kurwą nie chcę mieć nic wspołnego!! //

link znasz ?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647863

zwykłym wariatem? No ale kto będąc choć trochę przy zdrowych zmysłach babrał by się w tym ruskim szambie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1647864

polskim opiniotwórczym portalem interesuje? To już wiem o czym codziennie po rosyjsku twój kapuś do Moskwy donosi. 

Wiem kto mówi iż Smoleńsk to był wypadek? Jedyna polska komisja złożona z najlepszych rzeczoznawców i ekspertów lotnictwa w Polsce. Znasz inny raport? No chyba nie uważasz za raport te pogaduszki nad puszką piwa i parówką? Ja wiem, że z "kurwą" nie chcesz mieć nic wspólnego. Przecież zgodnie z prezentowanymi tu zdjęciami ty uwielbiasz twardą miłość męsko - męską. Nie raz się przecież do takich zdjęć z waszych imprez śliniłeś. Mnie tam do tego nic, seks to jedna z ważniejszych czynności ludzkich. Zapewnia nam potomstwo, a że ty lubisz inaczej, przecież nie jestem takim, co będzie innych w łóżku pilnował. Jesteś homoseksualny, mnie nic do tego.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

Poważnym ludziom odpowiadam, przygłupiastych trolli ośmieszam a one listę obecności pałką zamiast krzyżykiem analfabety podpisują. Śmiejmy się z głupich, choćby przewielebnych.

#1647865

Czarek w świecie. Albo, jak mama chciała - Pitaszko. ;)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1647866

Jestes pedofilem  mnie nic do tego

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1647868