Operacja Warp Speed, czyli kto pierwszy do szczepienia

Obrazek użytkownika faxe
Świat

Główni  gracze  -  Johns Hopkins,  HCS,  CDC  i  ich  role  w  planowaniu  Operacji  Warp Speed.

 

Administracja Trumpa była ostro krytykowana za pośpiech w opracowywaniu i wdrażaniu szczepionki COVID-19, a zwłaszcza za nominację Monclefa Slaoui, jako głównego doradcy naukowego operacji Warp Speed, czyli akcji szczepień - prowadzonej przez Pentagon. Slaoui nie ma najlepszej prasy - ma ciągłe problemy z konfliktem interesów z powodu wieloletniego zaangażowania jako inwestor i CEO w firmach farmaceutycznych, ostatnio był CEO Moderny. Po nominacji pozbył się sybciutko części akcji Moderny i przygarnął skromne 12,4 mln USD.

 

„Narzędzia do śledzenia rozprzestrzeniania się koronawirusa” stworzone przez Johns Hopkins są używane praktycznie przez każde główne źródło oficjalnych informacji medialnych od początku pandemii. Jeśli administracja Bidena przejmie władzę, operacja Warp Speed ​​ będzie przebiegać z niewielkimi, jeśli w ogóle, modyfikacjami. Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Zdrowia im. Johna Hopkinsa (Center for Health Security - CHS) Tom Inglesby,[i] który jest w gabinecie cieni Bidena – szefem Health and Human Services (HHS), pochwalił Slaoui'ego, udzielając wywiadu dla Stat News. „Im dłużej ktoś taki jak on może być odpowiedzialny za kraj i szczepienia przeciwko COVID-19, tym lepiej dla kraju”.

 

Inglesby ma także świetne referencje - brał udział w ćwiczeniach i symulacji CHS Event 201 w październiku 2019 roku, i był jednym z głównych autorów kontrowersyjnych ćwiczeń i symulacji Johns Hopkins Dark Winter w 2001 roku. Jest symbolem ubezwłasnowolnieni rządu USA i głównych mediów przez Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (której częścią jest CHS) w kwestiach związanych z pandemią i szczepionkami i nie tylko.

Slaoui namaszczony przez Inglesby'ego, regularnie pojawia się w telewizji jako wyrocznia co do COVID-19 i jest nazywany „jednym z ekspertów w kraju w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa”.

 

Zarówno Kathleen Hicks, szefowa zespołu Departamentu Obrony (DOD), jak i Alexander Bick, członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego w gabinecie cieni Bidena, są naukowcami w Johns Hopkins Kissinger Center for Global Affairs, co wskazuje na szerszy wpływ uniwersytetu na przyszłą administrację Bidena. Jednak najbardziej znaczącą wskazówką jak polityka gabinetu cieni Bidena powiązana jest z Johns Hopkins, jest CHS.

Pierwotnie nazywane Centrum Strategii Cywilnej Obrony Biologicznej, CHS jest think tankiem w ramach Johns Hopkins, który regularnie wydaje zalecenia zarówno rządowi USA, jak i Światowej Organizacji Zdrowia i podobnie jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów, jawi się jako głos autorytetu w sprawie wszystkich kwestii dotyczących COVID-19 w USA i na świecie.

 

Kolejnym członkiem ekipy cieni Bidena jest Luciana Borio, członkini komitetu sterującego CHS. Jako były naukowiec Food and Drug Administration (FDA) i były członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego, pani Borio reprezentuje powiązania pomiędzy bezpieczeństwem narodowym a bezpieczeństwem biologicznym w USA. Obecnie jest także wiceprezesem In-Q-Tel, firmy AI (artificial inteligence) powiązanej z CIA. Inna wiceprezes In-Q-Tel, Tara O'Toole, już na początku epidemii COVID-19 oświadczyła, że ​​„najlepszym sposobem ochrony tych, którzy mają się dobrze, są szczepionki”. Ta pani jest mentorem i poprzednikiem Inglesby'ego na stanowisku dyrektora CHS. Była także kluczowym graczem i główną autorką symulacji bioterroru Dark Winter[ii] i CladeX[iii] w CHS.

W sierpniu CHS opublikował opracowane przez Inglesby'ego tymczasowe ramy alokacji i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19, które CDC podaje jako kluczowe odniesienie do ogólnokrajowej strategii alokacji szczepionek przeciwko COVID-19.

 

Aby zwalczać „strukturalny rasizm” i „ze względu na sprawiedliwość rasową”, a także zapewnienić „uczciwość i sprawiedliwość” w systemie opieki zdrowotnej i polityce społecznej, CHS opracowało strategię kolejności szczepień dla rządowej Operacji Warp Speed. Priorytetem będą „populacje krytyczne dla szczepień COVID - mniejszości rasowe i etniczne, szczególnie osoby w wieku ponad 65 lat, więźniowie, bezdomni, psychicznie chorzy, nielegalni emigranci należący do mniejszości rasowych, etc... , w tym grup zidentyfikowanych jako tych, które otrzymają pierwsze dostępne dawki szczepionki COVID-19, w przypadku gdy podaż będzie ograniczona”.

 

Wg dokumentów CHS, CDA i Operacji Warp Speed trzeba nadać priorytet przede wszystkim mniejszościom etnicznym, zwłaszcza Afroamerykanom i Amerykanom pochodzenia Latynoskiego, aby pokazać „uczciwość i sprawiedliwość”. Stany Zjednoczone są „obecnie w trakcie krajowych rozrachunków z niesprawiedliwością rasową, jak przypadki brutalności policji i morderstw. I chociaż rasizm strukturalny był obecny wcześniej - nie było jak obecnie, powszechnego publicznego uznania niesprawiedliwości rasowej...

W starej normalności takie działania nazywano wprost – eu geni ka i zbro dni cze eks pery menty med. [iv]

 

Jak zakończyć rasizm i niesprawiedliwość - szczepiąc w pierwszej kolejności?

Stratedzy tego rozwiązania przyznają, że „społeczności kolorowe, zwłaszcza populacje czarnoskórych, mogą być bardziej ostrożne w stosunku do urzędników odpowiedzialnych za decyzje dotyczące szczepionek z powodu wcześniejszych niesprawiedliwości medycznych popełnionych przez władze w społecznościach Czarnych”. Poniżej ułamek długiej listy zbro dni me dy cznych popełnionych przez rząd Stanów Zjednoczonych przeciwko mniejszości głównie Afroamerykanów. .

 

Ta mniejszość nie zapomina eksperymentó Uniwersytetu Tuskegee, opracowanych przez amerykańską publiczną służbę zdrowia (obecnie oddział HHS) i CDC. Nieświadomym uczestnikom badania, z których wszyscy byli Afroamerykanami, powiedziano, że otrzymują bezpłatną opiekę zdrowotną od rządu federalnego, podczas gdy w rzeczywistości celowo nieleczono kiły, którą byli zarażeni, aby naukowcy mogli obserwowć i badać niszczycielski postęp choroby. Oszustwo było kluczowe dla eksperymentu, ponieważ uczestnicy nie wiedzieli, że w ogóle biorą udział w eksperymencie, a także nie byli świadomi swojej prawdziwej diagnozy.

 

 

Chociaż Tuskegee może być najbardziej znanym przykładem rasistowskich badań medycznych w USA, nie jest tprzecież jedynym. Podczas Projektu Manhattan, przedsięwzięcia, które wyprodukowało bombę atomową, rząd USA zlecił dziesiątkom lekarzy wstrzyknięcie nieświadomym pacjentom szpitali do 4,7 mikrogramów radioaktywnego plutonu, dawkę 400 X przekraczającą normę, którą człowiek może przyjąć w ciągu całego życia. Celem tego eksperymentu było określenie dawki, przy której pluton, może powodować choroby, takie jak białaczka, oraz zmierzenie ilości radioaktywności zalegającej we krwi, tkankach, kościach i moczu. W latach 1944–1994 Komisja Energii Atomowej wsparła setki eksperymentalnych projektów sankcjonujących takie promieniowanie ludzi, z których większość stanowili Afroamerykanie.

Od 1954 do 1962 roku Sloan-Kettering Institute, który co roku otrzymuje setki milionów dolarów z funduszy Narodowego Instytutu Zdrowia (National Institutes of Health - NIH), wstrzykiwał żywe komórki rakowe ponad czterystu osadzonym w więzieniu stanowym w Ohio, aby obserwować, jak organizm może je ewentualnie zniszczyć.

 

W latach 1987-1991 w ramach innego eksperymentu ze szczepionką podawano 500 X większą dawkę szczepionki przeciw odrze (EZ), która była podawana Afroamerykańskim i Latynoskim niemowlętom z ubogich dzielnic Los Angeles. Formularze zgody nie informowały rodziców o zwiększonej dawce, ani o fakcie, że szczepionka była eksperymentalna. Rodzice nie zostali również poinformowani, że szczepionkę podano już dwóm tysiącom dzieci na Haiti, w Senegalu i Gwinei Bissau, co przyniosło katastrofalne skutki - dzieci, które otrzymały szczepionkę, umierały o 80 % częściej niż dzieci, które jej nie otrzymały. CDC określiło później te zbrodnie jako… „ewidentny błąd”.

 

W latach 1992–1997 Lowenstein Center for the Study and Prevention of Childhood Disruptive Behavior Disorders przeprowadziło badania mające na celu ustalenie związku między genetyką a przemocą, koncentrując się na dzieciach z mniejszości rasowych w Nowym Jorku. Eksperymenty te objęły 126 chłopców w wieku od sześciu do dziesięciu lat, z których wszyscy byli albo Afroamerykanami lub Latynosami. W zamian za 100 dolarów i kartę do sklepu z zabawkami o wartości 25 dolarów. Dzieci wybrano ponieważ ich starsi bracia byli objęci nadzorem kuratorskim dla nieletnich. Zostały zabrane z domów, odmówiono im jedzenia i wody oraz podano im lek o nazwie fenfluramina . Przed tymi eksperymentami fenfluramina nigdy nie była podawana dzieciom w wieku poniżej dwunastu lat i było już wiadomo, że lek uszkodza zastawki serca, uszkodza mózg i często kończy się śmiercią.

 

W sumie rząd przyznał, że w USA przeprowadzono 293 tego typu eksperymenty. Podkreślić trzeba, że de facto za powyżej opisane zbrodnie medycyny i nauki nikt nigdy nie odpowiedział. Czy można się dziwić, że mniejszości rasowe i etniczne nie mają krzty zaufania do „władzy”? Tymczasem CHS, CDA, służby specjalne i Pentagon w związku z nadchodzącą kampanią szczepień COVID-19 i szatańskim planem związanym z tą operacją zaproponowały kilka sposobów zwalczania, nieufności i „sceptycyzmu szczepionkowego”.

 

Podkreślić trzeba, że setki badań wykazują, że Afroamerykanie wykazują nieproporcjonalnie wyższą, zagrażającą zdrowiu i życiu odpowiedź immunologiczną na niektóre szczepionki. Zbyt silne reakcje immunologiczne mogą powodować np. zapalenie rdzenia kręgowego i paraliż Według badań przeprowadzonych przez Universytet Pennsylwani, Afroamerykanie mają taką odpowiedź immunologiczną na szczepionki przeciw grypie. W 2014 roku Klinika Mayo odkryła, że ​​Afroamerykanie prawie dwukrotnie intensywniej reagowali na szczepionkę przeciwko różyczce w porównaniu z Amerykanami rasy kaukaskiej.. Badanie przeprowadzone w 2010 roku przez Journal of Toxicology and Environmental Health wykazało, że chłopcy pochodzenia afrykańskiego byli znacznie bardziej narażeni na poważne uszkodzenia neurologiczne w wyniku szczepionki przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w porównaniu z dzieśmi rasy kaukaskiej.

 

Operacja Warp Speed - zbrodnicze dziedzictwo będzie kontynuowane.

przez manipulacje, oszustwa, łgarstwa, wojnę informacyjną, po przymus ekonomiczny i w ostateczności bepośredni.

 

Aby z powodzeniem wdrożyć szczepionkę COVID-19, rząd federalny będzie musiał liczyć się ze „szczepienkowym scyptycyzmem”, który WHO uznało za jedno z dziesięciu największych zagrożeń dla zdrowia na świecie w 2019 r., a które jest głównym problemem omawianym szczegółowo w sierpniowych ramach strategii szczepień przeciwko COVID-19. Według ostatnich sondaży, taki sceptycyzm, opór, oburzenie i wrogość jest najsilniejszy wśród Afroamerykanów, grupy najczęściej wykorzystywanej jako ludzkie świnki morskie, norki lub myszy przez rząd Stanów Zjednoczonych oraz powiązane instytucje naukowe i medyczne.

Wysiłki związane z opracowywaniem i dystrybucją szczepionki prowadzone są przez wojsko i aparat bezpieczeństwa, a także zaangażowanie kontrowersyjnych podwykonawców, takich jak Palantir, co zaostrzy nieufność i wrogość mniejszości w miarę postępów operacji Warp Speed, bowiem to te same grupy najczęściej padają ofiarą zmilitaryzowanej przemocy państwa.

 

Stąd podjęto próbę obejścia powyższych problemów taktyką, pozwalająca uniknięcia bezpośredniego stawienia im czoła. CHS proponuje strategię nadania priorytetu „kohortom” populacji USA, które zawierają wysoki odsetek mniejszości etnicznych, bez bezpośredniego nadawania priorytetu tym mniejszościom, W ten sposób może uda się uśpić czujność ofiar i uniknąć zaostrzenia wrogości, nieufności i ewentualnego oporu.

CHS sugeruje również, że więźniowie, inna grupa, w której mniejszości etniczne są silnie nadreprezentowane, oraz „kolorowe społeczności imigrantów bez dokumentów” powinny być traktowane priorytetowo. Podobnie jak podstawowa strategia dotycząca siły roboczej, zapewniłoby to zwiększone „wyszczepienie” mniejszości bez nadawania im oficjalnie bezpośredniego priorytetu.

 

Warto również zauważyć, że oprócz mniejszości etnicznych, ramy CHS zalecają również, aby populacje o różnej sprawności i niepełnosprawności umysłowej, które mogą mieć trudności w dostępie do opieki zdrowotnej i mogły przebywać w miejscach o podwyższonym ryzyku”, należy uwzględnić jako „ populację docelowąwraz z mniejszościami etnicznymi.” Tutaj chodzi przede wszystkim zwyczajnie o bezdomnych. Ta strategia przedstawiona przez CHS została przyjęta przez Komitet Doradczy CDC do Praktyki Szczepień (ACIP), który jest oficjalnym organem rządowym wyznaczającym „populacje docelowe” strategii szczepień przeciwko COVID-19.

 

W sierpniu Kathleen Dooling, epidemiolog z CDC wypowiadająca się w imieniu grupy roboczej ds. Szczepionek COVID-19 ACIP, stwierdziła, że ​​„grupy szczepień we wczesnej fazie” powinny być tymi, które najbardziej pokrywają się” z - po pierwsze, tymi z „wysokim ryzykiem”, po drugie, niezbędnymi pracownikami, a po trzecie, osobami powyżej sześćdziesięciu pięciu lat. Warto zauważyć, że schorzenia „wysokiego ryzyka” są znacznie częstsze wśród mniejszości etnicznych - jak cukrzyca typu 2, otyłość, przewlekła choroba nerek, poważne choroby serca i niedokrwistość sierpowata. Rak jest również wymieniony i chociaż występuje powszechnie w całej populacji USA, częstość występowania raka jest najwyższa wśród Afroamerykanów.

 

Strategia „pokrywania się” ACIP COVID-19 Vaccines Work Group, jakkolwiek użyto retoryki dla jej określenia ma jednak nieunikniony końcowy rezultat - zdecydowana większość osób, które jako pierwsze zostaną potraktowane eksperymentalną szczepionką na COVID-19, będą stanowić mniejszości etniczne, rasowe i grupy zmarginalizowane. . Warto zauważyć, że w już w marcu rząd przedstawił nową interpretację przepisów federalnych, aby przyznać immunitet każdemu podmiotowi produkującemu, dystrybuującemu lub podającemu środki zaradcze na COVID-19, w tym szczepionki. Według HHS to posunięcie może również „zapewnić immunitet od odpowiedzialności wynikającej z naruszenia praw człowieka i praw obywatelskich”

 

Masowa propaganda.

 

CHS, CDC i Warp Speed mają gotowe agresywne strategie komunikacyjne, które obejmują „nasycanie” środowiska medialnego treściami prowokacyjnymi, przy jednoczesnym znacznym ograniczeniu treści „promujących” negatywne informacje o szczepionkach i konsekwencjach szczepień. Służby bezpieczeństwa, które kierują wraz z wojskiem Operacją Warp Speed, zangażowane są w wysiłki medialne, w szczególności przez cenzurowanie treści uważanych za antyszczepionkowe (w tym, ich zdaniem, serwisy informacyjne krytyczne wobec przemysłu farmaceutycznego i producentów szczepionek). za pomocą narzędzi antyterrorystycznych. Po symulacji pandemii koronawirusa w październiku 2019 r., Event 201, CHS wydał oświadczenie o odpowiedzialności wszystkich mediów za „prioryteryzowanie i uwiarygadnianie komunikatów”. CHS był współsponsorem Event 201 wraz ze Światowym Forum Ekonomicznym i Fundacją Billa i Melindy Gatesów.

Ta wojna informacyjna to znacznie więcej niż tylko wysiłek cenzurowania Internetu. ​​„Strategiczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia maksymalnej akceptacji szczepionek, co wymaga nasycenia wiadomości pozytywnym przekazem w mediach. Współpraca z partnerami o ugruntowanej pozycji - zwłaszcza tymi, którzy są zaufanymi źródłami dla docelowych odbiorców - ma kluczowe znaczenie dla ich akceptacji...aby osiągnąć wysoki zasięg”

 

Dokumenty CHS zwracają uwagę na znaczenie uwarunkowań kulturowych w promowaniu szczepionek - jak szczepienia w „kościołach, szkołach, ośrodkach kultury lub ośrodkach dla seniorów” gdzie marginalizowane grupy będą się czuły swobodnie i bezpiecznie. Rozważania te zostały szerzej rozwinięte przez Lucianę Borio we wrześniu - chociaż może być właściwe użycie wojskowych w wysiłkach związanych ze szczepieniami bedzie skuteczne, to „każde takie zaangażowanie musi brać pod uwagę wrażliwość opinii publicznej na przejęcie funkcji ochrony zdrowia publicznego przez osoby w mundurach ”.

 

CHS w dokumencie Rola społeczności w akcji szczepiwń na Covid – 19 (The Public's Role in COVID-19 Vaccination) czytamy „Miejsca szczepień nie powinny być ściśle nadzorowane ani wysyłać żadnych sygnałów, że strona może być niebezpieczna dla społeczności czarnoskórych lub innych mniejszości.” Ponadto, uwagi i rady i spostrzeżenia „zaufanych rzeczników społeczności” powinny być wykorzystywane do „kampanii komunikacyjnej”, wzmacniającej „wiarę w szczepionkę”. Podobnie jak materiały WHO, opowiada się za dostosowaniem kampanii do konkretnych odbiorców i zidentyfikowaniem sieci lokalnych zaufanych, aby wykorzystać ich jako rzeczników za pośrednictwem różnych kanałów medialnych”. Wytyczne zawierają szczegółowe informacje , w jaki sposób zaangażować Afroamerykanów, Amerykanów latynoskich i populacje o niższych dochodach do budowania zaufania w związku z zaleceniami dotyczącymi szczepień i wyeliminowania obaw, że są de facto podmiotami testującymi nową szczepionkę.

 

Według NBC New York, Nowy Jork i New Jersey już zwerbowały celebrytów, aby zachęcać mieszkańców do przestrzegania wytycznych CDC. Aktorzy, w tym Julia Roberts, Penelope Cruz, Sarah Jessica Parker, Robin Wright i Hugh Jackman, na początku tego roku dołączyli do skoordynowanej kampanii mającej na celu „przekazanie mikrofonu ekspertom od COVID-19”. „Znani ludzie, którzy są szanowani i podziwiani przez tych, którym brakuje zaufania do szczepionek”, pomogą sprzedać opinii publicznej informacje o bezpieczeństwie szczepionek. Zaufani politycy, sportowcy lub aktorzy - uważani za jednego z nas , a nie za jednego z nich - mogą wprost popierać szczepienia”

Ponadto tego lata WHO zapłaciła firmie PR Hill & Knowlton Strategies 135 000 dolarów, aby zidentyfikowała mikro-influencerów i tzw. „ukrytych bohaterów”, którzy będą „kształtowali lokalne opinie” ( na podstawie wytycznych WHO) w mediach społecznościowych.

 

Inwigilacja

CHS i zaleca, aby CDC przekształciło obecny „system zgłaszania zdarzeń niepożądanych związanych ze szczepionkami” z dobrowolnego systemu, który polega na wysyłaniu raportów – na „systemu aktywnego nadzoru”, który „monitoruje wszystkich biorców szczepionek”, za pomocą nieokreślonych „mechanizmów elektronicznych”. Operacja Warp Speed, najwyraźniej czerpiąc wskazówki ze strategii CHS, planuje wykorzystać precyzyjnie dostępne systemy iwigilacji, które „ zapewnią, że każdy z pacjentów otrzyma dwie dawki tej samej szczepionki i będzie monitorowany pod kątem niekorzystnych skutków zdrowotnych ”. Te systemy będą częściowo zarządzane przez gigantów technologicznych powiązanych ze służbami, a także Google i Oracle.

 

Głównym deklarowanym celem tych „systemów inwigilacji ”, zwanych w innych dokumentach dot. Operacji Warp Speed „systemami nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii”, jest monitorowanie długoterminowych skutków nowych, nielicencjonowanych metod produkcji szczepionek, które są używane w produkcji szczepionek COVID-19. przez firmy farmakologiczne z listy Operacji Warp Speed. Te szczepionki „mają ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa szczepienia ludzi. . . długoterminowe bezpieczeństwo tych szczepionek zostanie dokładnie ocenione za pomocą nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i badań klinicznych fazy 4 (po wydaniu pozwolenia), po podaniu szczepionek COVID-19 priorytetowym populacjom krytycznym”.

A kiedy wszystko inne zawiedzie, trzeba używać przymusu.

Władze zamierzają zastosować różne formy przymusu ekonomicznego, przez zachęty ekonomiczne, a nawet łącząc szczepienia z wejściem na rynek pracy, pomoc mieszkaniową, żywność, podróże i edukację. Na przykład „zachęta ekonomiczna, taka jak mały bon, może pomóc” ułatwić „osobom, które są szczególnie zagrożone. Takie karty podarunkowe nieuchronnie będą skuteczniej wpływać na decyzje biednych ”. Były kandydat na prezydenta 2020 i kongresman Maryland, John Delaney, napisał w Washington Post Płaćmy Amerykanom za wzięcie szczepionki przeciw koronawirusowi (Pay Americans to Take a Coronavirus Vaccine), a to przezwycięży „historyczny poziom nieufności...Taka zachęta może być najskuteczniejszym sposobem przekonania ludzi do przezwyciężenia podejrzeń, a nawet strachu. . . ”

 

Ta strategia zwiększania wyszczepienia jest zbieżna z propozycjami CHS w celu upowszechnienia technologii cyfrowego śledzenia kontaktów w populacji poprzez aplikcje , bez bezpośredniego narzucania ich, a szantaż - korzystanie z aplikacji może np. być warunkiem powrotu do pracy lub szkoły, a nawet dalej, do kontrolowania wejścia do obiektu lub transportu (np. samolotu).

O przymusie bezpośrednim, jeśli zawiedzie szantaż, materiały i strategie nie są dostępne, ale można go sobie wyobrazić. Napewno będzie on wprost proporcjonalny do kosztów i celu jakim jest wyszczepienie - aby poznać „ostateczne bezpieczeństwo szczepionek, po podaniu ich priorytetowo milionom w krytycznych populacjach. ” Palantir, firma, która obecnie pomaga Departamentowi Dezpieczeństwa Krajowego (Department of Homeland Security DHS) i organom ścigania brutalnie atakować Afroamerykanów i Latynosów, będzie odpowiedzialna za przydzielanie „dostosowanych” szczepionek przeciwko COVID-19 tymże mniejszościom.

Korzystałam z materiałów podanych poniżej, tekstu i podkastu dziennikarzy śledczych mediów Internetowych Whitney Webb, Jeremy'ego Loffredo i Ryan'a Cristian.

Podkast: https://www.thelastamericanvagabond.com/the-eugenicist-mindset-propelling-operation-warp-speed-w-whitney-webb/

Artykuł: https://unlimitedhangout.com/2020/11/investigative-series/the-johns-hopkins-cdc-plan-to-mask-medical-experimentation-on-minorities-as-racial-justice/

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:6)

Komentarze

Wojna tych za szczepionką i tych przeciw szczepionce rozkręca się na całego.
Poniżej zestaw szczepionek.

Wartość odżywcza Whiskey 43%.Wartość energetyczną (kcal) 250
Moc około 50% bez skutków ubocznych i powikłań. 
Tylko takie przyjmuję

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1653629

Husky, eksperymenty medyczne na ludziach to NIE  jest temat żartów.

Dlatego minus.

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1653642

PALANTIR, PFIxER i DEEP FRYERs.

PS tekst świetny. Dzięki!

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1653649

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1653676

Przykro mnie

Idem sie zaszczepić

8-))))))

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1653650

Bardzo mocny artykuł... i jakoś w całość się układa z  omawianymi  wcześniej kilkukrotnie wykładami  dr. Ratha. 

Cztery pokolenia i jeden kierunek, a barany na rzeź idą, jedne mniej, inne bardziej chętnie...

Sąsiad  i przyjaciel moich rodziców,  Pan Zbyszek, przeżył  pobyt w Oświęcimiu  gdzie  był obiektem badań dr. Mengele. Spokojnie opowiadał, że dr. Mengele  postrzegał siebie jako naukowca  dążącego do ulepszenia  gatunku ludzkiego... 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1653647

Trochę off -topic będzie, 

Jako dzieciak i jako młoda dorosła osoba nie miałam świadomości przeszłości pana Zbyszka. Potem coś wiedziałam, ale nie miałam odwagi  pytać o tak bolesną przeszłość. Dopiero po śmierci mojego taty pozwoliłam sobie  kilka razy odwiedzić Pana Zbyszka , w towarzystwie moich dzieci i/ lub ich kolegów i wypytać o minione czasy. Jako świadka historii. Z każdą wizytą  coraz trudniej było rozmawiać, bo starszemu człowiekowi  coraz bardziej myliła się kolejność zdarzeń i urywały wątki opowieści. Niemniej usłyszeliśmy tyle historii by dostrzec, że rzeczywistość podręcznikowo- filmowo- dziennikarska  odbiegała od  bezpośrednich relacji Pana Zbyszka. Przeczytawszy zalinkowany artykuł  byłam  mocno zaskoczona, bo niewiele z niego pokrywa się z tym co usłyszałam bezpośrednio od Pana Zbyszka. A już na pewno gdzie indziej są postawione akcenty.

Chciałam to nagrać, spisać, ale niestety  natłok  dramatycznych wydarzeń w moim życiu spowodował, że temat się przeleżał, a Pan Zbyszek odszedł. Na kilka miesięcy przed jego śmiercią  nawiązałam kontakt z dziennikarzem, który mu towarzyszył  przy ostatnich  w jego życiu uroczystościach i organizowanej w mieście wystawie  tematycznej.  Miał nagrać ostanie wypowiedzi Pana Zbyszka, ale nie wiem nawet czy zdążył. A kontakt do tego dziennikarza gdzieś mi wcięło. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1653685

U "nas" to bedzie za kilka dni tak

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1653706

Taki fajny pomysł, aby pozbyć się w pierwszej kolejności starych i chorych, którzy niepotrzebnie obciążają  budżet.  Tania siła robocza jeszcze się przyda przez jakiś czas.

Jak w innym miejscu pisała faxe, w USA na pierwszy ogień też pójdą starzy i chorzy, a także więźniowie.

W szczepionkach, które w Azji Wschodniej i Afryce rozprowadzał Bill Gates były dodatkowo środki  hamujące płodność,  być może na Polskę i Węgry rzucą taką wzbogaconą serię dawek ... 

PS. Nie wiem  o co chodzi, ale nie mogę złączyć żadnych linków na poparcie powyższego. Jeśli uda mi się zwalczyć ograniczenia techniczne to uzupełnię w tym zakresie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1653775

Dość to przerażające i tak sie zastanawiam, będąc w grupie 65+ z chorobami wspólistniejącymi , czym zostanę zaszantażowana, żeby dać się zaszczepić. Póki co , nie mam zamiaru .

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0
#1653725

Nieprzewidziane skutki uboczne

Czy to aby nie Anodina Nowacka?

 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1653731

na ochotnika pozwolił się zaszczepić na koronaświrusa,

Odszedł już z tego świata

:

https://aleteia.org/2020/12/01/priest-who-volunteered-for-covid-19-vaccine-trial-passes-away/?utm_campaign=NL_en&utm_source=weekly_newsletter&utm_medium=mail&utm_content=NL_en

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1653750

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1653759

 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Babies Lives Matter
White Lives Matter

#1653891