Doniesienia z frontu V ... odc 3.

Obrazek użytkownika faxe
Świat

„A kłamstwo w rzeczywistości doprowadziło nas tak daleko od normalnego społeczeństwa, że ​​nie można już nawet się zorientować; w gęstej, szarej mgle nie widać ani jednej kolumny ”. -Sołżenicyn „Archipelag Gułag.”

           Na przełomie lutego i marca 2020 roku świat jaki znaliśmy przestał istnieć. Co się stało w ciągu 10 miesięcy, że świat, a przede wszystkim cywilizacja łacińska zapadła w obezwładniający strach i apatię, straciła instynkt samozachowawczy, zdrowy rozsądek, godność i odwagę. Dlaczego miliardy en masse nie podjęły i nie podejmują jakichkolwiek działań przeciw kolejnym szalonym i absurdalnym decyzjom rządzących. Dlaczego miliardy en masse przyglądają się biernie jak krok po kroku tracą kontrolę nad swoim życiem i dają się usypiać syrenim śpiewem propagandy strachu. Dlaczego uwierzyliśmy, że będzie dobrze bez ruszenia palcem w bucie. Zaszczepimy się i wszystko będzie jak dawniej. Niestety rzeczywistość nie potwierdza tej naiwnej i katastrofalnej dla ludzkości wiary.

            Globalna propaganda pan*emii skonstruowana została na dwóch „założycielskich” - mega-kłamstwach;

Quasi- naukowych testach PCR, które są narzędziem utrzymywania światowej populacji w ciągłym „trybie paniki” i paraliżującym strachu. PCR nie jest metodą diagnostyczną z kilku powodów.

 • Jest to laboratoryjne narzędzie „produkcyjne”, dzisiaj niezbędne do badań DNA, namnażające jego ilość od kilku molekuł niemożliwych do zbadania, do ilości umożliwiającej przeprowadzanie badań, produkcji np białek w bio-technologii, itp. Fałszywie pozytywne wyniki w masowych testach PCR u osób bez objawów choroby, służą do podsycania pandemicznąej histerii, przy zerowej korelacji wyników testu z rzeczywistym wskaźnikiem infekcji. Kary Mullis, wynalazca PCR, - „ (..) Nie są one przeznaczone do testów masowych, są zbyt czułe i fałszywie pozytywne wyniki byłyby powszechne (...) test można wykorzystać do znalezienia prawie wszystkiego u każdego. (...)” I tak jest zgodnie z przewidywaniami wynalazcy.Test w najlepszym przypadku wykrywa materiał genetyczny w*usa, ale nie może określić, czy dana osoba jest chora i czy zaraża..PCR, poprawnie wykonany może służyć tylko do potwierdzenia clinicznej diagnozy, a nie być diagnozą. https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/risk-false-results-curative-sars-cov-2-test-covid-19-fda-safety-communication?utm_source=CDRHTwitterD https://www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users
 • Nie ma wypracowanego światowego standardu takiego testu. W użyciu jest ich dziesiątki jeśli nie setki na całym świecie. Na specyfikę testów wpływają także poza nieprzydatnością do masowych testów diagnostcznych - biomolekularne błędy projektowe i stosowanie wysokich progów cykli namnażania. Np. test Corman – Drosten: na którym opiera się większość testów w Eupopie i Ameryce Płn. https://www.docdroid.com/w7hXHSE/wodarg-yeadon-ema-petition-pfizer-trial-final-01dec2020-en-unsigned-with-exhibits-pdf#page=8 Exhibit A i B
 • Żaden ze stosowanych testów nie był zbadany - zgodnie z przyjętymi w nauce standardami i dopuszczony do stosowania w poszczególnych krajach zgodnie z oceną stosownego urzędu na podstawie weryfikacji wspomnianych badań, Testy zostały dopuszczone na podstawie przepisów analogicznych do przepisów EUA agencji FDA (zezwolenie na użycie w sytuacjach wyjątkowych).
 • Brak standardu dla stosowanych testów, powoduje, że można łatwo manipulować wynikami testów (nieświadomie lub świadomie), w zależności od zastosowanej ilości cykli namnażania. https://www.fda.gov/medical-devices/letters-health-care-providers/false-positive-results-bd-sars-cov-2-reagents-bd-max-system-letter-clinical-laboratory-staff-and
 • W pobranych próbkach wymazów z gardla czy nosa znajdują się m.in. miliardy fragmentów RNA i ich białek najprzeróżniejszych wi*usów także z rodziny coro*a, jest też nasze DNA. Białka różnych wi*usów mogą być podobne (homologia), zdarza się też podobieństwo między białkami ludzkimi i wi*usowymi (co jest ustalonym przez naukę czynnikiem odporności wywołanej przez wi*usy lub szc * pionki). Podobieństwa białek mogą dawać również fałszywe pozytywne wyniki. https://principia-scientific.com/who-finally-admits-covid19-pcr-test-has-a-problem/

Skoro testy PCR, dają - jak stwierdza oficjalnie CDA, FDA i WHO od 60 do 90% fałszywych wyników, a ponadto przy wyniku pozytywnym nawet jeśli jest prawidłowy nie rozróżniają ludzi zarażonych (chorych) od niezarażonych (zdrowych) to statystyki „zachorowań” nie odzwierciedlają faktycznej liczby chorych. Stąd na całym świecie statystyki „zachorowań” są zawyżane nawet ponad 90%. A te wyniki od 10 miesięcy mają potwierdzać dzień w dzień pandemię. Co więcej na potrzeby tej i pewnie przyszłych pandemii (którymi jesteśmy już straszeni) osoby zdrowe z pozytywnym wynikiem PCR są zaliczane do chorych „bezobjawowo”, co jest szaleństwem i absurdem, które nie ma potwierdzenia w nauce - epidemiologii i wirusologii. Człowiek jest chory na co*id tylko wtedy, kiedy wi*usy dostaną się do jego komórek i rozmnażają się, co objawia się symptomami charakterystycznymi dla zakażenia. Tego pseudonaukowego bełkotu o zakażonych bezobjawowych, którzy roznoszą zarazę, a nawet są wśród nich „super-zakażacze” co to „mają krew na rękach” - nie potwierdzają badania, m.in. badania megadaty dr. Claire Craig i badanie niemal 10 milionów mieszkańców Wuhan w lipcu 2020. Nie znaleziono, ku zdziwieniu naukowców - ani jednej osoby zakażonej i ca 300 osób tzw. bezobjawowych. Przez następne tygodnie przebadano ca 1200 osób, które miały styczność z tymi bezobjawowymi. Wynik - wszystki badane osoby stykające się z bezobjawowymi były zdrowe.

https://youtu.be/380DLg-nAqI, https://www.nature.com/articles/s41467-020-19802-w

Skuteczność preparatów P*zera, Mo*ny i As*raze*ki nie tylko była manipulowana, ale także była badana tymi samymi testami PCR, obarczonymi fundamentalnymi błędami jak a) wysokie progi cykli stosowane w badaniach; oraz b) wady projektowe testów RT-qPCR identycznych lub wzorowanych na tak zwanym „teście Drostena”. Badania fazy 3 lub 2/3 powinny mieć status zakażenia potwierdzony przez odpowiednie sekwencjonowanie. : https://www.docdroid.com/w7hXHSE/wodarg-yeadon-ema-petition-pfizer-trial-final-01dec2020-en-unsigned-with-exhibits-pdf#page=8 Exhibit A i B

             Przestępcze stosowanie niewiarygodnych testów PCR na skalę masową na całym świecie i wykorzystywanie ich przez rządy jako, nieustępliwą i celową strategię, wspieraną przez odpowiednio wyselekcjonowanych doradców naukowych zasiadających w radach ds bezpieczeństwa i zdrowia publicznego rzadów i ministrów zdrowia publicznego itp. urzędach i oczywiście media publiczne i inne dominujące w mainstream media, w celu propagowania alibi dla wzięcia Kowalskich świata pod but, pozbawiania wszystkie co posiadają – rodziny, godności, praw i wolności, zdrowia fizycznego i psychicznego, podstaw ekonomicznych do egzystowania, przejmowanie kontrolii nad każdym aspektem życia poprzez szalone restrykcje, absurdalne przepisy prawa, inwigilację i cenzurę.

               To propaganda najpotężniejszych lobbystów na świecie – firm farmaceutycznych, fundacji gatesów, rokefelerów, shwabów i sponsorowanych przez nich WHO i Gavi i inn. nie tylko wykreowała światową pan*emię, ale także konsekwentnie zmonopolizowała całkowicie informacje dot. wi*usa, szc*pionek i szc*pień, dzięki wdrożonej cenzurze przez gigantów internetowych jak Google, FB, YT, Twittera, etc i uzależnianie od dekad mainstrem mediów od pieniędzy z reklam firm farmaceutycznych. Z nieznych powodów rządy krajowe aktywnie biorą udział w tym procederze i działają przeciwko obywatelom, umożliwiając sukces tego przekrętu stulecia jeśli nie tysiąclecia. Jeśli nawet pobieżnie przeanalizujemy działania rządów, to mają one jeden scenariusz, tę samą chronologię i terminy wprowadzania restrykcji lub poluzowywań, etc.a te szalone i psychopatyczne działania „potwierdzone” pseudonaukową retoryką i żąglowaniem statystykami „przypadków” i zgonów.

            12 stycznia 2021r. - ilość „ przypadków” od początku fakedemii 91 636 232 w stosunku do globalnej populacji 783 344 757 tj. 11,7 % „przypadków” przez ponad 10 m-cy. Ilość zgonów 1 961 022 tj. 0.25%.

             Jeśli zgodnie z szacunkami fałszywych pozytywnych wyników testów PCR ( z oficjalnych oświadczeń na podstawie badań - WHO , FDA, CDC to 60 -90% - przeciętna 75 %) urealnimy te statystyki zachorowań to mamy 490 225 zachorowań na całym globie! Tylko w Polsce prawdopodobnie w każdym sezonie grypowym jest więcej zachorowań na grypę!

https //www.worldometers.info/coronavirus/#countries live.

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=populacja+ziemi+licznik

Poniżej fakty z oficjalnych stron Internetowych instytucji regulujących dopuszczenie leków, WHO, firm farmaceutycznych, a także z publikowanych badań naukowców i wypowiedzi prominentnych naukowców w dziedzinie epidemiologii, wirusologii i imunologii, etc, (którzy nie uwiarygadniają każdego stanowiska, a mają swoje i konsekwentnie je przedstawiają, dlatego generlnie nie można ich znaleźć na YT, FB czy Twitterze).

 • Możliwość, że RNA wi*usa integruje się z ludzkim genomem nie jest przypuszczeniem czy spekulacją. Jak donosiłam w poprzedniej notce, w Australii rząd zerwał umowę z firmą CSL na 51 milionów dawek preparatu mRNA, ponieważ w I fazie badań kilku lub kilkunastu woluntariuszy miało pozytywny test na HIV-1. W mediach australijskich podano lakoniczną informację, że wraz z kodem mRNA kolca co*ida, preparat zawierał kilkanaście kawałków sekwencji genetycznej HIV – 1. Nie oznacza to infekcji tym wi*usem, nie tłumaczy jednak – dlaczego testy są pozytywne na HIV - 1 i co ajważniejsze – czy kawałki sekwencji genetycznej HIV – 1 łączą się z DNA gospodarza i jeśli tak, jakie bedą ewentualne konsekwencje w przyszłości dla zdrowia tych ludzi.

https://www.csl.com/news/2020/20201211-update-on-the-university-of-queensland-covid-19-vaccine

 • 12.12 2020 opublikowano preprint badania oczekującego na weryfikację; (...) zbadaliśmy możliwość, czy RNA SARS-CoV-2 można poddać odwrotnej transkrypcji i zintegrować z ludzkim genomem (...) Na poparcie tej hipotezy znaleźliśmy chimeryczne transkrypty składające się z wirusów połączonych z sekwencjami komórkowymi w opublikowanych zestawach danych hodowanych komórek zakażonych S*RS-co* i pierwotnych komórek pacjentów (z Wuhan - dopisek mój), zgodnie z transkrypcją sekwencji w*rusowych zintegrowanych z genomem. Aby eksperymentalnie potwierdzić możliwość retrintegracji wirusa (z DNA człowieka – dopisek mój), opisujemy dowody na to, że RNA S*RS-co* może podlegać odwrotnej transkrypcji w ludzkich komórkach przez odwrotną transkryptazę (RT) z elementów LINE-1 lub przez RT HIV-1, a te sekwencje można zintegrować z genomem komórki, a następnie poddać transkrypcji.(...) źródło; https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.12.422516v1
 • UK MHRA przyznała, że element mRNA w szc* pionkach P*zera jest genomiczną sekwencją wygenarowaną przez komputer wzmocnioną fragmentem RNA Informację tę otrzymała blogerka Frances Leader na podstawie przepisów o dostępie do informacji.

https://hive.blog/worldnews/@francesleader/email-exchange-with-uk-mhra-exposing-the-genomic-sequence-of-sarscov2

 • Frances Leader powołując się na dopuszczenie preparatu w UK poprosiła o „ulotkę” do niego - czyli pełnego składu preparatu i wszystkich znanych skutków ubocznych, ze wszystkimi innymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa preparatu, które są normalnie dostępne do każdego dopuszczonego do obrotu leku.

MHRA rżnęła głupa i odsyłała do swojej strony internetowej.

Po wyraźnym ponawianiu żądania - pierwsza merytoryczna odpowiedź - preparat jest dokładnie oczyszczoną pojedyńczą nicią mRNA wyprodukowaną in vitro transkrypcją z korespondującego szablonu DNA zakodowanego kolca wi * usa (S) białka

Frances – Dziękuję Adamie - czy mógłbyś potwierdzić, że szablon DNA został wygenerowany na podstawie sekwencji genetycznej, którą pierwsze otrzymało WHO od Chin , a nie z wyizolowanego wirusa z zaifekowanej osoby

Adam - Zapoznałem się z twoim żądaniem i przekazałem "wyżej" do rozpatrzenia.

Adam – szablon DNA nie pochodzi bezpośrednio z wyizolowanego wirusa zarażonej osoby.

I dodatkowa informacja w kolejnym email. Szablon DNA (zespołu ostrej niewydolności oddechowej vi*usa, GenBank; MN9089747.3) został wygenerowany przez połączenie syntezy genów i technologii rekombinacji DNA

Po podaniu informacji na Twitterze - „Użyty szablon DNA nie pochodzi bezpośrednio z wyizolowanego wi*usa od zainfekowanej osoby” konto Frances zostało zawieszone.

 • Mod *na podaje na swojej stronie internetowej, że: szc*pionka mRNA wprowadza do organizmu „system operacyjny”, który nazwano „Oprogramowaniem życia”. https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
 • Dr Gregory Neckelmann trzy dni po szc*pieniu zauważył wybroczyny wskazujące na krwawienie pod skórą - na stopach i dłoniach. WMount Sinai Medical Center w Miami Beach, szpitalu, w którym pracuje, lekarze odkryli, że cierpi na ostry brak płytek krwi. Zwykle mamy od 150 000 do 450 000 płytek krwi na mikrolitr krwi, a ich podstawową funkcją jest krzepnięcie krwi i zapobieganie krwawieniom. Anomalia została zdiagnozowana jako ostre zaburzenie autoimmunologiczne - ITP - idiopatyczna plamica małopłytkowa, kiedy system odpornościowy myli płytki krwi z ciałami obcymi i instruuje śledzionę, aby je zniszczyła. Jednym z rozwiązań stosowanych przy ITP jest usunięcie śledziony, ale operacja była zbyt niebezpieczna. Po dwóch tygodniach infuzji i eksperymentalnych terapii, które nie podniosły liczby płytek krwi, które pozostawały na poziomie zerowym, lekarze zdecydowali, że nie mają wyboru i postanowili operować. Niestety lekarzy zmarł z powodu udaru mózgu - zanim rozpoczęto operację. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9119431/Miami-doctor-58-dies-three-weeks-receiving-Pfizer-Covid-19-vaccine.html
 • Przypominam, jaka jest rzeczywista „skuteczność” tych preparatów. - FDA podała „ od szc*pionek nie oczekujemy zapobiegania infekcjom, a jedynie modyfikowania objawów zakażonych. Wszyscy oczekujemy skutecznych szczepionek, które zapobiegną poważnym chorobom w przypadku zakażenia. Trzy protokoły metodyki badań szc*pionek - Mo*derny , P*zera i As*ra Z*eki, nie wymagają zapobiegania poważnemu przebigowi choroby, a zapobiegania umiarkowanym objawom, które mogą być tak łagodne, jak kaszel lub ból głowy.”! Nawet nie możemy liczyć na osiągnięcie odporności zbiorowej, bo szczepionka nie zapobiega infekcjom, czyli innymi słowy ta odporność wygenerowana przez systemy operacyjne i oprogramowanie życia, to jeszcze jeden zagrażający zdrowiu i życiu    https://www.scribd.com/document/487347833/VRBPAC-12-10-20-Meeting-Briefing-Document-FDA#from_embed
 • Jak wskazuje British Medical Journal, „odnotowuje się względne zmniejszenie ryzyka (skuteczność), a nie bezwzględne zmniejszenie ryzyka.” Bezwzględna skuteczność szczepionek wynosi 0,7 i 0,6 %.https://blogs.bmj.com/bmj/2020/11/26/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-lets-be-cautious-and-first-see-the-full-data/
 • Na początku grudnia FDA zamieściła część raportów z badań Mo*derny i P*zera. Peter Doshi w swoim artykule w BMJ przeanalizował nowe dane. Uwagę skupił na dramatycznych wynikach skuteczności: P*zer zgłosił 170 przypadków Covid-19 potwierdzonych metodą PCR, jak w pkt. powyżej. Zwrócił też uwagę na kategorię osób zwanych „podejrzanymi o co*id” – chorymi z objawami co*id , których nie potwierdzono testem PCR. Zgodnie z raportem FDA „łącznie było osób z objawami a niepotwierdzonych 3410 w obydwu grupach, 1594 w grupie zaszczepionej w porównaniu z 1816 w grupie placebo. Przy 20 razy większej liczbie „podejrzanych” od potwierdzonych przypadków choroby - nie można zignorować podejrzanych tylko dlatego, że nie wykonano testu PCR. W istocie to sprawia, że wyjaśnienie tego zaniechania wymaga natychmiastowego wyjaśnienia. ​​Przy szacowaniu skuteczności szc*pionki w przypadku rozwoju choroby z dodatnim wynikiem testu PCR lub bez, byłoby to względnym zmniejszeniem ryzyka z 95,1% do o 19% - znacznie poniżej 50% progu skuteczności niezbędnego do otrzymania zezwolenia na stosowabnie szc *pionki. Nawet po usunięciu przypadków występujących w ciągu 7 dni od szczepienia (409 w przypadku szczepionki w porównaniu z 287 w przypadku placebo), które powinny obejmować większość objawów wynikających z krótkotrwałej reaktogenności szczepionki, skuteczność szczepionki pozostaje dalej b. niska: 29%.      Obliczenia - 19% = 1 - (8 + 1594) / (162 + 1816); 29% = 1 - (8 + 1594 - 409) / (162 + 1816 - 287). Autor zignorował wynik po przecinku, ponieważ są one podobnie między grupami.  Innymi słowy zachodzi domniemanie, że jeśli te wnioski zostaną potwierdzone  preparat P*zera z takim wynikiem nie powinien być dopuszczony do     stosowania w trybie wyjątkowym ponieważ nie spełniał 50% progu skuteczności.       Czy  FDA (  i inne agencje odpowiedzialne za dopuszczenie leków i szc*pionek jak UK MHRA, czy EMA - Europejska Agencja Leków), dysponowała tymi wynikami  (dalej niepełnymi raportami) przed dopuszczeniem preparatu P*zera do stosowania w USA, Kanadzie, UK i UE?
 • Autor zwrócił także uwagę na wykluczenie z analizy skuteczności 371 osób z powodu „ważnych odchyleń od protokołu 7 dni po dawce 2 lub wcześniej” Niepokojący jest brak równowagi między losowymi grupami w liczbie tych wykluczonych osób: 311 z grupy szczepionej z 60 w grupie placebo. (Dla kontrastu, w badaniu Mo*ny tylko 36 uczestników zostało wykluczonych z analizy skuteczności - 12 zaszczepionych w porównaniu z 24 placebo). Brak danych nie pozwala przeanalizować podstaw wykluczenia 371 osób z badań w ch krytycznej fazie. https://blogs.bmj.com/bmj/2021/01/04/peter-doshi-pfizer-and-modernas-95-effective-vaccines-we-need-more-details-and-the-raw-data/ 
 • W Stanach CDC (Center of Disease Control, US) „Wprowadzenie dodatkowego monitorowania bezpieczeństwa szczepionek (w tym aktywnego monitoringu) może potencjalnie prowadzić do negatywnego wpływu na zaufanie społeczne do szczepień i chęci udziału w programach szczepień”.
 • Floryda bez lockdown i obowiązku noszenia maseczek ma podobny poziom hospitalizacji jak w sezonie grypowym 2018r.    https://www.theblaze.com/op-ed/horowitz-with-no-lockdown-or-mask-mandate-florida-has-roughly-same-hospitalization-level-as-2018-flu-season
 • Jedynym krajem na świecie, który jak dotąd nie zgodził się na klauzulę wyłączenia odpowiedzialności cywilnej firm farmaceutycznych za ewentualne niepożądane skutki tych preparatów jest Brazylia! Bravo i szacunek Brazylijczycy!   https://video.twimg.com/ext_tw_video/1340622924722491395/pu/vid/1280x720/qKEWAzBFQMxRrqnS.mp4?tag=10
 • Minister zdrowia Peru 6.01 poinformowała, że pojawiły się „kontrowersje” w sprawie zwolnienia z odpowiedzialności Peru (sic! - odszkodowawczej za niepożądane reakcje poszczepienne!) w celu uzyskania szc*pionek od P*zer Inc. „Prawdą jest, że szczepionka jest potrzebna, ale prawdą jest również, że istnieją aspekty związane z naszą suwerennościa, którą kraj musi chronić… ma to związek z ryzykiem dla przyszłych pokoleń” – powiedziała Pilar Mazzetti w parlamencie. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-peru-vaccines/peruvian-minister-raises-controversy-over-pfizer-vaccine-liability-clause-idUSKBN29A2J7https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-peru-vaccines/peruvian-minister-raises-controversy-over-pfizer-vaccine-liability-clause-idUSKBN29A2J7
 • Jeśli odporność osiagamy naturalnie poprzez zarażenie i ozdrowienie, dlaczego przed aplikacją preparatu nie bada się, czy kandydat jest uodporniony i jeśli tak to na zdrowy chłopski rozum nie potrzebuje tego preparatu, czy nie tak?
 • Na wszelki wypadek WHO  chyba we wrześniu zmieniło próg odporności zbiorowej czy stadnej – z 60-70% zakażonych i ew. zaszc*pionych do powyżej 90% populacji.
 • Laureat nagrody Nobla, legenda wirusologii prof. dr Luc Montagnier: "Ja się nie zas*czepię” https://www.bitchute.com/video/9yfa7IPpKcjx/
 • Nie tylko nobliści, ale lekarze i inni pracownicy służby zdrowia nie szc*pią się. Np - w Uniwersyteckim Szpitalu Howard w Waszyngtonie dyrektorka generalna szpitala próbując nakłonić pracowników – sama się zaszcze*piła. „Istnieje wysoki brak zaufnania i rozumiem to” - powiedziała pani Jenkins. „Ludzie naprawdę boją się szcz*pionki”. https://khn.org/news/article/with-few-takers-for-covid-vaccine-dc-hospital-ceo-takes-one-for-the-team/, https://www.propublica.org/article/rio-grande-hospital-workers-turned-down-the-vaccine-a-senator-and-a-sheriffs-deputy-lined-up-instead I tak jest w dziesiątkach, jeśli nie setkach szpitali w Kanadzie i USA. Andrew Cuomo burmistrz Nowego Yorku, ostatnio zagroził nałożeniem kary 100tys. $ na szpital jeśli pracownicy nie zaszczepią się i 1milion $ na każdy szpital przyłapany na ignorowaniu zasad ustalonej kolejności szczepień.
 • “Mask Mouth” to nazwa nowego syndromu chorobowego, który obejmuje objawy takie jak próchnica, zapalenie dziąseł, cuchnący oddech, kandydoza i zapalenie kącików ust. . Jak sama nazwa wskazuje jest to konsekwencja noszenia maseczek. https://in.dental-tribune.com/news/mask-mouth-a-novel-threat-to-oral-health-in-the-covid-era/
 • W Bułgarii ogłoszono wyniki nowego badania leku, który jest stosowany w Japonii, na Dalekim Wschodzie, w Meksyku, Kanadzie i USA z dużym sukcesem w leczeniu lekkich do cięższych przypadków co*da - Ivermecin https://www.bitchute.com/video/MZB4W8MEl7X4/

Dr Michael Yeadon[i] i dr Wolfgang Wodarg[ii] 1 grudnia 2020r. złożyli wniosek do EMA, o natychmiastowego zawieszenia prac nad wszystkimi szc*pionkami, które UE ma zakupić, a w szczególności badania preparatu P*zera - numer Eudra CT002641-42. Cztery główne alarmujące kwestie , na które zwracają uwagę ww naukowcy. https://www.docdroid.com/w7hXHSE/wodarg-yeadon-ema-petition-pfizer-trial-final-01dec2020-en-unsigned-with-exhibits-pdf#page=4

 • Tworzenie się tak zwanych „nieneutralizujących przeciwciał” może prowadzić do zwiększonej reakcji immunologicznej, zwłaszcza, kiedy osoba zaszc*piona zetknie się z prawdziwym, „dzikim” wi*usem. Ta tak zwana amplifikacja zależna od przeciwciał ADE, jest od dawna znana na przykład z eksperymentów ze szczepionkami koronowymi u kotów. W trakcie tych badań wszystkie koty, które początkowo dobrze tolerowały szc*pienie, zdechły po zetknięciu z dzikim wirusem.
 • Szcz*pionki te zawierają glikol polietylenowy (PEG). U 70% ludzi powstają przeciwciała przeciwko tej substancji - oznacza to, że u wielu osób mogą wystąpić reakcje alergiczne, potencjalnie nawet śmiertelne. Roztwór elektrolitu glikolu polietylenowego może powodować niebezpieczne lub zagrażające życiu skutki uboczne u osób z zaburzeniami odżywiania (takimi jak anoreksja lub bulimia).
 • Oczekuje się, że preparat ten wytworzy przeciwciała przeciwko białkom kolca wi rusa. Białka kolców zawierają również białka homologiczne do syncytyny, która jest niezbędna do tworzenia łożyska u ssaków. Należy bezwzględnie wykluczyć szcze*pienie kobiet ciężarnych i w wieku rozrodczym, bowiem preparat może wywołać reakcję immunologiczną przeciwko syncytynie-1 narażając kobiety na niepłodność..
 • Zbyt krótki czas trwania badania nie pozwala na realistyczne oszacowanie niepożądanych skutków w późniejszym czasie. Podobnie jak w przypadku szc*pień na świńską grypę, miliony zdrowych ludzi będą narażone na niedopuszczalne ryzyko.

Wniosek został odrzucony

 

[i] doradca naukowy, epidemiolog, wykładowca akademicki, były kierownik badań układu oddechowego, CEO firmy Pfizer

[ii] epidemiolog, specjalista chorób płuc i były szef Zdrowia Publicznego w Niemczech i b.w-przewodniczący Komisji ds. Społecznych, Zdrowia i Rodziny Rady Europy

Ocena wpisu: 
3
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.9 (głosów:7)

Komentarze

https://niepoprawni.pl/polecanka/zakazenia-wsrod-zaszczepionych-w-hiszpanii

Nikt nie zinterpretował.

PS. Faxe, kolejny merytoryczny tekst. Dzięki.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1658490