LIST OTWARTY do Prezydenta Rzeczypospolitej

Obrazek użytkownika Apoloniusz
Kraj

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 

Pan Andrzej Duda

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezydencie

W imieniu własnym, oraz wielu Blogerów z portalu społecznościowego „Niepoprawni” zwracam się do Pana Prezydenta z uprzejmą prośbą, aby zechciał Pan Prezydent w oparciu o zapisy art. 144 ust.3 pkt 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podjąć inicjatywę ustawodawczą w kwestii wprowadzenia i uregulowania w polskim szkolnictwie, zwrotu kosztów za wykształcenie w Polsce lekarzy i innych specjalistów wyjeżdżających po ukończeniu studiów do innych państw często bogatszych, niż nasza Ojczyzna, aby tam  świadczyli usługi deficytowe w Polsce, za zdobycie których płaci całe polskie społeczeństwo. 

Uprzejmie prosimy Pana Prezydenta o:

- spowodowanie, aby z godnie z zapisami art.70 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu: „Władze publiczne zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia”,  nauka we wszystkich uczelniach w Polsce była całkowicie bezpłatna, a obecne koszty w uczelniach prywatnych tzw. „czesne”, było pokrywane z budżetu państwa.

- spowodowanie obligatoryjnego zwrotu kosztów wykształcenia zdobytego na bezpłatnych uczelniach państwowych przez osoby wyjeżdżające z Polski „za chlebem” do innych państw często bogatszych, niż nasza Ojczyzna, aby tam świadczyć usługi deficytowe w Polsce, za zdobycie których płaci całe polskie społeczeństwo.

- spowodowanie podjęcia działań przez polski rząd, mających na celu - poprzez rozmowy bilateralne - odzyskanie nakładów poniesionych przez Polskę w przeszłości, na kształcenie dziesiątków tysięcy polskich lekarzy, inżynierów, programistów i innych wykształconych w Polsce specjalistów obecnie zatrudnionych w wysokorozwiniętych krajach w Europie i na świecie, oraz postawienie na forum Unii Europejskiej w ramach idei solidarności państw Zjednoczonej Europy, wprowadzenia regulacji prawych mających na celu zwrot poniesionych nakładów, które poniosła uboga w istocie grupa państw z byłego bloku sowieckiego na skutek drenowania wykształconych elit – od bogatych państw Unii Europejskiej eksploatujących od dziesięcioleci bez stosownej rekompensaty finansowej powodując za poniesione nakłady na kosz kształcenia dziesiątków tysięcy inżynierów, lekarzy programistów i innych specjalistów.

Uzasadnienie

      Szanowny Panie Prezydencie pomimo zapisów w obowiązującej Konstytucji gwarantujących wszystkim obywatelom powszechny i równy dostęp do kształcenia, obowiązujące w Polsce prawo i warunki materialne dzielą obywateli na tych, którzy zdobywają bezpłatnie wykształcenie wyższe, oraz na drugą znacznie większą grupę studentów zmuszonych płacić za naukę. Stan taki powoduje, iż zapisy konstytucyjne jakoby władze zapewniają obywatelom powszechny i równy dostęp do wykształcenia pozostają w istocie martwe. Przez minione ponad 30 lat wszystkie rządzące ekipy nie zauważały lub ignorowały fakt, że uboga, biedniejsza część społeczeństwa pozbawiona była możliwości kształcenia swoich dzieci. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż dostępność do kształcenia w minionych czasach PRL była pod tym względem bardziej zapewniona, mimo iż nie było (jak to się dzieje obecnie) prywatnych uczelni, każdy kto miał chęć i wymagane zdolności zdobywał wyższe wykształcenie, bądź to na studiach dziennych stacjonarnych , bądź to wieczorowo dla pracujących lub w systemie studiów zaocznych o poziomie nauki nie dobiegającym od studiów dziennych.

      Proponowane przez nas pokrywanie całkowitych kosztów kształcenia młodzieży przez państwo, oprócz zapewnienia konstytucyjnej równości i powszechności w kształceniu, niesie ze sobą niebagatelny wzrost wiarygodności Zjednoczonej Prawicy, przełamując trzydziestoletnią niechęć rządzących do zapewnienia godziwego wykształcenia młodych ludzi chcących się kształcić, a nie posiadających dostatecznych pieniędzy, po to aby pójść na porządny uniwersytet, politechnikę, czy akademię medyczną. Spowodowanie całkowicie niepłatnego nauczania młodzieży będzie porównywalne z akcją „500 +” dla wzmocnienia finansowego rodziny.

         Szanowny Panie Prezydencie szacuje się, iż od początku demokratycznych przemian w Polce wyjechało z kraju ponad 3 miliony ludzi, w przeważającej większości ludzi młodych i wykształconych. Nikt od tej pory nie pokusił się, aby oszacować koszty wykształcenia tej niewyobrażalnej masy ludzi, dla których państwa unijne otworzyły świadomie granice, gdyż w ten sposób zapewniały sobie (i w dalszym ciągu tak się dzieje) dopływ wysoko kwalifikowanych pracowników bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów na ich wykształcenie. To nasz kraj, z nieporównywalnie niższym dochodem narodowym, a więc polscy podatnicy wypruwając sobie żyły kształcili te rzesze inżynierów, lekarzy, programistów, ekonomistów, a także ślusarzy operatorów obrabiarek  i wielu innych fachowców, których deficyt zwłaszcza lekarzy i personelu medycznego jest zastępowany przez drenownie Ukrainy i Białorusi z ich jakże szczupłych elit.

         Polska – kolebka Solidarności, kraj szczycący się brakiem kolonii, obecnie eksploatuje sąsiednie, ubogie kraje.

       Aby położyć kres drenowaniu przez bogate kraje Zachodu – naszej Ojczyzny z naszych elit - proponujemy, aby każdy kończący uczelnię absolwent zostawiał weksel na kwotę równą wartości kosztów jego wykształcenia, jakie poniosło Państwo Polskie, czyli my, wszyscy podatnicy, a przez to dokonał stosunkowego zwrotu poniesionych nakładów finansowych przez wszystkich obywateli, na jego bezpłatne wykształcenie.

       Prosimy Pana Prezydenta, aby zechciał Pan Prezydent zaangażować swój prestiż celem podjęcia rozmów na forum Unii Europejskiej, o zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko kolonialnej eksploatacji państw postsowieckich przez bogate państwa demokratycznej Europy. Przede wszystkim, aby wykazać konieczność stworzenia systemu opartego na szeroko rozumianej solidarności europejskiej, kończącego bezduszne drenowanie ubogich krajów z ich elit.

       Zwracamy się do Pana Prezydenta o spowodowanie dwustronnych negocjacji z przywódcami poszczególnych państw, na obszarach których pracują polscy specjaliści wykształceni w kraju, celem zwrotu kosztów wykształcenia elit państwom dostarczycielom wysoko kwalifikowanej kadry przez państwa eksploatujące, a nie poczuwające się same z siebie do materialnego zadośćuczynienia na rzecz, w tym wypadku Polski.  Nie ma powodu by niemieckie czy norweskie firmy, które składają oferty pracy polskim studentom medycyny bądź informatyki, nie zobowiązywały się równocześnie do pokrycia w całości kosztów ich kształcenia. Opłata ta w porównaniu do kosztów operacyjnych szpitala byłaby zupełnie niezauważalna. W przeciwnym wypadku proceder ten jest zawoalowaną defraudacją pieniędzy polskiego podatnika.

       Mając powyższe na uwadze, mamy nadzieję, iż spowoduje Pan Prezydent, że ulegnie zmianie obecny krzywdzący nasz państwo system, i doprowadzi do stanu zgodnego z interesem Polski, albowiem nie stać Polaków na darowiznę najlepiej wykształconej tkanki naszego Narodu.

 

         Z poważaniem 

Szanowni Niepoprawni, oddaję w Wasze ręce <PROJEKT> Listu Otwartego do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie odzyskania przez Polskę, nakładów poniesionych na kształcenie dziesiątków tysięcy Polaków zatrudniających się poza Polską. Autorem pomysłu  jest Bloger o kryptonimie „Krzywousty”, któremu dziękuję serdecznie.

Treść, którą przedkładam do Waszej – Niepoprawni - dyspozycji nie jest objęta „prawami” więc możecie dowolnie modyfikować i zmieniać wedle Waszego uznania i wysyłać na adres Kancelarii Prezydenta RP. Poza tym, problem nie dotyczy tylko nas, Polaków mieszkających tu, w Polsce, lecz nas wszystkich mających polska duszę, a żyjących poza granicami Ojczyzny.

Pozdrawiam serdecznie.

 

 

…………………................

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:11)

Komentarze

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Verita został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Za co mają zwracać pieniądze ci, których nie nauczono prawdziwej medycyny?
Których nie nauczono przestrzegania przysięgi Hipokratesa tylko przestrzegania procedur?

Jak MORDUJĄ pod respiratorami?

Jakim trzeba być DEBILEM, by po studiach medycznych wykonywać takie "procedury" - jak opisana powyżej.

A może na współczesnych studiach medycznych poznaje się metody depopulacji, a więc morderstw na masową skalę?

A może ta niekompetencja to strach (przed utratą pracy, zarobków) podparte "procedurami ".
Odpowiadają przede wszystkim anonimowi twórcy "procedur". Wykonawcy usypiają swoje sumienia.

http://zaprasza.net/a.php?article_id=36734

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7

Verita

#1666281

Widzę, że miłość do mnie rozum Ci przesłoniła. No i jeszcze o pieprzeniu Ci się zebrało.

 

Wyjaśnienie odnośnie "krawcowej"

około 7 lat temu jechaliśmy gdzieś samochodem. Ja prowadziłem, a czteroletni wnusio z Bacią z tyłu. W pewnym momencie "Słoneczko" pyta: dziadku, jak się buduje prom kosmiczny. Więc mu odpowiadam", więc odpowiadam: Zbiera się zespół inżynierów - konstruktorów, dzielą prom na bloki i zaczynają robić dokumentację, czyli rysować. Jedni inżynierowie silnik, drudzy skrzydła, jeszcze inni kabinę i tak dalej. W tym momencie babcia mówi tak: no wiesz, gdy trzeba uszyć sukienkę, to robi się wykrój z papieru i ... a w tym miejscu "Słoneczko" nasze mówi tak: "Babciu, my to z dziadkiem o promie kosmicznym, a Ty z krawcową wyjeżdżasz"

Pozdrawiam

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666297

na czole

 

to są pierdoły

puste gadki

przy niepoprawnym stole

Verita ma 447

wytatuowane

na czole

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

jan patmo

#1666408

Verita - 24 Marca, 2021 - 15:04

Za co mają zwracać pieniądze ci, których nie nauczono prawdziwej medycyny?
Których nie nauczono przestrzegania przysięgi Hipokratesa tylko przestrzegania procedur?

Jak MORDUJĄ pod respiratorami?

Jakim trzeba być DEBILEM, by po studiach medycznych wykonywać takie "procedury" - jak opisana powyżej.

A może na współczesnych studiach medycznych poznaje się metody depopulacji, a więc morderstw na masową skalę?

A może ta niekompetencja to strach (przed utratą pracy, zarobków) podparte "procedurami ".
Odpowiadają przede wszystkim anonimowi twórcy "procedur". Wykonawcy usypiają swoje sumienia.

http://zaprasza.net/a.php?article_id=36734

Verita

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

Alina

#1666796

Jak zwykle Alina opowiadasz głupoty, na dodatek o rzeczach o których nie masz bladego pojęcia.

Respirator to jest coś takiego spod czego niektórzy czasami wychodzą żywi. W zasadzie ostatnia deska ratunku. Nie wiedziałaś? Myślałaś że się nie zaszczepisz i w najgorszym razie respirator cię uratuje? Pozwól że wytłumaczę ci jak inżynier... inżynierowi:

Respirator to jest strasznie niebezpieczne kurestwo. Kiedy jeden matoł rok temu zaproponował w mojej firmie byśmy zaprojektowali i zaczeli produkować respiratory, powiedziałem mu żeby wziął sobie taki wielki gumowy młotek który leżał obok frezarki i jebnął się porządnie w łeb. Jeśli dalej będzie chciał projektować respiratory to niech się jebnie jeszcze raz, ale tym razem mocniej. 

Tak właśnie podchodzą do wielu spraw niedouczeni amerykańscy inżynierowie, albo absolwenci którzy niedawno ukończyli uczelnie nawet w Polsce. Kiedy ty ukończyłaś uczelnię Alino, że tak zapytam?

Do rzeczy. Prawdziwy, porządny, w miarę bezpieczny respirator, jest cholernie drogi, jest ich mało, bo to jest głównie elektronika i czujniki, i może go stworzyć wyłącznie firma z długą tradycją i doświadczeniem w ich produkcji. Niestety obecna pandemia spowodowała że wszyscy zaczęli produkować swoje narzędzia śmierci bo rynek kupował jak leci. Nawet Ford i GM wypuścili właśne pompki bo prezydent apelował...

Wysokiej klasy resporator wykrywa twój naturalny oddech i do niego dostosowywuje tempo podawania powietrza. Z wielką dokładnością monitoruje ciśnienie wdechu, wydechu, i synchronizuje wspomaganie z twoim naturalnym, monitoruje tempo przepływu powietrza bądź tlenu itd. Osoba podłączona do takiego respiratora nie wymaga usypiania. Ale powodzenia w tym, że podłączą cię właśnie do takiego cuda. O jego cenę nie chcesz nawet pytać.

Popularny zaś respirator, jakich masa również w amerykańskich szpitalach, to chamska pompka lub zaworki. W dupie mają twój oddech. Podają w swoim tempie z którym twój organizm walczy, dlatego trzeba cię uśpić. Jeśli chcesz wiedzieć jak się czuje pacjent którzemu podłącza się taki respirator to wystaw głowę przez okno samochodu jadącego 120 km/godz i spróbuj oddychać... Właśnie dlatego trzeba cię uśpić.

Podawane ciśnienie jest również problematyczne. Normalnie oddychasz dzięki temu że mięśnie i przepona rozszerzają klatkę piersiową i zasysają powietrze do płuc. Czyli podczas wdechu masz lekkie podciśnienie. A respirator na odwrót - wytwarza ciśnienie które musi twoją klatkę rozszerzyć. To ciśnienie jest na tyle wysokie że u większości pacjentów rozrywa delikatne pęcherzyki płucne. Coś jak choroba kesonowa u nurków. Jeśli to ciśnienie nie jest idealnie utrzymywane to... powodzenia.

Rozumiesz teraz dlaczego byle rzemieślnik po szybkim kursie nie powinien tego ustrojstwa obsługiwać? Ech Alina, Alina...

Tyle o respiratorach. A jeśli uważasz że na polskich uczelniach nie uczą prawdziwej medycyny, to poinformuj o tym Norwegów którzy setkami studiują medycynę na UJ. Nie tylko Norwegów. Gdyś wiedziała ilu i z jakich państw studiuje medycynę w Polsce... Ech Alina, Alina...

Tak czy inaczej życzę ci żebyś nigdy nie musiała korzystać z respiratora. Nawet tego z najwyższej półki.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2
#1666819

Nie musisz mnie pouczać, bo nie kto inny jak ja tu pisałam o szkodliwości tlenu pod ciśnieniem i w stężeniach powyżej 60%. O technicznych aspektach respiratorów nie napisałam ani słowa, więc nie bardzo wiem do czego pijesz z wyżyn swojego samozadowolenia.

Studia techniczne ukończyłam i moją sprawą jest kiedy i gdzie. Pytania o takie życiowe szczegóły są prostackie i niegrzeczne, zupełnie sprzeczne z net-etykietą. Dodam tylko, że z wynikiem dobrym. Wystarczająco dobrym jak się okazuje, bo całe życie utrzymuję się z wykonywanego zawodu, co nie zawsze się udaje w innych zawodach i branżach. Nigdy nikomu nie musiałam płacić odszkodowania, bo coś się zawaliło, albo nie działało. I to musi zaspokoić twoją ciekawość.

A ten ton, taki protekcjonalny, z góry, zachowaj dla własnych dzieci i wnuków, bo pewnie żona po czymś takim zastosowałaby drastyczne małżeńskie środki wychowawcze. Więc znajdź sobie kogoś innego, żeby się dowartościować, bo to moja ostatnia tak uprzejma odpowiedź.  Potem nie ma zmiłuj.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

Alina

#1666835

To we Warszawie mają teraz takie sposoby dyskusji, to coś mi się widzi, żeśmy jesteśmy z dwóch różnych Warszaw.

Nawet nie śmiem Cię pozdrowić, abyś i do mnie kogoś nie wysłała.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

Apoloniusz

#1666841

Apoloniuszu masz problem z percepcją. Przeczytaj mój tekst spokojnie jeszcze raz. Czy gdzieś napisałam o Czeczeńcach, albo siłowym rozwiązaniu? Nie! Mam inne metody walki, zupełnie bezkrwawe, ale za to bardzo skuteczne. Ty też się lepiej nie narażaj głupimi komentarzami, bo nie dość, że obniżasz poziom NP, to jeszcze Tobie się może oberwać.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

Alina

#1666842

... czy do mnie także wyślesz kogoś, aby ręce mi połamali czy w kolano strzelili?

Nie krępuj się. Takich co mnie straszyli już kilku przeżyłem i Ciebie także nie cykam.Jeśli chcesz to określ miejsce i stawię się Warszawę znam, nie ma problemu.

Tylko przestań straszyć, bo zacznę się jąkać. .

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

Apoloniusz

#1666852

Apoloniuszu! Faktycznie masz problem. Nie jestem w stanie przejmować się Twoimi problemami i emocjami.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Alina

#1666857

... że Ty raczej nie jesteś ze z Warszawy jak się zapodajesz, mogę się założyć żeś Ty Słoik. Mieszkasz może, ale korzenie Twoje są gdzieś tam chen, chen, na zapleczu. Warszawiacy tak się nie zachowują. Tak mało elegancko. I to jest właśnie ten "mój problem", kiedyś się do Ciebie zwracałem: "Alino z mojej Warszawy",  ale Ty się tym nie przejmuj, gdyż to faktycznie mój problem, ponieważ teraz już bym się tak nie odważył.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666871

Zakładaj się zakładaj. Bez mnie. Jeden z zakładających się to idiota, drugi oszust. 

A ty warszawiak z Nalewek? Typowy! Tam Twoi przodkowie zapuścili onegdaj korzenie i Twój tyż? Co do elegancji - o elegancji nie masz pojęcia. Poczytaj jeszcze raz swoje komentarze, jakby były do Ciebie

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Alina

#1666875

Kiedyś też bezmyslnie powtarzałem to powiedzonko, nie zaqstanawiając sie przez kogo i dlaczego zostało stworzone. Może pomysl, czy nie warto jednak lubić tych, którzy wspierają prawicę, są oddani Polsce i jej chrzescijańskim korzeniom. Po co obrażać ludzi?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1666863

... napisałem Ci że nie będzie awantur w Palmową Niedzielę, nie szukam awantury,  poza tym, jeśli już jesteś za dogadywacza u Alusi, to raczej swojej herbatniczce zrób wykład na temat atakowania prawicy, oddanych Polsce ludzi, i tak dalej, gdyż to z Alusinego wejścia zaczęła się przepychanka, a nie odwrotnie. 

 

 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

Apoloniusz

#1666869

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika kefas z giathalassy został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

żeby cię po Krzywoustym vice-księciem zrobił.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-7
#1666314

Czy twoim uroczym zdaniem upominanie się od Szwabów, aby przestali nas Polaków, dymać, to czyste szaleństwo?

Czy do tego doszło, że facet, który nieudolnie, bo nieudolnie stara się zwrócić uwagę na drenowanie polskiej inteligencji przy pomocy lepszego koryta musi być kretynem?

Czy Twoją dewizą Kefasie jest zawołanie: "mądrzy Polacy to tacy, którzy dają się dymać!"

Czy Ty o wspaniały Kefasie usiłujesz wbić mi do pustej głowy, że tylko pensjonariusze Tworek maja dyplomy do upominania Prezydenta, aby zajął się tym do czego został posłany?

Jeśli tak jest to po cholerę przykleiłeś sobie Kefasie do czoła "STOP 447", czy tylko tak dla draki? A może jednak podobnie jak ja jesteś walnięty, tylko z innej strony. Jeśli nie dla draki, to wskaż mi błędy w mojej odezwie do Prezydenta RP, napisz może inną. lepszą. Ja akurat nie potrafię lepiej, a inni, którzy potrafią to się nie garną. Jeśli widzisz błędy - popraw, ale dlaczego obśmiewasz to moje nieudolne przedsięwzięcie, co w tym tragicznym położeniu naszego kraju jest takiego wesołego, to że jeszcze przez setki lat będziemy chodzili z gołą dupą! To jest według Ciebie powód do chichotek, pozazdrościć.

Gdy już zostanę wiceksięciem, dam Ci połowę tronu, Załatwione?

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

Apoloniusz

#1666397

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika kefas z giathalassy został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

więc ci wytłmaczę odręcznie.
Andrzej Duda został zainstalowany w pałacu nie po to, żeby reagować na śmieszne listy od gołodupców (no, wyjąwszy różne takie leśne ruchadła) i robić tu prawo i sprawiedliwość.
Po co Andrzej Duda został zainstalowany w pałacu? .....Jak to Prusaczka mówiła na Stasia - wośzciennaja kukła?......No, to ten też jest od robienia wosku mientkiego ......Na menorach.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6
#1666401

zajęcie kefasa

 

kefas z giathalassy

w kacapskim kiosku

wciska kit z wosku!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

jan patmo

#1666404

Punkt 3B wydaje mi się kompletnie  nierealny. Jak  (jakim prawem?) wyegzekwować od firmy działającej poza granicami  Polski, abo od obcego państwa spłacanie czyichś  prywatnych długów?

Czy nie możnaby skopiować czegoś z krajów skandynawskich? Tam jest system kredytów na studia, które potem młody człowiek spłaca.

 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-2

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1666316

Moje, nasze przedsięwzięcie ma za zadanie zwrócić uwagę rządzącym ( w tym wypadku Prezydentowi), że jesteśmy w perfidny sposób okradani przez bogatsze państwa i że z tym można i należy zawalczyć. Nam nędzarzom po przechorowaniu  komuny wyrywają wykształcone kadry, mamiąc ich korytem, a Polska jak za dawnych czasów ma dostarczać glinę na kogutki.

Już nas tak przyzwyczaili, że nie widzimy w tym złodziejstwie nic zdrożnego, "no bo jak można zabronić wolnym obywatelom w wolnym państwie polepszyć sobie egzystencję". Niech sobie polepszają, ale niech mi oddadzą moje ciężko zarobione pieniądze na ich  wykształcenie, albo niech płacą jak tysiące dzieciaków "studiujących" na prywatnych uczelniach. Te muszą bulić, a tamte nie mogą! Frajerzy płacą za naukę, cwaniaki mają za darmochę! Należy to hasło wprowadzić do Konstytucji R.P.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666399

Dlaczego do mnie ten komentarz? Ależ ja się całkowicie zgadzam z ideą  takiego listu, wyraziłam jedynie wątpliwość co do konkretnego punktu i nie mam pomysłu na rozwiązanie tych wątpliwości. 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1666433

... i spójrz co się narobiło!

Wszystko Twoja wina.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666434

i warta poparcia

szczególnie teraz ,gdy brak lekarzy wykształconych za Nasze Pieniądze,a obecnie leczących gdzieś w "obcych krajach"

pozdr

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1666448

... jak to mówią: krzywo prosto, aby ostro! Mam taką cichą nadzieję, że przynajmniej jedna osoba z Niepoprawnych mnie poprze, aby nie było wstydu, że piszę w liczbie mnogiej zupełnie niesłusznie ;-)

Za niniejszym L.O. pójdą następne, gdyż chciałbym mieć czyste sumienie, że zrobiłem wszystko co mogłem i potrafiłem, aby moje dzieciaki i dzieciaki - dzieciaków, nie napluły mi w twarz, a jeśli już do tego dojdzie, aby po zastanowieniu - przeprosiły.

Pozdrawiam serdecznie podobnie myślących.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666488

serdeczne pozdrowienia dla Rodziny :)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1666775

Pozdrowienia i serdeczności dla Ciebie Zofio i Małżonka.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666793

Również i ja uważam że wyegzekfowanie od zagranicznej firmy lub bilaterlane rozmowy między państwami o zwrot kosztów wykształcenia emigrantów są nierealne. Zwłaszcze że uderzy to i w Polskę rykoszetem. Ukraina i Białoruś natychmiast zarządają tego samego od nas.

Według mnie powinna to być sprawa między absolwentem a zatrudniającym. To sie załatwia podczas podpisywania umowy o pracę i w przypadku lekarzy jest to koszt niezauważalny dla szpitala na zachodzie. Z angielska nazywa się to sign-on bonus. Większość szpitali zapłaci kandydatowi z pocałowaniem w rękę, a ten zwróci to Polsce. Sign-on bonus jest stosowany w przypadku wszystkich poszukiwanych zawodów nie tylko lekarzy.

Myśle że jedyne co jest obecnie realne to zastosowanie nowych zasad wyłącznie dla nowych absolwentów. Próba zastosowania tego wstecz spowoduje jedynie zatrzymanie całej inicjatywy.

Rzecz jednak nie jest w tym czy ten czy tamten punkt jest dobry, zły, realny czy nierealny, tylko by w końcu rozpoczęła się na ten temat dyskusja. Powiem więcej - nie dyskusja a rozwiazanie tego problemu. Polska jest gigantyczną fabryką wykształconych kadr dla zachodu. Kadr których kształcenie spada na barki polskiego podatnika a wszystkie korzyści czerpie z tego zachód. Dla mnie jest to monumentalne frajerstwo.

Dlatego wielkie dzięki i chwała Apoloniuszowi za to że nie obawia się podnieść dego tematu. Ja widzę ten list jako wstępny dokument nad którym społeczność blogerów mogła by się pochylić i własne cegiełki dodać. Byle nie zamienić go w coś co stanie się niestrawne i nierealne. Wydaje mi się że taka jest również idea Apolonisza. Zrobił pierwszy krok którego nikt do tej pory nie chciał zrobić. Był tylko wieczny płacz i gadanie. Przyznam że moja propozycja rozwiązania tego problemu była zgoła inna, oparta na spłacaniu rocznych rat. Nie ma to jednak znaczenia. Ważne by podjąć ten temat i zakończyć go sukcesem.

Maszeruj albo giń!

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1666803

Nie możemy żądać spłacania studiów (jak stało w Twoim projekcie), gdyż - co już wyjaśniałem - polska konstytucja gwarantuje darmową naukę w szkołach państwowych. Koniec kropka. Stąd moja propozycja (!) zapisów, aby państwo płaciło za naukę wszystkich studiujących, ale pobierało weksle.

Piszesz i słusznie, iż zaraz się zgłoszą do nas Białoruś i Ukraina, że to jest nie korzystne dla Polski, może i niekorzystne, ale czy etycznym jest okradać żyjących w Ukrainie i Białorusi ludzi (takie same bidy, albo gorsze niż my) z ich skarbu w obecnej chwili, jakim są lekarze.

Możemy dyskutować, czy mamy czelność domagać się zwrotu od pomysłodawców otwarcia granic, aby nam zapłacili za nasz skarb narodowy z jakiego nas okradają z uśmiechem na ustach. Moim zdaniem mamy czelność i powinniśmy, musimy wręcz domagać się zwrotu nakładów. Jeśli się nie domagamy, to akceptujemy.

Ludzie nich sobie jeżdżą skro mają chęci, ale niech płacą ci którzy korzystają. Koniec dymania nas na każdym kroku, ku naszej uciesze.

Tak, to co zamieściłem jest projektem, otwartym. Szkoda, że z takim niewielkim zainteresowaniem się spotyka.

Mamy tylu doktorów, profesorów, każdy Niepoprawny ma dyplom wyższej uczelni i nikomu nie chce się pochylić nad tak istotną sprawą jak okradanie  go z jego własnych pieniędzy.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Apoloniusz

#1666824

jak ważny to jest temat,to własnie pokazała obecna Epidemia,która dziesiatkuje polaków Lekarze ,pielegniarki wykształceni w Polsce za darmo,dzisiaj zasilaja prywatne kliniki w Niemczech,  w Europie ,... w czasie,gdy nam Ich brakuje co raz dotkliwiej

a wiec ?

Jest problem,czy go nie ma  Jest i to bardzo poważny

Proponuję ,by wrócić do tematu,Wczoraj  gdzieś na TVP INFO, ktoś własnie poruszył ten temat ,ba podał nawet 4 cyfrową liczbę zatrudnionych za granicą lekarzy,

lekarzy na wykształcenie  których składalismy się Wszyscy

Lekarzy,których tak bardzo potrzebuje dzisiaj Kraj i Polacy

@Apoloniuszu,wciąż potwierdza, ze masz Rację i proponuję powrót do tematu,bo sprawa jest naprawdę trudna a Lekarzy i Pielegniarek wciąż brak,ja sama znam 5 osób,ktore wybrały pracę  poza Krajem ,mimo,ze powodziło im się swietnie,ktoś z nich miał  własny gabinet stomatologiczny i pomoc dentystyczną wysoko wykwalifikowaną,a w Angli,teraz sam pracuje w cudzym gabinecie jako pomoc,czy o to szło ,?

czy nie żal tych lat w Polsce?

pozdr

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1666861

Absolutna zgoda że czas wrócić do tematu. Kłótnie z Aliną jedynie skierowały ten pociąg na boczny tor. Zastanawiam się czy ona robi to specjalnie by go wykoleić?

Proponował bym, jeśli jest to możliwe, aby wykasować ten artykuł i opublikować go od nowa a na głupie lub niemerytoryczne wpisy nie reagować. 

Co wy na to?

PS. Nie tylko lekarzy brakuje. Chciałem otworzyć w Polsce firmę i nie zrobiłem tego ponieważ nie mogłem znaleźć dobrych inżynierów z doświadczeniem. Byli z Ukrainy i Białorusi ale nie mogłem ufać temu że same pieniądze zatrzymają ich w firmie na stałe. Na zachodzie gdzie mieszkam znam świetnych polskich inżynierów na pęczki. Czyż nie ironia?

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1
#1666876

... ponowić temat, lecz nie ma pewności, czy ktoś nie zrobi "rozpieruchy". dziwię się, że nie możesz znaleźć ludzi w Polsce, nie wszyscy pouciekali. Powinieneś przyjechać, gdyż przez Ocean trudno będzie się dogadać.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Apoloniusz

#1666891

Dlatego sam nie wypisałem swoich uwag. Ktoś się napracował i zamieścił w formie listu otwartego, więc to nie miejsce na dyskusje i tysiączne wątpliwości. Apollo napisał, że każdy sam może modyfikować i wysłać. Myślę, że jeden z Was powinien założyć od nowa osobny temat specjalnie dla konkretnych rozwiązań i argumentów w temacie a nie tylko na pół gotowego brulionu listu. Byle zachęcić innych i trzymać poziom, czyli tylko z rzeczowymi wypowiedziami na temat.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1666895

... wówczas każdy gdy ma cokolwiek do dodania pisze. gdybym napisał że chodzi o propozycje ze strony Niepoprawnych, to obawiam się, że byśmy cokolwiek się doczekali na zasadzie "jak się ociepli". W tym co jest zaznaczono wyraźnie <PROJEKT>  więc jest jasność, ale masz rację. Zrobię coś co proponujesz lecz napisz co to ma być, jaki ma mieć tytuł.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666916

Trzeba zachęcić ogół i pozbierać aktyw, który z jakąś przygotowaną wiedzą/ pomysłami na start będzie prowadził dysputy a nieco poważniej, to nie dyskusje na blogu tylko pozbieranie rozwiązań (są przecież historyczne i zagraniczne), których omówi się skutki (bardzo ważne pytania egzaminacyjne na zastosowanie wiedzy i twórcze myślenie, czyli jak dane rozwiązanie wpłynie na funkcjonowanie państwa i zapewni osiągnięcie celu i na ile wykonalne realnie), tak żeby tylko nie było samego czepiania się słabych stron i forsowania najdzikszych pomysłów.

Mogę dalej fantazjować? Dzięki. Zróbmy tak- zbierz paru poważnych z mózgiem, którzy u Ciebie lub Krzywoustego będą omawiać jakiś pomysł roboczo przez tydzień na blogu a na weekend wstawi się temat już na pokaz na fejsa z dopiskiem "dyskusja", by świat widział, podziwiał i zechcieli wziąć udział. Tematy powinny być ważne, patriotyczne i raczej mniej poruszane za to mają wyjśc konkretne, wykonalne rozwiązania czyniące świat lepszym. Np. "Temat tygodnia- czy chłostać niewiernych? Niepoprawna dyskusja". Rok ma 52 tygodni więc przerobi się sporo poważnych tematów. No weźmy się i zróbcie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1666925

dot. uwag do L.O., tylko obawiam się, że niebawem cała pierwsza strona NP to będą moje "przystanki A -utobusowe" i nic innego., lub może odłóżmy to "na po święta", przez ten czas rozbijemy LO na cztery zagadnienia i może każdy z nas oddzielnie pilotowałby jeden temat? Dobrali byśmy  ochotnika (jeśli wejdzie Krzywousty, to pilotowałby swój pomysł "studenci i studia w Polsce"), coś wtargałbym Tobie Kontriku, coś przymierzyłbym ja i ktoś jeszcze, żeby to wyglądało w miarę poważnie.

Moim zdaniem największe szanse na sukces są w wyrwaniu "kolonizatorom" opłat, po stworzeniu "komitetu" złożonego z państw eksploatowanych przez kolonizatorów - państw byłego bloku komunistycznego. Trzeba przekonać PiS, aby wziął na swoje sztandary (za 2 lata i cóś wybory) odzyskiwanie pieniędzy za drenowanie mortusowych krajów. Oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo.

Przymierz się Kontriku do któregoś zagadnienia, wybierz sobie coś, co Ci najbardziej odpowiada. Dostaniesz order. :-)

A ja uruchomię swoich znajomych.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666940

Nic mnie tu nie rozbijać, miała być demokracja a nie, żeby każdy robił, co zechce. Lepiej wszystko na raz i w jednym temacie, bo te zagadnienia do rozbicia zwykle się jakoś łączą a trzeba i tak widzieć całość. Ale i faktycznie ktosie będą musiały konkretnie przerobić po jakimś zagadnieniu, bo jakże inaczej, wszystkiego nikt w pojedynkę nie udźwignie, chyba że ekspert albo ma gotowca

No toż dlatego przyfantazjowałem, by to pod jednym wpisem wpierw obrabiac jakiś temat realnymi pomysłami, podpatrywanymi rozwiązaniami, to nic nie zaśmieci a będzie dobrym przygotowaniem. potem mozna pokazac się światu z propozycją gotowego rozwiązania, brudnopisem który przedstawi się dumnie do dyskusji światu, może ktoś wtedy da na czołówkę i fejsa, bo już będzie czym się pochwalić i przypromować. może to byc to taka formuła weekendowego tematu z dyskusją nad konkretnym rozwiązaniem- tyle, że trzeba miec ludzi, co to pociągną i najpierw się przygotowac a potem zwabiać innych na chwałę Polski i Np

P.S. w całym wiadomym pomyśle opłat najlepsze jest to, że to solidaryzm. zamiast szczuć na bogatszych, to ludzie będą się cieszyć, że pracujący dla państwa zasilają je swoimi spłatami a ci z kolei moga poczuć sie lepiej, że nie tylko pracują dla kasy ale przyczyniają się jakoś do czegoś. ideolo nie jest złe, to nie tylko zawiść i karanie ze straszeniem komornikiem i wybuchową obrożą na szyi, to musi być z miłości i by chętni sami chcieli nawet się zaczipować

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1666944

i jaki określasz sobie termin. Pamiętaj, że szybkość konwoju wynosi tyle ile szybkość najwolniejszego ze statków.

A ja biorę się za resztę, chyba, że znajdę wspólnika.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666961

... że właśnie zaczynamy. Jest nas póki co 3 osoby, gdyby oba zespoły tak ochoczo kłócące się o szczepionki przyłączyły się ze swoją wiedzą i energią byłyby większy pożytek niż z przegadywania się kto ma rację. Ale na to niestety nie mamy żadnego wpływu.

Prosty przykład: dzienna "oglądalność" niepoprawnych jest kilkadziesiąt tysięcy osób, Polaków z całego świata, lecz nikt nie ma chęci zabrać głosu.

Inna sprawa jest z obśmiewanymi przez Polaków Żydami, u nich jest obowiązek niesienia pomocy jeden drugiemu. My mamy Nauczyciela, który poprzez Ewangelię nakazuje nam abyśmy jeden drugiego ciężary nieśli, lecz nie stosujemy się do Jego nauczania, natomiast Żydzi nie mają Ewangelii i pomagają sobie od wielu wielu lat. Taki kaprys losu.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666894

Nie twierdzę że idea weksli jest zła. Moim problemem jest to że jej nie rozumię. Gdybyś zechciał wyjaśnić na czym polega i jak realnie można je wyegzekfować od ich posiadacza, byłbym wdzięczny. Bardzij chodzi mi o sposób i warunki  ich wyegzekfowania. Co w przypadku migania się itd.

Dlatego właśnie ta dyskusja i ucieranie się koncepcji są tak ważne. Na tym forum są prawnicy którzy mogli by szybko pokazać co jest realnym a co nie. Mi osobiście chodziło by o ty, aby bez względu na to jaka będzie ostateczna koncepcja, była ona spójna i efektywna i wykonalna.

Odnośnie koncepcji jaką ja zaprezentowałem, chodziło mi przede wszystkim o to by ciężar spłaty kosztów rozłożyć na długi okres. Powiedzmy roczne raty przez 20 lat. Tak jak pożyczka bankowa. W istocie miała to właśnie być pożyczka bankowa. Wydaje mi się nierealnym by osoby które wyjeżdzają były od razu w stanie spłacić państwu koszt kształcenia które będą bardzo szybko rosły. Sam pamiętam że początki nie są łatwe a wbrew temu co się w Polsce sądzi nikt na zachodzie "dolarami nie sra". Nie chodzi o karanie za wyjazd a o możliwość wyegzekfowania zwrotu kosztów.

Może się mylę, jeśli tak to poprawcie mnie bo jest to ważne - wydaje mi się ze konstytucja gwarantuje powszechne i darmowe wykształcenie podstawowe nie zaś doktoraty, studia a nawet szkołę średnią. Od tego zależy sposób podejścia do problemu.

A może zaprezentować różne idee i merytorycznie nad nimi dyskutować, zanim wybierze się i doszlifuje tę jedną z którą pójdzie się do polityków?

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-1
#1666881

w szkołach państwowych. I to podstawowe, średnie i wyższe. Zabawa polegałaby na tym, aby tak "zfalandyzować" zapisy, iżby się okazało, że jeśli absolwent wyjeżdża za granicę, to nie mają zastosowania zapisy polskiej konstytucji, są czasowo zawieszone, ale tym powinni zająć się konstytucjonaliści i później TK. Sądzę, iż to jest do zrobienia.

Tak, do polityków powinniśmy iść z ideą, z założeniami ramowymi, natomiast szczegóły są po drugiej stronie. Gdyby udało się wzbudzić szerszą dyskusję, to wówczas znalazłaby się wola politycznego rozwiązania. Oczywiście, iż nie chodzi o karanie kogokolwiek, ale o to aby wyjazdy wykształconych specjalistów były wyjątkami a nie zjawiskiem, celem samym w sobie. Jeśli ktoś chce być lekarzem w Stanach, niech jedzie tam studiować, a nie zajmuje miejsce "bo ma układy", komuś kto będzie leczył Polaków.

Weksel jest zabezpieczeniem warunków umowy, czy będzie spłacany od razu, czy rozłożony na dziesiątki lat, jest to kwestia dogadanie się stron. Przecież, jeśli lekarz pracowałby w Polsce przez określony czas w umowie, to weksel po tym czasie jest zwrócony lekarzowi, który go wstawił. Zamiast weksla może być wprowadzona instytucja żyrantów, zastawie na nieruchomości lub innym sposobie zabezpieczenia majątkowego.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Apoloniusz

#1666887

weksle moze np gwarantować panstwo ,,pod warunkiem odpracowania przez określony  czas wartości weksla

Mogą też gwarantować prywatne jednostki pod warunkiem,że zapłacą, a weksel zawsze mogą wykupić 

Kiedyś te rozwiązania były znane ,bo nawet za komuny trzeba było odpracować okresloną ilość lat, t..z.w staże,

a więc jeden punkt już jest

pozdrowienia  również od męża ,który się upomina o również inne grupy zawodowe,

Poziom wyksztalcenia niektórych  tak przy okazji jest wrecz skandaliczny,ale to juz inna sprawa

a oto przykład  ,z 4 magistrów po ukonczonych studiach ,jeden znał tylko prawo "OMA" :) fakt 

jeszcze raz wieczorne pozdrowienia i ukłony dla żony

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1666927

co zrobić,by lekarze nie uciekali "za ocean" ?

czyli punkt nr 2

jak pomóc w tym temacie  Młodym i Zdolnym,czyli

jak starym kadrom przeszkodzić w ich "byznesie" i hamowaniu młodym drogi rozwoju

c.dn :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

gość z drogi

#1666931

Nie zgadzam się z żadnymi koncepcjami, ideami, inicjatywami, pomysłami, petycjami etc., które mają na celu to, by państwo, a zatem terytorialnie monopolistyczny aparat przemocy, zapewniało cokolwiek za darmo. Bo to znaczy, że państwo najpierw zabierze siłą jakimś ludziom owoce ich pracy, a potem wyda je na to, co ustalą jacyś urzędnicy na skutek jakiegoś lobbingu. A zatem kto inny zarobi, kto inny wyda, kto inny skorzysta. To się nazywa grabież i jest niemoralne. Na dodatek to jest najgorszy i najmniej efektywny z wszelkich możliwych sposobów finansowania czegokolwiek. Najlepszy jest taki, że ten, kto zarobi, ten wyda, i ten skorzysta lub straci - to jest jednocześnie i moralne, i zgodne z utylitaryzmem. Poprzeć mogę tylko i wyłącznie całkowitą prywatyzację edukacji i kompletne odczepienie się aparatu przemocy od nauczania. Edukacja powinna być wolna, dobrowolna, kapitalistyczna i wolnorynkowa. Socjalizm, etatyzm, centralizm, państwo - zawsze sensowną edukacje zniszczą.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1666962

jakie jest Twoje zdanie o następnych postulatach?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Apoloniusz

#1666964

To co piszesz ma sens. Jedyne pytanie - czy jest to wykonalne?  Zgodne z konstytucją? Bo jeśli nie, to po co tracić twój i nasz czas?

Nie mówię że nie jest, ale pokaż że nie koliduje to z zapisami w konstytucji i istnieje realna szansa by twój postulat wprowadzić w życie.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#1666985