Zakrzepica, skrzepliny

Obrazek użytkownika antysalon
Kraj

Medyczny wymiar tych stanów niepożądanych, grożnych pozostawiam fachowcom, lekarzom, w tym ocenę ewentualnych, niepożądanych, rzekomo ubocznych negatywnych skutków preparatu Astra Zeneca.

Dlaczego?, otóż dlatego, aby być z dala nie tylko od niejakiego Broniarza, który samorzutnie i samowolnie ogłaszając się głównym epidemiologiem w postkomuszym znp, nie tylko zrobił wodę z mózgu wielu nauczycielom, strasząc iż rząd potraktował ich jako króliki doświadczalne.

Zakrzepica w odmianie totalnej, wręcz wulgarnej, to uformowane w mózgownicach wielu polityków opozycji ( i nie tylko, o nich, o tych dalej) głębokich mentalnych skrzeplin, których zaleganie dokonało już na trwale destrukcyjnych zmian także w elementarnej uczciwości, co przejawia się w ich mowie, piśmie, zachowaniach.

Ten rodzaj, odmiana, szczep zakrzepicy ma inklinacje do odrywania się, przemieszczania się, powodując zatory w logicznym myśleniu. w poprawnej ocenie rzeczywistości.

Dodatkowo uszkliwione poprzez obce polskojęzyczne media, fundusze norwesko/islandzko/szwajcarskie tudzież soros/gates, nabierają sprężystości, pozbawiając osobnika zakrzepionego zdolności do samodzielnego myślenia, a co gorsza przyzwoitości, czyniąc z niego swoistą ofiarę w odmianie agentury obcego wpływu.

Zakrzepica osobowościowo- upodlająca.

Stąd też, na naszych oczach długoletni trwający proces głęboko upodlających się tylu osobników , czytaj głównie polityków ( ale nie tylko, czytaj dalej ), którym te płytki, włókniki i granulocyty-czyli kasa! wytworzyły w mózgownicach suis generis trwałą regularną... konstrukcję mentalnej piątęj kolumnę, a minimum szmalcowniów.
Konstrukcja ta, ma elementy łączące, taki włóknik obcości-agentury, tworzący siatkę, w której oczkach gromadzą się krwinki podłości, zdrady; czerwone, różowe, zielone, a nawet skonfederowane!

I tak rozrasta się ta antypolska skrzeplina, która budując swoistą dużą antypolską bocznicę, chciałaby zamknąć Polsce, Polakom całkowicie samodzielny rozwój.

Tejże zakrzepicy sprzyjają liczne plagi tzw IIIRP, które toczą, niszczą polskie społeczeństwo.

I nie dotyczą one tylko życia politycznego, gospodarki, szkolnictwa.

Albowiem ta zaraza skrzeplicy, zakrzepica trawi też, niszczy polski kościół.
Zjawisko to dotyczy oczywiście także kościoła powszechnego.

Pozwalam sobie zatrzymać na tym, co mi bliskie, bardziej znane.
Zakrzepica w polskim kościele, to zjawisko także od lat bardzo grożne i co gorsza hierarchia ( wszystkich szczebli od Episkopatu po parafie ), stara się go nie dostrzegać, stosując strusią metodę na przeczekanie.

Przeczekać i jakoś to będzie!
Schować się, ukryć w pałacach biskupich!
Strusie głowy w piuski! i po problemie!
Otóż nie!
Jakoś, to już było, ale dalej już jakoś, to nie będzie!

Albowiem będzie jeszcze gorzej.

Zakrzepica; to nie tylko tolerowanie plag, brudów, nieczystości, sodomitów, łajdaków w sutannach, habitach i w piuskach!
Udawanie, że tego nie ma.
Zakrzepica, to także kolesiostwo; chronienie, zacieranie śladów, przedłużanie postępowań..
Zakrzepica, to bylejakość, lenistwo, gnuśność, wygodnictwo niektórych kapłanów; co gorsza swawolne igraszki z łżemediami ( ks. Lemański, ks Sowa z czerskiej ambony ) i satanistami, sodomitami ( ks Boniecki z Nergalem czy z porąbanym Margołciem).

Zakrzepica podpowiada, czy raczej wymusza na hierarchach zachowania, postawę na przeczekanie.
Tej zakrzepicy kościół polski nie przeczeka, albowiem ona go zepchnie na bocznicę, zmarginalizuje.

Wygodni, otłuszczeni hierarchowie w swojej naiwności sądzą, że jakoś to będzie i głównie swoją energię skierowali zamiast na oczyszczenie swoich szeregów ze świętokradczych, grzesznych kapłanów; łamiących celibat, sodomitów, łajdaków! na duchownych niepokornych, ucZciwie zatroskanych i nie godzących się ze
skrzepliną, zakrzepicą.

Episkopat zamiast dawać mądry przekaz, budujący, wzmacniający swoich wiernych w tym szczególnym czasie zarazy, rozchwiania! zdał się na łaskę...zdalności!
Zdalny episkopat!
Zdalna hierarchia!

Zdalny, zdalna, czyli niezdolność do niesienia, uniesienia ciężar czasu!, w jakim przyszło żyć ludziom wierzącym, katolikom

Jak widać, zamiast dać się nieść, ponieść na... skrzydłach orlich!, chyba raczej wolą być bliżej stanów niskich, dolnych!

Wybrali więc chyba podfruwajkę, niskie podfruwanie razem z nielotami, zamiast szybować wysoko!
Odrzucili orła, obrali kurowate.

Zamiast przywoływać do porządku przeróżnistych krętaczy usługujących bezbożnemu salonowi( lutrów, wierzbickich, lemańskich, kramerów, gużyńskich), cymbałów, którzy swymi brewiarzowymi gębami wykoślawiają naukę Kościoła, episkopat za główną swoją misję uznał karcenie duchownych, których nawet umieścił na tzw czarnej liście; jak np abp Lenga, Schneider, o. Pelanowski za to, że odważyli się być krytycznymi do przejawów niszczenia Kościoła powszechnego, które niestety od lat płyną także z Watykanu i demolują umysły kapłanów i wiernych.( można to sprawdzić na ostatnio wydanych dokumentach kep).

Zakrzepica.

Niezwykle grożna.

Wielowymiarowa.
Wieloznaczeniowa.
Wielowątkowa.

pzdr

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.5 (głosów:8)

Komentarze

Jako mój koment do Twego Antysalonie niezwykle interesującego wpisu na temat TEJ wstrętnej zakrzepicy wśród dostojników Kościoła, pozwalam sobie wkleić tutaj cytat z Bibli Tysiąclecia

: 

NOWY TESTAMENT

Pierwszy List do Tymoteusza

2 Rozdział

...........5 Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek2, Chrystus Jezus, 6 który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie3. 7 Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem - mówię prawdę, nie kłamię.................

https://www.google.com/search?q=biblijny+cytat+-+JEDEN+JEST+B%C3%93G%2CJEDEN+TE%C5%BB+JEST+PO%C5%9AREDNIK+MI%C4%98DZY+BOGIEM+A+LUD%C5%B9MI+-+CZ%C5%81OWIEKJEZUS+CHRYSTUS&oq=biblijny+cytat+-+JEDEN+JEST+B%C3%93G%2CJEDEN+TE%C5%BB+JEST+PO%C5%9AREDNIK+MI%C4%98DZY+BOGIEM+A+LUD%C5%B9MI+-++CZ%C5%81OWIEKJEZUS+CHRYSTUS&aqs=chrome..69i57.136694j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8

 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#1666290

ten trudny czas, gdyby oni sobie przypomnieli, że są powołani do aktywności, a nie trwożliwego chowania się za wygodny przekaz on line.

pzdr

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#1666313