BANDER LAND

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

BANDER LAND

„Polak musi być świnią, bo się Polakiem urodził” – wieszczył „nasz wieszcz” – Czesław Miłosz, a za nazwanie Matki Boskiej przez Miłosza "pogańską boginią" Sejm RP (PO - PSL) ogłosił rok 2011 rokiem Miłosza, zapewne też w hołdzie "miłoszowej pogańskiej bogini".

Następnie Wysoka Izba Polskiego Parlamentu zamiast ogłosić „11 lipca Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian” uchwaliła  wyssaną z małego palca ekipy rządzącej uchwałę, o „czystce etnicznej o znamionach ludobójstwa”, dotyczącą okrutnych mordów popełnionych na obywatelach polskich przez nacjonalistów ukraińskich. Przypomnę, że w II RP na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943 – 1944 zginęło w sposób okrutny ok. 200 tysięcy Polaków, Ormian, Rosjan, Czechów, Żydów, Łotyszy i innych obywateli polskich.

Zbrodni na Polakach dokonywały oddziały UPA, politycznie podporządkowane OUN-B, a następnie UHWR, pod naczelnym dowództwem Romana Szuchewycza ("Tarasa Czuprynki"), a także oddziały SKW, Służby Bezpieczeństwa OUN-B i ukraińska ludność cywilna. W kilku przypadkach doszło do współpracy pomiędzy wymienionymi wyżej formacjami a niemieckimi jednostkami policyjnymi, w których służyli Ukraińcy (Ukraińską Policją Pomocniczą i 4 pułkiem policji SS).

Niektórzy duchowni grecko – katoliccy z metropolitą lwowskim Andrzejem Szeptyckim poświęcali narzędzia zbrodni.

Duchowni cerkwi greckokatolickiej, poza nielicznymi wyjątkami nie znaleźli się na wysokości wymaganego zadania. Nie wyłączam z tego zarzutu metropolity lwowskiego Andrzeja Szeptyckiego, ani późniejszego kardynała Slipyja. Księża greckokatoliccy łatwo zapominali o swoich obowiązkach chrześcijańskich, a nawet stawali na czele oddziałów rezunów.

 

Patrz: http://www.stankiewicze.com/ludobojstwo/index.html

 

http://kresykedzierzynkozle.pl/

 

- Wiktor Poliszczuk „Gorzka prawda”, „Ludobójstwo nagrodzone”:

 

Andrzej Szeptycki OSBM, właściwie Roman Maria Aleksander Szeptycki (ur. 29 lipca 1865 w Przyłbicach, zm. 1 listopada 1944 we Lwowie) – duchowny greckokatolicki, w latach 1899–1900 biskup stanisławowski, w latach 1900–1944 arcybiskup metropolita lwowski i halicki, biskup kamieniecki.

Dr Aleksander Korman podaje 135 sposobów tortur i okrucieństw stosowanych przez terrorystów OUN-UPA na ludności polskiej Kresów Wschodnich II RP.

 

LUDOBÓJSTWO OKRUTNE

GENOCIDUM ATROX - LUDOBÓJSTWO OKRUTNE

 

Na Wołyniu z ogólnej liczby 1150 osad wiejskich i 31 tysięcy zagród UPA zniszczyła ponad 91 proc. W miejscach wielu wiosek pozostały jedynie krzyże. Zgodnie z Konwencją ONZ z 9 grudnia 1948 roku zbrodnie ukraińskich nacjonalistów na Polakach są w prawie międzynarodowym określane jako zbrodnia ludobójstwa (genocide). Termin ten wprowadził polski prawnik i karnista żydowskiego pochodzenia Rafał Lemkin.

 

Wymienione poniżej metody tortur i okrucieństw stanowią tylko przykłady i nie obejmują pełnego zbioru, stosowanych przez terrorystów OUN-UPA metod pozbawiania życia - polskich dzieci, kobiet i mężczyzn w męczarniach. Pomysłowość tortur była nagradzana.

Zbrodnia przeciw ludzkości popełniona przez ukraińskich terrorystów może być przedmiotem badań nie tylko historyków, prawników, socjologów, ekonomistów, ale także i psychiatrów.

- Wbijanie dużego i grubego gwoździa do czaszki głowy.

- Zdzieranie z głowy włosów ze skórą (skalpowanie).

- Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czaszkę głowy.

- Zadawanie ciosu obuchem siekiery w czoło.

- Wyrzynanie na czole "orła".

- Wbijanie bagnetu w skroń głowy.

- Wyłupywanie jednego oka.

- Wybieranie dwoje oczu.

- Obcinanie nosa.

- Obcinanie jednego ucha.

-Obrzynanie obydwu uszu.

-Przebijanie kołami dzieci na wylot.

-Przebijanie zaostrzonym grubym drutem ucha na wylot drugiego ucha.

 -Obrzynanie warg.

 -Obcinanie języka.

- Podrzynanie gardła.

 -Podrzynanie gardła i wyciąganie przez otwór języka na zewnątrz.

 -Podrzynanie gardła i wkładanie do otworu szmaty.

 -Wybijanie zębów.

 -Łamanie szczęki.

 -Rozrywanie ust od ucha do ucha.

 -Kneblowanie ust pakułami przy transporcie jeszcze żywych ofiar.

 -Podcinanie szyi nożem lub sierpem.

 -Zadawanie ciosu siekierą w szyję.

  -Pionowe rozrąbywanie siekierą głowy.

 -Skręcanie głowy do tyłu.

 -Robienie miazgi z głowy przez wkładanie głowy w ściski zaciskane śrubą.

 -Obcinanie głowy sierpem.

 -Obcinanie głowy kosą.

 -Odrąbywanie głowy siekierą.

 -Zadawanie ciosu siekierą w szyję.

 -Zadawanie ran kłutych w głowie.

 -Cięcie i ściąganie wąskich pasów skóry z pleców.

 -Zadawanie innych ran ciętych na plecach.

 -Zadawanie ciosów bagnetem w plecy.

- Łamanie kości żeber klatki piersiowej.

- Zadawanie ciosu nożem lub bagnetem w serce lub okolice serca.

 -Zadawanie ran kłutych nożem lub bagnetem w pierś.

 -Obcinanie kobietom piersi sierpem.

 -Obcinanie kobietom piersi i posypywanie ran solą.

 -Obrzynanie sierpem genitalii ofiarom płci męskiej.

 -Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską.

 -Zadawanie ran kłutych brzucha nożem lub bagnetem.

 -Przebijanie brzucha ciężarnej kobiecie bagnetem.

 -Rozcinanie brzucha i wyciąganie jelit na zewnątrz u dorosłych.

 -Rozcinanie brzucha kobiecie w zaawansowanej ciąży i w miejsce wyjętego płodu,

  wkładanie np. żywego kota i zaszywanie brzucha.

 -Rozcinanie brzucha i wlewanie do wnętrza wrzątku - kipiącej wody.

 -Rozcinanie brzucha i wkładanie do jego wnętrza kamieni oraz wrzucanie do rzeki.

 -Rozcinanie kobietom ciężarnym brzucha i wrzucanie do wnętrza potłuczonego szkła.

 -Wyrywanie żył od pachwiny, aż do stóp.

 -Wkładanie do pochwy - wagina rozżarzonego żelaza.

 -Wkładanie do waginy szyszek sosny od strony wierzchołka.

 -Wkładanie do waginy zaostrzonego kołka i przepychanie aż do gardła, na wylot.

 -Rozcinanie kobietom przodu tułowia ogrodniczym scyzorykiem, od waginy, aż po szyję i

  pozostawienie wnętrzności na zewnątrz.

 -Wieszanie ofiar za wnętrzności.

 -Wkładanie do waginy szklanej butelki i jej rozbicie.

 -Wkładanie do otworu analnego szklanej butelki i jej stłuczenie.

-Rozcinanie brzucha i wsypywanie do wnętrza karmy dla zgłodniałych świń tzw. osypki,

 który to pokarm wyrywały razem z jelitami i innymi wnętrznościami.

 -Odrąbywanie siekierą jednej ręki.

 -Odrąbywanie siekierą obydwóch rąk.

- Przebijanie dłoni nożem.

- Obcinanie palców u ręki nożem.

 -Obcinanie dłoni.

- Przypalanie wewnętrznej strony dłoni na gorącym blacie kuchni węglowej.

 -Odrąbywanie pięty.

 -Odrąbywanie stopy powyżej kości piętowej.

 -Łamanie kości rąk w kilku miejscach tępym narzędziem.

 -Łamanie kości nóg w kilku miejscach tępym narzędziem.

 -Przecinanie tułowia na wpół piłą ciesielską, obłożonego z dwóch stron deskami.

- Przecinanie tułowia na wpół specjalną piłą drewnianą.

- Obcinanie piłą obie nogi.

 -Posypywanie związanych nóg rozżarzonym węglem.

-Przybijanie gwoździami rąk do stołu, a stóp do podłogi.

-Przybijanie w kościele na krzyżu rąk i nóg gwoździami.

-Zadawanie ciosów siekierą w tył głowy, ofiarom ułożonym uprzednio głową do podłogi.

 -Zadawanie ciosów siekierą na całym tułowiu.

- Rąbanie siekierą całego tułowia na części.

-Łamanie na żywo kości nóg i rąk w tzw. kieracie.

-Przybijanie nożem do stołu języczka małego dziecka, które później wisiało na nim.

-Krajanie dziecka nożem na kawałki i rozrzucanie ich wokół.

-Rozpruwanie brzuszka dzieciom.

 -Przybijanie bagnetem małego dziecka do stołu.

-Wieszanie dziecka płci męskiej za genitalia na klamce drzwi.

-Łamanie stawów nóg dziecka.

- Łamanie stawów rąk dziecka.

 -Zaduszenie dziecka przez narzucenie na niego różnych szmat.

 -Wrzucanie do głębinowych studni małych dzieci żywcem.

-Wrzucanie dziecka w płomienie ognia palącego się budynku.

-Rozbijanie główki niemowlęcia przez wzięcie go za nóżki i uderzenie o ścianę lub piec.

. Powieszenie za nogi zakonnika pod amboną w kościele.

.-Wbijanie dziecka na pal.

-. Powieszenie na drzewie kobiety do góry nogami i znęcanie się nad nią przez odcięcie

   piersi i języka, rozcięcie brzucha i wybranie oczu oraz odcinanie nożami kawałków ciała.

-. Przybijanie gwoździami małego dziecka do drzwi.

-. Wieszanie na drzewie głową do góry.

- Wieszanie na drzewie nogami do góry.

. Wieszanie na drzewie nogami do góry i osmalanie głowy od dołu ogniem zapalonego

  pod głową ogniska.

. Zrzucanie w dół ze skały.

 - Topienie w rzece.

 - Topienie przez wrzucenie do głębinowej studni.

 - Topienie w studni i narzucanie na ofiarę kamieni.

 - Zadźganie widłami, a potem pieczenie kawałków ciała na ognisku.

 - Wrzucenie dorosłego w płomienie ogniska na polanie leśnej, wokół którego ukraińskie

  dziewczęta śpiewały i tańczyły przy dźwiękach harmonii.

 - Wbijanie koła do brzucha na wylot i utwierdzanie go w ziemi.

 - Przywiązanie do drzewa człowieka i strzelanie do niego jak do tarczy strzelniczej.

 - Prowadzenie nago lub w bieliźnie na mrozie.

 - Duszenie przez skręcanie namydlonym sznurem zawieszonym na szyi, zwanym arkanem.

 - Wleczenie po ulicy tułowia przy pomocy sznura zaciśniętego na szyi.

 - Przywiązanie nóg kobiety do dwóch drzew oraz rąk ponad głową i rozcinanie brzucha od krocza do piersi.

- Rozrywanie tułowia przy pomocy łańcuchów.

- Wleczenie po ziemi przywiązanego do pojazdu konnego.

 - Wleczenie po ulicy matki z trojgiem dzieci, przywiązanych do wozu o zaprzęgu konnym w ten sposób, że jedną nogę matki przywiązano łańcuchem do wozu, a do drugiej nogi matki jedną nogę najstarszego dziecka, a do drugiej nogi najstarszego dziecka przywiązano nogę młodszego dziecka, a do drugiej nogi młodszego dziecka, przywiązano nogę dziecka najmłodszego.

 - Przebicie tułowia na wylot lufą karabinu.

 -Ściskanie ofiary drutem kolczastym.

 - Ściskanie razem dwie ofiary drutem kolczastym.

 - Ściskanie więcej ofiar razem drutem kolczastym.

 - Periodyczne zaciskanie tułowia drutem kolczastym i co kilka godzin polewanie ofiary zimną wodą w celu odzyskania przytomności i odczuwania bólu i cierpienia.

 - Zakopywanie ofiary do ziemi na stojąco po szyję i w takim stanie jej pozostawienie.

 - Zakopywanie żywcem do ziemi po szyję i ścinanie później głowy kosą.

 - Rozrywanie tułowia na wpół przez konie.

 - Rozrywanie tułowia na wpół przez przywiązanie ofiary do dwóch przygiętych drzew i następnie ich uwolnienie.

 - Wrzucanie dorosłych w płomienie ognia palącego się budynku.

 - Podpalanie ofiary oblanej uprzednio naftą.

- Okładanie ofiary dookoła słomą-snopem i jej podpalenie, czyniąc w ten sposób pochodnię Nerona.

 - Wbijanie noża w plecy i pozostawienie go w ciele ofiary.

 - Wbijanie niemowlęcia na widły i wrzucanie go w płomienie ognia.

 - Wyrzynanie żyletkami skóry z twarzy.

 - Wbijanie dębowych kołków pomiędzy żebra.

 - Wieszanie na kolczastym drucie.

 - Zdzieranie z ciała skóry i zalewanie rany atramentem oraz oblewanie jej wrzącą wodą.

 - Przymocowanie tułowia do oparcia i rzucanie w nie nożami.

 - Wiązanie - skuwanie rąk drutem kolczastym.

 - Zadawanie śmiertelnych uderzeń łopatą.

 - Przybijanie rąk do progu mieszkania.

 - Wleczenie ciała po ziemi, za nogi związane sznurem.

-  Przybijanie małych dzieci dookoła grubego rosnącego drzewa przydrożnego, tworząc w

   ten sposób tzw. "wianuszki".

 

I z takich sposobów męczeńskich śmierci Sejm RP (koalicja PO - PSL) urządza pokazówkę przyjaźni z narodem ukraińskim, nie żądając nawet przeproszenia za dokonanie banderowskich zbrodni.

Dalej, na Majdanie polscy politycy pod sztandarami faszyzmu i antysemityzmu wyrażają swoje poparcie banderowskiej, faszystowskiej Ukrainie. Przy władzy na Ukrainie są żydowskie ugrupowania skrajnie faszystowskie i antysemickie różnych ukraińskich „Swobód” tiahnybokowych i antypolskich Julii Tymoszenko. Wrogiem Polski jest również Żyd Walzman (pseud. Petro Poroszenko) prezydent Ukrainy paradoksalnie patronujący ekscesom antysemickim na Ukrainie. Patrz http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle,39085.html

To prawda, że Rosjanie są profesjonalnymi mordercami, że ich prezydent Władimir Putin porównywany jest do Hitlera. Jego polityka zagraża też innym narodom dawnego ZSRS, w tym Polski.

„Ale my się Putina nie boimy”, posiadamy przecież według Donalda Tuska „doskonale wyposażoną i wyszkoloną milionową armię” i lewackie zapewnienia obrony naszych granic przez Obamę i innych skompromitowanych polityków (na przykładzie ludobójstwa w Syrii).

Polityka naszego rządu zmienia się w postępie geometrycznym – ergo – wczoraj Rosja była idealnym partnerem w śledztwie mordu smoleńskiego uznawanego przez rządzących Polską i Rosją za katastrofę, dzisiaj już o Smoleńsku wprawdzie potwierdzają nadal ustalenia politycznej komisji Millera, Laska i współodpowiedzialnej za mord smoleński gen. Tatiany Anodiny, ale „Rosja już postępuje z Ukrainą nieładnie”.

Krótko więc - expressis verbis - „niech żyje wolna Ukraina” z okrutnymi  mordami Polaków (ludobójstwem okrutnym- genocidum atrox).

 

            Aleksander Szumański "Kresowy Serwis Informacyjny

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.7 (głosów:14)

Komentarze

Żeby nie być gołosłowny, o to przykład.

kontrik - 20 Lipca, 2019 - 21:43

No to proszę udowodnić, że banderą odpowiada za Rzeź Wołyńską. 

#1597286.

Wybielanie tu na NP banderowskich mordów na Polakach jest faktem, wiążące sie z polityką PiS-u wspierającą banderowską Ukraine, w walce z Rosją. A przecież Rosja i Ukraina to państwa ludobójcze Polaków.

Przecież sam Kaczyńki krzyczał na majdanie "sława Ukrainie" w odpowiedzi banderowcy odpowiedzieli "sława hierojom" przywitanie banderowskie. Choć dobrze wiedział, że banderowska Ukraina stawia pomniki jak dla bandery i jemu podobnym, co masowo mordowali Polaków.

To za PiS-u, w Polskich miastach paradują banderowcy i śpiewają hymn banderowców i krzyczą " Jeszcze Polska nie zgineła, ale zginie".

A marsze banderowców na Polskich ulicach ochrania Policja pisowska.

Proszę tylko porównać jaka jest siła przekazu o Katyniu przez TVPiS, a jaka malutka wrzutka o Mordach na Wołyniy i wschodniej Galicji.

A przecież martyrologia Polaków zamordowanych przez, szwabów, kacapów, żydów, banderowców, jest taka sama.

Pozdrawiam.

 

 

 

 

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-2
#1631259

Dając mi pałę za -3, tylko to potwierdziłeś.

I myślałeś że się ukryjesz z tą pałą, ha ha

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1
#1631269

Spałowałeś mój tekst, w którym ich potępiam. Taki z ciebie katolik jak z koziego tyłka torba podróżna. ;)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4
#1631298

Tobie już mózg wypala od tej paszy z Izraela, a którą was PiS karmi i już sam nie wiesz co piszesz, ja i pedalstwo, zmień lekarza, bo ten który ciebie leczy, albo kłamie albo cię na ciąga na kasę. 

A jeśli chodzi o patriotyzm, to jesteś patriotą, tylko sęk w tym, że nie polskim.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2
#1631310

nieruchomość. Ale to nie czyni z ciebie Polaka, parchu.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-5
#1631311

Lepiej być niezadowolonym Sokratesem niż zadowolonym głupcem z siebie.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1631315

Istnieje relacja o święceniu w cerkwi narzędzi zbrodni (pojedyncza). Nawet, gdyby było ich więcej, sugestia, że arcybiskup Szeptycki święcił narzędzia zbrodni jest absurdalna. Szeptycki to wnuk Aleksandra Fredry (i brat generała WP), który wybrał narodowość ukraińską. Można mu wiele zarzucać (witał chlebem i solą wkraczające wojska niemieckie), ale miał też odwagę potępić zbrodnie na Żydach i powiedział to w twarz gubernatorowi Frankowi. Inny zarzut to fakt, że zdaniem wielu zrobił zbyt mało (jeśli w ogóle cokolwiek) żeby powstrzymywać zbrodnie ludobójstwa na Polakach. Pamiętać też należy, że mógł on mieć wpływ tylko na Ukraińców grekokatolików, a tych jest mniejszość (obecnie ok. 5 mln). Prawosławnym mógł co najwyżej naskoczyć...
O zbrodniach należy pamiętać, ale mimo wszystko to cud, że istnieje niezależna od Rosji Ukraina. Gdyby Rosjanie zajęli Ukrainę, byliby znowu mocarstwem.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0

Leopold

#1631289

UPA (nawiasem mówiąc zinfiltrowanej przez NKWD) to ciągle ok. 1/6 tego, co zrobiło Polakom na kresach państwo sowieckie - ZSRS.

Dlaczego o tym milczą?

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3
#1631299

Jest kilka tematów, których przeciwnicy naszego rządu trzymają się jak pijani płotu. /447, Wołyń, dzieci poczęte /. Wszystkie ważne. A państwo, to dziesiątki i setki tematów które trzeba prowadzić, do tego mądrze  jest prowadzić w perspektywie długoterminowej. Oczywiście gdyby już tym "szczerym i nieprzejednanym patriotom" udało się , wraz z PO, z postkomunistami  itd,  / świadomie czy nieświadomie, bez znaczenia / obalić ten rząd i zainstalować pruski, ruski lub rusko-pruski, prusko-ruski, innych alternatyw nie mają, to i tak dla tej ważnej przecież sprawy ofiar Wołynia, nie zrobią nic poza pyszczeniem lub pisaniem, bo nie będą mieli żadnej mocy sprawczej. A wielu nagle podejrzanie szybko porzuci ten temat. Autora tekstu nie mam tu na myśli. Oni uprawiają swoją "publicystykę", rząd musi prowadzić politykę, czyli tu mowa trawa i pisanie, tu realne działanie i branie pod uwagę, na ten moment, stu czynników. Najbardziej "patriotyczni" a często dwuznaczni,  są dla Polski "rycerze jednej sprawy". Czy to 447, czy dzieci poczęte, czy sprawa Wołynia. Jak dojdą do władzy "ich ludzie" to na pewno sprawę załatwią od ręki. Oby nie  wspólnie z ruskimi. A w zasadzie, co oni niby chcą osiągnąć, bo nie bardzo rozumiem.

Można by  takiego "komentatora" zapytać, ile różańcy zmówił za tą ważną sprawę, ile łez wylał, ile mszy zamówił. Ale nie będę pytał.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

janksero

#1631301

krok w krok

 

moskiewski wodzirej prowadzi

krok w krok za nim susy sadzi

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-5

jan patmo

#1631304

"1943 - około 250 Polaków zostało zamordowanych we wsi Hurby na Wołyniu, przez bandę UPA. Napastnicy w liczbie ok. 1000 osób przystąpili do mordowania Polaków za pomocą siekier i bagnetów. Ofiary torturowano, kobiety przed zabiciem gwałcono. Część zabudowań wsi spalono."

źródło: https://www.pch24.pl/2-czerwca,15219,i.html

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę;
Którzy chlipiecie z „Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę."

#1632651