Korespondencja z KRRiT ws. zaprzestania emisji Misji Specjalnej.

Obrazek użytkownika circ
Kraj

Do;
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Prezydialny KRRiT

Szanowni Państwo.
w związku z informacją o zaprzestaniu produkcji i emisji wymienionych w temacie programów
http://niezalezna.pl/artykul/_misja_specjalna_zdjeta_z_anteny/40212/1,
składam tą droga protest.

Misja Specjalna dotarła do niepublikowanych materiałów filmowych i pokazała działania służ rosyjskich, w miejscu gdzie 10 kwietnia 2010 rozbił się samolot Tu-154M z Prezydentem RP na pokładzie.
http://www.tvp.pl/publicystyka/magazyny-reporterskie/misja-specjalna/wideo/05102010-2250/2728345

Odpowiedź Pułkownika Szeląga na proste pytanie dziennikarza w tej sprawie i przerwanie transmisji z konferencji może świadczyć o blokowaniu dostępu do informacji:
http://www.youtube.com/watch?v=YPx0VIniom0

----------------------------------------------

Dyrektor
Departamentu Prezydialne
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Warszawa, 24 listopada 2010 roku

Do; Pani I.Rostworowska
Szanowna Pani,

W odpowiedzi na wystąpienie z 18 października 2010 roku, dotyczące m.in. zaprzestania emisji w programie Telewizji Polskiej SA audycji pt. „Misja specjalna” oraz „Bronisław Wildstein przedstawia” uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Działalność programowa Telewizji Polskiej SA prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy z 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (tj. Dz.U. z 2004 roku, Nr 253, poz. 2531, z późn. zm.). Podobnie jak inni nadawcy programów telewizyjnych i radiowych telewizja publiczna ma zagwarantowaną pełną samodzielność i suwerenność w podejmowaniu decyzji o charakterze programowym – dotyczy to zarówno emitowanych treści, jak i układu ramowego programu czy obecności na antenie określonych audycji. Zgodnie z art. 13 ww. ustawy nadawca kształtuje program samodzielnie w zakresie zadań określonych w art. 1 ust. 1 i ponosi odpowiedzialność za jego treść. Natomiast art. 14 stanowi: Art. 14. 1. Nałożenie na nadawcę obowiązku lub zakazu rozpowszechniania określonej audycji lub przekazu może nastąpić wyłącznie na podstawie ustawy. Taka konstrukcja prawna uniemożliwia Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji wpływanie na ramowy układ programu.

Pragnę wyrazić nadzieję, że wybór nowych rad nadzorczych, do którego przystąpiła już Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a następnie wyłonienie przez nie w drodze konkursu nowych zarządów spółek mediów publicznych, w tym przede wszystkim Telewizji Polskiej SA pozwoli uniknąć w przyszłości zarzutów upolitycznienia i braku obiektywizmu, w szczególności w programach informacyjnych i publicystycznych realizowanych przez TVP SA.

Z poważaniem
Anna Szydłowska - Żurawska
-----------------------------------------------

I.R.
Do; Dyrektor Departamentu Prezydialnego KRRiT
Anna Szydłowska - Żurawska
Szanowna Pani

Błąd w przyjętym paradygmacie ustrojowym, narzucony nam przez międzynarodowe gabinety polityczne za pozwoleniem kolejnych rządów skutkuje tym, że rząd nie rządzi, ale zarządza, konkursy państwowe są rozstrzygane według błędnych wytycznych ustrojowych i politycznych interesów, a ustawodawca jako ciało bez głowy nie wie co czyni, ale pominąwszy te dywagacje, ten naród ciągle jest suwerenem, a zasady wynikające z prawa naturalnego i Objawionego ciągle nie zwalniają nas z myślenia, prostowania sumienia własnego i bliźnich i szukania Prawdy, by najlepiej jej służyć.
Każdą, nawet niedoskonałą, lub błędną ustawę możemy więc interpretować według wyższego porządku Prawdy ( zapisanego w Konstytucji) której służyć ma Krajowa Rada dla dobra wspólnego. Prawda służy wszystkim najlepiej, lewicy i ludziom zagubionym też, mimo iż ich świadomości wydaje się ona mało dostępna;- dowodem to, że głupcy sięgnęli nawet po "miłość" by nią handlować, nie rozumiejąc, że miłość nierozłączna jest z Prawdą ( piszę wielką literą, bo Prawda wykracza poza rozum i związana jest z wiarą, co rozum przyjmuje jako dogmat, a prawy duch się temu nie sprzeciwia.)
W takiej sytuacji na ludziach świadomych spoczywa większa odpowiedzialność, bo konsekwencje są nieuchronne i bolesne, stąd nie dziwi kryzys ekonomiczny, moralny i to, że toniemy razem z tą cywilizacją. Głupcy drżą przed świadomymi, ego jednak nie chce puścić się władzy ( tłumaczę, bo z Pani listu wygląda, że władza nie rozumie o co we władaniu chodzi. Pamiętamy wszyscy, jak Panu Wałęsie wmówiono geniusz i jak ochoczo uwierzył. Każdy z nas może znaleźć się w tej wstydliwej sytuacji.)
Apeluję więc o Prawdę, tym bardziej, że chyba nie ma inteligenta, który wierzyłby w katastrofę nie zamach, ale nie tylko o tę prawdę nam chodzi. Chodzi nam o całą Prawdę i zawsze Prawdę. Prawdziwa elita tego narodu, nie z nadania demokracji, ale z prawa naturalnego ( Bożego) przygląda się Wam na dziesiątkach portali. Miejcie Państwo to na uwadze, bo samozadowolenie hermetycznych umysłów jest złym doradcą. Prawda nie podlega wyborom, zawsze wyjdzie na wierzch i może być bardzo dotkliwa. Wydaje się, że jesteśmy ostatnim narodem na ziemi, który gremialnie to rozumie. Jest więc nadzieja. Może ona być wspólną nadzieją, czyli i Waszą. Jeśli nie podejmiecie zadania, będzie to tylko nadzieja ludzi świadomych.

Z poważaniem

I.R.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Banda komuchów zawłacza wszystko z mediami na czele - jaka forma protestu będzie dostatecznie dolegliwa dla tych kacapów - w kankretny dzień, np 13 grudnia manify przeciw rewasalizacji Polski we wszystkich dużych miastach??

"Nie odzywając się w towarzystwie ryzykujesz uznanie za głupka, odzywając się rozwiejesz wszelkie wątpliwości" O. Wild

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, a*ldd meg a Magyart

#108707