Bez przedawnienia dla polityków!

Obrazek użytkownika circ
Blog

Źródło
Zawiązał się Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej stawiający sobie za cel doprowadzenie do zmiany Ustawy o Trybunale Stanu.
Bez przedawnienia dla polityków!
(Spisane będą czyny i rozmowy...)
W dniu 2 października br. zawiązał się Komitet Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej stawiający sobie za cel doprowadzenie do zmiany Ustawy o Trybunale Stanu (z dnia 26 marca 1982 r. z późniejszymi zmianami) i innych z nią korespondujących. Główną przesłanką dla nas jest konieczność przeciwdziałania rażącej bezkarności polityków za podejmowane przez nich decyzje jawnie godzące w polską rację stanu, suwerenność Polski, jej integralność terytorialną, gospodarkę, obronność, bezpieczeństwo i politykę pieniężną.
Po ukonstytuowaniu się Komitetu w dniu 7 października zostanie wydany stosowny komunikat.
Proponowane przez Komitet zmiany umożliwią m.in.:
- ułatwienie procedury stawiania przed Trybunałem Stanu oraz jego odpolitycznienie
- rozszerzenie listy osób odpowiedzialnych przed Trybunałem Stanu m.in. o szefów służb skarbowych i członków zarządu spółek z udziałem Skarbu Państwa
- zaostrzenie sankcji karnych wobec osób publicznych z konfiskatą mienia włącznie
- nowelizację innych ustaw dotyczących odpowiedzialności urzędników samorządowych, statutowych władz partii politycznych korzystających z subwencji państwowych
- likwidację instytucji przedawnienia oraz przełamanie zasady lex retro non agit wobec osób, których proponowane zmiany będą dotyczyć
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o pomoc merytoryczną i organizacyjną do wszystkich, którzy widzą naglącą konieczność zmian w naszej ojczyźnie, a w szczególności naprawy systemu polityczno-partyjnego i sądowniczego. Do Grupy Wsparcia Komitetu zapraszamy osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, związki zawodowe i wszystkie inne organizacje społeczne.
Nie stój! Nie czekaj! Czasu mamy coraz mniej!
Marian Brudzyński
Krzysztof Zagozda
Zainteresowanych projektem prosimy o kontakt: redakcja@propolonia.pl

Ocena wpisu: 
Brak głosów